Дана стаття присвячена проблемам законодавчого регулювання викидів вуглекислого газу в атмосферу. Основними джерелами викиду вуглекислого газу в атмосферу на сьогоднішній день є виробництво, транспортування, переробка і споживання викопного палива (86%), зведення тропічних лісів і спалювання біомаси (12%) та інші джерела. З настанням в світі промислової революції в середині XIX століття відбувалося поступове збільшення антропогенних викидів діоксиду вуглецю в атмосферу, що призвело до порушення балансу вуглецевого циклу і зростання концентрації CO2. В даний час близько 57% виробленого людством вуглекислого газу видаляється з атмосфери рослинами і океанами. Вуглекислий газ не відноситься до токсичних газів, однак при вдиханні його підвищених концентрацій в повітрі по впливу на воздуходишащіе живі організми вуглекислий газ відносить до задушливим газам. концентрація вуглекислого газу в повітрі на сьогоднішній день є одним з важливих факторів, що впливають на життя і здоров'я людини. Надлишок даної речовини призводить до зменшення продуктивності, поганого самопочуття або навіть смерті людини. Крім того, діоксид вуглецю це парниковий газ, який є причиною поступового потепління, яке, як відомо, може негативно позначитися на житті людей. Такі наслідки змусили людство вжити заходів щодо зниження кількості вуглекислого газу в атмосфері і контролю за обсягами викидів углекіслоти.Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність явного або потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного з публікацією статті.

Анотація наукової статті по іншим медичним наукам, автор наукової роботи - Князева А. В., Секушіна А. І., Гарін Л. Ю.


Problems of legal regulation of carbon dioxide emissions into the atmosphere

This article is devoted to the problems of legislative regulation of carbon dioxide emissions into the atmosphere. The main sources of carbon dioxide emissions into the atmosphere today are the production, transportation, processing and consumption of fossil fuels (86%), the reduction of tropical forests and other biomass combustion (12%), and other sources. With the advent in the world of the industrial revolution in the mid-nineteenth century, there was a progressive increase in anthropogenic emissions of carbon dioxide in the atmosphere that led to the disruption of the carbon cycle and growth CO2 concentration. Currently, about 57% of the carbon dioxide produced by mankind is removed from the atmosphere by plants and oceans. Carbon dioxide does not belong to toxic gas, however at inhalation of its raised concentrations in air on influence on the air-breathing live organisms carbon dioxide carry to suffocating gases. The concentration of carbon dioxide in the air today is one of the important factors affecting human life and health. Excess of this substance leads to a decrease in productivity, poor health or even death. In addition, carbon dioxide is a greenhouse gas, which is the cause of gradual warming, which is known to have a negative impact on people's lives. Such consequences forced humanity to take measures to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere and control the volume of carbon dioxide emissions.


Область наук:

 • Інші медичні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Журнал медіаль


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДУ вуглекислого газу В АТМОСФЕРУ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДУ вуглекислого газу В АТМОСФЕРУ»

  ?www.medial-journal.ru

  ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

  МІЛИНИ

  І ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я

  УДК: 614.71

  DOI: l ~ ittp: //dx.doi.org/10.21145/2225-0026-2019-2-6-9

  ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДУ вуглекислого газу В АТМОСФЕРУ

  Дата надходження 29.11.2019

  А. В. Князєва, А. І. Секушіна, Л. Ю. Гарін,

  ФГБОУ ВО «Приволзький дослідний медичний університет», м Н. Новгород

  Гарін Лев Юрійович -e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Дана стаття посвяшена проблем законодавчого регулювання викидів вуглекислого газу в атмосферу. Основними джерелами викиду вуглекислого газу в атмосферу на сьогоднішній день є виробництво, транспортування, переробка і споживання викопного палива (86%), зведення тропічних лісів і спалювання біомаси (12%) та інші джерела. З настанням в світі промислової революції в середині XIX століття відбувалося поступове збільшення антропогенних викидів діоксиду вуглецю в атмосферу, що призвело до порушення балансу вуглецевого циклу і зростання концентрації СО2. В даний час близько 57% виробленого людством вуглекислого газу видаляється з атмосфери рослинами і океанами. Вуглекислий газ не належить до токсичних газів, однак при вдиханні його підвищених концентрацій в повітрі по впливу на воздуходишашіе живі організми вуглекислий газ відносить до задушливим газам. Концентрація вуглекислого газу в повітрі на сьогоднішній день є одним з важливих факторів, що впливають на життя і здоров'я людини. Надлишок даної речовини призводить до зменшення продуктивності, поганого самопочуття або навіть смерті людини. Крім того, діоксид вуглецю - це парниковий газ, який є причиною поступового потепління, яке, як відомо, може негативно позначитися на житті людей. Такі наслідки змусили людство вжити заходів щодо зниження кількості вуглекислого газу в атмосфері і контролю за обсягами викидів вуглекислоти.

  Ключові слова: вуглекислий газ, нормативне регулювання, медичне право, права людини, екологія, екологічна безпека, громадське здоров'я.

  PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERE

  This article is devoted to the problems of legislative regulation of carbon dioxide emissions into the atmosphere. The main sources of carbon dioxide emissions into the atmosphere today are the production, transportation, processing and consumption of fossil fuels (86%), the reduction of tropical forests and other biomass combustion (12%), and other sources. With the advent in the world of the industrial revolution in the mid-nineteenth century, there was a progressive increase in anthropogenic emissions of carbon dioxide in the atmosphere that led to the disruption of the carbon cycle and growth CO2 concentration. Currently, about 57% of the carbon dioxide produced by mankind is removed from the atmosphere by plants and oceans. Carbon dioxide does not belong to toxic gas, however at inhalation of its raised concentrations in air on influence on the air-breathing live organisms carbon dioxide carry to suffocating gases. The concentration of carbon dioxide in the air today is one of the important factors affecting human life and health. Excess of this substance leads to a decrease in productivity, poor health or even death. In addition, carbon dioxide is a greenhouse gas, which is the cause of gradual warming, which is known to have a negative impact on people's lives. Such consequences forced humanity to take measures to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere and control the volume of carbon dioxide emissions.

  Key words: carbon dioxide, regulatory regulation, medical law, human rights, ecology, environmental safety, public health.

  A. V. Knyazev, A. I. Sekushina, L. Yu. Garin,

  Privolzhsky Research Medical University of the Ministry of Health of Russia, Nizhny Novgorod, Russian Federation

  Garin Lev Yurievich -e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Організація охорони здоров'я та громадське здоров'я

  Кожна людина має уявлення про такому речовині, як вуглекислий газ, але не знає про ступінь його небезпеки для здоров'я людини.

  Вуглекислий газ (діоксид вуглецю, оксид вуглецю (IV)) -бесцветний газ (в нормальних умовах), майже без запаху, з хімічною формулою СО2. Концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі становить в середньому 0,04%. Міститься в повітрі і мінеральних джерелах, виділяється при диханні тварин і рослин. Постійне зростання рівня вмісту цього газу в атмосфері спостерігається з початку індустріальної епохи. Вуглекислий газ утворюється при гнитті і горінні органічних речовин [1].

  Основними джерелами викиду вуглекислого газу в атмосферу є виробництво, транспортування, переробка і споживання викопного палива (86%), зведення тропічних лісів і спалювання біомаси (12%), інші джерела (2%), наприклад, виробництво цементу і окислення моноксиду вуглецю [2 ].

  З настанням промислової революції в середині XIX століття відбувалося поступове збільшення антропогенних викидів діоксиду вуглецю в атмосферу, що призвело до порушення балансу вуглецевого циклу і зростання концентрації СО2. В даний час близько 57% виробленого людством вуглекислого газу видаляється з атмосфери рослинами і океанами. Співвідношення збільшення кількості СО2 в атмосфері до всього виділеного СО2 становить постійну величину порядку 45% і зазнає короткопериодические коливання і коливання з періодом в п'ять років [3].

  Спалювання викопних, таких як вугілля, нафта і природний газ, є основною причиною емісії антропогенного СО2, вирубка лісів є другою за значимістю причиною. У 2008 році в результаті спалювання викопного палива в атмосферу було виділено 8,67 млрд т вуглецю (31,8 млрд тонн СО2), в той час як в 1990 році річна емісія вуглецю становила 6,14 млрд т. Зведення лісів під землекористування призвела до збільшення вмісту атмосферного діоксиду вуглецю, еквівалентному спалюванню 1,2 млрд тонн вугілля, в 2008 році (1,64 млрд тонн в 1990 р). Сумарне збільшення за 18 років становить 3% від щорічного природного циклу СО2, цього достатньо для виведення системи з рівноваги і для прискореного зростання рівня СО2. Як результат, діоксид вуглецю поступово акумулюється в атмосфері, і в 2009 році його концентрація на 39% перевищила доиндустриальное значення [3].

  Вуглекислий газ нетоксичний, але при вдиханні його підвищених концентрацій в повітрі по впливу на воз-духодишащіе живі організми його відносять до задушливим газам. За ГОСТом (ГОСТ 8050-85) вуглекислота відноситься до 4-го класу небезпеки [1].

  Вдихання повітря з підвищеною концентрацією цього газу не призводить до довготривалих розладів здоров'я. Після видалення потерпілого з атмосфери з високою концентрацією вуглекислого газу швидко настає повне відновлення здоров'я і самопочуття [1].

  Таким чином, концентрація вуглекислого газу в повітрі є одним з важливих факторів, що впливають на життя і здоров'я людини. Надлишок даної речовини призводить до зменшення продуктивності, поганого самопочуття або навіть смерті людини. Крім того, діоксид вуглецю - це парниковий газ, який є причиною поступового потепління, яке, як відомо, може негативно позначитися на житті людей. Такі наслідки змусили людство вжити заходів щодо зниження кількості вуглекислого газу в атмосфері і контролю за обсягами викидів вуглекислоти.

  В даний час питання обороту вуглекислого газу регулюються низкою нормативно-правових актів (НПА). До основних НПА можна віднести:

  • Лісовий кодекс Російської Федерації від 04.12.2006 № 200-ФЗ. Є основним джерелом, що регулює відносини у сфері лісокористування в Російській Федерації [10].

  • ФЗ «Про охорону навколишнього середовища» від 10.01.2002 № 7-ФЗ. Регулює відносини в сфері взаємодії суспільства і природи, що виникають при різних видах діяльності. Визначає правові засади державної політики з метою збереження сприятливого навколишнього середовища [7].

  • ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про охорону навколишнього середовища »і окремі законодавчі акти Російської Федерації" в частині створення систем автоматичного контролю викидів забруднюючих речовин, скидів забруднюючих речовин »від 29.07.2018 № 252-ФЗ. Вносить доповнення у вигляді автоматичного засобу вимірювання, а потім і передачі інформації про показники викидів забруднюючих речовин та (або) скидів забруднюючих речовин в державний реєстр об'єктів, що роблять негативний вплив на навколишнє середовище [8].

  • ФЗ «Про охорону атмосферного повітря» від 04.05.1999 № 96-ФЗ. Встановлює правові основи охорони атмосферного повітря і спрямований на реалізацію конституційних прав громадян на сприятливе навколишнє середовище і достовірну інформацію про її стан [9].

  • Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 30.06.2015 № 300 «Про затвердження методичних вказівок і керівництва по кількісному визначенню обсягу викидів парникових газів організаціями, що здійснюють господарську та іншу діяльність в Російській Федерації» [5].

  Організація охорони здоров'я та громадське здоров'я

  Питання про моніторинг, способах регуляції концентрації вуглекислого газу в атмосфері; захисту людей від надлишку цієї речовини; заходи профілактики погіршення самопочуття населення через погану якість повітря, заходи покарання за викид неприпустимого кількості діоксиду вуглецю і недотримання правил лісокористування і т. п. відкрито, так як проблема високого рівня вуглекислого газу в повітрі до сих пір не вирішена, а ситуація поступово погіршується.

  З метою вдосконалення законодавства, що регулює викиди вуглекислого газу в атмосферу, на наш погляд, необхідно прийняття низки нормативно-правових актів. До таких можна віднести:

  1. Прийняття нового самостійного федерального закону, в якому будуть прописані норми вуглекислого газу в житлових приміщеннях, місцях роботи, навчання, дитячих садах. Фізіологи встановлюють норму в 600-800 ррт. Але по ГОСТу 30494-2011 норма прийнята в межах від 800-1000.

  Однак уже 1000 ррт не зізнається варіантом норми цілим рядом досліджень, присвячених залежності стану організму від рівня СО2. Їх дані свідчить про те, що на позначки 1000 ррт більше половини випробовуваних відчувають наслідки погіршення мікроклімату: почастішання пульсу, головний біль, втома і, звичайно, горезвісне «нічим дихати».

  2. Внесення змін до КпАП РФ по введенню адміністративної відповідальності у вигляді адміністративного штрафу за порушення санітарних норм міститься в атмосферному повітрі вуглекислого газу в житлових приміщеннях, місцях роботи, дитячих садах. Розмір штрафу при рівні вуглекислого газу 800-1000 ррт - 1000 рублів, а при перевищенні за відмітку 1000 ррт - 5000 рублів.

  3. Внесення доповнень до наказу Росстата від 21.12.2016 № 844 «Про затвердження статистичного інструментарію для організації Федеральним агентством з надрокористування федерального статистичного спостереження за станом і зміною запасів і ресурсів категорії D0 нафти, газу, конденсату, етану, пропану, бутанов, сірки, гелію, азоту, вуглекислого газу, домішок ванадію і нікелю в нафти »у вигляді розробок; створення і виробництво фільтрів, адсорбентів вуглекислого газу при його видобутку.

  4. Внесення змін до Податкового кодексу РФ у вигляді податків за використання автомобілів, техніки, які здійснюють при спалюванні палива непомірний викид діоксиду вуглецю.

  5. Введення норм права з обов'язковим державним фінансуванням на обладнання приміщень і державних установ, освітніх установ з системою фільтрації і припливно-отточное системою вентиляції.

  6. Покладання на Росспоживнагляд обов'язків з проведення просвітницьких бесід, інформування населення про проблеми навколишнього середовища і вибору оптимальних рішень шляхом проведення конкурсів на кращі екологічні проекти, організації зустрічей і зборів населення з представниками влади та державних органів з охорони навколишнього середовища.

  7. Внесення змін до КпАП РФ шляхом підвищення адміністративних штрафів за порушення правил лісокористування.

  8. Збільшення лісових масивів на території проживання людей. Введення обов'язкового заходи з благоустрою мінімум раз на місяць для працівників усіх установ, організацій на території організацій і за її межами в радіусі 100 метрів, а також накладення зобов'язань на власників і керівництво організацій надавати кожні півроку звіт про виконану роботу.

  9. Законодавче обмеження використання теплових електростанцій до 2050 року з поступовим переходом на інші, більш екологічні способи видобутку енергії.

  10. Внесення змін до наказу Росстата від 21.12.2016 № 844 «Про затвердження статистичного інструментарію для організації Федеральним агентством з надрокористування федерального статистичного спостереження за станом і зміною запасів і ресурсів категорії D0 нафти, газу, конденсату, етану, пропану, бутанов, сірки, гелію, азоту, вуглекислого газу, домішок ванадію і нікелю в нафти »у вигляді суворо контролю використання екологічно чистих способів видобутку енергії.

  На наш погляд, внесення змін до чинного законодавства шляхом прийняття вищевказаних НПА позитивним чином відіб'ється на екологічній обстановці нашої держави і загальносвітової екології.

  Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність явного або потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного з публікацією статті.

  ЛІТЕРАТУРА / REFERENCES

  1. Діоксид вуглецю // [Електронний ресурс]: URL: https: //ru.wikipedia. org / wiki /% D0% 94% D0% B8% D0% BE% D0% BA% D1% 81 ° / oD00 / oB80 / oD0% B4_% D1% 83% D0% B3% D0% BB% D0% B5% D1% 80% D0% BE% D0% B4% D0% B0 // (дата звернення: 27.04.2019).

  Dioksid ugleroda // [EHlektronnyj resurs]: URL: https://ru.wikipedia.org/wik/% D0% 94% D0% B8% D0% BE% D0% BA% D1% 81% D0% B8% D0% B4_% D1% 83% D0% B3% D0% BB% D0% B5% D1% 80% D0% BE% D0% B4% D0% B0 // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  2. Парникові гази. Довідка // [Електронний ресурс]: URL: https: // ria. ru / 20090922 / 185975866.html // (дата звернення: 27.04.2019) Parnikovye gazy. Spravka.// [EHlektronnyj resurs]: URL: https://ria.ru/20090922/185975866. html // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  3. Вуглекислий газ в атмосфері Землі // [Електронний ресурс]: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0 % B8% D1% 81% D0% BB% D1% 8B% D0% B9% D0% B3% D0% B0% D0%

  Організація охорони здоров'я та громадське здоров'я

  B7_% D0% B2_% D0% B0% D1% 82% D0% BC% D0% BE% D1% 81% D1% 84% D0% B5% D1% 80% D0% B5_% D0% 97% D0% B5% D0% BC% D0% BB% D0% B8 // (дата звернення: 27.04.2019).

  Uglekislyj gaz v atmosfere Zemli // [EHlektronnyj resurs]: URL: https: // ru. wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0/oB 8 / D1 / 81 / D0 / BB / D1 / 8B / D0 / B9_ / D0 / B3 / D0 / B0 / D0 / B7_ / D0% B2_% D0% B0% D1% 82% D0% BC% D0% BE% D1% 81% D1% 84% D0% B5% D1 / 80 / D0 / B5_ / D0 / 97 / D0 / B5 / D0 / BC / D0 / BB / D0 / B8 // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  4. Наказ Росстату «Про затвердження статистичного інструментарію для організації Федеральним агентством з надрокористування федерального статистичного спостереження за станом і зміною запасів і ресурсів категорії D0 нафти, газу, конденсату, етану, пропану, бутанов, сірки, гелію, азоту, вуглекислого газу, домішок ванадію і нікелю в нафти »від 21.12.2016 № 844 // [Електронний ресурс]: URL: https://www.glavbukh.ru/npd/ edoc / 99_456033383 // (дата звернення: 27.04.2019).

  Prikaz Rosstata «Ob utverzhdenii statisticheskogo instrumentariya dlya organizatsii Federal'nym ​​agentstvom po nedropol'zovaniyu federal'nogo statisticheskogo nablyudeniya za sostoyaniem i izmeneniem zapasov i resursov kategorii D0 nefti, gaza, kondensata, ehtana, propana, butanov, sery, geliya, azota, uglekislogo gaza, primesej vanadiya i nikelya v nefti »ot 21.12.2016 N 844 // [EHlektronnyj resurs]: URL: https://www.glavbukh.ru/npd/ edoc / 99_456033383 // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  5. Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 30.06.2015 № 300 «Про затвердження методичних вказівок і керівництва по кількісному визначенню обсягу викидів парникових газів організаціями, що здійснюють господарську та іншу діяльність в Російській Федерації» (З нами 15.12.2015 № 40098) / / [Електронний ресурс]: URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View / 0001201512170023 // (дата звернення: 27.04.2019).

  Prikaz Ministerstva prirodnykh resursov i ehkologii Rossijskoj Federatsii ot 30.06.2015 N 300 «Ob utverzhdeniimetodicheskikh ukazanij irukovodstva po kolichestvennomu opredeleniyu ob" ema vybrosov parnikovykh gazov organizatsiyami, osushhestvlyayushhimikhozyajstvennuyu iinuyu deyatel'nost 'v Rossijskoj Federatsii »(Zaregistrirovan 15.12.2015 N 40098) // [EHlektronnyj resurs]: URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/-0001201512170023//(data obrashheniya: 27.04.2019).

  6. Федеральний закон від 04.11.2004 № 128-ФЗ «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату» // [Електронний ресурс]: URL: http://legalacts.ru/doc/ federalnyi-zakon- ot-04112004-n-128-fz-o // (дата звернення: 27.04.2019).

  Federal'nyj zakon ot 04.11.2004 N128-FZ «O ratifikatsii Kiotskogo protokola k Ramochnoj konventsii Organizatsii Ob" edinennykh Natsij ob izmenenii klimata »// [EHlektronnyj resurs]: URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon -ot-04112004-n-128-fz-o // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  7.Федеральний закон від 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. Від 29.07.2018) «Про охорону навколишнього середовища» // [Електронний ресурс]: URL: http://legalacts.ru/doc/ FZ-ob-ohrane -okruzhajuwej-sredy // (дата звернення: 27.04.2019).

  Federal'nyj zakon ot 10.01.2002 N 7-FZ (red. Ot 29.07.2018) «Ob okhrane okruzhayushhej sredy» // [EHlektronnyj resurs]: URL: http://legalacts.ru/doc/ FZ-ob-ohrane -okruzhajuwej-sredy // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  8. Федеральний закон від 29.07.2018 № 252-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про охорону навколишнього середовища »та статті 1 та 5 Федерального закону« Про внесення змін до Федерального закону «Про охорону навколишнього середовища» і окремі законодавчі акти Російської

  Федерації »в частині створення систем автоматичного контролю викидів забруднюючих речовин, скидів забруднюючих речовин» // [Електронний ресурс]: URL: https://rg.ru/2018/08/01/okruzhayushaya-sreda-dok.html// (дата звернення: 27.04.2019).

  Federal'nyj zakon ot29.07.2018 N 252-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon« Ob okhrane okruzhayushhej sredy »i stat'i 1 i 5 Federal'nogo zakona« O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob okhrane okruzhayushhej sredy »i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federatsii» v chasti sozdaniya sistem avtomaticheskogo kontrolya vybrosov zagryaznyayushhikh veshhestv, sbrosov zagryaznyayushhikh veshhestv »// [EHlektronnyj resurs]: URL: https: // rg. ru / 2018/08/01 / okruzhayushaya-sreda-dok.html // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  9. Про охорону атмосферного повітря (зі змінами на 29 липня 2018 роки) // [Електроннийресурс]: URL: http: //docs.cntd.ru/document/901732276// (дата звернення: 27.04.2019).

  Ob okhrane atmosfernogo vozdukha (s izmeneniyami na 29 iyulya 2018 goda) // [EHlektronnyj resurs]: URL: http://docs.cntd.ru/document/901732276// (data obrashheniya: 27.04.2019).

  10. Лісовий кодекс Російської Федерації (зі змінами на 03.08.2018) (редакція, чинна з 1 січня 2019 роки) // [Електронний ресурс]: URL: http://docs.cntd.ru/document/902017047// (дата звернення: 27.04.2019).

  Lesnoj kodeks Rossijskoj Federatsii (s izmeneniyami na 03.08.2018) (redaktsiya, dejstvuyushhaya s 1 yanvarya 2019 goda) // [EHlektronnyj resurs]: URL: http://docs.cntd.ru/document/902017047 // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  11. Наказ Федерального агентства лісового господарства від 23.12.2011 № 548 м Москва «Про затвердження Правил використання лісів для здійснення науково-дослідницької діяльності, освітньої діяльності» // [Електронний ресурс]: URL: https://rg.ru/2012 / 03/16 / lespravila-site-dok. [- ^ // (дата звернення: 27.04.2019).

  Prikaz Federal'nogo agentstva lesnogo khozyajstva ot 23.12.2011 N 548 g. Moskva «Ob utverzhdenii Pravil ispol'zovaniya lesov dlya osushhestvleniya nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti, obrazovatel'noj deyatel'nosti» // [EHlektronnyj resurs]: URL: https://rg.ru/2012/03/16/ lespravila-site-dok.html // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  12. Наказ Федерального агентства лісового господарства (Рослесхоз) від 21.02.2012 № 62 м Москва «Про затвердження Правил використання лісів для здійснення рекреаційної діяльності» // [Електронний ресурс]: URL: https: //rg.ru/2012/04 /11/resursi-dok.html// (дата звернення: 27.04.2019).

  Prikaz Federal'nogo agentstva lesnogo khozyajstva (Rosleskhoz) ot 21.02.2012 N 62 g. Moskva «Ob utverzhdenii Pravil ispol'zovaniya lesov dlya osushhestvleniya rekreatsionnoj deyatel'nosti» // [EHlektronnyj resurs]: URL: https: //rg.ru/2012/04/11/resursi-dok.html // (data obrashheniya: 27.04.2019).

  13. Наказ Федерального агентства лісового господарства від 23.12.2011 № 548 м Москва «Про затвердження Правил використання лісів для здійснення науково-дослідницької діяльності, освітньої діяльності» // [Електронний ресурс]: URL: https://rg.ru/2012 / 03/16 / lespravila-site-dok. И ^ / ^ ата звернення: 27.04.2019).

  Pikaz Federal'nogo agentstva lesnogo khozyajstva ot 23.12.2011 N 548 g. Moskva «Ob utverzhdenii Pravil ispol'zovaniya lesov dlya osushhestvleniya nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti, obrazovatel'noj deyatel'nosti» // [EHlektronnyj resurs]: URL: https://rg.ru/2012/03/16/ lespravila-site-dok.html // (data obrashheniya: 27.04.2019).


  Ключові слова: ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ /нормативного регулювання /МЕДИЧНЕ ПРАВО /ПРАВА ЛЮДИНИ /ЕКОЛОГІЯ /ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА /ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я /CARBON DIOXIDE /REGULATORY REGULATION /MEDICAL LAW /HUMAN RIGHTS /ECOLOGY /ENVIRONMENTAL SAFETY /PUBLIC HEALTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити