Presumably new physical effects connected with the oversingle heat generators operation have been presented. The roverse of axial? -Radiation near the main pipe of the multistage vortical heat generator at t ° change of the water circling through it has been registered. The change of water boiling and water-and-spirit boiling characteristics as they evaporate in the rotor and cavitation aggregate has been found.


Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
  Наукова стаття на тему 'Незвичайні Фізичні ЕФЕКТ, віявлені при работе сверх'едінічніе теплогенераторів'

  Текст Наукової роботи на тему «Незвичайні Фізичні ЕФЕКТ, віявлені при работе сверх'едінічніе теплогенераторів»

  ?УДК 621.18

  НЕЗВІЧНІ ФІЗИЧНІ дія, ВІЯВЛЕНІ ПРИ РОБОТі сверх'едінічніе теплогенератори

  Б.М. Посметний, інженер, виробниче підприємство «Весоизмеритель», Ю.І. Горпинка, к.т.н., викладач, ХУПС

  Анотація. Представлені імовірно Нові Фізичні ЕФЕКТ, пов'язані з роботом сверх'едінічніе теплогенераторів. Зафіксовано реверс напрямку осьового гамма-випромінювання около ОСНОВНОЇ труби многокаскадного Віхрова теплогенератора и при зміні температури ціркулюючої через неї води. Виявлено зміну характеристик кіпіння води и водно-спіртової суміші при їх віпаровуванні в роторно-кавітаційному агрегаті.

  Ключові слова: сверх'едінічніе теплогенератор, Віхрова труба, ротор, кавітація, суміші.

  Вступ

  Явіща, супутні работе Віхрова труб Ранка з рідкім робочим тілом, в якості которого найчастіше вікорістовується вода, до сих пір слабо вівчені, что перешкоджає Створення адекватних теоретичного моделей процесів, что забезпечують надлішкові тепловіділення.

  Створення сверх'едінічніе генераторів пара це технологічна задача сьогоднішнього часу. Можливо, что парогенератори, розроблені на ПП «Весоизмеритель», - одні з дере прістроїв такого класу. У зв'язку з ЦІМ становится актуальним питання про ті, чи справляються Вплив на перебіг процесів фазових переходів рідін ті ЕНЕРГІЇ, Які забезпечують сверх'едінічніе ефективність кавітаційно-го нагрівання води.

  Характеристики кіпіння води и сумішей на ее основе при їх кавітаційному віпаровуванні, Наскільки нам відомо, до ціх пір детально не досліджені. Для початкових експериментальний ДОСЛІДЖЕНЬ були обрані добро вівчені суміші води и етилового спирту.

  аналіз публікацій

  Поблизу Працюють, підключеніх до водяного насосу Віхрова труб, з'являється спрямованостей гамма-випромінювання уздовж їх умовних осей сіметрії. Цей факт зафіксовано и обговорюється Вже давно [1, 2]. В работе [3] були представлені результати про спостереження осьового гамма-випромінювання у Віхрова труб різніх теплогенераторів, в тому чіслі и многокаскадного многостволь-

  ного теплогенератора орігінальної конструкції. Був Виявлення монотонний характер зв'язку между підвіщенням Корисної ефектівності генерації тепла и збільшенням інтенсівності випромінювання. Однако ЕФЕКТ радіації, что проявити при випробуваннях многокаскадного теплогенератора [3], СКЛАДНІ и Незвичайні; можливо, смороду зафіксовані Вперше.

  В работе [4] представлені результати про Отримання горючих сумішей води и вуглеводневіх Сполука Із ЗАСТОСУВАННЯ кавітаційніх процесів. При проведенні ще тієї Серії експеріментів були віявлені Незвичайні ЕФЕКТ. Віявлені важкозрозумілі явіща представлені в окремій статті.

  Мета и постановка задачі

  Мета роботи - Розглянуто імовірно Нові Фізичні ЕФЕКТ, пов'язані з роботом сверх'едінічніе теплогенераторів.

  Ефект реверсу спрямованостей гамма-випромінювання в Віхрова трубах многокаскадного теплогенератора

  При зміні режимних характеристик роботи многокаскадного теплогенератора [3] спостерігалася зміна (реверс) напрямку осьового гамма-випромінювання на діаметрально протилежних. Ефект зареєстрованій при работе Віхрова теплогенератора на водопровідній воде и безпосередно пов'язаний зі зміною температури води на вході в технологічний блок з Віхрова труб. Характеристики явіща по основній Віхрова трубі каскаду, зафіксовані під час випробування, представлені на рис. 1.

  Мал. 1. Спрямованість іонізуючого гамма-випромінювання уздовж осі Основний Віхрова труби многокаскадного теплогенератора [3]

  Для реєстрації гамма-випромінювання БУВ Використання лічильник Гейгера модіфікації «Прип'ять» з датчиком СБМ, включень в режімі безперервної індікації. Характеристики випромінювання досліджуваліся лишь по основній трубі каскаду, за додатковий трубах ефект реверсу не перевірявся. Область Поширення гамма-випромінювання можна представіті у виде усіченого конуса, перетин которого, нормальні до его осі, збільшувалі свой діаметр в міру віддалення від труби (рис. 1). При збільшенні температури води, что ціркулює за рахунок роботи водяного насоса через Накопичувальний бак и технологічний блок з Віхрова труб, до уровня 43-47 ° С спостерігався реверс напрямку випромінювання. В області температур до 43 ° С випромінювання генерувалося в правому, относительно влаштування для подачі води в Віхрова трубу, напрямку; после 47 ° С - в лівому.

  При подалі збільшенні температури до 90 ° С і вищє в Деяк сітуаціях спостерігався зворотнього реверс випромінювання. Забезпечити надійну повторюваність зворотнього реверсу зміною температури ціркулюючої води не вдаватися.

  У напрямку, протилежних напрямку гамма-випромінювання, фіксувався однорідній радіаційній фон. За інтенсівністю ВІН взявши примерно Такі ж значення, як природний фон в тому пріміщенні, де знаходівся технологічний блок. После віключення насоса випромінювання в тому напрямку, в якому воно пошірювалося, Повільно згасала. Природний фон відновлювався за умови Відключення теплогенератора на період більше 20 хвилин.

  При заміні конденсату (води), Які трівалій годину вікорістовувався в контурі Віхрова генератора, на водопровідну воду реєструвалося деяке Збільшення інтенсівності гамма-випромінювання.

  Зміна характеристик кіпіння рідін при їх віпаровуванні в

  роторно-кавітаційніх агрегатах

  Експеримент по випаровуваності води и ее сумішей з етилового спиртом проводять на спеці-

  ном стенді. До его складу входили роторно-кавітаційній парогенератор и Зовнішній конденсатор, з'єднані между собою паропроводом. Охолодження и конденсація парів суміші проводять водопровідною водою кімнатної температури. Конденсат суміші збірався в окремий посуд. Вимірювання температур віконувалося цифровим термометром з дістанційнім датчиком и контрольно ртутних термометрів Розширення.

  При віпаровуванні водопровідної води віміряне значення температури ее парів, в тих сітуаціях, коли не вживалися СПЕЦІАЛЬНІ Зміни режиму для Підвищення температури парі на віході з генератора, становило около 97 ° С. Причем Тиск потоку пара явно Було кілька надлишково по відношенню до атмосферного. Такий результат фіксувався при самих різніх погодніх условиях. Експериментальна вимірювань Було проведено не менше сотні.

  При віпаровуванні водно-етаноловіх сумішей в ро-торно-кавітаційніх агрегатах [1] Виявлено, что зазначені суміші Повністю вікіпають при Постійній температурі. Порція суміші етилового спирту и води в пропорції 1:10, заправлена ​​в парогенератор, вікіпає при 72 ° С. Повна конденсація водно-спіртової суміші забезпечується водопровідною водою кімнатної температури. Проскока пара суміші на віході з конденсатора НЕ спостерігається.

  За результатами найпростішіх вимірювань концентрації спирту в рідкому конденсаті ОТРИМАНО кож парадоксально результат. Помітніх відхілень від віхідної концентрації в конденсованіх Парі НЕ спостерігається даже в дерло вікіпають порціях. Практично ті ж самє спостерігається при повторних перегонах.

  Обговорення представлених ефектів

  Представлені результати поясніті з точки зору класичної фізики Вкрай Важко; у всякому разі, нам це НЕ удалось.

  Що стосується характеристик явіща реверсу гамма-випромінювання то, швідше за все, на него вплівають кілька факторів. Про це свідчіть и широта температурного інтервалу первого переходу, І, ще більш переконливою, неможлівість добиться повторюваності зворотнього реверсу одним лишь зміною температури ціркулюючої води.

  Двокомпонентне водно-етанолова суміш має єдину азеотропную точку при концентрації спирту в ній около 96%. У представленому експеріменті суміш вікіпає по фізичним закономірностям, властівім чистих Речовини, при концентрації спирту примерно 10%.

  Суттєвого Підвищення концентрації низько-кіплячого компонента в Парі, что відбірає від віпаровується водно-етаноловою суміші, що не відбувається. Ця закономірність властіва азеотропні суміші, Фізичні Властивості якіх аналогічні поведінкі чистих Речовини. Аналіз причин отриманий результатів требует проведення об'ємніх Додатковий ДОСЛІДЖЕНЬ, витрати на Які для нас дуже Великі.

  Коментарі до результатів комплексних ДОСЛІДЖЕНЬ сверх'едінічніе теплогенераторів

  На сегодня на виробничому підприємстві «Весоизмеритель», Пожалуйста є базовим для Харківської асоціації пріладобудівніків «МІРА», зроблені комплексні дослідження, результати якіх опубліковані в [3, 4].

  Спільно з отриманий з наукових джерел данімі результатами поданої ДОСЛІДЖЕНЬ переконливою свідчать про ті, что при вівченні сверх'едінічніе генераторів тепла не виявлено ніякіх підстав, щоб ставити під сумнів закон Збереження ЕНЕРГІЇ. Вважаємо, что в кавітаційніх прилаштувати з гальмуванням обертовіх рідін віявлені енергетичні ЕФЕКТ якіх взаємодій, природа якіх поки незрозуміла. Цілком можливо, что це відомі взаємодії, деякі з проявів якіх сучасні Теорії НЕ прогнозують.

  Зазначені ЕНЕРГІЇ віклікають додаткові віділення теплоти, забезпечуючі сверх'едінічніе рівень ефектівності теплогенераторів [1, 2, 3, 4]. У Віхрова системах [1, 2], кроме вкладу в сверх'едінічніе, смороду проявляються у виде радіації гамма-випромінювання, в Деяк сітуаціях забезпечують зміну его напрямку. У роторних генераторах пара [4] смороду змінюють звічні закономірності кіпіння сумішей, можливо, и води.

  Реєстровані в представлених експеримент віділення ЕНЕРГІЇ відбуваються у великих масах Речовини. Вівільняються в досліджуваніх процесах ОБСЯГИ ЕНЕРГІЇ кількісно становляться мізерну Частка від теоретичної Межі, передбачення загальновідомою формулою Ейнштейна.

  Що стосується первого качана термодінамікі, то воно є перевіренім и надійнім теоретичного-

  ного інструментом. Сенс его! Застосування до ситуации, что розглядається, на нашу мнение, Полягає в тому, что необходимо Проводити фундаментальні дослідження до тих пір, поки НЕ буде точно встановлен джерело віділень Додатковий енергій.

  Висновки

  Представлені імовірно Нові Фізичні ЕФЕКТ, облік якіх может буті корисностей для розробки и контролю якості фундаментальних теоретичного моделей. Причини Виявлення ефектів вімагають Додатковий Вивчення.

  Одностороннє гамма-випромінювання по осі ОСНОВНОЇ труби Віхрова многокаскадного теплогенератора при розігріві ціркулюючої по ньом води до температури понад 47 ° С зазнає реверс напрямку.

  Роторно-кавітаційній способ нагріву зменшує температуру кіпіння води и змінює характеристики кіпіння водно-спиртові сумішей в сторону їх Наближення до закономірностям кіпіння чистих Речовини.

  література

  1. Потапов Ю.С., Фомінській Л.П. Віхрова енер-

  Гетика и холодний ядерний синтез з позіцій Теорії руху. - КИШИНІВ-Черкаси: ОКО-Плюс. - 2000. - 387 с.

  2. Фоминский Л. П. сверх'едінічніе теплоге-

  нераторі проти Римського клубу. - Черкаси: ОКО-Плюс. - 2003. - 424 с.

  3. Посметний Б.М., горпинка Ю.І. актівізація

  Додатковий енерговіділень в Віхрова теплогенераторах на основе труби Ранка // Вісник ХНАДУ / Зб. наук. тр. -Харків: Вид-во ХНАДУ. - 2005. - Вип. 29. - С. 181-183.

  4. Посметний Б.М., горпинка Ю.І. імпульсні

  парогенератори Серії «Торнадо» // Вісник ХНАДУ / Зб. наук. тр. - Харків: Вид-во ХНАДУ. - 2005. - Вип. 29. - С. 184-186.

  Рецензент: М.А. Подригало, професор, д.т.н., ХНАДУ.

  Стаття надійшла до редакции 7 січня 2005 р.


  Ключевые слова: сверх'едінічніе теплогенератор / Віхрова труба / ротор / кавітація / суміші

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити