Розглянуто основні проблеми здійснення обліку та реєстрації породних відвалів вугільних шахт, досліджені можливості їх ідентифікації як об'єктів різних видів державних кадастрів і реєстрів, запропоновані шляхи вирішення зазначених проблем для формування необхідних відомостей про відвалах в облікових системах.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Прохоров Дмитро Олегович, Сніжко Ірина Ігорівна


REGISTRATION PROBLEMS OF ROCK DUMPS OF COAL MINES IN STATE CADASTRES

The main registration problems of rock dumps of coal mines are considered, the possibilities of their identification as objects of different state cadastres and registers are investigated, ways of solving these problems for generating the necessary information about rock dumps in registration systems are proposed.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Тульського державного університету. Науки про землю

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ВІДВАЛІВ гірських порід до Державного кадастру'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ВІДВАЛІВ гірських порід до Державного кадастру»

  ?logicheskogo aktivizma // Ohrana okruzhayushchej sredy i sovremennye global'nye ehko-logicheskie problemy: materialy III regional'noj nauchnoj ehkologicheskoj konferen-cii aspirantov i studentov. Tambov, 2005.

  5. Tihonov M.N., Bogoslovskij M.M. EHkologicheskij terrorizm kak global'-naya problema sovremennosti // PRoAtom: setevoj zhurnal. 2018 [EHlektronnyj resurs]. URL: http://www.proatom.org.ua/modules.6404 (data obrashcheniya: 07.01.2019).

  6. Oganesyan EH.EH. Ugolovno-pravovaya harakteristika ehkologicheskogo terro-rizma // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2004. №6.

  7. Ryzhenkov A.YA. EHkologicheskij terrorizm kak global'naya problema sovremennosti // Legal Concet. 2017. №2.

  8. Noji E.K. Bioterrorism: a «new» global environ mental health threat // Global Change & Human Health. 2001. №1.

  9. Davydov V.O. Sovremennyj ehkstremizm: vzglyad kriminalista: uchebnoe po-sobie dlya slushatelej magistratury i aspirantov po kafedre kriminalistiki. M .: YUrlitinform, 2018.

  УДК 622.693.26: 528.44

  ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ВІДВАЛІВ гірських порід до Державного кадастру

  Д.О. Прохоров, І.І. Сніжко

  Розглянуто основні проблеми здійснення обліку та реєстрації породних відвалів вугільних шахт, досліджені можливості їх ідентифікації як об'єктів різних видів державних кадастрів і реєстрів, запропоновані шляхи вирішення зазначених проблем для формування необхідних відомостей про відвалах в облікових системах.

  Ключові слова: терикон, породний відвал, вугільна шахта, кадастр, реєстрація прав, ЗБ-кадастр, 4Б-кадастр.

  Згідно зі статистичними даними та щорічним оглядам Федеральної служби по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища стан якості земель фактично у всіх регіонах Росії інтенсивно погіршується. До основних видів негативних процесів, що впливають на стан грунтового покриву, особливо ріллі та інших сільськогосподарських угідь, відносяться деградація, захаращення, знищення, водна та вітрова ерозія. Таким чином, поверхневий шар ґрунту невідворотно втрачає стійкість до руйнування, здатність до відновлення властивостей, відтворення родючості в результаті істощітельное і споживчого використання земель. До одного з основних видів забруднення грунтового покриву відносять забруднення грунтів токсикантами промислового походження.

  У Тульській області за 150 років розробки Підмосковного вугільного басейну на денній поверхні накопичилося понад 300 млн т гірських порід у вигляді різних відходів виробництва. Основний обсяг цих відходів розміщується в териконах вугільних шахт [1].

  Відповідно до класифікації земельного фонду за видами земельних угідь ділянки, на яких розташовані відвали гірських порід, відносять до несільськогосподарських угідь, а саме порушеним землям. Такі землі втрачають свою господарську цінність і стають джерелом негативного впливу на навколишнє середовище в зв'язку з порушенням ґрунтового покриву, гідрологічного режиму і утворення техногенного рельєфу в результаті виробничої діяльності людини.

  Порушення земель відбувається при розробці родовищ корисних копалин і торфу, виконанні геологорозвідувальних, вишукувальних, будівельних та інших робіт, в зв'язку з чим на підприємствах, діяльність яких пов'язана з порушенням земель, невід'ємною частиною технологічних процесів є роботи по рекультивації земель (комплекс робіт, спрямованих на відновлення продуктивності та іншої цінності земель, а також на поліпшення умов навколишнього середовища).

  Державний земельний нагляд за дотриманням обов'язків по рекультивації земель при розробці родовищ корисних копалин здійснюється Федеральною службою з нагляду в сфері природокористування (Росприроднагляду) [2].

  Відповідно до Наказу Мінприроди РФ № 525, Роскомзема № 67 від 22.12.1995 року "Про затвердження Основних положень про рекультивацію земель, зняття, збереження і раціональне використання родючого шару грунту» [3] облік порушених земель здійснюється Федеральною службою державної реєстрації, кадастру і картографії (Росреестра) за затвердженими формами Росстату [4]. За даними Росре-Естра на 01.01.2018 р площа порушених земель на території Тульської області склала 10 тис. Га (рис. 1) [5].

  Крім відчуження величезних площ земельних угідь, породні відвали вугільних шахт є екологічно небезпечними об'єктами, тому що під впливом вітрової та водної ерозії негативно впливають на навколишнє середовище, не тільки на ґрунтовий шар, а й на повітряний і водний басейни.

  У зв'язку з цим особливої ​​актуальності набувають питання обліку та опису їх характеристик у відповідних державних кадастри і реєстрах з метою проведення моніторингу за їх станом, оцінки екологічної небезпеки при виборі оптимальних способів усунення або зниження негативного впливу породних відвалів вугільних шахт на земельні ресурси.

  І Лісові землі

  5,4%

  3,8%! 7о / о

  3,8%, | ^ 0,3%

  7,2%

  15,2%

  В Під дорогами

  У Лісові насадження, що не входять в лісовий фонд В Під забудовою

  62,5% В Під водою

  У Інші землі

  У Порушені

  Мал. 1. Розподіл видів несільськогосподарських угідь в Тульській області на 01.01.2018 р.

  Розподіл териконів по території Тульської області наступне: близько 20 з них знаходиться в Щекінском районі, 26 - у Киреевском районі, 14 - у Вузловський районі, 16 - у місті Донський, 14 - в Новомосковському районі, 13 - у Кимовск районі, 22 - у Богородицком районі і 4 - в Суворовському районі [6].

  В даний час облік породних відвалів вугільних шахт ведеться без певної системи, різними відомствами, відсутня чітка регламентована процедура зберігання та надання даних про терикони.

  Проблеми обліку та моніторингу стану породних відвалів пов'язані також з тим, що вугільні шахти закриті, а рекультиваційні або консерваційні заходи на відвалах не проведені. Рано чи пізно в кожному конкретному випадку буде необхідно визначати методи боротьби з негативним впливом териконів на навколишнє середовище (повне розбирання, рекультивація або консервація терикону) або вибирати технологію розбирання терикону, напрямки рекультивації або спосіб консервації.

  У зв'язку з цим постає логічне запитання: в якому саме з існуючих на сьогоднішній день державний кадастр або реєстрі можна враховувати такі об'єкти як відвали гірських порід (терикони)? Далі розглянемо можливість ідентифікації породних відвалів як об'єктів обліку, реєстрації та включення відомостей про них в різні кадастри (реєстри).

  Законодавством Російської Федерації визначено перелік державних інформаційних ресурсів, що містять відомості про об'єкти природного і антропогенного походження (рис. 2).

  Госуяарственн ий лісової реєстр

  Державний водний реєстр

  ГКМіППН

  Террикон

  4

  Державний кадастр відходів

  ГКООПТ

  ІСОГД

  Мал. 2. Види державних кадастрів і реєстрів в Російській Федерації

  Уповноважений орган, який відповідає за ведення того чи іншого кадастру і реєстру, а також вимоги до змісту відомостей про об'єкти обліку і порядок внесення таких відомостей визначається федеральними, регіональними або муніципальними нормативно-правовими актами. У таблиці представлені основні цілі створення кадастрів (реєстрів).

  Виходячи зі способу формування териконів в результаті промислового виробництва, що приводить до утворення антропогенного ландшафту, їх не можна враховувати в перших трьох видах кадастрів (реєстрів), які, в основному, містять відомості про природні об'єкти.

  Винятками є гідротехнічні споруди (наприклад, греблі з грунтових матеріалів [7]), розташовані на водних об'єктах. Інформація про таких штучних об'єктах включається до державного водний реєстр.

  У містобудівному кадастрі, що представляє собою інформаційні системи забезпечення містобудівної діяльності, міститься звід документованих відомостей про розвиток територій, про їх забудові, про земельні ділянки, про об'єкти капітального будівництва.

  Оскільки дані системи ведуться на території населених пунктів, то враховувати породні відвали не представляється можливим, так як дані об'єкти знаходяться за межами міської межі.

  Інтерес представляє державний кадастр відходів, так як відвали - це відходи підприємств гірничовидобувної галузі, які утворюються шляхом складування порожніх порід вугільних шахт на денній поверхні.

  Згідно з Федеральним Законом «Про відходи виробництва та споживання» від 24.06.1998 р № 89-ФЗ породні відвали належать до об'єктів розміщення відходів (далі - ОРО), тобто до спеціально обладнаний-

  вим спорудам, призначеним для розміщення відходів і включає в себе об'єкти зберігання відходів і об'єкти поховання відходів. До таких об'єктів також відносяться полігони, шламосховища, в тому числі шламовий комору, хвостосховища і інші подібні об'єкти.

  Цілі створення державних кадастрів (реєстрів)

  № п / п Вид державного кадастру (реєстру) Цілі

  1 Державний лісовий реєстр Отримання інформації про ліси, про їх використання, охорони, захисту, відтворення, про лісництвах і про лісопарках для сталого управління лісами, збереження біологічного різноманіття лісів, підвищення їх потенціалу

  2 Державний водний реєстр Інформаційне забезпечення комплексного використання водних об'єктів, цільового використання водних об'єктів, їх охорони, планування і розробка заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків

  3 Державний кадастр особливо охоронюваних природних територій Оцінка стану природно-заповідного фонду, визначення перспектив розвитку мережі даних територій, підвищення ефективності державного нагляду в галузі охорони і використання особливо охоронюваних природних територій, а також облік даних територій при плануванні соціально-економічного розвитку регіонів

  4 Містобудівний кадастр - ІСОГД Забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб достовірними відомостями, необхідними для здійснення містобудівної, інвестиційної та іншої господарської діяльності, проведення землеустрою

  5 Державний кадастр відходів Інформаційне забезпечення діяльності в галузі поводження з відходами для максимального використання вихідних сировини і матеріалів, скорочення і запобігання утворенню відходів, зниження класу їх небезпеки в джерелах освіти, залучення відходів в господарський оборот

  6 Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин Забезпечення розробки федеральних і регіональних програм геологічного вивчення надр, комплексного використання родовищ корисних копалин, раціонального розміщення підприємств по їх видобутку та інші народно-господарські цілі

  7 Єдиного державного реєстру нерухомості Інформаційне забезпечення діяльності з проведення державного кадастрового обліку та державної реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна

  Відомості про ОРО вносяться до державного реєстру об'єктів розміщення відходів (далі - ГРОРО), який є складовою частиною державного кадастру відходів. Крім інформації про ОРО кадастр містить федеральний класифікаційний каталог відходів, а також банк даних про відходи і про технології утилізації та знешкодження відходів різних видів.

  Законом передбачено, що власники об'єктів розміщення відходів, а також особи, у володінні або в користуванні яких знаходяться об'єкти розміщення відходів, після закінчення експлуатації даних об'єктів зобов'язані проводити контроль за їх станом і впливом на навколишнє середовище і роботи по відновленню порушених земель в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

  Однак порядком ведення державного кадастру відходів [8] визначено, що ГРОРО включає звід систематизованих відомостей тільки про експлуатованих об'єктах зберігання відходів і об'єктах поховання відходів.

  Не підлягають включенню до ГРОРО:

  1) об'єкти розміщення відходів, виведені з експлуатації (в тому числі рекультивовані або законсервовані) відповідно до встановленого порядку;

  2) об'єкти поховання відходів, розташовані на територіях, використання яких для захоронення відходів заборонено законодавством Російської Федерації;

  3) спеціальні об'єкти розміщення радіоактивних відходів;

  4) скотомогильники.

  Таким чином, терикони не є об'єктом державного кадастру відходів, але зможуть такими бути при створенні окремого розділу в ГРОРО, що враховує дані про невикористовуваних відвалах, на яких не проводилася рекультивація.

  Щодо державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин складання і ведення державного кадастру здійснюється Федеральним агентством з надрокористування (Роснадра). У кадастр включається наступна інформація:

  - про родовища із запасами корисних копалин, як врахованими Державним балансом запасів корисних копалин або територіальними балансами запасів загальнопоширених корисних копалин, так ще не врахованими, але на яких завершені оціночні роботи (при позитивній геолого-економічної оцінки) або розвідка;

  - про родовища, запаси корисних копалин яких зняті з обліку Державним балансом запасів корисних копалин або територіальними балансами запасів загальнопоширених корисних копалин незалежно від підстави зняття з обліку;

  - про вироблених родовищах;

  - про прояви твердих корисних копалин, для яких встановлено наявність хоча б одного тіла (поклади) корисних копалин, за якістю (змістом цінних компонентів) задовольняють мінімальним вимогам промисловості до родовищ, але кількість запасів яких або не встановлено, або їм не дана промислова оцінка [9 ].

  З огляду на вищевикладене, породні відвали також не можна віднести до об'єктів державного кадастру родовищ. Проте, породний відвал вугільної шахти може містити в собі велику кількість корисних компонентів, і може вважатися потенційним техногенним родовищем. Для віднесення терикону вугільної шахти до техногенному родовищу необхідно провести дослідження, підрахунок запасів корисних компонентів і т.д. Розбирання породного відвалу вугільної шахти - це фактично відкрита розробка невеликого техногенного родовища нагорного типу. Тобто при розбиранні терикону відбуваються процеси, використовуються технології і механізація такі ж, як при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.

  Ще одним інформаційному ресурсом, що містить дані про природні і штучно-створених об'єктах нерухомості, є Єдиний державний реєстр нерухомості (далі - ЕГРН). ЕГРН є зведенням достовірних і систематизованих відомостей про нерухоме майно, державний кадастровий облік і державна реєстрація прав яких проведені відповідно Федеральним законом від 13.07.2015 р №218-ФЗ «Про державну реєстрацію нерухомості».

  У світлі останніх змін в законодавстві, наприклад, прийняття «закону про лісовий амністії» [10], відомостями ЕГРН віддається пріоритет при встановленні основних характеристик об'єктів нерухомості.

  Внесення відповідного запису в ЕГРН про право на об'єкт нерухомості є єдиним доказом визнання і підтвердження державою факту виникнення, зміни, переходу, припинення або обмеження права певної особи на майно. Зареєстроване в ЕГРН право може бути оскаржене лише у судовому порядку.

  Положення 218-ФЗ застосовуються при державному кадастровому обліку і реєстрації прав на земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення, об'єкти незавершеного будівництва, машино-місця, єдині нерухомі комплекси, за винятком повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання, ділянок надр. Землі під водою, лісові насадження і особливо охоронювані природні території враховуються в ЕГРН як земельні ділянки.

  Щодо обліку териконів в ЕГРН слід зазначити, що кадастровий облік можливий тільки земельних ділянок, на яких вони рас-

  покладені. В [11] досліджується можливість віднесення породного відвалу до об'єктів державного кадастрового обліку. На підставі аналізу ознак, властивим нерухомого майна, автором робиться висновок про те, що відвали гірських порід не є об'єктами нерухомості і не можуть бути враховані в ЕГРН. Однак, на наш погляд, терикони, що вийшли з експлуатації, мають певними ознаками нерухомості. В даному випадку мова йде про породних відвалах давно закритих шахт.

  Основою всієї системи нормативно-правового регулювання сфери нерухомості є Цивільний кодекс, в якому до нерухомості належать земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе. Також до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно (ст. 130 ЦК України) [12]. Щоб зрозуміти чи можуть терикони бути віднесені до «іншого майна», скористаємося переліком ознак, наведених в [11].

  Очевидно, що відвал гірських порід є матеріальним об'єктом, натурально-матеріальною субстанцією, фізичним тілом.

  Можна не сумніватися нерухомість терикону, міцна фізична зв'язок з землею. У міру зростання тиску за рахунок збільшення висоти відвалу стан грунту змінюється, відбувається ущільнення, утворення зсувів і навіть випинання ґрунту з-під відвалу з утворенням земляного валу висотою до кількох метрів.

  За ознакою «довговічність» слід зазначити, що багато відвали існують більше 50 років після закриття шахт в практично незмінному стані (і будуть ще довго існувати).

  Породні відвали призначені для розміщення на поверхні порожніх (розкривних) порід або некондиційної мінеральної сировини. Відвали формуються на спеціально відведеній площі.

  Говорячи про неспоживаність об'єкта нерухомості, має місце принцип збереження форми за весь період експлуатації. Відвал може мати неспоживаність тільки після закінчення відпрацювання родовища. Оскільки об'єктом нашого дослідження є ті відвали, які вже не використовуються в промисловому виробництві, то даний принцип дотримується.

  Корисність об'єкта визначається такими категоріями, як вартість, ліквідність і суспільне значення. Вартість породного відвалу може бути розрахована, наприклад, за існуючими методиками геолого-економічної та вартісної оцінки родовищ корисних копалин і ділянок надр. Щодо ліквідності, то терикони можуть бути обмежені в обороті. Об'єкти нерухомості не завжди володіють ліквідністю. Можна провести аналогію з лісовими ресурсами, велика частина з яких не залучена в цивільний оборот, в іншому випадку просто нічим було б дихати. Що стосується громадського

  значення, то воно може полягати у використанні порід відвалу в якості закладного матеріалу для виробленого простору кар'єрів по розробці нерудних будівельних матеріалів, однак, при цьому необхідно точно знати індивідуальні характеристики відвалів і склад складають його порід в облікових системах.

  Ще одним важливим ознакою нерухомості є державна реєстрація прав. В даний час підприємства, що займаються розробкою вугільних родовищ, вже давно припинили своє існування і були ліквідовані, тому терикони не є основними фондами і не стоять на балансі. Виникає проблема визначення власника даних об'єктів. Оскільки терикони при певних обставинах можна вважати техногенними родовищами корисних копалин, то до них можна застосувати законодавство про надра. Надра в межах території РФ є державною власністю. Питання володіння, користування і розпорядження надрами перебувають у спільному віданні Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації [9]. Таким чином, терикони можна віднести до федеральної та регіональної власності.

  Виходячи з вищевикладеного, породні відвали можна віднести до об'єктів нерухомості і враховувати в ЕГРН не тільки як земельні ділянки, але і розглядати як споруди подібно гідротехнічних, таким як дамби, відомості про яких також містяться в кадастр нерухомості. Технологія створення відвалів гірських порід у багатьох випадках аналогічна створенню насипних дамб.

  Слід підкреслити, що до складу основних відомостей ЕГРН про терикони особливо важливо вносити інформацію про їх геометричних характеристиках.

  Діюча на сьогодні система кадастрового обліку заснована на уявленні об'єктів у вигляді 2D-проекцій на горизонтальну площину. Однак з 1 січня 2017 року [13] з'явилася можливість внесення просторових характеристик про об'єкти нерухомого майна в кадастрову базу даних. Згідно ст. 24, п. 5 названого закону передбачено «за бажанням» замовника кадастрових робіт додатково визначити місце розташування будівлі, споруди або об'єкта незавершеного будівництва шляхом просторового опису конструктивних елементів, в тому числі з урахуванням їх висоти або глибини.

  В цьому випадку при внесенні відомостей до ЕГРН кадастровий інженер повинен підготувати технічний план, до складу програми якого, включається тривимірна модель об'єкта у вигляді електронного документа в одному з форматів: DXF, RVT, PLN, SKP [14].

  Геометричні параметри териконів можуть бути представлені у вигляді цифрових моделей, побудованих на основі існуючих методик з використанням сучасних, маловитратних і високоефективних ме-

  25

  тодов [15]. Для оцінки необхідної точності побудови цифрової моделі терикону можна використовувати підхід, викладений в [16], при цьому необхідно замінити економічні критерії на екологічні.

  Розвиток системи існуючого кадастру нерухомості до 3D моделі кадастру дозволить враховувати інформацію про терикони, необхідну для вивчення геоморфологического положення і морфології відвалів при обґрунтуванні вибору технологій, визначення технологічних параметрів, створення проекту розбирання або консервації відвалів вугільних шахт.

  У Тульській області вже є успішний реалізований проект компанії «Геоскан», де були отримані 3D-моделі об'єктів з використанням безпілотних літальних апаратів на всю територію регіону [17]. Результати даного проекту можна використовувати не тільки для проведення земельного контролю, а й для отримання просторових характеристик териконів і їх обліку в ЕГРН.

  При вдосконаленні кадастрового обліку до 4D-моделі кадастру можна буде спостерігати процеси зміни геометричних параметрів відвалу з метою оцінки і прогнозування негативного екологічного впливу на навколишнє середовище.

  За підсумками проведеного дослідження можна зробити висновок, що відповідно до чинного законодавства найкращим і єдино можливим варіантом обліку териконів є внесення відомостей про них, як про спорудах, до Єдиного державного реєстру нерухомості з включенням відповідних 3D-моделей в технічний план. Однак найкращим варіантом обліку териконів є його облік як земельної ділянки, представленого в трьох вимірах у кадастрової бази даних. Це стане можливим при подальшому розвитку та вдосконаленні російської обліково-реєстраційної системи в бік збільшення розмірності моделей представлення даних і переходу до 3D- і 4D-кадастру.

  Список літератури

  1. Прохоров Д.О. Геомеханическое забезпечення гірничих робіт при рекультивації териконів вугільних шахт // Известия Тульського державного університету. Науки про Землю. 2016. Вип. 2. С.163-171.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.01.2015 №1 «Про затвердження положення про державний земельний нагляд» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  3. Наказ Мінприроди РФ №525, Роскомзема №67 від 22.12.1995 року "Про затвердження Основних положень про рекультивацію земель, зняття, збереження і раціональне використання родючого шару грунту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www. consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  4. Постанова Росстату від 06.08.2007 №61 «Про затвердження статистичного інструментарію для організації Роснедвіжімостью статистичного спостереження за земельними ресурсами» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018

  м)

  5. Розподіл земель Російської Федерації по угіддях в розрізі суб'єктів Російської Федерації на 01.01.2018 р [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rosreestr.org.ua (дата звернення: 10.09.2018

  м)

  6. Кадастр породних відвалів вугільних шахт Тульської області / Д.О. Прохоров, А.П. Саламатін, С.А. Ишутина, P.O. Халілов // Зб. науч. тр. 12-й Міжнар. наук.-техн. конф. «Соціально-економічні та екологічні проблеми гірничої промисловості, будівництва і енергетики». Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. Т. 2. С. 264-270

  7. Постанова Уряду РФ від 02.11.2013 №986 «Про класифікацію гідротехнічних споруд» Наказ Мінприроди Росії від 30.09.2011 №792 «Про затвердження Порядку ведення державного кадастру відходів» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: // www. con-sultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  8. Наказ Мінприроди Росії від 30.09.2011 №792 «Про затвердження Порядку ведення державного кадастру відходів» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  9. Закон РФ «Про надра» від 21.02.1992 №2395-1 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018

  м)

  10. Федеральний закон від 29.07.2017 р №280-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації з метою усунення протиріч у відомостях державних реєстрів та встановлення належності земельної ділянки до певної категорії земель» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  11. Коновалов В. Е. Технологічні об'єкти гірничопромислового комплексу як об'єкти державного обліку // Изв. вузів. Гірський журнал. 2012. №4. С. 31-36

  12. Цивільний кодекс від 30 листопада 1994 року №51-ФЗ [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  13. Федеральний закон від 13.07.2015 р №218-ФЗ «Про державну реєстрацію нерухомості» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.consultant.org.ua (дата звернення: 10.09.2018 г.)

  14. Сніжко І.І., Романов В.М., Сніжко І.І. Напрямки розвитку кадастрово-реєстраційних систем в світі кращих світових практик:

  приклад підземних об'єктів нерухомості // Изв. вузів «Геодезія і аерофотознімання». 2018. Т. 62. №5. С. 523-531

  15. Прохоров Д.О. Створення цифрової моделі породного відвалу вугільної шахти на основі зйомки безпілотним літальним аппара-те // Известия Тульського державного університету. Науки про Землю. 2016. Вип. 1. С.64-72.

  16. Алтинов А.Е., Сніжко І.І. Точність моделювання об'єктів нерухомості в 3D-кадастр // Землевпорядкування, кадастр і моніторинг земель. 2014. № 1. С. 44-48

  17. Сніжко І.І. Використання безпілотних літальних апаратів при проведенні земельного контролю // Кадастр нерухомості та моніторинг природних ресурсів: 3-тя Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція / за загальною редакцією І.А. Басової: збірник наукових праць. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. С. 3-7.

  Прохоров Дмитро Олегович, канд. техн. наук, доц., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Тула, Тульський державний університет,

  Сніжко Ірина Ігорівна, канд. техн. наук, доц., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Москва, Національний дослідницький Московський державний будівельний університет

  REGISTRATION PROBLEMS OF ROCK DUMPS OF COAL MINES

  IN STATE CADASTRES

  D.O. Prokhorov, I.I. Snezhko

  The main registration problems of rock dumps of coal mines are considered, the possibilities of their identification as objects of different state cadastres and registers are investigated, ways of solving these problems for generating the necessary information about rock dumps in registration systems are proposed.

  Key words: dump, rock dump, coal mine, cadastre, registration of rights, 3D cadastre.

  Prokhorov Dmitry Olegovich, Candidate of Technical Science, Docent, dp071 @, outlook.com, Russia, Tula, Tula State University,

  Snezhko Irina Igorevna, Candidate of Technical Science, Docent, isnejko a gmail. comRussia, Moscow, National Research Moscow State Construction University

  Reference

  1. Prohorov D.O. Geomekhanicheskoe obespechenie gornyh rabot pri rekul'tivacii terrikonov ugol'nyh shaht // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zemle. 2016. Vyp. 2. S.163-171.

  2. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 02.01.2015 №1 «Ob utverzhdenii polozheniya o gosudarstvennom zemel'-nom nadzore» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  28

  3. Prikaz Minprirody RF №525, Roskomzema №67 ot 22.12.1995 g. «Ob utverzhdenii Osnovnyh polozhenij o rekul'tivacii zemel ', snyatii, sohranenii i racional'nom ispol'zovanii plodorod-nogo sloya pochvy» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http: // www. consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  4. Postanovlenie Rosstata ot 06.08.2007 №61 «Ob utverzhdenii statisticheskogo instrumentariya dlya organizacii Rosnedvizhimost'yu statisticheskogo nablyudeniya za zemel'nymi resursami» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  5. Raspredelenie zemel 'Rossijskoj Federacii po ugod'yam v razreze sub "ektov Rossijskoj Federacii na 01.01.2018 g. [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.rosreestr.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g. )

  6. Kadastr porodnyh otvalov ugol'nyh shaht Tul'skoj oblasti / D.O. Prohorov, A.P. Salamatin, S.A. Ishutina, P.O. Halilov // Sb. nauch. tr. 12-j Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. «Social'no-ehkonomicheskie i ehkologicheskie problemy gornoj promyshlennosti, stroitel'stva i ehnergetiki». Tula: Izd- vo TulGU, 2016. T. 2. S. 264-270

  7. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 02.11.2013 №986 «O klassifikacii gidrotekhnicheskih sooruzhenij» Prikaz Minprirody Rossii ot 30.09.2011 №792 «Ob utverzhdenii Poryadka vedeniya gosudar-stvennogo kadastra othodov» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http: // www. consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  8. Prikaz Minprirody Rossii ot 30.09.2011 №792 «Ob utver-zhdenii Poryadka vedeniya gosudarstvennogo kadastra othodov» [EHlek-tronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obra-shcheniya: 10.09.2018 g.)

  9. Zakon RF «O nedrah» ot 21.02.1992 №2395-1 [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  10. Federal'nyj zakon ot 29.07.2017 g. №280-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii v celyah ustraneniya protivorechij v svedeniyah gosudarstvennyh reestrov i ustanovleniya prinadlezhnosti zemel'nogo uchastka k opredelennoj ka-tegorii zemel '» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  11. Konovalov V. E. Tekhnologicheskie ob "ekty gornopromyshlen-nogo kom-pleksa kak ob" ekty gosudarstvennogo ucheta // Izv. vuzov. Gor-nyj zhurnal. 2012. №4. S. 31-36

  12. Grazhdanskij kodeks ot 30 noyabrya 1994 goda №51-FZ [EHlek-tronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://www.consultant.org.ua (data obra-shcheniya: 10.09.2018 g.)

  13. Federal'nyj zakon ot 13.07.2015 g. №218-FZ «O gosudar-stvennoj registracii nedvizhimosti» [EHlektronnyj resurs]. Rezhim do-stupa: http://www.consultant.org.ua (data obrashcheniya: 10.09.2018 g.)

  14. Snezhko I.I., Romanov V.M., Snezhko I.I. Napravleniya raz-vitiya kadastrovo-registracionnyh sistem v svete luchshih mirovyh praktik: primer podzemnyh ob "ektov nedvizhimosti // Izv. Vuzov« Geo-deziya i aehrofotos "emka». 2018. T. 62. №5. S. 523-531

  15. Prohorov D.O. Sozdanie cifrovoj modeli porodnogo otvala ugol'noj shahty na osnove s "emki bespilotnym letatel'nym ​​appara-tom // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Nauki o Zem-le. 2016. Vyp. 1. S.64-72.

  16. Altynov A.E., Snezhko I.I. Tochnost 'modelirovaniya ob "ek-tov nedvizhimosti v 3D-kadastre // Zemleustrojstvo, kadastr i monito-ring zemel'. 2014. № 1. S. 44-48

  17. Snezhko, I.I. Ispol'zovanie bespilotnyh letatel'nyh appa-ratov pri provedenii zemel'nogo kontrolya // Kadastr nedvizhimosti i monitoring prirodnyh resursov: 3-ya Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya internet-konferenciya / pod obshchej redakciej I.A. Basovoj: sbornik nauchnyh trudov. Tula: Izd-vo TulGU, 2018. S. 3-7.


  Ключові слова: ТЕРРИКОН / породного відвалу / ВУГІЛЬНА ШАХТА / КАДАСТР / РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ / 3D-КАДАСТР / 4D-КАДАСТР / DUMP / ROCK DUMP / COAL MINE / CADASTRE / REGISTRATION OF RIGHTS / 3D CADASTRE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити