У статті сформульовані вимоги до кваліфікації наукових керівників здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Показано, що в сфері підготовки кандидатів економічних наук ці вимоги не виконуються. Намічено шляхи усунення цих недоліків.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Котляров Іван Дмитрович


Problems of the qualification of scientific directors of Ph.D. studies

The present article contains an analysis of requirements to qualification of the Ph.D. thesis mentors, scientific competitors. The article shows that in the field of economical sciences candidates preparation these criteria are not met. Ways of the solutions for these problems are proposed.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта
  Наукова стаття на тему 'Проблеми кваліфікації наукових керівників '

  Текст наукової роботи на тему «Проблеми кваліфікації наукових керівників»

  ?УДК 378

  ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ

  Іван Дмитрович Котляров, кандидат економічних наук, доцент, Санкт-Петербурзький філія Державного університету - Вищої школи економіки (ГУ-ВШЕ),

  Санкт-Петербург

  Анотація

  У статті сформульовані вимоги до кваліфікації наукових керівників здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Показано, що в сфері підготовки кандидатів економічних наук ці вимоги не виконуються. Намічено шляхи усунення цих недоліків.

  Ключові слова: наукове керівництво, дисертант.

  PROBLEMS OF THE QUALIFICATION OF SCIENTIFIC DIRECTORS OF PH.D.

  STUDIES

  Ivan Dmitrievich Kotliarov, the candidate of economic sciences, senior lecturer,

  St. Petersburg branch of State University - Higher School of Economics

  Annotation

  The present article contains an analysis of requirements to qualification of the Ph.D. thesis mentors, scientific competitors. The article shows that in the field of economical sciences candidates preparation these criteria are not met. Ways of the solutions for these problems are proposed.

  Keywords: scientific advising, Ph.D. student.

  ВСТУП

  Організація ефективної взаємодії наукового керівника (НР) і дисертанта є однією з важливих передумов успішної підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. На жаль, цю проблему до теперішнього часу приділялося дуже мало уваги [1-11].

  У даній роботі зроблена спроба сформулювати вимоги, яким повинен задовольняти ефективний науковий керівник з урахуванням специфіки економічних наук.

  ВИМОГИ ДО НАУКОВОМУ КЕРІВНИКОВІ

  На думку автора, науковий керівник повинен виконувати такі основні функції:

  - власне наукове керівництво - вибір теми, допомога в підборі літератури, сприяння у виборі теми та матеріалів для складання іспитів кандидатського мінімуму з історії та філософії науки та іноземної мови, забезпечення необхідно