Арктична зона Російської Федерації є одним з перспективних регіонів Росії, на якому планується зосередити чималу частку ресурсів держави, однак, незважаючи на всю її привабливість вона має досить великим спектром логістичних проблем, які, згодом, породжують додаткові перепони для розвитку даної території. У статті позначені актуальні логістичні проблеми Арктичної зони Російської Федерації на прикладі Архангельської області, а також йдеться про поточні плани і дії влади і бізнес-структур, які ведуться в даному напрямку для розвитку логістики розглянутої Арктичної зони.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Попов Р.А.


PROBLEMS OF LOGISTICS OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE ARKHANGELSK REGION

The Arctic zone of the Russian Federation is one of the promising regions of Russia, on which it is planned to concentrate a considerable share of the state's resources, but despite all its attractiveness, it has a wide range of logistic problems, which, subsequently, pose additional obstacles to the development of this territory. The article outlines the current logistical problems of the Arctic zone of the Russian Federation on the example of the Arkhangelsk region, and also talks about current plans and the actions of the authorities and business structures that are being carried out in this direction for the development of logistic of the Arctic zone under consideration.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки Тамбовського відділення Росмен


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ арктичної зони РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ Архангельська область'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ арктичної зони РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ Архангельська область»

  ?Попов Р.А.

  магістрант

  Північний (Арктичний) федеральний університет

  ім. М.В. Ломоносова р Архангельськ, Росія

  ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ арктичної зони РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ Архангельська область

  Анотація: Арктична зона Російської Федерації є одним з перспективних регіонів Росії, на якому планується зосередити чималу частку ресурсів держави, однак, незважаючи на всю її привабливість вона має досить великим спектром логістичних проблем, які, згодом, породжують додаткові перепони для розвитку даної території. У статті позначені актуальні логістичні проблеми Арктичної зони Російської Федерації на прикладі Архангельської області, а також йдеться про поточні плани і дії влади і бізнес-структур, які ведуться в даному напрямку для розвитку логістики розглядається Арктичної зони.

  Ключові слова: Арктична зона Російської Федерації, логістика, Архангельська область, проблеми логістики, Арктика, Павлівське родовище, Північний морський шлях.

  Popov R.A.

  Undergraduate Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov Arkhangelsk, Russia

  PROBLEMS OF LOGISTICS OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE ARKHANGELSK REGION

  Abstract: The Arctic zone of the Russian Federation is one of the promising regions of Russia, on which it is planned to concentrate a considerable share of the state's resources, but despite all its attractiveness, it has a wide range of logistic problems, which, subsequently, pose additional obstacles to the development of this territory. The article outlines the current logistical problems of the Arctic zone of the Russian Federation on the example of the Arkhangelsk region, and also talks about current plans and the actions of the authorities and business structures that are being

  carried out in this direction for the development of logistic of the Arctic zone under consideration.

  Key words: Arctic zone of the Russian Federation, logistics, Arkhangelsk region, logistics problems, the Arctic, Pavlovsk field, Northern Sea Route.

  З теоретичної точки зору логістику можна уявити, як елемент системи управління виробництвом, в функції якого входить інтегрувати в єдиний комплекс такі операції технологічного процесу, як складування продукції, її транспортування, інформаційний супровід та доставка до споживача в терміни, обсязі, як і номенклатурі, які визначені договором та угодами. По суті, мова йде про створення та функціонування інфраструктури логістичної підсистеми в загальній системі управління, що реалізує специфічні завдання менеджменту компанії. Ці завдання повинні вписуватися в загальну мету менеджменту, яка полягає в тому, щоб забезпечити високий рівень і якість виконаних робіт при мінімальних витратах з урахуванням того факту, що споживач очікує отримати потрібний товар високої якості в необхідній кількості і вигляді і в узгодженому місці і часу.

  Але коли ми говоримо про логістику не на рівні комерційної організації, а на рівні будь-якої територіальної одиниці, будь то держава, регіон і т.д., ми намагаємося оцінити в основному його транспортну інфраструктуру з точки зору перспективного розвитку досліджуваної території, виявлення її проблем і переваг, на які можна зробити акцент при проектуванні алгоритму розвитку досліджуваної території.

  Важливість звернення уваги на розвиненість транспортної інфраструктури території та виявлення її логістичних проблем обумовлюється тим, що транспортна система є складовою частиною виробничої та соціальної інфраструктури в регіоні. Від її розвиненості залежить темп економічного зростання (за рахунок прискорення руху товару, зниження транспортних витрат і т.д.) і якість життя місцевого населення.

  Дане дослідження спрямоване на виявлення проблем логістики на прикладі Архангельської області, що є територією Арктичної зони Російської Федерації.

  Росія заявляє про свої права на території Арктики, де є величезні запаси нафти і газу і на які претендують і інші арктичні держави. Сьогодні Архангельська область стоїть на порозі, який розділяє Росію і Арктику. Без участі Архангельської області Арктику освоїти проблематично, але і без Арктики раз-

  витие Архангельської області не має потенційних перспектив. Для вивчення і розвитку Арктики потрібні людські ресурси, ніж та володіє Архангельська область. Однак, звідси випливає перша і основна проблема, яка полягає в складності утримати на Північній території місцеве населення.

  Архангельська область має тенденцію до зниження чисельності населення, за останні 22 роки зменшення становило майже 290 тисяч осіб, що можна порівняти з населенням великого міста [5].

  Сучасна людина висуває підвищені вимоги до умов свого існування. Сьогодні, йому для комфортного проживання потрібен різноманітне дозвілля, якісна медицина, сучасна освіта і багато іншого, тому напрошується висновок про те, що щоб зберегти і утримати людей необхідний розвиток інфраструктури регіону. Без інфраструктури Арктику освоїти неможливо, тому необхідно організовувати роботи в цьому напрямку, щоб реалізувати в тривалій перспективі очікування працюють і проживають там жителів.

  Архангельська область як територія Арктичної зони Російської Федерації стикається з низкою наступних, що заважають її розвитку, логістичних проблем:

  на території регіону є велика кількість віддалених населених пунктів, а також острівних територій з нерівномірною щільністю населення від основних транспортних магістралей через значну площі Архангельської області, є наявність важкодоступних районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей;

  високий рівень зносу і низький темп розвитку транспортної інфраструктури, в тому числі недостатня матеріально-технічна оснащеність в сфері забезпечення схоронності і працездатності регіональних доріг. Нормативним вимогам в регіоні відповідає менш 2/3 доріг, при тому що доріг з удосконаленим типом покриття трохи більше, ніж чверть всієї протяжності доріг в Архангельській області [3];

  суворі кліматичні умови та природні явища, які сприяють відсутності цілорічного доступу до віддалених районів області, підвищенню витрат на отапливание будівель, обслуговування транспорту і доріг, витрачання паливно-мастильних матеріалів і т.д.

  Це в сукупності сприяє підвищеними цінами і тарифами на ряд товарів і послуг, і як наслідок, створює певні

  труднощі для місцевих жителів, що спонукає до відтоку населення з більш дрібних населених пунктів у великі, а також в цілому з Архангельської області в більші регіони країни. Згідно з експертними оцінками тенденція до скорочення населення надає фінансовий тиск на підприємців, які змушені через зниження кількості споживачів для компенсації своїх втрат підвищувати ціни на надавані ними послуги або зовсім йти з ринку, що в свою чергу знову ж позначається на рівні та якості життя місцевого населення.

  Говорячи про проблеми логістики в Архангельській області як Арктичної зони Російської Федерації слід сказати, що в ряді деяких проблем вже намічені певні дії з боку влади, що сприяють виправленню поточного становища.

  Одним із пріоритетних інвестиційних проектів Архангельської області є будівництво гірничо-збагачувальний комбінат з видобутку руд (свинець, цинк, срібло) їх збагачення і виробництва концентрату на базі родовища «Павлівське» в межах архіпелагу Нова Земля на острові Південний [1].

  Даний проект має величезну значимість для Архангельської області в зв'язку:

  - з майбутніми податковими надходженнями. Прогнозується, що після виходу виробництва на проектну потужність щорічні податкові відрахування підприємства до бюджету області складуть більш ніж 2,5 мільярда рублів;

  - із залученням потенційних великих інвесторів, які також, згодом, сприяють створенню додаткових робочих місць, виділення податкових надходжень до бюджету регіону, розвитку інфраструктури та іміджевої привабливості Архангельської області;

  - із залученням суб'єктів малого і середнього підприємництва в реалізацію проекту. Будівництво підприємства потребують залучення великої кількості підрядників, в тому числі і підприємств малого і середнього бізнесу Архангельської області, перш за все, в таких сферах як поставка будматеріалів, будівництво доріг, інженерних комунікацій, обладнання для будівництва вахтового селища і т.д.

  - з будівництвом морського порту, автомобільних доріг, об'єктів тепло- і енергопостачання. Освоєння арктичних шельфів з метою відтворення мінерально-сировинної бази, перспективи розробки родовищ газу, нафти і поліметалів визначають

  необхідність комплексного розвитку всіх складових інфраструктури архіпелагу Нова Земля і Арктики в цілому: промисловості, транспорту, енергетики і т.д. [1].

  Крім того, будівництво порту і введення в експлуатацію комбінату сприяють розвитку Північного морського шляху, який є потенційно привабливим елементом транспортної інфраструктури Росії, основною транспортною магістраллю Арктики і економічно вигідним, найкоротшим способом забезпечення доставки вантажу на ринки Європи, тихоокеанського і азіатського регіонів. Іншими словами, його можна назвати найбільш вигідним і зручним маршрутом перевезення вантажу, який об'єднує в єдину транспортну мережу російські річкові і морські порти з європейськими та далекосхідними портами, тобто Північний морський шлях є одним з елементів міжнародного транспортного коридору. Також Північний морський шлях дозволить закріпити і посилити вплив Росії в Арктичному регіоні. Цей момент також стратегічно важливий як для Росії, так і для Архангельської області, оскільки в Арктиці є великий обсяг запасів природних ресурсів (мається біологічний і паливно-енергетичний потенціал). Отже, отримані додаткові ресурси в перспективі можуть посприяти розвитку транспортно-логістів-чеський системи Архангельської області як Арктичної зони Російської Федерації, а також регіону в цілому.

  Особливо важливим значенням розвитку Північного морського шляху є і те, що він сприяє подальшому існуванню поточних, відродженню вимираючих і будівництва нових арктичних міст і селищ.

  На сьогоднішній день просування проекту йде впевненими темпами, відповідно до наміченого графіка реалізації плану будівництва гірничо-збагачувального комбінату. Так, вже в 2017 році були завершені роботи, що проводяться для комплексного вивчення природних умов району, на якому мається на увазі будівництво комбінату. У 2018 році Перша гірничорудна компанія займалася проектуванням гірничо-збагачувального комбінату і портового комплексу. У 2019 пройшла успішний захист проекту в Головному управлінні державної експертизи Росії. Будівництво комбінату заплановано на 2020 рік, а згідно із заявою Губернатора Архангельської області Ігоря Анатолійовича Орлова приблизна дата виходу гірничо-збагачувального комбінату на промислові обсяги очікується в 2023 году [4].

  Отже, реалізація проекту є впевненим кроком для розвитку Нової Землі, Архангельської області, а також Північного морського шляху. Додаткові інвестиції, зростання іміджевої привабливості регіону, розвиток малого і середнього підприємництва, інфраструктури певною мірою посприяють вирішенню деяких логістичних проблем Архангельської області.

  Однак, Архангельська область дуже великий регіон, вирішення проблем якого вимагає консолідації зусиль.

  Наступним дією з боку пануючих структур є на стадії розробки ініціатива щодо зниження розміру обов'язкових відрахувань до позабюджетних фондів до 7% для суб'єктів малого підприємництва, зареєстрованих на території Архангельської області.

  Впровадження ініціативи посприяє тому, що з підприємців піде додаткове фінансове навантаження, що в певній мірі дозволить окупити витрати на транспортування вантажів, отже, скоротити і (або) стабілізувати ціни на товари і послуги. Також дане нововведення посприяє зростанню зареєстрованих на території Архангельської області суб'єктів малого підприємництва з інших регіонів країни, що дасть можливість отримувати додаткові доходи у вигляді податкових відрахувань.

  В рамках національних проектів теж ведеться робота в частині розвитку логістики регіону. Національний проект «Безпечні та якісні автомобільні дороги» сприяє будівництву і капітальному ремонту регіональних доріг. У найближчі шість років згідно з проектом в планах відремонтувати понад тисячу кілометрів доріг Архангельської області [3].

  Транспортною стратегією Архангельської області до 2030 року також передбачені певні орієнтири, які сприятимуть розвитку інфраструктури. Так, наприклад, стратегією передбачено будівництво глибоководного порту з можливістю цілорічного заходу великотоннажних суден із чистим вантажопідйомністю до 100 тисяч тонн. З'явиться можливість перевалки вантажів (будівельних, контейнерних, лісових і багатьох інших). Будівництво порту планується в межах острова Мудьюгскій, що знаходиться недалеко від міста Архангельська (в 55 кілометрах). Крім того, Транспортною стратегією Архангельської області до 2030 року передбачена реалізація проекту будівництва залізничної магістралі «Бел-Комури», який дозволяє скоротити шлях до ділянки Транссибірської

  магістралі, промислових регіонах Уралу, а також до виходу на європейські ринки, завдяки транспортування вантажу через Фінляндію. Передбачається будівництво 712 кілометрів залізничних колій і ще удосконалення та оновлення 449 кілометрів залізної дороги до Пермі. В сумі планується, що обидва проекти зможуть дати 70 мільйонів тонн вантажопотоку щорічно [2].

  Таким чином, основним фактором, що сприяє вирішити проблеми логістики, є населення. Присутність людей, зростання їх чисельності стимулює розвиток і будівництво транспортної інфраструктури, об'єктів її обслуговування. В першу чергу необхідно створити всі умови для зацікавленості людей жити і працювати в Архангельській області. Північний клімат формує певні труднощі для того, щоб утримати тут людини. Реалізація проектів, залучення великих інвесторів, створення умов для ведення бізнесу, коригування законодавства, що враховує складні північні обставини, сприятиме розвитку Архангельської області і закріпленню позицій Російської Федерації в Арктиці.

  Список літератури

  1. АТ «Перша гірничорудна компанія». Про проект. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: http://wwwpgrk.armz.ru/ru/predpriyatiya/nashi-zakazc. Назва з екрану. - (Дата звернення: 05.11.2019).

  2. Про Транспортної стратегії Російської Федерації. [Електронний ресурс]: Розпорядження Уряду РФ від 22.11.2008 № 1734-р (ред. Від 12.05.2018). - Режим доступу: URL: https://www.garant.ru

  3. Паспорт національного проект «Безпечні та якісні автомобільні дороги». Затверджено президією Ради при Президентові Російської Федерації зі стратегічного розвитку і національним.

  4. Видобуток руди на Новій Землі почнеться в 2023 році. [Електронний ресурс] // Російська газета. - Режим доступу: https://rg.ru/2018/01/12/reg-szfo/dobycha-rudy-na-novoj-zemle-nachnetsia-v-2023-godu.html - Назва з екрану. - (Дата звернення: 01.12.2019).

  5. Управління Федеральної служби державної статистики по Архангельській області і Ненецькому автономному окрузі. Населення. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://arhangelskstat.gks.ru/ population11 Назва з екрану. - (Дата звернення: 10.11.2019). проектам (протокол від 24 грудня 2018 р № 15) [Електронний ресурс] Режим доступу: http://static.government.ru/media/files/rBdyoIr3S9IDP8Q87lXXYaktpKWGc0NY. pdf - Назва з екрану. - (Дата звернення: 28.11.2019).


  Ключові слова: АРКТИЧНА ЗОНА І НАУКИ УКРАЇНИ /ЛОГІСТИКА /АРХАНГЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ /ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ /АРКТИКА /ПАВЛІВСЬКЕ РОДОВИЩЕ /ПІВНІЧНИЙ МОРСЬКИЙ ШЛЯХ /ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION /LOGISTICS /ARKHANGELSK REGION /LOGISTICS PROBLEMS /THE ARCTIC /PAVLOVSK FIELD /NORTHERN SEA ROUTE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити