У статті представлений огляд роботи 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна економіка: Технології, економіка, екологія і інфраструктура », яка пройшла з 23 по 25 жовтня 2019 р в Тувинської інституті комплексного освоєння природних ресурсів СО РАН (м Кизил, Росія). Конференція була присвячена 25-річчю утворення інституту і 45-річчю першого осередку академічної науки в Туве. Головною метою конференції було визначено вивчення і аналіз стану економіки Республіки Тива, регіонів Сибіру і суміжних територій, на базі обговорення і наукового аналізу результатів досліджень економічних, технологічних і екологічних процесів в Республіці Тива і суміжних регіонах, вироблення пропозицій щодо забезпечення динамічного і сталого розвитку територій в сучасних умовах. Представлені доповіді були розглянуті на пленарному засіданні конференції та п'яти секціях. Розглянуто ідеї ряду доповідей, в тому числі по інших регіонах Росії та світу. Відзначено основні підсумки роботи конференції, загальні рекомендації конференції органам влади Туви.

Анотація наукової статті з історії та археології, автор наукової роботи - Ооржак Валерій Окпан-Ооловіч, Балакіна Галина Федорівна


Problems of regional economic development: an international conference in Tuva

The article presents an overview of the 3rd International Scientific and Practical Conference "Regional Economy: Technologies, Economics, Ecology and Infrastructure, "which took place from October 23 to 25, 2019 at the Tuvinian Institute of Complex Development of Natural Resources at the Russian Academy of Sciences (Kyzyl, Russia). The conference was dedicated to the 25th anniversary of the institute and the 45th anniversary of the first institution of academic research in Tuva. The main purpose of the conference was to study and analyze the state of economy of the Republic of Tuva, in the regions of Siberia and neighbouring territories. Through discussions and analysis of the outcomes of research into economic, technological and environmental processes in the Republic of Tuva and neighboring regions, proposals were made on how to ensure dynamic and sustainable development of these territories under current conditions. The papers accepted for the conference were presented at the plenary session and five panels. Some paper suggestions were also discussed, including those concerning other regions of Russia and the world. The conference concluded by reflecting on its outcomes and formulating policy recommendations for the authorities of Tuva


Область наук:

 • Історія та археологія

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал: Нові дослідження Туви


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПІДСУМКИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У Туві'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПІДСУМКИ РОБОТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У Туві»

  ?www.nit.tuva.asia

  №1

  2020 Novye issledovaniia Tuvy

  DOI: 10.25178 / nit.2020.1.14

  НАУКОВЕ ЖИТТЯ

  Проблеми розвитку регіональної економіки: підсумки роботи міжнародної конференції в Туві

  Валерій О. Ооржак, Галина Ф. Балакіна

  Тувинський інститут комплексного освоєння природних ресурсів Сибірського відділення РАН,

  російська Федерація

  У статті представлений огляд роботи 3-й Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура», яка пройшла з 23 по 25 жовтня 2019 р в Тувинської інституті комплексного освоєння природних ресурсів СО РАН (м Кизил, Росія). Конференція була присвячена 25-річчю утворення інституту і 45-річчю першого осередку академічної науки в Туві.

  Головною метою конференції було визначено вивчення і аналіз стану економіки Республіки Тива, регіонів Сибіру і суміжних територій, на базі обговорення і наукового аналізу результатів досліджень економічних, технологічних і екологічних процесів в Республіці Тива і суміжних регіонах, вироблення пропозицій щодо забезпечення динамічного і сталого розвитку територій в сучасних умовах.

  Представлені доповіді були розглянуті на пленарному засіданні конференції та п'яти секціях. Розглянуто ідеї ряду доповідей, в тому числі по інших регіонах Росії та світу. Відзначено основні підсумки роботи конференції, загальні рекомендації конференції органам влади Туви.

  Ключові слова: соціально-економічний розвиток; регіональна економіка; екологія; інноваційні технології; інфраструктурні проблеми; Тува; регіоноведе-ня; огляд; ТувІКОПР СО РАН

  Ф

  Ооржак Валерій Окпан-ооловіч - кандидат економічних наук, заступник директора, старший науковий співробітник лабораторії регіональної економіки тувинського інституту комплексного освоєння природних ресурсів Сибірського відділення РАН. Адреса: 667007, Росія, м Кизил, вул. Інтернаціональна, д. 117А. Тел .: +7 (394-22) 6-62-18. Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 00000003-2985-0722

  ^ Балакіна Галина Федоровна- доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Тувинський инсти-

  , тут комплексного освоєння природних ресурсів Сибірського відділення РАН. Адреса: 667007, Росія, м Кизил, вул. Інтерна -? ^ J нальних, д. 117А. Тел .: +7 (394-22) 6-62-18. Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ORCID ID: 0000-0003-2387-7190

  ^^ - 1 Oorzhak Valerii Okpan-oolovich, Candidate of Economics, Deputy Director, Senior Research Fellow, Tuvinian Institute for

  Exploration of the Natural Resources, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences. Postal address: 117a Internatsional'naya St., 667007 Kyzyl, Russian Federation. Tel .: +7 (394-22) 6-62-18. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Balakina Galina Fedorovna, Doctor of Economics, Deputy Director for Research, Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences. Postal address: 117a Internatsional'naya St., 667007 Kyzyl, Russian Federation. Tel .: +7 (39422) 6-62-18. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Для цитування:

  Ооржак В. О., Балакіна Г. Ф. Проблеми розвитку регіональної економіки: підсумки роботи міжнародної конференції в Туві [Електронний ресурс] // Нові дослідження Туви. 2020 року, № 1. URL: https://nit.tuva.asia/nit/ article / view / 913 (дата звернення: дд.мм.гг.). DOI: 10.25178 / nit.2020.1.14

  НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Туви S ^ B THE NEW RESEARCH OF TUVA

  www.nit.tuva.asia №1 ЛТ 2020 Novye issledovaniia Tuvy

  Problems of regional economic development: an international conference in Tuva

  Valerii O. Oorzhak, Galina F. Balakina

  Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resource Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Russian Federation

  The article presents an overview of the 3rd International Scientific and Practical Conference "Regional Economy: Technologies, Economics, Ecology and Infrastructure," which took place from October 23 to 25, 2019 at the Tuvinian Institute of Complex Development of Natural Resources at the Russian Academy of Sciences (Kyzyl, Russia). The conference was dedicated to the 25th anniversary of the institute and the 45th anniversary of the first institution of academic research in Tuva.

  The main purpose of the conference was to study and analyze the state of economy of the Republic of Tuva, in the regions of Siberia and neighbouring territories. Through discussions and analysis of the outcomes of research into economic, technological and environmental processes in the Republic of Tuva and neighboring regions, proposals were made on how to ensure dynamic and sustainable development of these territories under current conditions.

  The papers accepted for the conference were presented at the plenary session and five panels. Some paper suggestions were also discussed, including those concerning other regions of Russia and the world. The conference concluded by reflecting on its outcomes and formulating policy recommendations for the authorities of Tuva.

  Keywords: socio-economic development; regional economy; Tuvinian Institute for Exploration of the Natural Resources SB RAS; ecology; innovative technologies; infrastructure problems; Tuva; regional studies; review

  #For citation:

  Oorzhak V. O. and Balakina G. F. Problems of regional economic development: an international conference in Tuva. The New Research of Tuva. 2020 року, № 1 [online] Available at: https://nit.tuva.asia/nit/artide/view/913 (access date ...). DOI: 10.25178 / nit.2020.1.14

  Робота III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура» здійснювалася 23-25 ​​жовтня 2019 р в Тувинської інституті комплексного освоєння природних ресурсів СО РАН (м Кизил, Росія). Конференція приурочена до 25-річчя утворення вищезгаданого інституту і 45-річчю першого осередку академічної науки в Туві. Ініціатором проведення науково-практичної конференції, як і попередніх, виступила лабораторія регіональної економіки ТувІКОПР Сора (Регіональна економіка ..., 2015: Електр. Ресурс; Регіональна економіка ... 2017).

  З 1990-х років в Республіці Тива, одночасно з іншими регіонами Росії, відбувається складний, часто драматичний, перехід до ринкових методів господарювання, здійснюється модернізація процесів розвитку, проводяться соціальні перетворення, удосконалюються основи правового регулювання економіки та екологічної сфери. Ці процеси визначають особливості соціально-економічного, екологічного розвитку регіону, змінюють вимоги до застосовуваних технологій видобутку та переробки мінеральної сировини та природних ресурсів. Нові виклики ставлять перед вченими завдання пошуку інноваційних рішень виникаючих проблем, тому обмін науковими поглядами, гіпотезами і результатами досліджень залишається затребуваним і необхідним, що обумовлює актуальність теми конференції.

  www.nit.tuva.asia

  Novye issledovaniia Tuvy

  №1 >T 2020

  Мета конференції - дослідження стану економіки Республіки Тива, регіонів Сибіру і суміжних територій на основі наукових дискусій за результатами аналізу економічних, технологічних, екологічних та інфраструктурних питань, вироблення пропозицій щодо забезпечення динамічного і сталого розвитку регіонів в сучасних умовах. Програмним комітетом під регіональною економікою розуміється система наукових напрямків з вивчення проблем розвитку територій, які об'єднують дослідження як власне економіки регіону, так і його екології, соціологічних процесів, проблем пошуку і включення в господарський оборот родовищ корисних копалин, створення соціальної та виробничої інфраструктури інтенсифікації виробництва. Тобто, поняття регіональної економіки тут трактується як синтез досліджень регіональної економіки і управління територіями, регіональної соціології, регіональної екології, регіональної геології і регіональні аспекти технологічних процесів. При цьому регіон розглядається як частина держави. До розгляду на конференції допускаються результати вивчення та комплексного аналізу процесів в регіоні як функціональної і структурної підсистеми природного комплексу, економіки та соціальної сфери Туви і суміжних територій.

  До завдань конференції входили обмін науково-практичною інформацією колег з метою вивчення та аналізу стану економіки регіонів, виявлення причин виникнення проблем, визначення сучасних тенденцій, в тому числі нерівномірності рівня розвитку, і вироблення пропозицій щодо вирішення проблем соціально-економічного розвитку з урахуванням особливостей кожного регіону , в тому числі таких прикордонних і депресивних територій як Республіка Тува. Тобто головним об'єктом уваги конференції стали регіони, що володіють специфічними ознаками: прикордонне розташування, депресивність, необхідність залучення природних ресурсів у господарський обіг без погіршення екологічної ситуації. Також до завдань ставилися визначення перспектив раціонального використання ресурсів на території Центрально-Азіатського регіону, виявлення підходів до здійснення важливих проектів щодо їх освоєння, формування комплексу інструментів регулювання, а також надання методичної допомоги молодим вченим в плануванні і здійсненні наукових досліджень.

  З метою успішної реалізації поставлених завдань були сформовані авторитетні організаційний і програмний комітети - з числа вчених і управлінців-практиків. До складу організаційного комітету входили представники академічної науки і Уряду Республіки Тива, в тому числі Олександр Володимирович Брокерт, перший заступник Голови Уряду Республіки Тива (голова), Валерій Ілліч Котельников, канд. техн. наук, директор ТувІКОПР СО РАН; гос-жа Баасанжап Ганцецег, генеральний консул Монголії в м Кизилі РФ (співголови), Валерій Окпан-ооловіч Ооржак, канд. екон. наук, заступник директора ТувІКОПР СО РАН (заступник голови), а також члени оргкомітету: Давид Федорович Дабіев, канд. екон. наук, завідувач лабораторією регіональної економіки ТувІКОПР СО РАН, Сергій Григорович Прудников, канд. геол.-мін. наук, завідувач лабораторією «геодинаміки, магматизму і рудоообразованія» ТувІКОПР СО РАН; Шончалай Чудурукпаевна Соян, канд. екон. наук, ведуший науковий співробітник ТувІКОПР Сора; Херел Буян-ооловіч Бадарч, канд. екон. наук, старший науковий співробітник ТувІКОПР СО РАН.

  Програмний комітет очолювала Галина Федорівна Балакіна, д. Е. н., заступник директора ТувІКОПР СО РАН з наукової роботи. Члени програмного комітету: Тана Михайлівна Ойдуп, канд. соціол. наук, вчений секретар ТувІКОПР СО РАН; Валентин Вікторович Заїка, докт. біол. наук, завідувач лабораторією «Біоекологія» ТувІКОПР СО РАН; Олександр Іванович Жданок, докт. фіз.-мат. наук, гл. науч. співр. ТувІКОПР СО РАН, Борис Комбо-ооловіч Кара-Сал, докт. техн. наук, завідувач лабораторією матеріалознавства ТувІКОПР СО РАН.

  Пленарне засідання 23 жовтня 2019 році відкрив Валерій Ілліч Котельников, директор ТувІКОПР СО РАН; з привітаннями виступили: Олена Володимирівна Каратаєва, міністр економіки Республіки Тива; г-н Мянганбаяр Ганбат, консул Монголії в м Кизилі РФ, Чойган Миколаївна самбо, докт. біол. наук, директор тувинського наукового центру; Світлана Суруновна Курбатскій, докт. геогр. наук, співробітник тувинського наукового центру; Урана Володимирівна Ондар, канд. химич. наук, проректор тувинського державного університету з наукової роботи. Кандемір Канчировіч Ооржак, науковий співробітник тувинського інституту гуманітарних і прикладних соціально-економічних досліджень при Уряді Республіки Тива оголосив привітання директора інституту - канд. екон. н. Буяна Олексійовича Донгака.

  НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Туви S ^ B THE NEW RESEARCH OF TUVA

  www.nit.tuva.asia №1 ЛТ 2020 Novye issledovaniia Tuvy

  Фото 1. Президія пленарного засідання. Фото Ю. Ю. самбо. Photo 1. At the plenary session of the conference. Photo by Yu. Yu. Sambyla.

  Фото 2. Учасники конференції. Фото Ю. Ю. Самбьла. Photo 2. Conference participants. Photo by Yu. Yu. Sambyla.

  www.nit.tuva.asia

  Novye issledovaniia Tuvy

  №1 2020

  В. І. Котельников підкреслив актуальність і значимість проведеної конференції для Республіки Тива і суміжних територій, їх соціально-економічного розвитку як одного з найважливіших інструментів реалізації результатів наукових досліджень, що проводяться в різних наукових установах, в тому числі в таких інститутах Російської академії наук, як ТувІКОПР СО РАН.

  Е. В. Каратаєва зазначила, що сьогоднішня міжнародна конференція, як і попередні, займає ключове місце серед наукових заходів року в Туві. Міністр підкреслила, що багато пропозицій і рекомендації перших двох конференцій інституту, розроблені на основі результатів наукових досліджень вчених, були вже враховані і прийняті при формуванні програм і стратегій розвитку галузей економіки та соціальної сфери регіону, при створенні нових інфраструктурних проектів та великих підприємств, в тому числі по освоєнню природних ресурсів і мінеральної сировини.

  «У 2015 році ми з вами на першій конференції обговорювали підписаний Дмитром Анатолійовичем Медведєвим розпорядження Російської Федерації від 17 квітня 2015 року № 678-р, яким затверджено План заходів, спрямований на соціально-економічний розвиток республіки на 2015-2025 роки, це найважливіший документ розвитку регіональної економіки », - сказала вона. До теперішнього часу виконано ряд передбачених заходів, в тому числі проведено реконструкцію аеропортового комплексу м Кизила. Він готовий до прийому й відправленню сучасних повітряних суден, вже експлуатується високоякісна штучна злітно-посадкова смуга, сучасне світлосигнальне обладнання. Прийнято розпорядження Уряду РФ від 28 серпня 2019 р № 1902 р про відкриття міжнародного аеропорту «Кизил». 2 липня 2019 року в м Улан-Батор між авіакомпанією «Тува Авіа» і авіакомпанією «НіппіАт» підписано угоду про наміри щодо здійснення регулярних перельотів з перевезення пасажирів за маршрутами Улан-Батор - Улангом - Кизил і Кизил - Улангом - Улан-Батор . Надалі будуть організовані прямі рейси: Улан-Батор - Кизил і Кизил - Улан-Батор. Реалізація проекту будівництва залізничної лінії Елегест - Кизил - Курагино увійшла в активну стадію: роботи почнуться в 2020 році.

  В даний час, за словами Е. В. Каратаєвою, ведеться розробка проектно-кошторисної документації по реконструкції автомобільного пункту пропуску через державний кордон Російської Федерації «Хандагайти». У 2020-2021 рр. буде проведена реконструкція і пункт почне працювати в багатосторонньому режимі. В рамках засідання Ради Міжрегіональної Асоціації економічного взаємодії суб'єктів Російської Федерації «Сибірське Угода» 28 june 2019 р в м Кизилі був підписаний Протокол про наміри співпраці щодо можливості розробки проекту по створенню транскордонного автомобільного коридору «Красноярськ (Красноярський край, Росія) - Абакан ( Республіка Хакасія, Росія) - Кизил (Республіка Тива, Росія) - Хандагайти (Республіка Тива, Росія) - Улангом (Увсанурскій аймак, Монголія) - Ховд (Кобдоский аймак, Монголія) - Урумчі (Сіньцзян-уйгурський автономний район Китайської Народної Республіки) ».

  На конференції було заслухано 67 усних доповідей, включаючи 3 пленарних. Загальна кількість доповідей, включаючи заочні, склало 133, які були представлені 144 учасниками з 65 організацій (14 іноземних організацій і 51 російська). З регіонів Росії взяли участь 51 вчений. У порівнянні з першими двома конференціями (Ооржак, Балакіна, 2016 року; 228; Соян, Балакіна, 2018; 176-177), кількість учасників, а також установ та організацій, які вони представляють, збільшилася більш ніж в два рази. Це свідчить про зростаючу значимість даного наукового заходу.

  В ході проведення конференції були позначені і уточнені актуальні тенденції зміни економічних, технологічних, екологічних, інфраструктурних та пріродопользовательскіх процесів соціально-економічного розвитку сучасного прикордонного регіону та інших територій, визначено шляхи залучення уваги вчених до дослідження даної проблематики, сприяння активній науковій творчості і професійному становленню молодих дослідників, вироблені рекомендації щодо практичного здійснення теоретичних пропозицій.

  Закордонне участь в конференціях, що проходять в Туві, традиційно ускладнюється транспортної важкодоступністю регіону. Тому учасники з інших країн переважно представили доповіді в заочній формі, надіславши тексти доповідей. Доповіді розглянуті як вивчення досвіду паралельних регіональних досліджень. У статтях колеги зосередили свою увагу на екологічних, геополітичних і соціально-економічних проблемах розвитку продуктивних сил в регіонах, а також розглядали питання вдосконалення технологій, хімічної кінетики та хімічної інженерії.

  www.nit.tuva.asia

  №1 "2020

  Novye issledovaniia Tuvy

  Наприклад, в роботі А. В. Егорін, Г. М. Саликбаевой, К. А. Артем'євої «етногеографічного ситуація прикордонних територій Казахстану і Росії» з Східно-Казахстанської державного університету ім. С. Аманжолова (Усть-Каменогорськ, Казахстан) представлені результати аналізу статистичного та картографічного матеріалу, на підставі якого сформульовано основні особливості етногеографічного ситуації прикордонних територій Казахстану і Росії. Визначено склад етносів прикордоння з найбільшим сумарним питомою вагою в структурі населення сусідніх країн.

  Співробітник вищеназваного університету Р. С. Бейсембаева в доповіді «Вплив зони прикордонної торгівлі на розвиток транспортно-логістичної інфраструктури Східно-Казахстанської області» обґрунтовує можливість створення в прикордонних зонах Казахстану і Росії ряду міжнародних центрів прикордонного співробітництва. Пріоритетом подальшого розвитку транспортної інфраструктури Східно-Казахстанської області (особливо при плануванні нових маршрутів), на думку автора, має бути входження в транспортну структуру несформованого регіонального комунікаційного коридору і формування вузлового торгово-логістичного центру.

  Професор В. Н. Василенко (Донецький національний технічний університет, м.Донецьк) в доповіді «Системний підхід до економічної діагностики розвитку регіонів» розглядає розвиток регіону через призму основних його парадигм: території, економічної системи і економічного простору, що створює умови для більш точного вибору об'єктної бази для застосування економічної діагностики розвитку регіонів. Це дозволяє визначити основні процеси, які можуть порушити системний характер організації відтворення ресурсів.

  У доповіді С. Г. Ше (м Ансан, Республіка Корея) «Геоекономічний підхід до організації промислового комплексу в СЕЗ Туманган» наведені результати геоекономічного аналізу економіки Республіки Корея; систематизовані зовнішні чинники зниження південнокорейського експорту. Автором представлено підхід до вирішення проблеми індустріального комплексу Кесон: проблеми і досягнення соціально-економічного проекту. Підкреслюється, що «роль Кесонського індустріального комплексу в аспекті міжкорейського співробітництва сьогодні важко переоцінити». Комплекс був заснований за угодою з урядом Південної Кореї в 2004 р на території Північної Кореї. До складу технопарку увійшло понад 120 південнокорейських підприємств малого і середнього бізнесу, сумарний випуск яких з 2004 р по 2015 р склав 3 млрд. 376,55 млн дол. Слід зазначити також, що в цій промисловій зоні було зайнято понад 50 тис. Північно-і південнокорейських громадян. Доповідачем сформульовані мета і завдання організації нового транспортного коридору через СЕЗ «Туманган» в Європу по Північному морському шляху.

  У роботах зарубіжних учасників конференції щодо раціонального природокористування значною увага приділяється необхідності системного аналізу природних процесів, включно із застосуванням сучасних ГІС-технологій. Так, в доповіді Н. К. Кабдрахмановой, М. Н. Мусабаєвим (Євразійський національний університет ім. Л. Н. Гумільова, м Нур-Султан, Республіка Казахстан) «Структурний аналіз ландшафтів басейну верхньої частини річки Іртиш» підкреслюється, що дослідження структурно-функціональних зв'язків геосистем в басейні річки повинні спиратися на принцип наскрізної системності. «Як єдина геосистема, басейн річки - це надскладне, екзорегуліруемая, імпульсивно динамічна Геосистема, обмежена двома особливими типами поверхонь: пороговими - вертикальними (наприклад, гляціальні зоною) і контактними - горизонтальними (заплава річки)». Тому при вивченні геосистем внутрішнього стоку крім літогенної основи доцільно розглядати такі диференційні фактори, як поверхневий стік, компоненти макро- і мікросубстратних поверхів геосистем, до яких відносяться параметри водного і теплового балансу, продуктивність і врожайність фітомаси.

  Доповідь Е. І. Чембарісова, М. Н. Рахімової, С. Р. Шодієв, Г. Т. Ахмеджанова, З. У. Тіллаевой (Науково-дослідний інститут іригації і водних проблем, Навоийский педагогічний інститут, Ташкентський інститут інженерів іригації і механізації сільського господарства, м Ташкент, Узбекистан) «ГІС-технології в сучасних екологічних дослідженнях басейну Аральського моря» присвячений викладу результатів аналізу гідроекологічної безпеки і моніторингу басейну Аральського моря. В ході вивчення були створені: комплекс електронних водогосподарських і гідроекологічних карт басейну, бази даних, що містять атрибутивную інформацію про гідрологічний і гідроекологічна стан водних ресурсів, а також кошти розрахунку і відображення комплексних показників якості води на основі різнорідних просторово рас-

  www.nit.tuva.asia

  Novye issledovaniia Tuvy

  №1 >T 2020

  пределеніе даних. На створеній в ході роботи мапі екологічного моніторингу басейну Аральського моря були представлені гідрохімічні дані у вигляді діаграм або таблиць за 2000-2014 рр. Результати досліджень з використанням ГІС-технологій дозволяють більш реально оцінити гідроекологічна ситуацію, розкрити принципові особливості методики моніторингу аридной зони, що може стати основою прогнозування екологічної обстановки в водогосподарському комплексі Аральського басейну водоохоронними і водогосподарськими організаціями.

  Підсумки дослідження проблеми розробки та вдосконалення технологій переробки природних ресурсів на основі інновацій також були представлені в доповідях іноземних учасників конференції. У доповіді Г. С. Яблонського (Вашингтонський університет в Сент Луїсі, США) була запропонована спільна кінетика (jointkinetics) як нова парадигма для хімічної кінетики та хімічної інженерії, основна ідея якої полягає в проведенні серії кінетичних експериментів зі спеціальними інформаційними композиціями, що супроводжуються аналізом отриманої інформації. В рамках розробленої теорії були представлені нові базові поняття, т. Е. Нові інваріанти, термодинамічні і нетермодінаміческіе; карти подій; обурені рівноваги (консервативно обурене рівновагу і обмінна рівновагу). Спільна кінетика може розглядатися, за пропозицією автора, як ефективний інструмент для виявлення детального механізму і визначення кінетичних коефіцієнтів.

  Е. В. Карачевська (Білоруська державна сільськогосподарська академія, м Горки, Республіка Білорусь) в роботі «Інноваційні технології як фактор розвитку ринку лікарської рослинної сировини Республіки Білорусь» обґрунтовує необхідність модернізації ринку лікарської рослинної сировини для підвищення ефективності його розвитку. У доповіді систематизуються фактори, що перешкоджають стабільному зростанню інноваційної активності. До них віднесені: зниження виробництва вітчизняної продукції; нерозробленість політики держави; висока вартість нової техніки і технологій; несприятлива інвестиційна ситуація в галузі. Дослідник визначає наступні завдання: забезпечити зростання інвестиційної привабливості галузі лікарського рослинництва для приватних інвесторів, підвищити темпи зростання техніко-технологічного переоснащення організацій ринку лікарської рослинної сировини; розробити і впровадити технології на інноваційній основі.

  Пленарні доповіді конференції були присвячені проблемам розвитку економіки Туви.

  Г. Ф. Балакіна в доповіді «Можливості та перспективи інноваційного розвитку економіки регіону») підкреслила, що особливістю сучасного етапу розвитку Росії і регіонів є модернізаційний перехід від експортно-сировинної до інноваційної моделі зростання економіки, який покликаний підвищити якість соціально-економічного розвитку та рівень життя населення країни. На прикладі Туви названі фактори, що перешкоджають ефективному впровадженню інновацій і переходу до економіки знань. Проте в Республіці Тива є можливості для інтенсифікації інноваційних процесів. До факторів, що сприяють розвитку інноваційної сфери віднесені: формування конкурентоспроможних інноваційних кластерів (інноваційно-промислового, енергетичного, агроекологічного), створення нових високотехнологічних робочих місць, зростання кваліфікації працівників, динамічне збільшення чисельності наукових кадрів, вдосконалення системи наукових установ. Зроблено висновок про доцільність формування регіональної інфраструктури сприяння інноваціям, створення системи стимулювання і відбору інноваційних ініціатив населення, що необхідно здійснювати в рамках реалізації стратегії інноваційного розвитку регіону.

  У пленарній доповіді Б. К. Кара-Сала «Можливі напрямки використання розкривних порід вуглевидобутку Туви для виробництва будівельних матеріалів» виявлено види, хіміко-мінералогічні склади і структурні особливості, а також фізико-механічні властивості розкривних порід вуглевидобутку Туви. Наведено основні напрямки використання розкривних порід з відвалів, що створилися в результаті функціонування видобувних підприємств в Туві, для виробництва будівельних матеріалів в залежності від їх технологічності і хімічної активності. Доповідач обґрунтував можливість отримання стінових і теплоізоляційних матеріалів, а також змішаного в'яжучого на основі розкривних порід вуглезбагачення, що є перспективним напрямком використання попутних продуктів топлівоперерабативающей промисловості. Реалізація запропонованих розробок може забезпечити значний економічний і екологічний ефект при виробництві місцевих будівельних матеріалів.

  НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Туви S ^ B THE NEW RESEARCH OF TUVA

  www.nit.tuva.asia №1 ЛТ 2020 Novye issledovaniia Tuvy

  У пленарній доповіді Л. Х. Тас-оол «Стан повітряної атмосфери м Кизила в період 2007-2017 рр.» представлена ​​динаміка техногенного забруднення атмосфери м Кизила за останні десять років. Основні забруднювачі міста - теплоенергетичні установки, в яких в якості палива використовуються каа-Хемского вугілля марок Г, ГР з високим вмістом летких (до 40%). У 2017 р в м Кизил і смт. Каа-Хем загальний обсяг спаленого в печах вугілля перевищив рівень 2007 року на ~ 31 млн т. У найгіршому стані знаходиться центральна зона міста. Підвищилися забруднення снігового покриву в північній і південній зонах. З метою вирішення актуальної для столиці республіки проблеми забруднення повітряного атмосфери димовими викидами углесжіганія мерія м Кизила запропонувала опрацювати питання щодо випуску брикетів «бездимного» палива. Також Уряд Республіки Тива в січні 2019 р схвалив «дорожню карту» щодо розвитку багатоповерхової комплексної забудови території з необхідними інженерними комунікаціями, в тому числі централізацією теплопостачання, що призведе до зниження забруднення.

  Проблематика досліджень в області регіональної економіки: технології, економіки, екології та інфраструктури охоплювала п'ять основних напрямків, представлених доповідями на секціях конференції.

  На секції «Соціально-економічний розвиток регіону: проблеми та перспективи» (керівник секції Г. Ф. Балакіна) було заслухано 13 доповідей з актуальних питань розвитку та вдосконалення параметрів сучасних процесів економічної динаміки і соціальної сфери. Найбільший інтерес викликали доповіді А. Д. Бегзі «Основні чинники, етапи та особливості урбанізації в Туві» і А. П. Темір-оол «Аналіз інвестиційних проектів Республіки Тива в рамках комплексної інвестиційної програми« Єнісейська Сибір ».

  Фото 3. Засідання секції «Соціально-економічний розвиток регіону: проблеми та перспективи».

  Фото Ю. Ю. самбо.

  Photo 3. At the "Socioeconomic development of a region: issues and prospects" session. Photo by Yu.Yu. Sambyla.

  На секції «Геологія, мінерально-сировинний потенціал і сейсмічна активність Туви і суміжних територій» (керівник секції - канд. Геол.-мін. Наук А. М. Сугоракова) було заслухано 14 доповідей. Інтерес учасників викликали повідомлення про динаміку стану водних ресурсів 172

  www.nit.tuva.asia

  Novye issledovaniia Tuvy

  №1 >T 2020

  (О. І. Кальна, С. Г. Прудніков, О. Д. Аюнова «Геологічні умови та оцінка еколого-гідрохімічного стану водотоків в районі Алгіякского золотоносного вузла»); про оцінку циклічності сейсмічної активності Республіки Тива (С. С. Монгуш «Оцінка циклічності сейсмічної активності Республіки Тива»). Також зацікавили доповіді про результати дослідження кобальтових родовищ республіки докт. г.-м. н. В. І. Лебедєва. Кращим доповіддю був визнаний доповідь про проблеми дослідження залишків океанічного дна в районі пустелі Гобі в Монголії з віком 430 млн років (А. К. Хортик, А. М. Козловський, О. Церенцегмід, Б. Сухбат «Геохімічні і Nd-ізотопні характеристики силурийских надсубдукціонних офиолитов Півдня Заалтайській Гобі, Монголія »).

  В ході роботи секції «Математичне моделювання та геоінформаційне картографування природних і антропогенних процесів» (керівник секції - д. Ф.-м. н. А. І. Жданок) було заслухано 8 доповідей, тематика яких в значній мірі відображає актуальність застосування нових методів аналізу : математичного моделювання та геоінформаційного картографування - для отримання обґрунтованих наукових результатів, вироблення рекомендацій щодо розвитку економіки та соціальної сфери. У зв'язку з цим були цікаві доповіді А. І. Жданко і А. К. Хурума «Деякі результати математичного моделювання забруднення екосфери р Кизила димом ТЕЦ на прикладі ртуті», Х. Б. Куулар «Оцінка різноманітності лісів хр. Уюкскій за даними Landsat »і Т. М. Ойдуп, Б. С. Монгуш, С. А. Чупікова« ГІС-аналіз інвестиційної привабливості територій муніципальних утворень Республіки Тива ». Значний інтерес викликала доповідь А. Ф. Чульдума, А. Д. Милдик «Порівняльний аналіз спектрів горлового співу методами вейвлет і Фур'є перетворень».

  На секції «Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища» (керівник секції докт. Біол. Наук А. Д. Самбуу і канд. Біол. Н. Т. П. Арчімаева) було заслухано 32 доповіді. Тематика секції відрізнялася великою різноманітністю, в програму були включені доповіді, присвячені підсумкам моніторингу на вугледобувних підприємствах, геохімії вод, грунтів, структурі ландшафтів як Туви, так і інших територій Росії, і навіть міжнародного досвіду раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Велика частина представлених доповідей були присвячені вивченню аржаанов (мінеральних джерел) Туви: їх гідрохімічних властивостей, а також видовим складом мікробних спільнот, що розвиваються в їх водах. Виявлено пряму залежність видового різноманіття і достатку в мікробних співтовариствах від температури вод. Всі доповіді викликали жвавий інтерес аудиторії, в результаті активного обговорення слухачі з'ясували що розвиток в мінеральних джерелах рясних обрастаний зеленого кольору, т.зв. мікробних матів не є наслідком забруднення джерела, але залежить від мінерального складу і температури води.

  Роботу секції «Інноваційні технології як фактор розвитку сучасного суспільства» моді-рировать професор, докт. техн. н. Б. К. Кара-сал. Всього було заслухано п'ять доповідей. Велися активні обговорення проблем переробки кам'яного вугілля та напрямків використання. Найбільш цікавим і важливим названий доповідь Г. Р. Монгуша «Зміна виходу вуглецевого залишку піролізу кам'яного вугілля, в умовах утрудненого видалення летючих речовин», в якому були відображені результати досліджень неповного згоряння вугілля, що призводить до утворення великої кількості викидів, що погіршують екологічний стан атмосфери м Кизила. Для вирішення даної проблеми запропоновано комплексну попередня термічна обробка вугілля, в результаті якої можна отримати бездимний паливо, кам'яновугільну смолу і газ як альтернативний теплової джерело енергії. У доповіді М. О. Молдурушку «Технологія видобування миш'яку з відвалів комбінату" Тувакобальт "» викладені основні характеристики технології, розробленої для вирішення проблеми ліквідації відвалів колишнього комбінату Тувакобальт, запропоновано розглядати їх як техногенної сировини для вилучення металів, були проведені дослідження можливості виведення миш'яку за коштами сульфидирующих випалу і комплексної технології. За розробленою комплексною схемою отримані продукти: кек вилуговування, діоксид кремнію і сульфід миш'яку, які можуть бути використані як вторинна сировина для отримання металів, будівельних матеріалів, як біоциду для покриттів корпусів морських суден. За комплексної технології отримано патент РФ. Також викликав значний інтерес доповідь Н. Н. Янчат «Порівняльний аналіз вмісту елементів-домішок, визначених кількісними та напівкількісним аналізами в вугільному пласті Улуг Каа-Хемского родовища», за підсумками обговорення наукових результатів досліджень якого були висловлені рекомендації щодо продовження досліджень в даному напрямку.

  www.nit.tuva.asia

  №1 "2020

  Novye issledovaniia Tuvy

  Аналіз представлених матеріалів показав, що найбільше число доповідей присвячено вивченню проблем соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі прикордонних, зі слаборозвиненою економікою та інфраструктурою (дотаційних) - 27 повідомлень (35,5%). Значну частку становлять матеріали, присвячені проблемам раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, екології та природокористування, збереження особливо охоронюваних об'єктів цих території - 24 повідомлень (31,6%). Результати досліджень, присвячених проблемам геології і мінерально-сировинного потенціалу Туви і суміжних територій, вивчення і збереження тварин і рослин, особливо охоронюваним природним територіям суміжних регіонів представлені в 11 доповідях (14,5%). Частина доповідей - 14 (18,4%) мають загальнотеоретичне значення. Така структура доповідей відбиває актуальність і затребуваність органами управління підсумків розробки і наукового обґрунтування методів та інструментів вирішення екологічних і соціально-економічних проблем розвитку Туви і суміжних регіонів.

  Конференція була організована з ініціативи лабораторії регіональної економіки інституту. Аналогічні конференції проводяться в інституті з 2009 р Цього року учасники конференції прийняли рекомендації проводити такі конференції один раз в два роки.

  За підсумками конференції прийнято резолюцію, що містить відповідні науково-теоретичні та практичні рекомендації, адресовані діячам науки, Уряду Республіки Тива, міністерству економіки Республіки Тива, установам науки і освіти, органам влади і засобів масової інформації Туви. У рекомендаціях центральною ідеєю проходить думка про мобілізацію та координацію сил наукової громадськості для подальшого розвитку наукових досліджень актуальних питань розвитку економіки Республіки Тива, Центрально-Азіатського регіону, законодавчо-правових, інфраструктурних, технологічних і екологічних проблем транскордонного співробітництва; проблем геології і металогенії, генезису родовищ корисних копалин, їх промислового освоєння, переробки сировини і відходів виробництв; актуальних проблем вивчення і збереження біологічного різноманіття водних і наземних екосистем, рослинного та грунтового покриву, а також математичного моделювання, геоінформаційного супроводу досліджуваних явищ і процесів, що дозволяють оцінювати і прогнозувати їх динаміку. Визнано актуальним вивчення можливостей подальшого розвитку інфраструктури Туви, вдосконалення транспортного сполучення з транскордонними регіонами Західної Монголії і Північно-Західного Китаю, включаючи будівництво залізниці в регіон. Визначено, що особливістю сучасного розвитку науки в республіці є затребуваність наукового супроводу проектів Індивідуальної програми соціально-економічного розвитку Республіки Тива, комплексної інвестиційної програми «Єнісейська Сибір», більш тісної взаємодії з регіональними органами виконавчої влади. В області вдосконалення регулювання інноваційного розвитку регіону учасники засідання запропонували розглянути можливість розробки Стратегії інноваційного розвитку Республіки Тива до 2035-2040 рр .; відновити практику складання щорічних доповідей з розвитку інновацій в республіці, а також організувати в 2021 р проведення тувинського економічного форуму, приурочивши його до 100-річчя утворення Тувинської Народної Республіки.

  Запропоновано продовжити моніторингові дослідження з проблем забруднення озер Туви і впливу даного забруднення на зоопланктон озер; продовжити взаємне співробітництво співробітників ТувІКОПР СО РАН і з організаціями, що здійснюють екологічний моніторинг.

  Уряду Республіки Тува, Міністерству економіки Туви, рекомендовано створити умови для реалізації великих інвестиційних проектів з видобутку корисних копалин, створення інноваційних промислових виробництв, в сільському господарстві, туризмі; продовжити підтримку традиційного господарства корінного населення Туви на промисловій основі для збільшення продукції традиційних виробництв в експорті; створити робочу групу з вирішення проблеми переробки мишьяксодержащіх відходів комбінату «Тувакобальт» із залученням вчених Сибіру; розглянути можливість розробки Стратегії інноваційного розвитку Республіки Тива до 20352040 рр .; відновити практику складання щорічних доповідей з розвитку інновацій в республіці.

  Необхідно зауважити, що реалізація ряду пропозицій попередніх конференцій відображені в перспективних програмах розвитку республіки: національний проект «Екологія», республіканська цільова програма по утилізації відходів та ін., Базових проектах досліджень ТувІКОПР СО РАН.

  НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Туви Х ^ Х THE NEW RESEARCH OF TUVA

  www.nit.tuva.asia №1 ^ r 2020 Novye issledovaniia Tuvy

  В цілому, міжнародна науково-практична конференція продемонструвала високий науковий рівень доповідей і повідомлень і зібрала представницький склад вчених. Чи правомірно зробити висновок, що конференція виконала поставлені завдання, позначивши черговий етап в дослідженнях, присвячених проблемам регіональної економіки.

  Результати роботи конференції було використано в опублікованому збірнику наукових матеріалів (див .: Регіональна економіка ..., 2019: Електр. Ресурс).

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю ТувІКОПР СО РАН (14-15.10.2015 р, Кизил, Росія) (2015) / відп. ред. Г. Ф. Балакіна. Кизил: ТувІКОПР СО РАН. 328 з.

  Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура Матеріали 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2017 р Кизил, Росія) (2017) / відп. ред. Г. Ф. Балакіна. Кизил: ТувІКОПР СО РАН. 388 з.

  Соян, Ш. Ч., Балакіна, Г. Ф. (2018) II Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура» (м Кизил, 18-20 жовтня 2017 р) [Електронний ресурс ] // Нові дослідження Туви. № 1. С.174-184. DOI: 10.25178 / nit.2018.1.15

  Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура: матеріали 3-й міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю ТувІКОПР СО РАН і 45-річчю академічної науки в Туві (23-25.10.2019 р, Кизил, Росія) ( 2019) / відп. редактор В. О. Ооржак. Кизил: ТувІКОПР СО РАН. 520 з.

  Ооржак, В. О., Балакіна, Г. Ф. (2016) Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна економіка: технології, економіка, екологія та інфраструктура» (м Кизил, 14-15 жовтня 2015 р) [Електронний ресурс] // Нові дослідження Туви. № 2. С. 224-230.URL: https://nit.tuva.asia/ nit / article / view / 104 (дата звернення: 10.12.2019).

  Дата надходження: 15.12.2019 р.

  REFERENCES

  Regional'naia ekonomika: tekhnologii, ekonomika, ekologiia i infrastruktura [Regional Economy: Technologies, Economics, Ecology and Infrastructure] (2015) / Materials of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 20th Anniversary of TuvIKOPR of the Russian Academy of Sciences ( 14-15.10.2015, Kyzyl, Russia). Ed. by G. F. Balakina. Kyzyl, TuvIKOPR SO RAN. 328 p. (In Russ.).

  Regional'naya ekonomika: tekhnologii, ekonomika, ekologiya i infrastruktura [Regional Economy: Technology, Economics, Ecology and Infrastructure] (2017) / Materials of the 2nd International Scientific and Practical Conference (October 18-20 2017, Kyzyl, Russia). Ed. by G. F. Balakina. Kyzyl, TuvIKOPR SO RAN. 388 p. (In Russ.).

  Soyan, Sh. Ch. and Balakina, GF (2018) II Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsia «Regional'naya ekonomika: tekhnologii, ekonomika, ekologia i infrastruktura» (Kyzyl, 18-20 oktyabrya 2017 g.) [II International Scientific and Practical Conference "Regional Economy: Technologies , Economics, Ecology and Infrastructure "(Kyzyl, October 18-20 2017)]. The New Research of Tuva, no. 1, pp. 174-184. (In Russ.). DOI: 10.25178 / nit.2018.1.15

  Regional'naya ekonomika: tekhnologii, ekonomika, ekologiya i infrastruktura [Regional Economy: Technologies, Economics, Ecology and Infrastructure] (2019): Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 25th Anniversary of TuvIKOPR of the Russian Academy of Sciences and the 45 th Anniversary of Academic Science in Tuva (23-25.10.2019, Kyzyl, Russia). Ed. by V. O. Oorzhak. Kyzyl, TuvIKOPR SO RAN. 520 p. (In Russ.).

  Oorzhak, VO and Balakina, GF (2016) Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya «Regional'naya ekonomika: tekhnologii, ekonomika, ekologiya i infrastruktura» (Kyzyl, 14-15 oktyabrya 2015 g.) [International Scientific and Practical Conference "Regional Economics: Technologies, Economics, Ecology and Infrastructure "(Kyzyl, October 14-15, 2015)]. The New Research of Tuva, no. 2, pp. 224-230. URL: https: // nit.tuva.asia/nit/article/view/104 (access date: 10.12.2019).

  Submission date: 15.12.2019.


  Ключові слова: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК /РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА /ТУВІКОПР СО РАН /ЕКОЛОГІЯ /ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ /ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ /ТУВА /Регіонознавство /ОГЛЯД /SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT /REGIONAL ECONOMY /TUVINIAN INSTITUTE FOR EXPLORATION OF THE NATURAL RESOURCES SB RAS /ECOLOGY /INNOVATIVE TECHNOLOGIES /INFRASTRUCTURE PROBLEMS /TUVA /REGIONAL STUDIES /REVIEW

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити