Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Суспільство: політика, економіка, право
  Наукова стаття на тему 'Проблеми поняття« Молодь » '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми поняття« Молодь »»

  ?ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ «МОЛОДЬ»

  Яковлєв С.С. м Краснодар

  У пошуках простої відповіді на просте запитання: що таке молодь - ми несподівано впираємося в глибоко вкорінені повсякденні уявлення про даний предмет, які і лежать сьогодні в основі більшості дисциплін, його вивчають. Відразу ж варто вказати, що домінуючою останнім часом в російській науці, а точніше, в існуючих в ній уявленнях про молодь (наука Ювенологія у нас поки фактично відсутня), є соціологічна точка зору. Хоча мають місце і психологічна, і педагогічна, і інші позиції, але, врешті-решт, все найбільш загальні висновки призводять до розуміння молоді саме як особливої ​​соціальної групи, яку потрібно спеціально вивчати.

  Говорячи про спроби дати визначення поняттю «молодь», можна згадати кілька її характеристик, які обговорюються ще з 20-х рр. в буржуазній ювено-логії. Її визначають, як правило, або за віком, або за способом діяльності. Однак при цьому, по-перше, демографічні характеристики, як приходять до висновку дослідники, не мають істотного значення для розуміння її природи. А по-друге, навіть при цьому, якщо нижню межу, що задається пубертатний віком, як-то можна прийняти, то верхню вікову межу визначити ніяк не можуть. І тоді молодь намагаються визначити не демографічно, а з якихось функціональним критеріям, наприклад, засвоєними цінностями. Але проблема все одно не вирішується.

  Треба ще врахувати, що поняття «молодь» є конкретно-історичним поняттям, і в різні історичні періоди (не кажучи вже про переломних і пере-

  110

  Ходна періодах) несе в собі різні смисли. Невирішеність фундаментальних методологічних питань має зовсім образливі слідства, не тільки теоретичного, але нерідко практичного властивості. А стосовно об'єкту нашої уваги - ще й великого соціального масштабу. Так, горезвісний «конфлікт поколінь», особливо гостро виявив себе в кінці 60-х рр. на всіх рівнях, аж до політичного, який звернув увагу на непомічений раніше і, як згодом виявилося, значимий фактор під ім'ям «молодь», виник відносно недавно і був спершу усвідомлений лише як якась біологічно предзаданного проблема. Відповідно, пошуки підходів та ключів до неї велися в біологічних або демографічних рамках.

  Тим часом, для розуміння багатьох сучасних молодіжних процесів корисно згадати, що свого часу, та й зараз теж, у політиків Заходу і радянських партійних діячів був один і той же погляд або, точніше, підхід до молоді. Він, в першу чергу акцентував використання її ресурсу, розглядаючи її як національний потенціал розвитку, хоча правомірність такого погляду треба було ще довести. Всі політики до пори до часу не помічають тут проблеми, скільки б про неї не писали вчені.

  Тепер, з урахуванням вищевказаних методологічних проблем визначення об'єкта і предмета, можна запропонувати свій варіант відповіді на питання: що таке молодь? При цьому, постаравшись врахувати точки зору вітчизняної і зарубіжної науки, так би мовити, в агрегованому стані.

  Почнемо з того, що молодь - і це безперечно-потрібно визначати як майбутнє і через уявлення про майбутнє. Ця ідея довго звучала досить буденно і абстрактно, не розглядалася на операциональном рівні.

  Це розуміння молоді як майбутнього ви-

  111

  водить нас на рівень реляційної концепції часу, згідно з якою час розуміється як зміна якісних станів змінюється об'єкта. При цьому пов'язуючи час з молоддю, по-перше, констатуємо, що майбутнє суспільство можна побачити в тому новому поколінні, яке вже актуально існує в теперішньому часі в вигляді дитячого і молодіжного співтовариства. По-друге, актуально існуюча молодь є потенційне «доросле» суспільство. Таким чином, новизна і специфіка вирішення питання про майбутнє в даному випадку полягає в тому, що в особі молоді майбутнє існує в сьогоденні (що нетипово для багатьох об'єктів), а вже потім даний потенційно проектується в майбутнє.

  Отже, молодь - це актуалізувати майбутнє, т. Е., Вона не тільки майбутнє, але й сьогодення. Нею необхідно займатися прямо зараз.

  Майбутнє всього суспільства дійсно буде реалізовуватися і виникати тільки через діяльність тих, хто сьогодні складає молодь. А значить, що визначає і перспективний характер набувають уявлення, цінності, норми і установки сьогоднішньої молоді. Ті норми і цінності - а можливо, і ілюзії, - які засвоєні молоддю сьогодні, - це і є майбутнє суспільство і майбутнє суспільства. Тому ціннісні орієнтації молоді є для суспільства цінністю в квадраті!

  До тих пір, поки не було носіїв конкретної соціальності, не було ні молоді, ні старих. З соціальної точки зору, не було поколінь, була лише біологічна, геронтологічна різниця в функціональних можливостях організму кожної особини проточелове-чеського стада. Оформлення двох поколінь груп молодь - люди похилого віку і визрівання їх суперечності відбувається в міру того, як накопичується і все більш значуща стає соціальний досвід. Поки його було мало і від нього нічого не залежало в житті спільноти, людей похилого віку

  112

  знищували. Молодь теж виникла тільки тоді, коли суспільство навчилося його напрацьовувати, акумулювати і передавати. Тоді виникли носії досвіду - з одного боку, і його спадкоємці - з іншого.

  Ось чому ми вважаємо, що сутнісною ознакою виділення молоді.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити