Статті проведено аналіз соціально-економічної ситуації в муніципальній освіті, що є мономістом. Виявлено, що для міста Краснотурьінска, як для моногорода, характерні багато актуальних проблем мономіст: Низький рівень народжуваності при високому рівні смертності і міграції; більш низькі доходи населення в порівнянні з середньо-обласними; високий рівень безробіття і низький рівень підприємницької активності. Проаналізовано статистичні дані, що характеризують дані проблеми. Разом з тим виявлено, що з минулого року місто Краснотур'їнськ включений в програму розвитку ТОСЕР (Територія випереджаючого соціально-економічного розвитку в Російській Федерації). Проаналізовано первинні позитивні результати дії програми за 2016 рік. Намічено шляхи вирішення виявлених соціально-економічних проблем на основі зарубіжного досвіду та перспективи покращення соціально-економічної та демографічної ситуації в досліджуваному муніципальному освіті. Стаття може бути цікава фахівцям в області регіональної економіки, адміністраціям муніципальних утворень, студентам і аспірантам з економічних напрямів.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Кадиров В'ячеслав Насіковіч


PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN single-industry town ON THE EXAMPLE OF KRASNOTURYANSK MUNICIPALITY

The article analyzes the social and economic situation in the municipality, which is a single-industry town. Many current problems of single-industry towns have been revealed in Krasnoturyinsk: low birth rate with a high level of mortality and migration; lower incomes of the population in comparison with the regional average; high unemployment and low level of entrepreneurial activity. Statistical data are analyzed which are characterizing these problems. At the same time, it was revealed that since last year the town Krasnoturyinsk was included in the development program for TACED (Territory of advanced social and economic development in the Russian Federation). The primary positive results of the program are analyzed for 2016. The ways of solving the identified socio-economic problems are outlined based on foreign experience and prospects for improving the socio-economic and demographic situation in the municipality. The article may be of interest to specialists in the field of regional economy, administrations of municipalities, students and graduate students in economic areas.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал

  Human Progress


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ мономіст НА ПРИКЛАДІ МО Краснотурьінска'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ мономіст НА ПРИКЛАДІ МО Краснотурьінска»

  ?redactor @ progress-human.com

  Посилання для цитування цієї статті:

  Кадиров В.Н. Проблеми соціально-економічного розвитку мономіст на прикладі МО Краснотур'їнськ // Human Progress. - 2017. - Том 3, № 7 [Електронний ресурс] URL: http://progress-human.com/images/2017/tom3_7/Kadyrov.pdf, вільний. - Загл. з екрану. - Яз. рус., англ.

  УДК 332.143

  ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ мономіст НА ПРИКЛАДІ МО Краснотурьінска

  Кадиров В'ячеслав Насіковіч

  механік

  ТОВ «Рос-Інжиніринг»

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. вул. Жовтнева, 4 м Краснотур'їнськ, РФ, 624440 +7 (34384) 4-68-42

  Анотація. У статті проведено аналіз соціально-економічної ситуації в муніципальній освіті, що є мономістом. Виявлено, що для міста Краснотурьінска, як для моногорода, характерні багато актуальних проблем мономіст: низький рівень народжуваності при високому рівні смертності і міграції; більш низькі доходи населення в порівнянні з середньо-обласними; високий рівень безробіття і низький рівень підприємницької активності. Проаналізовано статистичні дані, що характеризують дані проблеми. Разом з тим виявлено, що з минулого року місто Краснотур'їнськ включений в програму розвитку ТОСЕР (Територія випереджаючого соціально-економічного розвитку в Російській Федерації). Проаналізовано первинні позитивні результати дії програми за 2016 рік. Намічено шляхи вирішення виявлених соціально-економічних проблем на основі зарубіжного досвіду та перспективи покращення соціально-економічної та демографічної ситуації в досліджуваному муніципальному освіті. Стаття може бути цікава фахівцям в області регіональної економіки, адміністраціям муніципальних утворень, студентам і аспірантам з економічних напрямів.

  Ключові слова: мономіст; територія соціально-економічного розвитку; демографічні проблеми мономіст; доходи населення моногорода; розвиток мономіст.

  JEL коди: 020; O29.

  Вступ

  Розвиток ринкових відносин в Росії, приватизація підприємств і наступні зміни власників підприємств особливим негативним чином позначилася на соціально-економічну ситуацію мономіст, в яких є одне або кілька промислових підприємств, де працює не менше чверті економічно активного населення муніципального округу, і більше половини обсягу промислового виробництва здійснюється на технологічно пов'язаних між собою підприємствах.

  Прикладом невирішених проблем мономіст виступає американський Детройт -некогда гігант машинобудування. Однак після спаду в автомобільній галузі в 1980-х ХХ століття місто поступово став занепадати: ділові райони спустіли, в прокотилася низці "чорних бунтів" були спалені десятки будинків, через регулярних грабежів, відсутність роботи населення стало переїжджати в інші території. Сьогодні «біле» населення Детройта становить трохи менше 10%.

  За даними Мінрегіону, на сьогоднішній день в Росії налічується 460 мономіст, в яких проживає близько 35 млн. Чоловік. Тому проблема подолання негативної соціально-економічної ситуації в моногородах є актуальною не тільки для територій Уралу, а й всієї Росії і світу [1-3]. Додання нових життєвих сил мономістам Свердловської області - одне зі стратегічно важливих напрямків розвитку економічного добробуту Уральського федерального регіону.

  Метою цієї статті є аналіз основних соціально-економічних проблем Муніципального освіти г.Краснотурьінск (Свердловської області) і оцінка напрямків його розвитку.

  Соціально-економічний розвиток г.Краснотурьінск

  На відміну від звичайних, в моногородах зв'язок між містом і підприємством (групою підприємств), є нерозривною. Містоутворююче підприємство несе відповідальність не тільки за бюджет муніципального освіти, а й за соціально-демографічну обстановку на території. Витрати підприємства на утримання соціальної інфраструктури території, як правило, включаються в собівартість продукції, що збільшує її, роблячи неконкурентоспроможною. А негативні фінансово-економічні моменти на містоутворююче підприємство поступово відбиваються на соціально-економічну ситуацію міста.

  Однією з найсерйозніших соціально-економічних проблем муніципальних утворень, які є мономіст, виступає скорочення чисельності населення,

  яке йде в двох напрямках: міграція (масовий від'їзд найбільш кваліфікованого працездатного населення) і скорочення народжуваності.

  О не благополучности території з точки зору демографічних показників життя населення говорить динаміка показників народжуваності і смертності населення, представлена ​​на малюнку 1.

  1200 1000 800 600 400 200 0 -200 -400

  920 932

  953

  877

  971

  1009

  2012 -12 2013 2014 2015 2015 -53 2016

  2013 -98 2014 -94

  -262

  I Народжуваність | Смертність | Приріст

  Мал. 1: Демографічна ситуація МО Краснотур'їнськ за 2012-2016гг.

  У 2016 році народжуваність знизилася в порівнянні з попереднім звітним періодом на 6% і на 19% в порівнянні з 2012 роком, при цьому за даний період, що аналізується смертність зросла на 8,2%. За даними РАГСу за досліджуваний період, кожен третій зареєстрований шлюб розпадався в період з 1 по 5 рік спільного життя. На жаль, соціологічних досліджень про вплив економічної ситуації на народжуваність і брачность населення в г.Краснотурьінск не проводилося, тому враховується тільки дані статистичного обліку [4].

  Іншою проблемою є відставання зростання доходів від среднероссийского. За даними Росстату в 2016 році спостерігається збільшення грошових доходів населення (середня заробітна плата в 2016 році в МО Краснотур'їнськ склала 33518 руб, що на 6,7% більше ніж у 2015 році і на 8842 рубля більше ніж у 2012р.), Однак статистично дане зміна відбувається за рахунок зниження середньооблікової чисельності працівників підприємств. При цьому, рівень трудових доходів населення, незважаючи на зростання за досліджуваний період, залишається нижче середньо-обласного рівня середньої заробітної плати.

  Більш високий рівень безробіття також зазвичай спостерігається в моногородах. Чисельність працівників підприємств за 2016 рік за даними територіального органу зайнятості населення скоротилася трохи більше ніж на 400 осіб, при цьому найбільше скорочення відбулося в обробній промисловості і сфері видобутку корисних копалин.

  Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/

  Том 3, № 7 (липень 2017) redactor @ progress-human.com

  Як видно з даних малюнка 2, рівень реєструється безробіття в 2016 році склав 2,22%. За аналізований період частина працездатного населення перейшла працювати вахтовим методом, а інша частина співпрацює з роботодавцями на умовах неформальних відносин, з розвитком ТОСЕР завдання адміністраторів території вивести дані соціально-трудові відносини з тіньового сектора економіки і забезпечити їх новими робочими місцями.

  1000 -947 905

  778

  800

  600 400 200

  746

  1,98 2,49 1,94 2,39 2,22

  843

  2012 2013 2014 2015 2016

  | Безробітні | Рівень безробіття

  Мал. 2: Рівень безробіття в МО Краснотур'їнськ за 2012-2016 рр.

  Традиційно в моногородах спостерігається зниження підприємницької активності і чисельності працівників малого та середнього бізнесу.

  Для мономіст вагомим показником стану економіки є сукупний фінансовий оборот організацій і підприємств території [5]. У 2016 році в МО Краснотур'їнськ, даний показник знизився майже на 10% в порівнянні з рівнем 2015 року і склав 32 млрд.р. Незважаючи на це, Краснотур'їнськ стійко займає 3 місце за рівнем даного показника в Північному управлінському окрузі (15 міст) області.

  Проблеми соціально-економічного розвитку можуть бути вирішені, в світі накопичено досвід вирішення: англійське місто Кастлфорд з шахтарського містечка став центром відпочинку сноубордистів, крім того там працює фабрика з виробництва одягу Burberry і електростанція Феррібрідж; чеське місто Остраві з мономіст, де більшість населення працювало на вугільних шахтах і металургійному заводі «Вітковіце», став одні з найбільших туристичних центрів; а моногорода в німецькому регіоні Рейн-Рур після поетапного закриття вугільного виробництва перетворилися в технопарки з філіями навчальних і наукових установ.

  Для мономіст Свердловської області 2016 рік був значущим, оскільки Муніципальному утворення «Краснотур'їнськ» було присвоєно статус території

  0

  redactor @ progress-human.com

  соціально-економічного розвитку (ТОСЕР) [6]. Для підприємців, які вирішили організувати свій бізнес на території Краснотурьінска є безліч преференцій і пільг, які роблять місто більш конкурентоспроможними і економічно привабливим в порівнянні з іншими містами області [7]. Мета створення ТОСЕР - не тільки економічний розвиток території, а й рішення соціально-важливих завдань, притаманних мономістам, а саме: регулювання демографічної ситуації, вирішення проблем зайнятості та безробіття, підвищення рівня і якості життя населення [8; 9].

  На сьогоднішній день, статус резидентів території випереджаючого соціально-економічного розвитку Муніципального освіти Краснотур'їнськ вже отримали ТОВ «Богословський кабельний завод», ТОВ Завод гнучких труб «Уралтрубмаш» і ТОВ «Епсілон», в перспективі це створення близько 200 робочих місць і більше 4,5 млн. р. інвестицій (табл. 1).

  Табл.1: Резиденти ТОСЕР Краснотур'їнськ

  Найменування Дата запуску виробництва Робочі місця Інвестиції (млн.р)

  діючі

  ТОВ «Богословський кабельний завод» IV кв. 2017 р 90 тисячу вісімдесят-три

  ТОВ Завод гнучких труб «Уралтрубмаш» I кв. 2018 р 49 2357

  ТОВ «Епсілон» I кв. 2018 р 55 тисячі сто п'ятьдесят одна

  Разом 194 4591

  потенційні

  ТОВ «Богословська гофротара» III кв. 2017 р 65 125

  ТОВ ПК «Краснотурьінска древообрабативающій комплекс» IV кв. 2017 р 265 2549,7

  ТОВ «Сібекс» IV кв. 2018 г. 100 409

  ТОВ «Алма« Медичні системи »» II кв. 2018 р 135 301,8

  ТОВ «Уральська марганцева компанія» III кв. 2020 г. 180 1797

  Разом 745 5182,5

  Ще 5 заявок подано в робочу групу по присвоєнню статусу резидента ТОСЕР. При цьому, як ми бачимо з даних таблиці 1, діяльність даних виробничих організацій спричинить за собою створення понад 700 робочих місць і 5 млн.р. інвестицій.

  Реалізована бюджетна політика території тісно пов'язана з благополуччям населення [10]. Доходи державного бюджету зросли більш ніж в 1,5 рази в 2016 році в порівнянні з 2012 і склали близько 2 млрд. Р. Витрати бюджету в 2016 році склали 105% до рівня попереднього періоду і майже 150% до 2012 р при цьому бюджет МО Краснотур'їнськ соціально орієнтований. Понад 95% витрат бюджету направлено на

  redactor @ progress-human.com

  реалізацію муніципальних цільових програм, однак залишається ряд гострих соціальних питань, на вирішення яких потрібні значні бюджетні витрати.

  висновок

  Економічний розвиток території, зростання її привабливості для інвестицій безумовно сприятиме вирішенню соціально-трудових проблем населення і сприяти підвищенню якості і рівня життя в муніципальній освіті. Збільшення кількості робочих місць призведе до скорочення тіньових трудових відносин, зростання трудового добробуту в суспільстві і престижу трудової діяльності. Так як відсутність місця прикладання праці в нечисленних населених пунктах призводить до популяризації асоціального способу життя та пропаганди алкоголю, наркотиків і кримінальної поведінки. До пріоритетних завдань на 2017-2018 роки в МО Краснотур'їнськ відносять: поліпшення якості питної води, а саме перехід на С.Песчанскую воду, що, безсумнівно, позначиться на рівні здоров'я населення і, як наслідок, може сприяти зниженню смертності; поліпшення якості міського середовища, призведе до підвищення соціальної активності населення, і більшого задоволення об'єктивних потреб жителів муніципального освіти.

  література:

  1. Kusis, J., Kruzmetra, Z., Bite, D. Strategies of Local Municipalities for Sustainable Development of Territory 17th International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia (Квітень 24-25, 2008) / Economic Science for Rural Development, Вип. - 15, - С. 88-94.

  2. Glinskiy, V., Serga, L., Khvan, M. Assessment of Environmental Parameters Impact on the Level of Sustainable Development of Territories 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, Binh Dong New City, Vietnam (Вересень 16-18, 2015). Т. - 40, С. - 625-630.

  3. Zuindeau, B., Ifresi, C. Territorial equity and sustainable development, Environmental values, (Травень 2007), Т. - 16, Вип. - 2, С. - 253-268.

  4. Кулькова, І.А., Плутова, М.І. Взаємозв'язок статистичних показників якості життя і показників природного відтворення населення муніципальних утворень. // Известия Уральського державного економічного університету. - 2016. - №3 (65). -З. 92-99.

  redactor @ progress-human.com

  5. Кадиров, В.Н. Територія випереджаючого розвитку «Краснотур'їнськ» // Human progress. -2017. - Том 3, № 2 [Електронний ресурс] URL: http://progresshuman.com/images/2017/tom3_2/Kadyrov.pdf, вільний.

  6. Територія випереджаючого соціально-економічного розвитку «Краснотур'їнськ» (постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2016 № 942). Режим доступу: mir.midural.ru

  7. Території випереджаючого розвитку: 12 особливих зон в ДФО // ТАСС. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tass.ru/info/2215388http://tass.ru/info/2215388.

  8. Про затвердження муніципальної програми міського округу Краснотур'їнськ «Сприяння створенню в міському окрузі Краснотур'їнськ (виходячи з прогнозованої потреби) нових місць в загальноосвітніх організаціях» на 2016-2025 роки. 2016.

  9. Жуков, І. Території випереджаючого розвитку: четверта спроба російського Гонконгу. РІА «Клуб Регіонів» // [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://www.club-rf.ru.

  10. Бухвальд, Е.М. Інститути розвитку і формування інноваційної економіки в Росії // Наука і практика (Журнал РЕУ ім. Г.В. Плеханова). - 2013. - №3 (11). - С. 22-34.

  PROBLEMS OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT IN SINGLE-INDUSTRY TOWN ON THE EXAMPLE OF KRASNOTURYANSK MUNICIPALITY

  Vyacheslav Kadyrov Mechanic in ТОВ «Rus-Engineering» Krasnoturyinsk, Russia

  Abstract. The article analyzes the social and economic situation in the municipality, which is a single-industry town. Many current problems of single-industry towns have been revealed in Krasnoturyinsk: low birth rate with a high level of mortality and migration; lower incomes of the population in comparison with the regional average; high unemployment and low level of entrepreneurial activity. Statistical data are analyzed which are characterizing these problems. At the same time, it was revealed that since last year the town Krasnoturyinsk was included in the development program for TACED (Territory of advanced social and economic development in the Russian Federation). The primary positive results of the program are analyzed for 2016. The ways of solving the identified socio-economic problems are outlined based on foreign experience and prospects for improving the socio-economic and demographic situation in the municipality. The

  article may be of interest to specialists in the field of regional economy, administrations of municipalities, students and graduate students in economic areas.

  Key words: single-industry town; territory of social and economic development; demographic problems in single-industry towns; income of the population; development of single-industry towns.

  JEL Code: 020; O29.

  References:

  1. Kusis, J., Kruzmetra, Z., Bite, D. Strategies of Local Municipalities for Sustainable Development of the Territory 17th International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development, Jelgava, Latvia (April 24-25, 2008) / Economic Science for Rural Development, Vol. - 15, - P. 88-94.

  2. Glinskiy, V., Serga, L., Khvan, M. Assessment of Environmental Parameters Impact on the Level of Sustainable Development of the Territories 13th Global Conference on Sustainable Manufacturing - Decoupling Growth from Resource Use, Binh Dong New City, Vietnam ( September 16-18, 2015). T. - 40, S. - 625-630.

  3. Zuindeau, B., Ifresi, C. Territorial equity and sustainable development, Environmental values, (May 2007), T. - 16, Issue. - 2, S. - 253-268.

  4. Kulkova, I.A, Plutova, M.I. Interrelation of statistical indicators of quality of life and indicators of natural reproduction of the population of municipalities. // Journal of the Ural State University of Economics (Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta). - 2016. - No. 3 (65). - P. 92-99.

  5. Kadyrov, V.N. Territory of advanced development "Krasnoturyinsk" // Human progress. - 2017. -Volume 3, No. 2 [Electronic resource] URL: http://progresshuman.com/images/2017/tom3_2/Kadyrov.pdf, free.

  6. Territory of advanced socio-economic development "Krasnoturyinsk" (Resolution of the Government of the Russian Federation No. 942 of September 19, 2016). Access mode: mir.midural.ru

  7. Territories of advanced development: 12 special zones in the Far Eastern Federal District // TASS. [Electronic resource]. - Access mode: http://tass.ru/info/2215388http://tass.ru/info/2215388.

  8. On the approval of the municipal program of the city of Krasnoturinsk "Promoting the creation of new places in general education organizations in the city district of Krasnoturinsk (based on the forecasted need)" for 2016-2025. 2016.

  redactor @ progress-human.com

  9. Zhukov, I. Territories of advanced development: the fourth attempt of the Russian Hong Kong. RIA "Club of Regions" // [Electronic resource]: - Access mode: http://www.club-rf.ru.

  10. Buchwald, E.M. Institutes of development and formation of innovative economy in Russia // Science and practice (Journal of the Plekhanov Russian Power Academy). - 2013. - No.3 (11). - P. 22-34.

  Contact

  Vyacheslav Kadyrov «Rus-Engineering»

  4, Oktabrskaya Str., 624 440, Krasnoturyinsk, Russia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: мономіст /SINGLE-INDUSTRY TOWN /ТЕРИТОРІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ /TERRITORY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT /Демографічні ПРОБЛЕМИ мономіст /DEMOGRAPHIC PROBLEMS IN SINGLE-INDUSTRY TOWNS /ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ мономіст /РОЗВИТОК мономіст /DEVELOPMENT OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS /INCOME OF THE POPULATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити