Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Проблеми розпізнавання об'єктів в умовах відсутності апріорної інформації про ракурсі ЗЙОМКИ з використанням мультиспектральних зображень '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми розпізнавання об'єктів в умовах відсутності апріорної інформації про ракурсі ЗЙОМКИ з використанням мультиспектральних зображень»

  ?Секція математичного забезпечення і застосування ЕОМ

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Полаженко С. Тестування програмного забезпечення: Актуальність питань тестування безпеки // http://security.software-testing.org.ua.

  2. Тамро Л. Введення в тестування програмного забезпечення. - М .: Вільямс, 2003. -359 с.

  3. Липаев В.В. Тестування програм. - М .: Радио и связь, 1986. - 295 с.

  4. Бейзер Б. Тестування "чорного ящика". Технологія функціонального тестування програмного забезпечення. - СПб .: Пітер, 2004. - 318 с.

  5. Myers G. The art of software testing. New York: John Wiley & Sons, 2004. 234 p.

  6. BlackR. Managing the software testing process. Redmond: Microsoft press, 1999. 381p.

  7. Канер C., Фолк Д., Кек Нгуєн Е .. Тестування програмного забезпечення. - Київ: ДиаСофт, 2000. - 544 с.

  681.51

  А.Н. Шкурко ПРОБЛЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБ'ЄКТІВ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ апріорна інформація Про ракурс зйомки З ВИКОРИСТАННЯМ мультиспектрального ЗОБРАЖЕНЬ

  Системи технічного зору, засновані на спектрофотометрической зйомці, надають ряд переваг, порівняно з класичними системами, що використовують триколірні RGB-зображення. Виграш у використанні мультиспектрального зйомки досягається за рахунок можливості використання більш детальної інформації про інтенсивність світлового випромінювання об'єкта в різних спектральних областях, в тому числі і за межами видимого діапазону довжин електромагнітних хвиль.

  При отриманні мультиспектральних зображень використовують різні типи апаратів: супутникові кадрові спектрофотометри; кадрові спектрофотометри, що встановлюються на літаки і ДПЛА; стаціонарні лабораторні спектрофотометрические установки.

  Для вирішення завдань розпізнавання і класифікації, наприклад, малорозмірних мобільних об'єктів, розташованих на поверхні Землі, найкращим чином по вирішенню (масштабу) підходять зображення, отримані за допомогою бортових спектрофотометрів літальних апаратів. Крім того, на таких знімках істотно менше спотворення, що вносяться атмосферою і кривизною земної поверхні.

  Основною проблемою при розпізнаванні в даних умовах є зміна зображення об'єкта при зміні ракурсу зйомки. Проведені експерименти з використанням відомих алгоритмів розпізнавання (заснованих на кореляційно-екстремальному аналізі), показали, що прийнятні показники по надійності і достовірності розпізнавання досяжні лише при обмеженому зміні кута ракурсу зйомки (порядку декількох градусів).

  Основною інформацією, на яку може спиратися алгоритм розпізнавання в даних умовах, є інформація про колір об'єкта. При використанні мультиспектрального зйомки, на знімках представлена ​​більш детальна інформація, в тому числі з невидимого діапазону світлових хвиль (тобто на знімках присутня інформація з області інфрачервоного і ультрафіолетового спектрів), та-

  Известия ПФУ. Технічні науки

  Спеціальний випуск

  ким чином, на мультиспектральних зображеннях є можливість розрізнення об'єкта і фону і, відповідно, здійснення розпізнавання об'єкта.

  Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що в умовах відсутності апріорної інформації про кут зйомки використання мультиспектральних зображень значно підвищує ймовірність успішного розпізнавання об'єкта.

  681.51

  Н.Ш. Хусаїнов ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАННЯ автономного КОНТРОЛЮ ЦІЛІСНОСТІ СИСТЕМИ радіонавігації

  Функціонування даної радіонавігаційної системи (РНС) засновано на використанні набору стаціонарних опорних навігаційних пристроїв - радіомаяків і навігаційного модуля, встановлюваного на борту літального апарату (ЛА). На підставі заздалегідь відомих координат радіомаяків і вимірюваних дистанцій від ЛА до кожного радіомаяка навігаційний модуль обчислює координати об'єкта в точці контакту.

  Ситуації, пов'язані з порушенням цілісності РНС, зазвичай призводять до неприпустимість використання інформації про виміряної дальності до радіомаяка (радіомаяків). Рішення завдання автономного контролю цілісності засноване на введенні надмірності в навігаційну схему - установці одного або декількох додаткових радіомаяків понад мінімальний числа, необхідного для вирішення навігаційного завдання.

  Для контролю цілісності системи навігації може застосовуватися ряд підходів [1].

  1) Контроль радіомаяка засобами апаратури самого пристрою, наприклад, при включенні (самоконтроль) або засобами наземного пункту управління РНС шляхом періодичного тестування працездатності радіомаяків (РМ). У першому випадку ускладнюється структура сигналу і з'являються тимчасові затримки в вимірі відстаней. У другому - необхідні додаткові витрати на передачу інформації про несправності РМ від пункту управління АСРН на борт ЛА, що не завжди є можливим.

  2) Автономні методи контролю цілісності, засновані або на використанні додаткових бортових навігаційних пристроїв (висотоміра, ІНС, системи супутникової навігації тощо), або на надмірності навігаційного поля.

  Особливий інтерес представляють методи автономного контролю цілісності другої групи, засновані на обробці інформації в один і той же момент часу про виміряних дальностях до групи радіомаяків, яка характеризується надмірністю інформаційного поля (Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RAIM).

  Розроблений автором алгоритм автономного контролю цілісності може функціонувати при різного ступеня надмірності навігаційної схеми та виявляти / ізолювати спільний відмова більш ніж одного радіомаяка (за умови наявності необхідного ступеня надмірності).


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити