The increasing volumes of polymeric waste conglomerations produce a negative ecological surrounding practically in any region of the country where the wastes are stored, besides the withdrawal from the economical circulation resource-value polymeric raw material occurs.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  Наукова стаття на тему 'Проблеми та еколого-економічна ефективність вторинної переробки полімерних відходів '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми та еколого-економічна ефективність вторинної переробки полімерних відходів»

  ?УДК 504.064.4

  ПРОБЛЕМИ І ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ

  В.В. Хромих, викладач, ХНАДУ

  Анотація. Розглянуто зростання обсягів накопичення полімерних відходів, які створюють несприятливе екологічну обстановку практично в будь-якому регіоні країни. Показано, що там де складуються відходи відбувається вилучення з економічного кругообігу значних обсягів ресурсноценного полімерної сировини.

  Ключові слова: тверді побутові відходи, полімерні відходи, тара і упаковка, вторинне полімерну сировину, еколого-економічна ефективність.

  Вступ

  В даний час в Україні щорічно утворюється близько 10 млн. Тонн відходів, серед яких до 25% за обсягом, складають полімерні відходи. У той же час спостерігається стійка тенденція надходження на територію України значної кількості імпортованої продукції полімерного походження, самого різного призначення. При цьому, слід враховувати їх обмежений термін експлуатації і надходження в об'єкти навколишнього середовища в якості відходів. У зв'язку з цим можна прогнозувати виникнення екологічно небезпечної ситуації в Україні, так як їх звичайне поховання не супроводжується біологічним розпадом, і вони можуть тільки піддаватися деструкції з виділенням небезпечних хімічних речовин.

  аналіз публікацій

  В Україні найбільш поширений спосіб поводження з відходами - полігонне складування і поховання. Більшість полігонів працює в режимі перевантаження, а 80% з них не відповідають вимогам екологічної безпеки. Більше половини місць захоронення промислових і побутових відходів є потенційно небезпечними з точки зору можливості забруднення атмосферного повітря, грунту, грунтових і підземних вод. Процес спалювання полімерних відходів, особливо полівінілхлорид-них матеріалів, може супроводжуватися виділенням в повітря таких надзвичайно небезпечних речовин, як діоксини.

  Серед полімерних матеріалів мігруючими компонентами в результаті деструкції або неправильного поводження з ними (спалювання) можуть бути наступні хімічні забруднювачі: формальдегід, фенол, стирол, бензол, етилбензол, метанол, ацетон, диметиламин, толуол, бутілфто-

  лат, діоктилфталат, капролактам, гексаметілен-хв, катіони металів - 2П2 +, РЬ2 +, Cd [1]. Щорічний аналіз санітарної очистки м Харкова показує, що в морфологічному складі побутових відходів накопичення ресурсно-цінних компонентів ТПВ збільшується, особливо полімерних плівкових відходів, ПЕТ-пляшки, і випереджає можливості їх переробки, так як методи повторного використання їх у вигляді гра-нулята вторинної сировини ще не знайшли широкого застосування в місті.

  Річний обсяг господарського сміття на одного жителя м.Харкова в середньому становить 250 кг, в тому числі 30% (75 кг) тара і упаковка, до 12% (30 кг) полімерні відходи; відходи поліетил-льон-терефталату (ПЕТ - пляшка) 0,8 - 1% (2 - 2,5 кг). Використана тара і упаковка на сьогодні стає найціннішим вторинною сировиною, яке частіше за все і використовується для виробництва тієї ж упаковки і тари, хоча діапазон застосування вторинної полімерної сировини досить широкий.

  В даний час в промислову переробку в основному залучають відходи пластмас, що відносяться до категорії термопластів.

  Залучення в переробку промислових - технологічних відходів пластмас труднощів не представляє. Як правило, ці відходи переробляють на тих же підприємствах, де вони утворюються. Ступінь утилізації промислових відходів пластмас досягає 90%. Залучення в переробку відходів пластмас, що були у вжитку, багато в чому пов'язано з організацією їх селективного збору. Ступінь промислової переробки таких відходів методом рециклінгу в

  м.Харкові - незначна.

  Мета і постановка задачі

  Мета роботи - запропонувати нові методи утилізації ТПВ.

  Основні положення методики та шляхи її реалізації

  Прийняте в експлуатацію Державною комісією в квітні 2001р. дослідно-експериментальне виробництво ТОВ «Харьковвтор-поли-мер» переробляє до 500 т / рік полімерних відходів. У той же час система моніторингу підтверджує значне накопичення відходів полімерної упаковки і тари, і в м.Харкові становить до 60 - 80 тис. Тонн в рік [2]. Отже, виробнича потужність цього підприємства незрівнянно мала і існує широке поле для підприємницької діяльності.

  Посилене використання вторинної пластмасового сировини вимагає, природно, значних капітальних вкладень. Наявні зараз потужності недостатні, а для використання комбінованих пластмасових матеріалів, що були у вжитку, ще не досягнуто необхідний технологічний рівень на виробництві. Потрібні спеціальні виробничі приміщення, транспортні засоби, пакувальні матеріали, установки для компактірова-ня або розмелювання, додаткова робоча сила, яку необхідно спеціально навчати, виготовлення спеціалізованого технологічного обладнання для переробки полімерних відходів.

  Головне завдання методики визначення порівняльної економічної ефективності використання вторинних полімерних матеріалів, полягає в правильній оцінці витрат і економії на стадіях їх виробництва і застосування в вигляді готової продукції.

  Оцінка ефективності використання грануляту полімерних відходів передбачає врахування поточних і одноразових витрат на всіх стадіях руху матеріалу - від закупівлі вихідної сировини, виготовлення гранул полімерних матеріалів, їх переробки у вироби до споживання готової продукції в сфері експлуатації та облік цих витрат.

  розрахунками техніко-економічної ефективності виробництва та застосування вторинної полімерної сировини повинен передувати техніко-економічний аналіз, який служить засобом для вирішення важливих виробничих завдань, а саме [3]:

  - визначення доцільних напрямків розвитку галузі з виробництва грануляту вторинних полімерів;

  - економічне обґрунтування технічних заходів і визначення черговості їх впровадження;

  - вибір найбільш економічного варіанта при розробці виробів з полімерної сировини;

  - оцінка можливостей поліпшення техніко-економічних показників виробів, отриманих із застосуванням сировини з вторинних полімерів;

  - визначення технічного рівня вторинної полімерної грануляту відповідно техноло-

  гического регламенту і ТУ випускається вторинної сировини.

  Розвиток утилізації відходів виробництва і споживання вимагає розробки і застосування ефективних заходів економічного стимулювання використання вторинних ресурсів (економічних методів управління, методики визначення економічної ефективності переробки відходів і ін.). З метою стимулювання підприємств і організацій в обліку, зборі, заготівлі та переробці відходів виробництва та споживання необхідно вдосконалювати ціноутворення на відходи та продукцію, виготовлену на них.

  Для практичного впровадження еколого-економі-чеських аспектів вторинної переробки полімерних відходів необхідно виконати [4]:

  - дослідження якісного складу накопичених і відходів, що утворюються, що підлягають переробці;

  - маркетинг ринку потреби в продукції виробленої з використанням відходів;

  - порівняльну оцінку якості цієї продукції з аналогічною продукцією, яка виробляється з основної сировини;

  - техніко-економічне обґрунтування організації виробництва з переробки ресурсно-цінних сировинних компонентів побутових відходів.

  висновки

  Основне завдання в процесі виконання цих робіт - отримання достовірної інформації обсягів розміщення відходів, в тому числі їх розташування, про фактичні кількостях ресурсно-цінних «сировинних» відходів в місцях їх збору та накопичення. Для вирішення проблеми відходів та зниження ризику для людини і навколишнього середовища при поводженні з ними потрібно державний підхід, фінансування програм, проведення експертизи на рівні високого професіоналізму з залученням на всіх етапах поводження з відходами широкого кола фахівців: екологів, хіміків, технологів, медиків, біологів.

  література

  1 -саєти А.Л. та ін. Геохімія навколишнього середовища. -М .: Вища школа, 1998. - 243 с.

  2. Горох Н.П., Саратов І.Є., Юрченко В.А. Полі-

  мірні відходи в комунальному господарстві міста / Под ред. Бабаєва В.М., Корінько І.В., Шутенко Л.М. - Харків: ХНАМГ, 2004. - 375 с.

  3. Штарке Л. Використання промислових і

  побутових відходів пластмас / Пер. з нім. / Под ред. В.А. Брагінського. - Л .: Хімія, 1987. - 176 с.

  4. Шубова Л.Я., Ставровский М.Є., Шехірев Д.В.

  Технологія відходів мегаполісу (технологічні процеси в сервісі). - М., 2002. 1996. - № 6.

  Рецензент: Е.Б. Хоботова, професор, д.х.н., ХНАДУ.

  Стаття надійшла до редакції 8 вересня 2006 р.


  Ключові слова: тверді побутові відходи / полімерні відходи / тара і упаковка / вторинну полімерну сировину / еколого-економічна ефективність

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити