розглядається взаємозв'язок територіальної організації місцевого самоврядування з його фінансово-економічними та організаційними основами. Проводиться аналіз критеріїв визначення оптимальних розмірів території муніципального освіти.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Прохорова Ольга Костянтинівна


The article deals with the territorial organization of local government with its financial, economic, and organizational basics. The analysis of criteria of a municipal union "s optimum territory is carried out.


Область наук:
 • Соціальна та економічна географія
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Известия Байкальського державного університету
  Наукова стаття на тему 'Проблеми територіальної організації місцевого самоврядування (на прикладі Забайкальського краю) '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми територіальної організації місцевого самоврядування (на прикладі Забайкальського краю)»

  ?O.K. ПРОХОРОВА

  старший викладач Читинського інституту Байкальського державного університету економіки і права

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ Забайкальського краю)

  Розглядається взаємозв'язок територіальної організації місцевого самоврядування з його фінансово-економічними та організаційними основами. Проводиться аналіз критеріїв визначення оптимальних розмірів території муніципального освіти.

  Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна організація, об'єднання поселень, критерії укрупнення муніципальних утворень, інтеграційні процеси.

  УДК 338.24 ББК 67.4

  O.K. PROKHOROVA

  Senior Insructor, Chita Institute of Baikal State University of Economics and Law

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  PROBLEMS OF LOCAL GOVERNMENT TERRITORIAL ORGANIZATION (BY THE EXAMPLE OF ZABAIKALYE TERRITORY)

  The article deals with the territorial organization of local government with its financial, economic, and organizational basics. The analysis of criteria of a municipal union's optimum territory is carried out.

  Keywords: local government, territorial organization, integration of settle-

  ments, criteria of settlements enlargement, integration processes.

  Традиційно виділяються три основні елементи системи місцевого самоврядування: територія, організаційні основи та фінансово-економічна складова. В ході реалізації федерального закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» [1] виникає велика кількість проблем, що в більшості випадків є результатом формального дотримання норм закону в питаннях територіальної організації місцевого самоврядування. Визначення оптимальних розмірів території муніципальних утворень - питання актуальне сьогодні для кожного суб'єкта РФ. Будь-яке територіальне перетворення вимагає зміни структури управління та змісту процесу реалізації владних повноважень тих органів, які на даній території

  розташовані, і, отже, являє собою ресурс підвищення ефективності управління.

  Станом на 1 січня 2010 року в Забайкальському краї налічувалося 418 муніципальних утворень, з них 3 міських округу, 31 муніципальний район, 46 міських поселень і 338 сільських поселень. Найбільш гостро проблеми місцевого самоврядування проявляються на рівні поселень.

  У краї зареєстровано 384 поселення. На них припадає 791 населений пункт, серед яких 176 пунктів (22,3%) мають населення менше 100 чол. [2]. У 194 сільських поселеннях (57,4% загальної кількості сільських поселень) постійно проживає менше 1 тис. Чол., Причому на значній частині території Забайкальського краю

  © О.К. Прохорова, 2011

  спостерігається відтік населення з них. Частка сільського населення в даному суб'єкті РФ становить 36,6% і продовжує скорочуватися. За період з 1997 по 2007 р скасовано 29 населених пунктів.

  У дослідженнях з даної проблематики можна почути думку, що найбільш високий рівень оснащення населених пунктів необхідною інфраструктурою при відносно менших витратах на її зміст може бути досягнутий, якщо чисельність їх населення становить не менше 2,5 тис. Чол. [3, с. 81]. У менших за чисельністю жителів поселеннях в ряді випадків неможливо створити прийнятні умови життя. Наявність в краї значного числа поселень з чисельністю проживають в них менше 2,5 тис. Чол. є наслідком дотримання вимоги закону «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» про пішохідної доступності адміністративного центру.

  Одним з найбільш обговорюваних варіантів вирішення проблем місцевого самоврядування сьогодні називають об'єднання поселень. Мета об'єднання полягає у формуванні життєздатних поселень з достатніми площею території, чисельністю населення та іншими ресурсами, що дозволить самостійно вирішувати більшу частину питань місцевого значення. Укрупнення муніципального освіти - процес складний і неоднозначний, що містить в собі дві основні суперечливі тенденції. З одного боку, місцеве самоврядування за своєю суттю - це влада, найбільш наближена до населення. Принцип доступності визначає мінімальні межі території з точки зору забезпечення найбільш оперативної реакції органів місцевого самоврядування на потреби населення і збільшення ефекту самоорганізації. З іншого боку, повна відповідальність місцевої влади - так само сильна сутнісна характеристика місцевого самоврядування, а також їх доступність. В силу того що поселення не мають фінансових ресурсів для вирішення питань місцевого значення, вони передають свої повноваження на районний рівень, втрачаючи самостійність в ухваленні рішень. На 1 січня 2009 р 268 сільських поселень краю (79,3% загального числа

  сільських поселень) і 37 міських (80,4% загального числа міських поселень) уклали угоди з муніципальним районом. Найчастіше передаються повноваження, пов'язані з управлінням житлово-комунальним комплексом, дорожньою інфраструктурою, рідше - з розпорядженням ресурсами. Таким чином, для реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування повинні мати певні ресурси і можливість самостійно приймати рішення, що вимагає укрупнення муніципальних утворень.

  Однак згадані взаємовиключні один одного тенденції можна і необхідно узгоджувати. Практика показує, що норма пішохідної доступності втрачає своє значення в силу появи можливості вдосконалювати процес управління шляхом використання сучасних інформаційних технологій, інноваційних методів, створення мережі консультаційних служб, що надають населенню базові інформаційні та інші послуги, в населених пунктах, найбільш віддалених від адміністративного центру об'єднаного муніципального освіти.

  Ще однією серйозною проблемою, також виявляється на рівні поселень, є проблема кадрового забезпечення процесу муніципального управління. В силу відсутності досвіду управлінської діяльності та відповідної освіти у фахівців велике кількість муніципальних правових актів, оскаржених в судах різної інстанції та органами прокуратури. Програми розвитку мають шанси на успіх тільки в тих муніципальних утвореннях, в яких є сильна адміністрація, має в своєму розпорядженні значні ресурси, що володіє широкими повноваженнями і висококваліфікованими кадрами. Все це з більш високим ступенем ймовірності можна знайти на великій території.

  Оскільки в федеральному законі «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування» практично не міститься кількісних критеріїв формування територій муніципальних утворень, то розмежування суб'єктів РФ було проведено на підставі власного бачення органів влади, яке в ряді випадків яв-

  ляется досить суб'єктивним. Все це говорить про необхідність хоча б наближеної оцінки подібних критеріїв. На жаль, в даний період управлінська наука не має в своєму розпорядженні дієвими методами вирішення даного завдання. Існуючі вітчизняні та зарубіжні дослідження здебільшого мають ряд типових недоліків:

  - зосереджені на одному-двох критеріях з усього їх різноманіття, що ускладнює комплексне бачення проблем;

  - пропонують удосконалювати законодавство шляхом його спрощення і під-страіванія під вже існуючу схему територіального устрою;

  - пропонують радикальна зміна існуючої системи;

  - виходять з гіпотетичних ідеальних умов визначення площі і форми території муніципального освіти (рівномірна щільність населення, гексагональна форма території муніципального освіти і т.д.), що істотно відрізняються від реальних.

  Практичний досвід проведення перетворень в Російській Федерації поки не дозволяє дати однозначну оцінку їх результатів. Найчастіше при зміні кордонів муніципальних утворень застосовують метод «проб і помилок», що, безумовно, неприйнятно, оскільки такі експерименти зачіпають інтереси безпосередньо проживає на даних територіях населення.

  На наш погляд, сьогодні слід виходити з тих умов і обмежень, які вже встановлені законодавчо і в найближчій перспективі перегляду не підлягають. Зміна кордонів муніципальних утворень повинно здійснюватися шляхом м'якої коригування сформованої системи, а не докорінної перебудови. Раціоналізація таких перетворень потребує значної теоретичної опрацювання даного питання з розглядом максимально можливої ​​кількості наслідків проведення планованих заходів.

  При визначенні просторових параметрів муніципального освіти необхідно враховувати наступні критерії: демографічний, історичний, географічний, фінансово-економічний,

  інтеграційний, критерії доступності та управлінської дієздатності. В результаті оптимальної повинна бути така конфігурація муніципального освіти, яка дозволить йому подолати залежність від інших суб'єктів і перейти до саморозвитку. Особливої ​​уваги потребує інтеграційний критерій. Надмірно докладний поділ території Забайкальського краю на муніципальні освіти в ході реформи, створені в ньому правові та економічні умови привели до господарського і соціального відокремлення муніципальних утворень і ослаблення інтеграційних процесів. У муніципальних утвореннях, часто в силу особистих амбіцій їхніх глав, невиправдано ігноруються можливості налагодження зв'язків та використання інструментів, що дозволяють добитися скорочення витрат за рахунок «ефекту масштабу», для комплексного розвитку території. Кожне муніципальне утворення - це частина регіональної соціально-економічної системи. Території поселень становлять переважну частину території регіону, володіють достатніми ресурсами, хоча в більшості своїй знаходяться зараз в непростому положенні. Розрізнені програми розвитку окремих сфер діяльності в них не враховують принцип системності, тому часто нездійсненні. Насправді взаємозв'язку муніципальних утворень є одним з найбільш важливих критеріїв об'єднання, причому ці взаємозв'язки можуть бути як вже склалися, так і перспективними. Безумовно, слід визнати сумнівність успіху об'єднавчих процесів на досить великих територіях, якщо такі зв'язки відсутні на поточний момент і в перспективі. Але при їх наявності об'єднання дозволить кожному з муніципальних утворень зайняти своє місце в територіальному поділі праці, найбільш повно використовувати свій потенціал з урахуванням спеціалізації.

  Визначення оптимального розміру території муніципального освіти - це не умоглядна проблема, а об'єднання - не самоціль і не прояв модної тенденції. Будь-які реформи повинні приводити до реальних поліпшень в житті громадян, тому процес вдосконалення-

  шенствования територіальної організа- муніципальних утворень, внаслідок

  ції місцевого самоврядування спрямований чого буде поліпшуватися і якість життя

  на підвищення конкурентоспроможності населення.

  Список використаної літератури

  1. Про загальні принципи організації місцевого самоврядування: федер. закон від 6 Жовтня. 2003 № 131-Ф3 / / Російська газета. 2003. 8 Жовтня.

  2. Реєстр адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів Забайкальського краю: (станом на 1 січня. 2010 року) [Електронний ресурс]. URL: http://www.e-zab.ru.

  3. Шишков М.К. Адміністративно-територіальний устрій та територіальні основи місцевого самоврядування суб'єктів Російської Федерації: (на прикладі Самарської області). Самара, 2004.

  Bibliography (transliterated)

  1. Ob obshchikh printsipakh organizatsii mestnogo samoupravleniya: feder. zakon ot 6 okt. 2003 g. № 131 -FZ // Rossiiskaya gazeta. 2003. 8 okt.

  2. Reestr administrativno-territorial'nykh edinits i naselennykh punktov Zabaikal'skogo kraya: (po sostoyaniyu na 1 yanv. 2010 g.) [Elektronnyi resurs]. URL: http://www.e-zab.ru.

  3. Shishkov M.K. Administrativno-territorial'noe ustroistvo i territorial'nye osnovy mestnogo samoupravleniya sub'ektov Rossiiskoi Federatsii: (na primere Samarskoi oblasti). Samara, 2004.


  Ключові слова: місцеве самоврядування / територіальна організація / об'єднання поселень / критерії укрупнення муніципальних утворень / інтеграційні процеси / local government / territorial organization / integration of settlements / criteria of settlements enlargement / integration processes

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити