У статті розглянуто поняття зовнішньоторговельної діяльності. На основі статистичних даних територіального органу статистики зроблені висновки по динаміці зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області за I-III квартал 2016-2019 рр. Проаналізовано активність малого бізнесу Уралу в сфері зовнішньоторговельної діяльності. Виявлено проблеми зниження активності малого бізнесу в сфері зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області та надано рекомендації щодо усунення їх причин

Анотація наукової статті з економіки і бізнесу, автор наукової роботи - Євсєєва Наталія В'ячеславівна, Горшенин Віктор Федорович


PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE SPHERE OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF THE CHELYABINSK REGION

The article considers the concept of foreign trade activity. On the basis of statistical data of the territorial statistics authority, conclusions are drawn on the dynamics of foreign trade activity in the Chelyabinsk region for the I-III quarter of 2016-2019.the activity of small businesses in the Urals in the field of foreign trade activity is Analyzed. The problems of reducing the activity of small businesses in the sphere of foreign trade activity in the Chelyabinsk region are identified and recommendations are given to eliminate their causes


Область наук:

 • Економіка і бізнес

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал

  Суспільство, економіка, управління


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області»

  ?УПРАВЛІННЯ У організаціях, ГАЛУЗЯХ.

  ПІДПРИЄМНИЦТВО

  MANAGEMENT

  УДК 339.56 DOI DOI 10.24411 / 2618-9852-2020-15105

  ББК 65.298

  ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В СФЕРІ зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області

  Н. В. Євсєєва, В. Ф. Горшенин

  Челябінський державний університет, Челябінськ, Росія

  У статті розглянуто поняття зовнішньоторговельної діяльності. На основі статистичних даних територіального органу статистики зроблені висновки по динаміці зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області за 1-111 квартал 2016-2019 рр. Проаналізовано активність малого бізнесу Уралу в сфері зовнішньоторговельної діяльності. Виявлено проблеми зниження активності малого бізнесу в сфері зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області та надано рекомендації щодо усунення їх причин.

  Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, логістика, складська потужність, транспортування, товарообіг, експорт, імпорт, митна реєстрація.

  PROBLEMS OF SMALL BUSINESS IN THE SPHERE OF FOREIGN TRADE ACTIVITY OF THE CHELYABINSK REGION

  N.V. Evseeva, V.F. Gorshenin

  Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

  The article considers the concept of foreign trade activity. On the basis of statistical data of the territorial statistics authority, conclusions are drawn on the dynamics of foreign trade activity in the Chelyabinsk region for the I-III quarter of 2016-2019.the activity of small businesses in the Urals in the field of foreign trade activity is Analyzed. The problems of reducing the activity of small businesses in the sphere of foreign trade activity in the Chelyabinsk region are identified and recommendations are given to eliminate their causes.

  Keywords: foreign trade activity, logistics, warehouse capacity, transportation, commodity turnover, export, import, customs registration.

  У сучасному світі неможливо здійснення комерційної діяльності без залучення зарубіжних контрагентів, без вивчення весняних ринків. Тому сучасна зовнішньоторговельна діяльність є однією з важливих складових у життєдіяльності компаній [8].

  Під зовнішньоторговельною діяльністю розуміється підприємницька діяльність в галузі міжнародного обміну товарами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності, в тому числі винятковими правами на них [3].

  За даними територіального органу статистики Челябінської області проаналізовано зовнішньоторговельна діяльність Челябінської області за 1-111 квартал 2016-2019 рр. (Табл. I) .1 Для відображення точності даних використовувалися однакові часові проміжки.

  Товарообіг в період з 2016 по 2017 рр. має тенденцію до збільшення. У 2017 р спостерігається великий стрибок у зовнішньоторговельній діяльності, де показники товарообігу збільшуються в 2 рази. Даний рік є переломним, в ньому Челябінська область вийшла на новий щабель у зовнішньоторговельній діяльності. У 2018 г. - позитивний темп зростання, він збільшився на 20,89%. У 2019 р спостерігається тенденція до зниження зовнішньоторговельної активності області, яка зменшилася на 5,02%. Результати товарообігу зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області за 1-111 квартал 2016-2019 рр. відображені на рис. 1.

  Аналогічна тенденція спостерігається з експортом та імпортному зовнішньої торгівлі Челябінської області: в 2017 р.- великий стрибок, що перевищує показники в 2 рази, експорт збільшився на 25,92%, імпорт - на 52,68%. У 2018 р збереглася позитивна динаміка, експорт збільшився на 9,28%, імпорт - на 20,89%. В 2019 спостерігалася тенденція до зменшення показників, експорт знизився на 7,4%, імпорт - на 0,67% (рис. 2, 3).

  1 Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Челябінській області. URL: http://chelstat.old.gks.ru.

  Для аналізу рівня активності малого бізнесу в зовнішньоторговельній діяльності проаналізовано загальна кількість малих підприємств Челябінської області в порівнянні з сусідніми регіонами Уральського федерального округу (табл. 2) [1; 2].

  З табл. 2 видно, що лідируюче положення за кількістю малих підприємств, що займаються зовнішньоторговельною діяльністю в УрФО, займає Свердловська область. За нею йде Челябінська, Тюменська і Курганська області (рис. 4).

  У 2017 р спостерігається різке зростання кількості учасників зовнішньоторговельної діяльності: в Свердловській області - в 2,2 рази, в Челябінській області - в 1,6 рази, в Курганській області - ВЗ, 1 рази, в Тюменській області - в 2,3 рази , що було спровоковано економічно вигідними умовами для ведення зовнішньоекономічної діяльності.

  До 2018 р позитивне зростання спостерігається у Свердловській і Тюменській області, в Челябінській і Курганській областях є тенденція до зниження числа учасників зовнішньоторговельної діяльності (рис. 5).

  У період з 2015 по 2018 р лідируюче положення за кількістю учасників малих підприємств, що займаються зовнішньоторговельною діяльністю належить Свердловській області і становить від загальної кількості учасників 54-59%. За даний період відзначається незначне зниження числа учасників, нок2018г. частка учасників знову зросла на 5%.

  I-III кв. 2016 р тис. Доларів США I-III кв. 2017 р тис. Доларів США I-III кв. 2018 р тис. Доларів США I-III кв. 2019 р тис. Доларів США Темп зростання I-III кв. 2017 до I-III кв. 2016 р% Темп росту I-III кв. 2018 до I-III кв. 2017 р% Темп росту I-III кв. 2019 до I-III кв. 2018 р%

  Експорт 1 243 523,61 1 898 671,05 2 295 336,39 2 273 000,0 125,92 109,28 92,60

  Імпорт 4 082 391,93 5 473 462,10 6 201 981,58 5 890 500,00 152,68 120,89 99,03

  Товарообіг 1 243 523,61 1 898 671,05 2 295 336,39 2 273 000,0 134,07 113,31 94,98

  Таблиця 1

  Загальні підсумки зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області за I-III квартал 2016-2019 рр.

  2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

  Мал. 1. Товарообіг зовнішньоторговельної діяльності

  3906645,19

  3574791,05 3617 500,0

  2838868,32

  2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

  Мал. 2. Експорт зовнішньоторговельної діяльності

  2295336,39 2273 000,0

  1898671,05

  1 .243523,6 1

  2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

  Мал. 3. Імпорт зовнішньоторговельної діяльності

  Таблиця 2

  Кількість малих підприємств в Уральському федеральному окрузі, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у 2015-2018 рр.

  Найменування 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р.

  Курганська область 21 23 73 64

  Свердловська область 430 491 1113 1241

  Тюменська область 55 44 73 79

  Челябінська область 276 345 798 719

  Уральський федеральний округ 782 903 2057 2103

  х S

  i га

  ? >

  in g-

  i3 Про

  t2

  > <3

  ) S X

  s -fi

  i- c;

  до га

  s a

  a ш

  ? ^

  i = 2

  x про

  1 і

  г га

  ° ?

  flQ ^

  13 Si

  Ш (11

  T зі s

  про

  3C

  1400

  1200

  1000

  800

  про 600

  400

  200

  | Курганська область

  ? Свердловська область 0 Тюменська область

  ? Челябінська область

  2015 р.

  2016 р.

  2017 р.

  2018 р.

  Мал. 4. Кількість малих підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в УрФО,

  з 2015 по 2018 рр.

  Челябінська область в період з 2015 по 2018 р займала 2-ю позицію за кількістю малих підприємств, що беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності. При цьому число учасників зовнішньоторговельної діяльності від загального обсягу становить від 33 до 38%. До 2018 р помітне зниження кількості учасників у зовнішньоторговельній діяльності, кількість учасників скоротилася на 5%.

  Беручи до уваги загальний стан зовнішньоекономічної діяльності по Челябінській області і активності малого бізнесу, можна зробити наступні висновки:

  - Витрати на транспортування вантажу в більшості випадків складають від вартості закупленої продукції від 60%. Великі транспортні витрати пов'язані з територіальним віддаленістю Челябінської області від кордонів країни. найбільший

  контакт налагоджений з Казахстаном, оскільки кордон з ним є найближчою до про-ласти, але ввозиться продукція не має велике коло споживачів.

  - Челябінськ не є транзитним містом, а більшість великих шляхів поставки продукції на Урал йде через Єкатеринбург, що викликає для одержувачів, розташованих в Челябінській області додаткові витрати на доставку продукції з м Єкатеринбурга.

  - Низький рівень складських потужностей регіону. Малі підприємства не мають можливості будівництва складських приміщень необхідної якості. Також в регіоні немає можливостей оренди складу сучасного типу необхідного для складування продукції. Дана проблема провокує витрати підприємств на ввезення

  Челябінська область 35%

  Тюменська область 7%

  2015 р Курганська

  область

  3%

  Курганська

  2016 р ая

  .область

  3%

  Челябінська облаем

  38%

  Свердловська область 54%

  2017 р Курганська

  2018 р.

  Челябінська область 34%

  Тюменська область 4%

  Курганська область

  3%

  Свердловська область 59%

  Мал. 5. Структура чисельності малих підприємств УрФО, що займаються зовнішньоторговельною діяльністю

  в 2015-2018 рр.

  продукції з-за кордону малими партіями або під замовлення, що збільшує транспортні витрати на одиницю вартості товару. Також завищена орендна плата на складські приміщення сучасного типу, так як даних складських приміщень в Челябінській області є незначна кількість.

  - Складність проходження митного реєстрації. При експорті та імпорті продукції через кордон країни не обійтися без посередників. Процедура митного оформлення настільки складна, що в штаті організації немає кваліфікованих фахівців даної області і в більшості випадків дане штатне місце і не мається на увазі [7].

  - Витратна процедура пошуку постачальників або споживачів на зарубіжному ринку. З боку уряду РФ виникає загроза закриття міжнародних пошукових баз даних з зовнішнім світом у зв'язку з ідеєю створення рунета. Дані зміни посилять можливість ознайомлення з

  зарубіжними ринками. Поки це рішення знаходиться в процесі розгляду, а серед представників малого бізнесу є чимало проблем пов'язаних з пошуком надійних постачальників і потенційних споживачів [6].

  - Відсутність досвіду у малих підприємств так само провокує незаплановані витрати, до яких можна віднести наявність великої кількості посередників, виникнення ризиків в процесі ведення зовнішньоторговельної діяльності, до яких організації не готові. Все це може виникати через відсутність можливості змісту в штаті кваліфікованих співробітників в області ведення зовнішньоторговельної діяльності, таких як логісти, фахівці в області переговорів, юристи, менеджери і т. Д. Малі підприємства просто не мають можливості утримувати даний штат співробітників для організації зовнішньоторговельної угоди на відміну від великого бізнесу, отже, виникають додаткові витрати через нео-

  питності та інших людських чинників у процесі введення зовнішньоторговельної діяльності [5].

  Усунувши негативні обставини зовнішньоторговельної діяльності Челябінської області, можна створити сприятливий клімат для малого бізнесу в сфері зовнішньоторговельної дея-

  ності, що в подальшому дасть поштовх для збільшення числа учасників зовнішньоторговельної діяльності, їх сприятливому розвитку і виведе область на новий рівень, завдяки якому Челябінськ матиме вищу конкурентоспроможність в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

  Список літератури

  1. Брусов, П. Н. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України: навч. посібник для вузів / П. Н. Брусов, П. П. Брусов, Н. П. Орєхова. - Москва: КноРус, 2016. - С. 441.

  2. Вардомский, Л. Б. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України: навч. посібник / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. - Москва: КноРус, 2015. - С. 448.

  3. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) // Audit-it.ru. - URL: https://www.audit-it.ru/ (дата звернення: 13.01.2020).

  4. Черенков, В. І. Зовнішньоекономічна діяльність. Основні операції / В. І. Черенков. - Москва: Фенікс, 2014. - С. 544.

  5. Лазарєв, В. А. Міжнародна логістика: навч. посібник / В. А. Лазарєв, В. І. Воронов. - Москва: КноРус, 2019. - С. 253.

  6. Лебедєв, Є. А. Інноваційні процеси в логістиці: монографія / Є. А. Лебедєв, Л. Б Миротин, А.К. Покровський. - Москва: Инфра-Інженерія, 2019. - С. 392.

  7. Маліков, О. Б. Ділова логістика / О. Б. Маліков. - Москва: Політехніка, 2013. - С. 378.

  8. Тряпухін, А. П. Комерційна логістика: підручник / А. П. Тряпухін, Н. В. Ювіца, В. К. Риси-ковцев. - Москва: КноРус, 2019. - С. 318.

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Євсєєва Наталія В'ячеславівна - магістрант кафедри менеджменту Челябінського державного університету, Челябінськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Горшенин Віктор Федорович - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту Челябінського державного університету, Челябінськ, Росія, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  REFERENCES

  1. BrusovP.N., BrusovP.P., Orekhova N.P. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost 'regionov Rossii [Foreign economic activity of Russian regions] Mosscow, KnoRus Publ., 2016.441 p. (In Russ.).

  2. Vardomsky L.B., Skatershchikova E.E. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost 'regionov Rossii [Foreign economic activity of the regions of Russia]. Moscow, KnoRus Publ., 2015.448 p. (In Russ.).

  3. Petrova O.F. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost '(VED) [Foreign economic activity (FEA)]. Available at: https://www.audit-it.ru, accessed 13.01.2020. (In Russ.).

  4. Cherenkov V.I. Vneshneekonomicheskaya deyatel'nost '. Osnovnye operacii [Foreign economic activity. Basic operations]. Moscow, Feniks Publ., 2014. 544 p. (In Russ.).

  5. Lazarev V.A., Voronov V.I. Mezhdunarodnaya logistika [International logistics]. Moscow, KnoRus Publ., 2019.253 р. (In Russ.).

  6. Lebedev E.A., Mirotin L.B., Pokrovsky A.K. Innovacionnye processy v logistike [Innovative processes in logistics]. Moscow, Infra-Inzheneriya Publ., 2019. 392 p. (In Russ.).

  7. Malikov O.B. Delovaya logistika [Business logistics]. Moscow, Poly-Technika Publ., 2013.Pp. 378. (In Russ.).

  8. Tyapukhin A.P., Yuvitsa N.V., Chertykovtsev V.K. Kommercheskaya logistika [Commercial logistics]. Moscow, KnoRus Publ., 2019. 318 p. (In Russ.).


  Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність /логістика /складська потужність /транспортування /J товарообіг /експорт /імпорт /митна реєстрація /foreign trade activity /logistics /warehouse capacity /transportation /commodity turnover /export /import /customs registration.

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити