У роботі детально вивчені і описані параметри серцево-судинної системи (ССС) чоловічого і жіночого населення Югри. Виконано порівняння параметрів ССС некорінного населення з позиції методів класичної статистики і теорії хаосу-самоорганізації. розрахунок матриць парних порівнянь вибірок прийшлого чоловічого населення показав збільшення числа довільних пар вибірок кардіоінтервалів, які (пари) можна віднести до однієї генеральної сукупності. Показана практична можливість застосування методу розрахунку матриць парних порівнянь вибірок кардіоінтервалів в оцінці серцево-судинної системи людини. Встановлено, що число пар збігів вибірок кардіоінтервалів для чоловіків до навантаження середнє становить = 16,5, а після навантаження становить 18,6. Встановлено, що число пар збігів вибірок кардіоінтервалів k до навантаження для жінок в середньому становить = 11,0 а після навантаження становить 12,5.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Ярош А.В., Єрега І.Ф., Єрега І.Р., Салимова Ю.В.


PAIR WISE COMPARISON MATRICES OF SAMPLES IN ASESSMENT OF CHAOTIC DYNAMICS OF HEART RATE OF UGRA MALE POPULATION

The paper presents the behavior of human cardio-vascular parameters (man citizens of Ugra). It was demonstrated the comparison of such parameters according to classic stochastics and new theory of chaos-selforganization. The calculation of samples comparison matrix for arrival man and women demonstrate the increase of such pare (which we can present as one general distribution). The method of such pare comparison (as matrix) we can use always for cardio-vascular systems research. It was demonstrated that before physical training for men = 16.5 and after such training = 18,6. It was demonstrated that before physical training for women < k1>= 11.0 and after such training < k2>= 12.5.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Складність. Розум. Постнеклассіка


  Наукова стаття на тему 'МАТРИЦІ парного порівняння вибірок В ОЦІНКИ хаотичної динаміки параметрів кардіорітма чоловічого І ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ Югри'

  Текст наукової роботи на тему «МАТРИЦІ парного порівняння вибірок В ОЦІНКИ хаотичної динаміки параметрів кардіорітма чоловічого І ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ Югри»

  ?Ярош А.В. та ін. / Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2019 - №1. - С.31-39. 31 10.12737 / article_5cb82923798d76.34080812

  МАТРИЦІ парного порівняння вибірок В ОЦІНКИ хаотичної динаміки параметрів кардіорітма чоловічого І ЖІНОЧОГО

  НАСЕЛЕННЯ Югри

  А.В. ЯРОШ, І.Ф. Єрега, І.Р. Єрега, Ю.В. Салімова

  БО ВО ХМАО-Югри «Сургутський державний університет», вул. Леніна, 1, Сургут, 628400, Росія, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У роботі детально вивчені і описані параметри серцево-судинної системи (ССС) чоловічого і жіночого населення Югри. Виконано порівняння параметрів ССС некорінного населення з позиції методів класичної статистики і теорії хаосу-самоорганізації. Розрахунок матриць парних порівнянь вибірок прийшлого чоловічого населення показав збільшення числа довільних пар вибірок кардіоінтервалів, які (пари) можна віднести до однієї генеральної сукупності. Показана практична можливість застосування методу розрахунку матриць парних порівнянь вибірок кардіоінтервалів в оцінці серцево-судинної системи людини. Встановлено, що число пар збігів вибірок кардіоінтервалів для чоловіків <k> до навантаження середнє становить<&>= 16,5, а після навантаження<&2> становить 18,6. Встановлено, що число пар збігів вибірок кардіоінтервалів k до навантаження для жінок в середньому становить <А>= 11,0 а після навантаження <к2> становить 12,5.

  Ключові слова: матриці парних порівнянь вибірок, ефект Єськова-Зінченко, кардіоінтервалів.

  PAIR WISE COMPARISON MATRICES OF SAMPLES IN ASESSMENT OF CHAOTIC DYNAMICS OF HEART RATE OF UGRA MALE POPULATION

  A.V. YAROSH, I.F. EREGA, I.R. EREGA, Yu.V. SALIMOVA Surgut state University, Leninpr., 1, Surgut, 628400, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. The paper presents the behavior of human cardio-vascular parameters (man - citizens of Ugra). It was demonstrated the comparison of such parameters according to classic stochastics and new theory of chaos-selforganization. The calculation of samples comparison matrix for arrival man and women demonstrate the increase of such pare (which we can present as one general distribution). The method of such pare comparison (as matrix) we can use always for cardio-vascular systems research. It was demonstrated that before physical training for men <k1>= 16.5 and after such training <k2>= 18,6. It was demonstrated that before physical training for women < k1>= 11.0 and after such training < k2>= 12.5.

  Key words: matrix of samples ofpare comparison, Eskov-Zinchenko effect, cardiointervals.

  Вступ. Вплив навколишнього середовища на організм людини на Півночі РФ призводить до напруження основних функціональних систем організму (ФСО). При цьому індивідуальні особливості організму [1-6] і його захисні відповідні реакції на дію екстремальних факторів відображають в першу чергу спадково-конституціональні особливості як всього організму, так і його різних функціональних систем. Оскільки здоров'я населення ХМАО-Югри, особливо чоловічого і жіночого прийшлого, знаходиться під постійним впливом характерних факторів ризику, то це призводить до формування специфічної північній патології ФСТ.

  Зокрема, у стороннього старшого чоловічого населення відзначається

  напруга механізмів адаптації до життя на Півночі [4-8].

  В рамках нового підходу з позицій теорії хаосу-самоорганізації (ТХС) доцільно вивчення функціональних резервів організму. За допомогою нових методів системного аналізу і синтезу вивчалися початковий стан, виявлялися морфофункціональні особливості

  організму в умовах спокою і після навантажувальних тестів. Важливу роль в пристосуванні організму у відповідь на вплив екстремальних чинників Півночі РФ грають показники ступеня активності та особливості регуляції

  серцево-судинної системи (ССС) з боку вегетативної нервової системи (ВНС). Найбільший вплив на зміни параметрів серцево-судинної системи в умовах адаптації до життя на Півночі надають параметри стану здоров'я і реальна фізична працездатність обстежуваного [9-12], яка на Півночі РФ залишається вкрай низькою. Оцінка реактивності серцевого ритму у відповідь на стандартні навантаження дає більш повну характеристику функціонального

  стану вегетативної нервової системи людини і ССС в цілому [1-10] за параметрами кардіоінтервалів (КІ) [2632].

  Мета дослідження - оцінка параметрів серцево-судинної системи (кардіоінтервалів) методом матриць парних порівнянь вибірок в умовах дозованого фізичного навантаження у чоловічого і жіночого населення (як тест).

  Об'єкти і методи дослідження. Об'єктом даного дослідження була група чоловіків і група жінок, середній вік яких склав 25 років, які проживають на території округу більше 15 років.

  Реєстрація КІ проводилася за наступною методикою: спеціальним фотооптичні датчиком протягом 5 хв реєстрували (у вигляді файлів з не менш 300 точками - значеннями КІ) кардіоінтервалів в зручному сидячому положенні. після виконання

  стандартизованої динамічної

  навантаження 30 присідань, реєстрація кардіоінтервалів тривала теж протягом 5 хвилин. У підсумку, за допомогою програми «ЕЬООЯАРН» в режимі реального часу вивчали впливу динамічного навантаження на параметри ССС і вегетативної нервової систем з одночасною побудовою гістограми розподілу тривалості

  кардіоінтервалів. За отриманими 15 вибірках КІ (в кожній по 300 точок) будувалися матриці парних порівнянь

  вибірок кардіоінтервалів, використовувався критерій Вілкоксона для кожної пари порівняння. У цих матрицях знаходилося до число пар збігів вибірок кардіоінтервалів, які можна віднести до однієї генеральної сукупності, що становить основу ТХС [17-30] з позицій ефекту Єськова-Зінченко [9-21].

  Результати та їх обговорення. Для кожного випробуваного було отримано 225 вибірок кардіоінтервалів в умовах релаксації і після присідань (15 серій по 15 вибірок) в кожній вибірці з всіх 15-ти. Були побудовані матриці парних порівнянь параметрів КІ для 15-ти серій повторів вибірок КІ без навантаження (релаксація) і стільки ж при навантаженні (у вигляді 30-ти присідань). У табл. 1 і 2 представлені характерні приклади матриць парного порівняння КІ випробуваного - ЕІФ, як типового при 2-х положеннях в комфортному сидячому положенні (табл. 1) і після навантаження в 30 присідань (табл. 2).

  У табл. 3 і 4 представлені характерні приклади матриць парного порівняння КІ (випробуваний - еір), як типового при 2-х положеннях в комфортному сидячому положенні (табл. 3) і після навантаження в 30 присідань (табл. 4). Для випробуваної ЕІФ, число пар збігів до параметрів КІ при навантаженні збільшилася до к2 = 20. До навантаження випробуваної число збігів до вибірок КІ одно ку = 16 (див. Табл. 1 і табл. 2). Для випробуваного еір, число пар збігів до параметрів КІ при навантаженні збільшилася (проти вихідного к3 = 1 + 1) до к4 = 14 (табл. 3 і 4).

  Оскільки для багатьох параметрів гомеостазу функції розподілу / (х) не можуть показувати стійкість (/ (х) у безперервний спосіб змінюються), то виникає питання про доцільність використання функцій розподілу / (х) для КІ. Спостерігається їх безперервне зміна при порівнянні вибірок КІ, і будь-яка вибірка КІ має свій особливий закон статистичного розподілу / (х) для кожного інтервалу № (див. Табл. 1-4).

  Таблиця 1

  Матриця парного порівняння 15-ти вибірок параметрів КІ випробуваної ЕІФ в

  зручному сидячому положенні при повторних експериментах (Л? = 16) (представлені __непараметріческіе критерії Вілкоксона, ^>0,05) __

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,07

  2 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,51 0,13 0,00 0,07 0,00 0,00

  3 0,00 0,03 0,13 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  8 0,00 0,01 0,29 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,04 0,27 0,00 0,00

  11 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,24 0,36 0,00 0,00

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,24 0,20 0,04 0,13

  13 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,36 0,20 0,00 0,01

  14 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,26

  15 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,26

  Таблиця 2

  Матриця парного порівняння 15-ти вибірок параметрів КІ випробуваної ЕІФ після

  фізичного навантаження (при повторних експериментах (Л2 = 20), за допомогою __ непараметрического критерію Вілкоксона) __

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2 0,00 0,06 0,00 0,00 0,30 0,09 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 0,01 0,06 0,00 0,00 0,44 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6 0,03 0,30 0,44 0,00 0,00 0,17 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  7 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,17 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

  8 0,00 0,58 0,14 0,00 0,00 0,64 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09 0,90 0,25 0,66 0,04

  10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,39 0,02 0,01 0,01 0,00

  11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,39 0,06 0,01 0,01 0,00

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,02 0,06 0,21 0,33 0,01

  13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,01 0,01 0,21 0,86 0,16

  14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,01 0,01 0,33 0,86 0,17

  15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,16 0,17

  Таблиця 3

  Матриця парного порівняння 15-ти вибірок параметрів КІ випробуваного еір в зручному сидячому положенні при повторних експериментах (Л3 = 11) (представлені

  непараметричні критерії Вілкоксона, ^>0,05)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,79 0,02 0,02 0,34 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,52 0,00 0,01 0,45 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,52 0,00 0,00 0,67 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,45 0,67 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

  11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,02 0,32 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

  14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06

  15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

  Таблиця 4

  Матриця парного порівняння 15-ти вибірок параметрів КІ випробуваного еір після фізичного навантаження (при повторних експериментах (?? = 14), за допомогою

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  2 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,69 0,91 0,00 0,00 0,01 0,00

  3 0,00 0,03 0,09 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,09 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  7 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,29 0,69 0,00

  8 0,00 0,00 0,26 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

  10 0,00 0,69 0,09 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,19 0,00 0,01 0,03 0,00

  11 0,00 0,91 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,41 0,00

  14 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,41 0,00

  15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  У табл. 5 представлені результати статистичної обробки всіх k і отримання середніх значень числа збігів (<?>) Параметрів вибірок КІ у цих же випробовуваних - ЕІФ і еір при комфортному сидячому положенні і після фізичного навантаження в 30 присідань при повторних серіях експериментів. Середні значення показників <до> збільшуються при фізичному навантаженні ^ 2), що

  доводить статистичну нестійкість кардіоінтервалів в цілому і може говорити про реакцію нервово-м'язової системи на фізичне навантаження у молодих чоловіків і жінок Югри по параметрам матриць парних порівнянь вибірок. Ці відмінності особливо характерні для жіночого населення Югри (див. Табл. 5).

  Таблиця 5

  Число збігів (?) Вибірок КІ в матрицях парного порівняння КІ випробуваного

  ЇЇ Ф (використовувався критерій Вілкоксона, р<0,05)

  к1 до к2 після? 3 до к4 після навантаження еір

  N навантаження для ЕІФ навантаження для ЕІФ навантаження для еір

  1 14 22 15 8

  2 6 5 9 17

  3 17 23 10 12

  4 17 16 5 6

  5 16 20 19 17

  6 11 17 10 8

  7 38 18 10 14

  8 11 13 11 36

  9 18 22 16 8

  10 25 10 8 19

  11 12 20 16 4

  12 14 12 20 5

  13 18 23 10 11

  14 11 36 6 12

  15 20 22 17 11

  <k> 16,5 18,6 11,0 12,5

  Max k 38 36 20 36

  Min k 6 5 2 4

  Виявилося, що в першому випадку для випробовуваних ЕІФ і еір (без навантаження) матриці 15 ^ 15 (105 різних пар порівнянь) показують середнє значення <k?>= 16,5 і <k3>= 11,0 відповідно. після

  фізичного навантаження спостерігається збільшення числа збігів пар k параметрів КІ до середнього значення <k2>= 18,6 і <k>= 12,5, тобто частка стохастики збільшується. Це доводить

  глобальність ефекту Єськова-Зінченко, в якому спостерігається хаотичний калейдоскоп статистичних функцій f (x) для одного гомеостазу у одного випробуваного (в незмінному стані). Відзначимо, що ефект Єськова-Зінченко був встановлено в біомеханіки, а зараз ми його розповсюджуємо на ССС [2-9,11-17].

  Висновок. Методи математичного розрахунку числа збігів вибірок кардіоінтервалів в матрицях парного порівняння (15 * 15) у випробовуваних (в поєднанні з традиційними

  детерміністську-стохастическими методами) забезпечують отримання об'єктивної інформації про

  функціональному стані і ступеня адекватності реакцій організму на фізичне навантаження. Встановлено, що при фізичному навантаженні змінюються значення чисел збігів (k) параметрів кардіоінтервалів. Це дозволяє об'єктивно оцінювати динаміку резервних можливостей організму і їх прогностичну значимість, а також оцінювати ступінь тренованості (або натренованістю) у випробовуваних чоловіків і жінок [10-22].

  література

  1. Белощенко Д.В., Якунін В.Е, Потетюріна Е.С., Корольов Ю.Ю. Оцінка параметрів електроміограму у жінок при різному статичному зусиллі в режимі повторення // Клінічна медицина і фармакологія. - 2017. - Т. 3, № 1. - С. 2630.

  2. Ведясова О.А., Єськов В.М., Філатова О.Е. Системний компартментного-кластерний аналіз механізмів стійкості дихальної ритміки

  ссавців / О. А. Ведясова, В. М. Єськов, О. Є. Філатова. Російська акад. наук, Наук. рада з проблем біологічної фізики. - Самара: Офорт, 2005. - 215 с.

  3. Гавриленко Т.В., Горбунов Д.В., Чертіщев А.А., Булатов І.Б. Оцінка параметрів електроміограму з позиції термодинаміки нерівноважних систем І. Р. Пригожина // Вісник кібернетики. -2017. - Т. 26, № 2. - С. 109-114.

  4. Галкін В.А., Попов Ю.М., берестину Д.К., Монастирецька О.А. Статика і кінематика гомеостатических систем -complexity // Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2017. - № 2. - C. 63-69.

  5. Гордєєва Е.Н., Григор'єва С.В., Філатов М.А., Макєєва С.В. Ефективність методів нейро-ЕМВ і системного синтезу для ідентифікації параметрів порядку в психофізіології // Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2017.

  - № 1. - С. 57-63.

  6. Денисова Л.А., Белощенко Д.В., Башкатова Ю.В., Горбунов Д.В. Особливості регуляції рухових функцій у жінок // Клінічна медицина і фармакологія. - 2017. - Т. 3, № 4. - С. 11 -16.

  7. Єськов В.В., Башкатова Ю.В., Соколова А.А. Оцінка ступеня синергізму в динаміці кардіореспіраторної системи // Складність. Розум. Постнеклассіка. -2017. - № 1. - С. 87-96.

  8. Єськов В.В. Еволюція систем третього типу в фазовому просторі станів // Вісник кібернетики. - 2017.

  - Т. 27, № 3. - С. 53-58.

  9. Єськов В.В. Можливості термодинамічної підходу в електроміографії // Вісник кібернетики.

  - 2017. - Т. 28. - № 4. - С. 109-115.

  10. Єськов В.В., Єськов В.М., Вохміна Ю.В. Гіпотеза Н. А. Бернштейна і статистична нестійкість вибірок параметрів треморограмм // Вісник кібернетики. - 2018. - Т. 29, № 1. - С. 3338.

  11. Єськов В.М., Зінченко Ю.П., Філатова О.Е. Ознаки парадигми і обґрунтування третьої парадигми // Вісник

  московського університету. Серія 14. Психологія. - 2017. - № 1. - С. 3-17.

  12. Єськов В.М., Філатова О.Е., Полухін В.В. Проблема вибору абстракцій при застосуванні біофізики в медицині // Вісник нових медичних технологій. -

  2017. - Т. 24, № 1. - С. 158-167.

  13. Єськов В.М., Вохміна Ю.В., Горбунов С.В., Шейдер А.Д. Кінематика гомеостатических систем // Вісник кібернетики. - 2017. - Т. 26, № 2. - С. 8793.

  14. Єськов В.М., Томчук А.Г., Широков В.А., Ураев Я.І. Стохастичний і хаотичний аналіз вертеброневрологических показників і візуальної аналогової шкали болю в комплексному лікуванні хронічних м'язово-скелетних болів // Клінічна медицина і фармакологія. - 2017. - Т. 3, № 3. - С. 8-12.

  15. Єськов В.М., Пятин В.Ф., Єськов В.В., Григор'єва С.В. Особливості регуляції серцево-судинної системи організму людини нейросетями мозку // Вісник нових медичних технологій. -

  2018. - Т. 25, № 2. - С. 188-199.

  16. Єськов В.М., Хромушин В.А., Пятин

  B.Ф., Єськов В.В. Хаос нейромереж мозку -основи його евристичної діяльності // Вісник нових медичних технологій. -2018. - Т. 25, № 4. - С. 284-291.

  17. Єськов В.М., Фудін Н.А., Філатова О.Е. Організований хаос в нейросетях мозку. Причини хаосу в рухах людини // Вісник нових медичних технологій. - 2018. - Т. 25, № 4. - С. 292 296.

  18. Колосова А.І., Філатов М.А., Майстренко Є.В., Філатова Д.Ю., Макєєва

  C.В. Параметри пам'яті учнів, в залежності від типу латерализации головного мозку, як показник здоров'я на Півночі РФ // Клінічна медицина і фармакологія. - 2017. - Т. 3, № 3. - С. 1822.

  19. Мірошниченко І.В., Ельман К.А., Срибнік М.А., Глазова О. А. Динаміка параметрів квазіаттракторов дитячо-юнацького населення Югри в аспекті вікових змін // Клінічна

  медицина і фармакологія. - 2017. - Т. 3, № 4. - С. 17-21.

  20. Мірошниченко І.В., Філатова Д.Ю., Жіваева Н.В., Алексенко Я.Ю., Камалтдінова К.Р. Оцінка ефективності оздоровчих заходів за параметрами кардіо-респіраторної системи школярів // Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2017. - № 1. - С. 26-32.

  21. Томчук А.Г., Широков В.А., Мірошниченко І.В., Яхно В.Г. Стохастичний і хаотичний аналіз психо-емоційного статусу і вегетативних показників у комплексному лікуванні хронічних м'язово-скелетних болів // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24, № 3. - С. 40-46.

  22. Філатова Д.Ю., Ельман К.А., Срибнік М.А., Глазова О. А. Порівняльний аналіз хаотичної динаміки параметрів кардіо-респіраторної системи дитячо-юнацького населення Югри // Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2017. - № 1. - С. 12-18.

  23. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 3. - Pp. 224-232.

  24. Eskov V.M., Bazhenova A.E., Vochmina U.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. N.A. Bernstein hypothesis in the Description of chaotic dynamics of involuntary movements of person // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 1. - Pp. 14-23.

  25. Eskov V.M., Filatova O.E., Eskov V.V. and Gavrilenko T.V. The Evolution of the Idea of ​​Homeostasis: Determinism, Stochasticsand Chaos-Self-Organization // Biophysics. -2017. - Vol. 62, No. 5. - Pp. 809-820.

  26. Eskov V.M., Gudkov A.B., Bazhenova A.E., Kozupitsa G.S. The tremor parameters of female with different physical training in the Russian North // Human Ecology [In Russian]. - 2017. - No. 3. - Pp. 38-42.

  27. Eskov V.M., Beloshchenko D.V., Bashkatova Yu.V., Ilyashenko L.K. Cardiointervals Parameters of Human Body in

  Response to Hypothermia. Human Ecology [In Russian]. - 2018. - No. 10. - Pp. 39-45.

  28. Eskov V.M., Pyatin V.F., Eskov V.V., Ilyashenko L.K. Heuristic Work of the Brain and Artificial Neural Networks // Biophysics. - 2019. - Vol. 64, No. 2. - Pp. 388-395.

  29. Filatova D.U., Veraksa A.N., Berestin D.K., Streltsova T.V. Stochastic and chaotic assessment of human's neuromuscular system in conditions of cold exposure // Human Ecology [In Russian]. - 2017. - No. 8. - Pp. 15-20.

  30. Filatova D.Yu., Bashkatova Yu.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Parameter Evaluation of Cardiovascular System in Schoolchildren under the Conditions of Latitudinal Displacement // Human Ecology [In Russian]. - 2018. - No. 4. - Pp. 30-35.

  31. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 3. - Pp. 224-232.

  32. Zilov V.G., Eskov V.M., Khadartsev A.A., Eskov V.V. Experimental confirmation of the effect of "Repetition without repetition" N.A. Bernstein // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. - Vol. 1. - Pp. 4-8.

  References

  1. Beloshchenko D.V., Yakunin V.E., Potetyurina E.S., Korolev Yu.Yu. Ocenka parametrov ehlektromiogramm u zhenshchin pri raznom staticheskom usilii v rezhime povtoreniya [Assesment of electromyograms parameters in women with different static physical loads during repetitions] // Klinicheskaya medicina i farmakologiya [Clinical medicine and pharmacology]. -2017. - T. 3, № 1. - S. 26-30.

  2. Vedyasova O.A., Yes'kov V.M., Filatova O.Ye. Sistemnyy kompartmentno-klasternyy analiz mekhanizmov ustoychivosti dykhatel'noy ritmiki mlekopitayushchikh / O.A. Vedyasova, V.M. Yes'kov, O.Ye. Filatova. Rossiyskaya akad. nauk, Nauch. sovet po problemam biologicheskoy fiziki. -Samara: Ofort, 2005. - 215 s.

  3. Gavrilenko T.V., Gorbunov D.V., Chertishchev A.A., Bulatov I.B. Ocenka parametrov ehlektromiogramm s pozicii termodinamiki neravnovesnyh sistem I.R. Prigozhina [Electromyogram parameter estimation in terms of I.R. Prigogine non-equilibrium system thermodynamics] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. -2017. - T. 26, № 2. - S. 109-114.

  4. Galkin V.A., Popov Yu.M., Berestin D.K., Monastyretskaya O.A. Statika i kinematika gomeostaticheskikh sistem -complexity [Statics and kinematics of homeostatic systems - complexity] // Slozhnost '. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2017. -№ 2. - C. 63-69.

  5. Gordeyeva Ye.N., Grigor'yeva S.V., Filatov M.A., Makeyeva S.V. Effektivnost 'metodov neyro-EMV i sistemnogo sinteza dlya identifikatsii parametrov poryadka v psikhofiziologii [The effectiveness of methods of neuro-computer and system synthesis for the identification of order parameters in psychophysiology] // Slozhnost'. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2017. - № 1. - S. 57-63.

  6. Denisova L.A., Beloshchenko D.V., Bashkatova Yu.V., Gorbunov D.V. Osobennosti regulyacii dvigatel'nyh funkcij u zhenshchin [Features of the regulation of motor functions in women] // Klinicheskaya medicina i farmakologiya [Clinical medicine and pharmacology]. - 2017. - T. 3, № 4. - S. 11-16.

  7. Yes'kov V.V., Bashkatova Yu.V., Sokolova A.A. Otsenka stepeni sinergizma v dinamike kardiorespiratornoy sistemy [Evaluation of the synergy degree in the dynamics of the cardiorespiratory system] // Slozhnost '. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2017. -№ 1. - S. 87-96.

  8. Es'kov V.V. Evolyuciya sistem tret'ego tipa v fazovom prostranstve sostoyanij [Evolution of the third type systems in phase space state] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. - 2017. - - T. 27, № 3. - S. 5358.

  9. Es'kov V.V. Vozmozhnosti termodinamicheskogo podhoda v ehlektromiografii [Possibilities of

  thermodynamic approach in

  electromyography] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. - 2017. - T. 28, № 4.

  - S. 109-115.

  10. Es'kov V.V., Es'kov V.M., Vohmina Yu.V. Gipoteza N. A. Bernshtejna i statisticheskaya neustojchivost 'vyborok parametrov tremorogramm [N.A. Bernstein hypothesis and statistical samplings instability of tremorogram's parameters] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. - 2018. -T. 29, № 1. - S. 33-38.

  11. Yes'kov V.M., Zinchenko Yu.P., Filatova O.Ye. Priznaki paradigmy i obosnovaniye tret'yey paradigmy [Signs of the paradigm and the rationale for the third paradigm in psychology] // Vestnik moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya [Moscow University Bulletin. Series 14: Psychology]. - 2017. - № 1. - S. 317.

  12. Es'kov V.M., Filatova O.E., Poluhin V.V. Problema vybora abstrakcij pri primenenii biofiziki v medicine [Problem of a choice of abstractions: application the biophysics in medicine] // Vestnik novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24, № 1. -S. 158-167.

  13. Es'kov V.M., Vohmina Yu.V., Gorbunov S.V., Shejder A.D. Kinematika gomeostaticheskih system [Homeostatic system kinematics] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. - 2017. - T. 26, № 2.

  - S. 87-93.

  14. Es'kov V.M., Tomchuk A.G., Shirokov V.A., Uraeva Ya.I. Stohasticheskij i haoticheskij analiz vertebrone-vrologicheskih pokazatelej i vizual'noj analogovoj shkaly boli v kompleksnom lechenii hronicheskih myshechno-skeletnyh bolej [Stochastic and chaotic analysis of vertebronevrological indica-tors and visual analogue scale of pain in complex treatment of chronic muscle-skeletal pains] / / Klinicheskaya medicina i farmakologiya [Clinical medicine and pharmacology]. - 2017. - T. 3, № 3. - S. 8-12.

  15. Es'kov V.V., Pyatin V.F., Es'kov V.M., Grigor'eva S.V. Osobennosti regulyatsii serdechno-sosudistoy sistemy organizma cheloveka neyrosetyami mozga [Peculiarities of regulation of the cardiovascular system of

  the human organism by neural networks of the brain] // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Journal of new medical technologies]. - 2018. - T. 25, № 2. - S. 188 199.

  16. Yes'kov V.M., Khromushin V.A., Pyatin V.F., Yes'kov V.V. Khaos neyrosetey mozga - osnovy yego evristicheskoy deyatel'nosti [Chaos of the brain neural networks - the basis of its heuristic activity] // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Journal of new medical technologies]. - 2018.

  - T. 25, № 4. - S. 284-291.

  17. Yes'kov V.M., Fudin N.A., Filatova O.Ye. Organizovannyy khaos v neyrosetyakh mozga. Prichiny khaosa v dvizheniyakh cheloveka [Dynamics of complex biosystems: an organized chaos in neural networks of the brain causes the chaos in human movements] // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Journal of new medical technologies]. - 2018.

  - T. 25, № 4. - S. 292-296.

  18. Kolosova A.I., Filatov M.A., Maystrenko Ye.V., Filatova D.Yu., Makeyeva S.V. Parametry pamyati uchashchikhsya, v zavisimosti ot tipa lateralizatsii golovnogo mozga, kak pokazatel 'zdorov'ya na Severe RF [Parameters of memory of students residing on the russian north, depending on the type of brain lateralization] // Klinicheskaya meditsina i farmakologiya [Clinical medicine and pharmacology]. - 2017. - T. 3, № 3. - S. тисяча вісімсот двадцять дві.

  19. Miroshnichenko I.V., El'man K.A., Srybnik M.A., Glazova O.A. Dinamika parametrov kvaziattraktorov detsko-yunosheskogo naseleniya Yugry v aspekte vozrastnyh izmenenij [Dynamics of the senators children and youth of Ugra population in the aspect of the worst changes] // Klinicheskaya medicina i farmakologiya [Clinical medicine and pharmacology]. -2017. - T. 3, № 4. - S. 17-21.

  20. Miroshnichenko I.V., Filatova D.Yu., Zhivayeva N.V., Aleksenko Ya.Yu., Kamaltdinova K.R. Otsenka effektivnosti ozdorovitel'nykh meropriyatiy po parametram kardio-respiratornoy sistemy shkol'nikov [Estimation of treatment effectiveness according to pupils cardio-respiratory parameters] // Slozhnost '. Razum.

  Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2017. - № 1. - S. 26-32.

  21. Tomchuk A.G., Shirokov V.A., Miroshnichenko I.V., Yakhno V.G. Stokhasticheskiy i khaoticheskiy analiz psikho-emotsional'nogo statusa i vegetativnykh pokazateley v kompleksnom lechenii khronicheskikh myshechno-skeletnykh boley [Stochastic and chaotic analysis of the psycho-emotional status and vegetative indices in the complex treatment of chronic muscle-skeletal pains] // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24, № 3. - S. 40-46.

  22. Filatova D.Yu., El'man K.A., Srybnik M.A., Glazova O.A. Sravnitel'nyy analiz haoticheskoy dinamiki parametrov kardio-respiratornoy sistemy detsko-yunosheskogo naseleniya Yugry [Comparative analysis of the chaotic dynamics of cardio-respiratory parameters of the children's population of Ugra] // Slozhnost '. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2017. -№ 1. - S. 12-18.

  23. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 3. - Pp. 224-232.

  24. Eskov V.M., Bazhenova A.E., Vochmina U.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. N.A. Bernstein hypothesis in the Description of chaotic dynamics of involuntary movements of person // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 1. - Pp. 14-23.

  25. Eskov V.M., Filatova O.E., Eskov V.V. and Gavrilenko T.V. The Evolution of the Idea of ​​Homeostasis: Determinism, Stochasticsand Chaos-Self-Organization // Biophysics. -2017. - Vol. 62, No. 5. - Pp. 809-820.

  26. Eskov V.M., Gudkov A.B., Bazhenova A.E., Kozupitsa G.S. The tremor parameters of female with different physical training in the Russian North // Human Ecology [In Russian]. - 2017. - No. 3. - Pp. 38-42.

  27. Eskov V.M., Beloshchenko D.V., Bashkatova Yu.V., Ilyashenko L.K.

  Cardiointervals Parameters of Human Body in Response to Hypothermia // Human Ecology [In Russian]. - 2018. - No. 10. - Pp. 39-45.

  28. Eskov V.M., Pyatin V.F., Eskov V.V., Ilyashenko L.K. Heuristic Work of the Brain and Artificial Neural Networks // Biophysics. - 2019. - Vol. 64, No. 2. - Pp. 388-395.

  29. Filatova D.U., Veraksa A.N., Berestin D.K., Streltsova T.V. Stochastic and chaotic assessment of human's neuromuscular system in conditions of cold exposure // Human Ecology [In Russian]. - 2017. - No. 8. - Pp. 15-20.

  30. Filatova D.Yu., Bashkatova Yu.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Parameter Evaluation of Cardiovascular System in Schoolchildren under the Conditions of Latitudinal Displacement // Human Ecology [In Russian]. - 2018. - No. 4. - Pp. 30-35.

  31. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21, No. 3. - Pp. 224-232.

  32. Zilov V.G., Eskov V.M., Khadartsev A.A., Eskov V.V. Experimental confirmation of the effect of "Repetition without repetition" N.A. Bernstein // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. - Vol. 1. - Pp. 4-8.


  Ключові слова: МАТРИЦІ парного порівняння вибірок /ЕФЕКТ Єськова-ЗІНЧЕНКО /кардіоінтервалів

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити