У статті розглядаються питання передпроектних досліджень до початку реконструкції санітарно-курортних комплексів Чорноморського узбережжя, основні фонди та медичні бази яких мають знос на 70-90% (В Республіки Крим з 188 здравниць, що знаходяться у власності Російської Федерації і державної власності республіки Крим, потребує модернізації та реконструкції не менше 107 здравниць, з орієнтовною загальною вартістю робіт по реконструкції і модернізації від 18 млрд. руб.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Казьміна А.І., корою Е.И.


PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF RESORT COMPLEXES WITH DECISION OF THE CORRECT INTERACTION OF THE EXISTING NATURAL AND CREATED ARTIFICIAL ENVIRONMENT

The article deals with the following issues: pre-project studies before the reconstruction of sanitary resorts of the black sea coast, fixed assets and medical bases which have a wear of 70-90% (In the Republic of Crimea of ​​188 resorts owned by the Russian Federation and the state property of the Republic of Crimea, in need of modernization and reconstruction of at least 107 resorts, with an estimated total cost of reconstruction and modernization of 18 billion rubles.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Будівництво та техногенна безпека
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КУРОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ З РІШЕННЯМ ПРАВИЛЬНОГО Взаємодія НАЯВНОЇ ПРИРОДНОГО І створювати штучні СЕРЕДОВИЩА'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КУРОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ З РІШЕННЯМ ПРАВИЛЬНОГО Взаємодія НАЯВНОЇ ПРИРОДНОГО І створювати штучні СЕРЕДОВИЩА»

  ?УДК 728

  ПРОБЛЕМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ КУРОРТНИХ КОМПЛЕКСІВ З РІШЕННЯМ ПРАВИЛЬНОГО Взаємодія НАЯВНОЇ ПРИРОДНОГО І створювати

  ШТУЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА

  А. І. Казьміна, Є.І. корою

  ФГАОУ ВО «Кримський федеральний університет імені В.І. Вернадського Академія будівництва і

  архітектури »г. Симферополь, РФ E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У статті розглядаються питання передпроектних досліджень до початку реконструкції санітарно-курортних комплексів Чорноморського узбережжя, основні фонди та медичні бази яких мають знос на 70-90% (В Республіки Крим з 188 здравниць, що знаходяться у власності Російської Федерації і державної власності республіки Крим, потребує модернізації та реконструкції не менше 107 здравниць, з орієнтовною загальною вартістю робіт по реконструкції і модернізації від 18 млрд. руб.

  Ключові слова: природне середовище, планувальна організація курорту, урбанізація штучного середовища, ландшафт.

  ВСТУП

  Реконструкції міст одна з найбільш складних соціальних і містобудівних проблем, які повинні здійснюватися на основі комплексу передпроектних досліджень з вирішенням економічних, культурно-історичних та архітектурно-планувальних завдань.

  Вплив на планування і архітектурну композицію елементів природно-

  просторового середовища в проектах виражається по-різному. Особливо видно на прикладах розвитку курортних міст. Реконструкція багатьох чорноморських курортів поєднується з розвитком їх на вільних територіях шляхом організації нових курортних і житлових районів.

  При цьому виникає можливість більш економічно використовувати території курортних комплексів, завдяки їх компактної організації, що дозволить збільшити території загальнокурортного користування і створити великі парки, приморські бульвари і достатні ландшафтні розриви між комплексами.

  Питання реконструкції необхідно вирішувати також при розгляді міст-курортів, формування яких випливає з концепції групових систем розселення.

  Відмітна особливість курортної забудови в порівнянні з міськими ансамблями тісний контакт рекреаційних об'єктів з навколишнім природним середовищем.

  Нові напрямки в плануванні і забудові курортів викликають необхідність уточнення містобудівної класифікації курортних утворень. Відсутність єдиної термінології в області курортного містобудування, викликає неясність їх положення в структурі курортів.

  Так, наприклад, представлена ​​програма має назву «Державна програма розвитку

  курортів і туризму в республіці Крим »і далі по тексту« основною метою цієї Державної програми є

  формування сучасного туристко-рекреаційного комплексу, що характеризується конкурентною здатністю, затребуваністю, різноманітністю пропонованих туристичних та лікувально-оздоровчих послуг ».

  Однак, в сфері туризму в даний час встановлено такі нормативні правові акти.

  1. Державна програма Російської федерації «Розвитку культури і туризму на 20132020 роки від 15.04.2014 № 317;

  2. Закон Республіки Крим від 14.09.2011 № 51-ЗРК «Про туристичної діяльності в Республіці Крим».

  3. Закон Республіки Крим від 28.01.2015 № 76-ЗРК / 2015 «Про курорти, природні лікувальні ресурси і лікувально-оздоровчих місцевостях Республіки Крим».

  Така класифікація законів дала нам можливість запропонувати поділ з урахуванням виконання функцій по нормативно-правовому регулюванню, функціональним процесам і контролю в санітарно-курортній і туристичній галузях.

  АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ

  Вирішення проблеми створення великих курортних комплексів багато в чому залежить і від стану наукових досліджень в цій області. ЦНДІ курортології і фізіотерапії займаються курортними ресурсами країни, веде роботу по формуванню структури курортів. Провідним інститутом в області формування і розміщення курортів був Київ НДВП містобудування,

  який також координував роботу всіх інститутів на предмет розвитку курортів.

  Потреба в територіях для цілей відпочинку на перспективу з урахуванням природних парків, заповідників і заказників, в 6-7 разів перевершує потреби в територіях для житлової забудови. Цим питанням приділили увагу архітектори Мелік-Пашаєв А. І., Журавльова Н.П., Петухова А.І. та інші, вони запропонували розробки нових планувальних і технічних рішень, за допомогою яких можлива ефективна компенсація дефіциту природних пляжів (акваторіальних рекреаційний комплекс). У 1975 р. затверджено розроблений Київ НДВП містобудування генеральний план курортного району Велика Ялта протяжністю вздовж моря 70 км.

  При розробці генеральних планів реконструкції міст-курортів необхідно враховувати, що міста в міру свого територіального зростання виявляються в рельєфних ситуаціях відмінних від тих, в яких вони спочатку виникли.

  МЕТА І ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Методи реконструкції морально і фізично застарілих будинків (курортних і житлових) повинні бути диференційовані в залежності від умов родинних груп міст-курортів (на прикладі курортів Республіки Крим).

  До початку реконструкції необхідно: класифікація курортів; моніторинг оцінки критеріїв і факторів, що визначають надійність і безпеку середовища, в якій знаходяться люди; мікроклімат, освітлення, інсоляція, рекомендації щодо розвитку архітектурної типології містобудівних рішень і конструктивних систем більш надійних в експлуатації будівель.

  Інтенсифікація використання курортних територій повинна поєднуватися з максимальним збереженням природного середовища та створенням охоронюваних ландшафтів.

  До початку реконструкції необхідна наявність кліматичних паспортів місцевості.

  Необхідно виявити засіб поновлення старої забудови на основі врахування мінімальних втрат цінного в технічному і архітектурному відносинах будівель в умовах кожного курорту.

  Провівши передпроектні дослідження, необхідно розробити детальний проект реконструкції адресного курорту.

  У проведенні подібних заходів будуть зацікавлені і інші курортні райони.

  ОСНОВНА ЧАСТИНА

  За багатовікову історію існування людство витратило величезну енергію, щоб поставити на службу своїм інтересам природу.

  Природа, вторгаючись в міста, вносила в їх вигляд неповторні риси. Це стосується і міст Криму.

  Створення великих курортних комплексів у Криму послужило своєрідною захисною, містобудівної реакцією на урбанізацію природного середовища.

  У ряді досліджень виявлено, що спочатку склалася практика забудови прибережних територій Криму в подальшому вплинула на принципи формування планувальної організації курортів.

  При розробці нових генеральних планів робилися спроби її удосконалення з упорядкуванням розміщення житла,

  комунально-промисловий об'єктів,

  виділенням функціональних зон, поліпшенням транспортної системи. Однак, все розміщення здравниць залишилося колишнім.

  Генеральний план курортного району, Велика Ялта був розроблений Київ НДВП містобудування в 1974 році. (Рис.1)

  Протяжність вздовж моря становить 70 км від мису Сарич до Ведмідь гори. Генеральний план великої Ялти більшою мірою відповідав завданню формування курортного району, як єдиної містобудівної системі.

  Однак, велика частина території міста Ялта відведена під житлове будівництво, в той час як курортна зона отримувала незначний розвиток. У генеральному плані не були розроблені пропозиції щодо подальшого територіального розвитку міста з урахуванням зростаючої чисельності населення.

  Істотні помилки були допущені при прогнозуванні пляжних ресурсів, які багато в чому визначають можливості розвитку приморських курортів.

  Генеральні плани розроблялися без реальної оцінки перспективних пляжних ресурсів, що породжувало серйозні помилки при розрахунку місткості курортів і формуванні їх планувальної структури.

  Так, наприклад, в основу генерального плану Великої Ялти спочатку були закладені помилкові розрахунки щодо можливості збільшення ширини пляжів по всьому узбережжю (70 км) до 25 м. А насправді можливість організації пляжів в Ялті вкрай обмежена.

  Безліч таких прикладів можна спостерігати в західній частині Південного берега Криму.

  Мал. 1. Генеральний план Великої Ялти Fig. 1. General plan of Big Yalta

  Негативним моментом в ранній розроблених генеральних планах курортів є історично сформована практика лінійного розміщення ділянок здравниць вузькою смугою вздовж узбережжя, тому багато хто з них розміщуються на зсувних та інших важких в освоєнні територіях, в той час, як поруч розташовані ділянки, де зелені насадження розміщені в НЕ зсувних зонах.

  З огляду на, що кожен курорт має свої індивідуальні характеристики, тому і реконструкції таких курортів будуть носити індивідуальний характер.

  Реконструкція курорту-одна з найбільш складних соціальних і містобудівних завдань.

  У процесі реконструкції повинні бути, знайдені рішення щодо розвитку і перетворенню планувальної структури курортів,

  перебудови курортних центрів, перебудови або модернізації старих кварталів забудови в містах-курортах, перетворення транспортних магістралей і охорона природного середовища.

  Для початку реконструкції необхідно виконати передпроектні дослідження:

  • уточнити класифікацію курортно-лікувальних комплексів;

  • встановити критерії відповідності умов проживання на історично сформованих курортах та виконати моніторинг середовища проживання відпочиваючих в існуючих будівлях;

  • необхідна розробка методу вариантного пошуку з урахуванням: містобудівної оцінки території курорту, планувальної

  структури курорту. Містобудівна оцінка включає: інженерно-будівельний аналіз території, аналіз існуючих зелених насаджень, аналіз території з урахуванням визначення сприятливих і менш сприятливих умов; схему функціонального зонування території. Планувальна структура курорту включає: схему архітектурно-планувальної структури курорту, схему озеленення, схему транспортних і пішохідних зв'язків і схему культурно-побутового обслуговування;

  • відповідність ландшафту території раніше проектованого ландшафту;

  • аналіз і оцінка природних чинників;

  • дані про ландшафтно-естетичної організації та ландшафтно-будівельному зонування території курорту;

  • комплексна оцінка природних умов.

  Однією з головних задач перетворення планувальної структури сформованих курортів є проведення чіткого функціонального зонування території з ліквідацією чересполосного розміщення курортної, житлової забудови і комунальних об'єктів.

  Незважаючи на те, що реконструкція кожного курорту, що входить в систему, носить індивідуальний характер, це система повинна розглядатися як гнучке планувальне утворення, частини якого пов'язані між собою і здатні розвиватися і змінюватися відповідно до розвитку всього курортного району.

  ВИСНОВКИ

  1. Поділ санаторно-курортної і туристичної галузі з урахуванням виконання функції по нормативно-правовому регулюванню, функціональним процесам і контролю в цих галузях

  2. Для визначення обсягу реконструкції курортних районах необхідно виконати передпроектні роботи.

  3. Для вирішення багатьох питань, пов'язаних з виконанням реконструкції курортних районів необхідне проведення серйозних наукових досліджень.

  4. Використання принципів планування курортів в умовах реконструкції міста-курорту в розширених кордонах

  5. При реконструкції необхідний облік пропорційності масштабу будівель і навколишнього природного середовища. В цьому одна з особливостей визначення масштабності забудови в курортних районах.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Постанова Ради Міністрів Республіки Крим від 29 грудня 2016р. №650 про затвердження державної програми розвитку курортів і туризму в Республіці Крим на 2017-220 роки.

  2. Рекомендації по опису клімату великого міста. Частина IV. Показники теплового стану людини і характеристика Біоклімат міського середовища. Підготував Б.А. Айзенштат. -Л., 1978.-66с.

  3. Казьміна А.І., корою Є.І. Енергетичний потенціал клімату району будівництва і умови для саморегулювання теплового режиму території

  У збірнику: НОВА НАУКА: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ збірник статей Міжнародної науково-практичної

  конференції. 2017. С. 169-174.

  4. Казьміна А.І., корою Є.І. Методи архітектурно - будівельних рішень і теплова ефективність будівель в збірнику: Сучасні концепції розвитку науки Збірник статей Міжнародної науково-практичної конференції. Відповідальний редактор Сукиасян Асатур Альбертович. 2017. С. 180-188.

  5. Казьміна А.І., корою Є.І. Взаємозв'язок передпроектних досліджень і характеру комплексної реконструкції житлових будівель Вісник науки і освіти Північно-Заходу Росії. 2015. Т. 1. № -4. С. 32-39.

  6. Розвиток міста, 2005. Зб. Наук. Тр. / За редакцією проф. Київського Л.В. - М .: АРГУС, 234

  7. Біркая К. Будівельно-кліматичне мікрорайонування - передумова для забудови міст / Зб. науч. Тр. №6 - Вип.2. - Тбілісі, 1973. - С. 71-76.

  8. Методика реконструкції житлових кварталів у центральній частині Ленінграда 1980р.

  9. Іонов І.І. Містобудівні проблеми Чорноморських курортів Москва Стройиздат 1979.-С. 127.

  10. Стаускас В.П. Містобудівна організація районів і центрів відпочинку Ленінград 1977. -С. 156

  REFERENCES

  1. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Crimea of ​​December 29, 2016. №650 on approval of the state program of development of resorts and tourism in the Republic of Crimea for 2017-220.

  2. Recommendations for the description of the climate of the big city. Part IV. Indicators of human thermal condition and characteristics of bioclimate of the urban environment. Prepared By B. A. Eisenstadt. -L., 1978.-66c.

  3. Kazmina A. I., Koroy E. I. Energy potential of the climate of the construction area and conditions for self-regulation of the thermal regime of the territory

  In the collection: a NEW SCIENCE: the HISTORY of FORMATION, current STATE, prospects of DEVELOPMENT of a collection of articles of International scientific-practical conference. 2017. P. 169-174.

  4. Kazmina A. I., Koroy E. I. Methods of architectural and construction solutions and thermal efficiency of buildings in the collection: Modern concepts of development of science Collection of articles of the International scientific and practical conference. Responsible editor Sukiasyan Asatur Albertovich. 2017. P. 180-188.

  5. Kazmin A. I., Cora E. I. Relationship of pre-project studies and the nature of complex reconstruction of residential buildings Bulletin of science and education of North-West Russia. 2015. Vol.1. No. -4. P. 32-39.

  6. City development, 2005. Sat. Science. Tr. / Edited by Professor L. V. Kiev - Moscow: ARGUS, 234

  7. Berka K. Construction-climatic mikroraionirovanie - a prerequisite for the development of cities / Sat. scientific. Tr. No. 6 - Issue.2. - Tbilisi, 1973. - P. 71-76.

  8. Methods of reconstruction of residential areas in the Central part of Leningrad 1980.

  9. Ionov I. I. town-Planning problems of the black Sea resorts Moscow Stroyizdat 1979.- P. 127.

  10. Stauskas, V. P. of the Urban organization areas and leisure centres, Leningrad 1977. -P. 156.

  PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF RESORT COMPLEXES WITH DECISION OF THE CORRECT INTERACTION OF THE EXISTING NATURAL AND CREATED

  ARTIFICIAL ENVIRONMENT

  Kazmina A.I., Koroy E.I.

  Summary The article deals with the following issues: pre-project studies before the reconstruction of sanitary resorts of the black sea coast, fixed assets and medical bases which have a wear of 70-90% (In the Republic of Crimea of ​​188 resorts owned by the Russian Federation and the state property of the Republic of Crimea, in need of modernization and reconstruction of at least 107 resorts, with an estimated total cost of reconstruction and modernization of 18 billion rubles.

  Key words: natural environment, planning organization of the resort, urbanization of artificial environment, landscape.


  Ключові слова: ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ / ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРОРТУ / Урбанізація ШТУЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА / ЛАНДШАФТ / NATURAL ENVIRONMENT / PLANNING ORGANIZATION OF THE RESORT / URBANIZATION OF ARTIFICIAL ENVIRONMENT / LANDSCAPE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити