Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 'розумного міста' НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПЕРМ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ" розумного міста "НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПЕРМ»

  ?якщо КНР збільшить частку ринку в РФ, то пізніше європейським постачальникам буде вкрай складно повернутися в тому обсязі, в якому вони були присутні тут до погіршення відносин Росії і Заходу.

  Крім усього, Росія і Китай добре доповнюють один одного. Так, у першій є істотні запаси енергоносіїв, без яких китайська економіка не може існувати, а у Пекіна достатньо фінансових ресурсів, необхідних для розвитку Росії.

  Однак між росіянами і китайцями існує деякий взаємне нерозуміння. Це пов'язано, перш за все, з істотними відмінностями в національних культурах, а також з історичним минулим. У пам'яті країн ще свіжі роки радянсько-китайської дружби, яка закінчилася розривом в одну мить, в тому числі, і в зв'язку з нереалістичною оцінкою радянським керівництвом інтересів, устремлінь і можливостей китайських партнерів.

  Щоб підвищити привабливість Росії в економічних, наукових і культурних колах китайського суспільства рекомендується здійснити конкретні і прості в реалізації ідеї:

  1. Залучення китайських інвестицій в інфраструктурне будівництво Росії, особливо в будівництво високошвидкісних залізниць.

  2. Орієнтація російських проектів в сфері громадської дипломатії на інтереси і очікування китайської аудиторії.

  3. Оголошення 2016-2017 роки перехресними роками освіти, науки та інновацій.

  4. Зміцнення довіри у військово-технічному співробітництві, спрямованому на спільні НДДКР із залученням китайських інвестицій.

  5. Скасування туристичних віз на в'їзд в Росію для китайських жителів і на короткостроковий в'їзд в Китай для російських громадян.

  6. Координація зусиль по забезпеченню безпеки громадян Китаю в Росії і створення в Китаї образу толерантної і доброзичливою Росії і т.п. Таким чином, слід сказати, що російсько-китайські відносини мають великі перспективи. Лідери країн мають намір продовжувати активну співпрацю, і в майбутньому можливо саме Китай стане провідним економічним і політичним партнером Росії.

  Список літератури:

  1. Федеральна служба державної статистики - [Електронний ресурс] - http://www.gks.ru.

  2. РІА Новини - [Електронний ресурс] -http: //ria.ru/economy/20141011/1027909478.html#ixz z3IVCGJ77f (Дата звернення: 05.11.2014).

  3. Портал зовнішньоекономічної інформації - [Електронний ресурс] - http://www.ved.gov.ru/ exporteountries / cn / cn_ru_relatюns / cn_rus_pшjects / (Дата звернення: 09.11.2014).

  4. Вести Економіка - [Електронний ресурс] -http: //www.vestifinance.ru/articles/48164 (Дата звернення: 09.11.2014).

  ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ «розумного міста»

  НА ПРИКЛАДІ МІСТА ПЕРМ

  Дюкалова Дар'я Антонівна

  Пермський державний технічний університет, студентка 5 курсу спеціальності «Зв'язки з громадськістю», Перм

  Сьогодні російські міста переживають складний процес трансформації, правильного і науково обгрунтованого розвитку міського простору: дотримання принципу планомірності, розробка стратегічного плану муніципального освіти, оцінка соціальних, культурних та фінансових умов проживання в них громадян з проблемами наукової розробки умов і методів перетворення міст в живі, стійкі , інтелектуальні території. До «розумним» містам за кордоном віднесені Арлінгтон, Вірджинія - США, Новий Південний Уельс - Австралія, Крит - Греція, Найробі - Кенія, Ріо - де - Жанейро - Бразилія та інші.

  У даній роботі представимо результати проведених співвідношень прогнозних і планових офіційних документів, прийнятих на рівні як суб'єкта держави, так і муніципального освіти про соціально-економічних розвитку з результатами наукових досліджень про потенційні можливості розвитку одного з найбільших адміністративних центрів - міста Пермі. У роботі «Просторовий розвиток міських систем» Е.Л. Аношкіна відносить Пермський край до однієї з найбільших агломераційних утворень Росії і піднімає питання про конкурентоспроможність міста, про збереження цих переваг, про здатність міста мобілізувати економічні, трудові, соціальні та політичні ресурси «в рамках гармонійної структури, чіткої

  стратегії економічного розвитку »[2, с.33]. З'явилися нові поняття: «розумне місто», «інтелектуальна територія», «сталий розвиток». Під стійким розвитком розуміється досягнення стратегічного балансу між діяльністю людини і відтворюють можливостями біосфери, про що пише Е.А. Третьякова в статті «Проблеми сталого розвитку міст». Вона акцентує увагу на тому, що сталий розвиток держави можливо лише за умови сталого розвитку її регіонів і міст, необхідно домогтися докорінного поліпшення стану навколишнього середовища за рахунок екологізації економічної діяльності, в першу чергу в рамках структурних перетворень. Це дозволить, за твердженням автора, забезпечити становлення нової моделі господарювання. [10, с.132 - 134]. Що робить міста розумними? Бив Хатчінсон (Канада, Виконавчий директор центру розвитку «Розумних міст») в статті «Наскільки розумний ваш« розумний місто »і чому це повинно вас турбувати?» пише: «Розумне місто» - це «інтелектуальна територія», що має загальну стратегію взаємодії всіх локальних гравців для її розробки, узгодження в рамках завдань і в використанні технологій для виконання цих завдань [11]. Г.Ю. Вєтров в документі «Економічні матеріали по реалізації проекту« економічний розвиток міст »зазначає, що

  в сучасній дійсності «самостійний розвиток поселень стало неможливо, а тому необхідний комплексний підхід до власного економічного розвитку, заснований на стратегічному плануванні»

  [3]. Як зберегти і розвинути міське поселення? Нижче в таблиці наведено перелік завдань і цілей, які сьогодні вирішувати повинні російські міста, не залежно від їх місцезнаходження.

  Таблиця 1

  Співвідношення завдань і цілей економічного розвитку города_

  завдання Цілі

  Розвиток міської економічної бази. Зміцнення податкової бази міста та вдосконалення її структури. Зростання і якісне поліпшення показників зайнятості населення міста.

  Зміцнення фінансового стану міста. Максимізація доходів. Скорочення неефективних витрат.

  Поліпшення показників якості життя міського населення. Достатнє фінансування. Ефективне виконання соціальних програм

  Чітке розуміння цілей і завдань сприяє розробці програмних документів. У Пермі 17.10.2013 був схвалений і постановою адміністрації прийнятий «Прогноз соціально - економічного розвитку міста Пермі на 2014 рік і період до 2016 року (далі« Про-

  гноз ») [6]. Він створений з урахуванням підсумків соціально - економічного розвитку Пермі за 2012 рік та 8 місяців 2013. При розробці враховувалися плани - прогнози великих і середніх підприємств міста Пермі до 2016 року, нижче в таблиці зведені основні розділи цього документа і ті показники, на які вдалося вийти в поточному періоді.

  Таблиця 2

  показники •

  розділ Показники

  Рівень життя населення Деяке зростання фонду оплати праці, індексація трудових пенсій.

  Праця та зайнятість Скорочення індивідуальних підприємців через приріст податкового навантаження, зниження рівня безробіття.

  Промисловість Помірні темпи зростання виробництва, нестійка кон'юнктура зовнішнього ринку, стагнація динаміки промислового виробництва. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зростання імпортозаміщення.

  Споживчий ринок Нестійка кон'юнктура зовнішнього ринку. Зниження інфляційного тиску. Укрупнення підприємств роздрібної торгівлі.

  Фінанси Економіку від сповзання в рецесію утримує споживчий сектор. Він компенсує стагнаційний розвиток і зниження ділової активності організацій.

  Інвестиції Нарощування приватних інвестицій. Розвиток малого бізнесу. Поліпшення бізнес-середовища.

  Ціни і тарифи Зниження індексу споживчих цін.

  Демографія Деяке зростання народжуваності, що залежить від ряду пільг (отримання грошових виплат, отримання земельної ділянки і ін.

  У 2010 році розроблений документ «Стратегія соціально-економічного розвитку муніципального освіти місто Перм до 2030 року». Це основний і самий об'ємний документ, в якому сформульовано і розробляється стратегічний напрям - «Забезпечення базових потреб людини: здоров'я, житло, міське середовище», дається оцінка можливостей міста, його ресурсів: природних, ресурсів території і нерухомості, інфраструктурних, фінансових, трудових, організаційних, інформаційних. У крайовому документі «Стратегія соціально-економічного розвитку муніципального міста Перм до 2030 року» [7] перераховуються перспективні напрямки і пріоритети його розвитку, підвищення рівня добробуту жителів і створення міцних основ для його подальшого зростання з урахуванням ресурсів міста. У документі позначені методи і інструменти управління соціально - економічним розвитком міста на найближчі 20 років. Головним двигуном розвитку і головним об'єктом називається людина: «Генератор ідей - ЛЮДИНА, а його інтелект - джерело капіталу. Людина - ключовий фактор розвитку, який є інтелектуальним ресурсом ». Центрами розвитку нової економіки називаються великі міста, місця концентрації «людського потенціалу»; благополуччя міста

  пов'язується саме з якістю людського потенціалу, а умовою конкурентоспроможності міста є вміння зберігати потенціал жителів [7, с.6]. Важливою частиною «Стратегії» з'явився розділ «Глобальні виклики сучасності» (розділ 2), де зазначається: «Нова економіка - економіка, заснована на знаннях. Світ існує за законами нової економіки ». Цей документ планує розвиток міста Перм і перетворення його в розумне місто. При розробці стратегії розвитку краю враховувалися висновки і рекомендації вчених. Так, Е.Л.Аношкіна в статті «Диспропорції розвитку багато-центричного міста Перм» [1] перераховує загальні процеси і зміни в країні і краї в пострадянський період: зміна принципів організації економіки, механізмів управління міським розвитком; зміна способу життя городян, зміна схеми розселення на рівні регіонів, міст і районів; тобто називає «важелі», які здатні підняти економіку краю і власне Пермі, благополуччя його мешканців.

  Н.А. Толстоброва в статті «Теоретико - методологічні аспекти планування городскогоразвітія: організації, інструменти» [8] зазначає «Процес міської технологічної трансформації носить проривний

  характер і цілком залежить від соціокультурних і фінансових факторів. Величезні інвестиції необхідні для перетворення міст і сільських районів в «розумні», «живі», «стійкі», «зелені» міста або «інтелектуальні території». При відділенні місцевого самоврядування від державної влади муніципалітети отримують більшу самостійність, право розпоряджатися комунальною власністю і місцевими фінансами, направляти свою діяльність «на поліпшення життя міської громади», а діяльність адміністрації і інших представників міста повинна бути націлена на мобілізацію всіх можливих міських ресурсів. На думку російських вчених, найбільш успішні міста з переважним участю місцевих урядів і приватних структур. Перм теж можна віднести до цього типу міст. Визначення терміну «інтелектуальна територія» дав в кінці 1990-х років науково - дослідний центр «Форум інтелектуальних територій»: «Головна відмінність« інтелектуальної території »від інших полягає в наявності загальної стратегії і у взаємодії всіх локальних гравців». У розробці теорії і практики планування міського простору Пермського краю беруть участь пермські вчені: Е.Л. Аношкіна - стаття «Диспропорції розвитку багатоцентричному міста Перм» [1] А.А. Захарова, Є.Ю. Сухарева, О.А. Таскаева - «Нові моделі прийняття рішень про соціально - економічному розвитку міста» [4] та інші. На думку вчених, «планування розвитку міста - це планування послідовності організації простору, при плануванні необхідно зберегти неповторні особливості конкретного міста; особливості укладу життя городян, розселення, принципів організації економіки, розвитку і вдосконалення охорони здоров'я, освіти, благоустрою. У Пермському краї відзначено виснаження людського і трудового

  потенціалу, а це впливає на перспективи розвитку регіону. При появі можливості самостійно вибирати місця для життя люди почали виїжджати з міста. Робиться висновок, що при стратегічному плануванні Пермі не можна ігнорувати соціально - економічні аспекти, необхідно бачити і враховувати тенденції до створення єдиного ринку праці, ринку землі та нерухомості із залученням факторів виробництва в загальний комерційний оборот. Необхідний план розвитку міської економіки. Економічний розвиток міста є комплексний керований процес змін в міській економіці, спрямований на поліпшення життя міської громади: розвиток міської економічної бази (зміцнення податкової бази, поліпшення показників зайнятості населення); зміцнення фінансового стану міста (максимізація доходів, скорочення неефективних витрат); поліпшення якості життя (достатнє фінансування, ефективне виконання соціальних програм). Об'єкт економічного розвитку - міська економіка - це об'єкти прямого управління - муніципальні фінанси, земля, нерухомість, майно, що перебуває в муніципальній власності або передане муніципалітету в управління, муніципальні підприємства, організації та установи, муніципальний житловий фонд; і об'єкти непрямого управління - господарські підприємства та інші об'єкти, які не є муніципальною власністю, або не були подані муніципалітету в управління, але розташовані на території муніципального освіти. Для створення і розвитку «інтелектуальних територій -« розумних міст »- в кожному випадку необхідна своя технологія, але у всіх випадках необхідна загальна стратегія. Загальна стратегія організації «розумного міста», що розробляється вченими, стала для приміських органів влади керівництвом до дії.

  Таблиця 3

  Структури, здатні очолити роботу з розвитку «розумних міст»: _

  Організація Штат Завдання

  Адміністрація Штат міської адміністрації Створення та виконання стратегічного плану, координація участі в стратегічному плануванні місцевої громади.

  Тимчасова робоча група Експерти з представників адміністрації та фахівці Фінансування, контроль за роботою групи, робота експертів.

  Стороння організація Університет, бізнес-асоціація Створення, супровід, реалізація стратегічного плану за договором з адміністрацією.

  Спеціалізована організація Агентство економічного розвитку Робота зі стратегічного плану.

  Пермський край можна назвати майданчиком для створення партнерств між владою і приватними компаніями. Ось кілька прикладів:

  13 грудня 2012 року опубліковано і вступив в силу Законопроект Пермського краю «Про державно - приватне партнерство», в результаті:

  1. У Пермі розробляється проект створення технопарку з урахуванням досвіду створення технопарків в інших російських містах. Розробники технопарку в Пермі планують створення комплексного центру, «в якому були б зосереджені всі необхідні компоненти: наукові організації, установи вищої професійної освіти та інші. Створення технопарку в Пермі планується здійснити за допомогою і за участю держави: 1. Приклади створення технопарків. Відкриття технопарку «Темп» стало можливим завдяки угоді

  крайового Мінпрому, мерії Пермі і Пермського національного дослідницького політехнічного університету (ПНИП), який став майданчиком для технопарку. Технопарк створено для підприємців, які займуться технологічними інноваціями і дрібносерійним виробництвом. Технопарк спеціалізується на розвитку технологічних інновацій в сфері машинобудування, енергетики, нафтовидобувній промисловості. У 2015 році відкриється технопарк з виробництва роботів -майданчик для стартапів в сфері робототехніки і електроніки. 2.Прімери реконструювання системи. Компанія ТОВ «Новогор - Прикамье» - комунальний комплекс-діє на території Пермського краю і забезпечує споживачів водою, електроенергією, каналізацією. За договором з міською адміністрацією все майно водоканалу було передано компанії в оренду, а персонал

  переведений з муніципального підприємства Пермводока-нал в ТОВ Новогор - Прикамье.

  За словами губернатора Пермського краю В. Басаргіна, готуються проекти з будівництва нових автомобільних мостів через річки Кама і Чусовая. Мости через Каму і Чусовую планується побудувати на умовах державно - приватного партнерства, планується на цих же засадах реконструкція залізничного вокзалу Перм - 2. Як правило, об'єкти партнерства влади і бізнесу - це ЖКГ, будівництво соціально - значущих об'єктів та інноваційних систем переробки сміття та поліпшення екології. Розробляються пріоритетні проекти: здоров'я, стратегія розвитку регіону, система лісокористування, культурний розвиток міста та інші. Проведений аналіз сильних і слабких сторін території Пермського муніципального освіти дозволив

  виявити перспективні можливості і позитивні тенденції, використання яких дозволить домогтися успіхів. У програмі «Третього федерального форуму« Розумне місто майбутнього »(13 - 14 листопада 2014 г.) [9] сказано, що модернізація ЖКГ, транспорту, містобудування, соціально - культурного простору міста розглядається як« національний пріоритет з серйозним інвестиційним потенціалом ». Завдання це для Пермі непроста, і перш за все тому, що не дозволяє прискорити процес розвитку і трансформації ряд факторних особливостей розвитку Пермі в минулому і в сьогоденні. Але у Пермі є чимало і конкурентних переваг, які, допоможуть місту досягти корінних змін в підвищенні якості життя.

  Конкурентні переваги Пермі

  Таблиця 4

  Факторні особливості розвитку Пермі Конкурентні переваги Пермі.

  1. До 2004 року Перм була містом - мільйонником за рахунок евакуації жителів інших міст під час ВВВ, завезення робочої сили на пермські підприємства. Виникнення і розвиток утвореного місцевої громади.

  2. У період 1999 - 2005 років міграційний приріст в Пермі мав негативні значення. Оформлення пермської інтелектуальної і творчої еліти ( «Стратегія», стор.10 - 11).

  3. До сих пір з Пермі щорічно виїжджають близько 7 тис. Чоловік, кількість виїжджаючих може і далі зростати. Вигідне географічне положення (3.2.1).

  4. Міжнародна міграція характеризується значною часткою вихідців з держав Закавказзя і Середньої Азії. Наявність стратегії територіального розвитку (3.2.2).

  5.Несмотря на ці особливості, зараз відзначається зростання народжуваності при зниженні смертності, але спад населення триває. Досвід трансформації і високий економічний потенціал (3.2.3)

  6. Відзначається старіння населення, неоднорідність міської спільноти, а також - аморфна і роздрібнена територіальна структура, низька якість міського середовища. Високий освітній, культурний і науковий потенціал.

  7. Слабкий розвиток підприємництва: нестійкість економічного розвитку (розділи 3.1.4 «Стратегії»), невисокий рівень розвитку малого бізнесу (3.1.5). Високий рівень громадянської активності жителів міста (3.2.5).

  8. Дисбаланс системи освіти і економіки місто (3.1.6), недостатня забезпеченість житлом (3.1.7), знос інженерно-технічної інфраструктури (3.1.8) низький рівень благоустрою (3 1 9 Програми розвитку освіти, міського будівництва, благоустрою міста та інші. Нижче - таблиця пріоритетних програм розвитку.

  У документі «Стратегія соціально - економічного розвитку муніципального освіти місто Перм до 2030 року» особлива увага приділяється пріоритетних напрямів розвитку.

  Таблиця 5

  Пріоритетні напрямків розвитку пермі_

  напрямок Програма

  Житло: «Доступне і комфортне житло», «Модернізація та капітальний ремонт багатоквартирних будинків»

  Міське середовище: «Комплексний розвиток систем комунальної інфраструктури Пермі», «Розвиток громадського транспорту», ​​«Підвищення енергоефективності та ресурсозбереження».

  Благоустрій: «Благоустрій території міста Пермі», «Екологічна безпека міста», «Пермський трамвай», «Снігові полігони.

  Наука і Культура: «Підвищення інвестиційної привабливості міста», «Культурна столиця Європи», «Розвиток науки та інновацій», Створення центру інноваційних технологій і продуктів ».

  Охорона здоров'я жителів міста: «Здоровий спосіб життя - активне довголіття», «Охорона здоров'я жителів міста», «Підвищення доступності медичних послуг для населення»

  Має бути ще багато зробити, але у Пермі є можливості стати «розумним містом», в якому людям буде жити комфортно, зручно, цікаво; в якому розвиваються свої культурні традиції і жителі мають можливості для творчої самореалізації. У цьому нас переконують темпи розвитку міста, проекти подальших його перетворення.

  Список літератури

  1. Аношкіна Е.Л. Диспропорції багатоцентричному міста Пермі - Регионология: Науково - публіцистичний журнал. Перм, 2011. - С. 40 - 48.

  2. Аношкіна Е.Л. Просторовий розвиток міських систем. Перм, 2013 - 33с.

  3. Вєтров Г.Ю. Методичні матеріали щодо реалізації проекту Економічний розвиток міст. [Електронний ресурс]: Збірник Школа муніципального служащего.іКЬ: http://vasilievaa.narod.ru/mu/csipfo/msgr/doc/sbornik/ sb_p4.htm (дата звернення: 20.10.2014)

  4. Захарова Є.Ю., Сухарева О.А., Таскаева О.А. Нові моделі прийняття рішень про соціально - економічному розвитку міста // Маркетинг в Росії і за кордоном. - 2006. - №1.

  5. Піл'ман, І.С. Планування і організація економічного розвитку міст. Методіческін матеріали по реалізації проекту економічний розвиток міст. [Електронний ресурс]: Вісник жіночого руху, Воронеж 1999. Випуск п'ятий. URL: http://owl.ru/win/books/budget/b06.htm (дата звернення: 15.10.2014)

  6. Прогноз соціально - економічного розвитку міста Пермі на 2014 рік і період до 2016 року [Електронний ресурс]: Адміністрація міста Пермі.

  URL:

  http://www.gorodperm.ru/upload/pages/7382/Prognoz _soc (дата звернення: 10.10.2014)

  7. Стратегія соціально - економічного розвитку муніципального освіти місто Перм до 2030 року. [Електронний ресурс]: Пермська міська дума. 2010 р URL: http://duma.perm.ru/upload/pages/1833/Strateg.pdf (дата звернення: 10.10.2014)

  8. Толстоброва Н.А., Осипова М.Ю. Теоретико-методологічні аспекти планування міського розвитку: організація, інструменти: збірник наукових статей науково-практичної конференції. Сучасне місто: влада, управління, економіка 22 березня 2012 року - Перм: Вид-во ПНИП, 2012. - С. 294-307.

  9. Третій Федеральний форум «Розумне місто майбутнього». Підсумки 2014. [Електронний ресурс]: Розумне місто майбутнього. URL: http://smartcity.ria.ru/docs/about/itogi2014.html (дата звернення: 20.11.2014)

  10. Третьякова Е. А. Проблеми сталого розвитку міст: збірник наукових статей науково-практичної конференції. Сучасне місто: влада, управління, економіка 22 березня 2012 року - Перм: Вид-во ПНИП, 2012. - С. 132 - 134.

  11. Хатчінсон Б. Наскільки розумний ваш «розумний місто» і чому це повинно вас турбувати? [Електронний ресурс]: BRICS business magazine. 2013-2014. №4. URL: http://issuu.com/mediacrat/docs/131122163747-05969b78 (дата звернення: 12.10.2014)

  СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ сталого еколого-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ОКРУГУ Тольятті САМАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Єфремова Тетяна Вікторівна

  інженер ВАТ «Куйбишевазот», г.о.Тольятті, Щукіна Алла Яківна д.е.н. професор, Волзький університет імені В. Н. Татіщева, г.о.Тольятті

  Одним з підходів кількісної оцінки курсу сталого розвитку міст є розрахунок економічного критерію у вигляді індексу антропогенного навантаження на природу (індекс сталого розвитку). При наявності в місті великої кількості що викидаються компонентів з різним рівнем токсичності, необхідно коректне використання даної інформації, і найбільш прийнятним порівняльним методом їх оцінки є вираз викидів в еквівалентних одиницях маси з відповідним розрахунком еквівалентних цін.

  В даний час проблема ефективного управління сталим розвитком економічного сектора актуальна не тільки для Росії, але і для кожної міської системи як окремого елемента єдиного цілого.

  Для визначення антропогенного навантаження на г.о.Тольятті необхідно вирішити такі завдання:

  - розрахувати базові параметри сталого розвитку на основі статистичних даних;

  - перерахувати базові параметри методом мощност-ного підходу в єдиних одиницях;

  - визначити антропогенний тиск на територію г.о.Тольятті графічним і аналітичним методами;

  - проаналізувати ефективність використання первинних ресурсів і технологій г.о.Тольятті;

  - зробити висновки на підставі вищевикладених досліджень про сучасний стан міського округу.

  У роботі наведені результати розрахунків зміни основних еколого-економічних показників г.о. Тольятті за минулі 50 років його становлення та розвитку як потужної будівельної та енергетичної бази.

  Процес формування промислового центру супроводжувався бурхливим збільшенням чисельності населення, яке з 1965 по 2014 рік досягло величини близько 719,1 тис. Осіб (крива 1).

  На малюнку 1 наведені показники зростання Тольяті-тинского промислового вузла [1] за період 1965-2014 роки з прогнозом розвитку до 2020 року.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити