Представлений анотований список з 32 видів міксоміцетів, виявлених на території національного парку «Нарочанскій», 28 з яких знайдені вперше в НП, в тому числі 21 вид вперше в республіці Білорусь. Для кожного виду наведені відомості про місцезнаходження, рослинному співтоваристві, субстраті, датою збору та номер гербарного зразка, що зберігається в гербарії лабораторії мікології інституту експериментальної ботаніки ім. В. Ф. Купревіча НАН Білорусі (MSK F) або в мікологічної гербарії БІН РАН (LE).

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Мороз О.Л., Новожилов Ю.К.


New and rare slime-molds (Myxomycetes) of the National Park "Narochansky" (Republic of Belarus)

The article presents an annotated cheklist of 32 species of myxomycetes found on the territory of the National Park "Narochansky", including 28 species new for the National Park, and 21 have never been recorded for the Republic of Belarus. For every species data on locality, coordinates, plant association, substrate, collection date, and voucher number have been provided. The specimens are stored in herbaria of the V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany (MSK F) or Komarov Botanical Institute (LE).


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  Новини систематики нижчих рослин

  Текст наукової роботи на тему «НОВІ І РІДКІСНІ слизовики (MYXOMYCETES) НАЦІОНАЛЬНОГО ПАРКУ" Нарочанскій "(РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ)»

  ?Нові та рідкісні слизовики (Myxomycetes) національного парку «Нарочанскій» (Республіка Білорусь)

  Е. Л. Мороз1, Ю. К. Новожілов2

  Інститут експериментальної ботаніки ім. В. Ф. Купревіча НАН Білорусі, Мінськ,

  Республіка Білорусь 2Ботаніческій інститут ім. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Росія Автор для листування: Е. Л. Мороз, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Резюме. Представлений анотований список з 32 видів міксоміцетів, виявлених на території національного парку «Нарочанскій», 28 з яких знайдені вперше в НП, в тому числі 21 вид - вперше в Республіці Білорусь. Для кожного виду наведені відомості про місцезнаходження, рослинному співтоваристві, субстраті, датою збору та номер гербарного зразка, що зберігається в гербарії лабораторії мікології Інституту експериментальної ботаніки ім. В. Ф. Купревіча НАН Білорусі (MSK - F) або в мікологічної гербарії БІН РАН (LE).

  Ключові слова: Myxomycetes, особливо охоронювані природні території, поширення, різноманітність, таксономія, Білорусь.

  New and rare slime-molds (Myxomycetes) of the National Park "Narochansky" (Republic of Belarus)

  E. L. Moroz1, Yu. K. Novozhilov2

  'V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany of the National Academy of Science of Belarus,

  Minsk, Republic of Belarus 2Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia Corresponding auton E. L. Moroz, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. The article presents an annotated cheklist of 32 species of myxomycetes found on the territory of the National Park "Narochansky", including 28 species new for the National Park, and 21 have never been recorded for the Republic of Belarus. For every species data on locality, coordinates, plant association, substrate, collection date, and voucher number have been provided. The specimens are stored in herbaria of the V. F. Kuprevich Institute of Experimental Botany (MSK - F) or Koma-rov Botanical Institute (LE).

  Keywords: Myxomycetes, distribution, diversity, specially protected nature territories, taxonomy, Belarus.

  Державне природоохоронна установа національний парк (НП) «Нарочанскій» створений в 1999 році з метою збереження унікальних природних комплексів, об'єднаних оз. Нарочь, а також як еталон природних ландшафтів, цінних природних комплексів, генетичного і біологічного різноманіття Білоруського Поозерья. НП розташований на північному заході Республіки Білорусь

  https://doi.org/10.31111/nsnr/2019.532.307

  307

  на території Мядельского (96%) і Вілейського районів (2%) Мінської обл., Поставського р-ну (1.7%) Вітебської обл. і Сморгонського р-ну (0.3%) Гродненської обл. Площа парку становить 87356.3 га, протяжність з півночі на південь - 34 км, із заходу на схід - 59 км. Відмінною особливістю НП є концентрація на його території водних екосистем, які займають 19.2% території парку. Це 43 озера загальною площею більше 16000 га, які об'єднуються в кілька озерних груп: Нарочанскій, Мядельскую, Болдукскую і Свірський. Територія НП розташована на вододілі басейнів річок Вілії і Дісней. Басейн р. Вілії представлений р. Нарочь з припливом р. Узлянкой, р. Стра-ча з припливом р. Свіріца (р. Великий Перекоп) і р. Сервечь. На півночі парку розташовані водозбори верхів'їв р. Мяделкі і р. Голбіци з численними притоками.

  Згідно ботаніко-географічним районуванням Східної Європи територія НП відноситься до Євроазіатської тайговій (хвойно-лісової) області північноєвропейської тайговій провінції Валдайського-Онежской подпровинции (Gribova et al, 1980). В межах Білорусії досліджувана територія знаходиться переважно в Нарочанскій-Вілейському районі Ошмяни-Мінського округу і тільки невелика частина на північному сході - в Дісненском районі Західно-Двінського округу підзони дубово-темнохвойних подтаєжний лісів (Yurke-vich et al., 1979).

  Найважливішою ботаніко- географічною особливістю Нарочанскій басейну є його розташування поблизу перехідною смуги від євроазіатської хвой-но-лісовий (тайговій) до європейської широколиственно-лісовий геоботанической області, що визначає вигляд і структуру флори і рослинності. Тут проходять межі поширення багатьох видів рослин різного географічного походження, смуги зосередження східних і північних кордонів ареалів західноєвропейських і південних видів. Унікальність фитоценотических-го різноманітності НП обумовлена ​​різноманітністю геоморфологічних умов, структурою грунтового покриву і особливостями гідрологічного режиму.

  Хвойні ліси займають 27,0 тис. Га, або 31% від площі НП (Grummo et al. 2017). До них відносяться соснові, ялицево-соснові і смерекові ліси, для яких характерне домінування в деревному, кустарниковом і трав'яний-кустарничке-вом ярусах бореальних (тайгових) видів рослин. У підліску зустрічаються ялівець (Juniperus communis L.), крушина ламка (Frangula alnus Mill.), Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.). У нижніх ярусах переважають чагарники - чорниця (Vaccinium myrtillus L.), брусниця (V. vitis-idaea L.) і тайгове мелкотравья. Дрібнолисті лісу (Березняки, черноольшаніков, сероольшанікі, осичняки) займають 20.3% від площі НП.

  Дана публікація є продовженням серії робіт авторів, присвячених вивченню миксомицетов Нарочанскій краю, на території якого розташований НП (Moroz, Novozhilov, 1988, 1994, 2018; Shukanov et al, 1988; Moroz, 1993, 1996, 2018).

  Матеріал і методи

  Матеріалом для публікації послужили зразки, зібрані першим автором під час польових робіт в 1984-1995 рр. і в 2017-2018 рр. Польові дослідження та збір зразків спорофор проводилися маршрутним методом в різних біотопах НП «Нарочанскій» (Мядельскій р-н, Мінська обл.) За загальноприйнятими методиками (Novozhilov, 1993; Novozhilov et al., 2000). Камеральна обробка зібраних колекцій проводилась в лабораторії систематики та географії грибів Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова (БІН) РАН і лабораторії мікології Інституту експериментальної ботаніки ім. В. Ф. Купревіча (ІЕБ) НАН Білорусі. Мікроморфологічного структури спорофор вивчалися за допомогою мікроскопів МБС-10, Olympus SZ61, Olympus BX 51, Zeiss Axiolmager A1 і стереомикроскопа Zeiss Discovery V20. Назви миксомицетов наведені згідно номенклатурної базі даних по міксоміцетів Lado (2005-2019). Проведена прив'язка рукописних записів місцезнаходжень зразків спорофор до системи географічних координат.

  Гербарні зразки спорофор зберігаються в гербарії лабораторії мікології ІЕБ НАН Білорусі (MSK - F) і в мікологічної гербарії БІН РАН (LE).

  Результати та обговорення

  В результаті проведених досліджень було виявлено 32 нових і рідкісних виду міксоміцетів, 28 з яких вперше відзначені в НП «Нарочанскій». Нижче наводиться їх анотований список, все таксони в якому розташовані в алфавітному порядку. Зірочкою (*) відмічені види, наведені вперше для Республіки Білорусь, знаком оклику (!) - види, вперше виявлені на території НП «Нарочанскій». В анотації наведені відомості про місцезнаходження, координати місця збору зразка, рослинна асоціація, субстрат, дата збору, номер гербарного зразка.

  ! Amaurochaete comata G. Lister et Brandza - окр. курортного селища (к. с.) Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Pinus sylvestris, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), MSK - F 42059. зразок представлений чорним підвушковидними ця-лием близько 1 см в діаметрі. Капілліцій складається з розгалужених і анастомозирующих чорних ниток з витонченими вільними закінченнями. Спорова маса чорна, суперечки темно-коричневі в світлі, щільно орнаментовані бородавками, 12-15 мкм в діаметрі. Наводився раніше для території Республіки Білорусь з Прилуцького лісового заказника, розташованого в Мінській обл. (Moroz, Novozhilov, 1994).

  *! Arcyria versicolor W. Phillips - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'17 "N, 26 ° 21'46" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Pinus sylvestris, 14 VII 2018, Мороз (Moroz), LE 321365. Цей вид один з небагатьох представників порядку Trichiales, що розвиваються навесні поруч з тане снігом. Зразок знайдений влітку в хорошому стані, але спорофор могли розвинутися в квітні-травні того ж року. Зразок складається з характерних для цього виду великих (1.5-2 мм висотою) булавоподібних спорангіев оливково-жовтого кольору з рожевим відтінком. Перід у вигляді глибокої чашечки. Нитки капілліція орнаментовані кільцеподібними і полукольцевідного стовщеннями і бородавками. Спори в масі ох-

  ряно-рожеві, в світлі, що проходить світло-жовті, кулясті, 9-12 мкм в діаметрі., нерівномірно орнаментовані бородавками.

  !Badhamia versicolor Lister - окр. дер. Константиново, 54 ° 56'35 "N, 26 ° 26'48" E, в чорно-заростях папороті, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 20 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 320679. Цей вид недавно був виявлений нами в Білорусії ( Moroz, Tsurykau, in press).

  Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'89 "N, 26 ° 21'98" E, в чорно-заростях папороті, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 8 IX 2018, Мороз (Moroz), MSK - F 41144. Зразок має типові для даного виду нитки капілліція з розширеннями у вигляді численних багатокамерних бульбашок. відзначався раніше на території, що відноситься в даний час до НП «Нарочанскій», тільки в кінці XIX століття (Twardowska, 1885). Рідкісний в Білорусії вид.

  !Craterium aureum (Schumach.) Rostaf. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Pinus sylvestris, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 321334. Зразок складається з групи жовтих спорангіев, всередині яких є жовта ложноколонка. Наводився раніше для Республіки Білорусь з окр. м Річиця Гомельської обл. (Moroz, Novozhilov, 1994).

  C. leucocephalum (Pers. Ex J. F. Gmel.) Ditmar - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'20 "N, 26 ° 21'55" E, в черноольшаніков, на листовому опаде, 8 VIII тисячу дев'ятсот дев'яносто три, Мороз (Moroz), LE 320578. Відзначався раніше на території, що відноситься в даний час до НП «Нарочанскій », тільки в кінці XIX століття (Twardowska, 1885).

  *! C. minutum (Leers) Fr. - окр. дер. Константиново, 54 ° 56'35 "N, 26 ° 26'48" E, в черноольшаніков, на листовому опаде, 20 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 320880.

  *! C. obovatum Peck - окр. дер. Константиново, 54 ° 56'35 "N, 26 ° 26'48" E, в черноольшаніков, на листовому опаде, 22 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), MSK - F 42060.

  *! Cribraria atrofusca G. W. Martin et Lovejoy - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'28 "N, 26 ° 22'28" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies, 6 VIII 1993, Мороз (Moroz), MSK - F 42061.

  *! C. minutissima Schwein. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), MSK - F 42062.

  C. purpurea Schrad. - окр. дер. Константиново, 54 ° 56'35 "N, 26 ° 26'48" E, в чернооль-Шаніка, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 20 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 320881. Відзначався раніше на території, що відноситься в даний час до НП «Нарочанскій», тільки в кінці XIX століття (Twardowska, 1885).

  !C. violacea Rex - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'28 "N, 26 ° 22'28" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Pinus sylvestris, 6 VIII 1993, Мороз (Moroz), LE 320862. Приводився раніше для території Республіки Білорусь з окр. сел. Плещеніци Мінської обл. (Moroz, Novozhilov, 1994).

  *! Diacheopsis metallica Meyl. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'07 "N, 26 ° 32'37" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Pinus sylvestris, 18 IV тисяча дев'ятсот дев'яносто три, Мороз (Moroz), MSK - F 42063. Нівальний вид.

  *! Diderma floriforme (Bull.) Pers. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'52 "N, 26 ° 21'47" E, в парку, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), LE 320864.

  *! D. testaceum (Schrad.) Pers. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на живій рослині Vaccinium vitis-idaea, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE триста двадцять одна тисяча двадцять-одна.

  !Didymium iridis (Ditmar) Fr. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на листовому опаде, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), MSK - F 42064. Приводився раніше для території Республіки Білорусь з дер. Сухий Острівець Мінської обл. (Moroz, Novozhilov, 1994).

  *! D. laxifilum G. Lister et J. Ross - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на листовому опаде, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 321032.

  *! Echinostelium minutum de Bary - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'19 "N, 26 ° 21'56" E, в березняку зеленомошно, на гнилій деревині Betula pendula, 5 IX тисячі дев'ятсот дев'яносто три, Мороз (Moroz), LE 320693.

  *! Hemitrichia imperialis G. Lister. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), MSK -F 42065.

  !Lamproderma arcyrioides (Sommerf.) Rostaf. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies і Pinus sylvestris, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 321333. Приводився раніше для території Республіки Білорусь з окр. дер. Шантане Вітебської обл. (Moroz, Novozhilov, 1994).

  *! L. columbinum (Pers.) Rostaf. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies і Pinus sylvestris, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 321333.

  *! L. echinulatum (Berk.) Rostaf. - окр. к. с. Нарочь, біостанція БГУ, 54 ° 54'14 "N, 26 ° 41'27" E, в ялиннику складному, на живих трав'янистих рослинах, 26 V 1993, Мороз (Moroz), LE 321072. Нівальний вид, спорофор могли розвинутися в квітні -мае того ж року. Спорангии з типовими великими спорами (15-16 мкм в діаметрі.), Орнаментованими великими шипами.

  *! Lepidoderma chailletii Rostaf. - окр. к. с. Нарочь, 54 ° 54'23 "N, 26 ° 41'56" E, в сосняку зеленомошно, на хвойному і листовому опаде, 19 VII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 321018. Ні-вальний вид, спорофор могли розвинутися в квітні -мае того ж року. Зразок складається з колонії подушковидних сидячих спорангіев, покритих лусочками вапна.

  *! Licea pygmaea (Meyl.) Ing - окр. дер. Ольшево, 54 ° 57'28 "N, 26 ° 22'28" E, в ялиннику складному, на корі Picea abies, 6 VIII 1993, Мороз (Moroz), LE 321079.

  *! Lycogala conicum Pers. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'57 "N, 26 ° 21'05" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), LE 320978.

  L. flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'55 "N, 26 ° 21'51" E, в чер-ноольшаніке, на деревині живого дерева Alnus glutinosa, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), MSK - F 42066. Рідкісний в Білорусії вид. Відзначався раніше на території, що відноситься в даний час до НП «Нарочанскій», тільки в кінці XIX століття (Twardowska, 1885).

  *! Physarum luteolum Peck - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'58 "N, 26 ° 22'08" E, в парку, на листовому опаде, 19 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 320865.

  *! P. oblatum T. Macbr. - окр. дер. Константиново, 54 ° 56'35 "N, 26 ° 26'48" E, в чорно-заростях папороті, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), LE 320882.

  *! P. tenerum Rex. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'55 "N, 26 ° 21'58" E, в парку, на листовому опаде, 18 VIII 1995 року, Мороз (Moroz), LE 320871.

  *! Reticularia intermedia Nann.-Bremek. - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'53 "N, 26 ° 21'52" E, в парку, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), MSK - F 42068.

  *! Tubifera magna Leontyev, Schnittler, S. L. Stephenson et T. Kryvomaz - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'57 "N, 26 ° 22'05" E, в ялиннику складному, на гнилій деревині Picea abies, 14 VII 2018, Мороз (Moroz), MSK - F 42069. Зразок має типові ознаки даного виду (Leontyev et al., 2015). сплощені закінчення спорангіев майже зливаються, формуючи на поверхні великого (3-4 см в діаметрі.) підвушковидними спорофор блискучу гладку шкірку. Спори в масі іржаво-коричневі, світло-коричневі в світлі, 5-8 мкм в діаметрі., Орнаментовані дрібнопористої сіточкою.

  *! Willkommlangea reticulata (Alb. Et Schwein.) Kuntze - окр. дер. Ольшево, 54 ° 56'53 "N, 26 ° 21'52" E, в парку, на гнилій деревині Alnus glutinosa, 15 VII 2018, Мороз (Moroz), MSK - F 42070. Зразок складається з плазмодіокарпов з характерним капілліціем, що складається з щільної мережі трубочок і звапніння пластинчастих вузликів, які поділяють плазмодіокарп на окремі сегменти. Дуже рідкісний в світовому масштабі вид.

  В результаті наших досліджень на території НП «Нарочанскій» були виявлені 32 види міксоміцетів з 19 пологів. Двадцять вісім видів відзначені вперше для заповідника і 21 - вперше на території Республіки Білорусь. Велика частина зразків (20) знайдена на великих дерев'яних залишках, інші - на листовому опаде (7), живих трав'янистих рослинах (2) і корі живих дерев (1). Всі перераховані вище види були знайдені в природі, тому більшість видів з дрібними плодовими тілами, що розвиваються на корі живих дерев і наземному опаде, не були зазначені. Для їх виявлення необхідно проведення дослідження із застосуванням методу ізоляції миксомицетов у вологих камерах (Novozhilov et al., 2000). Зібрані нами зразки спорофіті-рів рідкісних видів, зокрема Brefeldia maxima, були також використані для виділення РНК з суперечка для подальшого вивчення транскріптома. Таким чином, з урахуванням раніше опублікованих нами даних (Moroz, Novozhilov, 1988, 1994, 2018; Shukanov et al., 1988; Moroz, 1993, 1996, 2018) биота миксомицетов НП «Нарочанскій» налічує 141 вид з 35 родів.

  Подяки

  Робота виконана за підтримки мегагранта «14.W03.31.0015» Інституту морських біологічних досліджень ім. А. О. Ковалевського РАН, а також відповідно до державного завданням БІН РАН «Біорізноманіття, екологія та структурно-функціональні особливості грибів та грибоподібних протистов» (АААА-А19-119020890079-6), з використанням обладнання ЦКП «Клітинні і молекулярні технології вивчення рослин і грибів »Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург).

  література

  [Gribova et al.] Грибова С. А., Ісаченко Т. І., Лавренко Є. М. 1980. Рослинність європейській частині СРСР. Л .: 429 с. [Grummo et al.] Грумм Д. Г., Цвирко Р. В., Куликова Є. Я., Зеленкевич Н. А., Мойсейчік Е. В., Русецький С. Г., Жилінський Д. Ю., Ермоленкова Г . В., Романова М. Л., Вознячук Н. Л., пучіло А. В., Шустова С. Ю., Новік С. А., Созінов О. В. 2017. Рослинність і біотопи національного парку «Нарочанскій» з картою наземної рослинності (М 1:60 000) і картою біотопів (М 1:60 000). Мінськ: 81 с. Lado C. 2005-2019. An on line nomenclatural information system of Eumycetozoa. http://www.nomen.eumycetozoa.com (Дата звернення: 5 III 2019).

  Leontyev D. V., Schnittler M., Stephenson S. L. 2015. A critical revision of the Tubifera ferruginosa-complex. Mycologia 107: 959-985. https://doi.org/10.3852/14-271

  Moroz E. 1993. Myxomycetes in Byelorussia: systematic and floristic analysis. Fungi and Lichenes in the Baltic region: Abstract of the 12-th International Conference on Mycology and Lichenology. Vilnius: 119.

  [Moroz] Мороз Е. Л. 1996. міксоміцетів Білоруського Поозерья. Збереження біологічного різноманіття Білоруського Поозерья: Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції. Вітебськ: 145-146.

  [Moroz] Мороз Е. Л. 2018. міксоміцетів (Myxomycetes) ялинових лісів національного парку «Нарочанскій». Проблеми природоохоронної організації ландшафтів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Новочеркаськ: 114-118.

  [Moroz, Novozhilov] Мороз Е. Л., Новожилов Ю. К. 1988. Огляд миксомицетов Білорусії. Новини систематики нижчих рослин 25: 92-97.

  [Moroz, Novozhilov] Мороз Е. Л., Новожилов Ю. К. 1994. Нові та рідкісні види міксоміцетів (Myxomycetes) Білорусії. Мікологія і фітопатологія 28 (3): 21-27.

  [Moroz, Novozhilov] Мороз Е. Л., Новожилов Ю. К. 2018. Mіксоміцети (Myxomycetes) національного парку «Нарочанскій». Ботаніка (дослідження) 47: 123-135.

  Moroz E., Tsurykau A. In press. New myxomycete records for Belarus. Mycotaxon (у пресі).

  [Novozhilov] Новожилов Ю. К. 1993. Клас міксоміцетів. Визначник грибів Росії: відділ Слизевики; вип 1. СПб .: 288 с.

  Novozhilov Yu. K., Schnittler M., Zemlianskaia I. V., Fefelov K. A. 2000. Biodiversity of plasmodial slime moulds (Myxogastria): measurement and interpretation. Protistology 1 (4): 161-178.

  [Shukanov et al.] Шуканов А. С., Мороз Е. Л., Малиновський О. А. 1988. міксоміцетів Нарочано-Вілейської низини. Вісник Білоруського державного університету 2: 23-25.

  Twardowska M. 1885. Wiadomosci o sluzowcach znalezionych w latach 1878-1883. Pamietnik Fizy-jograficzny 5 (3): 160-162.

  [Yurkevich et al.] Юркевич І. Д., Голод Д. С., Адеріхо В. С. 1979. Рослинність Білорусії, її картографування, охорона і використання. Мінськ: 248 с.

  References

  Gribova S. А., Isachenko T. I., Lavrenko E. M. 1980. Rastitelnost 'evropeyskoy chasti SSSR [Vegetation of the European part of the USSR]. Leningrad: 429 p. (In Russ.).

  Grummo DG, Cvirko RV, Kulikova E. Ya., Zelenkevich NA, Mojsejchik EV, Ruseckij SG, Zhilinskij D. Yu., Ermolenkova GV, Romanova ML, Voznyachuk NL, Puchilo AV, Shusto-va S. Yu., Novik SA, Sozinov OV 2017. Rastitelnost 'i biotopy natsional'nogoparka «Narochan-skiy» s kartoy nazemnoy rastitel'nosti (m 1:60 000) i kartoy biotopov (m 1:60 000) [Vegetation and biotopes of the National park «Narochansky» with a map of land vegetation (M 1:60 000) and a map of biotopes (M 1:60 000)]. Minsk: 81 p. (In Russ.).

  Lado C. 2005-2019. An on line nomenclatural information system of Eumycetozoa. http://www.nomen.eumycetozoa.com (Date of access: 5 III 2019).

  Leontyev D. V., Schnittler M., Stephenson S. L. 2015. A critical revision of the Tubifera ferrugino-sa-complex. Mycologia 107: 959-985. https://doi.org/10.3852/14-271

  Moroz E. 1993. Myxomycetes in Byelorussia: systematic and floristic analysis. Fungi and Lichenes in the Baltic region: Abstract of the 12-th Conference on Mycology and Lichenology. Vilnius: 119.

  Moroz E. L. 1996. Myxomycetes of the Belarusian Lake District. Sokhranenie biologicheskogo raznoo-braziya Belorusskogo Poozer'ya: Tezisy dokladov Regional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Preservation of biological diversity of the Belarusian Lake District: Abstracts of the Regional Scientific and Practical Conference]. Vitebsk: 145-146. (In Russ.).

  Moroz E. L. 2018. Myxomycetes of the spruce forests of the national park «Narochanskiy». Proble-my prirodookhrannoy organizatsii landshaftov: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Problems of environmental landscape organization: Proceedings of the International scientific-practical conference]. Novocherkassk: 114-118. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Moroz E. L., Novozhilov Yu. K. 1988. Review of myxomycetes of Belarus. Novosti sistematiki nizshikh rastenii 25: 92-97. (In Russ.).

  Moroz E. L., Novozhilov Yu. K. 1994. New and rare species of Myxomycetes (Myxomycetes) of Belarus. Mikologiya i fitopatologiya 28 (3): 21-27. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Moroz E. L., Novozhilov Yu. K. 2018. Myxomycetes of National park «Narochanskiy». Botany (Research) 47: 123-135. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Moroz E., Tsurykau A. In press. New myxomycete records for Belarus. Mycotaxon (in press).

  Novozhilov Yu. K. 1993. Klass Miksomitsety. Opredelitel'gribov Rossii: otdel Slizeviki, vyp. 1 [Myxomycetes. Key-book of fungi of Russia: Slizeviki orders: Iss. 1]. St. Petersburg: 288 p. (In Russ.).

  Novozhilov Yu. K., Schnittler M., Zemlianskaia I. V., Fefelov K. A. 2000. Biodiversity of plasmodial slime moulds (Myxogastria): measurement and interpretation. Protistology 1 (4): 161-178.

  Shukanov A. S., Moroz E. L., Malinovskiy O. A. 1988. Miksomitsety Narochano-Vilejskoy niziny [Myxomycetes of the Narochansko-Vileyska lowlands]. Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Belarusian State University] 2: 23-25. (In Russ.).

  Twardowska M. 1885. Wiadomosci o sluzowcach znalezionych w latach 1878-1883 [News about the slime moulds found in the years 1878-1883]. Pamietnik Fizyjograficzny 5 (3): 160-162.

  Yurkevich I. D., Golod D. S., Aderikho V. S. 1979. Rastitel'nost 'Belorussii, ee kartografirovanie, okhrana i ispol'zovanie [Vegetation of Byelorussia, its Cartography, Protection and Utilization]. Minsk: 248 p. (In Russ.).


  Ключові слова: MYXOMYCETES / ОСОБЛИВО ОБ'ЄКТОМ ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ / ПОШИРЕННЯ / РІЗНОМАНІТНІСТЬ / таксономії / БІЛОРУСЬ / DISTRIBUTION / DIVERSITY / SPECIALLY PROTECTED NATURE TERRITORIES / TAXONOMY / BELARUS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити