У статті представлені результати дослідження (грудень 2016 року) рівня комунікативної толерантності серед студентів Фінансовоекономіческого інституту (№ = 100) Північно-Східного федерального університету ім М.К. Аммосова (далі СВФУ). У сучасному світі толерантність є однією з важливих характеристик, так як у багатьох країнах високо цінуються погляди кожного індивіда. комунікативна толерантність, є важливою складовою для відносини людей з оточуючими, одна з приватної різновиди толерантності.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Нікітіна О.В., Борисова У.С.


PROBLEMS OF COMMUNICATIVE TOLERANCE IN THE STUDENT MEDIUM

The article presents the results of a study (December 2016) of the level of communicative tolerance among the students of the Financial and Economic Institute (No.100) of the Ammosov North-Eastern Federal University (hereinafter - NEFU). Tolerance is one of the most important characteristics of the modern world, since the views of each individual are highly valued in many countries. Communicative tolerance is an important component in the relationship of people with others, one of the types of tolerance.


Область наук:
 • психологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ СЕРЕДОВИЩІ'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ СЕРЕДОВИЩІ»

  ?DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.63.095 Нікітіна Е.В.1, Борисова У.С.2

  'ORCID: 0000-0002-1172-3074, Магистрант, 2Доктор соціологічних наук, Північно-Східний федеральний університет ім. М.К. Аммосова ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ СЕРЕДОВИЩІ

  анотація

  У статті представлені результати дослідження (грудень 2016 року) рівня комунікативної толерантності серед студентів Фінансово економічного інституту (№ = 100) Північно-Східного федерального університету ім М.К. Аммосова (далі - СВФУ). У сучасному світі толерантність є однією з важливих характеристик, так як у багатьох країнах високо цінуються погляди кожного індивіда. Комунікативна толерантність, є важливою складовою для відносини людей з оточуючими, одна з приватної різновиди толерантності.

  Ключові слова: комунікативна толерантність, студенти, культура, терпимість.

  Nikitina E.V.i, Borisova U.S.2

  1ORCID: 0000-0002-1172-3074, Master's Degree Student, 2PhD in Sociology, Ammosov North-Eastern Federal University PROBLEMS OF COMMUNICATIVE TOLERANCE IN THE STUDENT MEDIUM

  Abstract

  The article presents the results of a study (December 2016) of the level of communicative tolerance among the students of the Financial and Economic Institute (No.100) of the Ammosov North-Eastern Federal University (hereinafter - NEFU). Tolerance is one of the most important characteristics of the modern world, since the views of each individual are highly valued in many countries. Communicative tolerance is an important component in the relationship of people with others, one of the types of tolerance.

  Keywords: communicative tolerance, students, culture, tolerance.

  Толерантність в молодіжному середовищі в наші дні залишається однією з актуальних і гострих проблем. При переході до ринкової економіки в 90-е г виявилася потреба безконфліктного спілкування людей, що проживають в одній країні. [5, С. 1-2]. Проблема полягає в тому, що у молодого покоління не вистачає достатнього досвіду, щоб розуміти сучасні етнопроблеми, не мають загальної культури та психологічної готовності до участі в них [2, С. 1].

  Ми згодні з тим, що поняття «толерантність» можна розуміти, як терпимість: «Терпимість - моральна якість, що характеризує ставлення до інтересів, переконань, вірувань, звичок і поведінки інших людей. Виражається в прагненні досягти взаємного розуміння і узгодження різнорідних інтересів і точок зору без застосування тиску, переважно методами роз'яснення і переконання ... »[8, С. 351]

  У суспільстві толерантність нічого очікувати бути абсолютною цінністю, так як вона має етичні та правові межі. В умови загрози життю чи здоров'ю, навряд чи буде раціональним проявляти толерантність. Проте толерантність - це є знаходження компромісу, що б люди в різними уподобаннями, цінностями, поглядами могли подолати виникає конфлікт. [3, С. 30].

  Якщо людина має високий рівень толерантності - це допомагає йому швидко знаходити спільну мову з оточуючими. Сформована толерантність виступає головною умовою позитивної комунікації. Розуміння того, що інший суб'єкт - «інший», яке проявляє інтерес і більш терпимо ставитися до нього, сприяє зниженню агресивності і призводить відносини як до «равнодостойний» і призводить до взаєморозуміння під час спілкування. [3, С. 31].

  Метою нашої роботи є виявлення рівня комунікативної толерантності (характеристика відносини особистості до людей, що показує ступінь переносимості нею неприємних або неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей і вчинків партнерів по взаємодії) в студентському середовищі. Об'єкт дослідження - студенти очної форми навчання Північно - Східного федерального університету. Предмет - рівень комунікативної толерантності сучасних студентів. В опитуванні взяли участь 100 студентів у віці від 17 до 26 років, з них 50% респондентів чоловіки, 50% - жінки. Розподіл за національним складом: 64% опитаних є саха, 19% - росіяни, 12% - представники корінних нечисленних народів Півночі, 5%-представники іншої національності.

  20

  18

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2 1

  0

  17 років

  17

  12

  19

  16

  12

  10

  18 років 19 років 20 років 21 років 22 років 23 років 24 років 25 років 26 років

  | Кількість респондентів Рис. 1 - Розподіл за віком

  Анкетування проводилося за допомогою онлайн сайту survio.com, методом квотної вибірки, для виявлення рівня толерантності було використано «Опитувальник толерантності В.В. Бойко »[9, С. 440]. Опитувальник складається з 45 питань, поділених на 9 блоків, кожен з яких відображає особливості поведінки в певних умовах. Ми знаходили студентів через соціальні мережі, такі як «Вконтакте», «Twitter», «WhatsApp», «Instagram».

  З проведеного дослідження були зроблені наступні висновки: з 100 респондентів 45% відповіли, що в більшості випадків їх дратують метушливі, непосидючі люди. І тільки 15% не звертають уваги на цей бік людини.

  На вираз «Галасливі ігри переношу з працею» думка студентів розділилися, 39% віддають перевагу більш спокійний вид ігор, інша половина із задоволенням ступлять в галасливу гру, що говорить нам про високий ступінь комунікабельності 40% опитаних.

  Багатьох насторожує «бездоганний людина», тобто у 42% виникає дискомфорт при спілкуванні з такою людиною. І 18% обтяжує спілкування з «бездоганним людиною».

  54% опитаних виводить з рівноваги некмітливий людина, 46% не сильно звертають уваги на цей факт.

  Більшість 68% люблять підтримувати розмови з людьми «болтушками», а 32% не переносять занадто балакучих людей, половина не звертає уваги.

  Половина опитаних 54% не хотіли б вступати в розмову з незнайомою людиною, 45% було б комфортніше уникнути спілкування з людиною нижчого рівня знання і 43% студентів уникли б розмови з людиною іншого рівня інтелекту. З цього можна сказати, що половині студентів важливий рівень знання людини, навіть якщо спілкування триває недовго.

  частіше немає

  частіше та

  3

  16

  _20_

  39

  31

  36 37

  41 41

  да

  8

  13

  О 5 10 15 20 25 30 35 40 45

  іншого рівня інтелекту | з низьким рівнем освіти | разовор з незнайомим Рис. 2 - Значення рівня інтелекту співрозмовника

  3

  Багатьох респондентів (77%) дратує безкультурне поведінку іншої людини, 33% опитаних не звертають увагу на безкультур'я. Багатьом студентам не подобається безкультур'я, це так само підтверджується у відповіді на питання «Невиховані люди обурюють мене» 73% відповіли так, 37% - ні. Найчастіше більшість студентів намагаються виховувати інших людей (54%). Але при цьому багато утримуються давати зауваження.

  32% студентів дратує представники іншої національності, а 68% ставляться до інших національностей нормально.

  Більшості респондентів (72%) не подобається, коли йому починають заперечувати, оскаржувати його точку зору. 61% не люблять, коли інші не роблять, не надходять так, як їм хочеться. 65% опитаних найчастіше сподівається, що якщо їх образять, то кривдники все одно отримають по заслугах. Що підтверджує такі відповіді: 68% в більшості випадків довго пам'ятають образи. З цього випливає, що багато молодих людей занадто зациклені на своїх емоціях і на себе, вони не можуть винести звичайні вчинки людей.

  Більшість студентів 59% не схвалюють, коли інша людина починає скаржитися на своє здоров'я, розповідати про свої хвороби. Але при цьому тим же 59% не йдуть від розмови, якщо їх друг починає розповідати про проблеми в сім'ї.

  37% опитаних іноді без будь-яких приводів люблять позлити своїх близьких, роблять вони це спеціально. Половина опитаних знаючи, що співрозмовник прав все одно наполягають на своєму, що говорить 50% наших студентів не вміють пристосовуватися до інших.

  Більше половини респондентів виводять з себе повільні люди, при цьому 59% опитаних не дратують люди похилого віку в громадських транспортах. З чого випливає, що деяка частина студентів не володіє високим ступенем терпимості.

  За 9 блокам вийшли наступні результати, кожен блок розцінюється від 1 до 15 балів, 1 - низький рівень, 15-високий рівень [9. С. 440].

  Розшифровка змісту блоків і результатів опитування:

  I блок. Неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини: 8 балів - опитані мають середній рівень неприйняття або нерозуміння індивідуальності людини.

  II блок. Використання себе як еталон при оцінках інших: 5 балів більшість респондентів не використовують себе як еталон при оцінках інших.

  III блок. Категоричність або консерватизм в оцінках людей: 6 балів - середній рівень категоричності або консерватизму в оцінках людей.

  IV блок. Невміння приховувати або згладжувати неприємні почуття: 9 балів високий рівень невміння у студентів приховувати або згладжувати неприємні почуття, які виникають при зіткненні з некомунікабельними якостями у партнерів.

  V блок. Прагнення переробити, перевиховати партнера по спілкуванню: 8 балів - середній рівень прагнення переробити, перевиховати партнера по спілкуванню.

  VI блок. Прагнення підігнати інших учасників комунікації під себе: 9 балів рівень вище середнього, в більшості випадків молоді респонденти прагнуть підігнати інших учасників комунікації до свого характеру, звичок, домаганням.

  VII блок. Невміння прощати іншому помилки: 6 балів: студенти, виходячи з ситуації, схильні до прощення помилки іншій людині.

  VIII блок. Нетерпимість до дискомфортним (хвороба, втома, відсутність настрою) станів партнера по спілкуванню: теж 6 балів. У опитаних середній рівень терпимості до дискомфортних станів партнера по спілкуванню: студенти терпимі до фізичного або психічного дискомфорту, в якому опинився інший.

  IX блок. Невміння пристосовуватися до інших учасників спілкування: 9 балів, рівень невміння пристосовуватися до інших учасників спілкування вище середнього.

  Таким чином, можна зробити наступний висновок про те, що студентська молодь трохи інфантильно і егоїстична. Загальний рівень толерантності у студентів фінансово - економічного інституту склало 69 балів з 135, що говорить нам про середній рівень толерантності. Для подальшого поліпшення комунікативної толерантності слід проводити тренінги, лекції по прийняттю себе і розуміння, що у оточуючих людей існує відрізняється від них погляд на життя.

  Список літератури / References

  1. Воротілкіна І. М., Луценко Е. Л. До проблеми виховання толерантності в молодіжному середовищі // Вісник РХГА. 2012. №4.

  2. Зіганшина Н.Л. Показники рівня сформований ™ толерантної поведінки у підлітків // Фестиваль педагогічних ідей «Відкритий урок». 2013. №ФС77-53231

  3. Касьянова Є.І., Виноградова Н.І. Теоретичний аналіз комунікативної толерантності // Вчені записки ЗабГУ. Серія: Філософія, соціологія, культурологія, соціальна робота. 2014. №4.

  4. Лазарева Е. С., Григор'єва Є. І. Модель формування етнічної толерантності студентської молоді в процесі міжкультурного іншомовного спілкування // Вісник ТГУ. 2012. №7.

  5. Луценко Е.Л., Єфімова Д.В. Толерантність в молодіжному середовищі: соціологічні аспекти // Сучасні дослідження соціальних проблем. 2012. №11.

  6. Мосунова Т. Г. Толерантність і особистісна самоідентифікація молоді // Науковий діалог. 2013. №2 (14).

  7. Сергієнко Н. Л., Муха В. Н. Державні заходи формування толерантності в молодіжному середовищі: оцінка ефективності // Теорія і практика суспільного розвитку. 2013. №10.

  8. Словник з етики / під ред. А. А. Гусейнова і І. С. Кона. - М .: Политиздат, 1989.

  9. Райгородский, Д.Я. Психодіагностика персоналу. Методика і тести / Д.Я. Райгородский. - М.: Бахрах-М, 2007. - 440 с.

  10. Чельцов М. В. Прояв толерантності в рамках патріотичного виховання молоді // Інтерекспо ГеоСібірь. 2014. №2.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Vorotilkina I. M., Lucenko E. L. K probleme vospitaniya tolerantnosti v molodezhnoj srede [To the problem of education of tolerance in the youth environment] // Vestnik RHGA. [Bulletin of the Russian Christian Humanitarian Academy] 2012. №4. [In Russian]

  2. Ziganshina N.L. Pokazateli urovnya sformirovannosti tolerantnogo povedeniya u podrostkov [Indicators of the level of the formation of tolerant behavior in adolescents] // Festival 'pedagogicheskih idej «Otkrytyj urok». [Festival of pedagogical ideas "Open lesson."] 2013. No. FS77-53231. [In Russian]

  3. Kas'yanova E.I., Vinogradova N.I. Teoreticheskij analiz kommunikativnoj tolerantnosti [Theoretical Analysis of Communicative Tolerance] // Uchyonye zapiski ZabGU. Seriya: Filosofiya, sociologiya, kul'turologiya, social'naya rabota. [Scholarship notes Zabaikalsky state university. Series: Philosophy, sociology, culturology, social work.] 2014. №4. [In Russian]

  4. Lazareva E. S., Grigor'eva E. I. Model 'formirovaniya ehtnicheskoj tolerantnosti studencheskoj molodezhi v processe mezhkul'turnogo inoyazychnogo obshcheniya [Model of formation of ethnic tolerance of student youth in the process of intercultural foreign language communication] // Vestnik TGU. [Bulletin of Tomsk State University] 2012. №7. [In Russi an]

  5. Lucenko E.L., Efimova D.V. Tolerantnost 'v molodezhnoj srede: sociologicheskie aspekty [Tolerance in the youth environment: sociological aspects] // Sovremennye issledovaniya social'nyh problem. [Modern research of social problems.] 2012. №11. [In Russian]

  6. Mosunova T. G. Tolerantnost 'i lichnostnaya samoidentifikaciya molodezhi [Tolerance and personal self-identification of youth] // Nauchnyj dialog. [Scientific dialogue.] 2013. №2 (14). [In Russian]

  7. Sergienko N. L., Muha V. N. Gosudarstvennye mery formirovaniya tolerantnosti v molodezhnoj srede: ocenka ehffektivnosti [State measures of formation of tolerance in the youth environment: an estimation of efficiency] // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. [Theory and practice of social development.] 2013. №10. [In Russian]

  8. Slovar 'po ehtike [Dictionary of Ethics] / pod red. A. A. Gusejnova i I. S. Kona. [Ed. A. A. Huseynov and I. S. Kon.] -M .: Politizdat, 1989. [In Russian]

  9. Rajgorodskij, D.YA. Psihodiagnostika personala. Metodika i testy [Psychodiagnostics of staff. Methods and tests] / D.YA. Rajgorodskij [D.Ya. Raygorodsky.] - M .: Bakhrakh-M, 2007. - 440 p. [In Russian]

  10. CHel'cov M. V. Proyavlenie tolerantnosti v ramkah patrioticheskogo vospitaniya molodezhi [The manifestation of tolerance within the patriotic education of youth] // Interehkspo Geo-Sibir '. [Interexpo Geo-Siberia.] 2014. №2. [In Russian]


  Ключові слова: КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ / COMMUNICATIVE TOLERANCE / СТУДЕНТИ / STUDENTS / КУЛЬТУРА / CULTURE / ТЕРПИМІСТЬ / TOLERANCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити