Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2005


  Журнал: Казанський медичний журнал


  Наукова стаття на тему 'Проблеми охорони здоров'я м Казані '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми охорони здоров'я м Казані»

  ?УДК 614. 2 (470. 41)

  ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я р Казані

  A.A. Тутаева, В.Б. Зіатдінов, P.A. Хабиров, І.Ф. Хисамутдинов,

  Р.К Голубєва, А.Д. Таліпов, Г.Р. Хуснуллін

  Управаленіе охорони здоров'я м Казані (начальник - докт. Мед. Наук В.Б. Зіатдінов)

  Здоров'я - одна з найважливіших людських цінностей. По тому, як ставляться до здоров'я влада і самі громадяни, можна судити про ступінь цивілізованості і благополуччя будь-якого суспільства. Зміни в стані здоров'я населення, що відбулися в 90-і роки XX століття на тлі зміни суспільно-економічної формації в країні, формування Казані як сучасного мегаполісу породили цілий ряд проблем, які диктують необхідність пошуку нових підходів до охорони здоров'я населення. Підсумки соціально-економічного розвитку м Казані за останні роки показують, що в цілому в розвитку галузей міського господарства та економіки столиці зроблено черговий крок вперед. Значні результати досягнуті перш за все у виробничій сфері економіки міста. Індекс обсягу промислового виробництва становить 120%. Для порівняння: по Республіці Татарстан - 110%, по Російської Федерації - 111%.

  Підйому промислового виробництва сприяли вжиті в Татарстані і столиці республіки заходи щодо підтримки товаровиробників, їх фінансового та економічного оздоровлення. Все це дозволило отримати необхідні кошти для подальшого розвитку соціальної сфери міста.

  Охорона і зміцнення здоров'я городян, збільшення тривалості їх життя і творчої активності, кардинальне підвищення якості медичної допомоги є одними з основних напрямків діяльності міської адміністрації. Незважаючи на складності пережитого періоду, охороною здоров'я міста робиться все можливе для збереження обсягів наданої медичної допомоги. На сьогоднішній день міське охорону здоров'я - це 98 лікувально-профілактичних установ. Розгорнуто 7393 ліжка, або 66,8 ліжок на кожні 10 тисяч населення (по Республіці Татарстан - 89,9). Забезпеченість амбулаторно-поліклінічними установами становить 202,7 відвідування за зміну

  на 10 тисяч населення (по Республіці Татарстан - 210,4). Є мережа спеціалізованих установ по дерматовенерології, онкології, наркології, фтизіатрії, стоматології, ендокринології. Забезпеченість лікарями - 42,3, середніми медичними працівниками - 76,9 на 10 тисяч населення (по Татарстану - відповідно 34,8 і

  103,2).

  В останнє десятиліття в медікодемографіческіх показниках міста проявився ряд несприятливих тенденцій. З 1990 р народжуваність знизилася з 13,5 до 9,5 (на 30%), загальна ж смертність зросла з 10,1 до 14,2 на 1000 населення (на 40%). Однак слід зазначити, що з 2000 р намітилася тенденція до зростання народжуваності та стабілізації коефіцієнта загальної смертності. Основними причинами смерті є хвороби системи кровообігу, в основному інфаркти міокарда та інсульти, злоякісні новоутворення, травми, отруєння та нещасні випадки. 29% померлих - це особи у працездатному віці, з них третина померли від травм, отруєнь та нещасних випадків. В абсолютних цифрах щорічні втрати працездатного населення міста перевищують 4,5 тисячі осіб. Основні втрати припадають на чоловіків. Рівень їх смертності в працездатному віці вище, ніж у жінок, в 3,7 рази.

  Незважаючи на позитивну динаміку зниження малюкової смертності, її рівень вище, ніж в економічно розвинених країнах. Це пов'язано в значній мірі з погіршенням якості здоров'я жінок, високою частотою випадків ускладнень вагітності, пологів і перинатальної патології. За останнє десятиліття захворюваність вагітних анемією зросла в 10 разів, захворюваннями сечостатевої та серцево-судинної систем - в 4 рази.

  Величезну небезпеку для суспільства представляє зростання частоти захворювань соціального характеру - туберкульозу, ВІЛ-інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом, наркоманії, ал-

  коголізма. Зберігається високий рівень онкологічної захворюваності.

  Особливу тривогу викликає погіршення стану здоров'я підростаючого покоління. За статистичними даними дитячих лікувальних установ, протягом року кожна дитина хворіє в середньому 3 рази. Тільки за останні 3 роки кількість дітей, що мають хронічні захворювання, зросла на 28%. За період навчання в школі кількість здорових дітей зменшується на 25%. Для школярів характерні такі захворювання, як порушення гостроти зору, сколіоз, захворювання органів травлення, серцево-судинної системи, ендокринні порушення і нервово-психічні розлади. Разом з тим ресурсне забезпечення міського охорони здоров'я не відповідає сучасним завданням охорони здоров'я населення. Основні ресурси охорони здоров'я орієнтовані на лікування.

  За даними експертів Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, тільки 27% витрачених на охорону здоров'я коштів спрямовується на лікування в умовах первинної ланки. Аналіз обсягів наданої медичної допомоги показує, що її структура не відповідає структурі смертності та захворюваності населення. Так, 60% випадків смертності населення пов'язано із захворюваннями серцево-судинної системи, при цьому частка витрат на утримання кардіологічних і терапевтичних ліжок становить всього 18%.

  Втрачена система медичної профілактики, санітарної освіти. Результати досліджень виявили відсутність у населення правильних уявлень про здоров'я та здоровий спосіб життя: 55,3% громадян відзначають некомпетентність в цих питаннях, а 27% не змогли дати їм оцінку. Таким чином, основна маса населення (63-87%) відчуває потребу в знаннях про профілактику і зміцнення здоров'я.

  В нашій країні ніхто не несе відповідальність, в тому числі правову, за здоров'я. Ми не створили культу здоров'я, прагнення до фізичної досконалості, що не розробили соціальних і економічних стимулів для формування активного ставлення до здоров'я, не навчили людину відчувати себе господарем свого здоров'я.

  Починаючи з вересня 1999 р (моменту встановлення дати заснування м Казані), місто живе підготовкою до зустрічі свого 1000-річчя. Відновлюються історичний центр міста, пам'ятки архітектури, облаштовуються вулиці і площі. В рамках підготовки до цієї знаменної дати ми не могли обійти стороною і охорону здоров'я, здоров'я наших городян. Восени 2001 року на сесії казанського Ради народних депутатів була прийнята цільова комплексна програма "Охорона здоров'я городян". Мета програми - стабілізація показників здоров'я жителів Казані шляхом реалізації першочергових заходів, спрямованих на зміну способу життя людей, формування у них пріоритетного ставлення до проблеми здоров'я, орієнтованого на мінімізацію факторів, що негативно впливають на здоров'я.

  Основними завданнями є реструктуризація системи охорони здоров'я; вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги; активний розвиток профілактичної спрямованості системи охорони здоров'я; підвищення ефективності використання наявних ресурсів охорони здоров'я; формування у населення уявлення про здоровий спосіб життя; вдосконалення міжвідомчої співпраці в питаннях охорони здоров'я; забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя; оздоровлення навколишнього середовища; поліпшення умов праці і побуту городян.

  Для втілення в життя ідей програми зусиль тільки системи охорони здоров'я недостатньо. Необхідний, як того вимагає ВООЗ, міжсекторальний підхід, коли засоби масової інформації формують установку на здоровий спосіб життя, коли роботодавці вкладають гроші в здоров'я своїх працівників, коли міліція і дорожні служби забезпечують безпечний рух автотранспорту і т.д. Але при цьому необхідно пам'ятати, що всі наші зусилля будуть марними, якщо сам громадянин не буде зміцнювати своє здоров'я, якщо самосохранітельное поведінка не стане важливою складовою його життя.

  надійшла 25.04.05.


  Ключові слова: МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗДОРОВ'Я /ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я /ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я /ТАТАРСТАН /СТАТИСТИКА /МІСТА /РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ /КАЗАНЬ /URBAN HEALTH /HEALTH PROMOTION /TATARSTAN /STATISTICS /CITIES /RUSSIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити