Стаття присвячена аналізу інвестиційних процесів в азіатської частини Росії за період 2000-2012гг. Азіатський макрорегіон займає дві третини території країни має високий потенціал розвитку завдяки наявності різноманітності природних ресурсів, досить високого рівня розвитку промисловості і сільського господарства. Однак менш сприятливі географічне положення і кліматичні умови, ніж європейської частини, а також наявність слабкої сухопутного зв'язку з іншими регіонами і в слідстві непривабливість суб'єктів макрорегіону для інвесторів тягне за собою ряд проблем, які сповільнюють розвиток економіки регіонів, а, отже, національної економіки Росії в цілому. Тому вивчення інвестиційних процесів і виявлення їх проблем, допоможе в майбутньому підвищити рівень розвитку Азіатської частини і Росії в цілому. Таким чином, дослідження даної проблеми є актуальним питань сучасності.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Коростельова Олександра Михайлівна, Попова Галина Сергіївна, Троценко Світлана Єгорівна


The article is devoted to the analysis of investment processes in the Asian part of Russia for the period 2000 to 2012. The Asian macro-region which occupies two-thirds of the country has a high potential of development due to the presence of a variety of natural resources, a sufficiently high level of development of industry and agriculture. However, it has a less favorable geographical position and climatic conditions, poor land communication with other regions than European Russia. Therefore, the macro-region has a weak attraction for investors, which entails a number of problems that inhibit the development of regional economies and, consequently, the national economy as a whole. Therefore, the study of investment processes and the identification of their problems, will help in the future to improve the level of development of the Asian part of Russia as a whole. To sum it up, the study of this problem is issues.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2015


  Журнал: Євразійський Союз Вчених


  Наукова стаття на тему 'ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В азіатської частини Росії'

  Текст наукової роботи на тему «ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В азіатської частини Росії»

  ?За допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена між індексом і ВРП, який дорівнює в даному випадку: «-0,769», визначаться, що обсяги валового внутрішнього продукту лінійно обернено пропорційно залежать розрахованого індексу.

  0,7000 0,6000 0,5000

  Дійсно, виходячи з графіків динаміки ВРП і індексу неблагополучности (рисунок 1,2), видно, що з часом при збільшенні обсягів ВРП індекс поступово знижується. Так при економічній кризі спостерігався уповільнення темпів розвитку економіки 2008-2009 рр, так і значення індексу підвищувалися в той же час.

  0,4000 0,3000 0,2000 0,1000 0,0000

  450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Малюнок 1. Індекси неблагополучности розвитку Алтайського краю

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Малюнок 2. Динаміка валового регіонального продукту Алтайського краю, млн. Руб.

  Таким чином, індексний метод - це наочний спосіб побачити і відобразити вплив групи показників, 1. також можна порівнювати розвиток різних регіонів країни, зіставляючи їх агреговані індекси. Цей спосіб зручний тим, що в індекс можна включати ті показники, які необхідні для аналізу, а не розглядатися 2. вать їх окремо. Головне при вивченні вплив будь-якої сфери на інший показник або область діяльності враховувати їх спрямованість. Не бажано включати в індекс різноспрямовані показники.

  Список літератури: Інформаційно-освітній довідник Ал-тай-Інформ.рф [Електронний ресурс] // Режим доступу: http: //xn-7sba7adklhjup3a.xn--p1ai/altajskij-kraj.html.

  Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2013: Р32 Стат. зб. / Росстат. - М., 2013. -990 с.

  ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В азіатської частини Росії

  Коростельова Олександра Михайлівна

  Канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та стратегічного менеджменту

  Попова Галина Сергіївна Студент IУго курсу, Університет ИТМО, м.Санкт-Петербург

  Троценко Світлана Єгорівна

  Студент 1Уго курсу, Університет ИТМО, м.Санкт-Петербург

  АНОТАЦІЯ

  Стаття присвячена аналізу інвестиційних процесів в азіатській частині Росії за період 2000-2012гг. Азіатський макрорегіон займає дві третини території країни має високий потенціал розвитку завдяки наявності різноманітності природних ресурсів, досить високого рівня розвитку промисловості і сільського господарства. Однак менш сприятливі географічне положення і кліматичні умови, ніж європейської частини,

  а також наявність слабкої сухопутного зв'язку з іншими регіонами і в слідстві непривабливість суб'єктів макрорегіону для інвесторів тягне за собою ряд проблем, які сповільнюють розвиток економіки регіонів, а, отже, національної економіки Росії в цілому. Тому вивчення інвестиційних процесів і виявлення їх проблем, допоможе в майбутньому підвищити рівень розвитку Азіатської частини і Росії в цілому. Таким чином, дослідження даної проблеми є актуальним питань сучасності. ABSTRACT

  The article is devoted to the analysis of investment processes in the Asian part of Russia for the period 2000 to 2012. The Asian macro-region which occupies two-thirds of the country has a high potential of development due to the presence of a variety of natural resources, a sufficiently high level of development of industry and agriculture. However, it has a less favorable geographical position and climatic conditions, poor land communication with other regions than European Russia. Therefore, the macro-region has a weak attraction for investors, which entails a number ofproblems that inhibit the development of regional economies and, consequently, the national economy as a whole. Therefore, the study of investment processes and the identification of their problems, will help in the future to improve the level of development of the Asian part of Russia as a whole. To sum it up, the study of this problem is issues.

  Ключові слова: Азіатська частина Росії, інвестиції, проблеми інвестиційних процесів.

  Keywords: The Asian part of Russia, investments, problems of investment processes.

  Інвестиції відіграють ключову роль в сучасній економіці, так як є одним з найважливіших факторів розвитку. Азіатська частина Росії займає дві третини площі Росії. Вона багата на природні ресурси, в її регіони мають високий потенціал, проте потік інвестицій недостатній для розвитку. Тут добре розвинені промисловість, сільське господарство, туризм та інші сфери. Тому вивчення інвестиційних процесів Азіатської частини Росії є актуальним питань сучасності, проаналізувавши його, з'явиться можливість знайти шляхи збільшення обсягів інвестицій, а значить і підвищення рівня розвитку регіонів.

  Визначення точної межі між Азією і Європою досить важке завдання, існує безліч різних думок вчених щодо цього питання. Більшість протиріч існує щодо азіатсько-європейського кордону в районі Кавказу. У 1958р. ця проблема була внесена на обговорення Московського відділення Всесоюзного географічного товариства, тоді і було прийнято не розділяти Урал і Кавказ на частини, а цілком відносити до того материку, з яким більш глибокий зв'язок геологічної історії. Таким чином, проводити кордон слід по східній підошві Уральських гір і Мугоджар, потім по річці Ембі, по північному березі Каспію, по Кумо-Маничською западині і Керченській протоці. Отже, Урал потрібно відносити цілком до Європи, а Кавказ - до Азії, Азовське море слід вважати Європейським. Для дослідження роботи були допущені деякі припущення, виходячи з них до і Азіатському макрорегіону слід відносити: Північно-Кавказький, Сибірський, Далекосхідний федеральні округи повністю, з Південного - Красноярський край і Республіку Адигеї, з Уральського - Тюменську область, до складу якої входить Ханта- Мансійський (Югра) і Ямало-Ненецький (Ямал), всього 31 регіон [1].

  Незважаючи на великі площі макрорегіону, його економіко-географічне положення менш вигідно, через віддаленості від головних господарських центрів країни, наявність слабкої сухопутного зв'язку з іншими регіонами країни, проте є виходи до морів Тихого і Північного Льодовитого океанів, водними шляхами Азіатська частина Росії пов'язана зі країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

  Найбільш яскраво виділяються такі регіони: Тюменська область (Ямало-Ненецький АО і Ханти-Мансійський АО), Краснодарський край, Красноярський край, Кемеровська і Новосибірська області, Республіка Саха і Приморський край.

  В азіатській частині країни зосереджено 80% паливних, 75% лісових, 70% водних і 75% гідроенергетичних ресурсів. Європейська частина ж краще забезпечена лише залізною рудою. Однак природні умови в Східній частині менш сприятливі (болота, вічна мерзлота, суворий клімат, гірський рельєф). Будівництво тут обходиться в 3-5 разів дорожче, ніж на Заході країни.

  Даний регіон займають більш скромне становище, ніж регіони європейської частини РФ в економіці країни. Так, частка східних регіонів в загальноросійських індикаторах знизилася майже за всіма показниками, що є результатом більш інтенсивного скорочення активності економічної діяльності. При цьому частки Сибіру і Далекого Сходу підвищилися в обсязі промислового виробництва. Це є в основному наслідком більш стійкого положення сировинних галузей, на яких спеціалізувалися східні регіони. Насправді підвищення частки азіатській частині в промисловому виробництві обумовлено спадом у промисловості нафто- і газодобувного Західно-Сибірського району, який був менше, ніж по Росії в цілому. Крім того, серйозним фактором виявилася кольорова металургія. Однак на Далекому Сході потужний сировинний комплекс і орієнтація на зовнішньоекономічне співробітництво не змогли стримати різке падіння промислового виробництва. Основою господарства є видобувна промисловість. Тут видобувається переважна більшість нафти, газу і вугілля. Сільське господарство розвинене слабше, в основному на півдні, воно не задовольняє потреб населення зони в продуктах.

  Однак роль Азіатської Росії в економіці постійно зростає. Ще в 70-80-роки вона стала головною паливо-енергетичній базою країни, основним виробництвом алюмінію, постачальником руд, кольорових і рідкісних металів, раби і лісоматеріалів. Також переважної є обробна промисловість, сільське господарство розвинене набагато краще, ніж на Сході країни. Тут виробляється 4/5 продукції промисловості і сільського господарства, 9/10 наукової продукції, також розміщена основна частина банківського капіталу [1].

  Питома вага інвестицій Азіатського макрорегіону в загальному обсязі інвестицій Росії становить приблизно 40%, причому основна вага має Тюменська область (46% від інвестицій Азіатської частини РФ), завдяки таким розвиненим його суб'єктам як Ямало-Ненецький і Ханти-Мансійського автономного округу. Зростання інвестицій Азіатської частини випереджав загальноросійський рівень до 2008р., Але до 2012р. темп зростання знизився на 6 процентних пунктів. У той же час зростання ВРП Азіатської частини в ці рік був вище, ніж по Росії в цілому, швидше за все це

  пов'язане з тим, що завдяки віддачі вкладених інвестицій (ефект мультиплікатора), доходи регіонів росли.

  Питома вага інвестицій в обсязі ВРП в Азіатському макрорегіоні більше на 5-8%, ніж у Росії в цілому протягом 2000-2012 років. Якщо по Росії в цілому частка інвестицій за 12 років збільшилася лише на 5 процентних пункту, то в азіатській частині майже на 8%. Це пов'язано з тим, що інтерес до даного регіону зростає необхідність, отже, реалізація можливостей регіонів вимагає все більших витрат.

  В основному в 2012р. інвестиції в Азії Росії в цілому були спрямовані в будівлі і споруди (49,7%), на другому місці машини, обладнання, транспортні засоби (27,3%). За період з 2000 по 2012рр. будова структури сильно не змінилася, так як саме ці основні види фондів дозволяють економіці розвиватися.

  Як в Росії в цілому, так і в її азіатській частині в 2012р. основними напрямками інвестицій були приватна (57%) і державна власності (16%). Причому з 2000 року частка інвестицій в приватну власність значно зросла - на 30 відсотковий пункт, в свою чергу частка інвестицій в змішану російську власність зменшилася майже на 11 процентних пунктів.

  Джерелами коштів інвестування в 2012р. по Росії в цілому і Азіатського макрорегіону в основному служать залучені кошти (приблизно 56%), причому більша частина за рахунок федеральних бюджетних коштів. За досліджуваний період в структурі джерел фінансування не спостерігалося сильних змін, крім того, що частка інвестицій від кредитів банків збільшилася на 5,5 процентних пункту.

  За Росії в цілому, так само як і в Азіатському макрорегіоні, найбільші обсяги інвестицій надходили в транспорт і зв'язок (близько 50%) і в операції з нерухомим майном (30%.). Дана структура пов'язана з тим, що це найбільш необхідні сфери для організації взаємини між регіонами, отже, в ці сфери потрібно більше коштів для кращої організації управління країни, що особливо актуально для нашої країни з такими великими територіями і різною щільністю заселення.

  Крім вітчизняних надходжень інвестицій, також в економіку вкладаються іноземні інвестори. Питома вага надходить іноземних засобів країни в економіці макрорегіону дорівнює 17% в 2012р., Причому з 2000 р. в 2012р. даний показник знизився на 9 процентних пунктів, що було пов'язано з поліпшенням інвестиційної обстановкою в інших регіонах і появою в них більш вигідних проектів для інвестування. Причому іноземні інвестори завжди приваблювала більше Європейська частина Росії, ніж Азіатська. Питома вага портфельних інвестицій як в 2000 р., Так і в 2012р. становив лише 1%. Питома вага прямих інвестицій в 2012р. склав 12%, коли як в 2000 р. вони склали 41%, тобто відбулося скорочення на 29 процентних пунктів.

  Таким чином, незважаючи на велику територію, наявності потенціалу, а також схожу з Росією структуру інвестицій за різними критеріями, інвестування не здійснюється на достатньому рівні, оскільки спостерігається відставання макрорегіону за деякими економічними показниками. По-перше, питома вага Азіатської частини в загальному обсязі ВРП країни дорівнює лише 30%. По-друге, сальдований фінансовий результат становить лише 26% від загальноросійського, а в загальнодержавних обсязі основних фондів - 34%, проте їх знос менше 4% [2].

  З огляду на, що інвестиції є важливим елементом розвитку будь-якого регіону і те, що Азіатська частина займає дві третини території Російської Федерації, але при тому їй належить лише 30 відсотків питомої ваги в розподілі інвестицій в Азіатської частини Росії, що не є достатнім для сталого розвитку.

  Для збільшення обсягів інвестицій необхідно підвищувати привабливість регіонів, крім основної добувної промисловості розвивати і інші сфери економіки, такі як туризм повсюдно, сільське господарство в південний районах. Важливе загальний напрямок посилення конкурентних позицій всіх регіонів - розвиток малого бізнесу. Гострою проблемою для залучення інвестицій є законодавство, воно невигідне і заплутано у багатьох регіонах.

  Загальна перспективна конкурентоспроможність багатогалузевих регіональних комплексів значною мірою визначається пропускною здатністю і технічним рівнем їх транспортно-комунікаційної інфраструктури, тому особлива увага в усіх регіонах слід приділяти новому дорожньому будівництву і реконструкції існуючих шляхів, розвитку зв'язку і телекомунікацій. Крім того, основний перспективною метою розвитку приморських регіонів має стати їх перетворення в райони зосередження диверсифікованої морегосподарської і рекреаційно-туристич-ської діяльності, що володіють сучасною комунікаційною інфраструктурою, яка забезпечить їх ефективне вбудовування в існуючі, а також в нові формуються міжрегіональні і трансконтинентальні транспортні мережі.

  З урахуванням сучасного стану в таких північних автономних округах як Ямало-Ненецький, Ханти - Ман-сийский і Чукотського фахівцями встановлено, що позиції регіонів можуть бути збережені або поліпшені в середньостроковій перспективі тільки при включенні в число пріоритетів економічного розвитку завдання поступового подолання моноспеціалізаціі економіки, причому головним чином за рахунок підвищення питомої ваги високотехнологічної обробної промисловості, а також завдання створення сучасної транспортної і потужної соціальної інфраструктури. Також, забезпечення комплексності розвитку північних регіонів означає включення в число інвестиційних пріоритетів розвиток електроенергетики з урахуванням специфіки кожного з них. Наприклад, для Тюменської області також надзвичайно перспективним є розвиток нефтегазохіміче-ської галузі, так в регіоні планується, що буде збільшена переробка вуглеводневої сировини, виробництво пропілену і поліпропілену, бутилкаучуку і галобутіл-каучуку, при введенні в експлуатацію відповідного виробництва компанією "Тобольськ-Нафтохім" [ 3].

  бібліографічний список

  1. Можаєв, Б.Н «Де проходить межа між Європою і Азією?» / Б.М. Можаєв - №4 (2223), 1959 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/3889/.

  2. Регіони Росії. Соціально-економічні показники. 2013: Р32 Стат. зб. / Росстат. - М., 2013. -990 с.

  3. Дослідження «Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів Росії 2012: Гряде третя хвиля» В, Горчаков, Е. Гайван, А. Столбова, Д. Ка-Балинський [Електронний ресурс].


  Ключові слова: АЗІАТСЬКА ЧАСТИНА РОСІЇ /ASIAN PART OF RUSSIA /ІНВЕСТИЦІЇ /INVESTMENTS /ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ /PROBLEMS OF INVESTMENT PROCESSES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити