Розглядається процес функціонування фінансово-страхового механізму охорони здоров'я в національному і регіональному масштабах. Звісно ж сукупність заходів з регулювання фінансових і ресурсних потоків охорони здоров'я в складних економічних умовах.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Климин Володимир Григорович


Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Journal of new economy

  Наукова стаття на тему 'Проблеми стабілізації фінансового і ресурсного забезпечення охорони здоров'я регіону '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми стабілізації фінансового і ресурсного забезпечення охорони здоров'я регіону»

  ?© Климин В. Г. 2009

  Климин Володимир Григорович

  Доктор медичних наук, кандидат економічних наук, професор, міністр

  Міністерство охорони здоров'я Свердловської області

  620014, РФ, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34 Контактний телефон: (343) 270-18-18 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Проблеми стабілізації фінансового і ресурсного забезпечення охорони здоров'я регіону

  Ключові слова: програма державних гарантій; обов'язкове медичне страхування; оптимізація фінансового та ресурсного потенціалу охорони здоров'я регіону.

  Анотація. Розглядається процес функціонування фінансово-страхового механізму охорони здоров'я в національному і регіональному масштабах. Звісно ж сукупність заходів з регулювання фінансових і ресурсних потоків охорони здоров'я в складних економічних умовах.

  Функціонування фінансово-страхового механізму охорони здоров'я обумовлюється організаційними, економічними і правовими основами в сфері охорони здоров'я громадян. Охорона здоров'я громадян - це сукупність заходів політичного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного і протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги в разі втрати здоров'я [1]. Законодавчо закріплюється значущість економічних положень функціонування охорони здоров'я. Основами законодавства закріплюються принципові позиції в сфері охорони здоров'я громадян (див. Малюнок).

  Принципові позиції в сфері охорони здоров'я громадян Російської Федерації [1]

  Кожна з сукупності принципових позицій містить фінансову складову. Реалізація цих положень, безсумнівно, передбачає дію відповідних фінансових інструментів і рух необхідного обсягу фінансових ресурсів.

  В даний час національна економіка і соціальна сфера, включаючи систему охорони здоров'я, функціонують в складних фінансових умовах. Програмою антикризових заходів в Російській Федерації передбачається в якості пріоритету виконання соціальних зобов'язань держави перед громадянами [2]. До їх складу включено надання медичних послуг, розширення їх доступності при належній якості.

  Під впливом кризових явищ знаходиться виконання програми державних гарантій і функціонування системи обов'язкового медичного страхування (ОМС). У 2009 р передбачається додаткова фінансова підтримка системи ОМС. Реальною формою підтримки є надання дотацій бюджетам територіальних фондів ОМС з нормованого страхового запасу. Додатково здійснюється виділення бюджетних асигнувань при істотному зниженні надходжень у вигляді доходів територіальних фондів ОМС. Рівень скорочення доходів визначається в порівнянні фактично надійшли доходів із запланованими параметрами. Відповідно, Федеральним фондом ОМС передбачається виділення міжбюджетних трансфертів територіальним фондам ОМС з метою реального виконання державних гарантій надання громадянам безкоштовної медичної допомоги.

  Адекватно за рівнем реалізуються програми антикризових заходів у регіонах Російської Федерації. У Свердловській області з метою стабілізації фінансового і ресурсного забезпечення охорони здоров'я проводиться ряд заходів, що мають на меті збереження і безперебійне надання медичних послуг населенню регіону.

  В рамках антикризових заходів приймаються важливі організаційно-фінансові рішення. Доцільним стало формування оперативного органу (антикризової комісії), який виробляє і впроваджує рішення по оптимізації використання фінансового і ресурсного потенціалу охорони здоров'я регіону. Оптимізаційний підхід застосований в процесі використання лімітів бюджетних зобов'язань Міністерства охорони здоров'я Свердловської області як головного розпорядника бюджетних коштів. Передбачається централізація частини бюджетних витрат по обласним закладам охорони здоров'я. Цей порядок здійснюється при необхідності перерозподілу фінансових ресурсів для вирішення екстрених проблем, що виникають в діяльності медичних установ. До числа першочергових витрат віднесено: виплата заробітної плати, лікарське забезпечення, закупівля продуктів харчування, оплата комунальних послуг. Зокрема, в регіоні за рахунок централізованих асигнувань забезпечується додаткове фінансування придбання медикаментів та продуктів харчування для спеціалізованих медичних установ, функціонування високотехнологічних і дорогих видів лікування (онкогематологія та ін.).

  Трансформацією лімітів бюджетних зобов'язань визначається обсяг прав в грошовому вираженні на взяття бюджетних зобов'язань та їх виконання в поточному фінансовому році [3]. У Свердловській області з метою приведення планового фонду оплати праці до лімітів бюджетних зобов'язань на регіональному рівні проводиться оптимізація фонду оплати праці [4]. Серед оптимізаційних заходів перегляд штатних розкладів медичних установ за допомогою скорочення, збільшення, перепрофілювання. Цільовим призначенням реструктуризації штатних посад є досягнення збалансованості між кількістю штатних посад і обсягом надаваних медичних послуг.

  У Свердловській області розроблено та впроваджено фінансовий моніторинг діяльності обласних державних та муніципальних установ охорони здоров'я [5]. Метою контролінгову заходів виступає оперативне управління системою охорони здоров'я регіону в складних економічних умовах. Фінансовим контроллингом передбачається контроль за рядом найважливіших показників функціонування обласних державних та муніципальних установ охорони здоров'я Свердловської області (див. Таблицю).

  Звід показників фінансового контролінгу діяльності державних і муніципальних установ охорони здоров'я Свердловської області [6]

  Найменування показника Одиниця виміру Значення показника

  1. Засоби відповідного бюджету тис. Р. Касовий план / касове виконання

  2. Кошти страхових організацій по ОМС тис. Р. Пред'явлено в страхову медичну організацію / касове виконання

  3. Засоби від підприємницької й інший що приносить дохід діяльності тис. Р. Отримано / касове виконання

  4. Заборгованість з виплати заробітної плати та перерахуванням єдиного соціального податку тис. Р. Наявність / відсутність

  5. Заборгованість по оплаті комунальних послуг тис. Р. Наявність / відсутність

  6. Заборгованість по оплаті медикаментів і витратних матеріалів тис. Р. Наявність / відсутність

  7. Заборгованість по оплаті продуктів харчування тис. Р. Наявність / відсутність

  8. Наявність поточного запасу (14 днів) медикаментів і витратних матеріалів дні Наявність / відсутність

  9. Наявність поточного запасу (14 днів) продуктів харчування дні Наявність / відсутність

  Провідні показники фінансового контролінгу демонструються в вартісному вираженні, так як вони показують фінансову стійкість обласних державних та муніципальних установ Свердловської області. Засоби відповідного бюджету вказуються відповідно до місячним касовим планом і по касовому виконанню на звітний період наростаючим підсумком. Чи по кишені ОМС вказується сума рахунків, пред'явлених медичним закладом страховим медичним організаціям, і касове виконання на звітний період наростаючим підсумком. Чи по кишені від платних послуг вказується сума в аналогічному порядку. При наявності заборгованості з виплати заробітної плати вказується сума і відповідний джерело фінансування (бюджет, ОМС, внебюджет). Аналогічно при наявності заборгованості по оплаті за комунальні послуги, медикаменти, витратні матеріали та продукти харчування. Поточний запас медикаментів, витратних матеріалів та продуктів харчування встановлено за нормативом - 14 днів. Розмір запасу менш встановленого нормативу підлягає фінансовому контролінгу з уточненням фактичного розміру (денна норма споживання).

  Процедура фінансового контролінгу здійснюється щодня по всій сукупності обласних державних та муніципальних установ охорони здоров'я Свердловської області. З відповідним програмним забезпеченням проводиться збір, узагальнення та передача встановлених показників. Важливим моментом є контроль за достовірністю інформації. В оперативному режимі проводиться розгляд відхилень окремих параметрів від нормативних значень

  в реальній діяльності обласних державних та муніципальних установ охорони здоров'я регіону. При виникненні негативної ситуації і її збереженні протягом 5 робочих днів проводиться аналіз фактичних витрат, пошук внутрішніх резервів оптимізації витрат з реструктуризацією обсягів медичної допомоги, заходів з енергозбереження та ін.

  Раціонально в кризових умовах впровадження моделі централізації спеціалізованих служб медичного призначення. За допомогою централізації удосконалюються організаційно-економічні ланки спеціалізованої служби, досягається значна економія фінансових ресурсів. У Свердловській області модель централізації реалізується по психіатричної службі. У перспективі відпрацьовуються організаційно-фінансові рішення по протитуберкульозної, шкірно-венерологічної службі і будинкам дитини.

  Послідовним організаційно-економічним рішенням є реструктуризація медико-економічних стандартів. Це перетворення обумовлюється необхідністю усунення дефіциту фінансування в системі ОМС. Наприклад, реструктуризуються медико-економічні стандарти, що застосовуються для цілодобових стаціонарів, з переведенням частини пацієнтів на лікування в денному стаціонарі і амбулаторно-поліклінічному ланці. Такий порядок застосовується по кардіології, гастроентерології, пульмонології, ендокринології, нефрології, інфекційних захворювань, травматології та ортопедії, хірургії та інших видів захворювань з виділенням дитячого та дорослого населення. Перетворення медико-економічних стандартів, що мають єдиний обсяг обстеження та лікування, проводиться з метою приведення у відповідність оплати медичної допомоги.

  Раціоналізація використання фінансових ресурсів призводить до необхідності оптимізації використання ліжкового фонду цілодобових стаціонарів медичних установ. Ряд медико-економічних стандартів, що раніше застосовувалися в цілодобових стаціонарах, виключаються з використання і переводяться в СТАЦІОНАРОЗАМІНЮЮЧИХ і амбулаторно-поліклінічні підрозділи. Розробка нових медико-економічних стандартів здійснюється за допомогою адаптації федеральних стандартів медичної допомоги. Трансформація стандартів має цільове призначення у вигляді типізації обстеження хворих, використання лікарських засобів з підтвердженою результативністю, застосування сучасних методів діагностики і лікування. Переклад медико-економічних стандартів послужить більш економного витрачання грошових коштів на надання медичної допомоги.

  Певне значення мають заходи щодо виконання соціальних зобов'язань за доступними ліків. Урядом Російської Федерації при реалізації антикризових заходів ставиться завдання збереження доступності якісних, ефективних і безпечних лікарських засобів [2]. Дія зобов'язань щодо забезпечення певних категорій громадян безкоштовними (зі знижкою) ліками має забезпечуватися фінансовими ресурсами. У кризових умовах раціонально проведення централізованої закупівлі медикаментів з проведенням конкурсних заходів та суворого контролю обгрунтованості виписки лікарських засобів.

  В рамках оптимізації використання фінансових ресурсів ОМС здійснюється контроль виконання медичними установами встановлених державних (муніципальних) завдань в рамках територіальної програми ОМС громадян, які проживають в регіоні. Контрольні показники встановлюються медичним установам з помісячним розподілом за плановими обсягами медичної допомоги за цілодобовими стаціонарах (в ліжко-днях) і СТАЦІОНАРОЗАМІНЮЮЧИХ підрозділам (у пацієнтів-днях). У Свердловській області встановлення планових показників здійснюється по муніципальних утворень (міських округах, закритим адміністративно-територіальним утворенням, повітах), філіям територіального

  фонду ОМС і конкретним медичним установам (по групах: муніципальні, федеральні, обласні) з поданням на рік, півріччя, по місяцях.

  Фактичні обсяги медичної допомоги регулюються керівниками медичних установ відповідно до планових обсягами. У разі перевищення реального обсягу медичної допомоги над плановим проводиться перерозподіл планового завдання з відповідною трансформацією фінансового забезпечення тільки в наступний місяць. В даному порядку задіяні інструменти регулювання, перерозподілу та раціоналізації форматів медичної допомоги та обсягів фінансування.

  Застосування ознаки державності раціонально при розробці реєстрів державних послуг, що регламентуються для державних установ охорони здоров'я. Встановлення реального обсягу державних послуг обумовлює високу результативність планування і фактичного фінансування охорони здоров'я за рахунок коштів обласного бюджету як одного з джерел покриття витрат товариства на охорону здоров'я громадян.

  Стосовно до сучасних умов соціально-економічного становища регіону раціонально залучення медичних організацій інших форм власності до надання медичної допомоги населенню. Закріплення цього порядку на рівні рішення уряду регіону служить оптимізації витрат ОМС і реалізації прав громадян на гарантовану медичну допомогу. Оптимізаційні заходи повинні сприяти збереженню фінансової стійкості функціонування системи ОМС і раціонального використання коштів ОМС.

  З метою вирішення економічних, соціальних і фінансових завдань сучасного періоду доцільно формування регіональної моделі медичної допомоги населенню суб'єкта Російської Федерації. В рамках вдосконалення фінансово-страхового механізму охорони здоров'я до складу основних елементів повинні включатися нормативні потреби населення в медичній допомозі, побудова поетапної вертикалі організації медичного обслуговування з урахуванням межмуні-ціпального взаємодії і потоків пацієнтів, оптимізація фінансових ресурсів, акумульованих з різних джерел, раціоналізація кадрового складу і потужностей медичних установ, встановлення пріоритету по амбулаторно-поліклінічної допомоги та профілактичних заходів. Організаційно-фінансові перетворення кризового періоду повинні забезпечувати доступність медичних послуг населенню регіону відповідно до територіальної програмою державних гарантій безкоштовної медичної допомоги. Комплекс антикризових заходів повинен послужити стабілізації фінансового і ресурсного забезпечення системи охорони здоров'я громадян на національному та регіональному рівнях.

  джерела

  1. Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян: Закон РФ від 22 липня 1993 № 5487-1 (зі зм. І доп.).

  2. Програма антикризових заходів Уряду Російської Федерації на 2009 р.

  3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. Ст. 6.

  4. Про заходи щодо реалізації в 2009 р Закону Свердловської області «Про обласний бюджет на 2009 рік та плановий період 2010 і 2011 рр.» : Постанова Уряду Свердловської області від 30 грудня 2008 р № 1418-ПП.

  5. Про програму дій, спрямованих на поліпшення соціально-економічної ситуації в Свердловській області: Постанова Уряду Свердловської області від 18 грудня 2008 р № 1332-ПП.

  6. Практичні матеріали і звітні дані Міністерства охорони здоров'я Свердловської області. Режим доступу: www.mzso.org.ua.


  Ключові слова: ПРОГРАМА ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ / ОБОВ'ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ / ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО І РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РЕГІОНУ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити