У нових соціально-економічних умовах для установ управління використовується матеріальний фонд радянського періоду. У відсутності наукових досліджень з містобудування та архітектури використовуються застарілі методи проектування, які проявилися на конкурсних проектах Парламентського Центру. У комплексному освіту необхідно застосовувати композиційні методи структурного формування установ управління. У містобудівної системі столичного мегаполісу установи вищих органів державної влади повинні розташовуватися і домінувати в громадських центрах.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Наумкин Г.І.


MATERIAL FUND OF STATE MANAGEMENT INSTITUTIONS AND COMPETITION RESULTS FOR THE PROJECT OF PARLIAMENTARY CENTRE

Managing institutions of the Russian Federation still use the material fund of the Soviet period in new socio-economic conditions. Since there is no scientific research on urban planning and architecture, old-fashioned design methods are being used, which manifests itself in the projects of the participants of the competition for a new Parliamentary Centre. Composite methods of structural formation of management institutions should be used in complex education. Higher bodies of state power should be located in public centres in the city-planning system of the metropolis.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал

  Наукова стаття на тему 'МАТЕРІАЛЬНИЙ ФОНД ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА ПРОЕКТ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ЦЕНТРУ'

  Текст наукової роботи на тему «МАТЕРІАЛЬНИЙ ФОНД ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА ПРОЕКТ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ЦЕНТРУ»

  ?Список літератури / References

  1. Transsolar [Електронний ресурс]. - URL: http://www.transsolar.com/projects (дата звернення: 14.03.2017).

  2. Vidiella, A.S. Landscape architecture / A.S. Vidiella. - Barcelona: Books publishers bvba, 2010 - 620 p.

  3. Eco-boulevard in Vallecas [Електронний ресурс]. - URL: http://ecosistemaurbano.com/portfolio/eco-boulevard/ (дата звернення: 14.03.2017).

  4. Шимко, В.Т. Архітектурно-дизайнерське проектування. Генерування проектної ідеї. Основи методології: навчальний посібник для вузів / А.А. Гавриліна, Е.С. Гагаріна, Манусевіч Ю.П., Мікуліна Є.В., Стегнова Є.В., Тимофєєва Т.А., Шуліка Т.О., під. ред. В.Т. Шимко. - М .: «Архитектура-С», 2016. - 248 с.

  5. Garcia, M. Future landscapes of spatial details / M. Garcia // Detail. - 2010. - № 4. - P. 79-85.

  6. Інтерв'ю з Філіпом Рамом [Електронний ресурс]. - URL: http://archplatforma.org.ua/?act=1&nwid = 3496 (дата звернення: 24.08.2016).

  7. Cantrell, B. Responsive landscapes - strategies for responsive technologies in landscape architecture / B. Cantrell, J. Holzman. - London: Routledge, 2015. - 390 p.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Transsolar. Available at: http://www.transsolar.com/projects (accessed: 14.03.2017)

  2. Vidiella, A.S. Landscape architecture / A.S. Vidiella. - Barcelona: Books publishers bvba, 2010 - 620 p.

  3. Eco-boulevard in Vallecas. Available at: http://ecosistemaurbano.com/portfolio/eco-boulevard/ (accessed: 14.03.2017)

  4. Shimko V.T Arhitekturno-dizajnerskoe proektirovanie. Generirovanie proektnoj idei. Osnovy metodologii [Architecture and design projects. Generating project ideas. The basics of methodology] / A.A. Gavrilina, E.S.Gagarina, U.P. Manysevich, E. V. Mikylina, E. V. Stegnova, T. A. Timofeeva, T.O. Shylika, editor V.T. Shimko. Moscow, 2016. - 248 p. [In Russian]

  5. Garcia, M. Future landscapes of spatial details / M. Garcia // Detail. - 2010. - № 4. - P. 79-85.

  6. Interv'ju s Filippom Ramom [Interview with Philippe Rahm]. Available at: http://archplatforma.org.ua/?act=1&nwid = 3496 [in Russian] (accessed: 24.08.2016)

  7. Cantrell, B. Responsive landscapes - strategies for responsive technologies in landscape architecture / B. Cantrell, J. Holzman. - London: Routledge, 2015. - 390 p.

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.010 Наумкин Г.І.

  ORCID: 0000-0001-6725-0416, Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури, Державний університет із землеустрою МАТЕРІАЛЬНИЙ ФОНД ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДСУМКИ КОНКУРСУ НА ПРОЕКТ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ЦЕНТРУ

  анотація

  У нових соціально-економічних умовах для установ управління використовується матеріальний фонд радянського періоду. У відсутності наукових досліджень з містобудування та архітектури використовуються застарілі методи проектування, які проявилися на конкурсних проектах Парламентського Центру. У комплексному освіту необхідно застосовувати композиційні методи структурного формування установ управління. У містобудівної системі столичного мегаполісу установи вищих органів державної влади повинні розташовуватися і домінувати в громадських центрах.

  Ключові слова: матеріальний фонд, громадський центр, інфраструктура, будівлі управління.

  Naumkin G.I.

  ORCID: 0000-0001-6725-0416, PhD in Architecture, Associate professor, Chair of Architecture,

  State University of Land Use Planning MATERIAL FUND OF STATE MANAGEMENT INSTITUTIONS AND COMPETITION RESULTS FOR THE PROJECT OF PARLIAMENTARY CENTRE

  Abstract

  Managing institutions of the Russian Federation still use the material fund of the Soviet period in new socio-economic conditions. Since there is no scientific research on urban planning and architecture, old-fashioned design methods are being used, which manifests itself in the projects of the participants of the competition for a new Parliamentary Centre. Composite methods of structural formation of management institutions should be used in complex education. Higher bodies of state power should be located in public centres in the city-planning system of the metropolis.

  Keywords: material fund, community centre, infrastructure, management buildings.

  Існуючий матеріальний фонд будівель управління виконавчої влади Росії недостатньо відображає систему державного управління. Використання історичного матеріального фонду не відповідає структурної організації державної влади сучасної Росії. У ситуації, що склалася вся система архітектури установ управління повинна бути піддана перегляду. Для нових установ управління матеріальний фонд слід розвивати відповідно до сучасної соціально-економічною політикою, прийнятої в країні.

  У системної організації матеріального фонду будівель управління виникла потреба в зв'язку з прийняттям нової Конституції Росії (1991 р). З'явилася необхідність у формуванні комплексних утворень

  державних установ управління для законодавчої і виконавчої влади. В даний час в Росії вищий державний орган управління представлений Державною Думою і Радою Федерації. Матеріальний фонд сучасних інститутів законодавчої та виконавчої влади в Росії використовує матеріальний фонд інститутів управління періоду радянської влади. Нинішня будівля Державної Думи спочатку було призначене для Ради Праці і Оборони, Ради Міністрів СРСР і союзного Держплану. Вищий законодавчий орган державного управління Рада Федерації Федеральних Зборів - парламенту Російської Федерації використовує будівлю, яке раніше належало Держбуду СРСР

  Для системи вищої державного органу управління законодавчої і виконавчої влади проявляється необхідність у формуванні архітектурного комплексу нового типу, натомість пристосованого існуючого матеріального фонду установ управління радянського періоду. У 2015 році був оголошений конкурс на проект Парламентського Центру. Матеріали конкурсу показали, що у відсутності наукових досліджень з містобудування та архітектури, були виявлені слабкі сторони проектних рішень.

  Це, перш за все, проявилося з вибором будівельного майданчика в долині Мневніковской заплави. Високий статус державних установ управління повинен домінувати в композиційному освіту, а не розглядатися за принципом: «будь-яка вільна територія придатна для будівництва» і розміщуватися на периферії міста. Комплексне освіту Парламентського Центру як державна установа управління слід розглядати як центр, як стрижень, що організує містобудівне простір. На її містобудівної композиційної основі формується громадський центр. Однак виділена територія під будівництво комплексу Парламентського Центру не містить умов для розвитку інфраструктури громадського центру, але може претендувати на рекреаційну зону відпочинку для жителів міста.

  Конкурсні проекти комплексного освіти законодавчої і виконавчої влади Російської Федерації показали, що у відсутності сучасної теоретичної бази застосовується радянська методика проектування, по якій не передбачається організація архітектурної структури по підрозділам функціональних блоків управління. У сучасній Росії кожна з гілок вищої державної влади має свої функції державної діяльності і різний склад підрозділів блоків. Ці особливості не проявилися в комплексному структурному утворенні проектних рішень. У структурному утворенні Парламентського Центру відсутні сполучні ланки підрозділів, якими повинні бути зальні рекреації. В даному комплексному освіту для Ради Федерації і Державної Думи Російської Федерації не проявилися основні складові:

  - державна концепція ідеї, яка повинна бути головною в композиції, конструкціях і в архітектурному образі;

  - висока нота державної функції архітектури, яка повинна бути виражена в архітектурній семантиці;

  -центру утворює просторова зона, яка об'єднує в системне структурне утворення комплекс залів: від пленарних засідань до нарад і переговорів;

  - автономність структурної організації для різних гілок державної влади (порушені умови конституційного закону - незалежність діяльності двох гілок державної влади Російської Федерації).

  У сучасних соціально-економічних умовах виникла гостра необхідність в новій методиці проектування і в створенні нового матеріального фонду для державних установ управління [1]. У комплексному освіту будівель управління повинні враховуватися історичні національні особливості і сучасні соціально-економічні процеси, що відбуваються в державі. У містобудівному аспекті, проблема будівництва нових будівель управління пов'язана з визначенням місця на існуючій території міста. Цій проблемі були присвячені статті академіка архітектури Ю.П. Бочарова, в яких зачіпаються проблеми щодо дотримання інтересів Російської Федерації і регіональних інтересів в столичному місті, що пов'язано з розміщенням будівель управлінь для різного рівня державної влади на території м Москви [2], [3]. Визначення містобудівних місць для державних установ управління федерального значення і суб'єкта федерації слід пов'язувати з довгостроковою містобудівної стратегічною програмою розвитку міста Москви. Це, перш за все, зачіпає містобудівну політику розвитку м Москви, її специфічні особливості, до яких слід віднести історичний композиційний каркас центру і променеву транспортну мережу.

  Необхідність в проведенні всебічного аналізу по архітектурній спадщині і за існуючою містобудівної системі пов'язано з тим, що відбуваються в даний час заходи щодо забудови столиці, призводять до ще більшого переущільнення комунікацій, що ведуть до історичного центру. Подальше вирішення проблеми по реконструкції столиці слід пов'язувати: з організацією нових громадських центрів; з лінійною містобудівної системою; з перекладом мережі доріг на діагональну трасування транспортних магістралей всередині міста. За рішенням цієї проблеми в столичному місті повинна формуватися нова містобудівна інфраструктура з утворенням нових громадських центрів в існуючому мегаполісі. Утворення нових громадських центрів буде одним з рішень по розміщенню сучасних установ управління федерального рівня Російської Федерації і установ управління м Москви. Державні установі управління столичного і федерального рівнів, у новоутворених громадських центрах, повинні стати домінантами в композиційному просторі.

  Довгострокова програма розвитку містобудівної системи в місті, побудована на основі формування кільцевих утворень і променевих зв'язків вичерпала свої ресурси. Існуюча містобудівна система стала тупиковою вже на початку XXI ст., І вона не може залишатися концепцією порятунку в перезавантаженні транспортної мережі в перспективному розвитку столиці.

  Стратегічна містобудівна програма розвитку Москви з лінійної містобудівної системою і стрічкової забудовою з розвиненою інфраструктурою уздовж транспортної магістралі з наскрізними проїздами через

  місто має бути спрямована: на поліпшення мікроклімату міста, на організацію нових громадських центрів, на ліквідацію транспортних пробок і організацію пішохідних і транспортних потоків всередині міста. Пропозиція по структурному перерозподілу містобудівної планування та транспортної мережі слід пов'язувати з перспективними містобудівними програмами.

  Містобудівна система столичного мегаполісу повинна містити нові громадські центри з сучасною інфраструктурою комплексних утворень, включаючи установи вищих органів державної влади. У транспортній мережі лінійні наскрізні автомобільні магістралі можуть бути утворені замість залізничної мережі доріг [4]. Подібні перетворення транспортного зв'язку зі сформованою містобудівної структурою мегаполісу нерідкі в зарубіжній містобудівній практиці. До радикальних перетворень містобудівної та транспортної мережі можна віднести знамениті реконструкції Парижа, Відня в XIX столітті, генеральну реконструкцію в Оттаві XX-XXI століттях [4].

  Список літератури / References

  1. Наумкин Г.І. Функціональні зв'язку в будівлях управління / Г.І. Наумкин // Національна асоціація вчених (НАУ). Щомісячний науковий журнал. - Єкатеринбург. 2015. -№6, с. 41-43.

  2. Бочаров Ю.П., Сіренко Е.А. Локалізація владних структур Москви / Ю.П. Бочаров, Е.А. Сіренко // Міське управління. - 2000. - №3. - С. 39-41.

  3. Бочаров Ю.П., Сіренко Е.А. Проблеми розвитку Москви як столиці федерації / Ю.П. Бочаров, Е.А. Сіренко // Academia. Архітектура і будівництво. - 2011. - №4. - С. 35-37.

  4. Артем'єва А.С., Доценко С.І. Концепція перенесення залізничних вокзалів Москви з реновацією існуючих будівель і території колійної інфраструктури до них / А.С. Артем'єва, С.І Доценко // Містобудування. - 2012. - №6. - С. 28-38.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Naumkin G.I. Funkcional'nye svjazi v zdanijah upravlenija [The functional communications in management buildings] / G.I. Naumkin // Nacional'naja associacija uchenyh (NAU). Ezhemesjachnyj nauchnyj zhurnal [The National Association of Scientists (NAS). Monthly Scientific Journal]. - Ekaterinburg. 2015. -№6, P. 41-43. [In Russian]

  2. Bocharov Ju.P., Sirenko Je.A. Lokalizacija vlastnyh struktur Moskvy [The localization of authorities of Moscow] / Ju.P. Bocharov, Je.A. Sirenko // Gorodskoe upravlenie [City government]. - 2000. - №3. - P. 39-41. [In Russian]

  3. Bocharov Ju.P., Sirenko Je.A. Problemy razvitija Moskvy kak stolicy federacii [Problems of development of Moscow as the capital of the federation] / Ju.P. Bocharov, Je.A. Sirenko // Academia. Arhitektura i stroitel'stvo [Academia. Architecture and Construction]. - 2011. - №4. - P. 35-37. [In Russian]

  4. Artem'eva A.S., Docenko S.I. Koncepcija perenosa zheleznodorozhnyh vokzalov Moskvy s renovaciej sushhestvujushhih zdanij i territorii putevoj infrastruktury k nim [The concept of transfer of railway stations of Moscow with the renovation of existing buildings and areas of track infrastructure for them] / A.S. Artem'eva, S.I Docenko // Gradostroitel'stvo [City and town planning]. - 2012. - №6. - P. 28-38. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.58.006 Саприкіна Н.А.

  ORCID: 0000-0003-2003-0744, Доктор архітектури, професор, Московський архітектурний інститут (державна академія) АРХІТЕКТУРНЕ ПРОСТІР ДЛЯ РЕЛАКСАЦІЇ у футуристичному

  ПРОЕКТУВАННІ

  анотація

  Виявлено проблема формування особистого простору в архітектурі. Розглянуто досвід футурологічних досліджень і утопічного проектування минулого століття за кордоном як альтернатива по відношенню до традиційного житла. Визначено принципово нові тенденції створення психологічного клімату середовища проживання в майбутньому. Встановлено, що результати дослідження дають потужний концептуальний імпульс і розкривають безмежні можливості для творчого пошуку сучасних архітекторів.

  Ключові слова: утопічне проектування, футурологічні концепції, динамічні системи, інформаційні технології.

  Saprykina N.A.

  ORCID: 00000000-0002-1825-0097, PhD in Architecture, Professor, Moscow architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia ARCHITECTURAL SPACE FOR RELAXATION IN FUTURISTIC DESIGN

  Abstract

  The problem of personal space formation in architecture is studied in the paper. Futurological research and utopian design of the last century abroad are considered as an alternative to traditional dwelling. Revolutionary new trends in the creation ofpsychological climate of the environment in the future are determined. The results of the research give a powerful conceptual impetus and open unlimited possibilities for further creative search in modern architecture.

  Keywords: utopian design, futurological concepts, dynamic systems, information technology.

  Introduction

  T he constant search for a new way of life that corresponds to the current level and quality of residence determines the future research that mobilize people to find ways to adapt to the new requirements of society.


  Ключові слова: МАТЕРІАЛЬНИЙ ФОНД / MATERIAL FUND / ГРОМАДСЬКИЙ ЦЕНТР / COMMUNITY CENTRE / ІНФРАСТРУКТУРА / INFRASTRUCTURE / БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ / MANAGEMENT BUILDINGS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити