В даний час наша країна є однією з найбільших лісопромислових країн світу. У ній склався потужний лісохімічний комплекс. Росія володіє приблизно 20% всіх світових лісонасаджень і запасів лісових ресурсів, а щодо бореальних і помірних лісів є безсумнівним лідером, володіючи майже 70% світового запасу. Проблеми в лісовій промисловості, не дивлячись на високий рівень її розвитку все-таки існують. Вони пов'язані, перш за все: з реорганізацією всього лісопромислового комплексу, нестачею технологічно вдосконалених механізмів на підприємствах, що займаються переробкою деревини і подальшим виробництвом всіляких товарів, відсутністю фахівців, які вміють поводитися з сучасними машинами для роботи з таким цінним природним матеріалом, як дерево.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Мирин Руслан Олександрович


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  E-Scio


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ лісопромислового комплексу Російської Федерації'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ лісопромислового комплексу Російської Федерації»

  ?УДК 33

  економічні науки

  Мирин Руслан Олександрович, студент Фінансово-економічного факультету Фінансового Університету при уряді РФ

  ПРОБЛЕМИ лісопромислового комплексу РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

  Анотація: В даний час наша країна є однією з найбільших лісопромислових країн світу. У ній склався потужний лісохімічний комплекс. Росія володіє приблизно 20% всіх світових лісонасаджень і запасів лісових ресурсів, а щодо бореальних і помірних лісів є безсумнівним лідером, володіючи майже 70% світового запасу. Проблеми в лісовій промисловості, не дивлячись на високий рівень її розвитку все-таки існують. Вони пов'язані, перш за все: з реорганізацією всього лісопромислового комплексу, нестачею технологічно вдосконалених механізмів на підприємствах, що займаються переробкою деревини і подальшим виробництвом всіляких товарів, відсутністю фахівців, які вміють поводитися з сучасними машинами для роботи з таким цінним природним матеріалом, як дерево.

  Ключові слова: лісова галузь, вирубування лісу, деревина, економіка, ВВП, лісова промисловість, сировина.

  Abstract: at present, our country is one of the largest forest countries. It has developed a powerful dendrochemical complex. Russia has about 20% of all the world's forests and forest resources and reserves in respect of boreal and temperate forests is a clear leader, with almost 70% of the world reserves. Problems in the forestry sector, in spite of the high level of its development still exist. They are

  primarily: reorganization of the entire timber industry, the shortage of technologically improved mechanisms for enterprises engaged in the processing of wood and continued production of all kinds of goods, lack of professionals who know how to deal with modern machines to work with such valuable natural material like wood.

  Keywords: forestry, logging, wood, economics, GDP, forest industry, raw materials.

  Дивно, але, незважаючи на те, що майбутнє лісового комплексу безпосередньо залежить від організації повноцінних вирубок дерев, промисловий може розвиватися і без цього процесу. Вся справа у використанні первинної сировини. Найчастіше в країні вже є достатній обсяг деревини, заготовленої і відповідним чином складованої на території підприємств. Тому в частих вирубках лісів комплекс, по суті, потребуватиме не повинен.

  Подібна ситуація, при якій залежність промисловості від ресурсів все ж існує і є головною проблемою лісопромислового комплексу сучасності. Виробництво товарів з деревини в першу чергу орієнтується на обсяги доступних для вироблення ресурсів [9].

  При цьому деревина зберігається на складах, що належать конкретним підприємствам. У деяких випадках підприємства організовують додаткові вирубки дерев, дозволяючи тим самим поповнити запаси природних ресурсів.

  Питання доцільності відтворення лісу тривалий час лідирували в вітчизняні розробки лісових економістів (Н. А. Моісеєв, М. І. Кожухов) [5].

  Сам по собі лісопромисловий комплекс - це сукупність всіх лісових запасів країни, заготівля деревини, первинна її обробка, сплав, лісоперевалочних роботи, механічна деревообробка, виробництво пиломатеріалів, фанери, деревних плит, столярних виробів, дерев'яної

  тари, целюлозно-паперову, виробництво меблів, хімічна переробка деревини, вивчення, облік лісів, контроль над використанням.

  Колосальні запаси деревини, широке територіальне поширення лісових ресурсів і визначає значення лісового господарства в економіці країни. В даний час практично немає такої сфери народного господарства, де б не застосовувалися і не використовувалися лісові ресурси, зокрема деревина і її похідні.

  За даними щорічної доповіді про стан і використання лісів в РФ, на кожного жителя планети в 2017 році припадало менше 1 га лісів, даний показник в Фінляндії становив 4 га, в Росії - 5,3 га, а в США - лише 0,8 га.

  Російська Федерація є лідером за площею лісів - 809 млн. Га або 20,1%, загальної площі лісів світу. Для порівняння частка площі лісів Бразилії становить 520 млн. Га (12,9%), Канади - 310 млн. Га (7,7%), США - 304 млн. Га (7,5%), Китаю - 207 млн. Га (5,1%).

  За запасами деревини в 2011 років Russian Federation займала одне з лідируючих

  -5-5 "5

  місць і має 83 106 млн. м, США - 47 088 млн. м, Канада - 32 983 млн. м ,

  -5

  Китай - 14 684 млн. М. Загальний обсяг деревини в лісах планети становив

  -5

  527 млрд. М3 [1].

  Найбільшими запасами деревини розташовують Далекосхідний (27% від усіх запасів РФ), Сибірський (43%) і Північно-Західний округ (14%). Площа території, вкритої лісом, в середньому по Росії становить 46% від усієї території країни. Найбільшою лісистістю територій у 2011 році володіли Далекосхідний федеральний округ (48%), Сибірський федеральний округ (54%), Уральський федеральний округ (38,2%) і північно-західному федеральний округ (52,5%). До експлуатаційних лісах відноситься тільки 70% площі лісового фонду.

  У нашій країні на всіх стадіях, починаючи з лісозаготівель і закінчуючи процесом переробки, дуже низька у порівнянні з розвиненими країнами ефективність використання ресурсів деревини (рис. 1).

  Обсяг виробляється ділової деревини в Росії менше обсягу заготовленої обсягу лісу. Так в порівнянні, якщо Північна Америка вивозить 93% обсягу заготовляється лісу, то у Росії цей показник не більше 70%. Також слід зазначити, що в останні роки за обсягом заготовленої деревини Росія стала значно відставати від ряду країн, що розвиваються, в число яких входить Китай, Індія, Бразилія, Індонезія [3].

  Мал. 1. Ефективність використання лісових ресурсів в Росії і країнах з розвиненою лісовою промисловістю [7].

  Обсяг вивезення деревини в Росії значно менше, ніж в країнах, які поступаються їй за лісовим ресурсам майже втричі, це країни Північної Америки (відставання вивезення практично в 5 разів). Більше даний показник в Росії тільки в порівнянні зі Швецією і Фінляндією (приблизно на 20 процентних пунктів), які мають в тридцять разів менше лісових ресурсів (через розміри території) [4].

  На практиці також розглядається співвідношення обсягу доходів, які надходять від використання лісів на землях лісового фонду і надходять до федерального бюджету, до обсягу коштів субвенцій, які в свою чергу надходять з федерального бюджету для здійснення органами державної влади суб'єктів РФ переданих повноважень в області лісових відносин.

  Таким чином, можна зробити висновок, що лісопромисловий комплекс Росії не дивлячись на величезний потенціал галузі, до сих пір не займає гідного місця ні в глобальній економіці, ні в національній. Так частка Росії в загальному обсязі продукції світового лісопромислового виробництва становить всього близько 3%.

  Слід також зазначити, що реалізована рента в значній мірі нижче потенційної ренти, безпосередньо через низьку економічну ефективність і низької норми доданої вартості в лісовому секторі.

  Низька ціна лісу і лісової продукції справляє негативний вплив на розвиток лісового комплексу і економіки в цілому, це обумовлено, перш за все, тим, що вона утримує процеси підвищення інвестиційної привабливості лісопромислового комплексу, крім прямих втрат від недонадходження коштів до бюджетної системи. Цей процес відбувається внаслідок того, що немає можливості надання преференцій і пільг потенційним інвесторам при виділенні лісових ділянок, які призначені для лісокористування.

  За останніми даними, які були опубліковані Росстатом за 2017 рік, частка лісове господарство в ВВП становить 2,05%, в валютний виторг - близько 2%, в обсязі світової торгівлі лісової комплекс займає близько 3% [2].

  Проблема неефективного використання пов'язана з зносом основного фонду. У лісопромисловому комплексі знос дуже великий і на 2012 рік склав близько 50%. Так само проблемами, що стримують розвиток галузі, є низький технічний рівень виробництва, брак потужностей по глибокій обробці деревини, недостатня інноваційна та інвестиційна активність, нераціональне використання лісових ресурсів.

  Також гостро постає проблема неповного використання деревини. Багато відходи так і залишаються на лісосіках, уздовж трас транспортування лісу (особливо великі втрати при Молева сплаві по річках) і на ділянках.

  Позначається недолік підприємств з оброблення відходів виробництва (виготовлення ДВП, ДСП і п. Р.).

  Проте, лісовідновлення та захист лісів в Росії за останні роки нарощує темп роботи.

  Для забезпечення стабільності розвитку Росії і переходу до сучасного ринкового управління починаючи з 2000-х років були проведені масштабні реформи всіх інститутів державного управління. Були прийняті або в основному сформовані Цивільний, Податковий, Бюджетний, Лісовий і Земельний кодекси, істотно змінені Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення, йшла робота в напрямку спрощення процедур взаємодії бізнесу і громадян з державою, удосконалювалися відносини між федеральними, регіональними та місцевими органами влади , реформи були проведені і в сфері природних монополій та багато іншого.

  Проведені в цей період структурні і масштабні перетворення природоресурсних відносин забезпечили безперервність управління природними системами і природокористувачів, стабільність розвитку і економічну безпеку Російської Федерації.

  На засіданні Державної ради з питання «Про екологічний розвитку Російської Федерації в інтересах майбутніх поколінь», що відбувся 27 грудня 2016 року В. В. Путін наголосив на винятковій важливості вирішення екологічних проблем для забезпечення переходу Росії до моделі сталого розвитку: «для підвищення ефективності, перш за все всієї національної економіки, з одного боку, і в той же час для поліпшення якості життя наших людей, для розкриття потенціалу наших регіонів - з іншого ».

  Однак, саме масштабність і структурний характер уже проведених перетворень, об'єктивно визначили наявність в повному обсязі опрацьованих питань управління настільки багатоаспектною сферою природоресурсних відносин.

  Для аналізу існуючої ситуації раціонального природокористування необхідно враховувати особливості ресурсного потенціалу Росії.

  Одним з наслідків перетворень природоресурсних відносин є ослаблення механізмів управління природними системами і природокористувачів, в тому числі в частині контрольно-наглядової діяльності та припинення незаконного видобутку природних ресурсів. Російський сировинної комплекс є основним джерелом доходів бюджетної системи і гарантом соціальної стабільності країни [11]. Російська Федерація є світовим лідером за площею лісів - 814931 тис. Га, або 20% загальної площі лісів світу. У галузях народного господарства, пов'язаних з видобутком природних ресурсів, зайнято колосальне число працівників.

  Так, за даними Росстату, середньорічна чисельність працівників лесозаготавлівающіх організацій в 2014 році становила 107,1 тис. Осіб [8].

  Для оцінки обсягів нелегального видобутку природних ресурсів був проведений моніторинг наступних відкритих джерел: інформаційні агентства; офіційні Інтернет-ресурси органів влади, у віданні яких знаходяться питання обліку і контролю природних ресурсів; сайти правоохоронних органів і органів судової влади; сайти професійних співтовариств, що займаються видобутком окремих видів природних ресурсів; форуми скупників окремих природних ресурсів.

  З метою отримання інформації про офіційно зареєстрованих обсягах нелегального видобутку природних ресурсів були направлені офіційні депутатські запити до вищих судових інстанцій, правоохоронні органи і федеральні органи виконавчої влади.

  В результаті проведеної роботи можна зробити однозначний висновок про те, що системна оцінка сукупних обсягів нелегального видобутку природних ресурсів по Росії на федеральному рівні не проводиться, ризики

  для економіки країни і природи, пов'язані з цим явищем, не оцінюються. Ступінь невизначеності така, що можна стверджувати про відсутність даних по величині щорічної нелегального видобутку природних ресурсів по Росії в цілому [10].

  Важливою проблемою лісопромислової галузі залишається брак інвестицій в розвиток лісопромислового комплексу. Лісове господарство потребує інвестицій для створення нових основних фондів, для дорожнього будівництва, для технічного переоснащення, для розвитку поглибленого деревообробного виробництва та для впровадження нових технологій, необхідних для комплексу.

  Іноземні інвестори не хочуть вкладати кошти в лісопромисловий комплекс Росії. І тому є ряд причин: високий рівень корупції, тарифні квоти на експорт лісоматеріалів, суперечливість законодавчих актів, високий рівень економічної злочинності, висока вартість позикових коштів, і жорстка прив'язка Росії до власної нафти.

  Підвищення привабливості лісового господарства для інвестицій можливо при введенні приватної власності на ліси. Таким чином, компанії легше йтимуть на інвестиції в дорогу інфраструктуру, коли вони володіють сировинними базами, оскільки знатимуть, що зможуть використовувати її в довгостроковій перспективі.

  Підвищити рентабельність окремих виробничих процесів і прибутковість конкретних підсистем лісової галузі здатна консолідація підприємств лісового комплексу навколо найбільших гравців ринку (підприємств, які випускають продукцію з високою доданою вартістю) з подальшим залученням так званих сировинних підприємств. Так, наприклад, при входженні до складу регіональних лісопромислових кластерів целюлозно-паперових виробництв, за умови, що вони споживають не менше 40% заготовляється ресурсів, дозволить на порядок збільшити ефективність виготовлення пиломатеріалів,

  що призведе до зростання цін на деревину (за умови вільної конкуренції на ринку круглого лісу), відповідно, і до зростання рентабельності лісозаготівель, лісового доходу і стійкості лісокористування в цілому.

  Не дивлячись на високий розвиток лісового комплексу, проблеми в його роботі все-таки існують. Вони пов'язані із забрудненням навколишнього середовища і здатні погіршити екологічну обстановку на нашій планеті. Тому подібні проблеми потрібно ідентифікувати та якомога швидше вирішити, приймаючи відповідні закони на рівні кожної держави.

  До найбільш зустрічається в лісовому комплексі проблем відносять:

  1. нераціональне використання ресурсів і великий відсоток відходів від виробництва;

  2. перевитрата води при роботі над виготовленням товарів з деревини;

  3. забруднення прилеглих річок стічними водами та іншими відходами;

  4. часті і несанкціоновані вирубки лісів.

  Рішенням цих проблем має займатися не тільки держава, на території якого ростуть певні лісові масиви, а й конкретні підприємства, що забезпечують вирубку і переробку лісових ресурсів.

  Важливо усвідомлювати той факт, що ліс - це система, що самовідновлюється. Згодом запаси її природних багатств заповнюються і можуть цілком використовуватися в лісовій промисловості. Однак цей процес займає кілька десятків років.

  Дбайливе ставлення до лісу дозволить зберегти великі обсяги лісових масивів, дозволяючи їм і далі розширювати межі своїх територій. Так можна буде зберегти екологічне здоров'я нашої планети і забезпечити заготівлю потрібних обсягів лісових ресурсів [6].

  Таким чином, мова йде про вертикальну інтеграцію підприємств лісової промисловості, а це в свою чергу дозволить підвищити конкурентоспроможність.

  Робота виконана під керівництвом д.е.н., професссора Фінуніверсітета Ніколайчук Ольги Олексіївни.

  Бібліографічний список:

  1. Щорічна доповідь про стан і використання лісів РФ. - 2017. - С. 3.

  2. Щорічна доповідь про стан і використання лісів Російської Федерації. - 2016. - 68 с.

  3. Лісове господарство та лісозаготівлі - 2017 рік - [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ ru / statistics / enterprise / economy / # (Дата звернення: 06.03.2018).

  4. ЛесПромІнформ № 4 (86) - [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemprint/2693 (Дата звернення: 05.03.2018).

  5. Моисеев Н. А. Визначення економічної ефективності способів рубок і відновлення лісу / Н. А. Моісеєв, Г. Н. Лядіцін, І. В. Волосевич. - М. - 1967. - 15 с.

  6. Підвищення ефективності використання лісових ресурсів - [Електронний ресурс] - Режим доступу http: //ac2012.infodesigner. ru / pages / main / directions_activity_government / 6799 / index. shtml (Дата звернення: 06.03.2018).

  7. Рейтингове агентство «Експерт-РА». - 2017. - С. 10.

  8. Російський статистичний щорічник 2017 рік - [Електронний ресурс]. Режим доступу http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ rosstat / ru / (Дата звернення: 06.03.2018).

  9. Гурова Г. В., Калініна М. І. Стан і проблеми лісового комплексу Росії // Молодіжний науковий форум: Громадські та

  Економічні науки: електро. зб. ст. по мат. XVII Міжнар. студ. наук.-практ. конф. № 10 (17). URL: https://nauchfomm.ru/archive/MNF_social/10(17).pdf (Дата звернення: 06.03.2018).

  10. Ніколайчук О. А., Ніколайчук А. А. Економічна реалізація прав власності на лісові ресурси в сучасній Росії. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 163 с.

  11. Ніколайчук О. А. рентної - сировинна економіка Росії і проблеми її трансформації // У збірнику: Управління реформуванням соціально-економічного розвитку підприємств, галузей, регіонів Збірник наукових статей VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів. під редакцією В. В. Бондаренко, П. Г. Яновий, М. А. Таниної, С. В. Самуйлова, С. А. Барбашова, Н. Г. Смолич. 2015. С. 5456.


  Ключові слова: FORESTRY /LOGGING /WOOD /ECONOMICS /GDP /FOREST INDUSTRY /RAW MATERIALS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити