Мета досліджень аналіз нормативних показників і методик, що використовуються при визначенні наявності сторонніх мікроорганізмів в живих бактеріальних вакцинах. Матеріали та методи. в роботі використовували матеріали Державної фармакопеї СРСР IX-XI видань, Державної фармакопеї Російської Федерації XII-XIV видань, а також НД / ФСП на дев'ять найменувань живих вакцин. Результати та обговорення. З огляду на специфіку живих вакцин, процес їх виробництва і контролю якості повинен направлятися на виключення можливості контамінації мікроорганізмами, що відрізняються від виробничих штамів. Встановлено, що в даний час в Російській Федерації відсутні єдина термінологія для позначення показника і чіткі критерії інтерпретації результатів випробування оцінки якості живих бактеріальних вакцин при визначенні стерильності/контамінації сторонніми бактеріями і грибами. Відповідно до вимог діючих видань Фармакопеї України виявлення контамінації в живих вакцинах для парентерального введення рекомендовано проводити по різним методикам та критеріям оцінки (ОФС «стерильність»І ОФС« Мікробіологічна чистота »). Проведені дослідження визначили необхідність вдосконалення нормативної бази в частині вимог до виявлення контамінації сторонніми бактеріями і грибами. Рекомендовано в нормативних документах використовувати єдине найменування показника «Відсутність сторонніх бактерій і грибів». Дано рекомендації щодо вдосконалення методик і вимог до оцінки контамінації бактеріями і грибами живих бактеріальних вакцин. Розроблені пропозиції щодо гармонізації вимог до оцінкою якості вакцин, що містять інші живі мікроорганізми, можуть використовуватися при підготовці відповідних нормативно-правових документів (ОФС, ФС, НД і ін.).

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Суханова С.М., Саяпина Л.В., Бердникова З.Е., Тихонова А.С., Климов В.І.


Problems of Assessment of Live Bacterial Vaccine Sterility

Objective of the study analysis of standard indicators and methods, utilized for determination of presence of contaminating microorganisms in live bacterial vaccines. Materials and methods. We used the data from the State Pharmacopeia of the USSR, 9th-11th editions; State Pharmacopeia of the Russian Federation, 12th-14th editions; as well as regulatory documentation / manufacturer's pharmacopoeial monographs for 9 items of live vaccines. Results and discussion. Taking into account the specificity of live vaccines, the process of their manufacturing and quality control must target elimination of the possibility of contamination with microorganisms that differ from production strains. It is established that currently there is no unified terminology for determining the indicator in the Russian Federation, as well as clear-cut criteria for interpretation of test results for quality assessment of live bacterial vaccines when testing sterility/contamination with foreign bacteria and fungi. In compliance with the requirements of the current RF Pharmacopeia editions, detection of contamination in live vaccines for parenteral administration should be carried out using various methods and assessment criteria (General Pharmacopeia Monograph (GPM) "Sterility"And GPM" Microbiological purity "). Performed investigations have revealed the necessity to enhance the regulatory framework in regard to detection of contamination with foreign bacteria and fungi. It is advised to use unified nomination of the indicator, specifically, "Absence of foreign bacteria and fungi" in the normative documents. Given are the recommendations on improvement of methods and requirements to the assessment of live bacterial vaccine contamination. Developed proposals on harmonization of the quality assessment requirements of vaccines containing other live microorganisms can be used for drawing up corresponding normative-regulatory documents (GPM, Pharmacopeia monograph, regulatory documentation et al.).


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Проблеми особливо небезпечних інфекцій


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ 'стерильність' ЖИВИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ВАКЦИН'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ" стерильність "ЖИВИХ БАКТЕРІАЛЬНИХ ВАКЦИН»

  ?DOI: 10.21055 / 0370-1069-2019-3-87-93

  УДК 615.371

  с.м. Суханова, Л.В. Саяпина, З.Е. Бердникова, А.с. Тихонова, В.І. Клімов

  проблеми оцінки «стерильності» живих бактеріальних вакцин

  ФГБУ «Науковий центр експертизи засобів медичного застосування" Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації,

  Москва, Російська Федерація

  мета досліджень - аналіз нормативних показників і методик, що використовуються при визначенні наявності сторонніх мікроорганізмів в живих бактеріальних вакцинах. матеріали та методи. У роботі використовували матеріали Державної фармакопеї СРСР IX-XI видань, Державної фармакопеї Російської Федерації XII-XIV видань, а також НД / ФСП на дев'ять найменувань живих вакцин. результати і обговорення. З огляду на специфіку живих вакцин, процес їх виробництва і контролю якості повинен направлятися на виключення можливості контамінації мікроорганізмами, що відрізняються від виробничих штамів. Встановлено, що в даний час в Російській Федерації відсутні єдина термінологія для позначення показника і чіткі критерії інтерпретації результатів випробування оцінки якості живих бактеріальних вакцин при визначенні стерильності / контамінації сторонніми бактеріями і грибами. відповідно до вимог діючих видань Фармакопеї України виявлення контамінації в живих вакцинах для парентерального введення рекомендовано проводити по різним методикам та критеріям оцінки (ОФС «Стерильність» і ОФС «Мікробіологічна чистота»). Проведені дослідження визначили необхідність вдосконалення нормативної бази в частині вимог до виявлення контамінації сторонніми бактеріями і грибами. Рекомендовано в нормативних документах використовувати єдине найменування показника «Відсутність сторонніх бактерій і грибів». Дано рекомендації щодо вдосконалення методик і вимог до оцінки контамінації бактеріями і грибами живих бактеріальних вакцин. Розроблені пропозиції щодо гармонізації вимог до оцінки якості вакцин, що містять інші живі мікроорганізми, можуть використовуватися при підготовці відповідних нормативно-правових документів (ОФС, ФС, НД і ін.).

  Ключові слова: живі вакцини, оцінка якості, контамінація, відсутність сторонньої мікрофлори, стерильність, безпеку.

  Корреспондирующий автор: Суханова Світлана Михайлівна, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Для цитування: Суханова С.М., Саяпина Л.В., Бердникова З.Е., Тихонова А.С., Клімов В.І. Проблеми оцінки «стерильності» живих бактеріальних вакцин. Проблеми особливо небезпечних інфекцій. 2019; 3: 87-93. DOI: 10.21055 / 0370-1069-2019-3-87-93

  S.M. Sukhanova, L.V. Sayapina, Z.E. Berdnikova, A.S. Tikhonova, V.I. Klimov Problems of Assessment of Live Bacterial Vaccine Sterility

  Scientific Center on Expertise of Medical Application Products, Moscow, Russian Federation

  Abstract. Objective of the study - analysis of standard indicators and methods, utilized for determination of presence of contaminating microorganisms in live bacterial vaccines. Materials and methods. We used the data from the State Pharmacopeia of the USSR, 9th-11th editions; State Pharmacopeia of the Russian Federation, 12th-14th editions; as well as regulatory documentation / manufacturer's pharmacopoeial monographs for 9 items of live vaccines. Results and discussion. Taking into account the specificity of live vaccines, the process of their manufacturing and quality control must target elimination of the possibility of contamination with microorganisms that differ from production strains. It is established that currently there is no unified terminology for determining the indicator in the Russian Federation, as well as clear-cut criteria for interpretation of test results for quality assessment of live bacterial vaccines when testing sterility / contamination with foreign bacteria and fungi. In compliance with the requirements of the current RF Pharmacopeia editions, detection of contamination in live vaccines for parenteral administration should be carried out using various methods and assessment criteria (General Pharmacopeia Monograph (GPM) "Sterility" and GPM "Microbiological purity"). Performed investigations have revealed the necessity to enhance the regulatory framework in regard to detection of contamination with foreign bacteria and fungi. It is advised to use unified nomination of the indicator, specifically, "Absence of foreign bacteria and fungi" in the normative documents. Given are the recommendations on improvement of methods and requirements to the assessment of live bacterial vaccine contamination. Developed proposals on harmonization of the quality assessment requirements of vaccines containing other live microorganisms can be used for drawing up corresponding normative-regulatory documents (GPM, Pharmacopeia monograph, regulatory documentation et al.).

  Key words: live vaccines, quality assessment, contamination, absence of foreign micro-flora, sterility, safety.

  Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

  Corresponding author: Svetlana M. Sukhanova, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Citation: Sukhanova S.M., Sayapina L.V., Berdnikova Z.E., Tikhonova A.S., Klimov V.I. Problems of Assessment of Live Bacterial Vaccine Sterility. Problemy Osobo Opasnykh Infektsii [Problems of Particularly Dangerous Infections]. 2019; 3: 87-93. (In Russian). DOI: 10.21055 / 0370-1069-2019-3-87-93

  Received 29.03.19. Accepted 18.04.19.

  Svetlana M. Sukhanova, ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6621-4384

  Lidia V. Sayapina, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1958-7342

  Zinaida E. Berdnicova, ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9865-4250

  Vladimir I. Klimov, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1444-6591

  Невід'ємною складовою безпеки імунобіологічних лікарських препаратів (ИЛП), до яких відносяться вакцини, анатоксини, токсини, сироватки, імуноглобуліни і алергени, є відсутність мікробної контамінації [1, 2]. Наявність сторонньої мікрофлори може не тільки привести до зниження ефективності препаратів, а й викликати небажані реакції у пацієнтів [3, 4]. Характер виробництва, контролю і застосування ИЛП не тільки для хворих, але і для здорових людей (включаючи дітей перших днів життя) вимагає особливих заходів безпеки [5-8]. Гарантією випуску продукції, яка виключає контамінацію чужорідними агентами, є суворе дотримання правил належної виробничої практики, що включає використання адекватних методів контролю [9-11].

  Особливу групу ИЛП становлять вакцини, що представляють собою живу культуру аттенуированного-го штаму відповідного патогенного мікроорганізму (віруси, бактерії, рикетсії) [3, 12, 13]. В даний час в Російській Федерації (РФ) зареєстровані живі вакцини для імунопрофілактики та імунотерапії 13 інфекцій, що викликаються бактеріями, вірусами і рикетсіями. Живі бактеріальні вакцини призначені для профілактики таких небезпечних захворювань, як чума, сибірка, бруцельоз, туляремія, туберкульоз, а також для лікування раку сечового міхура. Вакцини застосовуються для попередження інфекційних захворювань в рамках Національного календаря щеплень, згідно з яким, зокрема, вакцинація новонароджених проти туберкульозу проводиться на 3-7 день життя і за епідемічними показаннями [3].

  Процес виготовлення живих вакцин пов'язаний з підвищеним ризиком контамінації при культивуванні виробничих штамів, обумовленим допоміжними матеріалами і живильними середовищами, а також складністю її виявлення в готовому препараті. З огляду на специфіку живих вакцин, процес їх виробництва, в першу чергу, повинен бути спрямований на виключення можливості контамінації мікроорганізмами, що відрізняються від виробничих штамів. При цьому важливим елементом системи забезпечення якості при виробництві є валідація, тобто документоване підтвердження відповідності технологічного процесу, якості напівпродуктів і готового лікарського препарату встановленим нормативним вимогам [5].

  Беручи до уваги важливість і складність оцінки контамінації, неможливість визначення стерильності бактеріальних вакцин, що представляють собою живі мікроорганізми виробничих штамів, а також відсутність публікацій з даної проблеми, проведення аналізу чинних нормативних стандартів з даної проблеми є актуальним.

  Метою роботи став аналіз нормативних показників і методик, що використовуються при визначенні

  наявності сторонніх мікроорганізмів в живих бактеріальних вакцинах.

  В ході роботи було потрібно вирішити наступні завдання:

  - провести аналіз вітчизняних фармакопейних вимог і нормативної документації (НД) до проведення випробування і критеріїв оцінки якості живих бактеріальних вакцин при визначенні наявності сторонніх бактерій і грибів;

  - обґрунтувати вибір єдиного найменування показника, що характеризує мікробіологічну безпеку живих вакцин щодо контамінації сторонніми бактеріями і грибами;

  - розробити пропозиції щодо вдосконалення методики та вимог до оцінки відсутності сторонніх бактерій і грибів в живих бактеріальних вакцинах.

  матеріали та методи

  У роботі використовували такі нормативні документи:

  - Державна фармакопея СРСР, IX вид., 1961 р .;

  - Державна фармакопея СРСР, X вид., 1968 р .;

  - Державна фармакопея СРСР, XI вид., Вип. 2, 1989 р .;

  - Державна фармакопея України, XII вид., Ч. 1, 2015 р .;

  - Державна фармакопея (ГФ) Російської Федерації XIII видання: загальна фармакопейна стаття (ОФС) .1.8.1.0002.15 «Імунобіологічні препарати»; ОФС.1.7.1.0004.15 Вакцини і анатоксини; фармакопейна стаття (ФС) .3.3.1.0011.15 Вакцина бруцеллезная жива; ФС.3.3.1.0016.15 Вакцина сибиреязвенная жива; ФС.3.3.1.0018.15 Вакцина туберкульозна БЦЖ жива; ФС.3.3.1.0019.15 Вакцина туляремійна жива; ФС.3.3.1.0022.15 Вакцина чумна жива;

  - ГФ РФ XIV видання: ОФС.1.7.1.0010.18 Біологічні лікарські препарати; ФС.3.3.1.0052.18 Вакцина Ку-лихоманки М-44 жива; ФС.3.3.1.0053.18 Вакцина БЦЖ для імунотерапії раку сечового міхура жива; ФС.3.3.1.0054.18 Вакцина Е сипнотіфозная комбінована жива; НД / ФСП Р N001273 / 01-230911 Вакцина сибиреязвенная жива, ліофілізат для приготування суспензії для підшкірного введення і нашкірному скаріфі-ційний нанесення; ФСП Р N001969 / 01-310308 Вакцина туберкульозна (БЦЖ), ліофілізат для приготування суспензії для внутрішньошкірного введення; ФСП Р N001972 / 01-310308 Вакцина туберкульозна для делікатної первинної імунізації (БЦЖ-м), ліофілізат для приготування суспензії для вну-трікожного; ФСП Р N002348 / 01-010212 Вакцина ту-ляремійная жива, ліофілізат для приготування суспензії для внутрішньошкірного введення і нашкірному скаріфікаціонних нанесення; ФСП Р N003612 / 01-

  010212 Вакцина бруцеллезная жива, ліофілізат для приготування суспензії для підшкірного введення і нашкірному скаріфікаціонних нанесення; ФСП ЛСР-005759 / 08-220708 Вакцина чумна жива, ліофілізат для приготування суспензії для ін'єкцій, нашкірному скаріфікаціонних нанесення і інгаляцій; НД Р N001970 / 01 Имурон-вак (Вакцина БЦЖ для імунотерапії раку сечового міхура, ліо-філізат для приготування суспензії для внутріпу-зирного введення); ФСП ЛС-002153-180512 Вакцина ку-лихоманки м-44 жива (Вакцина ку-лихоманки м-44) ліофілізат для приготування суспензії для зовнішнього скаріфікаціонних нанесення.

  Результати та обговорення

  Вперше загальні вимоги до проведення випробувань вакцин увійшли до Державної фармакопеї СРСР IX видання. Відсутність контамінації в вакцинах незалежно від їх природи оцінювали в випробуванні на стерильність. При цьому детальний опис методики і вказівки з обліку результатів оцінки якості живих вакцин відсутні. В період дії ГФ СРСР X, XI і ГФ РФ XII видань вимоги до живих вакцин включали в Фармакопейні статті підприємств (ФСП) або в нормативну документацію, згідно з якими відсутність контамінації в одних визначали за показником «Стерильність», в інших регламентуючих документах - за показником «Відсутність сторонніх мікроорганізмів і грибів». Вимоги до якості живих бактеріальних вакцин з переліком необхідних показників і методів контролю були внесені до ГФ РФ XIII видання та доповнені в затвердженій ГФ РФ XIV видання у відповідних загальних фармакопейних статтях і фармакопейних статтях

  Мал. 1. Результати інкубації (14 діб. При 35 ° С) зразків вакцини бруцельозній живий, ліофілізату для приготування суспензії для підшкірного введення і нашкірному скаріфікаціонних-ного нанесення:

  1 - первинний посів препарату в живильне (тіогліколевую) середу в співвідношенні 1:20; 2 - пересівши, на 7-му добу; 3 - контрольний зразок живильної (тиогликолевой) середовища

  Fig. 1. Results of incubation at 35 ° C (14 days) of Live brucellosis vaccine, lyophilizate for preparation of suspension for subcutaneous injection and skin scarification application:

  1 - primary seeding into nutrient (thioglycolate) medium, at the ratio of 1:20;

  2 - subculture, on day 7; 3 - control sample of the nutrient (thioglycolate) medium

  (Наказ МОЗ РФ від 31.10.2018 р № 749). Однак позначення мікробіологічного показника їх якості в даних документах не наведено, а в примітці до 0ФС.1.2.4.0003.18 «Стерильність» зазначено, що випробування здійснюють відповідно до вимог НД.

  Більшість що випускаються в Російській Федерації живих бактеріальних вакцин застосовують для парентерального підшкірного, внутрішньошкірного введення і нашкірному скаріфікаціонних нанесення. Відповідно до ОФС 1.4.1.0007.15 препарати, призначені для парентерального застосування, повинні витримувати випробування на стерильність. Необхідно відзначити, що стерильність зразка і відповідність вимогу випробування на «Стерильність» не є тотожними поняттями. Стерильність трактується, як відсутність в зразках здатних до розмноження мікроорганізмів, для виявлення яких в даний час використовують різні випробування, в тому числі на відсутність бактерій і грибів, вірусів і рикетсій, а також мікоплазм. Оцінка якості готових препаратів живих бактеріальних вакцин щодо наявності в них вірусів і мікоплазм вимог чинних нормативних документів не передбачена Оскільки випробування відповідно до вимог ОФС «Стерильність» проводиться за допомогою поживних середовищ, що володіють ростовими властивостями щодо тест-штамів аеробних і анаеробних бактерій і грибів, то задовільний результат буде свідчити лише про те, що в зразку не виявлено бактерій і / або гриби. Результати випробування зразків препаратів живих бактеріальних вакцин, представлені на рис. 1 і 2,

  Мал. 2. Результати інкубації (14 діб. При 35 ° С) зразків вакцини БЦЖ для імунотерапії раку сечового міхура, ліофілізату для приготування суспензії для внутріпузирного введення:

  1 - первинний посів препарату в живильне (тіогліколевую) середу в співвідношенні 1:20; 2 - пересівши, на 7-му добу; 3 - контрольний зразок живильної (тиогликолевой) середовища

  Fig. 2. Results of incubation at 35 ° C (14 days) of BCG vaccine samples for immune therapy of bladder cancer, lyophilizate for preparation of suspension for intravesical administration:

  1 - primary seeding into nutrient (thioglycolate) medium, at the ratio of 1:20;

  2 - subculture, on day 7; 3 - control sample of the nutrient (thioglycolate) medium

  свідчать про те, що жива культура вакцинного штаму, що використовується при виготовленні тієї чи іншої вакцини, в процесі інкубації викликає специфічний зростання, що супроводжується появою каламутності, осаду, пластівців і інших змін рідкої живильного середовища, а також вказує на невідповідність якості зразка встановленим критеріям випробування по показником «Стерильність». З огляду на вищевикладене, живі вакцини не можуть бути стерильними в повному розумінні цього терміна, а випробування за показником «Стерильність» для підтвердження відсутності в них сторонніх бактерій і грибів не представляється коректним, оскільки критерієм відповідності є відсутність росту мікроорганізмів. Всесвітня організація охорони здоров'я під стерильністю препаратів, що представляють собою живі мікроорганізми, рекомендує розуміти відсутність контамінації іншими мікроорганізмами [13].

  Таким чином, для підтвердження відсутності в живих бактеріальних вакцинах контамінації, зумовленої бактеріями і грибами, необхідно застосовувати інші критерії оцінки якості, вимоги до порядку обліку та інтерпретації результатів, що дозволяють диференціювати зростання мікроорганізмів-контамінантів від змін живильного середовища, викликаних зростанням вакцинного штаму, а для найменування показника якості використовувати термінологію, яка відображатиме суть проведеного випробування.

  в ході аналізу нормативних документів встановлено, що в даний час в Російській Федерації відсутня єдина термінологія для позначення показника оцінки якості живих бактеріальних вакцин при визначенні стерильності - контамінації бактеріями і грибами. Для цих цілей використовуються різні варіанти редакції найменування показника, випробування за якими передбачає можливість виявлення не тільки сторонніх бактерій і / або грибів, але й інших мікроорганізмів.

  Зокрема, згідно з ОФС.1.7.1.0004.15 «Вакцини та анатоксини», оцінку якості живих бактеріальних вакцин передбачено проводити за показником «відсутність сторонніх мікроорганізмів», згідно ОФС.1.7.1.0010.18 «Біологічні лікарські препарати» і ОФС.1.8. 1.0002.15 «Імунобіологічні препарати» за показником «відсутність сторонньої мікрофлори». У фармакопейних статтях і нормативної документації виробників на живі бактеріальні вакцини, найменування показника представлено в іншій інтерпретації: «Відсутність сторонніх мікроорганізмів і грибів», однак порядок проведення випробувань за такими показниками у вітчизняній фармакопеї відсутня. У таблиці наведено відмінності в найменуваннях показника і у вимогах до відсутності контамінації бактеріями і грибами в нормативних документах на вакцини, що містять живу культуру виробничих штамів бактерій і рикетсій.

  Різночитання в найменуванні показника і відсутність опису процедури проведення випробування в Державній фармакопеї Російської Федерації викликають термінологічну плутанину і призводять до ускладнень при оцінці мікробіологічного якості живих бактеріальних вакцин. Крім того, виявлення контамінації бактеріями і грибами в живих вакцинах для парентерального введення, згідно ОФС.1.8.1.0002.15 «Імунобіологічні препарати», ОФС.1.7.1.0010.18 «Біологічні лікарські препарати» і ОФС.1.7.1.0004.15 «Вакцини і анатоксини », рекомендовано проводити по різним методикам та критеріям оцінки, по ОФС« Стерильність »і ОФС« Мікробіологічна чистота »відповідно. При цьому вимога ОФС «Мікробіологічна чистота» (вміст загального числа аеробних мікроорганізмів, дріжджових і цвілевих грибів до 50 КУО / мл) до препаратів групи 5.1.Б (живі вакцини для внутрішньошкірного введення і нашкірному скаріфікаціонних нанесення) не узгоджується з вимогою ФС і НД до вакцинам, зареєстрованим в РФ, згідно з якими вони не повинні містити контамінантів. Використання некоректного найменування показника якості призводить до неадекватної або невизначеною формулюванні вимог і розмитим критеріям оцінки результатів дослідження.

  На наш погляд, мікробіологічними показником якості живих бактеріальних вакцин, що підтверджує відсутність контамінації бактеріями і грибами, може служити найменування, яке доводить не що інше, як відсутність сторонніх бактерій і грибів. Аналогічним чином даний показник якості живих вакцин трактується і Європейської фармакопеї - «Bacterial and fungal contamination» [14, 15]. Найбільш точне формулювання найменування показника, що узгоджується з вимогами Європейської фармакопеї, представлена ​​в ФС на вакцину туберкульозну БЦЖ - «Відсутність сторонніх бактерій і грибів» (таблиця).

  Проведений аналіз вимог діючих видань ГФ РФ до методик і критеріїв оцінки якості живих бактеріальних вакцин при визначенні наявності сторонніх бактерій і грибів показав, що в даний час випробування традиційно проводять методом прямого посіву згідно ОФС «Стерильність» [16]. Однак детальний опис методики і процедура обліку результатів, як правило, відсутня. Наприклад, випробування живої вакцини БЦЖ згідно ФС.3.3.1.0018.15 проводять відповідно до ОФС «Стерильність» з нормативною вимогою наявності в зразку мікобактерій БЦЖ, при цьому порядок обліку результатів випробування і процедури диференціації / ідентифікації мікобактерій БЦЖ від сторонніх бактерій і грибів не описані.

  Методики випробування на «Відсутність сторонніх мікроорганізмів і грибів» туляремійной, чемний, сібіреязвенной і бруцельозній вакцин

  Вимоги до оцінки наявності сторонніх бактерій і грибів в живих бактеріальних вакцинах Requirements to the assessment of presence of extraneous bacteria and fungi in live bacterial vaccines

  Препарати Preparations Нормативна документація Normative documentation Найменування показника Indicator description Вимоги Requirements

  Вакцина туберкульозна БЦЖ жива Live tuberculosis vaccine BCG ФС.3.3.1.0018.15 Pharmacopeia monograph (PM) .3.3.1.0018.15 Відсутність сторонніх бактерій і грибів Absence of foreign bacteria and fungi Стороння мікрофлора (бактерії, гриби) має бути відсутня, за винятком мікобактерій БЦЖ Foreign micro-flora (bacteria, fungi) must be absent, with the exception of mycobacteria BCG

  ФСП P N001969 / 01-310308 Manufacturer's pharmacopoeial monograph (MPM) Registered ® N001969 / 01-310308 Відсутність сторонньої мікрофлори Absence of foreign micro-flora Чи не повинна містити сторонньої мікрофлори Must be clear of any foreign micro-flora

  Вакцина туберкульозна БЦЖ-М жива Live tuberculosis vaccine BCG-M ФСП P N001972 / 01-310308 MPM R N001972 / 01-310308

  ФС (відсутній) PM (not available) Немає No ні No

  Вакцина БЦЖ для імунотерапії раку сечового міхура жива Live BCG vaccine for immune therapy of bladder cancer ФС.3.3.1.0053.18 PM.3.3.1.0053.18 Відсутність сторонніх бактерій і грибів Absence of foreign bacteria and fungi Стороння мікрофлора (бактерії, гриби) повинна відсутні, за винятком мікобактерій БЦЖ Foreign micro-flora (bacteria, fungi) must be absent, with the exception of mycobacteria BCG

  НД P N001970 / 01 ND R N001970 / 01

  Вакцина туляремійна жива Live tularemia vaccine ФС.3.3.1.0019.15 PM.3.3.1.0019.15 Відсутність сторонніх мікроорганізмів і грибів Absence of foreign microorganisms and fungi Чи не повинна містити сторонніх мікроорганізмів і грибів Must be clear of any foreign microorganisms and fungi

  ФСП P N002348 / 01-010212 MPM R N002348 / 01-010212

  Вакцина чумна жива Live plague vaccine ФС.3.3.1.0022.15 PM.3.3.1.0022.15

  ФСП ЛСР-005759 / 08-220708 MPM on medicinal drug R 005759 / 08-220708

  Вакцина бруцеллезная жива Live brucellosis vaccine ФС.3.3.1.0011.15 PM.3.3.1.0011.15

  ФСП P N003612 / 01-010212 MPM R N003612 / 01-010212

  Вакцина сибиреязвенная жива Live anthrax vaccine ФС.3.3.1.0016.15 PM.3.3.1.0016.15

  ФСП P N001273 / 01-230911 MPM R N001273 / 01-230911

  Вакцина Е сипнотіфозная комбінована жива Combined live typhus vaccine E ФС.3.3.1.0054.18 PM.3.3.1.0054.18 Стерильність Sterility Повинен бути стерильним Must be sterile

  Вакцина Ку-лихоманки М-44 жива Live Q fever vaccine M-44 ФС.3.3.1.0052.18 PM.3.3.1.0052.18 Стерильність Sterility Чи не повинна бути контаміновані сторонньої мікрофлорою Must not be contaminated by foreign micro-flora

  ФСП ЛС-002153-180512 MPM on medicinal drug 002153-180512 повинна бути стерильна Must be sterile

  викладені більш детально і включають вказівки не тільки на метод посіву, але і на необхідність дотримання співвідношення обсягу досліджуваного зразка і живильного середовища (1:20), а також пересіву на 5-7 добу інкубації і наступний через 14 діб перегляд мазків посівів, забарвлених по Граму. Для інтерпретації отриманих результатів випробування туляремійной, бруцельозній і чемний

  вакцин додатково при виявленні в мазках гра-мотріцательних паличок, що відрізняються по морфології від відповідних вакцинних штамів, передбачено дослідження мазків, оброблених флуоресцентними діагностичними імуноглобулінами, але в той же час опис морфології шуканих туляремійних бактерій, бруцел та чумного мікроба не наводиться. Крім цього виявлено не-

  відповідність до вимог ОФС «Стерильність» по рекомендованій температурі 35-37 ° С інкубації посівів зразків сібіреязвенной вакцини.

  Порівняльний аналіз фармакопейних вимог ОФС і ФС ГФ РФ XIII і XIV видань і НД виробників дозволив виявити суттєві методичні недоробки і розбіжності, що ускладнюють проведення достовірної оцінки і об'єктивного уявлення результатів визначення мікробіологічного забруднення живих вакцин. Встановлені проблеми, головним чином, відносяться до різночитань у найменуванні показника, повноті викладу методики та критеріїв оцінки результатів випробування. У НД зустрічаються посилання на втратили свою дію документи -борошно 4.1 / 2.588-96 і ГФ РФ XII видання. На наш погляд, найбільш гостро стоїть питання інтерпретації результатів випробування, що вимагає детального опрацювання процедур, що дозволяють диференціювати зміни середовища, обумовлені зростанням відповідного вакцинного штаму від змін, викликаних зростанням контоменантами або тест-штаму мікроорганізму при дослідженні антимікробної дії живих вакцин. В рамках лабораторної експертизи при відсутності детального викладу методики аналізу і чітких критеріїв відповідності не представляється можливим оцінити її відтворюваність, а також якість досліджуваних зразків.

  З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що практично вся нормативна база в частині методики виявлення контамінації сторонніми бактеріями і грибами в живих бактеріальних вакцинах потребує актуалізації і вдосконаленні з урахуванням специфіки приватних НД.

  Для вдосконалення вимог при розробці нових нормативно-правових документів доцільно використовувати єдине найменування показника «Відсутність сторонніх бактерій і грибів»; випробування проводити методом прямого посіву на тіогліколевую середу в умовах інкубації при температурах (32,5 ± 2,5) і (22,5 ± 2,5) ° С, так як метод мембранної фільтрації (діаметр пор 0,45 мкм мембран) для випробування живих бактеріальних вакцин не застосуємо через їх складу; визначати придатність кожної партії тиогликолевой середовища, в тому числі і щодо забруднень, що заважають достовірному встановленню контамінації в забарвлених по Граму мазках [8]. Слід оцінити придатність методики, яка враховує особливості живих вакцин, включаючи визначення наявності / відсутності антимікробної дії і способу його усунення, а також необхідності пробоподготовки і пересіву на 5-7 добу; розробити порядок обліку, інтерпретації результатів і критеріїв оцінки, в тому числі характеру типового зростання вакцинного штаму і способів його диференціації від контамінантів в тио-гліколевої середовищі, в мазках, пофарбованих за Грамом і специфічними флуоресціюючими діагностичними імуноглобулінами [17].

  Розроблені пропозиції можуть також використовуватися для вдосконалення методик оцінки якості по досліджуваного показнику, сприяти зниженню виробничих ризиків та підвищення безпеки інших живих вакцин для парентерального введення. Зокрема, це актуально для оцінки якості вакцини Ку-лихоманки М-44 живий і вакцини Е висипнотифозної комбінованої живий, що містять суспензію живої культури коксіелл Бернета і рикетсій Провачека відповідно, які відповідно до вимог фармакопейних статей Державної фармакопеї Російської Федерації XIV видання «повинні бути стерильними».

  таким чином, проведені дослідження дозволили визначити необхідність вдосконалення нормативної бази в частині вимог до проведення випробування живих бактеріальних вакцин з виявлення контамінації сторонніми бактеріями і грибами. Для оцінки наявності в живих бактеріальних вакцинах сторонніх бактерій і грибів доцільно використовувати єдине найменування показника - «Відсутність сторонніх бактерій і грибів». Розроблені пропозиції щодо гармонізації вимог до оцінки якості аналогічних препаратів, можуть бути використані при підготовці відповідних нормативно-правових документів (ОФС, ФС, НД і ін.).

  Робота виконана в рамках державного завдання ФГБУ «НЦЕСМП» МОЗ України № 056-00154-19-00 на проведення прикладних наукових досліджень (номер державного обліку НДР АААА-А18-118021590046-9).

  конфлікт інтересів. Автори підтверджують відсутність конфлікту фінансових / нефінансових інтересів, пов'язаних з написанням статті.

  список літератури

  1. Федеральний закон Російської Федерації від 12 квітня 2010 року № 61-ФЗ (ред. Від 06.06.2019 р) «про обіг лікарських засобів».

  2. WHO, Vaccine Standardization. 2019. [Електронний ресурс]. URL: http://www.whogis.com/biologicals/vaccines/en/ (дата звернення 18.03.2019).

  3. Медуніцин Н.В. Вакцінологія. М .: Тріада-X 2010.

  512 з.

  4. Вельца Н.Ю., букатіні Т.М., Пастернак Є.Ю., Миколаєва Т.М., Романова С.В. Правила належної лабораторної практики: аналіз змін законодавства. Безпека і ризик фармакотерапії. 2017; 5 (1): 27-31.

  5. Наказ Мінпромторгу РФ від 14.06.2013 № 916 «Про затвердження правил організації виробництва і контролю якості лікарських засобів».

  6. Серія технічних доповідей ВООЗ. 25-й доповідь. ВООЗ; 1975. № 530. URL: https://apps.who.int/ iris / bitstream / handle / 10665/41053 / WH0 TRS 530_rus. pdf? sequence = 2&isAllowed = y (дата звернення 18.03.2019).

  7. Lolas A. The role of microbiology in the design and development of pharmaceutical manufacturing processes. Pharm. Bioprocess. 2014; 2 (2): 125-8.

  8. Gupta R.K. Role of Environmental Monitoring and Microbiological Testing During Manufacture of Sterile Drugs and Biologics. American Pharmaceutical Review. 2014; 17 (6) 46-55. URL: https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/169384-Role-of-Environmental-Monitoring-and-Microbiological-Testing-During-Manufacture-of-Sterile-Drugs-and-Biologics/ (дата звернення 18.03 .2019).

  9. Державна фармакопея України, XIII видання. Москва; 2015. Т. 1-3.

  10. державна фармакопея Російської Федерації

  XIV видання. Москва; 2018. Т. 1-4.

  11. Nunnally B.K., Turula V.E., Sitrin R.D., editors. Vaccine Analyses: Strategies, Principles, and Control. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2015. 665 p. DOI: 10.1007 / 978-3-662-45024-6.

  12. Саяпина Л.В., Бондарєв В.П., Олефір Ю.В. Сучасний стан вакцинопрофілактики особливо небезпечних інфекцій. Проблеми особливо небезпечних інфекцій. 2016 року; 2: 107-10. DOI: 10.21055 / 0370-1069-2016-2-107-11 (1

  13. WHO, Environmental Monitoring of Clean Rooms in Vaccine Manufacturing Facilities, Points to consider for manufacturers of human vaccines, November, 2012. [Електронний ресурс]. URL: http://www.who.int/immunization standards / vaccine_ quality / env monitoring cleanrooms final.pdf ТДАТУ звернення Г8.03.2019У

  14. BCG for immunotherapy. European pharmacopoeia. 9.0.01 / 2011: 1929.

  15. BCG vaccine, freeze-dried European pharmacopoeia 9.0.01 / 2012: 0163.

  16. Суханова С.М, Захарова Н.Є. «Мікробіологічна чистота» сухих поживних середовищ, які використовуються для оцінки стерильності імунобіологічних лікарських препаратів. Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування. 2018; 18 (3): 191-7. DOI: 10.30895 / 2221-996X-2018-18-3-191-197.

  17. Касіно І.В., Алексєєва С.А., Бердникова З.Е., Немирівська Т.І., Альохіна А.С. Перспективи вдосконалення експертизи якості вакцини туляремійной живий. Біопрепаратів. Профілактика, діагностика, лікування. 2017; 17 (4): 240-7.

  References

  1. Federal Law of the Russian Federation dated April 12 2010 No 61-FL (edit. Dated June 06, 2019) «On drug circulation».

  2. WHO, Vaccine Standardization. 2019. (Cited 18 Mar 2019). [Internet]. Available from: http://www.whogis.com/biologicals/vac-cines/en/.

  3. Medunitsyn N.V. [Vaccinology]. M .: "Triada-X" 2010.

  512 p.

  4. Vel'ts N.Yu., Bukatina T.M., Pasternak E.Yu., Nikolaeva T.N., Romanova S.V. [Guidelines on good laboratory practice: analysis of the changes in legislation]. Biobezopasnost 'i Risk Farmakoterapii. [Biosafety and Risk of Pharmacotherapy]. 2017; 5 (1): 27-31.

  5. Order of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation dated June 14, 2013 No 916 "On approval of the rules for organization of production and quality control of drugs"

  6. Technical Report Series WHO. 25-th Report. WHO; 1975. No 530. [Internet] (Cited 18 Mar 2019) Available from: https: // apps. who.int/iris/bitstream/handle/10665/41053/WHO_TRS_530_rus. pdf? sequence = 2&isAllowed = y.

  7. Lolas A. The role of microbiology in the design and development of pharmaceutical manufacturing processes. Pharm. Bioprocess. 2014; 2 (2): 125-8.

  8. Gupta R.K .. Role of Environmental Monitoring and

  Microbiological Testing During Manufacture of Sterile Drugs and Biologies. American Pharmaceutical Review. 2014; 17 (6) 46-55. (Cited 18 Mar 2019). Available from: https://www.american-pharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/169384-Role-of-Environmental-Monitoring-and-Microbiological-Testing-During-Manufacture-of-Sterile-Drugs-and-Biologics/.

  9. State Pharmacopeia of the Russian Federation, XIII edition. Moscow; 2015. Vol. 1-3.

  10. State Pharmacopeia of the Russian Federation, XIV edition. Moscow; 2018. Vol. 1-4.

  11. Nunnally B.K., Turula V.E., Sitrin R.D., editors. Vaccine Analyses: Strategies, Principles, and Control. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2015. 665 p. DOI: 10.1007 / 978-3-662-45024-6.

  12. Sayapina L.V., Bondarev V.P., Olefir Yu.V. [Current State of the Vaccine Prophylaxis of Particularly Dangerous Infections]. Problemy Osobo Opasnykh Infektsii [Problems of Particularly Dangerous Infections]. 2016 року; 2: 107-10. DOI: 10.21055 / 0370-1069 -2016-2-107-110.

  13. WHO, Environmental Monitoring of Clean Rooms in Vaccine Manufacturing Facilities, Points to consider for manufacturers of human vaccines, November, 2012. (Cited 18 Mar 2019) [Internet]. Available from: http://www.who.int/immunization_stan-dards/vaccine quality / env_monitoring_cleanrooms_final.pdf.

  14. BCG for immunotherapy. European pharmacopoeia. 9.0.01 / 2011: 1929.

  15. BCG vaccine, freeze-dried European pharmacopoeia 9.0.01 / 2012: 0163.

  16. Sukhanova S.M., Zakharova N.E. [Microbial Quality of Dehydrated Media Used in the Sterility Testing of Immunobiological Medicinal Products]. Biopreparaty. Profilaktika, Diagnostika, Lechenie [BlOpreparations. Prevention, Diagnosis, Treatment]. 2018; 18 (31: 191-7. DOI: 10.30895 / 2221-996X-2018-18-3-191-197.

  17. Kasina I.V., Alekseeva S.A., Berdnikova Z.E., Nemirovskaya T.I., Alekhina A.S. [Prospects for improving evaluation of live tularemia vaccine quality]. Biopreparaty. Profilaktika, Diagnostika, Lechenie. [BlOpreparations. Prevention, Diagnosis, Treatment] 2017; 17 (4): 240-7.

  Authors:

  Sukhanova S.M., Sayapina L.V., Berdnikova Z.E., Tikhonova A.S., Klimov V.I. Scientific Center on Expertise of Medical Application Products. 8, Petrovsky Bulvar, Moscow, 127051, Russian Federation. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Про авторів:

  Суханова С.М., Саяпина Л.В., Бердникова З.Е., Тихонова А.С., Клімов В.І. Науковий центр експертизи засобів медичного застосування. Російська Федерація, 127051, Москва, Петровський бульвар, 8, стор. 2. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Надійшла 29.03.19. Прийнята до публ. 18.04.19.


  Ключові слова: ЖИВІ ВАКЦИНИ /ОЦІНКА ЯКОСТІ /контамінації /ВІДСУТНІСТЬ стороння мікрофлора /СТЕРИЛЬНІСТЬ /БЕЗПЕКА /LIVE VACCINES /QUALITY ASSESSMENT /CONTAMINATION /ABSENCE OF FOREIGN MICROFLORA /STERILITY /SAFETY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити