Соціальна політика держави за своєю природою має бути єдиною, але через особливості соціального простору Росії ця політика неоднорідна. І це не відхилення від єдиної норми, а результат безлічі суперечливих умов, що формують нерівномірність соціального простору держави. Соціальними реформами логічно вважати корінні зміни в предметі, переліку та масштабах соціальних зобов'язань держави перед громадянами, в організації та механізмі їх виконання. При цьому чим менше конституційно закріплений і чим більше законний і регіональний масив розглянутих соціальних зобов'язань, тим легше центру здійснювати свої перетворення. Соціальні реформи останнього часу в більшості країн йдуть шляхом перерозподілу соціальних зобов'язань від держави до громадянина. Цей процес базується на високому і постійно зростаючому рівні доходів населення.

Анотація наукової статті по політологічних наук, автор наукової роботи - Аветисян Е.


Область наук:
 • політологічні науки
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: влада

  Наукова стаття на тему 'Проблеми соціального реформування в ЗМІ '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми соціального реформування в ЗМІ»

  ?09'2007 ________________________ ВЛАДА _______________________________ 41

  Едуард Аветисян

  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ В ЗМІ (Контент-аналіз)

  Соціальна політика держави за своєю природою має бути єдиною, але через особливості соціального простору Росії ця політика неоднорідна. І це не відхилення від єдиної норми, а результат безлічі суперечливих умов, що формують нерівномірність соціального простору держави.

  Соціальними реформами логічно вважати корінні зміни в предметі, переліку та масштабах соціальних зобов'язань держави перед громадянами, в організації та механізмі їх виконання. При цьому чим менше конституційно закріплений і чим більше законний і регіональний масив розглянутих соціальних зобов'язань, тим легше центру здійснювати свої перетворення.

  Соціальні реформи останнього часу в більшості країн йдуть шляхом перерозподілу соціальних зобов'язань від держави до громадянина. Цей процес базується на високому і постійно зростаючому рівні доходів населення.

  Аветисян

  Едуард

  Рудіковіч -

  Північно-Кавказький

  державний

  технічний

  університет

  Стартувавши на початку 90-х років в Росії перетворення в даний час охопили й соціальну сферу.

  У відповідно до частини сьомої статті Конституції РФ «Російська Федерація - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини». Політика такої держави повинна забезпечувати гідний рівень добробуту для всіх, аналогічні вимоги Міжнародної організації праці. Російські реальності не співвідносяться з цією установкою, так як соціальна спрямованість російської держави, декларована в Конституції РФ, суперечить характеру реформ, що проводяться урядом РФ.

  Це дозволяє сформулювати дослідницьку проблему, яка полягає в існуванні ключових протиріч між практикою проведення соціальних реформ і реальними соціальними проблемами різних груп населення. Звідси випливає мета дослідження: аналіз основних проблем і протиріч, що виникають в ході реформ пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства і соціальних пільг, що відбиваються в ЗМІ. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:

  1) вивчити основні проблеми та протиріччя реформи сфери пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, соціальних пільг; 2) охарактеризувати регіональну специфіку суперечностей в практиці проведення соціальних реформ; 3) виробити рекомендації для подолання суперечностей, пов'язаних з соціальними реформами.

  При виборі методу збору інформації в даному дослідженні метод контент-аналізу був більш кращий, ніж анкетування, так як процес реформування соціальної сфери на території РФ в даний час дуже хворобливий і велика соціальна напруженість в суспільстві, що виявляється в поганому соціальному самопочутті населення в загальному. Особливо при цьому страждають слабо захищені верстви населення (пенсіонери та інваліди), представники яких і були б респондентами в анкетуванні. На них випала особлива моральна і фізична навантаження, тому в

  даній ситуації доцільніше провести контент-аналіз матеріалів ЗМІ.

  Процес проведення та аналіз дослідження

  В даному дослідженні одиницею аналізу виступає публікація в одному з досліджуваних друкованих видань Ставропольського краю за період з 1.01.2005 по 30.04.2005, яка відображає одну або кілька проблем реформування ЖКГ, пенсійного забезпечення та соціальних пільг.

  За період з 1.01.2005 по 30.04.2005 було проаналізовано 137 статей, найбільше число з яких відноситься до реформи монетизації пільг (75 статей - 54,8%), потім слід реформа ЖКГ (46 статей - 33,6%) і в кінці - пенсійна реформа (16 статей - 11,6%). Частота публікацій з проблем реформування соціальних пільг становить 1,8, ЖКГ - 3, пенсійне забезпечення - 8,6.

  Найбільша кількість статей опубліковано в «Київських губернських відомостях» - 50 статей, найменше

  - в «Ставропольської правді» - 39 статей. Найбільш повне висвітлення реформа монетизації пільг отримала в «Київських губернських відомостях» (31 стаття), в порівнянні з іншими виданнями. «Ставропольська правда» - 22 статті, «Вечірній Ставрополь» - 22 статті. Реформа ЖКГ найбільш повно описана в «Вечірньому Ставрополі» - 17 статей, в «Київських губернських відомостях»

  - 15 статей, в «Ставропольської правді» - 14 статей. Освітлення пенсійної реформи в періодичних виданнях виглядає наступним чином: «Вечірній Ставрополь»

  - 9 статей, «Ставропольські губернські відомості» - 4 статті, «Ставропольська правда» - 3 статті.

  Очевидно, що різні періодичні видання не однаково висвітлювали проведені реформи. Логічно припустити, що і аналіз даних реформ відповідно відрізнявся.

  Аналіз проблем реформи ЖКГ дозволив виявити 8 ключових проблем (наводяться далі за ступенем значущості):

  Зростання цін на тарифи ЖКГ - 41 стаття (89,1%). Найбільш часто говорилося про неї у виданні «Вечірній Ставрополь»

  - 17 статей, найменш в «Київських губернських відомостях» - 10 статей.

  Дана проблема «червоною ниткою» проходить майже через усі статті, присвячені ЖКГ. Можливо, це пов'язано з тим, що вона стала головною причиною мітингів і демонстрацій населення.

  Необхідність капітального ремонту та впровадження нових технологій - 18 статей (39,1%). Найбільш часто ця проблема піднімалася на сторінках «Вечірнього Ставрополя» - 9 статей, найрідше в «Київських губернських відомостях» - 3 статті. Можливо, це пов'язано з різним «кутом освітлення» сфери ЖКГ редакціями даних газет.

  Низька інформованість населення про вміст проведеної реформи

  - 7 статей (15,2%). Часте згадування - на сторінках «Ставропольської правди» - 4 статті, цікаво, що в «Київських губернських відомостях» ця проблема не зачіпалася. Це відбувається, можливо, через пасивну позицію частини населення.

  Шахрайство з боку виконавців пайового будівництва - 5 статей (10,9%). У проблемі відображені відносини виконавців і замовників при пайовому будівництві (наприклад історія про будівельну компанію «Маяк»). Найбільш часто зустрічається в «Вечірньому Ставрополі» (4 статті), а ось в «Київських губернських відомостях» вона не освітлена.

  Недостатнє фінансування системи ЖКГ з бюджетів різних рівнів

  - 4 статті (8,7%). Найчастіше зустрічаються статті в «Київських губернських відомостях» (3 статті), а в «Вечірньому Ставрополі» вона взагалі не зачіпається. Можливо, мала кількість статей по вищеназваної проблеми пов'язано з введенням з 1.03.2005 нового Житлового кодексу, за яким весь вантаж проблем в цій сфері перекладається з муніципалітетів на власників житла.

  Доступність житла - 4 статті (8,7%). Опубліковано всього по 2 статті в «Ставропольської правді» і «Вечірньому Ставрополі». Удавана на перший погляд дуже значущою, вона в даний час не знаходить широкого громадського резонансу, це пов'язано з виникненням більш гострих суспільних проблем.

  Утриманство громадян регіону - 1 стаття (2,2%). Про цю проблему говориться тільки в «Вечірньому Ставрополі». Тут важливо сказати про наступне: невирішеність даної проблеми сильно

  #

  09 '2007 ____________ ВЛАДА ____________________ 43

  гальмує практично всі «благі нововведення» в сфері ЖКГ. особливість її

  - в тісному взаємозв'язку з менталітетом жителів краю.

  Бюрократична тяганина - 1 стаття (2,2%). Дана стаття міститься в «Ставропольської правді». Суть її в тому, що значна частина населення часто стикається з цією проблемою при виконанні своїх прямих обов'язків по відношенню до ЖКГ (проведення і оплата комунальних послуг і т. Д.). Це, можливо, пов'язано зі збільшенням числа чиновницького апарату.

  Аналіз публікацій пенсійної реформи виявив 2 важливі проблеми:

  1. Низькі темпи зростання розміру пенсій - 8 статей (50%). Найбільш часто зустрічається на сторінках «Київських губернських відомостей» - 4 статті, найменш в «Ставропольської правді» - 1 стаття.

  2. Обмеження прав працівників з боку роботодавців (недостатня і несвоєчасна виплата коштів до Пенсійного фонду) - 8 статей (50%). Найбільш повно в «Вечірньому Ставрополі»

  - 6 статей, а в «Київських губернських відомостях» дана тема не була відображена. Можливо, така невідповідність статей з цих проблем виражено в різному підході і акценті на ту чи іншу ситуацію редакціями видань. При аналізі виявлено і те, що найбільша кількість статей по вищеназваних проблем міститься в «Вечірньому Ставрополі» (9 статей), а найменше в «Ставропольської правді» (3 статті). Це може говорити про достовірність вищезазначеної припущення. Незважаючи на менший резонанс, ніж у інших реформ, рішення труднощів даної реформи не слід відкладати в «довгий ящик», так як всі три реформи тісно пов'язані один з одним і вирішення однієї проблеми сприяє реалізації іншої, що в підсумку приведе до вирішення більшості суперечностей і хорошому соціального самопочуття жителів краю.

  Аналіз реформи монетизації пільг показав, що дана реформа отримала максимальний громадський резонанс. У величезному масиві інформації були переплетені факти і емоції, коментарі експертів і вигуки демонстрантів. Ці моменти утрудняли процес об'єктивного аналізу публікацій друкованих видань. При аналізі було виявле-

  але шість проблем, які наводяться нижче в порядку значимості:

  Низький розмір виплат - 42 статті (56%). Він став однією з головних причин демонстрацій і мітингів, що проводяться населенням на території краю. Кількість статей з даної проблеми розподілено приблизно однаково в досліджуваних джерелах. Це говорить, ймовірно, про рівну важливості цієї проблеми для досліджуваних видань.

  Недосконалість закону - 35 статей (46,7%). Найбільш часто про недоліки цього закону говорилося в «Ставропольської правді», що, на мій погляд, вкрай важливо, тому що засновником цієї газети є Державна дума Ставропольського краю, адже усвідомлення недоліків закону - це перший крок на шляху їх усунення.

  Низька інформованість населення

  - 25 статей (33,3%). За частоті лідирує «Вечірній Ставрополь»

  - 13 статей. Цікавим є той факт, що періодичне видання «Вечірній Ставрополь» присвячує особливу увагу інформованості населення міста. Це, можливо, пов'язано з її засновником

  - адміністрацією міста Ставрополя, одним із завдань якої є детальне інформування населення з тих чи інших законодавчих питань.

  Поспішність прийняття закону - 16 статей (21,3%). Найбільша кількість статей написано в «Вечірньому Ставрополі» - 7 статей, а найменше в «Київських губернських відомостях» - 3 статті. Можливо, це пов'язано з тим, що засновник «Київських губернських відомостей» приділяє менше уваги різним юридичним сторонам і тонкощам суспільного процесу.

  Брак часу для переходу від пільг до грошових компенсацій - 14 статей (18,7%). Рівне число статей опубліковано в «Вечірньому Ставрополі» - 6 статей і в «Київських губернських відомостях» - 6 статей, а в «Ставропольської правді» - 2 статті. На мій погляд, невелика кількість публікацій з даної проблеми свідчить про брак її розуміння з боку влади і пересічних жителів. Важливість її в тому, що в ній міститься головний ресурс будь-якої реформи - час.

  Саботаж з боку місцевої влади

  - 14 статей (18,7%). Найчастіше згадується в «Вечірньому Ставрополі» - 7 ста-

  тей, мінімальне число згадок в «Ставропольської правді» - 3 статті. Можливо, причиною цього є те, що територія охоплення «Вечірнього Ставрополя»

  - в основному крайової центр, а не весь край, логічно припустити, що можливість більш детально висвітлювати процеси, які відбуваються в регіональному центрі, вище.

  Таким чином, з часу розгортання широкомасштабної приватизації жодне реформаційний рішення не викликало такого суспільного резонансу, як федеральний закон № 122. Даний акт «побив усі рекорди» не тільки по довжині назви і обсягу, а й по многоаспектности. Однак закон носить головним чином соціально-реформації-ційний характер, регламентуючи істотну трансформацію виконання соціальних зобов'язань держави, він ставить перш за все монетизацію надаються різним категоріям громадян «натуральних пільг», що якраз і викликало максимально гостру і болісну реакцію населення.

  Проведений контент-аналіз дозволив виявити проблеми реформування соціальної сфери в краї, відображені в друкованих ЗМІ. Загальна кількість проблем з даного дослідження становить 16, з них по ЖКГ - 8, пенсійна реформа - 2, монетизація пільг - 6. Найважливішими з них з'явилися низький розмір виплат грошових компенсацій, низькі темпи зростання розміру пенсій, зростання цін на тарифи ЖКГ.

  Для вирішення цих та інших проблем необхідна активна участь не тільки федеральних і регіональних влад, а й пересічних громадян, від участі яких залежить дуже багато чого. Рішення вищеназваних труднощів повинно носити комплексний і своєчасний характер, так як всі проблеми тісно пов'язані один з одним.

  Аналіз основних протиріч реформування соціальної сфери, відображених в друкованих ЗМІ міста київського видання, свідчить про те, що для їх вирішення необхідне формування цілісної соціальної політики як на місцевому, так і на регіональному рівні. Це одна з головних завдань регіональної влади, яка поки що не виконується в повному обсязі. Виправлення положення вимагає ряду заходів: соціальна політика регіону повинна формуватися, виходячи з соціальної доцільності,

  а не політичних амбіцій, успішне вирішення поставлених перед містом і краєм соціальних проблем можливе лише при чіткому розмежуванні управлінської діяльності як по об'єктах впливу, так і з проблематики.

  Ключовим завданням управління соціальним розвитком в Ставропольському краї є конкретизація генеральних цільових установок з урахуванням сформованої системи державного управління, місцевого самоврядування, а також соціально-економічних умов регіону.

  В даний час в умовах соціальних (почасти психологічних) кризових явищ ці завдання можуть бути згруповані таким чином:

  1) активна політика регіону щодо поліпшення соціальної підтримки населення, створення умов для реалізації його можливостей самостійно забезпечити свій добробут;

  2) повноцінне формування і дію механізму соціального захисту неблагополучних і вразливих категорій населення;

  3) інституційні перетворення в соціально-побутової інфраструктури і соціально-культурній сфері з метою розширення можливостей отримання відповідних послуг населення, підвищення якості обслуговування жителів регіону.

  Результати дослідження протиріч реформи ЖКГ кажуть про процес переходу житлово-комунального господарства на ринкові рейки і підвищенні частки оплати житлово-комунальних послуг населенням до 100% при одночасному і обов'язкове введення системи житлових субсидій для найбідніших верств. Процес переходу пов'язаний з безліччю різних труднощів: тиск платежів за житло сильніше на ті сім'ї, які перебувають в гірших житлових умовах; заборгованість частіше зустрічається у сімей з нижчим житловим статусом, які живуть на меншій площі, в неприватизованих і комунальних квартирах і т. д.

  Аналіз перших результатів реформи соціальних пільг говорить про зменшення кількості пільг і компенсацій, при цьому забезпечення залишилися уряд РФ перекладає на регіони і «м'яко» зобов'язує натуральні пільги замінити на грошові виплати.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити