У статті досліджуються проблемні питання адміністративно-правового припинення незаконного обігу наркотиків в молодіжному середовищі, обгрунтовані і визначені організаційно-правові та інформаційні заходи серед неповнолітніх.

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Корнєв А. Н.


The article touches upon problems of legal suppression of drug trafficking among young people. The author proves and defines legal and informational measures among minors.


Область наук:

 • соціологічні науки

 • Рік видавництва: 2008


  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена


  Наукова стаття на тему 'Проблеми попередження адміністративних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків в молодіжному середовищі '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми попередження адміністративних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків в молодіжному середовищі»

  ?А. Н. Корнєв

  ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ У МОЛОДІЖНОЇ СЕРЕДОВИЩІ

  Робота представлена ​​кафедрою державного і адміністративного права Санкт-Петербурзького державного інженерно-економічного університету. Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор В. М. Чібінёв

  У статті досліджуються проблемні питання адміністративно-правового припинення незаконного обороту наркотиків в молодіжному середовищі, обгрунтовані і визначені організаційно-правові та інформаційні заходи серед неповнолітніх.

  The article touches upon problems of legal suppression of drug trafficking among young people. The author proves and defines legal and informational measures among minors.

  Проблеми поширення наркотиків серед неповнолітніх в Росії в останні роки значно загострилися і надають зростання вкрай негативний вплив на соціально-психологічну атмосферу в суспільстві, економіку, політику, правопорядок, здоров'я нації, тобто зачіпають практично всі сфери життєдіяльності держави і суспільства.

  Розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин визнається в даний час на найвищому рівні однієї із серйозних загроз національній безпеці, здоров'ю населення країни, генофонду народів, в ній проживають. Наркоманія і наркозлочинність не мають кордонів, вони руйнують суспільство, стимулюють зростання злочинності, корупції, вражають людей незалежно від соціального стану, статі, релігії та раси. Однак найбільше від наркотиків жнива -ють діти і молодь, які становлять близько трьох чвертей всіх осіб, втягнутих в орбіту наркотизації.

  Стрімке зростання наркоманії в кінці XX ст. поставив її в число найстрашніших соціальних хвороб на Землі. за

  офіційно понад 5 млрд людей населяє земну кулю, з них 200 млн -знайомиться з наркотиками, приблизно 100 млн -майже регулярно вдаються до них, а 50 млн -безнадежние наркомани1.

  Наркоситуация в Російській Федерації характеризується наступними небезпечними тенденціями. За останні 10 років кількість зареєстрованих органами здравоохра-вати споживачів наркотиків збільшилася майже в 5 разів і становить на початок 2008 р по Росії більше 500 тис. Чоловік.

  При такій кількості зловживають наркотиками існує широка база для розвитку незаконного обороту наркотиків та наркозлочинності, яка за останнє десятиліття збільшилася в Рос -сіі в 14 разів. У 2006 р було виявлено понад 213 тис. Таких преступлений2.

  В процесі протидії поширенню наркотиків вироблені різні підходи подібної діяльності: від жорстких, каральних до ліберальних, від зосередження основних зусиль на боротьбі з незаконним пропозицією до визнання пріоритету профілактики незаконного попиту. Однак в даний час пре-

  володіє концепція збалансованості і дозованого комбінування підходів і методів.

  «Концепція державної політики з контролю за наркотиками в Російській Федерації» орієнтує на те, що профілактичний напрямок «має стати одним з пріоритетних в політиці держави по контролю за наркотичними засобами». Очевидно, що такий підхід заснований на обліку особливостей процесу наркотизації, перших кроків втягування в споживання наркотиків.

  Отже, створення надійних профілактичних заслонів для поширення наркотиків серед підліткового населення в перспективі несе можливість загального істотного поліпшення ситуації з поширенням наркоманії, а також незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Профілактика поширення немедичного споживання наркотиків серед підростаючого покоління є головним змістом протидії поширенню наркотиків в середовищі неповнолітніх, а одним з критеріїв оцінки її ефективності може бути стан і динаміка наркоситуації як в підлітково-молодіжному середовищі, так і загальної наркоситуації.

  Стан і динаміка загальної наркоситуації, коротко охарактеризований вище, несприятливі, що побічно вказує на прогалини в профілактичної діяльності, в тому числі серед неповнолітніх. Для більш детальної і ретельної характеристики рівня і системи профілактичної роботи з підлітками важливий аналіз наркоситуації серед неповнолітніх.

  Профілактика наркоманії в підлітковому середовищі є першочерговим заду -Чий держави. Адже неповнолітні - це майбутнє нашої країни. І саме від них залежить, як ми будемо жити в близькому і далекому майбутньому.

  Таким чином, до заходів щодо підвищення ефективності профилакти-

  ки наркоманії серед підлітків можна віднести:

  1. Удосконалення інформаційного забезпечення шляхом:

  • організації системи моніторингу наркоситуації в Російській Федерації та її окремих суб'єктах. Питання проведення моніторингу повинні бути впорядковані нормативними актами і проводитися за дорученням, під контролем виконавчих органів влади найбільш компетентними фахівцями. Результати моніторингу повинні розглядатися як підстава для організації, планування і коригування антинаркотичних профілактичних планів і заходів;

  • створення єдиної системи антінарко-тичної пропаганди, заснованої на принципах професіоналізму (здійснюється на всіх рівнях фахівцями в питаннях боротьби з наркоманією та наркозлочинністю); державної експертизи (обов'язкова попередня перевірка лекцій, статей, сценаріїв і т. д., призначених до приміщення в ЗМІ компетентними та незалежними фахівцями); плановості, доцільності.

  2. Удосконалення правового забезпечення:

  • зміни норм кримінального та адміністративного законодавства в напрямку посилення санкцій за поширення наркотиків серед неповнолітніх, усунення прогалин і колізій;

  • прийняття федерального закону про профілактику зловживання наркотичними засобами, психотропними речовинами.

  3. Удосконалення системи організації загальної та ранньої профілактики:

  • розробка комплексного плану з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, тютюнопаління в Російській Федерації на основі федеральної і регіональних програм;

  • забезпечити розвиток кваліфікованої екстреної психологічної допомоги по телефону для дітей і підлітків;

  • оголосити дитячі дошкільні установи, загальноосвітні установи всіх видів, дитячі лікарні та поліклініки зонами вільними від куріння;

  • ввести в програму курсу «забезпечення безпечної життєдіяльності» для учнів загальноосвітніх шкіл та закладів професійної освіти достатній за обсягом розділ, присвячений здоровому способу життя, з викладанням його протягом усіх років навчання і використанням активних методів, що сприяють формуванню установки на здоров'я і відпрацьовують навики такого поведінки;

  • розвивати мережу установ додаткової освіти і підліткових та молодіжних клубів, які забезпечують організацію доступного змістовного розвиваючого дозвілля для дітей, підлітків та молоді;

  • розвивати мережу доступних дитячо-юнацьких спортивних і туристичних секцій і клубів, забезпечених відповідними педагогічними і тренерськими кадру-

  ми, спортивні споруди, спортмайданчиками та інвентарем, для зміцнення фізичного здоров'я і організації доступного змістовного і фізично розвиваючого дозвілля для дітей і підлітків;

  • розглянути питання про відрахування коштів на утримання спортивних секцій та шкіл, спортивних клубів, літніх оздоровчих таборів, клубів за інтересами, медичних центрів та інших установ, які вирішують на безкоштовній основі завдання по зміцненню здоров'я і організації змістовного і розвиваючого дозвілля дітей та підлітків;

  • розширити цілеспрямовану і систематичну роботу з пропаганди здорового способу життя та роз'яснення шкоди наркотиків і інших психоактивних речовин, приділивши особливу увагу регулярного виробництва програм і публікацій для дітей, підлітків та молоді (готувати публікації і передачі спільно з Мінздоровсоцрозвитку і Міністерства освіти та науки Росії з урахуванням вікових та психологічних особливостей телеглядачів, радіослухачів і читачів).

  Список літератури

  Гончаренко А. Петербург - північна столиця наркобізнесу? // Ваги Феміди. 1997. № 1. С. 22. 2 Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.mvd.ru/files/


  Ключові слова: АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРУШЕННЯ /НАРКОТИКИ /Наркотичні ЗАСОБИ /ПСИХОТРОПНІ ВЕЩЕСТВА /Поширення НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ /НЕЗАКОННИЙ ОБІГ НАРКОТИКІВ /ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ /ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ /ПІДЛІТОК /МОЛОДЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити