Сучасний туризм є однією з швидко розвиваються сфер економіки, роблячи істотний вплив на природне, соціальне, культурне і економічне середовище дестинацій. При цьому стрімке зростання туристичного потоку супроводжується його істотною нерівномірністю, що призводить до надмірної кількості туристів в одних туристичних місцях, і недостатнього в інших. Овертурізм, сверхтурізм, надлишковий туризм це ті терміни, які все частіше і частіше з'являються як в наукових публікаціях, так і в мас-медіа. Тому метою статті є вивчення проблеми овертурізма і шляхів її вирішення. Автор статті аналізує фактори, що впливають на зростання туристичного ринку, і визначає фактори, що призводять до надмірного туристичного потоку в окремих дестинацій. Вивчення сучасної наукової літератури показало відсутність в методологічному полі досліджень соціологічних методів, які дозволяють зрозуміти і врахувати інтереси всіх сторін, що беруть участь в конфліктах, що викликаються овертурізмом. Тому автор, шляхом опитування жителів туристичних районів Європи, вивчення різних джерел і звітів, виявляє причини і прояви овертурізма в окремих дестинацій, а також призводить успішні практики, в яких вдалося побороти це явище. Автор приділяє значну увагу можливостям нівелювання наслідків овертурізма, пропонує шляхи вирішення, за допомогою переходу від тактичної моделі планування туристичних потоків до стратегічної, від екстенсивного (розвиток в широчінь), до інтенсивного (розвиток углиб). питання овертурізма особливо актуальні сьогодні для Росії, де потік туристів спрямований на дві ключові дестинації Санкт-Петербург і Москву, тому результати проведеного дослідження можуть бути корисні в стратегічному плануванні розвитку сфери туризму.

Анотація наукової статті по ЗМІ (медіа) і масовим комунікаціям, автор наукової роботи - Преображенський Олександр Борисович


OVERTURISM IN MODERN WORLD AND DOMESTIC TOURISM: THE PROBLEM AND WAYS TO SOLVE IT

Modern tourism is one of the fastest growing sectors of the economy, having a significant impact on the natural, social, cultural and economic environment of destinations. At the same time, the rapid growth of the tourist flow is accompanied by its significant unevenness, which leads to an excessive number of tourists in some tourist places, and insufficient in others. Overtourism, excess tourism these are the terms that appear more and more often both in scientific publications and in the media. Therefore, the purpose of the article is to study the problem of overtourism and ways to solve it. The author of the article analyzes the reasons that influence the growth of the tourist market, and identifies the factors leading to excessive tourist flow in individual destinations. The study of modern scientific literature showed the lack of sociological research to understand and take into account the interests of all parties involved in the conflicts caused by overtourism. Therefore, the author, by interviewing residents of tourist regions of Europe, studying various sources and reports, identifies the causes and manifestations of overtourism in individual destinations, and also describes successful practices in which this phenomenon was overcome. The author pays considerable attention to the possibilities of mitigating the effects of overtourism, proposes solutions by moving from a tactical model of planning tourist flows to a strategic one, from extensive (development in breadth) to intensive (development in depth). Issues of overtourism are especially relevant today for Russia, where the flow of tourists is directed to two key destinations St. Petersburg and Moscow, so the results of the study can be useful in strategic planning of tourism development.


Область наук:

 • ЗМІ (медіа) і масові комунікації

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Сучасні проблеми сервісу та туризму


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОВЕРТУРІЗМА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ І ВІТЧИЗНЯНОМУ ТУРИЗМ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ І нівелювання'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОВЕРТУРІЗМА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ І ВІТЧИЗНЯНОМУ ТУРИЗМ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ І нівелювання»

  ?регіональні проблеми розвитку туристичного сервісу

  regional issues of tourism service ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ Олександр Борисович УДК 338.48: 379.85

  DOI: 10.24411 / 1995-0411-2019-10407

  Російська академія народного господарства та державної служби при Президенті Російської Федерації, туристичне агентство «Магазин подорожей» (Москва, РФ);

  старший викладач; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ПРОБЛЕМИ ОВЕРТУРІЗМА В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ І ВІТЧИЗНЯНОМУ ТУРИЗМ, ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ І нівелювання

  Сучасний туризм є однією з швидко розвиваються сфер економіки, роблячи істотний вплив на природне, соціальне, культурне і економічне середовище дестинацій. При цьому стрімке зростання туристичного потоку супроводжується його істотною нерівномірністю, що призводить до надмірної кількості туристів в одних туристичних місцях, і недостатнього - в інших. Овертурізм, сверхтурізм, надлишковий туризм - це ті терміни, які все частіше і частіше з'являються як в наукових публікаціях, так і в мас-медіа. Тому метою статті є вивчення проблеми овертурізма і шляхів її вирішення. Автор статті аналізує фактори, що впливають на зростання туристичного ринку, і визначає фактори, що призводять до надмірного туристичного потоку в окремих дестинацій. Вивчення сучасної наукової літератури показало відсутність в методологічному полі досліджень соціологічних методів, які дозволяють зрозуміти і врахувати інтереси всіх сторін, що беруть участь в конфліктах, що викликаються овертурізмом. Тому автор, шляхом опитування жителів туристичних районів Європи, вивчення різних джерел і звітів, виявляє причини і прояви овертурізма в окремих дестинацій, а також призводить успішні практики, в яких вдалося побороти це явище. Автор приділяє значну увагу можливостям нівелювання наслідків овертурізма, пропонує шляхи вирішення, за допомогою переходу від тактичної моделі планування туристичних потоків до стратегічної, від екстенсивного (розвиток в широчінь), до інтенсивного (розвиток углиб). Питання овертурізма особливо актуальні сьогодні для Росії, де потік туристів спрямований на дві ключові дестинації - Санкт-Петербург і Москву, тому результати проведеного дослідження можуть бути корисні в стратегічному плануванні розвитку сфери туризму.

  Ключові слова: овертурізм, сверхтурізм, негативний вплив туризму, шляхи вирішення проблем овертурізма

  Вступ. 5 липня 1841 в Великобританії, відбулася перша в історії людства туристична поїздка: 570 осіб, активістів товариства боротьби за тверезість, проїхала по залізниці 20 миль від села Мельбурн до міста Лафборо і, таким чином, відкрили еру туризму, а заодно і випустили « джина з пляшки », навчивши весь світ подорожувати не заради роботи, торгівлі або зміни місця проживання, а заради вражень і солодкого байдикування.

  Минуло, без малого 180 років і туризм як і раніше популярний, туристичні вус-

  луги затребувані, а число туристів продовжує зростати. І зростання це досить значний!

  Туризм на протяг всього періоду ХХ і початку ХХ1 століть показує практично безперервний прогрес, демонструючи в сфері індустрії сервісу і гостинності впевнену силу і стійкість. Згідно з даними Всесвітньої туристкою організації, «число міжнародних туристів збільшилася з 25 млн в 1950 році до 278 млн в 1980 році, 674 млн в 2000 році і 1,235 млн в 2016 році. Аналогічним чином доходи від міжнародного туріз-

  ма, отримані приймають туристів країнами, зросли з 2 млрд. USD в 1950 році до 104 млрд. USD в 1980 році, 495 млрд. в 2000 році, а в 2016 році цей показник досяг 1,220 млрд USD.

  Туризм є однією з основних категорій міжнародної торгівлі послугами. Так, тільки за 2016 рік міжнародний туризм забезпечив експортну прибуток в розмірі 216 млрд. USD, а загальний дохід від експорту туризму досяг 1,4 трлн. USD, або 4 млрд. USD в день. Міжнародний туризм становить 7% світового експорту товарів і послуг. За останні п'ять років туризм зростав швидше, ніж вся світова торгівля. Як всесвітня експортна категорія у світовій торгівлі туризм займає третє місце після виробництва хімікатів та палива, випереджаючи таких гігантів індустрії як автомобільна промисловість і виробництво харчових продуктів. У багатьох країнах, що розвиваються туризм є головною експортною категорією. За прогнозом UNWTO в довгостроковій перспективі до 2030 року число туристів з усього світу досягне 1,8 млрд. Чоловік. Всесвітня туристична організація виходить з того, що в період з 2010 по 2016г.г. туризм зростав в середньому на 3,3% на рік. Але вже в 2017 році зі звіту цієї ж організації ми бачимо різкий стрибок цього показника, який на даний момент нараховує 4,4% в рік! 1

  З огляду на величезну кількість приводів для зростання туризму в період 2020-2030 рр., Серед яких Всесвітня виставка ЕКСП0-2020 в Дубаї, чемпіонати Європи і світу з футболу, будівництво нових круїзних суден мега-класу (наприклад, за даними туроператора ПАК-груп, кру-ізная компанія MSC до 2025 року побудує 13 нових лайнерів і займе 25% всього кру-ізного ринку, забезпечивши приріст до вже існуючих місцях в більш ніж в 2 млн. туристів на круїзних судах), відкриття суперсучасних тематичних парків по всьому світу, ми вправі очікувати того, що прогноз UNWTO виявиться сильно заниженими, і світової туризм до 2030 року отримає понад 2 мільярди туристів.

  https://www.unwto.org/

  Які чинники впливають на зростання туристичного ринку?

  На наш погляд, цих причин безліч, але слід виділити ключові моменти, що впливають на зростання всіх інших факторів, що призводять до зростання туризму:

  1. Процес зростання числа людей, що входять в «глобальний середній клас». Сьогодні сукупне число жителів світу, що відносяться до «середнього класу», налічує $ 3,7 млрд. І, за даними Інституту Брукінгса, в найближчі 5 років збільшитися ще на 160 млн2.

  2. Зростання кількості туристів з Китаю. У 2001 році жителі цієї країни зробили 10,5 млн поїздок, в 2017 році цей показник склав уже 145 млн (+ 1,380%) і за прогнозами до 2030 року перевищить 400 млн. Поездок3.

  3. Вплив покоління Мілленом-лов. Це явище пов'язане з менталітетом 22-40-річних людей, які віддають перевагу досвіду над «речами». Тому замість того, щоб купувати телевізори, одяг та іпотеку, ціле покоління більше зацікавлене в тому, щоб витрачати свої гроші на відпочинок і подорожі.

  Неважко зіставити всі вищенаведені фактори, щоб зрозуміти, що наша «планета людей» в даний час відчуває справжню навалу - неконтрольоване, нещадне і, на жаль, з року зростаюче в своєму обсязі. Ілюстрацією до цього твердження може служити рис. 1, яке засноване на космічному знімку, отриманим науково-дослідним супутником Європейського космічного агентства. В якості основного критерію фотофіксації були обрані спалахи фотокамер, інші джерела світла апаратура супутника в облік не приймала.

  Перед нами постає світ, залитий вогнями фотоспалахів. І за кожним спалахом - один турист ... і кілька стоять поруч і не фотографують в цей момент. Чи це не доказ туристичної навали в світовому масштабі?!

  2 The unprecedented expansion of the global middle class // Homi Kharas. URL: brookings.edu

  3 За даними Науково-дослідного інституту виїзного туризму Китаю COTRI. URL: china-outbound.com

  Мал. 1 - Самі фотографують місця в міре4

  Fig. 1 - Most photographed places in the world

  Але якщо ми говоримо про нове явище, яке в усьому світі отримало назву «овертурізма» (англ. Overtourism), нам неодмінно треба відійти від емоційної оцінки того, що відбувається і спробувати визначити критерії, які дозволяють вважати ситуацію в тому чи іншому регіоні світу як ситуацію стану надлишкового туризму.

  Огляд наукової літератури з проблематики овертурізма

  Проблеми овертурізма привертають пильну увагу як російських, так і іноземних дослідників. Зростаючий туристський потік в Російську Федерацію і його нерівномірний розподіл формують передумови прояви овер-туризму, що обумовлює актуальність цієї теми в наукових публікаціях. Автори вивчають цей порівняно новий феномен з теоретичних позицій [1, 2] приділяють увагу географії туристичних потоків як в Росії, так і за кордоном, вивчають успішні практики боротьби з проблемами овертурізма [4]. Особливого значення набувають прояви сверхтурізма для малих міст, адже з одного боку надлишковий турпотік в подібний туристський центр здатний знищити автентичну середу, а з іншого - при грамотному плануванні та логістики туристичних потоків в

  4 Джерело: http://www.sightsmap.com

  туристських центрах в цілому в Росії може стати для них фактором зростання [3].

  Проте, потрібно відзначити недостатній рівень опрацювання цього питання в російському науковому полі, тоді як з боку західних вчених негативним проявам овертурізма приділяється більше уваги. Зокрема, овертурізм вивчається в контексті стратегічного планування розвитку територій а також стихійного, неконтрольованого розвитку туризму [6, 8, 13], загальну оцінку впливу туризму на соціо-культурне середовище десть-націй, в тому числі в регіональному аспекті [9, 10, 12, 14], так чи інакше це питання зачіпається в дослідженнях проблем безпеки в туризмі [11], з'являються такі терміни, як турізмофобія, сверхтурізм, надлишковий туризм [7], організовуються цілі тематичні випуски і конференції з проблематики овертурізма [5].

  Як загальну тенденцію можна відзначити стрімке зростання наукових публікацій в останні роки, питань овертурізма присвячуються цілі тематичні випуски журналів і наукові конференції.

  Однак при всьому цьому окремі питання овертурізма залишаються невивченими, відсутні комплексні наукові підходи до вивчення цього явища, в наукових публікаціях не використовуються соціологічні методи і не враховуються

  думки всіх сторін овертурізма як процесу перетворення природного, соціокультурного та економічного середовища під впливом туристичної діяльності.

  Результати проведеного дослідження

  Опитавши 50 своїх колег і друзів, що живуть в різних популярних куточках світу, нам вдалося виявити такі повторювані критерії, що дозволяють визначати ситуацію як надлишкового туризму. Наведемо і послідовно охарактеризуємо їх.

  1) Нерівномірність туристичних прибуттів. Масовий турист завжди вибирає для своєї подорожі «високий сезон», коли концентрація таких же як він «мандрівників» гранично висока і місто або та чи інша пам'ятка стає недосяжною, в інший час і місто і об'єкт відвідування просто пустують, хоча нікуди не зникають.

  2) короткочасність перебування. Популярні серед мандрівників міста і об'єкти туристських відвідувань розраховують на отримання прибутку від відвідування їх туристами, але при короткочасному візит в те чи інше місто туристична інфраструктура не отримує того результату, на якій вона сподівалася. Готелі не заповнюються, так як туристи виїжджають з міста і не ночують в ньому, ресторани програють у конкурентній боротьбі з закладами фастфуду, туристи відвідують тільки певні об'єкти - ті, які їм показують туроператори, і не мають часу для огляду інших пам'яток. В результаті туристична галузь стагнує, не розвивається, а місто несе витрати на прибирання сміття, що залишилося після туристів, і не отримує від туризму очікуваних фінансових і репутаційних дивідендів.

  Так, мер міста Брюгге пан Дірк де Фау в звіті Skift research, опублікованому в 2017 році, відзначає, що в середньому співвідношення туристів і жителів міста в 2016 р було приблизно на 3 до 1, а середній час відвідування міста на одного туриста склало 3 години, що дорівнює часу стоянки круїзних суден в прилеглому морському порту. Мер Брюгге висловив побоювання у зв'язку з тим, що місто стає середньовічним

  тематичним парком: "Якщо ми не хочемо, щоб наше місто стало аналогом Діснейленду, ми повинні вжити заходів щодо формування постійного і довготривалого потоку туристів. ... Ми повинні прагнути до якісної туризму, до людей, які залишаються тут на кілька днів, добре харчуються , (і) відвідують музеї "5.

  3) Концентрація на порівняно малій кількості об'єктів відвідування при повному ігноруванні інших, не менш цікавих. Завідомо популярні міста, а іноді і країни піддаються навалі туристів, які відвідують одні й ті ж об'єкти, які стали частиною масової культури з розряду «Це треба обов'язково побачити!», А тим часом в цих містах і країнах є не менш цікаві та значущі пам'ятки, про яких масовий турист або нічого не знає, чи йому їх не пропонують відвідати.

  4) Надмірне навантаження на територію і її жителів. Звернемося знову до прикладу р Брюгге в Бельгії. Населення міста налічує 117 тис. Чоловік, а в 2018 р місто відвідала рекордна кількість туристів - 8,3 млн. Чоловік! У звіті мерії підкреслюється, що в цілому громадяни Брюгге підтримують туризм в своєму місті, але майже 50% жителів як з центру міста, так і з зовнішніх районів, вважають, що зростання числа туристів призведе до непорозумінь між жителями і гостями міста. Майже 50% з обох груп також вважають, що туризм призводить Брюгге до перенаселеності, негативно впливає на збереження пам'яток культури і мистецтва, і створює величезне навантаження на інфраструктуру міста. Примітно, що ні жителі міста, ні мерія не беруть до уваги той факт, що доходи, отримані від туризму, дуже значні, і складають значну частину добробуту всього регіону Брюгге. Очевидно, що фізична, а головне моральне навантаження від надмірного туризму переважує навіть такий значний фактор, як матеріальна прибуток.

  5 Wilson C. Bruges is latest EU city to announce

  new rules to avoid overtourism // Travindy. 2019.

  19/06. URL: https://www.travindy.com/2019/06/

  bruges-latest-eu-city-to-announce-new-rules-to-

  avoid-over-tourism

  5) Десакралізація об'єктів історичного, культурного і художньої спадщини, перетворення їх в об'єкти мас-культури. Стараннями засобів масової інформації, а також туристичної індустрії, багато об'єктів, що мали колись історичне, культурне і навіть релігійне значення, стають просто місцями з розряду «Тут був Вася!». Людям день у день, з передачі в передачу, з одного путівника в інший вселяють думку, що в цій країні є тільки таке місто, а в ньому саме це місце, а візит в туристичне агентство підтверджує, що все йде саме так, і не інакше. При цьому не повідомляється і не пояснюється, чому саме це місце, в чому його цінність, яка у нього історія, просто практично безапеляційно повідомляється, що обов'язково необхідно відвідати Ейфелеву вежу або побачити Джоконду...

  Телефонне опитування 25 менеджерів туристичних агентств не допоміг нам дізнатися історію фонтану Треві в Римі, ми не отримали чіткої відповіді на питання, чому цей об'єкт треба неодмінно відвідати. А тим часом натовп туристів у цього фонтану не дозволить вам пройти до нього і сфотографуватися на його фоні - місце з розряду «Musthave».

  Якщо розглянути приклад з туристичних пропозицій в Росії, то, може бути, хтось зможе пояснити, з якою метою китайські туристи масово відвідують Троїце-Сергієву Лавру? Чому паломники, які прийшли з істинною метою відвідування святого для них місця, повинні стояти в черзі для входу в храм тому, що туди зайшла туристична група? На питання: «Чому ви приїхали сюди? Що для вас цікавого тут? », Китайські туристи хором відповіли:« Тут живе російський бог і ми хочемо його побачити! ». Чи є цінність для країни, для туризму, для святого місця в таких туристах? Очевидно, що ні. А користь? Не думаємо. А ось образа за приниження значущості своїх, рідних об'єктів історії та культури, спустошуюче почуття неможливості вплинути на існуючу ситуацію, породжує образу і навіть ненависть до туристів і туризму взагалі. І тут виникає цікава і парадоксальна ситуація: всі ми, незадоволені

  ситуацією з овертурізмом на своїй території, раз чи два рази на рік збираємо валізи і вирушаємо в подорож в ту чи іншу країну світу, і тепер уже ми поповнюємо собою ряди ненависних для місцевого населення туристів. Тягу людства до подорожей і зміни місць подолати неможливо.

  Варіанти шляхів вирішення проблеми овертурізма

  Чи є шляхи вирішення проблеми овертурізма? Безсумнівно, є! І на цьому етапі, коли проблема масового туризму ясно видно, відомі причини і ознаки цього явища, нам треба зрозуміти, як нівелювати негативні прояви і як знову зробити туриста бажаним гостем, а не агресором.

  Як це часто буває в природі і навколишній світ, при появі того чи іншого негативного явища, незалежно від людської волі включається механізм «самоочищення», який діє самостійно без будь-якого керівного центру.

  1. У нашому випадку таким механізмом стало повсюдне явище збільшення числа самостійних мандрівників, які вирушають в поїздки по всьому світу, не вдаючись до послуг туристичних компаній. Це своєрідна відповідь на стандартні, обридлі всім пакетні тури, пропоновані традиційними турагентствами, що повторюється з року в рік, з незрозумілої системою ціноутворення, негнучкими і не передбачають відкриття нового і цікавого, нічого того, що ми чекаємо від подорожі. Самостійні мандрівники більш гнучкі в своїх планах на поїздки, вони допитливі і не йдуть по уторованим шляхах, не прагнуть стояти в чергах, щоб зробити черговий знімок на тлі місця з розряду «Я тут був ...». Завдяки їм навантаження на традиційні туристичні напрямки значно зменшується. Отже, необхідно створювати більше можливостей для самостійних мандрівників.

  2. У світі дуже багато небайдужих людей, і поки офіційні органи, чинів-ники і депутати помітять ту чи іншу негативне явище і почнуть якось реагувати, ці люди вже не один рік бу-

  дуть проявляти свою активність і шукати шляхи вирішення. Так виникають громадські організації, різні фонди і асоціації. Такою організацією був англійський фонд «Tourism concern», девізом якого були слова: «Ми там відпочиваємо, вони там живуть». Організація існувала на добровільні пожертвування і працювала c 1989 по 2018 рр. Засновник організації Елісон Стенкліфф (Alison Stancliffe) так описував мета цього об'єднання: «Ми зібралися разом, щоб дати голос людям, порушених розвитком промисловості в усьому світі, щоб встати на захист своїх прав людини і допомогти їм захистити своє навколишнє середовище». Головним напрямком роботи організації була діяльність по освіті туристів і залучення їх в життя тих регіонів, куди вони приїжджали. «Tourism concern» випускала бюлетені присвячений-ні різних актуальних сторонам впливу туризму на життя планети, проводила величезну кількість інтерв'ю з простими людьми, жителями туристичних регіонів, журналісти фонду задавали незручні питання чиновникам і депутатам, розбурхували громадську думку, ненав'язливо, але неухильно показували туристам зі усіх кінців світу, як їх дії відображаються на людях, містах, на навколишнє середовище. У 2018 році, після 30 років роботи, в зв'язку з браком коштів від благодійних внесків, організація «Tourism concern» була змушена припинити свою діяльність. Архів і звіти цього фонду розташовані на сайте6 і до сих пір не втратили своєї актуальності і значущості. Такі організації змушують влади, бізнес, та й просто людей більш уважно ставитись до проблем масового туризму, вживати заходів щодо подолання негативних наслідків цього явища, розробляти стратегії по уникненню формування умов для овертурізма, правильно і дбайливо ставиться до країни і людям, до яких турист відправився в гості.

  Своїм прикладом громадська організації «Tourism concern» породила до життя безліч інших об'єднань, які успішно діють і донині. Прикладом може служити кампанія Tourists Responsible

  6 Tourism Concern. Action for Ethical Tourism.

  URL: https://www.travindy.com/tourism-concern/

  ( «Відповідальний турист») з Коста-Ріки, яка впливає різними шляхами на туристів, які відвідують країну, закликає постійне населення Коста-Ріки піклуватися про природні ресурси і зміцнювати громади за допомогою стійкого туризму. Кампанія публікує ряд матеріалів, в яких дає поради туристам, співробітникам туристичних об'єктів, жителям країни як організувати відвідування національних природних парків, заповідників, пляжів, роз'яснює туристам з інших країн правила казуальної атрибуції і рівень міжкультурних відмінностей між костариканцем і гостями країни. Кампанія організована Громадянською ініціативою Que Buen Lugar, Тропічним науковим центром, Національної палатою екотуризму та сталого туризму і цифровими ЗМІ El Mundo.

  Це приклад, як подібний альянс здатний зміцнювати туристичний потенціал країни, поширювати корисну інформацію серед туристів, формувати рівноцінні протоки туристичних прибуттів і служити вітриною демонстрації передового досвіду для всіх організацій, що складають основу національного туризму.

  Організації, подібні Tourism concern або Tourists Responsible, потрібні світу, вони допоможуть (нехай не відразу, не в всеосяжну обсязі) сформувати новий тип туриста - грамотного, відповідального, що відповідає за свої дії.

  3. Миру вже не потрібен турист з числа тих, хто просто подорожує по всьому світу і є засобом заробітку для туристичних структур тієї чи іншої країни. Всі вже описані нами явища і їх наслідки показують, що світ перейшов від стихійної, некерованою моделі туризму до індустріальної моделі, що вимагає впорядкування з боку засобів виробництва туристичних послуг і грамотних, які розуміють своє місце і свою роль туристів як об'єктів для надання цих послуг.

  Кількість туристів постійно зростає, туристична індустрія явно не справляється з регулюванням потоків подорожуючих, росте і фізичне навантаження на території, і моральна на людей, що проживають в популярних туристичних регі-

  онах світу. Звідси висновок - світові потрібен відповідальний і грамотний турист.

  Громадські організації беруть на себе турботу по формуванню нового типу туриста. Від підготовки спеціалістів, що працюють в індустрії навчання, громадські організації переходять до навчання туристів. Прикладом може служити акція «Відповідальний турист», яку проводить Tourists Responsable. У цій акції може взяти участь будь-який з туристів, які відвідують країну, так само, як і різні туристичні об'єкти і засоби розміщення. Виконавши ряд завдань, спрямованих на збереження навколишнього середовища, відповівши на запитання вікторини, можна отримати цінні призи, дипломи та безкоштовну поїздку в Коста-Ріку.

  Говорячи про проблему овертурізма, не можна залишати в стороні туристичну індустрію в цілому, адже, якщо бути чесними, багато в чому це негативне явище з'явилося в нашому житті завдяки невміння або небажання туристичної індустрії стратегічно мислити, дивитися вперед, аналізувати наслідки своїх дій. І, якщо вже зовсім бути щирими - овертурізм - це наслідок непомірною жадібності туристичної індустрії, яка бездумно, без аналізу можливих наслідків, роздмухувала обсяги своєї діяльності, не замислюючись про ті негативні наслідки, які неминуче через це виникнуть. Тому необхідно розглянути дії бізнесу в ситуації, що виникла.

  Перехід бізнесу від екстенсивної моделі розвитку до моделі інтенсивної, від тактичного мислення до стратегічного

  1. Навчання професіоналів роботі в умовах овертурізма. Як і громадські організації, турбізнес розуміє, що боротьбу з виниклою ситуацією треба починати з навчання персоналу, щоб підготувати його до дій, спрямованих на вирішення тієї чи іншої ситуації, що виникає в умовах овертурізма.

  Нова онлайн-вікторина від Фонду подорожей (Travel Foundation) 7 досліджує проблеми і можливості, пов'язані з відповідальним туризмом. Вікторина «Рай (майже)

  7 The Travel Foundation. URL: https: //www.thet-

  ravelfoundation.org.uk/

  втрачений »(Paradise (Almost) Lost) відправляє нас в подорож на віртуальний тропічний острів із завданням врятувати« рай ". В ході вікторини необхідно відповісти на цілий ряд питань і вирішити ряд проблем, викликаних проявом овертурізма. Наприклад, храми руйнуються від занадто великої кількості відвідувачів, в меню відсутні місцеві продукти і панує всюдисущий фаст-фуд, а що робити з усім сміттям, який принесли на острів натовпи туристів ?! Звернена до всіх - від туристичних агентств до органів влади, ця вікторина - відмінний виклик для професіоналів індустрії сервісу і туризму, і ті, хто пройшов через цю форму навчання, згодні з цим твердженням:

  Рейчел Про>Рейлі, керівник відділу комунікацій Kuoni Travel, обговорюючи на сайті Фонду подорожей результати проходження завдань вікторини співробітниками корпорації, зазначив: «Вікторина - це дійсно корисне враження про темах, пов'язаних з відповідальним туризмом, і ми всі знайшли його цікавим і привабливим способом залучення людей в бізнес . Це безперечно те, що ми хотіли б адаптувати за допомогою Travel Foundation для команди нашої корпорації і, таким чином, показати своїм співробітникам як важлива тема відповідального туризму ".

  Маріо Харді, генеральний директор PATA, сказав: «Вікторина« Рай (майже) втрачений »- це чудова ідея, надзвичайно інформативна і проста у використанні. Вона дійсно може допомогти всім професіоналам, які працюють в різних напрямках туристичного бізнесу, ця вікторина, пропонує нетривіальні рішення для підвищення стійкості туристичної галузі ".

  Стати «рятівником раю» можна, пройшовши безкоштовний курс на навчальному сайті Фонду путешествій8.

  2. Нівелювання відмінностей між «високим» і «низьким» сезонами. Ситуацію, коли в певний період часу в той чи інший популярний туристичний місто приїжджають натовпи туристів і немає ніякої можливості відчути себе частиною «великого міста» або відчути ауру ро-

  8 Paradise (Almost) Lost. URL: https: // travelfoun-

  dationtraining.com

  романтичної місця, а через місяць або того менше ці ж міста і туристичні об'єкти, готелі, гіди і музеї, стоять порожніми, звичайно ж не можна вважати нормальною, і не можна з цим миритися. Туристи, які подорожують в «низький сезон», уникають черг, їм стають доступні найпопулярніші об'єкти та визначні пам'ятки, їм посміхаються місцеві жителі, які встигли відпочити і забути навала «гостей». Ось тільки туристичні фірми, вірні своїй старомодною моделі формування продукту, не пропонують поїздки в цю пору року і не кожна людина готова самостійно розробляти собі маршрут подорожі. Поява на туристичному ринку компаній, що пропонують поїздки в несезон, говорить про те, що ринок бачить існуючу можливість і використовує її.

  Гед Браун (Ged Brown), засновник фірми «Подорожуємо в низький сезон» (Low Season Traveller), в своєму інтерв'ю новинному порталу Travindy так пояснює концепцію роботи своєї фірми: «Low Season Traveller створена для все більш численної групи людей, які вважають за краще подорожувати в протягом низьких сезонів, отримуючи більш дешеві ціни на поїздки і проживання, менша кількість людей, більше взаємодії з місцевими жителями, а також тих, хто вважає за краще, щоб їх подорож була більш позитивним. Для індустрії - це форма подорожей, що гарантує готелям можливість в повній мірі використовувати свої переваги протягом усього року, збільшує економічні показники туріндустрії, зберігає робочі місця, пов'язані з туризмом. Туристична сфера працює постійно і не обмежується, як раніше, 4-6 місяцями року ». Звичайно ж, інерція мислення серед туристів висока, і подолати її непросто, але в таких подорожах є і свої переваги. «Так, я визнаю, що пляжне напрямок в холодну зиму може бути непривабливим, але як щодо поїздки в Мадрид влітку, або в Ніццу на різдвяні ринки, або в Рим в січні? Ми не їдемо в Рим за теплом, ми їдемо, щоб побачити Сикстинську капелу, Колізей, площа Святого Петра ... І все це є і в січні.

  Єдина різниця в тому, що ви заплатите половину ціни на рейси, половину ціни на готелі, вам не доведеться стояти в черзі протягом 3 годин, щоб побачити ці пам'ятки, і ви не будете пліч-о-пліч з іншими туристами. Хоча, вам може знадобитися куртка »9.

  Сезонність завжди була проблемою на кожному туристичному напрямку в усьому світі з тих пір, як туризм існує, і як галузь ми ніколи не робили узгоджених зусиль для вирішення цієї проблеми. Зараз саме час. Якщо ми не звернемо увагу на сезонність, багато хто з наших найнеймовірніших і історичних місць призначення або стануть туристичними «тематичними парками» без місцевих жителів, або стануть настільки зруйнованими через овертурізма, що багато хто з їхніх культурних цінностей будуть знищені.

  Сьогодні весь світ, дійсно, знаходиться в переломному моменті, і туристична галузь повинна взяти на себе сміливість і задати новий вектор у формуванні туристичного продукту.

  Результат очевидний - туристи зможуть подорожувати без черг і натовпу, а туристичні місця, нарешті зітхнуть з полегшенням, відчувши рівний туристичний потік протягом всього року, ну і про стабільний, а не сезонний заробіток, забувати не слід.

  Ось кілька місць, де «низький сезон» підніме цінність вашої подорожі до рівня подорожі «hotcouture!»:

  • Оттава сповнена дивовижних пам'яток, і ви можете весело провести час в столиці Канади взимку: катання на ковзанах на каналі Рідо, гарячий шоколад в одному з романтичних кафе міста, музеї і чудові зимові пейзажі;

  • NosyBe, Мадагаскар, низький сезон в липні - це пустельні пляжі, гостинність місцевих жителів і ціни в два рази дешевше більшості пляжних курортів Індійського океану;

  9 What's better than a holiday in Rome? A holiday in Rome with no crowds! Interview with Ged Brown, founder of Low Season Traveller. URL: https://www.travindy.com/2019/08/whats-better-than-a-holiday-in-rome-a-holiday-in-rome-with-no-crowds-interview-with-ged- brown-founder-of-low-season-traveller /

  • Рига в 3 рази більше Парижа, має 58 районів і неймовірно багату культуру; є визнаною «Кулінарної столицею Північної Європи»;

  • Порожні пляжі, сонце і святкові флюїди Каліфорнії в січні - це місце незабутніх вражень!

  3. Збільшення асортименту пропозицій для туристичних поїздок. На що проходила 11 вересня 2019 року в Санкт-Петербурзі 23-й сесії Генеральної асамблеї Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO) Москва презентувала свою концепцію розвитку туризму в столиці нашої Батьківщини «Москва туристична: що може запропонувати столиця в 2019-2020 роках». Головною думкою цієї концепції є твердження «Москва - це не тільки Червона площа». Гостям столиці пропонується відвідати і інші, не менш цікаві місця столиці, серед них ВДНХ, музейний комплекс на Поклонній горі, подорожі на корабликах по Москві-річці, музеї і виставкові зали міста. Таким чином, залишаючи потік туристів зростаючим, Москва уникає концентрації гостей тільки на всесвітньо відомих місцях, збільшує асортимент пропозицій для туристів, уникає надмірного навантаження на місцевість і жителів міста10-

  Хотілося б і з боку туристичного бізнесу побачити таке ж відношення до свого асортименту, щоб наші туристи дізналися б, що Франція - це не тільки Париж і його визначні пам'ятки, а й «самий середньовічне місто Європи Сарла-ла-Канеда, це і міст Мійо - найживописніший міст Європи, дорожнє полотно якого проходить на висоті, що дорівнює висоті Ейфелевої вежі, це і лавандові поля Провансу, і парк віртуальної реальності «Футуроскоп», і багато-багато іншого за межами «накатаних» туристських доріг.

  Розширення асортименту поїздок дасть можливість нашим туристам краще пізнати світ, і замість спин китайських туристів, нарешті, побачити красу і яскраві

  10 Освітній туризм і туристичний

  потенціал Москви обговорять в рамках Московської виїзної програми 23-й сесії Генасамблеї UNWTO. URL: https: //www.mos. ru / news / item / 61997073 /

  фарби цього світу. І, як наслідок, знизити градус оветрурізма.

  4. Розвиток альтернативних видів туризму. Зменшенню кількості туристів в місцях, «заражених» Оверта-ризмом, може допомогти залучення їх до альтернативних видів подорожей. Коли горезвісні автобуси, наповнені юрбами подорожуючих, - це єдиний засіб доставки людей до туристичних об'єктів, овертурізма не уникнути. Якщо ж ми зможемо запропонувати людям інші, нехай незвичні, але не менш ефективні засоби пересування, використання яких дозволить їм самим вирішувати, як, куди і за яким розкладом їм подорожувати, ми отримаємо туриста, який буде більше часу перебуває на природі, і його перебування в туристичних місцях не буде нести значне навантаження на місцевість і людей, що живуть в цих містах. До таких видів подорожей слід віднести:

  - залізничний туризм: залізничні туристичні маршрути можуть пролягати не тільки по великих містах нашої країни, але і по самих мальовничих, важкодоступним куточках, популяризуючи, таким чином, нашу країну серед іноземних туристів і розповідаючи про неї юним громадянам Росії;

  - водні подорожі на орендних катерах «хоум-бот»: в Росії безліч малих річок, в Європі по ним подібним ходять сотні катерів, на управлінні яких не потрібні права і проходження спеціальних курсов11 У нас же це неможливо через існування застарілих норм і вказівок. Тим часом, наявність такої пропозиції істотно підвищило б популярність нашої країни серед іноземних і російських туристів, а традиційні туристичні напрямки отримали б менше наслідків від напливу «зайвих» туристів;

  - Караванінг - це пересування на автомобілях, пристосованих для повноцінного подорожі, і мають всі умови для комфортного проживання. Прихильників такого виду подорожі у нас в країні і в усьому світі - чимало, але стоянок, маршрутів, інфраструктури для короваю-

  https://www.leboat.com

  11

  Нинг в країні не створено. Ось і йдуть потенційні караванери на Червону площу і стоять в нескінченних чергах в Ермітаж.

  5. Розумні обмеження. Визнаючи таке явище, як овертурізм, ми повинні розуміти, що без обмежень тут не обійтися. У той же час ми повинні розуміти, що бездумно піднімаючи ціни, обмежуючи доступ до тих чи інших пам'яток, вводячи обмеження за кількістю туристів - ми нічого не доб'ємося! Темпи зростання всесвітнього туризму так високі, що туристи неодмінно знайдуть шляхи обходу будь-який з перешкод. Проте, командно-адміністративні методи обмеження туристичного потоку існують. Так, наприклад, у вже згадуваному нами раніше доповіді мерії міста Брюгге були запропоновані, і пізніше прийняті, наступні заходи: а) в порту міста зменшується кількість місць для швартування круїзних кораблів; тепер їх тільки два замість п'яти, що існували раніше (середнє сучасне судно бере на борт близько 3-4 тис. пасажирів; наявності зменшення кількості туристів на 9-10 тис. чоловік в день); б) кру-ізним компаніям буде запропоновано змінити свій розклад і причалювати в Брюгге в будні дні, а не у вихідні, щоб допомогти розподілити наплив туристів по більшій кількості днів; в) рада з туризму міста завершить рекламні кампанії Брюгге в довколишніх містах, таких як Брюссель, Париж, Амстердам, Люксембург, щоб обмежити кількість одноденних поїздок.

  Подібним або схожим чином впроваджують заборонні заходи і інші популярні міста Європи. Тут дуже важливо дотримати баланс інтересів міста і туристів, щоб зниження рівня «тиску» на місцевість і стан місцевого населення, не перетворилося на самоціль і мало б розумні обмеження.

  6. Створення нових туристичних об'єктів, розширення маршрутів і де-стінацій. Ну і нарешті, важлива, але не остання міра, покликана знизити рівень овертурізма. На даний момент існує розуміння того, що існуючі туристичні об'єкти «поклоніння» вичерпали свої можливості і не можуть приймати все зростаючий і зростаючий потік тури-

  стов. Те, що створено нашими предками, вже освоєно, відомо і неможливо створити другий Колізей або прорити нові канали Венеції. А от створити новий тематичний парк або прокласти новий туристичний маршрут - цілком можливо. Побудувати, створити і направити частину туристичного потоку на новий об'єкт, цілком можливо.

  У Росії зараз бум будівництва та організації нових тематичних парків: «Етносвіт» в Калузькій області, «Кудикіна гора» в Липецькій області, парк «Патріот» в Підмосков'ї, парк «Русскій мір» в Пере-славлю-Заліському, і це далеко не повний перелік. Будуються нові готелі, нові бази відпочинку, в величезних кількостях відкриваються нові музеї. Все це дає надію на те, що, при правильному і професійному підході до створення туристичного продукту, овертурізм нашій країні не загрожує.

  З'являються і цікаві міжнародні проекти. До таких можна віднести ідею створення мережі міжнародних велосипедних маршрутів, що проходять через всю Європу і тягнуться від Лондона до гір Уралу. Ось що пише про цей проект інтернет-видання «Газета.ру»: «68-річний німець Мартін Крик і його напарник з Росії Ильдус Яніш вирішили протестувати ділянку Європейського велосипедного маршруту R-1. Всього вони проїхали понад тисячу кілометрів, що зайняло у мандрівників 11 днів. Весь маршрут, відомий як «Великий велосипедний шлях до миру і доброї волі», ще не готовий, але передбачається, що він пройде від Лондона до Уралу »12.

  висновки

  На даний момент проблеми, пов'язані з овертурізмом, так чи інакше визнають всі країни світу, замислюватися про негативні наслідки, пов'язаних з ворожим ставленням до туристів, починають влади і міжнародні співтовариства. У кулуарах 23-й сесії Генасамблеї UNWTO в Санкт-Петербурзі всі розмови незмінно приходили до цієї теми і було видно, що всі учасники сесії в рівній мірі стурбовані цією проблемою.

  12 «По-різному бачать світ»: німецький велотурист про росіян. URL: https://www.gaze-ta.ru/lifestyle/style/2019/09/a_12697771.shtml

  Овертурізм - це не тільки збільшується навантаження на міста і людей, що живуть в них, але перш за все це дискретизація самої ідеї подорожей по світу, подорожей не заради пам'яток і пляжів, а заради спілкування між людьми, заради пізнання, що весь світ це єдиний організм, одна сім'я. Овертурізм тягне за собою безліч економічних, екологічних, соціальних та культурних проблем, в окремих випадках створюючи загрозу безпеці як самих туристів, так і дестинацій і їх жителів. Саме тому дуже важливо розуміти суть проблеми овертурізма, причин, що її викликають,

  і враховувати в подальшому плануванні розвитку сфери туризму успішні практики країн, регіонів і окремих туристичних центрів у вирішенні цього питання.

  Як показало наше дослідження, проблеми овертурізма тільки починають вивчатися як теоретиками, так і практиками в туристичній індустрії, однак уже сьогодні є ряд позитивних прикладів боротьби з надмірною туристським потоком, його грамотної логістики, успішного менеджменту туристських дестинацій і формування як нових туристичних маршрутів, так і освоєння окремих географічних напрямків і видів туризму.

  Список джерел:

  1. Аігіна Є.В. Сверхтурізм і турізмофобія: нові явища або старі проблеми? // Сучасні проблеми сервісу та туризму. 2018. T.12. №4. С.41-55. DOI: 10.24411 / 1995-0411-2018-10404.

  2. Александрова А.Ю. Сверхтурізм і турізмофобія в європейських містах-дестинації (кейс Барселони) // Сучасні проблеми сервісу та туризму. 2018. T.12. №4. С. 56-68. DOI: 10.24411 / 1995-0411-2018-10405.

  3. Пономарьова І.Ю., Танкіева Т.А., Пономарьова М.В., Корольов А.В. Туризм як напрям сталого розвитку малих міст // Сервіс в Росії і за кордоном. 2019. №3 (85). С. 137-151.

  4. Семеркова Л.Н., Зінченко С.В., Біжанова Е.М. Актуальні проблеми нерівномірного розподілу туристських потоків // Известия вузів. Поволзький регіон. Загальні науки. 2019. №1 (49). С. 168-178.

  5. Between overtourism and undertourism: Implications and crisis management strategies: Proceedings of the international conference. Lecce, 26-29 June 2019.

  6. Buhalis D. Limits of tourism development in peripheral destinations: problems and challenges // Tourism Management. 1999. Vol.20. Iss.2. Pp. 183-185.

  7. Delgado M.L. Turistofobia // El Pais. 2008. 12 Jul. URL: https://elpais.com/diario/2008/07/12/ catalunya / 1215824840_850215.html

  8. Falleiro P.S., Salcet N. The Economic and Socio-Cultural Balance of Tourism in Goa: Future Options Goa, India // International Journal of Scientific and Research Publications. 2015. Vol.5. Iss.2. Pp. 1-7.

  9. Haralambopoulos N., Pizam A. Perceived impacts of tourism: The case of Samos // Annals of Tourism Research. 1996. Vol.23. Iss.3. Pp. 503-526.

  10. Ketz D., Ketz R., March C.J. Managing the impacts of cruise ship tourism // Prepared for Life Beyond Tourism's 21st General Assembly and International Symposium: Heritage as a Builder of Peace, 2019.

  11. Korstanje M.E., Tzanelli R., Clayton A. Brazilian World Cup 2014: Terrorism, tourism, and social conflict // Event Management. Vol.18. Pp. 487-491. DOI: 10.3727 / 152599514X14143427352391.

  12. Laurent J. The Impacts of Tourism on Local Community Wellbeing. A Case of Sukuma Ethnic Group in Mwanza Region, Tanzania: Masters thesis. The Open University Of Tanzania, 2015.

  13. Martins M. Tourism Planning and Tourismphobia: An Analysis of the Strategic Tourism Plan of Barcelona 2010-2015 // Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing. 2018. Vol.4. Iss.1. Pp. 3-7.

  14. Matheison A., Wall G. Tourism - Economic, Physical and Social Impacts. London: Longman, 1982.

  Alexander B. PREOBRAZHENSKY

  The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation; Travel Agency «Magazin Puteshestviy» (Moscow, Russia);

  Senior Lecturer; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  OVERTURISM IN MODERN WORLD AND DOMESTIC TOURISM: THE PROBLEM AND WAYS TO SOLVE IT

  Modern tourism is one of the fastest growing sectors of the economy, having a significant impact on the natural, social, cultural and economic environment of destinations. At the same time, the rapid growth of the tourist flow is accompanied by its significant unevenness, which leads to an excessive number of tourists in some tourist places, and insufficient in others. Overtourism, excess tourism - these are the terms that appear more and more often both in scientific publica-

  tions and in the media. Therefore, the purpose of the article is to study the problem of overtourism and ways to solve it. The author of the article analyzes the reasons that influence the growth of the tourist market, and identifies the factors leading to excessive tourist flow in individual destinations. The study of modern scientific literature showed the lack of sociological research to understand and take into account the interests of all parties involved in the conflicts caused by overtourism. Therefore, the author, by interviewing residents of tourist regions of Europe, studying various sources and reports, identifies the causes and manifestations of overtourism in individual destinations, and also describes successful practices in which this phenomenon was overcome. The author pays considerable attention to the possibilities of mitigating the effects of overtourism, proposes solutions by moving from a tactical model of planning tourist flows to a strategic one, from extensive (development in breadth) to intensive (development in depth). Issues of overtourism are especially relevant today for Russia, where the flow of tourists is directed to two key destinations - St. Petersburg and Moscow, so the results of the study can be useful in strategic planning of tourism development.

  Keywords: overtourism, excess tourism, the negative impact of tourism, ways to solve the problems of overtourism

  References

  1. Aigina, E. V. (2018). Sverhturizm i turizmofobiya: novye yavleniya ili starye problemy? [Overtourism and tourismophobia: New phenomena or old problems?]. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 12 (4), 41-55. doi: 10.24411 / 1995-0411-2018-10404. (In Russ.).

  2. Aleksandrova, A. Y. (2018). Sverhturizm i turizmofobiya v evropejskih gorodah-destinaciyah (kejs Barselony) [Overtourism and tourismofobia in European cities-destinations (the case of Barcelona)]. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 12 (4), 56-68. doi: 10.24411 / 1995-0411-2018-10405. (In Russ.).

  3. Ponomareva, I. Yu., Tankieva, T. A., Ponomareva, M. V., & Korolev, A. V. (2019). Turizm kak napravlenie ustojchivogo razvitiya malyh gorodov (Tourism as a direction of sustainable development of the small towns). Servis v Rossii i za rubezhom (Services in Russia and Abroad), 13 (3), 137-151. doi: 10.24411 / 1995-042X-2019-10311. (In Russ).

  4. Semerkova, L. N., Zinchenko, S. V., & Bizhanova, E. M. (2019). Aktual'nye problemy neravnomernogo raspredeleniya turistskih potokov [Actual problems of uneven distribution of tourist streams]. Izvestiya vuzov. Povolzhskij region. Obshchestvennye nauki [University proceedings. Volga region], 1 (49), 168-178.

  5. Between overtourism and undertourism: Implications and crisis management strategies (2019): Proceedings of the international conference. Lecce, 26-29 June.

  6. Buhalis, D. (1999). Limits of tourism development in peripheral destinations: problems and challenges. Tourism Management, 20 (2), 183-185.

  7. Delgado, M. L. (2008). Turistofobia. El Pais, 12 Jul. URL: https://elpais.com/diario/2008/07/12/ catalunya / 1215824840_850215.html.

  8. Falleiro, P. S., & Salcet, N. (2015). The Economic and Socio-Cultural Balance Sheet of Tourism in Goa: Future Options Goa, India. International Journal of Scientific and Research Publications, 5 (2), 1-7.

  9. Haralambopoulos, N., & Pizam, A. (1996). Perceived impacts of tourism: The case of Samos. Annals of Tourism Research, 23 (3), 503-526.

  10. Ketz, D., Ketz, R., & March, C. J. (2019). Managing the impacts of cruise ship tourism Prepared for Life Beyond Tourism's 21st General Assembly and International Symposium: Heritage as a Builder of Peace.

  11. Korstanje, M. E., Tzanelli, R., & Clayton, A. (2014 року) Brazilian World Cup 2014: Terrorism, tourism, and social conflict. Event Management, 18, 487-491. doi: 10.3727 / 152599514X14143427352391.

  12. Laurent, J. (2015). The Impacts of Tourism on Local Community Wellbeing. A Case of Sukuma Ethnic Group in Mwanza Region, Tanzania. Masters thesis. The Open University Of Tanzania.

  13. Martins, M. (2018). Tourism Planning and Tourismophobia: An Analysis of the Strategic Tourism Plan of Barcelona 2010-2015. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, 4 (1), 3-7.

  14. Matheison, A., & Wall, G. (1982). Tourism - Economic, Physical and Social Impacts. London: Longman.

  Преображенський А.Б. Проблеми овертурізма в сучасному світовому та вітчизняному туризмі, шляхи їх вирішення та нівелювання // Сучасні проблеми сервісу та туризму. 2019. Т.13. №4. С. 62-73. DOI: 10.24411 / 1995-0411-2019-10407.

  Дата надходження статті: 10 жовтня 2019 р.

  Preobrazhensky, A. B. (2019). Overturism in modern world and domestic tourism: the problem and ways to solve it. Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges], 13 (4), 62-73. doi: 10.24411 / 1995-0411-2019-10407. (In Russ.).

  Received October 10, 2019


  Ключові слова: OVERTOURISM /EXCESS TOURISM /THE NEGATIVE IMPACT OF TOURISM /WAYS TO SOLVE THE PROBLEMS OF OVERTOURISM /ОВЕРТУРІЗМ /СВЕРХТУРІЗМ /НЕГАТИВНЕ ВПЛИВ ТУРИЗМУ /ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОВЕРТУРІЗМА

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити