У статті розглядається проблема накопичення нітратів в продукції рослинництва. Дається аналіз змісту нітратів в овочах і фруктах, придбаних в роздрібній мережі, а також вирощених сільськогосподарськими підприємствами і населенням . Виявлено, що велика частина дослідженої рослинної продукції безпечна для здоров'я людей.

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Кондрашова І.М., Кондикова М.М., Дурнєва І.В.


THE PROBLEMS OF NITRATESACCUMULATION AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF CROP PRODUCTION

The article deals with the problem of nitrate accumulation in crop production. The analysis of the content of nitrates in vegetables and fruits purchased in the retail network, as well as grown by agricultural enterprises and the population. It was found that most of the studied plant products are safe for human health.


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник сільського розвитку та соціальної політики
  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА»

  ?УДК 504.75.05

  ПРОБЛЕМИ НАКОПИЧЕННЯ НІТРАТІВ І ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРІВ

  РОСЛИННИЦТВА

  І.М. Кондратов;!, Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, екології та загальної

  біології

  Орловський державний університет імені І.С. Тургенєва E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. М.М. Кондикова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри географії, екології та загальної

  біології

  Орловський державний університет імені І.С. Тургенєва E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  І.В. Дурнєва, вчитель біології, МБОУ "Сосновська основна освітня школа»

  Анотація: У статті розглядається проблема накопичення нітратів в продукції рослинництва. Дається аналіз вмісту нітратів в овочах і фруктах, придбаних в роздрібній мережі, а також вирощених сільськогосподарськими підприємствами і населенням. Виявлено, що велика частина дослідженої рослинної продукції безпечна для здоров'я людей.

  Ключові слова: нітрати, накопичення, рослинні продукти, забруднення, населення, здоров'я, екологічна безпека

  THE PROBLEMS OF NITRATESACCUMULATION AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF CROP

  PRODUCTION

  I.N. Kondrashova, candidat of pedagogical sciences. associate professor of the chair of geography. ecology and

  general biology Orel State University named after I.S. Turgenev N.N. Kondykova. candidat of agricultural sciences. associate professor of the chair of geography. ecology and

  general biology Orel State University named after I.S. Turgenev

  I.V. Durneva, biology teacher, MBOU "Sosnovskiy primary school»

  Abstract: The article deals with the problem of nitrate accumulation in crop production. The analysis of the content of nitrates in vegetables and fruits purchased in the retail network. as well as grown by agricultural enterprises and the population. It was found that most of the studied plant products are safe for human health.

  Key words: nitrate. accumulation. plant product. pollution. population. health. environmental safety

  Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва - природний процес, властивий епосі науково-технічного прогресу. Фактично, це якісно новий рівень антропогенного впливу на навколишнє середовище, при якому досягнення науки і техніки спрямовані на збільшення рівня виробництва харчових продуктів. Сільськогосподарське використання грунту, як відомо, призводить до зменшення запасів органічного азоту. Спад грунтового азоту посилюється при проведенні агротехнічних заходів, що стимулюють мінералізацію органічної речовини (сівозміни з парою і просапними культурами, інтенсивна обробка грунту, внесення підвищених доз мінеральних добрив).

  В основі вирішення проблеми, пов'язаної з виробництвом достатньої кількості продуктів, лежать сучасні агротехнічні прийоми, а також застосування регуляторів росту, хімічних засобів боротьби з хворобами і шкідниками рослин і внесення мінеральних добрив. Це принесло свої плоди в плані підвищення врожайності, але, в свою чергу, викликало нову проблему - необхідність забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування.

  Основними джерелами харчових нітратів є рослинні продукти [1,4]. Частота виявлення нітратів в рослинних продуктах досить висока. Нітрати є елементом мінерального живлення рослини, поставляючи їм азот для синтезу білків. Тому беззастережне прирівнювання нітратів до хімічних забруднювачів, на наш погляд, неправомірно. Але, з іншого боку, підвищений вміст нітратів може викликати різке погіршення якості і поживної цінності овочів.

  Останнім часом екологи і гігієністи проявляють великий інтерес до питання про зміст нітратів в продуктах харчування [2-6]. Перш за все, це пов'язано з тими порушеннями стану здоров'я людини, які можуть бути викликані нітратних загрязненіем.Прі споживанні в підвищених кількостях нітрати утворюють більш токсичні сполуки: нітрити, здатні викликати метгемоглобінемію, і нітрозаміни, що мають канцерогенну активність [3].

  В їжу населенням використовуються різні рослинні продукти. Нами було досліджено вміст нітратів у картоплі, гарбузі, моркві, капусті, томатах, огірках, яблуках, динях, кавунах і інших продуктах.

  Проби відбиралися з продуктів, придбаних в роздрібних мережах, а також вирощених на території Орловської області (Малоархангельск і Орловський райони) як на сільськогосподарських полях промисловим способом, так і населенням на присадибних ділянках.

  Проведені дослідження показали, що вміст нітратів у продуктах, придбаних в магазині, вище допустимих норм.

  Максимальний вміст нітратів було виявлено в капусті ранньої, картоплі, кавуні, дині куплених в магазині (Малюнок 1). Вміст нітратів в цих продуктах перевищував ГДК в 1,0 - 2,0 рази.

  | ГДК | вирощені продукти | куплені продукти

  Малюнок 1 - Вміст нітратів в капусті ранньої, картоплі, кавуні, дині

  Вміст нітратів в бульбах картоплі було близько до ГДК або трохи його перевершувало (максимум в 1,05 рази).

  Концентрація нітратів в гарбузі, як вирощеної на грунті, в яку вносили органічні і мінеральні добрива, так і де підгодівлі не застосовувалися, не перевищувала ГДК.

  Редис і буряк столовий характеризувалися порівняно низьким вмістом нітратів. Морква, навпаки, виявилася продуктом, який відрізняється підвищеною здатністю до накопичення нітратів. В ході дослідження нами порівнювався вміст нітратів у моркві, вирощеної на грунтах, удобрених органічними та мінеральними добривами (проба 1), вносилися органічні добрива (проба 2), і де підгодівлі не застосовувалися (проба 3). У двох перших пробах було незначне перевищення норми (в 1,22 і 1,08 рази відповідно), в третій пробі вміст нітратів було значно нижче норми (в 1,72 рази, Малюнок 2).

  Малюнок 2 - Вміст нітратів у моркві

  Малюнок 3 - Вміст нітратів в яблуках

  Найвища перевищення ГДК нітратів (в 2,5 рази) було виявлено в купленій в магазині моркви. Можливо, при вирощуванні моркви дійсно перестаралися з внесенням добрив або продукт неправильно зберігався.

  Також нами було проаналізовано зміст нітратів в яблуках, як придбаних в магазинах, так і місцевого врожаю. Як показали дослідження, вміст нітратів в пробах з роздрібної мережі було дуже близько до порогової величиною, а у всіх інших - в 1,7-2,3 рази нижче ГДК (Малюнок 3).

  Таким чином, вміст нітратів в рослинних продуктах, вирощених на особистих присадибних ділянках, не перевищувало ГДК і було нижче в порівнянні з аналогічними продуктами, придбаними в роздрібній мережі. Це пов'язано з особливостями вирощування культур. В цілому, досліджені продукти придатні до вживання і не становлять загрози здоров'ю людини при дотриманні додаткових заходів, що дозволяють знижувати надходження нітратів в організм, в тому числі шляхом зменшення кількості споживаного продукту, термічної обробки, консервації, а також дотриманням умов зберігання.

  література

  1. Андрющенко В.К. Вміст нітратів в овочах. // Питання харчування. 1981. № 5. С. 57-59.

  2. Миколаєва А.А., Кондрашова І.М. Екологічні аспекти накопичення нітратів в організмі сільськогосподарських тварин і безпеку м'ясної продукції для здоров'я людей // Актуальні проблеми природничо-наукової освіти, захисту навколишнього середовища і здоров'я людини: матеріали Т.2, №2. Орел: ОДУ, 2016. С. 277-280.

  3. Новиков Ю.В., Окладников Н.І., Сайфутдінов М.М., Андрєєв И.А. Вплив нітратів і нітритів на стан здоров'я населення // Гігієна і санітарія. 1985. № 8. С. 58-62.

  4.Тулупов В.П., Приходько Є.І., Фоміченко Е. Токсико-гігієнічна оцінка нітратів в харчових продуктах // Питання харчування. 2001. № 2. С. 32-34.

  5. Тучкова Л.Є., Верховец І.А., Малигіна Н.С., Тіхойкіна І.М., Чувашева Е.С. Вплив родючості сірих лісових грунтів на врожайність і якість зерна пшениці // Вісник сільського розвитку та соціальної політики. 2015. № 4 (8). С. 22-26.

  6. Фролова Н.В. Екологічна оцінка вмісту нітратів і нітритів у харчових продуктах рослинного і тваринного походження і методи їх зниження: автореферат дис. ... кандидата біологічних наук. - Брянськ, 2007.


  Ключові слова: НІТРАТИ / НАКОПИЧЕННЯ / РОСЛИННІ ПРОДУКТИ / ЗАБРУДНЕННЯ / НАСЕЛЕННЯ / ЗДОРОВ'Я / ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА / NITRATE / ACCUMULATION / PLANT PRODUCT / POLLUTION / POPULATION / HEALTH / ENVIRONMENTAL SAFETY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити