Стаття присвячується проблемам нерівномірності в розвитку діяльності сільського господарства, полювання, лісового господарства і обробної промисловості економіки суб'єктів ЮФО. Рішенням даної проблеми може стати процес моніторингу, диверсифікації і спеціалізації на найбільш розвинених і прибуткових видах діяльності.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Туркіна Ольга Валентинівна


Problems of a regional asymmetry of subjects in the Southern Federal District in separate kinds of activity

The paper discusses unevenness in development of activity in agriculture, hunting, forestry and manufacturing industry of subject economy in the Southern Federal District. Processes of monitoring, diversification and specialization in the most developed and profitable kinds of activity can become a solution of this problem.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал: Вісник Адигейського державного університету. Серія 5: Економіка


  Наукова стаття на тему 'Проблеми регіональної асиметричності в окремих видах діяльності суб'єктів ЮФО '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми регіональної асиметричності в окремих видах діяльності суб'єктів ЮФО»

  ?УДК 332.122 ББК 65.050.22 Т 88

  О.В. Туркіна

  Старший викладач кафедри економіки та управління Новоросійського філії

  Московського гуманітарного економічного інституту, Новоросійськ. тел .:

  (918) 051 00 72, e-mail: oval132010 @ yandex.ru.

  Проблеми регіональної асиметричності в окремих видах діяльності суб'єктів ЮФО

  (Рецензувати)

  Анотація. Стаття присвячується проблемам нерівномірності в розвитку діяльності сільського господарства, мисливства, лісового господарства та обробної промисловості економіки суб'єктів ЮФО. Рішенням даної проблеми може стати процес моніторингу, диверсифікації та спеціалізації на найбільш розвинених і прибуткових видах діяльності.

  Ключові слова: моніторинг, диверсифікація, спеціалізація, види діяльності, безробіття, агропромисловий комплекс, сільське господарство, лісове господарство, обробна промисловість, економічна криза, регіональний розвиток, кризостійкість, локальний ринок.

  O.V. Turkina

  Senior Lecturer of Economy and Management Department of Novorossiysk Branch of the

  Moscow Humanities-Economic Institute, Novorossiysk. Ph .: (918) 051 00 72, e-mail:

  oval132010 @ yandex.ru.

  Problems of a regional asymmetry of subjects in the Southern Federal District in separate kinds of activity

  Abstract. The paper discusses unevenness in development of activity in agriculture, hunting, forestry and manufacturing industry of subject economy in the Southern Federal District. Processes of monitoring, diversification and specialization in the most developed and profitable kinds of activity can become a solution of this problem.

  Keywords: monitoring, a diversification, specialization, kinds of activity, unemployment, agro-industrial complex, agriculture, forestry, processing industry, an economic crisis, regional development, a stability to crisis, the local market.

  Кризові явища призвели до значного зменшення обсягів державної підтримки і як наслідок - до нерівномірної адаптації регіонів Південного Федерального округу (ЮФО) за окремими видами діяльності.

  Сільськогосподарське виробництво, попит на продукцію якого досить стійкий, виявилося найменш схильна кризових явищ в економіці Півдня Росії. На відміну від країв і областей, у всіх республіках за період з 2007 по 2009 рр., За винятком Калмикії і Чеченської республіки, виробництво сільгосппродукції збільшилась, що відображено в таблиці 1 [1, 2].

  Таблиця 1

  Регіональна асиметрія суб'єктів ЮФО за видом діяльності: сільське господарство, мисливство та лісове господарство, за період з 2007-2009 р.

  Суб'єкти ЮФО 2007 2008 2009 суб'єкти ЮФО 2007 і 2008 2008 і 2009 2007 і 2009

  Адигея 17,0 14,0 15,8 Адигея -17,6% 12,9% -7,1%

  Дагестан 17,6 20,9 23,5 Дагестан 18,8% 12,4% 33,5%

  Інгушетія 10,3 20,4 22,6 Інгушетія 98,1% 10,8% 119,4%

  Кабардино Балкарія 23,6 25,2 26,6 Кабардино Балкарія 6,8% 5,6% 12,7%

  Калмикія 30,6 29,0 26,4 Калмикія -5,2% -9,0% -13,7%

  Карачаево- Черкеська республіка 23,3 22,8 23,9 Карачаево- Черкеська республіка -2,1% 4,8% 2,6%

  Північна Осетія-Аланія 15,5 15,3 18,3 Північна Про сетія-Аланія -1,3% 19,6% 18,1%

  Чеченська республіка 9,0 10,2 6,7 Чеченська республіка 13,3% -34,3% -25,6%

  Краснодарський край 14,3 14,7 15,7 Краснодарський край 2,8% 6,8% 9,8%

  Ставропольський край 16,8 14,0 15,2 Ставропольський край -16,7% 8,6% -9,5%

  Астраханська область 7,7 7,2 7,7 Астраханська область -6,5% 6,9% 0,0%

  Волгоградська область 10,9 9,4 9,5 Волгоградська область -13,8% 1,1% -12,8%

  Ростовська область 11,0 11,5 12,8 Ростовська область 4,5% 11,3% 16,4%

  Дані таблиці 1 свідчать про те, що сільське господарство найбільш розвинене в Калмикії (незважаючи на негативну динаміку) і найменш - в Астраханській області і Чеченській республіці. Однак за роки кризи саме значне погіршення зазнала Чеченська республіка.

  Вплив кризи несприятливо позначилося на розвитку АПК суб'єктів ЮФО, що стало причиною високого рівня безробіття: в 2007 році - 11,7%, в 2008 році - 10,2%, в 2009 році - 11,6%, або 1 323,1 тисячі безробітних. Для порівняння в Центральному федеральному окрузі рівень безробіття досяг позначки в 2007 році - 3,1%, в 2008 році -3,6%, в 2009 році - 5,8%. Загальний рівень безробіття по Росії склав в 2007 році 6,1%, в 2008 році - 6,3%, в 2009 році - 8,4%, або 6 491,3 тисячі безробітних [3].

  Рішенням проблеми і головним завданням є реалізація «Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2008-2012 роки» [4] щодо забезпечення населення країни продовольством і відродження АПК як основи добробуту і безпеки суспільства.

  Динаміка розвитку сільського господарства, мисливства та лісового господарства суб'єктів ЮФО в 2007-2009рр. представлена ​​на малюнку 1.

  суб'єктів ЮФО в 2007-2009рр., в%

  З малюнка 1 видно, що розвиток сільського господарства, мисливства та лісового господарства суб'єктів ЮФО асиметрично.

  Динаміка розвитку сільського господарства, мисливства та лісового господарства суб'єктів ЮФО в порівнянні по роках (2007/2008, 2008/2009, 2007/2009 рр.) Представлена ​​на малюнку 2.

  150,0%

  Малюнок 2. Динаміка розвитку сільського господарства, мисливства та лісового господарства суб'єктів ЮФО (2007/2008, 2008/2009, 2007/2009 рр.)

  Аналізуючи окремі напрямки сільського господарства, можна спостерігати таку картину: внаслідок значного зниження врожайності більшості

  сільгоспкультур в порівнянні з вдалим попереднім роком валова продукція аграрного сектора ЮФО в порівнянних цінах зменшилася на 5,2%. У ключових суб'єктах - Краснодарському краї, Ростовській області, Ставропольському краї і Волгоградській області, якими в сумі вироблено 73,4% сільгосппродукції округу, через втрати в рослинництві скорочення валової продукції склало від 5,8% (Краснодарський край) до 12,4 % (Ростовська область) [5, с. 21, 22].

  У Південному федеральному окрузі в чистій вазі зібрано 28,9 млн. Тонн зерна. Внаслідок посухи в порівнянні з 2008 роком у 2009 році урожай зменшився на 22 відсотки [5, с. 21, 22; 6, с. 21-24].

  У секторі обробних виробництв індекс промислового виробництва в цілому по країні склав 84,0%, в Південному федеральному окрузі він виявився істотно вище - 89,8%. Основна частина продукції обробних виробництв в ЮФО створюється в трьох регіонах: Волгоградської та Ростовської областях, Краснодарському краї. У 2009 році ними було відвантажено 78,6% продукції обробної промисловості ЮФО. Найнижчий індекс виробництва (82,2%) склався в Волгоградської області [5, с. 12, 13; 6, с.10,1 1].

  У республіках з малими обсягами і слабкою диверсифікацією виробництва характерно те, що навіть незначні коливання випуску в ту чи іншу сторону

  істотно впливають на показники динаміки. Найбільший приріст (10,7%) досягнуто в Дагестані. В Інгушетії, де ключовим сегментом обробної промисловості є виробництво будматеріалів, індекс знизився до 51,4% [5, с.12, 13; 6, с. 10, 11].

  Ще більшою мірою, ніж виробництво, скоротилася відвантаження товарів (в діючих цінах). В цілому по округу скорочення склало 15,4%. Це означає, що багато хто з підприємств працювали на склад. Так, в Астраханській області обсяги реалізації в порівнянні 2008 роком впали на 48,9% (на 36,8% знизилася відвантаження транспортних засобів та устаткування, в 22 рази - хімічної продукції), в Північній Осетії відвантаження скорочена на 29,9% (відвантаження харчових продуктів і продукції металургії - на 34,434,8%), у Волгоградській області продукції обробних виробництв реалізовано на 20,6% менше (продукції металургійного виробництва - на 34,4%, машин та устаткування - на 36,8) [5, с .12, 13; 6, с.10, 11].

  За обсягом реалізації товарів власного виробництва в секторі обробних виробництв Південного федерального округу на першому місці знаходиться виробництво харчових продуктів, включаючи напої, і тютюнових виробів. Це пояснюється аграрної спеціалізацією більшості територій округу, що забезпечують підприємства АПК сировиною, а також тим, що харчова промисловість, на відміну від інших видів обробних виробництв, в тій чи іншій мірі представлена ​​в усіх регіонах округу. На тлі зниження попиту в інших сегментах обробного сектора частка харчових продуктів в структурі відвантаженої продукції в порівнянні з 2008 роком збільшилася і склала 32%. У Краснодарському краї вироблено 40,5% харчових продуктів по ЮФО, в Ростовській області - 23,4%, у Волгоградській області і Ставропольському краї - 11,3% і 12,2% [5, с.12, 13; 6, с.10, 11].

  В умовах економічної кризи харчова промисловість показала найбільшу стійкість. В цілому по країні зниження обсягів виробництва в даному сегменті склало 0,5%, а в ЮФО зростання обсягів виробництва зберігся (на 3,9%). Невелике зниження відзначено тільки у Волгоградській області і Північної Осетії (на 1,6% і 0,6% відповідно). У декількох республіках зафіксований двозначний приріст, в тому числі в Адигеї - на 34,4%, в Кабардино-Балкарії - на 24,6%, в Інгушетії - на 46,5%) [5, с.12, 13; 6, с.10, 11].

  Лідерство у республік спостерігається і в галузі обробної промисловості при збереженні асиметрії (табл. 2) [1, 2].

  Таблиця 2

  Регіональна асиметрія ЮФО за видом діяльності обробна промисловість за період з 2007-2009 рр., У%

  Суб'єкти ЮФО 2007 2008 2009 ЮФО 2007 і 2008 2008 і 2009 2007 і 2009

  Адигея 2,3 1,2 1,3 Адигея -47,8% 8,3% -43,5%

  Дагестан 1,0 1,1 1,9 Дагестан 10,0% 72,7% 90,0%

  Інгушетія 3,0 7,3 10,3 Інгушетія 143,3% 41,1% 243,3%

  Кабардино Балкарія 0,2 0,2 ​​0,0 Кабардино Балкарія 0,0% -95,0% -95,0%

  Калмикія 3,3 5,2 6,5 Калмикія 57,6% 25,0% 97,0%

  Карачаево- Черкеська республіка 1,9 2,1 2,0 Карачаево- Черкеська республіка 10,5% -4,8% 5,3%

  Північна Осетія-Аланія 0,3 0,2 0,1 Північна Осетія-Аланія -33,3% -50,0% -66,7%

  Чеченська республіка 8,4 9,8 10,1 Чеченська республіка 16,7% 3,1% 20,2%

  Краснодарський 0,6 1,7 1,9 Краснодарський 183,3% 11,8% 216,7%

  край край

  Астраханська область 3,0 3,3 2,7 Астраханська область 10,0% -18,2% -10,0%

  Волгоградська область 5,8 7,1 6,8 Волгоградська область 22,4% -4,2% 17,2%

  Ростовська область 1,3 1,3 1,1 Ростовська область 0,0% -15,4% -15,4%

  З таблиці 2 видно, що основні втрати за період з 2007-2009рр. в ЮФО понесли найбільш розвинені в економічному відношенні суб'єкти, в промисловості яких переважає обробний сектор. Це Волгоградська, Астраханська, Ростовська області та Краснодарський край.

  Динаміка розвитку обробної промисловості в розрізі суб'єктів ЮФО (2007-2009рр.) Представлена ​​на малюнках 3 і 4.

  15

  10

  | 2007 | 2008 | 2009

  Малюнок 3. Динаміка розвитку обробної промисловості в розрізі суб'єктів ЮФО (2007-2009рр.),%

  З малюнка 3 видно, що обробна промисловість лідирує в Інгушетії і в Чеченській республіці. Позитивна динаміка спостерігається також в Калмикії, Краснодарському краї.

  300

  250

  200

  150

  100

  0

  Я

  Малюнок 4. Динаміка розвитку обробної промисловості по суб'єктах ЮФО (2007/2008, 2008/2009, 2007/2009 рр.),%

  Для підвищення кризостійкість областям і республікам з найбільшою асиметрією в видах діяльності може бути рекомендований певний рівень диверсифікації та спеціалізації на найбільш розвинених і прибуткових виробництвах.

  Особливо важливо зберегти ті види діяльності, в яких суб'єкт лідирує або є учасником локального ринку.

  В якості загальної рекомендації для всіх суб'єктів (з різко вираженою асиметрією) рекомендується інтенсифікація АПК, обробної промисловості як найбільш важливих складових розвитку регіональної інфраструктури. Здатність російського АПК в сучасних умовах полягає в переході від сировинної спрямованості до високотехнологічного виробництва з переробки сільгоспсировини, а саме у створенні великих індустріальних агрохолдингів з залученням ресурсів обробного комплексу, що в свою чергу підвищить ефективність функціонування названих видів діяльності, збільшить кількість робочих місць і як наслідок - знизить асиметричність в суб'єктах ЮФО.

  Примітки:

  1. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2008: Додати стат. зб. / Росстат. М., 2008. 795 с.

  2. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2009: Додати стат. зб. / Росстат. М., 2009. 990 с.

  3. Федеральна служба державної статистики. URL: http://bi.gks.ru:8080/DDB/ 1 / start.html.

  4. Державної програми розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2008-2012 роки. URL: http://www.mcx.ru/

  5. Соціально-економічні процеси на Півдні Росії в січні-грудні 2009 року: інформ.-аналіт. матеріали / Ростовстат. Ростов н / Д, 2010. 377 с.

  6. Південний федеральний округ 2008. Соціально-економічні підсумки: інформ.-аналіт. матеріали / Ростовстат. Ростов н / Д, 2009. 375 с.

  References:

  1. Regions of Russia. Socio-economic indexes. 2008: Додати statistical year-book / Russian Federal Service of State Statistics. M., 2008. 795 p.

  2. Regions of Russia. Socio-economic indexes. 2009: Додати statistical year-book / Russian Federal Service of State Statistics. M., 2009. 990 p.

  3. Federal service of the state statistics. URL: http://bi.gks.ru:8080/DDB/1/start.html.

  4. A state program of development of agriculture and regulation of the markets of agricultural production, raw materials and the food for 2008-2012. URL: http://www.mcx.ru/

  5. Social and economic processes in the South of Russia in January-December, 2009: inform. - analytic materials / Rostovstat. Rostov-on-Don, 2010. 377 p.

  6. Southern federal district, 2008. Social and economic results: inform. - analytic materials / Rostovstat. Rostov-on-Don, 2009. 375 p.


  Ключові слова: МОНІТОРИНГ /ДИВЕРСИФІКАЦІЯ /СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ /ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ /БЕЗРОБІТТЯ /АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС /СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО /ЛІСНЕ ГОСПОДАРСТВО /ОБРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ /ЕКОНОМІЧНА КРИЗА /РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК /кризостійкість /ЛОКАЛЬНИЙ РИНОК /MONITORING /A DIVERSIFICATION /SPECIALIZATION /KINDS OF ACTIVITY /UNEMPLOYMENT /AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX /AGRICULTURE /FORESTRY /PROCESSING INDUSTRY /AN ECONOMIC CRISIS /REGIONAL DEVELOPMENT /A STABILITY TO CRISIS /THE LOCAL MARKET

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити