У даній роботі представлено вплив локального холодового впливу на параметри нервово м'язової системи (НМС) окремої людини треморограмми (ТМГ). Для розрахунку динаміки використовувався один з методів стохастики (розрахунок матриць парних порівнянь вибірок), Який забезпечує розрахунок кількісної заходи на прикладі роботи НМС. Матриці парних порівнянь вибірок розраховувалися для всіх випробовуваних в двох станах до і після локального холодового впливу. В кінцевому підсумку аналіз стану біомеханічної системи проводився на основі числа збігів (k) за результатами розрахунку матриць парних порівнянь вибірок. Показано зміну числа збігів (k) при холодовом стресі в двох станах до впливу локального холодового стресу (K1) і після впливу стресу (k2). В результаті було встановлено, що число збігів (k) матриць парних порівнянь вибірок ТМГ змінюються однонаправленно в бік збільшення числа збігів, така динаміка спостерігається у всіх випробовуваних, які не мають адаптації до холодового стресу, але число збігів для кожного випробуваного індивідуально.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Пятин В.Ф., берестину Д.К., Єськов В.В., Григор'єва С.В., Щіпіцін К.П.


MATRICES OF PAIRED COMPARISONS TREMOROGRAMS SAMPLES OF SUBJECTS UNDER THE INFLUENCE OF LOCAL COLD STRESS

In this work, we presented the effect of local cold exposure on the parameters of the neuromuscular system of the individual (tremorogramm). To calculate the dynamics, one of the stochastic methods (calculation of paired comparison matrices) was used, which provides the calculation of the quantitative measure by the example of the neuromuscular system. Pair comparison matrices of samples were calculated for all subjects in two States before and after local cold exposure. Ultimately, the analysis of the state of the biomechanical system wasе made on the basis of the number of coincidences (k) based on the results of the calculation of the matrices of pair comparisons of samples. The change in the number of coincidences (k) for cold stress in two States before local cold stress (k1) and after stress (k2) is shown. As a result, it was found that the number of matches (k) of matrices of paired comparisons of samples of tremorograms changed unidirectionally in the direction of increasing the number of matches, such dynamics is observed in all subjects who do not have adaptation to cold stress, but the number of matches for each subject individually.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Складність. Розум. Постнеклассіка


  Наукова стаття на тему 'МАТРИЦІ парного порівняння вибірок ТРЕМОРОГРАММ випробуваного ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО холодового стресу'

  Текст наукової роботи на тему «МАТРИЦІ парного порівняння вибірок ТРЕМОРОГРАММ випробуваного ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО холодового стресу»

  ?Пятин В.Ф. та ін. / Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2018 - №2. - С.59-67. 59 10.12737 / article_5b2cee130b8a96.97224910

  III. МАТЕМАТИКА В описі ХАОСА І синергетичний СИСТЕМ

  МАТРИЦІ парного порівняння вибірок ТРЕМОРОГРАММ

  Піддослідним ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО холодового стресу

  В.Ф. ПЯТІН1, Д.К. БЕРЕСТІН2, В В. ЕСЬКОВ2, С В. ГРІГОРЬЕВА2, К.П. ЩІПІЦІН2

  1ФГБОУ ВО «Самарський державний медичний університет» МОЗ Росії, вул. Гагаріна, 18, Самара, 443079, Росія БО ВО «Сургутський державний університет», вул. Леніна, 1, Сургут, 628400,

  Росія, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. У даній роботі представлено вплив локального холодового впливу на параметри нервово - м'язової системи (НМС) окремої людини - треморограмми (ТМГ). Для розрахунку динаміки використовувався один з методів стохастики (розрахунок матриць парних порівнянь вибірок), який забезпечує розрахунок кількісної заходи на прикладі роботи НМС. Матриці парних порівнянь вибірок розраховувалися для всіх випробовуваних в двох станах до і після локального холодового впливу. В кінцевому підсумку аналіз стану біомеханічної системи проводився на основі числа збігів (k) за результатами розрахунку матриць парних порівнянь вибірок. Показано зміну числа збігів (k) при холодового стресу в двох станах до впливу локального холодового стресу (k1) і після впливу стресу (k2). В результаті було встановлено, що число збігів (k) матриць парних порівнянь вибірок ТМГ змінюються однонаправ-повільно в бік збільшення числа збігів, така динаміка спостерігається у всіх випробовуваних, які не мають адаптації до холодового стресу, але число збігів для кожного випробуваного індивідуально.

  Ключові слова: холодовий стрес, треморограмма, ефект Єськова-Зінченко, матриця парних порівнянь вибірок.

  MATRICES OF PAIRED COMPARISONS TREMOROGRAMS SAMPLES OF SUBJECTS UNDER THE INFLUENCE OF LOCAL COLD STRESS

  V.F. PYATIN1, D.K. BERESTIN2, V.V. ESKOV2, S.V. GRIGOREVA2, K.P. SHCHIPITSIN2

  JSamara State Medical University of the Health Ministry, Gagarina st., 18, Samara, 443079

  Russia

  Surgut State University, Lenтаpr., 1, Surgut, 628400, Russia, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. In this work, we presented the effect of local cold exposure on the parameters of the neuromuscular system of the individual (tremorogramm). To calculate the dynamics, one of the stochastic methods (calculation of paired comparison matrices) was used, which provides the calculation of the quantitative measure by the example of the neu-romuscular system. Pair comparison matrices of samples were calculated for all subjects in two States before and after local cold exposure. Ultimately, the analysis of the state of the biomechanical system wasе made on the basis of the number of coincidences (k) based on the results of the calculation of the matrices of pair comparisons of samples. The change in the number of coincidences (k) for cold stress in two States before local cold stress (k1) and after stress (k2) is shown. As a result, it was found that the number of matches (k) of matrices of paired comparisons of samples of trem-orograms changed unidirectionally in the direction of increasing the number of matches, such dynamics is observed in all subjects who do not have adaptation to cold stress, but the number of matches for each subject individually.

  Keywords: cold stress, tremorogramm, Eskov-Zinchenko effect, matrix of allemption pair comparison.

  Вступ. Для Росії - країни з досить суворими зимовими умовами - вплив холоду на здоров'я людини, всі сторони життя завжди мало велике практичне і наукове значення. Зокрема, це характерно для районів Крайньої Се-

  віра і прирівняних до нього території, що займають більше 2/3 площі сучасної Росії. До таких територія також і відноситься ХМАО-Югра, проживання на якій супроводжується локальним і про-

  щем охолоджуванням організму людини [2,9,13].

  Кліматичні фактори Півночі діляться на специфічні і неспецифічні. Неспецифічні - це холод, висока відносна вологість, важкий аеродинамічний режим, тобто чинники, які зустрічаються і в інших регіонах Землі. До специфічних для північних широт можна віднести зміна фотопериодизма, різкі коливання атмосферного тиску і фактори електромагнітної природи. Негативний вплив цієї групи факторів практично не блокується соціальними та іншими заходами захисту. В силу цих причин Північ пред'являє до організму людини підвищені вимоги, змушуючи його використовувати додаткові соціальні, біологічні та медико-профілактичні засоби захисту від їх несприятливого впливу. Адаптація людини в цих умовах досягається шляхом напруги і складної перебудови гомеостатичних систем організму [18,18].

  Охолодження організму виникає внаслідок тривалого впливу низької температури навколишнього середовища на все тіло. Воно може навіть призвести до смерті. В умовах тривалої дії холоду одяг перестає виконувати роль захисного пристосування, а механізми терморегуляції організму не в змозі забезпечити нормальну температуру тіла. Несприятливий вплив низької температури посилюється при підвищеній вологості повітря і вітрі. Виснаження організму, стан голоду, сп'яніння, сон, шок, крововтрата, захворювання і пошкодження, а також нерухомий стан тіла сприяють загальному охолодженню. Воно швидше розвивається у дітей і людей похилого віку. Мають значення і індивідуальні особливості [7-18].

  На дію низької температури організм спочатку відповідає захисними реакціями, намагаючись зберегти температуру тіла. Максимально знижується тепловіддача: поверхневі судини скорочуються, шкіра стає блідою. Збільшується теплоутворення, внаслідок рефлекторного скорочення м'язів, людина починає дро-

  жати, посилюється обмін речовин в тканинах, в процесі якого організм витрачає свої запаси, зокрема глікоген і цукор. Зміст останніх в печінці і крові різко знижується [15-17].

  При триваючому дії холоду компенсаторні можливості організму (терморегуляція) вичерпуються, і температура тіла знижується, що веде до порушення нормальної діяльності найважливіших органів і систем, в першу чергу центральної нервової системи. Кровоносні судини шкіри розширюються, вона стає синюшного. М'язове тремтіння припиняється. Дихання і пульс різко сповільнюються, артеріальний тиск падає. Знижується обмін речовин. Настає кисневе голодування тканин через зниження їх здатності поглинати кисень крові. Колір крові стає яскраво-червоним. Нервова система знаходиться в стані пригнічення, що веде до майже повної втрати чутливості. Слабкіше сприймаються подразнення, що надходять із зовнішнього середовища, зокрема відчуття холоду. В цілому охолодження має фізичні та фізіологічні аспекти, але головне - воно посилює хаос параметрів гомеостазу [19-29].

  1. Біофізика дослідження. До даного дослідження була залучена група випробовуваних чоловіків у віці від 21 до 27 років, число випробовуваних 18 осіб. В основі роботи пристрою реєстрації трьом-рограмма (ТМГ) лежать струмовихровий датчики з блоками підсилювачів, фільтрів, які підключаються до блоку аналого-цифрового перетворювача і дозволяють прецизионно (до 0,01 мм) визначати координату х = х (1) положення кінцівки з платівкою в просторі по відношенню до реєстратора (струмовихровий датчику).

  Використовувалися датчики струмовихровий типу в біофізичної вимірювальному комплексі. Реєстрація ТМГ відбувалася з періодом квантування Ат = 10 мсек, де в результаті були отримані деякі вибірки х1 = х (), які представляли положення пальця з металевою пластиною (2) в просторі (рис. 1) по відношенню до датчика (1) реєстрації координати х ^ (положення пальця в просторі) у вигляді вибірок ТМГ хг-. Далі сигнал х () діфферен-

  царювати і виходив вектор х (1) = (х1, х2). Вся установка включала в себе токовіхре-вої датчик, підсилювачі сигналу, АЦП і ЕОМ, яка кодувала і зберігала інформацію у вигляді окремих файлів [6,9,21-25].

  I ЕОМ, ПО (4) I

  Мал. 1. Схема біоізмерітельного комплексу реєстрації тремору і теппінг

  Для кожного випробуваного реєструвалася параметри вибірок ТМГ до і після локального холодового впливу т.ч. виходила 15-ть різних вибірок в двох різних станах. Випробуваний занурював кисть в ємність з водою з температурою Т-2-4 0С, після чого проводилася реєстрація ТМГ після локального холод-

  дового впливу. За допомогою ЕОМ проводилася візуалізація даних, отриманих з біоізмерітельного комплексу, потім будувалася тимчасова розгортка сигналу, яка перетворювалася дискретизацией сигналу до деяких числові ряди (вибірки ТМГ) [28-36]. на основі цих кратних повторень будувалися матриці парних порівнянь вибірок ТМГ.

  2. Результати дослідження та їх обговорення. На початку дослідження були розраховані матриці парного порівняння для 15 вибірок. Як типовий приклад однієї з таких матриць парного порівняння вибірок треморограмм, для одного і того ж випробуваного (число повторів # = 15), отриману за допомогою непараметричного критерію Вілкоксона, ми представляємо в табл. 1. Тут число збігів к = 3, тобто з усіх можливих пар порівняння (всього 105 пар) тільки 3 пари можна віднести до однієї генеральної сукупності, інші 102 пари різні.

  Таблиця 1

  Матриця парного порівняння 15-ти ТМГ одного випробуваного БДК (число вимірювань N = 15) до локального холодового впливу, використовувався критерій Вілкоксона

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

  9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  11 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

  14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

  15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3. Вплив низьких температур на хаос ТМГ. Очевидно, що можливість «збіги» вибірок дуже невелика, практично все вибірки різні і це є особливістю систем третього типу. Відзначимо, що для тремору завжди число збігів дуже невелика [4-15]. Таким чином, і для одного випробуваного (при повторах

  дослідів) і для групи різних випробуваних, ми пропонуємо використовувати подібні матриці парних порівнянь ТМГ (і їх функцій розподілу / (х)) для оцінки фізіологічного стану нервово-м'язової системи (НМС), виявлення особливостей її регулювання. Разові ж порівняння / (х), які зараз в физиоло-

  гии широко використовуються, не мають ніякого сенсу.

  появи р<0,05 в таких матрицях цілком хаотично, має значення тільки число «збігів» к. Воно залежить від функціонального стану м'язи (від охолодження м'язи, фізичної і статичного навантаження, введення миорелаксанта, стомлення і т.д.). Величина до реально може бути використана в фізіологічних або психофізіологічних дослідженнях,

  тому є новою кількісною мірою вибірок ТМГ (тобто віднесення їх до однієї генеральної сукупності), яка описує функціональний стан м'яза. В цьому випадку виникає невизначеність 2-го типу, коли неможливо два рази поспіль отримати однакові вибірки, тобто.

  з ймовірністю р>0,95. Тоді вступає в силу аналог принципу невизначеності Гейзенберга, коли дві сполучені величини Ах1Ах2>Н / 4п

  Таблиця 2

  Матриця парного порівняння 15-ти ТМГ одного випробуваного БДК (число вимірів .N = 15) після локального холодового впливу, використовувався критерій Вілкок-

  сона (значимість ^<0,05, число збігів k2 = 10)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,63

  2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00

  7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00

  8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,01

  9 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,01

  10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  11 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69

  12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  15 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00

  Виявилося, що в першому випадку (до локального холодового впливу) матриця парних порівнянь вибірок ТМГ 15 * 15 (дає 105 різних пар порівнянь). До локального холодового впливу показується число збігів k пар, kj = 3, що представлено в табл. 1. Однак, після локального холодового впливу відбувається збільшення число збігів k пар вибірок до k2 = 10, що представлено в табл. 2. Ще раз підкреслимо, що для різних випробуваних спостерігається така ж закономірність, але число збігів k пар вибірок для кожного випробуваного індивідуально. В цілому відсутня статистична стійкість вибірок ТМГ як до фізичного впливу, так і після.

  Фактично, такі матриці (табл. 1, 2) є деякою моделлю особливих (унікальних) систем (у нас це система регуляторної-

  ції НМС), а до - узагальнений параметр цієї моделі. Матриці парних порівнянь визначають особливість регуляції НМС при різних станах організму, але вони характеризують і систему регуляції функціональних систем організму. Матриці універсальні як моделі, і їх необхідно використовувати в режимі багатьох повторень для отримання невеликих статистичних залежностей на тлі хаосу статистичних функцій розподілів.

  висновки

  Локальне холодовий вплив змінює значення числа збігів до матриць парних порівнянь вибірок. Кількісні характеристики числа збігів до показують одноправленное збільшення для групи випробовуваних при локальному

  охолодженні, які не мають адаптації до холодового стресу. Метод розрахунку матриць парних порівнянь вибірок ТМГ (розрахунок числа до пар «збігів» вибірок ТМГ), дозволяє здійснювати оцінку впливу холодового впливу на параметри НМС. В умовах таких біофізичних впливів частка стохастики все-таки не перевищує 10% від загального числа 105 пар незалежних порівнянь вибірок xi для ТМГ.

  література

  1. Бодін О.Н., Гавриленко Т.В., Горбунов Д.В., Самсонов І.М. Вплив статичного навантаження м'язів на параметри ентропії електроміограму // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24 / - №

  3. - С. 47-52.

  2. Болтаєв А.В., газуючої Г.В., Хадарцев А.А., Синенко Д.В. Вплив промислових електромагнітних полів на хаотичну динаміку параметрів серцево-судинної системи працівників нафтогазової галузі // Екологія людини. - 2017. -№ 8. - С. 3-7.

  3. Гавриленко Т.В., Якунін Є.В., Горбунов Д.В., Гімадіев Б.Р., Самсонов І.М. Ефект Єськова-Зінченко в оцінці параметрів теппінг // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24. - № 1.

  - С. 9-14.

  4. Гавриленко Т.В., Горбунов Д.В., Бе-Лощенко Д.В., Чертіщев А.А. Теорема Гленсдорфа-Пригожина в оцінці параметрів треморограмм // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24. - № 2.

  - С. 16-21.

  5. Григоренко В.В., Єськов В.М., Ли-Сенкова С.А., Мікшіна В.С. Алгоритм автоматизованої діагностики динаміки вікових змін параметрів серцево-судинної системи при нормальному старінні в оцінці біологічного віку // Системний аналіз та управління в біомедичних системах. - 2017. - Т. 16. - № 2.

  - С. 357-362.

  6. Денисова Л.А., Белощенко Д.В., Шейдер А.Д., Горбунов Д.С., Корольов Ю.Ю. Ефект Єськова-Зінченко в аналізі нервово-м'язової системи людини // Вісник нових медичних технологій. Електронне видання. - 2017. - Т. 11. - №

  4. - С. 35-41.

  7. Єськов В.В. Математичне моделювання гомеостазу та еволюції complexity / Тула: вид-во ТулГУ, 2016. - 372 с.

  8. Єськов В.В. Еволюція систем третього типу в фазовому просторі станів // Вісник кібернетики. - 2017. - № 3 (27).

  - С. 53-58.

  9. Єськов В.В. Математичне моделювання неергодічних гомеостатических систем // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24. - № 3. - С. 33-39.

  10. Єськов ВВ., Пятин В.Ф., Клюс Л.Г., Міллер А.В. Гомеостатичність нейромереж мозку // Вісник нових медичних технологій. - 2018. - Т. 25. - № 1. - С. 102113. D0I: 10.24411 / 1609-2163-2018-15985

  11. Єськов В.М., Галкін В.А., Філатова О.Е. Complexity: хаос гомеостатических систем: монографія / За ред. Г.С. Розен-берга. Самара: вид-во ТОВ «Порто-принт», 2017. - 388 с.

  12. Єськов В.М., Галкін В.А., Філатова О.Е. Кінець визначеності: хаос гомеоста-тичних систем: монографія / За ред.

  A.А. Хадарцева, Г. С. Розенберга. Тула: вид-во ТОВ «ТППО», 2017. - 596 с.

  13. Єськов В.М., Зінченко Ю.П., Філатов М.А., Іляшенко Л.К. Теорема Гленс-Дорфа - Пригожина в описі хаотичної динаміки тремору при холодового стресу // Екологія людини. - 2017. - № 5.

  - С. 27-32.

  14. Єськов В.М., Зінченко Ю.П., Філатова О.Е. Ознаки парадигми і обґрунтування третьої парадигми в психології // Вісник Московського університету. Серія 14: Психологія. - 2017. - № 1. - С. 3-17.

  15. Єськов В.М., Хадарцев А.А., Філатова О.Е., Л.К. Іляшенко Л.К. Біофізика живих систем в дзеркалі теорії хаосу-самоорганізації // Вісник нових медичних технологій. - 2017. - Т. 24. - № 4.

  - С. 20-26.

  16. Єськов В.М., Томчук А.Г., Широков

  B.А., Ураев Я.І. Стохастичний і хаотичний аналіз вертеброневрологических показників і візуальної аналогової шкали болю в комплексному лікуванні хронічних м'язово-скелетних болів // Клінічна медицина і фармакологія. - 2017. -Т. 3. - № 3. - С. 8-12.

  17. Зілов В.Г., Хадарцев А.А., Іляш-ко Л.К., Єськов В.В., Міненко І.А.Експеріментальние дослідження хаотичної динаміки біопотенціалів м'язів при різних статичних навантаженнях // Бюлетень експериментальної біології і

  медицини. - 2018. - Т. 165. - № 4. - С. 400 403.

  18. Зінченко Ю.П., Хадарцев А.А., Філатова О.Е. Введення в біофізику Гомі-статичних систем (complexity) // Складність. Розум. Постнеклассіка. - 2016. - № 3. - С. 6-15. DOI: 10.12737 / 22107

  19. Пятин В.Ф., Єськов В.В., Алієв Н.Ш., Воробйова Л.А. Хаос параметрів го-меостаза функціональних систем організму людини // Вісник нових медичних технологій. - 2018. - Т. 25. -№ 1. - С. 143153. D0I: 10.24411 / 1609-2163-2018-15990

  20. Філатова О.Е., Майстренко Є.В., Болтаєв А.В., газуючої Г.В. Вплив промислових електромагнітних полів на динаміку серцево-судинних систем робітниць нафтогазового комплексу // Екологія і промисловість Росії. - 2017. - Т. 21. -№ 7. - С. 46-51.

  21. Eskov V.V., Filatova O.E., Gavrilenko T.V. and Gorbunov D.V. Chaotic Dynamics of Neuromuscular System Parameters and the Problems of the Evolution of Complexity // Biophysics. - 2017. - Vol. 62. - No. 6. - Pp. 961-966.

  22. Eskov V.V., Gavrilenko T.V., Eskov V.M., Vochmina Yu.V. Static Instability Phenomenon in Type-Three Secretion Systems: Complexity // Technical Physics. - 2017. -Vol. 62. - No. 11. - Pp. 1611-1616.

  23. Eskov V.M. Models of hierarchical respiratory neuron networks // Neurocomputing. - 1996. - Vol. 11 (2-4). - Pp. 203-226.

  24. Eskov V.M., Filatova O.E. A com-partmental approach in modeling a neuronal network. Role of inhibitory and excitatory processes // Biofizika. - 1999. - Vol. 44 (3). -Pp. 518-525.

  25. Eskov V.M., Filatova O.E. Problem of identity of functional states of neuronal systems // Biofizika. - 2003. - Vol. 48 (3). - Pp. 526-534.

  26. Eskov V.M., Eskov V.V., Gavrilenko T.V. and Vochmina Yu.V. Formalization of the Effect of "Repetition without Repetition" Discovered by N.A. Bernshtein // Biophysics. - 2017. - Vol. 62. - No. 1. - Pp. 143-150.

  27. Eskov V.M., Eskov V.V., Vochmina Y.V., Gorbunov D.V., Ilyashenko L.K. Shannon entropy in the research on stationary regimes and the evolution of complexity // Moscow University Physics Bulletin. - 2017. -Vol. 72. - No. 3. - Pp. 309-317.

  28. Eskov V.M., Filatova O.E., Eskov V.V. and Gavrilenko T.V. The Evolution of the Idea of ​​Homeostasis: Determinism, Sto-chastics and Chaos-Self-Organization // Bio-

  physics. - 2017. - Vol. 62. - No. 5. - Pp. 809820.

  29. Eskov V.M., Gudkov A.B., Bazhenova A.E., Kozupitsa G.S. The tremor parameters of female with different physical training in the Russian North // Human Ecology. - 2017. -No. 3. - Pp. 38-42.

  30. Eskov V.M., Zinchenko Y.P., Filatov M.A., Ilyashenko, L.K. Glansdorff-prigogine theorem in the description of tremor chaotic dynamics in cold stress // Human Ecology (Russian Federation). - 2017. - No. 5. - Pp. 27-32.

  31. Filatova D.U., Veraksa A.N., Berestin D.K., Streltsova T.V. Stochastic and chaotic assessment of human's neuromuscular system in conditions of cold exposure // Human Ecology. - 2017. - No. 8. - Pp. 15-20.

  32. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21. - No. 3. -Pp. 224-232.

  33. Filatova, O.E., Eskov, V.M., Popov, Y.M. Computer identification of the optimum stimulus parameters in neurophysiology // International RNNS / IEEE Symposium on Neu-roinformatics and Neurocomputers. - 1995. -Pp. 166-172.

  34. Filatova O.E., Bazhenova A.E., Ilyashenko L.K., Grigorieva S.V. Estimation of the Parameters for Tremograms According to the Eskov-Zinchenko Effect Biophysics // Biophysics. - 2018. - Vol. 63. - No. 2. - Pp. 125-130.

  35. Zilov V.G., Eskov V.M., Khadartsev A.A., Eskov V.V. Experimental confirmation of the effect of "Repetition without repetition" N.A. Bernstein // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. - Vol. 1. - Pp. 48.

  36. Zilov V.G., Khadartsev A.A., Eskov V.V. and Eskov V.M. Experimental Study of Statistical Stability of Cardiointerval Samples // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. -Vol. 164. - No. 2. - Pp. 115117.

  Reference

  1. Bodin O.N., Gavrilenko T.V., Gorbunov D.V., Samsonov I.N. Vliyanie sta-ticheskoj nagruzki myshc na parametry ehntropii ehlektromiogramm [Thermodynamic method in analyzing the parameters bioelectri-cal muscles at different static loads] // Vestnik

  novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24. -№ 3. - S. 47-52.

  2. Boltaev A.V., Gazya G.V., Hadarcev A.A., Sinenko D.V. Vliyanie promyshlennyh ehlektromagnitnyh polej na haoticheskuyu dinamiku parametrov serdechno-sosudistoj sistemy rabotnikov neftega-zovoj otrasli [The electromagnetic fields effect on chaotic dynamics of cardiovascular system parameters of workers of oil and gas industry] // Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. - 2017. - № 8. -S. 3-7.

  3. Gavrilenko T.V., Yakunin E.V., Gor-bunov D.V., Gimadiev B.R., Samsonov I.N. Effekt Es'kova-Zinchenko v ocenke par-ametrov teppinga [Eskov-Zinchenko effect in the estimation of tapping parameters] // Vest-nik novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24. -№ 1. - S. 9-14.

  4. Gavrilenko T.V., Gorbunov D.V., Be-loshchenko D.V., CHertishchev A.A. Teorema Glensdorfa-Prigozhina v ocenke paramet-rov tremorogramm [The Glensdorf-Prigogine theorem in the estimation of tremorograms parameters] // Vestnik novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24. - № 2. - S. 16-21.

  5. Grigorenko V.V., Es'kov V.M., Lysen-kova S.A., Mikshina V.S. Algoritm avtoma-tizirovannoj diagnostiki dinamiki vozrastnyh izmenenij parametrov serdechno-sosudistoj sistemy pri normal'nom starenii v ocenke bio-logicheskogo vozrasta [The algorithm of automated diagnostics of the dynamics of age-related changes of parameters of the cardiovascular system in normal aging in the assessment of biological age] // Sistemnyj analiz i upravlenie v biomedicinskih sistemah [System analysis and management in biomedical systems]. - 2017. - T. 16. - № 2. - S. 357 362.

  6. Denisova L.A., Beloshchenko D.V., Shejder A.D., Gorbunov D.S., Korolev Yu.Yu. Effekt Es'kova-Zinchenko v analize nervno-myshechnoj sistemy cheloveka [Eskov-Zinchenko effect in nervous-muscular system of the human analysis] // Vestnik novyh medicinskih tekhnologij. Elektronnoe izdanie [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 11. - № 4. - S. 35-41.

  7. Es'kov V.V. Matematicheskoe modeli-rovanie gomeostaza i ehvolyucii complexity / Tula: izd-vo TulGU, 2016. - 372 s.

  8. Es'kov V.V. Evolyuciya sistem tret'ego tipa v fazovom prostranstve sostoyanij [Evolution of the third type systems in phase space state] // Vestnik kibernetiki [Herald of cybernetics]. - 2017. - № 3. - S. 53-58.

  9. Es'kov V.V. Matematicheskoe mode-lirovanie neehrgodichnyh gomeostatiche-skih sistem [Mathematical modeling of non-ergodic homeostatic systems] // Vestnik novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2017. - T. 24. - № 3. - S. 33-39.

  10. Es'kov V.V., Pyatin V.F., Klyus L.G., Miller A.V. Gomeostatichnost 'nejrosetej mozga [Homeostasis of brain neural network] // Vestnik novyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2018. - T. 25. - № 1. - S. 102-113. D0I: 10.24411 / 1609-2163-2018-15985

  11. Es'kov V.M., Galkin V.A., Filatova O.E. Complexity: haos gomeostaticheskih sistem: monografiya / Pod red. G.S. Rozen-berga. Samara: izd-vo OOO «Porto-print», 2017. -388 s.

  12. Es'kov V.M., Galkin V.A., Filatova

  0.E. Konec opredelennosti: haos gomeostaticheskih sistem: monografiya / Pod red. A.A. Hadarceva, G. S. Rozenberga. Tula: izd-vo OOO «TPPO», 2017. - 596 s.

  13. Es'kov V.M., Zinchenko Yu.P., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Teorema Glensdorfa -Prigozhina v opisanii haotiche-skoj dinamiki tremora pri holodovom stresse [Glansdorff-Prigogine theorem in the description of tremor chaotic dynamics in cold stress] // Ekologiya cheloveka [Human Ecology]. - 2017. - № 5. -S. 27-32.

  14. Es'kov V.M., Zinchenko YU.P., Filatova O.E. Priznaki paradigmy i obosno-vanie tret'ej paradigmy v psihologii [Indications of paradigm and justification of the third paradigm in psychology] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14: Psihologiya [Moscow University Psychology bulletin]. - 2017. - №

  1. - S. 3-17.

  15. Es'kov V.M., Hadarcev A.A., Filatova O.E., L.K. Ilyashenko L.K. Biofizika zhivyh sistem v zerkale teorii haosa-samoorganizacii [Biophysics of living systems in mirror of cha-

  os and self-organization theory] // Vestnik novyh medi-cinskih tekhnologij. [Journal of new medical technologies]. 2017. - T. 24. - № 4. -S. 20-26. DOI: 10.12737 / article_5a38f0267f9 733.52971633

  16. Es'kov V.M., Tomchuk A.G., SHiro-kov V.A., Uraeva YA.I. Stohasticheskij i ha-oti-cheskij analiz vertebronevrologicheskih pokazatelej i vizual'noj analogovoj shka-ly bo-li v kompleksnom lechenii hroniche-skih myshechno-skeletnyh bolej [Stochastic and chaotic analysis of vertebronevrological indicators and visual analogue scale of pain in complex treatment of chronic muscle-skeletal pains] // Klini-cheskaya medicina i farma-kologiya [Clinical medicine and pharmacology]. - 2017. - T. 3. - № 3. - S. 8-12.

  17. Zilov V.G., Hadarcev A.A., Ilyashenko L.K., Es'kov V.V., Minenko I.A. Eksperi-mental'nye issledovaniya haoticheskoj dina-miki biopotencialov myshc pri razlichnyh stat-icheskih nagruzkah // Byulleten 'ehksperi-mental'noj biologii i mediciny [Bulletin of experimental biology and medicine]. - 2018. - T. 165. - № 4. - S. 400-403.

  18. Zinchenko Yu.P., Hadarcev A.A., Filatova O.E. Vvedenie v biofiziku gomeostatich-eskih sistem (complexity) [Introduction to the biophysics of homeostatic systems (complexity)] // Slozhnost '. Razum. Postneklassika [Complexity. Mind. Postnonclassic]. - 2016. -№ 3. - S. 6-15. DOI: 10.12737 / 22107

  19. Pyatin V.F., Es'kov V.V., Aliev N.Sh., Vorob'eva L.A. Haos parametrov gomeostaza funkcional'nyh sistem organizma cheloveka [Chaos of homeostasis parameters of functional systems of the human body] // Vestnik no-vyh medicinskih tekhnologij [Journal of new medical technologies]. - 2018. - T. 25. - № 1. - S. 143-153. D0I: 10.24411 / 1609-2163 -201815990

  20. Filatova O.E., Majstrenko E.V., Bolta-ev A.V., Gazya G.V. Vliyanie promyshlennyh ehlektromagnitnyh polej na dinamiku ser-dechno-sosudistyh sistem rabotnic nefte-gazovogo kompleksa [The influence of industrial electromagnetic fields on cardio-respiratory systems dynamics of oil-gas industry complex female workers] // Ekologiya i promyshlennost 'Rossii [Ecology and Industry of Russia]. - 2017. - T. 21. - № 7. - S. 46-51.

  21. Eskov V.V., Filatova O.E., Gavrilenko T.V. and Gorbunov D.V. Chaotic Dynamics of Neuromuscular System Parameters and the Problems of the Evolution of Complexity // Biophysics. - 2017. - Vol. 62. - No. 6. - Pp. 961-966.

  22. Eskov V.V., Gavrilenko T.V., Eskov V.M., Vochmina Yu.V. Static Instability Phenomenon in Type-Three Secretion Systems: Complexity // Technical Physics. - 2017. -Vol. 62. - No. 11. - Pp. 1611-1616.

  23. Eskov V.M. Models of hierarchical respiratory neuron networks // Neurocomputing.

  - 1996. - Vol. 11 (2-4). - Pp. 203-226.

  24. Eskov V.M., Filatova O.E. A com-partmental approach in modeling a neuronal network. Role of inhibitory and excitatory processes // Biofizika. - 1999. - Vol. 44 (3). -Pp. 518-525.

  25. Eskov V.M., Filatova O.E. Problem of identity of functional states of neuronal systems // Biofizika. - 2003. - Vol. 48 (3). - Pp. 526-534.

  26. Eskov V.M., Eskov V.V., Gavrilenko T.V. and Vochmina Yu.V. Formalization of the Effect of "Repetition without Repetition" Discovered by N.A. Bernshtein // Biophysics.

  - 2017. - Vol. 62. - No. 1. - Pp. 143-150.

  27. Eskov V.M., Eskov V.V., Vochmina Y.V., Gorbunov D.V., Ilyashenko L.K. Shannon entropy in the research on stationary regimes and the evolution of complexity // Moscow University Physics Bulletin. - 2017. -Vol. 72. - No. 3. - Pp. 309-317.

  28. Eskov V.M., Filatova O.E., Eskov V.V. and Gavrilenko T.V. The Evolution of the Idea of ​​Homeostasis: Determinism, Sto-chastics and Chaos-Self-Organization // Bio-physics. -2017. - Vol. 62. - No. 5. - Pp. 809-820.

  29. Eskov V.M., Gudkov A.B., Bazhenova A.E., Kozupitsa G.S. The tremor parameters of female with different physical training in the Russian North // Human Ecology. - 2017. -No. 3. - Pp. 38-42.

  30. Eskov V.M., Zinchenko Y.P., Filatov M.A., Ilyashenko, L.K. Glansdorff-prigogine theorem in the description of tremor chaotic dynamics in cold stress // Human Ecology (Russian Federation). - 2017. - No. 5. - Pp. 27-32.

  31. Filatova D.U., Veraksa A.N., Berestin D.K., Streltsova T.V. Stochastic and chaotic

  assessment of human's neuromuscular system in conditions of cold exposure // Human Ecology. - 2017. - No. 8. - Pp. 15-20.

  32. Filatova O.E., Eskov V.V., Filatov M.A., Ilyashenko L.K. Statistical instability phenomenon and evaluation of voluntary and involuntary movements // Russian Journal of Biomechanics. - 2017. - Vol. 21. - No. 3. -Pp. 224-232.

  33. Filatova, O.E., Eskov, V.M., Popov, Y.M. Computer identification of the optimum stimulus parameters in neurophysiology // International RNNS / IEEE Symposium on Neu-roinformatics and Neurocomputers. - 1995. -Pp. 166-172.

  34. Filatova O.E., Bazhenova A.E., Ilyashenko L.K., Grigorieva S.V. Estimation of the Parameters for Tremograms According to the Eskov-Zinchenko Effect Biophysics // Biophysics. - 2018. - Vol. 63. - No. 2. - Pp. 125-130.

  35. Zilov V.G., Eskov V.M., Khadartsev A.A., Eskov V.V. Experimental confirmation of the effect of "Repetition without repetition" N.A. Bernstein // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. - Vol. 1. - Pp. 48.

  36. Zilov V.G., Khadartsev A.A., Eskov V.V. and Eskov V.M. Experimental Study of Statistical Stability of Cardiointerval Samples // Bulletin of experimental biology and medicine. - 2017. -Vol. 164. - No. 2. - Pp. 115117.


  Ключові слова: холодового стресу /ТРЕМОРОГРАММА /ЕФЕКТ Єськова-ЗІНЧЕНКО /МАТРИЦЯ парного порівняння вибірок

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити