Проведено аналіз умов господарювання на підприємствах птахівництва Іркутської області. Запропоновано номенклатура об'єктів калькуляції і калькуляціннних одиниць в птахівництві.

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Распутіна Алла Володимирівна


CALCULATION PROBLEMS OF THE PRODUCTION'S COST PRICE IN POULTRY FARMING

Management conditions at poultry farms in Irkutsk Oblast are discussed. A nomenclature of accounting objects and accounting units in poultry farming is described.


Область наук:
 • Економіка і бізнес
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Известия Байкальського державного університету
  Наукова стаття на тему 'Проблеми обчислення собівартості продукції в птахівництві '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми обчислення собівартості продукції в птахівництві»

  ?A.B. РАСПУТІНА

  ми мотивації, спрямованої на преміювання співробітників, що не допускають збоїв в роботі своєї ділянки логістичного ланцюга. Мотивація співробітників повинна бути обумовлена ​​цілями інтеграції, ключовими показниками в роботі інтегрованої логістичної ланцюга. Все те, що може привести до збою в роботі ланцюга, має бути враховано при складанні мотиваційної програми. Це дозволяє нам виділити 11-й принцип формування інтегрованої логістичної ланцюга, заснований на обов'язковій системі мотивації ключових співробітників, оскільки будь-які зміни в роботі можуть стикатися з небажанням персоналу їх підтримувати.

  Будь-яка роздрібна організація, а особливо та, яка торгує продовольчими товарами, завжди має ряд істотних обмежень, в рамках яких, по суті, і буде функціонувати інтегрована логістична ланцюг. До таких обмежень належать величина відстрочки платежу постачальнику і можливості внутрішньої торговельної інфраструктури роздрібної точки. Сумарно ці обмеження прямо впливають на частоту поставок в роздрібну торгову точку, величину разового замовлення і величину товарного залишку, який може собі дозволити роздрібний торговець. Все це безпосередньо пов'язано зі швидкістю реалізації тих чи інших товарів. Грунтуючись на даних про продаж товару, враховуючи величину відстрочки платежу і спираючи-

  Ясь на можливості торгового обладнання розміщувати товарний запас, інтегрована логістична ланцюг повинна забезпечити такий рівень товарного запасу з такою періодичністю його надходження, який дозволив би роздрібному торговцю максимально заповнювати торгове обладнання та при цьому встигати реалізовувати цей товарний запас до моменту настання терміну платежу по ньому. Тому виділимо 12-й принцип, за яким інтегрована логістична ланцюг повинна забезпечувати такий рівень товарних запасів, при якому максимально ефективно використовувалися б можливості торгового обладнання і досягалася оборотність запасів на рівні величини відстрочки платежу.

  Запропоновані нами 12 принципів, якими потрібно керуватися при формуванні інтегрованої логістичної ланцюга організації роздрібної торгівлі на продовольчому ринку, можуть бути використані при побудові інтегрованих логістичних ланцюгів на будь-якому іншому споживчому ринку, оскільки є універсальними. Продовольчий ринок характеризується, по-перше, обмеженим терміном придатності товарів і особливими умовами їх транспортування і зберігання, по-друге, обмеженою ємністю самого продовольчого ринку, а значить, ефективність руху товару тут передбачається найвища.

  A.B. РАСПУТІНА

  аспірант

  ПРОБЛЕМИ ОБЧИСЛЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПТАХІВНИЦТВІ

  Формування ринкової інфраструктури та розвиток російської економіки неможливі без належної системи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. Для організації обліку витрат в птахівництві велике значення мають організаційно-технологічні особливості галузі.

  Комплексний характер переробки продукції, цілорічне і рівномірне виробництво, на відміну від інших галузей сільського господарства, і біологічні терміни вирощування птиці дозволяють вести собівартість продукції в птахівництві щомісяця і подекадно.

  При обчисленні собівартості важливе значення мають відбитий вихід продукції і суворе розмежування її видів (основна, побічна, сполучена), а також відмінності в споживчих властивостях виробленої продукції, що визначаються видом птиці, її виробничим напрямком, породою, і способи отримання продукції, що відрізняються технологією і організацією виробництва. У калькуляционном справі виділення видів продукції в ту чи іншу групу вважається принциповим моментом, який впливає на методику обчислення її собівартості.

  Відповідно до методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат на

  © А.В. Распутіна, 2006

  РЕГІОНАЛЬНЕ І ГАЛУЗЕВА РОЗВИТОК

  виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в сільськогосподарських організаціях (затвердженими Мінсільгоспом РФ 6 червня 2003 № 792), об'єктами обчислення собівартості продукції в птахівництві є:

  - по дорослому стаду - яйце, 1 тис. Шт .;

  - по вирощуванню молодняка - приріст живої маси, 1 ц;

  - по інкубації - пташенята добові, 1 тис. Голів.

  Аналіз умов, що склалися господарювання на підприємствах птахівництва Іркутської області, що спеціалізуються на виробництві м'яса бройлерів, показав, що об'єктами калькулювання собівартості є:

  - з промислового стада - яйце, 1 тис. Шт .;

  - по батьківському череді - племінне яйце, 1 тис. Шт .;

  - по інкубації - добовий молодняк, 1 тис. Голів;

  - по вирощуванню молодняка - приріст живої маси, 1 ц.

  У процесі калькулювання при цьому виділяють побічну продукцію птахівництва, до якої відноситься:

  - з промислового стада курей-несучок - послід, перо, пух, бите яйце;

  - по батьківському череді - послід, пух, товарне яйце;

  - по інкубації - міражне яйце, забиті на кормові цілі добові півники;

  - по вирощуванню молодняка - послід, перо, яйце від молодняку.

  Ця продукція (послід, пух, перо та ін.) Оцінюється за встановленими цінами або за цінами можливої ​​реалізації і не є об'єктом калькуляції. На нашу думку, такий широкий склад побічної продукції не зовсім обґрунтований. Виходячи із сутності понять «побічна» і «сполучена» продукція товарне яйце, отримане від птиці батьківського стада, і яйце, отримане від птиці, що вирощується на м'ясо, слід віднести до сполученої продукції. Ці види продукції птахівництва можуть бути реалізовані господарствами на ринку і тому повинні підлягати калькулювання.

  Номенклатура об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць, запропонована в таблиці, сприятиме формуванню більш достовірної інформації для цілей управління господарством.

  Пропонована номенклатура об'єктів калькуляції і калькуляційних одиниць в птахівництві

  Об'єкт обліку витрат Об'єкт калькуляції Калькуляційна одиниця

  Дорослі кури батьківського стада Яйце племінне 1 тис. Шт. племінних яєць

  Яйце товарне 1 тис. Шт. яєць (в залежності від категорії)

  Ремонтний молодняк птиці Приріст живої маси 1 ц приросту живої маси

  Ремонтний молодняк птиці на дорощуванні Приріст живої маси 1 центнер приросту живої маси, 1 ц живої маси

  Яйце нетоварної 1 тис. Шт. яєць

  Вирощування бройлерів Приріст живої маси, жива маса 1 ц приросту живої маси, 1 ц живої маси (в залежності від сорту)

  Цех інкубації Добовий молодняк 1 тис. Голів добового молодняка

  Основна відмінність пропонованої номенклатури об'єктів калькуляції полягає в тому, що розширено склад сполученої продукції, а калькуляційні одиниці встановлюються з урахуванням якості продукції, що випускається. Звернемо на це особливу увагу, так як у вітчизняній практиці калькулювання якість продукції не знайшло поки належного відображення. Так, основний якісною характеристикою харчових яєць є їх маса, яка, в свою чергу, залежить від таких факторів, як порода, вік, маса птиці, умови її утримання, годівлі та ін. Залежно від маси яйця поділяються на три категорії. У м'ясному птахівництві доцільно ввести якісну характеристику м'яса - по сортам (перший, другий). Тушки першого сорту повинні реалізовуватися в готовому вигляді, а другого сорту - йти на переробку і напівфабрикати. Застосування в птахівничої практиці такої класифікації дозволить більш повно обчислити собівартість одиниці виробленої продукції з урахуванням її якості і використовувати показники собівартості в ціноутворенні (внутрішньому і зовнішньому), а також при аналізі ефективності витрат.

  технологічна послідовність

  обчислення собівартості продукції птахівництва включає ряд етапів:

  - визначається собівартість племінних яєць, так як вони можуть бути використані цехом інкубації;

  - калькулюють собівартість добового молодняку;

  Известия ІГЕА. 2006. № 4 (49)

  Н.В. РУБЦОВА

  - по всіх технологічних груп молодняка птиці в першу чергу визначається фактична собівартість приросту, а потім собівартість живої маси молодняку, так як собівартість приросту є складовою частиною собівартості живої маси;

  - оцінюється за цінами можливої ​​реалізації чи використання побічна продукція (послід, пух, перо, відходи інкубаційного цеху, в тому числі «задохлики», кров'яна пляма, півники, забиті в добовому віці).

  Відходи інкубації, які використовують для приготування м'ясо-кісткового борошна,

  пропонуємо оцінювати за ціною можливого використання, так як вони передаються від одного центру відповідальності іншому. Ціну можливого використання пропонуємо визначити як суму вартості взаимозаменяемого продукту і витрат на переробку (за вартість взаимозаменяемого продукту приймемо вартість корму).

  Вищевикладене дозволяє зробити наступний висновок: існуючий стан в калькуляционном справі в птахівництві вимагає серйозного коригування об'єктів калькулювання, їх збалансованості та універсальності.

  Н.В. РУБЦОВА

  асистент

  РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ПОСЛУГ І Сучасні підходи до РОЗУМІННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

  Розвиток сучасної економіки характеризується прискореним зростанням сектора послуг у порівнянні з іншими секторами національного господарства. З 60-70-х рр. XX ст. вітчизняні та зарубіжні економісти відзначають зростаючу роль послуг в національному багатстві розвинених країн і світовій економіці: частка сфери послуг у ВВП промислово розвинених країн рішуче наближається до позначки 70%, а в деяких країнах навіть перевищує цю величину (так, в США, за різними оцінками, частка сфери послуг становить 75-80% '). Перетворення сфери послуг в провідний сектор національного господарства з виробництва ВВП і чисельності зайнятих отримало назву «сервірізація економіки», а для позначення типу національного господарства став широко використовуватися термін «економіка послуг».

  Надзвичайну увагу в науковому пошуку на будь-якій стадії розвитку економіки завжди приділялася питанням вимірювання ефективності. В даний час існує безліч різних підходів до оцінки ефективності діяльності. Однак більшість з них за наявними загальними ознаками можна представити двома основними підходами: затратно-ресурсним і целеоріентірованной. Затратно-ресурсний підхід має на увазі під ефективністю діяльності відношення результатів цієї діяльності до витрат. Целеоріентірованной підхід дозволяє з-

  поставити, наскільки досягнуті в процесі діяльності цілі, сформульовані спочатку. Перелік подібних цілей зазвичай зводиться до наступним: виживання в умовах конкурентної боротьби, максимізація прибутку і мінімізація витрат, зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, зростання економічного потенціалу і т.д. Потрібно відзначити, що якщо затратно-ресурсний підхід з'явився і широко використовувався в індустріальній економіці, то целеоріентірованной набув значного розвитку саме в постіндустріальний період господарювання в умовах економіки послуг. Дана обставина пояснюється наступним. Принциповою відмінністю целеоріентірованного підходу є те, що при його використанні результати зіставляються ні з витратами, як при затратно-ресурсному підході, а з цілями діяльності. В умовах сервісної економіки для оцінки ефективності найбільш прийнятний целеоріентірованной підхід, так як він дозволяє давати оцінку не тільки економічної, але і соціальної, а також соціально-економічної ефективності.

  З іншого боку, з другої половини XX ст. наукові дослідження в галузі підвищення і вимірювання ефективності діяльності набувають все більш міждисциплінарний характер. В даний час в економічній літературі в рамках відповідних дисциплін можна виділити три

  © Н.В. Рубцова, 2006


  Ключові слова: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК / СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО / ПТАХІВНИЦТВО / ACCOUNTING / AGRICULTURE / POULTRY FARMING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити