В результаті соціологічного дослідження виявлено основні проблеми розвитку малого бізнесу в малому моногороде Черемхово і показані можливі з точки зору підприємців шляхи їх вирішення.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Самаруха Віктор Іванович, Шагіна Катерина Олексіївна


As a result of sociological research the basic problems of small-scale business development in the small single-industry town of Cheremkhovo are revealed and the ways of their solution are shown from the point of view of businessmen.


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Известия Байкальського державного університету


  Наукова стаття на тему 'Проблеми розвитку малого бізнесу в місті Черемхово '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми розвитку малого бізнесу в місті Черемхово»

  ?МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

  В.І. САМАРУХА

  проректор з наукової роботи Байкальського державного університету економіки і права, доктор економічних наук, професор, м Іркутськ

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Е.А. Шагін

  кандидат економічних наук, доцент Байкальського державного університету економіки і права,

  м Іркутськ e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В МІСТІ Черемхово *

  В результаті соціологічного дослідження виявлено основні проблеми розвитку малого бізнесу в малому моногороде Черемхово і показані можливі з точки зору підприємців шляхи їх вирішення.

  Ключові слова: проблеми розвитку малого бізнесу, підтримка малого підприємництва, муніципальне утворення.

  УДК 338 (571.53) ББК 65.9 (2Рос)

  V.I. SAMARUKHA

  Vice-Rector for Research of Baikal National University of Economics and Law,

  Doctor of Economics, professor, Irkutsk e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  E.A. SHAGINA

  PhD in Economics, associate professor of Baikal National University

  of Economics and Law, Irkutsk e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  PROBLEMS OF SMALL-SCALE BUSINESS DEVELOPMENT IN THE TOWN OF CHEREMKHOVO

  As a result of sociological research the basic problems of small-scale business development in the small single-industry town of Cheremkhovo are revealed and the ways of their solution are shown from the point of view of businessmen.

  Keywords: problems of small-scale business development, backing of small-scale business, municipal body.

  За результатами статистичної звітності міського муніципального освіти - м Черемхово - за 2009 р, обсяг відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і наданих послуг власними силами (без ПДВ і акцизу) великими

  і середніми промисловими підприємствами склав 2 453,7 млн ​​р., або 131% до аналогічного показника 2008 Приріст обсягу даного показника відбулося за таким видом економічної діяльності, як видобуток корисних копалин (150,4%).

  * Друкується за фінансової підтримки проекту ФБ-10 «Теоретичні аспекти стратегічного управління соціально-економічним розвитком Сибірського регіону при переході на інноваційну модель економіки», що виконується в рамках АВЦП «Розвиток наукового потенціалу вищої школи (2009-2010 рр.)».

  У промисловому секторі м Черемхів-під історично отримала розвиток видобуток корисних копалин (видобуток кам'яного вугілля). Цей вид економічної діяльності займає лідируюче положення в структурі виробництва, що характеризує дане муніципальне утворення як мономіст. Частка названого виду діяльності в сумарному обсязі відвантажених товарів власного виробництва, виконаних робіт і наданих послуг власними силами (без ПДВ і акцизу) склав в 2009 р 80,4%.

  На наш погляд, з метою підвищення стійкості соціально-економічного розвитку м Черемхово необхідно активно розвивати малий і середній бізнес.

  Станом на 1 січня 2010 року в місті здійснюють діяльність 133 малих і середніх підприємств і 1 387 індивідуальних підприємців.

  Чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах склала 2 630 чол. При цьому в 2009 р в порівнянні з 2008 р відбулося збільшення чисельності працюючих і даний показник досяг 102%.

  Частка працюючих в малому і середньому бізнесі (без індивідуальних підприємців та їх працівників) в загальній кількості зайнятих в економіці склала 14,8%.

  Рішенням думи міста № 57/2-ДГ затверджений План основних заходів щодо реалізації Програми підтримки та розвитку малого підприємництва на 2006-2010 рр. Одним з пріоритетних напрямків є створення соціально-ділового центру сприяння малому та середньому підприємництву.

  З метою подальшого розвитку малого бізнесу адміністрація м Черемхово спільно з Байкальський державним університетом економіки і права провела соціологічне дослідження на тему «Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва».

  Опитування проводилося адміністрацією м Черемхово в травні 2010 р Було опитано 156 чол., Що займаються малим підприємництвом в місті. Приблизно кожен другий респондент (51%) має середню спеціальну освіту, майже кожен третій (37%) - вищу професійну освіту; особи з загальною середньою і не-

  повною загальною середньою освітою складають лише 11% респондентів. З числа опитаних 75% працюють в сфері торгівлі та громадського харчування, 9% - ЖКГ і побутового обслуговування, 6% - в сфері комерційної діяльності по забезпеченню функціонування ринку. У галузі транспорту, будівництва, промисловості, науки підприємництвом займаються менше 10% респондентів.

  За своїм фаховим положенню переважна частина респондентів (83%) - засновники і співзасновники підприємств, тобто самостійно здійснюють господарську діяльність. Причому 4% мають свою справу і беруть участь в іншій справі на правах власника, а 15% респондентів, хоча і мають свою справу, працюють за трудовим договором.

  Потрібно відзначити, що в останні рік-два відкрили свою справу тільки 14% респондентів.

  Найбільше підприємництвом за останні п'ять років стали займатися службовці з вищою освітою (16%), керівники середньої ланки (11%) і кваліфіковані робітники (11%). Цікаво, що серед підприємців немає тих, хто п'ять років тому були військовослужбовцями, пенсіонерами, і практично немає некваліфікованих робітників. Можна сказати, що ці групи населення в м Черемхово найменш заповзятливі.

  Незважаючи на те що переважна більшість підприємців (75%) працює в сфері торгівлі та громадського харчування, найбільш вигідними малі підприємства в цій сфері вважають тільки 45% респондентів. Звертає на себе увагу той факт, що 11% респондентів вважають найбільш вигідним заняттям будівництво, а займаються будівництвом тільки 3% опитаних підприємців.

  Аналізуючи рейтинг проблем, з якими довелося зіткнутися респондентам при відкритті власної справи, можна сказати, що найбільше респондентів відзначає проблему недостатності первісного капіталу (15%), на другому місці - труднощі в отриманні кредитів, інвестицій (10%) і відсутність необхідної для бізнесу інформації (10%). На момент проведення опитування найбільш актуальними проблемами

  В.І. САМАРУХА, Е.А. Шагін

  для підприємців були: податковий пресинг (18%), висока орендна плата за приміщення (16%) і недостатність обігових коштів (12%).

  На думку підприємців, для того щоб забезпечити прибуток, у своїй роботі їм часто доводиться користуватися правилом «вигідно - невигідно» (74%). Цікаво, що 33% респондентів стверджують, що ніколи не користуються правилом: «якщо дуже потрібно, то можна все», а 51% зізнаються, що іноді вдаються до цього правила в своїй роботі. Аналізуючи відповіді респондентів, можна сказати, що для більшості підприємців, які живуть тільки на кошти від своєї діяльності, в тому числі для більшості підприємців м Че-ремхово, ставлення до роботи визначається прибутком.

  Аналізуючи відповіді на питання про фактори, що впливають на розвиток малого підприємництва в місті, необхідно відзначити позитивну оцінку підприємцями організаційного механізму реєстрації підприємств (77%), доступності консультаційних послуг (70%), нормативно-правової бази в частині, яка визначається муніципалітетом (57%).

  Слід зазначити, що більшість респондентів не задоволені наступними факторами: низькою можливістю отримання малими підприємствами прямої фінансової підтримки - 71%; низькою можливістю отримання банківських кредитів - 61%; незначним обсягом платоспроможного попиту населення на товари, в задоволенні якого беруть участь малі підприємства, - 59%. При оцінці обсягу муніципального ринку субпідрядних робіт, у виконанні яких беруть участь підприємці, як фактор, що впливає на розвиток малого підприємництва, не змогла майже половина респондентів (46%). Це говорить про те, що даний фактор не впливає на розвиток малого підприємництва в м Черемхово.

  Можна сказати, що з різних інструментів підтримки з боку місцевої влади для підприємців реальне значення мають виробничі інструменти і організаційні чинники.

  В даний час більшість підприємців застосовують систему єдиного

  податку на поставлений дохід - 64%, 29% респондентів застосовують спрощену систему оподаткування.

  Аналізуючи думки респондентів про прийдешні зміни після заміни єдиного соціального податку страховими внесками до Пенсійного фонду РФ, Фонд соціального страхування РФ, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, потрібно зазначити, що більша частина респондентів (42%) упевнена в тому, що обов'язкових платежів побільшає, а соціальні гарантії залишаться на колишньому рівні, тобто респонденти дають негативну оцінку майбутніх змін. З ними солідарні ще 7% респондентів, які вважають, що така зміна практично зведе до нуля всі переваги спеціальних податкових режимів. Позитивно оцінюють прийдешні зміни тільки 8% респондентів. Про апатичному щодо респондентів до реформ, на наш погляд, свідчить те, що 32% опитаних зізналися, що взагалі не замислювалися про наслідки податкових змін.

  Можна сказати, що негативну оцінку майбутніх змін податкового законодавства дає майже половина підприємців. Третина респондентів про це ще не замислювалася, тобто не має власної думки.

  Результати опитування свідчать, що основним джерелом фінансування модернізації виробництва на малих підприємствах є власний прибуток (67%). Тільки третина підприємців (32%) для фінансування модернізації виробництва використовує позикові кошти.

  Практично половина підприємців (48%) оцінює технологічний і технічний рівень організації виробництва на своїх підприємствах як середній, чверть (25%) - як низький і тільки 2% підприємців оцінюють технологічний і технічний рівень організації виробництва на своїх підприємствах як високий.

  Результати опитування свідчать, що модернізація виробництва необхідна як мінімум на чверті малих підприємств. Власного прибутку в якості єдиного джерела фінансування модернізації виробництва явно недостатньо. Можна, можливо

  сказати, що опитування виявило наростаючу актуальність проблеми дослідження джерел фінансування при модернізації виробництва на малих підприємствах.

  Вивчаючи думки підприємців про проблеми, з якими вони стикаються в процесі розвитку малого підприємництва, можна зробити висновок, що актуальними проблемами для підприємців м Черемхово є: недоступність ринків великих міст (часто виникає у 35% респондентів), неможливість оцінки ємності ринку (часто виникає у 33% респондентів). Але для більшої частини підприємців міста ці проблеми не носять актуального характеру. Підприємці зазначають, що стикаються з ними іноді, тобто нерегулярно.

  Значна частина респондентів потребує певних видах послуг з розвитку малого підприємництва. Найбільш затребувані консультації податкової служби (88%). Розвиток саморегулівних організацій малого бізнесу з метою вироблення управлінських рішень з розвитку інфраструктури малого бізнесу необхідно 75% респондентів. В допомоги з боку адміністрації при оформленні дозвільних документів на використання природної сировини і матеріалів потребують 60% опитаних.

  Опитування показало, що більшості підприємців (69%) не доводилося брати участь в розробці місцевих програм підтримки малого підприємництва; 25% респондентів відзначають, що нічого не знають про подібні програмах.

  На думку переважної більшості підприємців, вони обов'язково повинні брати участь у вирішенні наступних територіальних завдань:

  - проведення виставок-ярмарків продукції, виробленої в місті, - 95%;

  - розробка місцевих програм підтримки малого підприємництва за рахунок коштів муніципалітету - 91%;

  - процедура укладення та коригування угод між роботодавцями, профспілками та найманими працівниками - 83%;

  - організація благодійної діяльності, спрямованої на формування позитивного образу підприємців, - 81%;

  - розробка місцевих нормативно-правових актів (щодо реєстрації малих підприємств, ліцензуванню окремих видів діяльності, регулювання орендних відносин, формування муніципальних замовлень і т.д.) - 80%.

  За результатами опитування можна зробити висновок, що розвиток підприємництва в м Черемхово не залишає байдужими самих підприємців і вони готові спільно з адміністрацією муніципального освіти активно брати участь у вирішенні багатьох територіальних завдань.

  У ході реалізації заходів щодо підвищення ефективності розвитку малого підприємництва потрібно враховувати, що на кожній стадії розвитку у підприємців своє коло актуальних проблем. На стадії відкриття власної справи найбільш гостра проблема недостатності первісного капіталу, на стадії розвитку - податковий пресинг.


  Ключові слова: проблеми розвитку малого бізнесу /підтримка малого підприємництва /муніципальна освіта /problems of small-scale business development /backing of small-scale business /municipal body

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити