В даний час гостро стоїть питання, що стосується великопанельних будинків першої масової забудови як в усій Росії, так і в Іркутській області, а саме з серією 1-335 в усіх її модифікаціях. Таких будинків у м Іркутську налічується близько 400. Мінімальні необхідні обсяги для відновлення в місті складають понад 700 тис. Кв. м загальної площі. Термін експлуатації цих будинків становить приблизно 30 років, що вже наводить на думку, що вони не придатні для життя. Так само, підкріплю дане твердження тим, що самі панелі були виготовлені з газозолобетона (виконує функцію несучих і самонесучих стін), що сприяє як шкідливому впливу на організм проживають, так і на сам стан будівлі, так як газозолобетона з плином часу вступив в реакцію з арматурою, яку практично повністю зруйнував. Підтверджують про наявність дефектів, деструкції матеріалів і пошкоджень численні обстеження. Вищесказане вказує на необхідність реконструкції будівель радянської споруди. При цьому необхідно розглянути проблеми, які виникнуть у будівельних організацій, що беруть участь в реновації і комплексному розвитку територій, зайнятих старим і аварійним житлом в нових умовах проектного фінансування в обмін пайової будівництва.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Астаф'єв Сергій Олександрович, Якубовський Олександр Володимирович, Макарова Галина Миколаївна, Ширинкина Анастасія Юріївна, Астаф'єв Олександр Сергійович


Problems of Renovation of Urban Areas Under the Houses of Large-Panel Serial Construction of 1960-1970 in Terms of Project Financing

Currently, there is an acute issue concerning large-panel buildings of the first massive construction both in Russia and in Irkutsk Oblast, specifically with a series of 1-335 in all its modifications. There are about 400 such buildings in Irkutsk. The minimum required volumes for recovery in the city are more than 700 thousand square meters of total area. The operating life of these houses is about 30 years, which already suggests that they are not suitable for life. Also, I will support this statement by the fact that the panels were made of aerated concrete (performing the function of bearing and self-supporting walls), which both contributes to harmful effects on the residents 'organisms and to the condition of the building itself , as the aerated concrete in course of time reacted with reinforcement, which it almost completely destroyed. Numerous examinations confirm the presence of defects, destruction of materials and damages. The above-mentioned points at the need of reconstructing the buildings of the of Soviet construction. At the same time, it is necessary to consider the problems that will arise in construction organizations involved in the renovation and integrated development of territories occupied by dilapidated and substandard housing in the new context of project financing instead of shared construction.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Baikal Research Journal
  Наукова стаття на тему 'проблеми реновації МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД БУДИНКАМИ великопанельних серійних ЗАБУДОВИ 1960-1970 ГГ. В УМОВАХ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ '

  Текст наукової роботи на тему «проблеми реновації МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД БУДИНКАМИ великопанельних серійних ЗАБУДОВИ 1960-1970 ГГ. В УМОВАХ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ »

  ?УДК 332.15

  С.А. Астаф'єв

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  А.В. Якубовський

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  Г.Н. Макарова

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  А.Ю. Ширинкина

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  А.С. Астаф'єв

  Байкальський державний університет, м Іркутськ, Російська Федерація

  Проблеми реновації МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД БУДИНКАМИ великопанельних серійних ЗАБУДОВИ 1960-1970 ГГ. В УМОВАХ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

  Анотація. В даний час гостро стоїть питання, що стосується великопанельних будинків першої масової забудови як в усій Росії, так і в Іркутській області, а саме з серією 1-335 в усіх її модифікаціях. Таких будинків у м Іркутську налічується близько 400. Мінімальні необхідні обсяги для відновлення в місті складають понад 700 тис. Кв. м загальної площі. Термін експлуатації цих будинків становить приблизно 30 років, що вже наводить на думку, що вони не придатні для життя. Так само, підкріплю дане твердження тим, що самі панелі були виготовлені з газозолобетона (виконує функцію несучих і самонесучих стін), що сприяє як шкідливому впливу на організм проживають, так і на сам стан будівлі, так як газозолобетона з плином часу вступив в реакцію з арматурою, яку практично повністю зруйнував. Підтверджують про наявність дефектів, деструкції матеріалів і пошкоджень численні обстеження. Вищесказане вказує на необхідність реконструкції будівель радянської споруди. При цьому необхідно розглянути проблеми, які виникнуть у будівельних організацій, що беруть участь в реновації та комплексному розвитку територій, зайнятих старим і аварійним житлом в нових умовах проектного фінансування в обмін пайового будівництва. КЛЮЧОВІ СЛОВА. Реновація, житловий фонд, реконструкція, інвестиції, будівництво, поверховість, дефекти, термін життя, проект.

  ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТІ. Дата надходження 15 серпня 2019 р .; дата прийняття до Твитнуть 4 жовтня 2019 р .; дата онлайн-розміщення 31 жовтня 2019 р.

  S.A. Astafiyev

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  A.V. Yakubovsky

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  G.N. Makarova

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  © Астаф'єв СА., Якубовський О.В., Макарова Г.Н., Ширинкина А.Ю., Астаф'єв А.С., 2019

  Baikal Research Journal

  електронний науковий журнал Байкальського державного університету

  A.Yu. Schirinkina

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  A.S. Astafiyev

  Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation

  PROBLEMS OF RENOVATION OF URBAN AREAS UNDER THE HOUSES OF LARGE-PANEL SERIAL CONSTRUCTION OF 1960-1970 IN TERMS

  OF PROJECT FINANCING

  ABSTRACT. Currently, there is an acute issue concerning large-panel buildings of the first massive construction both in Russia and in Irkutsk Oblast, specifically with a series of 1-335 in all its modifications. There are about 400 such buildings in Irkutsk. The minimum required volumes for recovery in the city are more than 700 thousand square meters of total area. The operating life of these houses is about 30 years, which already suggests that they are not suitable for life. Also, I will support this statement by the fact that the panels were made of aerated concrete (performing the function of bearing and self-supporting walls), which both contributes to harmful effects on the residents 'organisms and to the condition of the building itself , as the aerated concrete in course of time reacted with reinforcement, which it almost completely destroyed. Numerous examinations confirm the presence of defects, destruction of materials and damages. The above-mentioned points at the need of reconstructing the buildings of the of Soviet construction. At the same time, it is necessary to consider the problems that will arise in construction organizations involved in the renovation and integrated development of territories occupied by dilapidated and substandard housing in the new context of project financing instead of shared construction. KEYWORDS. Renovation, housing stock, reconstruction, investments, construction, number of storeys, defects, lifetime, project.

  ARTICLE INFO. Received August 15, 2019; accepted October 04, 2019; available online October 31, 2019.

  Основна частина житлового фонду була побудована за радянських часів за рахунок державних коштів. У тій ситуації приймалися рішення про максимально-економічних варіантах і прискорених темпах будівництва. Отже, ці споруди вже віджили своє, і в найближчому часі потрібно їх заміна. Існують такі поняття як реконструкція і реновація.

  «Реконструкція - процес відновлення застарілого об'єкта для використання його в нових умовах (синонім - відновлення)».

  Виходячи з визначення розвитку забудованих територій або «реновації», яке дано Містобудівною кодексом РФ в ст. 46.1-46.3, можна сказати, що реновація - це комплексна реконструкція території, з розташованими в ній багатоквартирними будинками, визнаними аварійними і, отже, підлягають знесенню. До них відносяться п'ятиповерхові і дев'ятиповерхові панельні житлові будинки перших масових серій 1960-1970 рр., Які, звичайно ж, вже не відповідають сучасним вимогам і будувалися спочатку замість комунального житла на 30 років. До теперішнього часу пройшло вже більше 50 років з моменту їх будівництва.

  При оцінці реновації території під такими будинками також звертають увагу на наявність або відсутність соціальної інфраструктури на реновіруемой території. До них відносять: поліклініки, аптеки, дитячі садки, школи, об'єкти інженерної інфраструктури, спортивні майданчики, клуби. Який пройшов перше читання законопроект в Держдумі про знесення таких будинків, не має визначення слова

  «Реновація». Однак, виходячи з тексту документа, можна зробити висновок про те, що мова йде саме про знесення «хрущовських» будинків, а не їх реконструкції, модернізації або ремонту, як прийнято вважати в програмах реновацій інших країн [1].

  Для різних будівель і для різних періодів концепція реконструкції житлової забудови є диференційованою. Зважаючи на це в основі підходу до реконструкції лежить комплекс будівель, а не окремо взятий будинок, а саме: мікрорайон, група будівель, квартал.

  Реконструкція в СРСР в практиці містобудування 60-70-х рр. означала знесення існуючої забудови та нове будівництво на її місці. Практика Франції, в цій області, полягає в знесенні, шляхом вибуху, висотних бетонних житлових будинків індустріальної споруди на їх місці нових. Через одне десятиліття німці перейняли такий варіант реконструкції, але, зробивши економічні розрахунки, вибрали інший варіант - «дбайливе оновлення», так як вважалося, що зносити старі будівлі і будувати нові значно дорожче.

  В індустріальних будинках першого покоління в умовах неоднорідності житлового фонду реконструкція груп будівель, будівлі або кварталів міської забудови пов'язана з розрахунком щільності забудови реновіруемой території замість старої.

  У ситуації, що склалася необхідно дотримуватися певних обсяги одноразової заселеного фонду. Для кварталів, що мають 15-45% житлового фонду не більше 70%, що мають 35-65% не більше 50% і для 70-100% не більше 30%.

  Виділяється 5 послідовних етапів проектування реконструкції міської забудови:

  1) генеральний план по реконструкції міста;

  2) проект реконструкції житлового району;

  3) проект благоустрою та попередньої реконструкції міжмагістральних територій.

  Міжмагістральних території - території, обмежені червоними лініями магістральних вулиць загальноміського значення, межами територій міських вузлів і прима-гістральної територій;

  4) проект реконструкції житлової групи;

  5) проект реконструкції окремих будівель.

  З огляду на разнохарактерной забудови міст Росії, виділяють три основні зони при реконструкції:

  - зона регулювання - що склалася житлове середовище, яка вимагає підвищення комфортності проживання, тобто реконструкції та оновлення;

  - зона перетворення - найбільш віддалена від історичного центру, вимагає нової забудови, шляхом знесення, переобладнання;

  - зона консервації - історичне ядро, яке потребує свого максимального збереження.

  Дані способи, при їх застосуванні в різних країнах світу, мають різні підходи і акценти в силу наступних причин: демографічних, економічних, політичних, соціальних і т.д. [2]

  При гострому дефіциті в житлової площі в таких країнах і містах основою є реконструкція житлової забудови з збереженням її функцій і, навпаки, з метою виведення будівлі з житлового фонду в нежитлове потрібно мати достатньо об'єктивні причини, а саме: наслідки надзвичайних ситуацій, близькість житла до шкідливих підприємствам, через недостатню інсоляції непридатність малоповерхового будівлі в якості житлового та т.д.1

  1 Іркутскстат. URL: http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/resourc-es/f741ba004 e8c2e7a83d9977904886701 / fakt + potreb2015.html.

  У свою чергу разуплотнение пов'язано зі знесенням груп споруд та груп будинків, а також окремо взятих будинків. Знесення (санація) передбачає подальше будівництво більш якісного та об'ємного житла на цьому місці.

  Що стосується надбудов, то вони ведуться від одного, найчастіше мансардного, поверху до 3-4 поверхів. При новому будівництві та комплексної реконструкції під будівлями влаштовують магазини, господарські та складські приміщення, спортивні зали, але в першу чергу - автомобільні гаражі.

  До категорії реконструкції віднесено і проведення ремонтних робіт. Наприклад, капітальний ремонт з переплануванням, що передбачає як саму перепланування, так і заміну на залізобетонні в застарілих будівлях змішаних і дерев'яних перекриттів. Це відповідає зміні інженерно-технічних рішень в будівлі, тобто визначенням «реконструкція». Для того, щоб вибрати спосіб реконструкції, потрібно вивчити ті чинники, які впливають на прийняття рішення по реконструкції.

  Реконструкція будівель радянської споруди є важливою подією як для міста Іркутська, так і для Росії в цілому. Програма по реновації була розроблена Державною Думою РФ і передбачає недопущення перетворення п'ятиповерхових і дев'ятиповерхових будинків у непридатний для життя аварійне житло (див. Рис. 1) [3].

  Уже в Москві був розроблений і успішно здійснений ряд заходів з даного питання. Спираючись на досвід столиці цілком можливо перейняти його і вдосконалити на стільки, наскільки це можливо для нашої області в відповідно до кліматичних умов, сейсмічністю і рядом інших факторів, тим самим вдосконалюючи технологію будівництва [4].

  Як пишуть А.В. Петров, професор кафедри будівельного виробництва, к.т.н .; В.В. Пєшков, завідувач кафедри експертизи та управління нерухомістю, д.е.н. .; А.Г. Петунин, старший викладач кафедри будівельного виробництва Іркутського національного дослідницького технічного університету: «У 60-х рр. ХХ минулого Іркутська область активно забудовувалася житловими великопанельними будинками (ККД) з різними конструктивними схемами. Щоб будувати багато і швидко, використовувалися технології ККД і типові проекти. До цієї категорії належали і будівлі з повним і неповним каркасами серії 1-335 з зовнішніми одношаровими панелями з газозолобетона, які працюють, відповідно, в режимі самоутримних і несучих стін.

  Досвід будівництва та експлуатації будинків виявив такі недоліки, характерні для всіх модифікацій серії 1-3352:

  - звукоізоляція повітряного шуму міжповерхових перекриттів, міжквартирних і міжкімнатних перегородок низька;

  - маса 1 кв. м перекриття менше 2,2 кН, що не задовольняє умові звукоізоляції ударного шуму;

  - якість зварних швів через їх великої протяжності незадовільний;

  - розчин найбільш часто руйнується і відшаровується саме в розшивки шва, оскільки поверхня зчеплення між розчином і панелями мала;

  - вода і холодне повітря проникають в приміщення по тріщинах в швах, що утворюється при неминучих для даної конструкції будинків деформаціях;

  - конопатка не забезпечує необхідну водонепроникність і непромер-заемость швів;

  2 ГОСТ 9574-71. Панелі гіпсобетонні для перегородок. Технічні умови. Введ. 2002-01-

  01. М .: Изд-во стандартів, 1971. 27 с.

  Мал. 1. Житловий будинок № 1 по б. Постишева, Іркутськ

  - плити перекриттів мають недостатнє спирання на димовентиляційні панелі; деякі плити перекриттів мають наднормативні прогини.

  - з'єднання навісних зовнішніх панелей невдале.

  У сукупності всі ці дефекти призвели до того, що будівництво будинків даної серії було повністю заборонено. Фізичний знос будівель 1963-1970 рр. набагато менше, ніж будинків першого етапу і, як правило, ледь перевищує 20%. Тому було вирішено п'ятиповерхівки, побудовані після 1963 р не зносити, а піддати реконструкції. Будинки «зносяться» серій можуть бути зруйновані в тому випадку, якщо вони знаходяться в неприпустимому технічному стані або потрапляють в зону масового знесення, де економічно більш вигідно на місці ще досить міцного п'ятиповерхового будинку побудувати сучасне багатоповерхове житлове будівля (рис. 2) 3.

  Типові проекти великопанельних житлових будинків серії 1-335С і 1-335АС (КС), розроблені ЛенЗНІІЕПом для умов сейсмічності 7 і 8 балів, перебували в складі діючих з 1959 по 1971 рр. При забудові Іркутська вони застосовувалися з 1960 по 1976 рр. [2] Зараз тільки в Іркутську існує понад 400 будинків цих серій і їх аналогів. Вони також складають значну частину житлового фонду в містах Зима, Усолье-Сибірське, Шелехов, Ангара і інших. Будинки 335-й серії, що експлуатуються від 37 до 50 і більше років без ремонтно-захисних

  3 Містобудівний кодекс Російської Федерації: Федер. закон РФ від 29 дек. 2004 № 190-ФЗ: (ред. 23 Квітня. 2018 г.) // Росийская газета. 2004. 30 дек.

  Мал. 2. Житловий будинок № 12 по б. Постишева, Іркутськ

  заходів, мають типові дефекти у вигляді відшарування зовнішнього фактурного шару і розшарування панелей по зовнішнім арматурним сіток, а також локальних руйнувань по підвіконної зоні, надвіконної просторі, монтажним і деформаційних швів будівель.

  Головна особливість панельних будинків 335-й серії, побудованих в період 1960- 1970 рр., Полягає у відсутності у частині будинків частини несучих конструкцій. Лінійні ригелі спиралися в цих будівлях нема на колони, а на стінові панелі. Та й будувалися вони з нового для того часу газозолобетона - легкого, міцного, теплого. Одне не врахували що під дією низьких температур він руйнується.

  І все б нічого, якби плановий ремонт зробили відповідно до встановленого терміну - через 30 років. Але пройшло вже більше 50. Багато будинків знаходиться в аварійному стані, а значить, під знесення, деякі ще можна врятувати, але з кожним роком таких стає менше. Побоювання викликає і їх сейсмостійкість. Така ситуація склалася і в Ангарську, Зимі, Шелехова, Усолье-Сибірському і інших містах Приангарья (див. Рис. 3) [5].

  «У нас унікальне поєднання всіх негативів. Все зійшлося в Іркутській області - і порушення технології, і газозолобетона, і сейсміка », - підкреслив на засіданні кандидат технічних наук, професор кафедри будівельного виробництва ІрНІТУ Олександр Петров, який вже понад 15 років займається« проблемою 335 серії ». Справа в тому, що багато «хрущовки» будувалися в нашому регіоні з плит, при виготовленні яких в суміш додавали золу. Такі плити більше за інших схильні до руйнування. Однак проблема полягає ще й у відсутності точних даних про панельної забудови. Ряд будинків був побудований з

  Мал. 3. Житловий будинок № 8а по вул. Донська, Іркутськ

  порушенням технології виготовлення панелей: в них втопили арматурну сітку і змонтували «навпаки», тобто зовнішньою стороною всередину будівлі. А порушення умов експлуатації привели до того, що дані будинки зараз стають просто небезпечними для жителів. [6]

  У сучасному монолітному будинку перекриття - підлогу або стелю спираються на чотири або дві колони, тим самим навантаження розподіляється рівномірно. У будинку з неповним каркасом одна сторона статі стоїть на колоні, інша - тільки на панелі. І якщо колона призначена для вертикальних навантажень, то фасадна панель - немає: вона дуже швидко старіє, розшаровується, в ній з'являються тріщини. [7].

  В Іркутську на сьогоднішній день є два популярних думки: ремонтувати або зносити, завівши в область спеціально для цього особливу програму реновації. Однак в будь-якому випадку спочатку потрібно провести глобальне обстеження цих будинків [8-10].

  Для вирішення проблеми з житловими будинками серії 1-335 необхідна розробка і прийняття обласної державної довгострокової цільової інвестиційно-будівельної програми ». В процесі можливої ​​реновації кварталів, на яких в масовому порядку розміщуються будинку 335 серії необхідно, погоджувати ці процеси з генеральним планом міста. Ним передбачається реконструкція існуючих житлових територій, які зайняті малоцінних, старим житловим фондом шляхом забудови змінної поверховості (від 3 до 9 поверхів) зі збереженням існуючої планувальної структури [11].

  На підставі робіт 12-18 нами пропонується алгоритм проведення аналізу територій, обраних для проведення комплексного розвитку територій,

  забудованих старими, аваріінимі будівлями або будівлями, потенційно що відносяться до них. (Див. Рис.4).

  Мал. 4. Алгоритм проведення аналізу забудованих територій для комплексного розвитку територій

  В рамках даного дослідження нами поставлено завдання змоделювати поведінку адміністрації міста, забудовників і жителів, чиї будинки потенційно можуть потрапити під реновацію в плановому порядку, або в результаті надзвичайної ситуації, пов'язаної з землетрусом. Для аналізу нами була обрана ділянка в Жовтневому районі м Іркутська на б. Постишева (див. Рис. 5):

  Квартал забудований будинками 335 серії, є Дитячий садок № 141, № 128, № 133, загальноосвітня школа № 27, № 39. Так само на території є салони-перукарні, ательє, мовні школи, платіжні термінали, банкомати, гаражі, аптечні пункти, охоронні агентства і агентство ритуальних послуг.

  До даної території примикає дві зупинки громадського транспорту: «Волзька» і «Цимлянская». Вони розташовуються в 770 м від самого далекого по розташуванню об'єкта дослідження, що досить далеко від об'єкта. Вулиця Байкальська насичена безліччю об'єктів соціально культурного призначення. Так само недалеко (на перетині вул. Байкальська і вул. 1-я Радянська) розташований МТЦ Новий, Іркутський торговий центр.

  На даній території, згідно з правилами землекористування і забудови м Іркутська, розташовані зони для 5-8 поверхового житлового будівництва (ЖЗ-103). При дослідженні території було вибрано 48 будівель з них 7 будівель 1-447 серії, 41 будівля 335 серії. При обстеженні будівель були виявлені численні типові дефекти у вигляді відшарування зовнішнього фактурного шару і розшарування панелей по зовнішнім арматурним сіток, а також локальних руйнувань по підвіконної зоні, надвіконної просторі, монтажним і деформаційних швів будівель, деякі з них можна побачити на малюнках 1-4 [ 12].

  Об'єкти обстеження являє собою трьох-шести під'їзну рядову блок-секцію серії 1-335, 1-447, по висоті 5/6 поверхів. Будівлі виконані прямокутними за планом, з висотою поверху 2,55 м.

  При аналізі стану будівель відповідно до алгоритму застосована методика одноетапною попередньої оцінки конструктивного рішення і працездатності конструкцій. На цьому етапі здійснюється візуальна оцінка

  Мал. 5. Досліджувана територія

  конструктивного і об'ємно-планувального виконання і суцільна візуальна діагностика стану конструкцій з виявленням видимих ​​дефектів і пошкоджень, що дозволяють виконати первинну (якісну) оцінку технічного стану та надійності (Рис. 6).

  Загальна площа земельної ділянки, що входить до складу спільного майна досліджуваних будівель складає 163 734 кв. м. Загальна площа всіх приміщень - 174 287,49 кв. м, загальна площа житлових приміщень - 153 835 кв. м. Загальна площа комерційних приміщень 2 538,57 кв. м. В основному в досліджуваних будівель комерційні приміщення використовуються під продуктові магазини, Дані досліджуваних об'єктів наведені в таблиці 1.

  Обстеження будівель проводилося відповідно до вимог ГОСТ 319372011 «Будинки і споруди. Правила обстеження і моніторингу технічного стану ». Візуальне обстеження виконувалося відповідно до вимог ГОСТ 31937-2011 «Будинки і споруди. Правила обстеження і моніторингу технічного стану »; Проведено опис виявлених дефектів і пошкоджень. Згідно з даними матеріалами в ході візуального обстеження були зафіксовані множинні тріщини в залізобетонних стінових панелях внутрішніх стін шириною розкриття до 15 см, також відзначені руйнування відмостки і швів між стіновими панелями. У 5 будівель було проведено капітальний ремонт, але не дивлячись на це, зафіксовані дефекти в якості проведених робіт щодо швів будівлі, вимощення. У решти 43 будівель було виявлено відшарування зовнішнього фактурного шару і розшарування панелей по зовнішнім арматурним сіток, монтажним і деформаційних швів будівель, локальні руйнування по підвіконної зоні, надвіконної просторі часткове руйнування відмостки будівлі.

  Мал. 6. Ремонт або знесення критичних будинків?

  В процесі аналізу виявлено основні дефекти і пошкодження.

  Фундаменти і стіни підвалу:

  - в стінах підвалу зі збірних бетонних блоків частина прорізів закладені цегляною кладкою без забезпечення кріплення до основного масиву стіни;

  - сліди замочування на внутрішніх поверхнях стін підвалу з руйнуванням бетону блоків на глибину до 100-150 мм;

  - тріщини з розкриттям до 100 мм.

  Конструкції стін і перегородок:

  - локальні зони руйнування зовнішнього захисного штукатурного шару панелей;

  - розтріскування і часткова відсутність заповнення міжпанельних швів;

  - тріщини з розкриттям до 150 мм.

  Конструкції перекриттів:

  - невідповідність характеристик горищного перекриття вимогам норм теплового захисту будівель.

  Дах і покрівля:

  - тріщини і наскрізні пробоїни в покрівельному покритті будівлі.

  Проведений аналіз показав, що відповідно до алгоритму всі будинки 335 серії повинні бути визнані потенційно небезпечними для проживання і включені в знесення за програмою комплексного розвитку територій. Неснесеннимі залишаться тільки кілька дитячих садків і школа, а також ЖК «Старт» - два будинки за адресою б. Постишева 10/2, будинки сучасної споруди і планування знесення яких не може бути визнаний економічно доцільним. Вся решта території може бути запланована під проектування нового мікрорайону.

  Якщо звернути увагу на відомості по домівках, розташованим на аналізованої території, то згідно з сайтом Реформа ЖКГ - то ми побачимо що здебільшого будинків на аналізованої території обстеження і роботи по несучих конструкціях (фарбування, закладення міжпанельних швів і т.п.) заплановані тільки через 7-13 років.

  Це ставить під сумнів необхідність через такий термін проведення косметичних ремонтних робіт, без посилення сейсмостійкості цих будівель, і взагалі без оцінки ефективності несення таких витрат на будівлях, які потенційно небезпечні для проживання в результаті фарбування стін без зміцнення несучих конструкцій?

  Проектувальники 335-й серії планували будівлі з урахуванням сейсмічності 5-7 балів. Тривала експлуатація будівель в умовах підвищеної сейсмічної активності без капітального ремонту призвела до того, що зараз ремонтувати практично марно. В Іркутську пробували вирішити проблему хрущовок 335-й серії шляхом включення їх в програму капітального ремонту. Ось тільки при діючих тарифах накопичити на ремонт свого будинку мешканці зможуть лише через кілька десятиліть. Кожен, хто проходив рік для будівель 335 серії без відповідних заходів щодо конструктивних елементів (посилення) наближає ці об'єкти до аварійної ситуації в разі землетрясенія4.

  При розвитку території необхідно не забувати що у населення крім роботи і вдома є ще й соціальні потреби. Житловий мікрорайон повинен в собі комбінувати всі види діяльності людини в крокової доступності. Зведення на території досліджуваних будівель нового житлового мікрорайону і збільшення поверховості будинків з 5 до 17 поверхів, то з розрахунку необхідної площі під будівництво одного 17 поверхового будинку де перший і цокольний поверх повністю

  4 Реформа ЖКГ. іІ': https://www.reformagkh.ru/.

  cd

  a до ч ю

  cd Н

  ш

  * Про про ш S

  A

  <про

  <4

  з?

  Кількість житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ про зі про 6 про 8 1 8 1 8 про 8 про 8 про 8

  Загальна площа комерційних приміщень 1 1 1 1 1 1 1 1

  Загальна площа що входять до складу спільного майна нежитлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 296,6 249.7 322.3 про 3 3 з 2 3 391.6 328.8 336.2

  Загальна площа житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 2 579.6 2 568.5 3 443.7 3 536.3 3 554.4 3 508.3 3 506.5 3 535.8

  Загальна площа будівлі відповідно до відомостей сайту Реформа ЖКГ 2 876.2 2 818.2 3 766 3 866.3 3 888.4 3 899.9 3 835.3 3 872

  Площа будівлі згідно з відомостями ЕГРН 2 577.9 2 568 890.6 2 184.1 4 623.4 4 189.7 3 507.8 4 810.9

  Площа ЗУ входить до складу спільного майна згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 3 105.21 2 638.62 2 868.51 3 550 2 330 3 456 3 452 2 988

  Серія 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3

  Рік побудови / рік введення в експлуатацію згідно з відомостями ЕГРН 1967 1967 1966 1964 1964 1967 1965 1964

  Кадастровий номер будівлі 38: 36: 000023: 2033 38: 36: 000023: 2206 38: 36: 000034: 2677 38: 36: 000023: 2217 38: 36: 000023: 2205 38: 36: 000023: 2204 38: 36: 000 023 : 2007 38: 36: 000023: 2153

  Адреса досліджуваного об'єкта 1. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 51 2. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 53 3. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 57 4. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 59 5. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 61 6. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 61а 7. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 63 8. Іркутськ, вул. Далекосхідна, 65

  a s до a

  ? 4 про ч a до

  cd

  a до ч ю

  cd Н

  Кількість житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ про 00 1 6 про 2 1 о 6 1 2 1 (М 6 про 2 Будiвництво 1 1 6 про 6 про 6 з 6 про 6

  Загальна площа комерційних приміщень 1 1 1 1 1 487.87 1 1 1 1 1 1

  Загальна площа що входять до складу спільного майна нежитлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 329.1 1 5 2 зо 1 5 00 4 2 ^ 2 5 t- 4 2 t- 1 5 ^ 6 2 1 7 2 ^ 9 2 оое t- 4 2

  Загальна площа житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 3 501.8 2 601.9 5 120.6 2 556.6 5 139 2 556.7 5 038.6 2 593 2 566.4 2 551.3 2 619.8 2 547.2

  Загальна площа будівлі відповідно до відомостей сайту Реформа ЖКГ 3 830.9 2 852.9 5 636.6 2 804.6 5 663 3 291.57 5 555.6 2 857 2 837.4 2 845.3 2 919.8 2 794.2

  Площа будівлі згідно з відомостями ЕГРН 3 516.1 3 357.9 6 201.4 2 557.3 5 214.8 3 098.2 5 036.6 1 609.5 2 565.5 2 818.5 3 145.8 2 787.1

  Площа ЗУ входить до складу спільного майна згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 6 069.22 3 208 5 065 4 020 5 358 3 512 3 839 4 059 2 893 3 012 3 692 2 808

  Серія 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3

  Рік побудови / рік введення в експлуатацію згідно з відомостями ЕГРН 1966 1965 1965 1964 1965 1966 1966 1970 1966 1966 1965 1966

  Кадастровий номер будівлі 38: 36: 000023: 1808 38: 36: 000023: 2219 38: 36: 000023: 2055 38: 36: 000 023 до: 2016 38: 36: 000023: 1918 38: 36: 000023: 2059 38: 36: 000 023 : 2226 38: 36: 000023: 2193 38: 36: 000023: одна тисячі вісімсот вісімдесят шість 38: 36: 000023: 1915 38: 36: 000023: 2186 38: 36: 000023: 2211

  к о 1 2 3 4 5 6 а 6 8 0 1 1 1 2 1

  Адреса досліджуваного об'єкта 9. Іркутськ, вул Бірськ, 38 10. Іркутськ, б. Постишева, 11. Іркутськ, б. Постишева, 12. Іркутськ, б. Постишева, 13. Іркутськ, б. Постишева, 14. Іркутськ, б. Постишева, 15. Іркутськ, б. Постишева, 16. Іркутськ, б. Постишева, 17. Іркутськ, б. Постишева, 18. Іркутськ, б. Постишева, 19. Іркутськ, б. Постишева, 20. Іркутськ, б. Постишева,

  a s до a

  X

  ч о tt a до

  cd

  a до ч ю

  cd Н

  Кількість житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ про зі про 6 © 2 1 о 5 1 1 (М 6 1 t- 6 з 7 1 с 8 1 с 5 1

  Загальна площа комерційних приміщень 1 1 1 30.5 58.3 1 1 1 73.9 1

  Загальна площа що входять до складу спільного майна нежитлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ t- 240.9 (М 1 5 с 6 2 521.6 817.5 365.4 982.7 1 729.24 316.8

  Загальна площа житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 2 549.1 2 584.1 5 077 2 532.6 5 056 7 087.5 1 477.8 4 170.5 4 361.5 6 589.7

  Загальна площа будівлі відповідно до відомостей сайту Реформа ЖКГ 2 796.1 2 825 5 589 2 826.1 5635.9 7 905 1 843.2 5 153.2 6 090.74 6 906.5

  Площа будівлі згідно з відомостями ЕГРН 2 549.2 2 586.4 5 075.2 2 601.5 5114.8 8 466 1 846.2 5 007.5 5 020.9 4 111.7

  Площа ЗУ входить до складу спільного майна згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 3 752 3 367.9 3 877 3 140 5 442.4 5 340 921.6 2 576.6 3 654.44 4 143.9

  Серія 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 1-447 1-447 1-447 1-447

  Рік побудови / рік введення в експлуатацію згідно з відомостями ЕГРН 1966 1964 1966 1967 1966 1967 1982 1982 1982 1983

  Кадастровий номер будівлі 38: 36: 000023: 2148 38: 36: 000023: 2194 38: 36: 000023: 2223 38: 36: 000023: 2025 38: 36: 000023: 2207 38: 36: 000023: 2198 38: 36: 000 023 : 2213 38: 36: 000023: 2189 38: 36: 000023: 1909 38: 36: 000 023: 1910,

  Адреса досліджуваного об'єкта 21. Іркутськ, б. Постишева, 14 22. Іркутськ, б. Як і стишева, 15 23. Іркутськ, б. Постишева, 16 24. Іркутськ, б. Як і стишева, 19 25. Іркутськ, б. Постишева, 29 26. Іркутськ, б. Як і стишева, 29а 27. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1а 28. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1б 29. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1в 30. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1г

  a s до a

  X

  ч о tt a до

  cd

  a до ч ю

  cd Н

  Кількість житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 00 з 1 7 1 7 о 6 про 6 про 6 про 6 про 6

  Загальна площа комерційних приміщень 1 1 1 1 1 234.8 1 1

  Загальна площа що входять до складу спільного майна нежитлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 845.88 578.5 581.8 9 2 248.9 00 4 2 247.2 248.7

  Загальна площа житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 2 207 3 706.4 2 476.1 2 542.6 2 553.9 2 549.1 2 579 2 572.6

  Загальна площа будівлі відповідно до відомостей сайту Реформа ЖКГ 3 052.88 4 284.9 3 057.9 2 837.6 2 802.8 2 797.1 2 826.2 2 821.3

  Площа будівлі згідно з відомостями ЕГРН 2 592.7 2 516.2 2 529.6 2 728.6 2 554.6 2 790.6 655.6 3 332

  Площа ЗУ входить до складу спільного майна згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 1 831.73 1 661.8 1 528.95 3 823.5 3 103.78 2 066.45 4 783 3 402

  Серія 1-447 1-447 1-447 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3

  Рік побудови / рік введення в експлуатацію згідно з відомостями ЕГРН 1982 1982 1983 1966 1966 1970 1964 1964

  Кадастровий номер будівлі 38: 36: 000023: тисяча вісімсот тридцять чотири 38: 36: 000023: тисячі вісімсот вісімдесят п'ять 38: 36: 000 023 до: 2015 38: 36: 000023: 1907 38: 36: 000023: 1911 38: 36: 000023: 1914 38: 36: 000 023 2150 38: 36: 000 023: 1887 Отримати

  Адреса досліджуваного об'єкта 31. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1д 32. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1е 33. Іркутськ, пров. Прикордонний, 1 ж 34. Іркутськ, пров. Прикордонний, 6 35. Іркутськ, пров. Прикордонний, 4 36. Іркутськ, пров. Прикордонний, 2 37. Іркутськ, вул. Комуністична, 72 38. Іркутськ, вул. Комуністична, 74

  cd

  a до ч ю

  cd Н

  Кількість житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ про зі 1 6 про 6 про 6 про 6 00 4 1 6 про 6 про 6 з 5 1 3 888

  Загальна площа комерційних приміщень про зі (М 509.1 1 1 1 510.6 1 1 1 373.5 2 538.57

  Загальна площа що входять до складу спільного майна нежитлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 249.2 про 1 3 ^ 4 2 Ol 4 2 зо 4 2 а 3 2 t- 4 2 Н5 4 2 t- 9 2 4 330.9 22 545.52

  Загальна площа житлових приміщень згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 2 592.4 2 649.3 2 548.6 2 582.1 2 552.1 2 051.5 2 592.7 2 581.7 2 705 2 681.1 153 835

  Загальна площа будівлі відповідно до відомостей сайту Реформа ЖКГ 3 101.6 3 477.4 2 792.6 2 831.1 2 798.1 2 801.1 2 839.7 2 826.7 3 002 3 054.6 174 287.5

  Площа будівлі згідно з відомостями ЕГРН 2 593.2 3 348.6 3 092 2 582.4 3 326.2 2 561.3 1 620.3 2 583.9 1 829.9 5 091 157 969.2

  Площа ЗУ входить до складу спільного майна згідно з відомостями сайту Реформа ЖКГ 2 939 5 525 3 132 2 442.6 2 359.33 2 788 4 574.8 3 422 3 656 2 555.5 163 734.84

  Серія 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 5 з 3 до

  Рік побудови / рік введення в експлуатацію згідно з відомостями ЕГРН 1965 1965 1977 1972 1977 1972 1972 1974 1972 1983

  Кадастровий номер будівлі 38: 36: 000023: 2128 38: 36: 000023: 1890 38: 36: 000023: 1895 38: 36: 000023: 2057 38: 36: 000023: 2225 38: 36: 000023: 1796 38: 36: 000 023 1800 38: 36: 000 023: 1799 38: 36: 000023: 2196 38: 36: 000023: 1790

  Адреса досліджуваного об'єкта 39. Іркутськ, вул. Комуністична, 76 40. Іркутськ, вул. Комуністична, 78 41. Іркутськ, вул. Донська, 4а 42. Іркутськ, вул. Донська, 4 43. Іркутськ, вул. Донська, 8а 44. Іркутськ, вул. Донська, 8 45. Іркутськ, вул. Донська, 2 46. Іркутськ, вул. Донська, 6а 47. Іркутськ, вул. Донська, 10 48. Іркутськ, вул. Цимлянская, 2 Разом

  підлягає комерційному використанню ми отримаємо 40 будівель. Досліджувана територія 163 734 кв. м, рекомендована площа під будівництво одного 17 поверхового будинку з прибудинковою територією 4 000 кв. м, разом 163 734/4 000 = 40 односекційних будинків загальною площею 8 000 кв. м, 6 150 кв. м житлової площі і 700 кв. м комерційної площі. Пропорцію співвідношення площ ми бачимо на діаграмі № 1, житлова площа збільшується зі 153 835 кв. м до 246 000 кв. м. Комерційна площа збільшується з 2 538,57 кв. м до 28 000 кв. м (див. рис. 7).

  Але це розрахунок тільки території зайнятої житловими будинками 335 серії, що стосується інших об'єктів капітального будівництва всередині зацікавлених кварталів (2-х поверхові 8-й квартирні будинки), до них може бути застосована програма розвитку засмучених території.

  300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

  0

  Співвідношення площ співвідношення площ в даний час після реновації

  | Житлова площа? Комерційна площа Рис. 7. Співвідношення площ житлового і комерційного призначення

  На прикладі обраної території планується сформувати методологію розрахунку економічної ефективності комплексного освоєння території, який буде відповідати на три основні питання. Перший, яка оцінка комерційної ефективності прийнятих містобудівних рішень з точки зору інтересу потенційного інвестора і ринку? Другий, яка оцінка бюджетної ефективності для міста в цілому? І нарешті третє питання, які соціальні та економічні наслідки будуть у території які позитивно вплинуть на зростання рівня життя у населення? У даній методології ми бачимо три зацікавлених особи це: місто, інвестор і людина.

  І саме проблемне, на що необхідно звернути увагу в подальших дослідженнях - механізм комплексного розвитку забудованих територій в обов'язковому порядку повинен базуватися на проектному фінансуванні. адже

  одна справа відкривати ескроу-рахунки в банках під проект нового будівництва десь на порожньому місці, а інша справа спочатку отримати фінансування на розселення та знесення старого житла, і тільки потім приступити до нового будівництва, але не окремих будинків, а цілого мікрорайону. Ймовірно для вирішення завдання реновації мікрорайонів з компактним розташуванням в них старого ветхого, аварійного або потенційно небезпечного для проживання житла буде потрібно внесення додаткових змін до законодавчої бази.

  Список використаної літератури

  1. Ананьін М.Ю. Реконструкція будівель. Модернізація житлового багатоповерхового будинку: навч. посібник / М.Ю. Ананьін. - Москва: Юрайт, 2017. - 142 с.

  2. Дроздов П.Ф. Проектування великопанельних будинків (каркасних і безкаркасних): навч. посібник / П.Ф. Дроздов, І.М. Себекін. - Москва: Стройиздат, 1967. - 418 с.

  3. Баєвський О.А. Еволюційний підхід до управління містобудівним розвитком найбільшого міста. Московський досвід / О.А Баєвський // Містобудування Росії XXI століття: зб. ст. - Москва, 2001.

  4. Гацалов М.М. Сучасний економічний словник-довідник / М.М. Гацалов. - Ухта: Изд-во УГТУ. 2002. - 371 с.

  5. Обстеження технічного стану цивільних будівель перед реконструкцією і капітальним ремонтом / уклад. В.І. Леденев, К.А. Андріанов, І.В. Матвєєва. - Тамбов: Вид-во ТДТУ, 2011. - 24 с.

  6. Погорельский А. Метод механічного зносу: як будуть руйнувати хрущовки в Москві / А. Погорєльський // Недвижимость. - 2017. - URL: https://realty.rbc.ru/ news / 58ecddf99a7947130c4f5e32.

  7. Розанов Н.П. Великопанельне житлове будівництво: підручник / Н.П. Розанов. - Москва: Стройиздат, 1982. - 224 с.

  8. Щукін А. п'ятиповерхівки оголошена війна без правил / А. Щукін // Експерт. - 2017. - № 10. - С. 13-18.

  9. Шепелєв Н.П. Реконструкція міської забудови / Н.П. Шепелев, М.С. Шумілов. - Москва: Вища школа, 2000. - 270 с.

  10. Шкляєв Н.А. Планування міст і житлових районів / Н.А. Шкляєв. - Москва: МІКГіБ, 1994. - 324 с.

  11 Шляхов А.І. Основні принципи реконструкції масової житлової забудови 19501960 років Ленінграда: дис. ... канд. архітектури: 18.00.04 / О.І. Шляхов. - Мо-сква, 1988. - 168 с.

  12. Яргін З.М. Соціальні основи містобудівного планування: навч. посібник / З.М. Яргін. - Москва: Изд-во МАРХИ, 1982. - 133 с.

  13. Крашенинников А.В. Містобудівний розвиток житлової забудови. Дослідження досвіду західних країн: навч. посібник / А.В. Крашеннінніков. - Москва: Архитектура-С, 2005. - 112 с.

  14. Алексєєв Ю.В. Передпроектна оцінка містобудівної-інвестиційного потенціалу склалася житлової забудови: монографія / Ю.В. Алексєєв, Г.Ю. Сомов. - Москва: НДУ МГСУ, 2016. - 149 с.

  15. Косарєва Н.Б. Економічна урбанізація / Н.Б. Косарєва, Т.Д. Поліді, А.С. Пу-занова. - Москва, 2016. - 418 с.

  References

  1. Ananin M.Yu. Rekonstruktsiya zdanii. Modernizatsiya zhilogo mnogoetazhnogo zdani-ya [Reconstruction of buildings. Modernization of residential multistorey building]. Moscow, Yurait Publ., 2017. 142 p.

  2. Drozdov P.F. , Sebekin I.M. Proektirovanie krupnopanel'nykh zdanii (karkasnykh i beskar-kasnykh) [Design of large-panel Buildings]. Moscow, Stroiizdat Publ., 1967. 418 p.

  3. Baevskii O.A. Evolutional approach to management of urban development of the largest city. Moscow experience. Gradostroitelstvo Rossii XXI veka [Russia's urban development in 21st century]. Moscow, 2001. (In Russian).

  4. Gatsalov M.M. Sovremennyi ekonomicheskii slovar-spravochnik [Modern Economic Reference Dictionary]. Ukhta State Technical University Publ., 2002. 371 p.

  5. Ledenev V.I., Andrianov K.A., Matveeva I.V. (Eds). Obsledovanie tekhnicheskogo sostoy-aniya grazhdanskikh zdanii pered rekonstruktsiei i kapital'nym ​​remontom [Investigation of technical state of civil buildings before reconstruction and capital repair]. Tambov State Technical University Publ., 2011. 24 p.

  6. Pogorelskii A. A method of methodical demolition: how the Khrushchov-era buildings will be destroyed. Nedvizhimost ', 2017. Available at: https://realty.rbc.ru/news/ 58ecddf99a7947130c4f5e32. (In Russian).

  7. Rozanov N.P. Krupnopanel'noe domostroenie [Large-panel Housing Construction]. Moscow, Stroiizdat Publ., 1982. 224 p.

  8. Shchukin A. A war without rules has been declared on five-storey buildings. Ekspert = Expert 2017, no. 10, pp. 13-18. (In Russian).

  9. Shepelev N.P., Shumilov M.S. Rekonstruktsiya gorodskoi zastroiki [Reconstruction of Urban Development]. 2000. 270 p.

  10. Shklyaev N.A. Planirovka gorodov i zhilykh raionov [Planning of towns and residential areas]. Moscow Institute of Municipal Economy and Construction, 1994. 324 p.

  11. Shlyakhov A.I. Osnovnye printsipy rekonstruktsii massovoi zhiloi zastroiki 1950-1960 godov Leningrada. Kand. Diss. [Basic principles of reconstructing large-scale residential development of 1950-1960 in Leningrad. Cand. Diss.]. Moscow, 1988. 168 p.

  12. Yargina Z.N. Sotsial'nye osnovy gradostroitel'nogo planirovaniya [Social Foundations of Urban Design]. Moscow Institute of Architecture State Academy Publ., 1982. 133 p.

  13. Krasheninnikov A.V. Gradostroitel'noe razvitie zhiloi zastroiki. Issledovanie opyta za-padnykh stran [Urban-Planning Development of residential Buildings. Studies of the Experience of Western countries]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2005. 112 p.

  14. Alekseev Yu.V., Somov G.Yu. Predproektnaya otsenka gradostroitel'no-investitsionno-go potentsiala slozhivsheisya zhiloi zastroiki [Pre-Project Assessment of the Urban-Planning and Investment Potential of the Existing residential Development]. Moscow State (National Research) University of Civil Engineering, 2016. 149 p.

  15. Kosareva N.B., Polidi T.D., Puzanova A.S. Ekonomicheskaya urbanizatsiya [Economic Urbanization]. Moscow, 2016. 418 p.

  Інформація про авторів

  Астаф'єв Сергій Олександрович - доктор еклноміческіх наук, професор кафедри інженерно-економічної підготовки, Байкальський державний університет, Російська Федерація, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Якубовський Олександр Володимирович - аспірант, Байкальський державний університет, Російська Федерація, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Макарова Галина Миколаївна - доктор економічних наук, професор, кафедра економіки підприємства і підприємницької діяльності, Байкальський державний університет, Російська Федерація, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Ширинкина Анастасія Юріївна - старший викладач, кафедра інженерно-економічної підготовки, Байкальський державний університет, Російська Федерація, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Астаф'єв Олександр Сергійович - студент, Байкальський державний університет, Російська Федерація, м Іркутськ, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Authors

  Sergey A. Astafiyev - Doctor habil. in Economics, Professor, Chair of Engineering and Economic Training, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Alexander V. Yakubovsky - Ph.D. Student, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Galina N. Makarova - Doctor habil. in Economy, Professor, Chair of Enterprise Economy and Entrepreneurship, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Anastasiya Yu. Schirinkina - Senior Lecturer, Chair of Engineering and Economic Training, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Alexandr S. Astafiyev - Student, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  для цитування

  Астаф'єв С.А. Проблеми реновації міських територій під будинками великопанельної серійної забудови 1960-1970 рр. в умовах проектного фінансування / С.А. Астаф'єв, А.В. Якубовський, Г.Н. Макарова, А.Ю. Ширинкина, А.С. Астаф'єв // Baikal Research Journal. - 2019. - Т. 10, № 3. - DOI: 10.17150 / 2411-6262.2019.10 (3) .1.

  For Citation

  Astafyiev S.A., Yakubovsky A.V., Makarova G.N., Schirinkina A.Yu., Astafyiev A.S. Problems of Renovation of Urban Areas Under the Houses of Large-Panel Serial Construction of 1960-1970 in Terms of Project Financing. Baikal Research Journal, 2019, vol. 10, no. 3. DOI: 10.17150 / 2411-6262.2019.10 (3) .1. (In Russian).


  Ключові слова: реновації / ЖИТЛОВИЙ ФОНД / РЕКОНСТРУКЦІЯ / ІНВЕСТИЦІЇ / БУДІВНИЦТВО / ПОВЕРХОВІСТЬ / ДЕФЕКТИ / ТЕРМІН ЖИТТЯ / ПРОЕКТ / RENOVATION / HOUSING STOCK / RECONSTRUCTION / INVESTMENTS / CONSTRUCTION / NUMBER OF STOREYS / DEFECTS / LIFETIME / PROJECT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити