У статті розглядаються принципи, особливості та проблеми тарифоутворення на вантажні залізничні перевезення. Аналізується чинна система вантажних залізничних тарифів, її переваги і недоліки, вплив на розвиток конкуренції між суб'єктами транспортного ринку. Робиться висновок про необхідність зміни методичного підходу до формування тарифів в конкурентному і монопольному секторах ринку залізничних транспортних послуг.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Комарова В.В., Некрасова О.І.


Problems of working out tariffs for railway cargo transportation

he article describes the principles, characteristics and problems of forming tariffs for cargo transportation. The authors analyze the existing system of railway cargo transportation tariffs, its advantages and disadvantages, its impact on the development of the competition between the players of the transportation market. The authors draw a conclusion about the need to change the methodical approach to the tariff formation in the competitive and monopolistic segments of the railway transportation services market.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: російське підприємництво

  Наукова стаття на тему 'Проблеми побудови тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми побудови тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом»

  ?залізничні

  вантажоперевезення: потрібні гнучкі тарифи!

  проблеми побудови тарифів

  на вантажні перевезення

  залізничним транспортом

  Комарова В.В.

  канд. екон. наук, доцент кафедри «Економіка транспорту» Далекосхідного державного університету шляхів сполучення (ДВГУПС), м Хабаровськ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Некрасова О.І.

  аспірантка кафедри «Економіка транспорту» Далекосхідного державного університету шляхів сполучення (ДВГУПС), м Хабаровськ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  _Аннотація

  У статті розглядаються принципи, особливості та проблеми тарифоутворення на вантажні залізничні перевезення. Аналізується чинна система вантажних залізничних тарифів, її переваги та недоліки, вплив на розвиток конкуренції між суб'єктами транспортного ринку. Робиться висновок про необхідність зміни методичного підходу до формування тарифів у конкурентному і монопольному секторах ринку залізничних транспортних послуг.

  Принципи побудови залізничних вантажних тарифів, система їх регулювання відносяться до числа найскладніших економічних питань, і пояснюється це тим, що транспортні тарифи є особливим видом ціни. Система побудови залізничних тарифів грунтується на загальних принципах ціноутворення. У той же час, ціноутворення на транспорті - процес більш складний, ніж в інших галузях економіки.

  Нові форми власності і старі методи тарифоутворення

  Методів формування тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом

  Російсько підприємництво, 2009, № 10 (1)

  приділялась значна увага з моменту пуску перших залізниць. Однак до теперішнього часу принципи побудови тарифної системи істотно не змінилися [1].

  В умовах, коли існує конкуренція на ринку транспортних послуг в рамках однієї галузі, виникає необхідність враховувати той фактор, що власниками перевізних засобів - вагонів і локомотивів може бути як державна корпорація ВАТ «Російські залізниці» (ВАТ «РЖД») так і будь-яке індивідуальне або колективний власник (операторська компанія). При цьому ВАТ «РЖД» залишається єдиним національним залізничним перевізником, керуючим і володіє всією інфраструктурою. Придбання приватними компаніями власного вагонного парку було обумовлено тим, що Міністерству шляхів сполучення (МПС) на початку 90-х років минулого століття не вистачало власного рухомого складу для здійснення перевезень. В результаті до моменту підйому російської економіки швидко зростаючий попит на перевезення значно перевершував можливості залізничників. Діюча система тарифоутворення (1990 року) на вантажні залізничні перевезення також не відповідала ринковим умовам, транспортні тарифи були сформовані безвідносно форм власності капіталу і ринків реалізації виробленої продукції [1].

  Прейскурант: інфраструктурна та «вагонна» складові

  Для забезпечення розвитку ринку транспортних послуг в 2003 році був введений в дію Прейскурант № 10-01 «Тарифи на перевезення вантажів і послуги інфраструктури, що виконуються Російськими залізницями» (Прейскурант). Принципи побудови нової системи тарифів в основному подібні до принципів побудови попередньої тарифної системи (1990 року).

  при низькому рівні вагонної складової можна

  прогнозувати підвищений знос вагонного парку і відсутність економічних стимулів до його оновленню

  .власники

  вагонів

  отримали

  можливість

  надавати

  знижку з тарифу

  на перевезення

  вантажів на величину

  «вагонної

  складової »

  Чинний Прейскурант має наступні методологічні особливості побудови:

  1) з метою створення конкурентних умов у сфері залізничних перевезень вантажів вперше в теорії і практиці російських залізниць тариф розділений на дві складові:

  - плата за використання інфраструктури і локомотивної тяги залізниць;

  - плата за використання вагонів залізниць. Вагонна складова включає витрати по плановому і поточного ремонту, амортизацію, що залежить від рентабельності, що враховує зацікавленість підприємств і організацій в придбанні і оновленні вагонного парку;

  2) тарифи диференційовані в залежності від розміру партії вантажу, що перевозиться і типу використовуваних вантажних вагонів.

  Слід зазначити, що тарифна система 2003 року сформовано на двох різних принципах. Плата за інфраструктуру базується в основному на технологічному принципі і заснована на витратах з виділенням елементів так званої «платоспроможності вантажів», а проявляється в поділі всіх вантажів і класу.

  раструктурная складова тарифів беспечівает виконання наступних завдань:

  1) забезпечення економічно ефективної діяльності всіх перевізників, які зацікавлені в мінімізації її частки в тарифних ставках;

  2) підтримання технічного стану інфраструктури на належному рівні, можливості модернізації мережі залізниць, що пов'язано з прагненням власника шляхів загального користування максимізувати інфраструктурну частину в тарифі.

  Плата «за вагон залізниць» заснована на іншому принципі - «корисності» продукції (послуги), яка визначається кон'юнктурою даних перевезень на ринку транспортних послуг. Співвідношення вагонної та інфраструктурної складових в тарифі є надзвичайно важливим моментом. при низькому

  підприємництво, 2009, № 10 (1)

  рівні вагонної складової можна прогнозувати підвищений знос вагонного парку і відсутність економічних стимулів до його оновленню. У діючій системі тарифів, вагонна складова була доведена до 15,5%. Ця величина створює хоча і жорсткі, але об'єктивні умови для конкуренції.

  гнучке

  тарифоутворення

  Внаслідок введеного Прейскуранта, власники вагонів отримали можливість надавати знижку з тарифу на перевезення вантажів на величину «вагонної складової». Величина вагонної складової важлива і для ВАТ «РЖД», так як ця складова стосується сфери експлуатації вагонного парку, де в першу чергу можливе створення ринкових відносин і залучення інвестицій. Однак Прейскурант, прийнятий з початком реформування залізничного транспорту і спрямований, по ідеї, на розвиток конкуренції, не тільки розвинув її, а й викликав неприпустимий перекіс на користь операторських компаній. У структурі вантажообігу приватних транспортних компаній переважають найбільш дохідні вантажі - нафту і нафтопродукти, мінеральні добрива, руда. ВАТ «РЖД» виявилася витісненої в найменш дохідні сектори ринку. Більше половини вантажообігу ВАТ «РЖД» доводиться на масові вантажі, на перевезення яких встановлені найнижчі тарифи [2,3].

  З метою підвищення конкурентоспроможності національної залізничної корпорації на ринку вантажних перевезень за допомогою гнучкого тарифоутворення (в частині вагонної складової), було створено ВАТ «Перша вантажна компанія» (ВАТ «ПГК»), в формі 100-процентного дочірнього товариства ВАТ «РЖД». Гнучке тарифоутворення повинно забезпечити значне зниження транспортної складової в результаті конкуренції і збільшити ефективність використання вагонного парку.

  Ключові слова:

  тарифи,

  тарифоутворення, залізничний транспорт, вантажні

  залізничні перевезення, операторські компанії,

  ринок транспортних послуг

  Keywords:

  tariffs,

  tariff formation, railway transport, railway cargo transportation, operator companies, transportation services market

  --та

  в структурі

  вантажообігу

  приватних

  транспортних

  компаній

  _преобладают

  найбільш дохідні

  _грузи - нафту

  і нафтопродукти, мінеральні

  дерегулювання тарифів

  В даний час система державного регулювання базується на тотальному контролі за рівнем залізничних тарифів. У той же час, державне регулювання тарифів доцільно тільки в межах монопольного становища залізниць. Жорстке тарифне регулювання накладає істотне обмеження на розвиток ринкових форм ціноутворення. У зв'язку з цим діюча на мережі залізниць тарифна система більшою мірою адаптована до централізованого управління, що створює істотні суперечності зі структурними перетвореннями, проведеними на залізничному транспорті [2,3]. Розвиток ринку транспортних послуг вимагає зміни методології тарифоутворення вантажні залізничні перевезення. еобходимо застосування ринкових методів ціноутворення при формуванні плат за перевезення вантажів в конкурентних сегментах. Дерегуліруемие1 тарифи дозволять транспортним компаніям, в тому числі і ВАТ «РЖД», оперативно реагувати на зраду-ие ринкової кон'юнктури і дадуть позитивний ефект в довгостроковій перспек-вербі. Кон'юнктура ринку досить швидко змінюється, тому, щоб швидко реагувати і залучати вантажі, необхідно оперативно приймати рішення по ціні перевезення. Дерегулювання вигідно в тих сферах, де ВАТ «РЖД» не може конкурувати з іншими видами транспорту. Однак навіть більш гнучкі тарифи не завжди допомагають перемогти в конкурентній боротьбі, оскільки існує граничний рівень ставок, нижче якого перевезення для залізниці стають неефективними. Крім того, дерегулірова-

  добрива, руда

  1 дерегульованого від слова «дерегулювання» -Скорочення державного регулювання фінансово-кредитної системи з метою стимулювання ринкового господарського механізму прим. ред.

  російське

  , 2009, № 10 (1)

  ня тарифів має сенс в тому випадку, якщо транспортні компанії, знижуючи вартість, роблять більш привабливою послугу для кінцевого споживача, або, підвищуючи її вартість, отримують можливість поліпшити сервіс і отримати додаткові кошти для інвестиційного розвитку.

  література

  1. Єфанов О.М., Зайцев А.А., Третяк В.П. Принципи формування тарифів на залізничному транспорті // Залізничний транспорт. - 1995. - № 6. - с. 66-68.

  2. Ахполов І. К. Формування і регулювання вантажних залізничних тарифів. Критичний аналіз і пропозиції щодо вдосконалення. - М., 2006. - 200 с.

  3. Тарифна політика на залізничному транспорті: монографія / Р.Г. Леонтьєв, В.В. Комарова. - Хабаровськ: Изд-во ДВГУПС, 2008. - 154 с.

  більше половини

  вантажообігу

  ВАТ «РЖД»

  доводиться

  на масові вантажі,

  на перевезення

  яких

  встановлені

  найнижчі

  тарифи

  Komarova V.V.

  Cand. of Econ. Sci, Assistant professor, Chair «Economics of Transport», Far-East State Universiry of Communications (FESUC), Khabarovsk

  Nekrasova O.I.

  Post-graduate student, Chair «Economics of Transport», Far-East State University of Communications (FESUC), Khabarovsk

  Railway cargo transportation: flexible rates are required!

  Problems of working out tariffs for railway cargo transportation

  Abstract

  T \ he article describes the principles, characteristics and problems of forming tariffs for cargo transportation. The authors analyze the existing system of railway cargo transportation tariffs, its advantages and disadvantages, its impact on the development of the competition between the players of the transportation market. The authors draw a conclusion about the need to change the methodical approach to the tariff formation in the competitive and monopolistic segments of the railway transportation services market.


  Ключові слова: ТАРИФИ / TARIFFS / TARIFF FORMATION / ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ / RAILWAY TRANSPORT / RAILWAY CARGO TRANSPORTATION / ОПЕРАТОРСЬКІ КОМПАНІЇ / OPERATOR COMPANIES / РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ / TRANSPORTATION SERVICES MARKET / тарифоутворення / ВАНТАЖНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити