Область наук:
 • екологічні біотехнології
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Праці Міжнародного симпозіуму «Надійність і якість»

  Наукова стаття на тему 'Проблеми очищення стічних вод на підприємствах м Пензи '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми очищення стічних вод на підприємствах м Пензи»

  ?Солдатенкова О.О., Доросінскій А.Ю. ПРОБЛЕМИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВАХ г.Пенза

  Очищення стічних вод є невід'ємною частиною функціонування будь-якого промислового підприємства, у якого в техпроцесах використовуються промислові води. До таких техпроцесами відносяться виробництво друкованих плат, гальванічне виробництво та ін.

  Для кожного з перерахованих вище виробництв існують різні способи очищення забруднених стічних вод: реагентний метод, біохімічний, біологічний, фізико-хімічні і т.д.

  Спрощено, алгоритм очищення можна представити у вигляді такої послідовності дій:

  - Стічні води після виробництва надходять на очисні споруди;

  - Відповідно до прийнятого методом очищення стічні води обробляються, в результаті чого відбувається зниження концентрації забруднюючих речовин у воді за рахунок утворення осаду (шламу);

  - Очищена вода скидається в горколлектор.

  Обробка води направлена ​​на досягнення норм гранично-допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин до яких відносяться метали, а також різні органічні і неорганічні сполуки.

  На підставі методики та керівників підприємницьких структур розраховуються нормативи водовідведення (скидання) за складом стічних вод, що скидаються в мережі міської каналізації, узгоджуються в Управлінні з технологічного та екологічного нагляду Ростехнагляду г.Пенза і затверджуються головою адміністрації м Пензи.

  Згідно Постанови Глави адміністрації г.Пенза від 11.09.2007г. № 1120 «Про введення в дію нормативів водовідведення (скидання) за складом стічних вод, що скидаються в мережі міської каналізації» встановлені нові норми ГДК забруднюючих речовин, що скидаються в мережі міської каналізації підприємствами г.Пенза.

  Відповідно до [1] ТОВ «Міськводоканал» може подавати абонентам питну воду з вмістом шкідливих хімічних речовин зокрема міді - 1.0 мг / л, цинку - 5.0 мг / л, а в Постанові № 1120 від 11.09.07 р в скидається підприємством воді зміст тієї ж міді не повинно перевищувати 0,003мг / л, цинку 0,026мг / л. Для аналізу наведемо наступні концентрації забруднюючих речовин в стічній та питній воді (Таблиця 1).

  Таблиця 1

  № п / п Найменування забруднюючої речовини ГДК в стічних водах, що скидаються в мережі ТОВ «Міськводоканал» відповідно до Постанови № 112 0, мг / л ГДК в стічних водах до прийняття Постанови № 1120, мг / л Тгебованія до питної води згідно з ГОСТ 287182 і СанПіН 2.1.4.1074-01 Фактична концентрація в питній воді, мг / л

  1 Фосфати 0.29 0.86 0.5

  2 Хлориди 77. 95 45 350 До 60

  3 Сульфати 281.47 377 500 До 25

  4 Нафтопродукти 0. 17 2 0. 1 До 0.2

  5 АПАВ 0. 22 0.86 0. 5 До 0.0 8

  6 Залізо загальне 0. 3 1.4 0. 3 До 1.0

  7 Марганець 0 .01 0.06 0. 1 До 0.09

  8 Мідь 0 .003 0 .015 1 До 0.1

  9 Цинк 0.026 0. 075 5 До 0.02

  10 Нікель 0. 031 0. 15 0. 1 До 0.1

  Аналізуючи таблицю 1 неважко помітити, що норми ГДК забруднюючих речовин, встановлені Постановою № 1120 від 11.09.07г (на скидання). в кілька разів нижче норм, встановлених на питну воду в [1] і досягнення ГДК, наприклад, по нафтопродуктах з норми 2 до 0,17мг / л не представляється можливим (тільки в процесі хоз.битових потреб робітників: миття рук після роботи на верстатах призводить до перевищення ГДК по нафтопродуктах згідно з новими нормами).

  З порівняльного аналізу зазначених документів випливає, що стічна вода повинна бути чистішою питної, що надходить з міського водопроводу, що логічно пояснити не представляється можливим.

  Більш того, при аналізі стічної води на вміст забруднюючих речовин на виході підприємства не враховуються фонові концентрації забруднюючих речовин, що ще більше погіршує становище.

  Фонової концентрацією (ФК) називається значення концентрації забруднюючих речовин у водопровідній воді на вході підприємства. Для питної води ФК визначаються ТОВ «Міськводоканал» як концентрації в поверхневих водах, тобто в Сурском водосховище (в середині платини).

  Значення ФК водопровідної води повинні враховуватися під час вступу води на підприємство, і розрахунок норм ПКД повинен виконуватися згідно з наступною формулою:

  С = С - С

  ^ Факт вих фон ,

  де Свих - концентрація забруднюючих речовин в стічній воді на виході; Сфон - фонова концентрація забруднюючих речовин.

  В іншому випадку (з розрахунку Сфакт = Свих) підприємства змушені очищати питну воду, що надходить з труб і запірної арматури мереж ТОВ «Міськводоканалу».

  Виконувати подібну очищення підприємства не мають можливості, оскільки проектами на очисні споруди не передбачалася дана очищення, а інші технології очищення до існуючих норм потребують капітальних вкладень в десятки мільйонів рублів, яких у більшості підприємств немає.

  Більш того, нав'язуючи подібну систему розрахунку ТОВ «Міськводоканал» намагається перекласти функції міських очисних споруд на плечі підприємств м Пензи і отримати додаткове джерело фінансування у вигляді щомісячних штрафів.

  Якщо управлінням ТОВ «Міськводоканалу» одночасно будуть застосовуватися значні щомісячні штрафи, поряд з необхідністю вкладення фінансових коштів в модернізацію очисних споруд, то підприємства змушені будуть підвищувати вартість виробів на суму штрафів, що призведе до зниження конкурентоспроможності і зниження експортних поставок. В результаті, підприємства будуть змушені знижувати темпи виробництва продукції.

  Тому пропонується переглянути норми ГДК забруднюючих речовин в стічних водах, а також ввести облік ФК при розрахунку фактичних концентрацій речовин у стічних водах.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. СанПіН 2.1.4.1074-01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості"


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити