На Уралі основу сільськогосподарського виробництва завжди становило тваринництво, а серед галузей тваринництва -молочне скотарство. Зміни, що відбулися за останні 15 років політичні та економічні зміни в країні призвели до різкого спаду обсягів виробництва не тільки в промисловості, але особливо в сільському господарстві.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Іванов В. А.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Проблеми технології виробництва молока '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми технології виробництва молока»

  ?молочаю тваринництво

  ПРОБЛЕМИ

  ТЕХНОЛОГІЇ

  ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

  В.А. ІВАНОВ,

  доктор сільськогосподарських наук, професор, Всероссійс-

  кий НИИЖ

  Причому найбільш вразливим виявилося тваринництво, продукція якого скоротилася за галузями в 2-2,5 рази.

  В останні 2-3 роки намітилася тенденція до деякого зростання економічних показників в цілому по країні, однак обсяги виробництва продукції тваринництва продовжують знижуватися. Основна причина цього полягає в не відповідність закупівельних цін з витратами на вироблену продукцію. Причому, диктують ціни не виробники, а переробники. Якщо у світовій практиці сільськогосподарські виробники отримують в середньому 50-60% від загальної суми реалізованої продукції, то в нашій країні їх частка, в кращому випадку, становить 30-35%. Вся інша частина залишається в сфері переробки та торгівлі. І це при тому, що енергетичні витрати на виробництво сільськогосподарської продукції, особливо тваринництва, в нашій країні в силу кліматичних та інших об'єктивних умов незрівнянно вищий. Для порівняння, наприклад, в США в зонах інтенсивного молочного скотарства однією з проблем є перегрів тварин в спекотні літні місяці, в нашій країні - збереження тепла в тваринницьких приміщеннях і обігрів всієї соціальної інфраструктури. Не потрібно витрат на збереження тепла в приміщеннях для худоби і в Західній Європі.

  Мета досліджень. Методика

  Виходом з критичної ситуації, в якій знаходиться вітчизняне сільське господарство і зокрема - тваринництво, є на державному чи регіональному рівнях питання паритету цін на продукцію сільського господарства і енергоносії, включаючи технічні засоби виробництва і технологічне обладнання в сфері виробництва. Нагальним повинен бути також питання співвідношення закупівельних і роздрібних цін на продукцію сільського господарства.

  Зволікання з вирішенням цих проблем призводить до того, що в країні, незважаючи на прийняту Концепцію-прогноз розвитку тваринництва Росії до 2010 року, в якій передбачається відновлення його обсягів на рівні 90-91 років, спад виробництва триває. Щорічне зниження поголів'я худоби в країні по регіонах становить 5-8%. Причому, це не компенсується зростанням продуктивності тварин.

  В галузі молочного скотарства кращих показників продуктивності дійного стада досягли господарства Ленінградської і Московської областей: удій корів в 2004 році склав відповідно 5952 і 5152 кг молока. Однак дійне поголів'я тут скоротилося в порівнянні з початком 90-х років в чотири рази і більше. Аналогічна ситуація спостерігається і в Уральському регіоні. Особливо катастрофічна вона в Курганській і Челябінській областях (табл. 1) .__________________________________________________

  На Уралі основу сель скохозя й ст венного виробництва завжди становило тваринництво, а серед галузей тваринництва -молочне скотарство. Зміни, що відбулися за останні 15 років політичні та економі-етичні зміни в країні призвели до різкого спаду обсягів виробництва не тільки в

  промисловості, але особливо в сільському господарстві.

  молочне тваринництво

  Табл. 1

  Поголів'я і продуктивність корів в Уральському регіоні

  Область і республіка Всього корів, тис. Гол. Удій корів, кг

  2004% До 2003 2004 ± до 2003 р.

  Свердловська 100,7 91,6 3480 + 13

  Курганська 33,3 90,7 2650 +3

  Челябінська 86,4 94,5 2623 + 30

  Пермська 87,2 95,2 3589 + 18

  Башкортостан 235,8 95,7 3210 + 166

  Удмуртія 127,5 99,2 3344 + 67

  Всього: 670,9 95,1 3222 + 79

  При середньому удое на корову по Російської Федерації за 2004 рік 3080 кг молока і його зростанні по відношенню до 2003 року на 83 кг - по Уральському регіону він склав 3222 кг і збільшився на 79 кг. Останнє відбулося, в основному, за рахунок республік Башкортостан і Удмуртія.

  Триваючий спад виробництва молока не означає, що резерви молочного скотарства повністю вичерпані. Підтвердженням цього є показники господарств, де обсяги виробництва молока не тільки не знизилися, а й значно збільшилися при високих показниках продуктивності дійного стада. Так, в Свердловській області в трьох великих сільськогосподарських підприємствах удій корів перевищив 6000 кг, ще більш ніж в десяти господарствах - 5000 кг. На племінному заводі ім. Свердлова Сисертского району від кожної з 1003 корів в 2004 році надоєно по 6762 кг молока, в колгоспі «Росія» Ирбитского району та ЗАТ АПК «Білоріченський» - по 6375 і 6262 кг при поголів'я відповідно 2007 і 1000 корів. Більше 5000 кг молока на корову в рік отримано в СГВК «Бітімскій» і «Первоуральский», радгоспах «Сухоложскій», «Урал» та інших.

  У Челябінській області при загальному низькому рівні продуктивності корів постійно високі показники мають ПЗ «Росія» і колгосп «Світанок». Подібні приклади є і в інших областях і республіках регіону. Досягнуто вони, в основному, за рахунок модернізації галузі молочного скотарства, в основі якої лежить створення міцної кормової бази, племінне вдосконалення худоби, технічне переоснащення ферм.

  Подальше підвищення ефективності молочного тваринництва в регіоні можливо за рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій. Більшою мірою це буде реконструкція існуючих ферм по виробництву молока і вирощування тварин для ремонту стада, в меншій - шляхом нового будівництва. При цьому найважливіше значення матиме правильний вибір проектно-технологічних рішень модернізації галузі.

  У технології виробництва молока основними складовими елементами є: зміст, годування і доїння корів, первинна обробка та тимчасове зберігання молока на фермі, створення оптимальних санітарних і зоогігієнічних умов виробництва.

  Все це повинно забезпечувати високу продуктивність і тривалість господарського використання тварин, отримання якісного молока відповідно до вимог ГОСТ, привабливість і високу продуктивність праці обслуговуючого персоналу при економічно доцільних витратах енергоресурсів і матеріальних засобів. При цьому використання найдосконаліших технічних засобів на окремих технологічних процесах не вирішать комплексу виробничих питань. Можна мати гарну імпортну доїльних техніку, але умови утримання тварин не дозволять отримувати молоко високої санітарної якості, а для підтримки належної чистоти тварин і приміщень потрібні великі матеріальні і трудові витрати.

  Багато невирішених питань забезпечення нормованого годування тварин при прив'язному і безприв'язному утриманні пов'язані не тільки з якістю кормів, а й зі способами їх роздачі. На Уралі - це ще й забезпечення режиму годівлі тварин в зв'язку з погодними умовами взимку. Таких проблем багато, проте з цілої низки з них є накопичений практичний і науковий досвід, що сприяє ефективному веденню галузі молочного скотарства.

  Не останнє місце в цьому плані належить Уральському регіону. Досить сказати, що Свердловська область є оригінатором шнековой системи видалення гною. Причому в радгоспі «Логіновскій» вперше гнойові канали використані в якості проміжних накопичувачів гною всередині приміщень протягом до семи діб. Це в значній мірі зняло проблему відвозу його в місця складування в зимовий період.

  У ОПХ «Трифонівська» в числі перших в країні був побудований молочний комплекс на 1200 корів з безприв'язним комбибоксовом змістом. Проект комплексу розроблено Уралгіпросельхозом спільно з УралНІІСХозом. На відміну від тих, що були в країні подібних об'єктів тут була здійснена повне блокування всіх виробничих і супутніх споруд за рахунок робочої галереї, включаючи сховища кормів під дахом. Останнє сприяло високій якості заготовляється об'ємистих кормів і ритмічному виробництву без зривів годівлі тварин через погодні умови. Втрати кормів при зберіганні скоротилися на 17% в порівнянні з звичайно прийнятої техно-

  логией розміщення силосних і сенажних траншів на відритому повітрі. Т ільки на розчищення від снігових заметів кормохраніліщ і під'їзних шляхів щорічно економити до 90-100 тракторо- змін. Удій корів тагільської породи на комплексі становив 4200-4360 кг молока, вихід телят - 93-94%.

  У колгоспах «Кетовском» і «Батьківщина» Катайській району Курганської області також вперше в країні на великих молочних фермах з прив'язним утриманням корів застосований самосплавной метод видалення гною з приміщень. Пізніше він знайшов широке поширення в господарствах Пермської області і в даний час

  Нова технологія дозволила звести до мінімуму витрати праці на чистку стійл і тварин і підвищити продуктивність на процесі доїння на 24-40%, на прибиранні гною з приміщень - багаторазово, так як до 93-97% випорожнень тварин потрапляє безпосередньо в гнойовий канал, перекритий гратами . Праця працівників ферми стає обтяжливим і привабливим.

  Багаторічний досвід застосування вдосконаленої технології виробництва молока при прив'язному утриманні корів накопичений в ОПХ «Исток», радгоспі «Логіновскій» Свердловської, колгоспі «Батьківщина» Курганської, радгоспах «Уйское» і «Шумовський» Челябінської областей. В інших регіонах країни - це господарства Орловської, Калузької, Московської, Воронезької областей, Алтайського краю. При удое корів 4000-6500 кг витрати праці на виробництво 1 центнера молока по господарствам, який запровадив цю технологію, становив 1,8-2,3 люд.-години і наближався за цим показником до технології безприв'язного утримання худоби.

  По суті, за рахунок удосконалення стійл, стійлового обладнання та системи гноєвидалення при прив'язному утриманні корів основні питання, пов'язані із забезпеченням оптимальних санітарних і зоо-гігієнічних умов виробництва і підвищенням продуктивності праці на молочних фермах вирішені. У порівнянні з традиційною технологією норма навантаження на одного працюючого збільшується в два рази, продуктивність корів підвищується на 15-20% і більше.

  молочне тваринництво

  застосовується при реконструкції ферм в Уральському регіоні. Крім того в колгоспі «Батьківщина» в масштабах молочної ферми на 880 корів (4 корівника по 220 голів) апробована геотермальна система вентиляції приміщень, що сприяло нормалізації мікроклімату в корівниках.

  УралНІІСХозом (Іванов В.А., Захаров А.С., Пор-тнягін В.С., Овсянников В.І.) вдосконалений за-в'язнів спосіб утримання корів, в основі якого лежать приведення параметрів стійл і стійлового обладнання у відповідність з величиною тварин і шнековая система видалення гною (табл. 2).

  Табл. 2

  Ще більше можливостей збільшення продуктивності праці на молочних фермах з'являються при технології, заснованої на безприв'язному утриманні корів. При цьому необхідна умова - годування корів кормами основного раціону досхочу. Будь-яке лімітоване годування при такій технології призводить до значного - до 20-25% зниження продуктивності худоби.

  Основна проблема при безприв'язному утриманні корів пов'язана із забезпеченням їх нормованої годівлі в залежності від продуктивності та фізіологічного стану. Це, в свою чергу, вимагає чіткого поділу тварин по групах. Чим більше корів на фермі, тим простіше це зробити. При цьому в силу вступають такі фактори, як чисельність тварин в технологічних групах і тривалість їх комплектування.

  Дослідженнями встановлено, що максимально допустима продов-жительность комплектування технологічних груп новотельних тварин не повинна перевищувати 30 днів. Чим довше це триватиме, тим більше втрати молока через постійні стресових ситуацій в стаді, зіткнень корів відповідно до їх ієрархічним статусом. Оптимальна величина технологічних груп тварин при безприв'язному утриманні і їх загальне поголів'я на фермі відповідно до продуктивності застосовуваних доїльних установок наведені в таблиці 3.

  Основні розміри стійл і стійлового обладнання (см) в залежності від величини корів

  Величина корови Розміри стійла Висота верхнього обмеження Висота передньої стінки годівниці

  жива маса, кг коса довжина тулуба, см ширина довжина

  До 500 143 100 140 120 18

  501-550 147 110 145 123 20

  551-600 153 115 150 125 22

  601-650 158 120 155 128 24

  651-700 163 120 160 130 26

  700 і більше 168 120 165 133 26

  молочне тваринництво

  Табл. 3

  Розрахунок поголів'я молочної ферми з безприв'язним утриманням корів

  Корів в технологічній групі Тривалість комплектування технологічних груп, днів

  20 30

  груп за все корів в т.ч. дійних груп всього корів в т.ч. дійних

  24 18 576 432 12 346 288

  32 18 768 576 12 460 384

  40 18 964 720 12 576 480

  48 18 1152 864 12 690 576

  64 18 1498 1152 12 922 768

  Представлені в таблиці 3 дані не означають, що безприв'язне утримання корів на дрібних фермах не рекомендується. Ферма може бути і на 50, і на 150 голів. Просто там будуть інші проектно-технологічні рішення. При цьому вступає в силу питання про доцільність дрібних ферм через неможливість ефективного використання технічних засобів на інших процесах крім доїння корів, зокрема - годування. У країні просто немає для цього малогабаритної техніки, а використовувати енергоємні машини і обладнання економічно не вигідно.

  Питання оптимізації чисельності корів на молочних фермах і виробництва в цілому завжди було актуальним. В першу чергу, це пов'язано саме з використанням технічних засобів і обладнання, що забезпечують технологічний процес виробництва молока. У цьому плані слід розглянути питання годівлі тварин.

  Найсучасніші мобільні подрібнювачі-змішувачі роздавальники кормів - ИСРК-12 (виробництва Білорусь), вітчизняний «Соломікс», «Оптімікс» (Швеція), «Мікс-Макс» (Ірландія) та інші мають ємність бункера 10-12 м3. На фермі чисельністю 400 корів цього обсягу не вистачить для разової роздачі кормосуміші основного раціону всьому поголів'ю, а при роздачі тільки в одному корівнику на 200 голів кормораздатчик завантажується лише на 65-70%. Це ж відноситься і до найбільш поширеним в країні роздавальника кормів КТУ-10К і РМ-5. Отже, кількість худоби в одному приміщенні і на фермі в цілому повинно бути більше, щоб підвищити коефіцієнт використання техніки до 0,85-0,90.

  При прив'язному утриманні корів аналогічна ситуація спостерігається щодо використання тих же самих шнеків на видаленні гною з приміщень, протяжність яких може бути 80-90 м, а не 60 (типові

  Табл. 4

  Порівняльна характеристика типової і модельної молочних ферм

  Показник Типова ферма Модельна

  ТП-801-01-4685 ферма

  1. Дійних корів, всього 800 768

  2. Середній удій корів по стаду в рік, кг 8000 8000

  3. Виробництво молока в рік, тонн 6400 6144

  4. Добове виробництво молока, кг 17600 16896

  5. Прямих працівників ферми, всього 35 24

  6. Корів на 1 працюючого, голів 23 32

  7. Виробництво молока на 1

  працюючого в рік, центнерів 1828,5 2560

  8. Витрати праці на 1 ц молока, люд.-год 1,40 1,00

  корівники) при однаковій потужності мотора-редуктора. Пов'язуючи ці позиції з доїнням корів у стійлах в молокопровід, оптимальна місткість корівників при прив'язному утриманні тварин повинна бути в межах 272- 300 голів. При технології, заснованої на безприв'язному утриманні худоби, на оптимізацію поголів'я більшою мірою впливають годівля корів і видалення гною.

  Висновки і рекомендації З огляду на викладені позиції Всеросійським НДІ тваринництва запропоновані рішення молочних ферм з прив'язним і безприв'язним утриманням корів, в основі яких лежить оптимізація виробництва. Порівняльні технічні показники такої ферми з безприв'язним утриманням худоби, як найбільш перс-

  молочне тваринництво

  тивні, для нового будівництва наведені в таблиці 4.

  Залежно від конкретних умов і вимог господарств потужність ферми може бути іншою, але підходи до оптимізації виробництва і комплектування технологічних груп тварин на ній не змінюються.

  У журнальній статті не висвітлити всіх питань технології виробництва молока, особливо в зв'язку з різними способами утримання тварин, тому Всеросійський НДІ тваринництва запрошує керівників і фахівців господарств Уральського регіону до практичної співпраці для спільного вирішення проблем молочного скотарства, включаючи селекцію худоби на основі сучасних досягнень генетики, ефективне виробництво кормів і інші.

  література

  1. Ветеринарна екологія. - М .: Колос, 2002. - 240 с.

  2. Рахманов А.І. Повний довідник тваринника. Зміст, годування, догляд і розведення домашніх тварин. - М .: Акваріум ЛТД, 2001. - 480 с.

  3. Фізіологічні показники норми тварин. - М .: Акваріум ЛТД, 2001. - 156 с.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити