У даній статті розглянуті актуальні питання розвитку електронної комерції в Республіці Узбекистан, а також питання підготовки висококваліфікованих кадрів для розвитку електронної комерції. Авторами визначені основні напрямки підготовки кадрів цифрової економіки, електронного бізнесу та цифрових платформ. Розглянуто питання залучення в цей процес вищих навчальних закладів республіки і основні напрями навчання.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Ш. Г. Маннанова, Д. Е. Ішанходжаева


PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN UZBEKISTAN

In this article discussed problems of preparation highly kvalified specialists in the area of ​​creating and developing of electronic commerce and digital technologies in the Republic of Uzbekistan. Also discussed main areas of preparing students and magisters in the republic universities and institutions for preparation of specialists in the areas of digital technology, ecommerce, e-business and creating of digital business ecosystems.


Область наук:
 • Комп'ютер та інформатика
 • Рік видавництва: 2020
  Журнал: Економіка і бізнес: теорія та практика

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УЗБЕКИСТАНІ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УЗБЕКИСТАНІ»

  ?ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УЗБЕКИСТАНІ

  Ш.Г. Маннанова, старший викладач Д.Е. Ішанходжаева, старший викладач Ташкентський фінансовий інститут (Узбекистан, м Ташкент)

  DOI: 10.24411 / 2411-0450-2020-10118

  Анотація. У даній статті розглянуті актуальні питання розвитку електронної комерції в Республіці Узбекистан, а також питання підготовки висококваліфікованих кадрів для розвитку електронної комерції. Авторами визначені основні напрямки підготовки кадрів цифрової економіки, електронного бізнесу та цифрових платформ. Розглянуто питання залучення в цей процес вищих навчальних закладів республіки і основні напрями навчання.

  Ключові слова: електронна комерція, великі дані, штучний інтелект, інтернет речей, цифрові електронні платформи, хмарні технології, віртуальна реальність, додаткова реальність, блокчейн, кріптовaлюти.

  У наше століття стрімкого розвитку, уряд і президент надають великого значення розвитку інформаційно-комунікаційного сектора і особливо цифрової економіки, включаючи електронну комерцію.

  Фахівці з електронної комерції добре знають, що ключовими технологіями сучасного економічного розвитку є - BIG DATA, штучний інтелект - Artificial Intellect, Нейроотехнологіі, Квантові технології, Інтернет речей - Internet of Things, цифрові електронні платформи, хмарні технології - Cloud Technologies, технології віртуальної і додаткової реальності - Virtual Reality and Augmented Reality (VR, AR), технології блок-Чейні, криптовалюта, ICO (Initial Coin Offering) технології і 3D-технології. Однак однією з найважливіших передумов ефективного розвитку електронної комерції в нашій країні є створення відповідної інституціонального середовища [3].

  Тому ми вважаємо, що для прискорення розвитку електронної комерції в Республіці Узбекистан необхідно визначити кілька ключових областей, пов'язаних з людськими ресурсами і освітою. До них відносяться, наприклад, підготовка кваліфікованих кадрів в ключових технологічних областях електронної комерції, підготовка високо-

  кваліфікованих фахівців, необхідних для електронної комерції в середніх і вищих навчальних закладах, а також створення сучасної науково-практичної літератури на узбецькій мові, необхідної для всебічного вивчення електронної комерції, розробка механізмів створення ринку праці, що відповідає сучасним вимогам електронної комерції, підготовка кваліфікованих програмістів та інженерів , вивчення зарубіжного досвіду електронної комерції і впровадження його в національну економіку, створення національних екосистем електронної комерції в різних секторах економіки з використанням технологій електронних платформ [1, 2].

  Безсумнівно, впровадження цифрового електронного технології в електронну комерцію прискорить всі економічні процеси, але те, що станеться в країні в результаті цих процесів - економічне зростання або спад, - безумовно, буде залежати від вектора розвитку людського капіталу.

  В умовах цифрової трансформації (digital transformation) економіки і швидкого зростання інформаційної цінності суспільство зазнає радикальних змін. Варто зазначити, що основним активом країни в галузі електронної комерції є людський капітал і

  його якість, тобто основна сила експертів, що володіють глибокими знаннями нових технологій, здатних впроваджувати їх і вдосконалювати старі [4].

  Цю точку зору виправдав Клаус Шваб, засновник і президент Давоського економічного форуму. Він пояснює, що в майбутньому поява нових спеціальностей і професій грунтується не тільки на Четвертій промислової революції, але і на технологічних факторах, включаючи демографічні проблеми, геополітичні зміни і нові соціокультурні норми [5]. З цієї причини не тільки людський капітал, але і нестача добре освіченого персоналу є обмеженням, що обмежує інновації, конкурентоспроможність і зростання.

  За словами Шваба, ці проблеми змушують нас переглянути поняття «висококваліфікований персонал» в контексті четвертої промислової революції. З огляду на швидкий розвиток технологій, Четверта промислова революція робить упор на постійну адаптацію співробітників і придбання нових навичок і підходів з різних точок зору [5].

  Ці процеси досить болючі, але неминуче супроводжують розвиток електронної комерції.

  Правильна розробка і успішна реалізація програми розвитку електронної комерції є складним завданням для Уряду Республіки Узбекистан, оскільки світова економіка втрачає конкурентоспроможність відповідно до нових тенденцій і має довгострокові наслідки. Саме держава повинна створити оптимальний механізм управління електронної комерції, що залучає всі зацікавлені сторони (уряд, бізнес, громадянське суспільство і науково-освітнє співтовариство) у створення і розвиток електронної комерції. Це відображає абсолютно інший рівень унікального навчання і кадрового забезпечення, наявність конкретних сучасних тенденцій і необхідність диференційованого навчання. Про це нещодавно було оголошено на Всесвітньому економічному форумі. Дані з The Future of Jobs, в яких йдеться про те, що до

  2022 році в результаті цифровий трансформації «2 мільйони робочих місць будуть додані на глобальний ринок праці, але 7,1 мільйона робочих місць буде втрачено. Будуть створені робочі місця в інтелектуальному і високотехнологічному секторах, а в реальному секторі економіки і адміністративної скоротяться [6] ». На думку авторів звіту, технологія великих даних до 2022 року збільшить робочі місця в області математики та обчислювальної техніки на 4,59%, в управлінні на 1,39%, у фінансовому секторі на 1,34% і в продажах на 1,25% . Але той же сектор великих даних скорочує кількість офісних працівників на 6,06%. У той же час, «Інтернет речей» призведе до зростання зайнятості на комп'ютерні спеціальності на 4,54% і дизайну і розробки на 3,54%. Однак, це само по собі знижує зайнятість фахівців з технічного обслуговування, ремонту та встановлення обладнання на 8% щорічно, а співробітників офісу - на 6,2%. Нові технології виробництва і 3D-друк (кількість робочих місць зменшується на 3,6% на рік) і в меншій мірі - роботизація і розвиток автоматичного транспорту (скорочення на 0,83%) роблять сильний вплив на зайнятість в галузі. Як правило, аналіз даних про зайнятість показує, що він росте там, де потрібні складні технологічні процеси для управління, і падає там, де значна частка припадає на щоденну працю і некваліфіковану працю [7]. У звіті "OECD Digital Economy Outlook 2017" говориться, що економіка і суспільство в даний час серйозно постраждали: з одного боку, автоматизація скоротить зайнятість в деяких професіях, одночасно збільшивши число нестандартних, короткострокових, неповних або низькооплачуваних робочих місць, і в деякій мірі розширить гендерний розрив у сфері зайнятості »[8].

  Зверніть увагу, що електронна комерція - це не тільки розвиток інформаційних технологій, це також поява абсолютно нових бізнес-моделей, які можна поліпшити шляхом посередництва і оптимізації їх ефек-

  ності. У той же час динаміка бізнесу зростає і ускладнюється, і сьогодні немає єдиної правильної відповіді на те, як організувати свій бізнес в інформаційну економіку. Компанії, які розробляють нові електронні технології і використовують різні інновації, змінюють бізнес-правила і усувають будь-які перешкоди.

  Необхідно внести корективи в усі форми освіти і навчання протягом усього життя людини, щоб повністю розкрити потенціал технологій електронної комерції і розвинути навички, необхідні на ринку праці серед населення, включаючи цифрову грамотність, яка є важливим фактором розвитку електронної комерції. Хоча дослідники і практики високо оцінюють ризики, пов'язані з електронною комерцією, у всьому світі існує ряд оптимістичних поглядів. Зокрема, такі погляди були відображені в конференції G20 "G20 Digital Economy Ministerial Conference, Dusseldorf, 6-7 April 2017", присвяченій електронної комерції, а також страху перед технологічним безробіттям під час промислової революції. Доповідь Світового банку про світовий розвиток, в якому стверджується, що втрата робочих місць є невід'ємною частиною економічного розвитку. В огляді йдеться, що в конкуренції між технологіями і освітою необхідно розвивати навички, щоб кожен міг використовувати цифрові можливості.

  В даний час відбувся перехід до нових термінів, особливо в галузі навчання електронної комерції, що відображає значні зміни в його змісті. В електронній комерції мова йде скоріше про придбання навичок (skills), ніж знань, і більше про наявність набору навичок або компетенцій в області інформації, а не індивідуальних навичок. Було безліч збірників термінів, які відображають фундаментальні

  зміни в освіті: hard skills, soft skills, digital skills, artificial intelligence skills, knowledge ingineering, public license, home office, freelancing, on-line jobs. Для всіх професій частка зазначених груп варіюється. До навичок в групі «жорсткі навички» (Hard skills) відносяться, як правило, професійні навички, які можна автоматизувати і виміряти, наприклад, за допомогою іспитів. М'які навички (Soft skliis) є частиною риси особистості, придбаної завдяки соціалізації і професійного досвіду особистості, що дозволяє їм бути успішними незалежно від їх основної діяльності. Що стосується групи Digital Skills, важливо знати, хто повинен отримати такий пакет. Наприклад, «цифрові» професії (лікарі, юристи, актори, викладачі літератури) повинні володіти стандартним цифровими навичками, які їм необхідні як звичайним членам цифрового співтовариства.

  В даний час перед університетами та іншими вищими навчальними закладами стоїть завдання успішного вирішення проблем переходу до цифрової електронної комерції та електронного бізнесу, включаючи підготовку кваліфікованих кадрів. Однією з найактуальніших завдань є підготовка бакалаврів і магістрів за раніше заявленими напрямами та спеціальностями, розширення необхідного програмного пакету і створення необхідних умов для набуття студентами навичок і знань, необхідних для електронної комерції. Зрозуміло, ці функції можна віднести тільки до певної групи університетів. Ці університети, крім наукових досліджень, стануть сучасними цифровими університетами, які допоможуть створювати нові стартапи для своїх випускників, створять сприятливе середовище для дистанційного навчання, електронного маркетингу, соціальних сайтів і мобільного електронної комерції.

  бібліографічний список

  1. Постанова Президента РУз від 3 липня 2017 року ПП-3832 «Про заходи щодо розвитку цифрової економіки в РУз».

  2. Постанова Кабінету Міністрів «Про додаткові заходи щодо дальшого розвитку і впровадженню цифрового економіки в Республіці Узбекистан від 31 серпня 2018 року.

  3. Гулямов С.С. та інші. Блокчейн технології в цифрову економіку. - Т .: Вид-во «Іктісодіет молія», 2019. - 386 с.

  4. Аюпов Р.Х., Балтабаева Г.Р. Ринок цифрової валюти: інновації та перспективи розвитку. - Т .: Фан ва технологія, 2018. - 172 с.

  5. Клаус Швабc. Четверта промислова революція. - М .: Ексмо, 2016. - С. 30.

  6. Через нових технологій в світі зникнуть мільйони робочих місць // Відомості 26 січня 2016 року. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.vedomosti.org.ua/management/articles/ 2016/01/27/625618-ischeznut-rabochih-mest

  7. Ринок праці: нові технології вбивають робочі місця. Технології змінять праця. Відомості, №4002 від 27.01.2016. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.vestifinance.org.ua/ articles / 76341

  8. Цифрові дивіденди. Огляд Доповіді про світовий розвиток. 2016 // Світовий банк, 2016. - 22 с.

  PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN UZBEKISTAN

  Sh.G. Mannanova, Senior Lecturer D.E. Ishanhodjaeva, Senior Lecturer Tashkent Financial Institute (Uzbekistan, Tashkent)

  Abstract. In this article discussed problems of preparation highly kvalified specialists in the area of ​​creating and developing of electronic commerce and digital technologies in the Republic of Uzbekistan. Also discussed main areas of preparing students and magisters in the republic universities and institutions for preparation of specialists in the areas of digital technology, ecommerce, e-business and creating of digital business ecosystems.

  Keywords: e-commerce, Big Data, artificial intellect, internet of things, digital platforms, cloud technologies, virtual reality, augmented reality, blokchein, kriptocurrency.


  Ключові слова: електронна комерція / великі дані / штучний інтелект / інтернет речей / цифрові електронні платформи / хмарні технології / віртуальна реальність / додаткова реальність / блокчейн / кріптовaлюти / e-commerce / Big Data / artificial intellect / internet of things / digital platforms / cloud technologies / virtual reality / augmented reality / blokchein / kriptocurrency

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити