Область наук:

  • соціологічні науки

 

Рік видавництва: +1997

Журнал: Радіація і ризик (Бюлетень Національного радіаційно-епідеміологічного регістру)

Наукова стаття на тему 'Зміст Російського державного медико-дозиметричного регістра'

Текст наукової роботи на тему «Матеріали Російського державного медико-дозиметричного регістра»

 

?Поточний стан РГМДР

Загальна інформація

За даними на 1 грудня 1996 року в Російському державному медико-дозиметричному регістрі (РГМДР) на державному рівні зареєстровано 488417 осіб. Додатково в 1996 році було зареєстровано 53141 осіб, що склало 12.2% (таблиця Т1 Додатки).

Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб по групах первинного обліку (ГПУ) приведено в таблиці 1 і на малюнку 1.

Таблиця 1

Розподіл зареєстрованих в РГМДР по групах первинного обліку

Група первинного обліку Число зареєстрованих на 01.12.96 р Відсоток до загальної кількості Додатково зареєстровано в 1996 р (% до початку року)

1 - ліквідатори 162942 33.4% 10617 (7.0%)

2 - евакуйовані 9023 1.8% 273 (3.1%)

3 - проживають 288 424 59.1% 37178 (14.8%)

4 - діти ліквідаторів 1986-1987 рр. 19994 4.1% 1178 (6.3%)

5 - відселені 8034 1.6% 3895 (48.5%)

? ліквідатори

? евакуйовані

? проживають

? діти ліквідаторів 86-87 рр.

? відселені

Мал. 1. Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб по групам обліку.

максимальне число

• ліквідаторів зареєстровано в Північно-Кавказькому регіоні - 25135 (15.4%), в Уральському регіоні - 20614 (12.7%), в ІБФ МЗМП РФ - 19943 (12.2%);

• евакуйованих - в Північно-Західному регіоні - 1720 (19.1%), в Північно-Кавказькому регіоні -1433 (15.9%), в Центральному регіоні - 1114 (12.3%);

• проживаючих - в Брянській області - 178009 (61.7%), в Калузькій області - 48150 (16.7%), в Тульській області - 40925 (14.2%);

• дітей ліквідаторів 86-87 рр. (Без урахування найбільш забруднених областей) - в Центральному регіоні - 2488 (17.1%), в Уральському регіоні - 2016 (10.1%), в Північно-Кавказькому регіоні - 1725 (8.6%);

• відселених - в Північно-Кавказькому регіоні - 1763 (21.9%), в Центральному регіоні - 1518 (18.9%), в Північно-Західному регіоні - 1130 (14.1%).

Усередині регіональних центрів:

• максимальний відсоток ліквідаторів зареєстрований в МО РФ (100%), МПС РФ (92.7%) і ІБФ МЗМП РФ (88.3%);

• максимальний відсоток евакуйованих в Північно-Західному (13.6%), Східно-Сибірському (11.1%) і Далекосхідному (10.4%) регіонах;

• максимальний відсоток проживають в Брянській (97.0%), Калузької (93.7%) і Тульської (93.4%) областях;

• максимальний відсоток дітей ліквідаторів 1986-87 рр. в Центрально-Чорноземному (13.0%), Волго-Вятському (12.8%), і Центральному (без найбільш забруднених областей) (10.7%) регіонах;

• максимальний відсоток відселених в Далекосхідному регіоні (20.3%).

Розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб серед регіональних центрів наведено в таблиці 2 і в таблиці Т1 Додатки.

Таблиця 2

Розподіл чисельності зареєстрованого в РГМДР контингенту по регіональним центрам і відомчим регістрів

(На 01.12.1996 р)

РЕГІОН Число зареєстрованих Відсоток від загального числа зареєстрованих

ПІВНІЧНИЙ регіон 6937 1.4%

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ регіон 12683 2.6%

ЦЕНТРАЛЬНИЙ регіон без "загряз." обл. 23150 4.7%

Брянська область 183590 37.6%

Калузька область 51392 10.5%

Орловська область 16992 3.5%

Тульська область 43810 9.0%

Волго-Вятського регіон 10190 2.1%

Центрально-Чорноземний регіон 10206 2.1%

ПОВОЛЗЬКИЙ регіон 20370 4.2%

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ регіон 30063 6.2%

УРАЛЬСКИЙ регіон 23394 4.8%

ЗАХІДНО-Сибірський регіон 11617 2.4%

РЕГІОН Число зареєстрованих Відсоток від загального числа зареєстрованих

СХІДНО-Сибірський регіон 2786 0.6%

Далекосхідна регіон 2367 0.5%

МВС РФ 7718 1.6%

МО РФ 5303 1.1%

ФСБ РФ 1366 0.3%

МПС РФ 1895 0.4%

ІБФ МЗМП РФ 22588 4.6%

Практично половина всього контингенту РГМДР зареєстрована в Брянській (37.6%) і Калузької (10.5%) областях.

Серед найбільш забруднених областей найбільше число зареєстрованих осіб відноситься до III групі первинного обліку (проживають): в Брянській області - 97.0%, в Калузькій - 93.7%, в Орловській -84.7% і в Тульській - 93,4%.

У регіональних центрах, утворених за територіально-адміністративним поділом, найбільше число зареєстрованих - ліквідатори (I група первинного обліку): в Північному регіоні -78.8%, в Північно-Західному - 71,6%, в Центральному (без забруднених областей) - 72.1%, в Волго-Вятському - 82.1%, в Центрально-Чорноземному - 78.5%, в Поволзькому - 87.6%, в Північно-Кавказькому - 83.6%, в Уральському - 88.1%, в Західно-Сибірському - 81.7%, в Східно-Сибірському - 72.5% і в Далекосхідному -36.9%.

Статево-віковий склад зареєстрованого контингенту РГМДР наступний: Чоловіки - 312547 (64,0%);

жінки

діти

підлітки

дорослі

- 175870 (36.0%)

- 88152 (18.0%)

- 18634 (3.8%)

- Триста вісімдесят одна тисяча шістсот тридцять одна (78.2%)

В цілому по регістру осіб чоловічої статі в 1.8 рази більше ніж жіночого, серед ліквідаторів число чоловіків (158240) перевершує число жінок (4702) в 33.7 рази.

Серед проживають в найбільш забруднених областях жінок (150444) більше чоловіків (+131033) в 1.1 рази.

? 70000 т ц

§ 60000 -X

? 50000

0Q

I 40000 а

про 30000 -S

Ц 20000

про 10000 -ц

0 - 4 5 - 9

10 -14

15 -19

20 -24

25 -29

30 -34

35 -

39

40 -44

45 -49

50 -54

55 -59

60 -64

65 -69

70 -74

75 -79

80 -84

Вік, років

85 +

Мал. 2. Віковий розподіл зареєстрованих в РГМДР осіб.

У віковому розподілі зареєстрованого в РГМДР контингенту (малюнок 2) спостерігається два піки: перший у віці 5-9 років і другий у віковому діапазоні 40-44 років. Це пояснюється тим, що основна увага в регістрі приділяється дітям, народженим від ліквідаторів та проживають на забруднених територіях, а також ліквідаторам у всіх регіональних центрах Росії (таблиця Т2 Додатки).

Серед ліквідаторів в цілому за даними РГМДР максимальне число осіб 46356 (28.4%) припадає на віковий діапазон 40-44 років. 159514 ліквідаторів (97.9%) знаходяться у віці від 25 до 59 років. У всіх вікових діапазонах більшість ліквідаторів - чоловіки. Число жінок ліквідаторів в цілому становить 2.9%. Найбільше число чоловіків-ліквідаторів 45656 (28.8%) припадає на віковий діапазон 40-44 років, а більшість жінок-ліквідаторів 816 (17.4%) знаходяться у віці 45-49 років.

У 11-й ГПУ найбільший відсоток зареєстрованих в цілому по РГМДР припадає на віковий діапазон від 5 до 59 років - 8356 (92.6%); в 111-й ГПУ - від 5 до 49 і від 55 до 74 років - 255 265 (88.5%) і в У-й ГПУ - від 10 до 49 років - 6104 (76.0%).

Частка дітей у 11-й ГПУ становить 22.8%, в 111-й - 22.1% і в У-й - 30.9%. Максимальний відсоток зареєстрованих у віці старше 50 років в 111-й ГПУ - 28.3%. На частку людей старше 50 років серед евакуйованих і відселених припадає відповідно 14,0% і 11.4% (таблиця Т2 Додатки).

По інших регіональним центрам віковий розподіл серед груп первинного обліку практично не відрізняється від такого в цілому по РГМДР, хоча в залежності від числа зареєстрованих є свої особливості.

Більшість зареєстрованих в 111-й ГПУ в найбільш забруднених областях 178009 (63,2%) проживають в Брянській області, найменше - 14393 осіб (5.1%) - в Орловській області. На частку дітей серед проживаючих доводиться 22.2%, підлітків - 6.0%, дорослих - 71.8% (таблиця Т3 Додатки).

Серед дітей ліквідаторів 1986-87 рр. на частку хлопчиків припадає 7549 (52%), дівчаток - 6960 (48%). Більшість дітей зареєстровано в Центральному регіоні (без найбільш забруднених областей) - 2488 осіб (17.1%), в Уральському регіоні 2016 осіб (13.9%) і в Північно-Кавказькому регіоні -1725 дітей (11.9%) (таблиця Т4 Додатки). Найменше дітей ліквідаторів в Далекосхідному регіоні - 186 осіб (1.3%).

Проходження диспансеризації

У 1995 році в 1-й ГПУ РГМДР з 152085 стоять на обліку чоловіків-ліквідаторів диспансеризацію пройшли 93 985 осіб, що становить 61,8%. З 1992 року число осіб, які перебувають на обліку, постійно зростало і за чотири роки збільшилася на 10.9%. При цьому відсоток які пройшли диспансеризацію в 1995 році впав майже на 10%. У 1992 р він становив 71,3%, в 1993 р - 69.8%, в 1994 р - 73.3% і в 1995 році - 61,8% (рисунок 3).

160000

140000

120000

^ 100000 5

с;

§ 80000 і

5

Т 60000 40000 20000

0

Мал. 3. Динаміка проходження диспансеризації чоловіків-ліквідаторів в 1992-95 рр.

? перебуває на обліку

? пройшло диспансеризацію

71

Ш.

1993 1994

роки

Таке зниження числа проходять диспансеризацію в першу чергу пояснюється низьким відсотком огляду зареєстрованих в РГМДР по відомчим регістрів, так як в цілому по РГМДР без урахування відомчих реєстрів показник проходження диспансеризації поступово зростав з 71.5% у 1992 р до 76.1% в 1994 р У 1995 м він дещо знизився (до 72.4%). Також необхідно відзначити, що максимальну частину інформації про проходження оглядів в 1995 році відомчі регістри, і в першу чергу регістр ІБФ МЗМП РФ, отримують в основному до кінця 1996 р, тому на державному рівні РГМДР дані ще не були отримані (таблиця Т5 Додатки).

У регістрі МВС РФ число стоять на обліку зросла з 1992 р на 23.1% (з 3396 до 4182 осіб), а відсоток диспансеризації знизився з 68.9% у 1992 р до 47,5% в 1994 р, дані за 1995 р ще не надійшли в повному обсязі.

У регістрі МО РФ число стоять на обліку знизилося з 5406 чоловік в 1992 р до 5217 в 1995 р Відсоток які пройшли диспансеризацію був низьким протягом усього періоду з тенденцією до зниження з часом, складаючи 44,1% у 1992 р, 41.3% в 1993 м, 36.1% в 1994 році і 5.8% в 1995 р.

За даними регістра МПС РФ ситуація з проходженням диспансеризації в найгіршому стані. З 1992 до 1995 рр. число які перебувають на обліку зросла в 2.3 рази (з 744 до 1741 людини). Відсоток диспансеризації був низьким, а в 1995 р впав до 3.2%, тобто став в 2.8 рази нижче, ніж в 1994 р (9%).

По регіонах відсоток які пройшли диспансеризацію чоловіків-ліквідаторів незначно варіював:

У Північному регіоні число які перебувають на обліку з 1992 р зросла на 15.3%, досягнувши 5111 осіб в 1995 р Відсоток диспансеризації досить високий і практично не змінився в порівнянні з 1994 р.

У Північно-Західному регіоні перебуває на обліку 8373 людини, що на 10.7% вище в порівнянні з 1992 р Відсоток проходження диспансеризації досить стабільний, а в 1995 р досяг максимального значення (73,9%).

У Центральному регіоні перебуває на обліку 23282 людини. Приріст з 1992 р склав 11.7%. Диспансеризацію пройшли в 1995 р 58.8% ліквідаторів (1994 г. - 67.0%).

У Волго-Вятському регіоні перебуває на обліку 7952 осіб, що на 14.4% вище в порівнянні з 1992 р Диспансеризацію пройшли 78.0% ліквідаторів (1994 г. - 69.3%).

У Центрально-чорноземний регіоні перебуває на обліку 7688 осіб. У порівнянні з 1992 р приріст склав 24.6%. Диспансеризацію пройшли 86.9% ліквідаторів (1994 г. - 80.6%).

У Поволзькому регіоні перебуває на обліку 16748 осіб, що на 9.2% вище, ніж в 1992 р Диспансеризацію пройшли 72.2% ліквідаторів (1994 г. - 81.2%).

У Північно-Кавказькому регіоні перебуває на обліку 23630 осіб, що на 8.5% вище в порівнянні з

1992 р Диспансеризацію пройшли 69.5% ліквідаторів (1994 г. - 78.5%).

В Уральському регіоні перебуває на обліку 19441 осіб, що на 7.2% вище в порівнянні з 1992 р Диспансеризацію пройшли 86.9% ліквідаторів, що трохи нижче, ніж у 1994 р (89.8%).

У Західно-Сибірському регіоні перебуває на обліку 9140 осіб, що на 16.6% вище, ніж в 1992 р Диспансеризацію пройшли 63.7% (1994 року - 74,4%).

У Східно-Сибірському регіоні перебуває на обліку 1820 осіб, що на 24,9% вище, ніж в 1992 р Диспансеризацію пройшли 62.6% (1994 року - 69,0%).

У Далекосхідному регіоні перебуває на обліку 811 осіб, що на 37,7% вище, ніж в 1992 р Диспансеризацію пройшли 58.3%, що трохи нижче в порівнянні з 1994 р - 62.3% (таблиця Т5 Додатки).

Серед проживають в чотирьох найбільш забруднених радіонуклідами територіях (Брянська, Калузька, Орловська і Тульська області) на обліку в РГМДР в 1995 р складалося 272446 чоловік, що в 2.7 рази більше в порівнянні з 1992 роком. Диспансеризацію в 1995 р пройшли 145 361 (53,4%) проживають в чотирьох областях. Відсоток диспансеризації поступово зростав з 1992 по 1994 рр. від 48.1% до 58.9%, в 1995 році він дещо знизився (53,4%).

Основна частина проживають в Орловській і Тульській областях була зареєстрована в РГМДР в

1993 У Брянській області більше 100 тис. Населення зареєстровано в 1992-1995 рр. У Калузької області за чотири роки приріст числа проживають на забруднених територіях, зареєстрованих в РГМДР, склав 61.6%.

У Тульській області протягом чотирирічного періоду відсоток диспансеризації був найбільшим при порівнянні з іншими областями, однак спостерігається поступове його зниження з 88,4% в 1992 р до 62,8% в 1995 р У Брянській і Калузькій областях диспансеризацією за 1995 р в III ГПУ було охоплено 50.5% і 58.3% відповідно, в цих областях відзначений поступове зростання відсотка диспансеризації. В Орловській області ситуація з проходженням диспансеризації найгірша. огляди прово-

дяться нерівномірно, трохи вище відсоток диспансеризації був в 1994 і 1995 рр. - 51.0% і 45.6% відповідно (таблиця Т6 Додатки).

Було проведено порівняння рівня проходження диспансеризації в різних вікових групах проживають. Максимальний відсоток огляду на протязі досліджуваного періоду спостерігається серед дитячого населення - від 61,6% до 81,6%, підлітки оглядалися нерівномірно по всіх областях, а серед дорослого населення лише в 1994 р відсоток диспансеризації досяг 50%, а в 1995 р в Брянській і Орловської областях знову спостерігається зниження відсотка диспансеризації до 42.9% і 43.8% відповідно. Необхідно відзначити, що найкращим чином робота по проведенню щорічних оглядів мешкають в усіх вікових групах поставлена ​​в Тульській області, найгірше йдуть справи в Орловській області.

Серед дітей ліквідаторів 1986-1987 рр. з 14458 чоловік, які перебували на обліку в РГМДР (виключаючи чотири найбільш забруднені області), диспансеризацію в 1995 р пройшли 10725, що становить 74.2%. Це трохи нижче, ніж у 1994 р (84.9%), однак таке зниження показника не є достовірним, так як більша частина інформації ще не отримана з регістра ІБФ, а за даними регістра за попередні роки відсоток огляду дітей був найбільшим у порівнянні з іншими відомствами та регіонами.

Звертає на себе увагу той факт, що по всіх регіонах відсоток диспансеризації дітей ліквідаторів досить високий протягом усього досліджуваного періоду. Однак найкраще робота була проведена в ІБФ, в Центрально-Чорноземному, Поволзькому, Уральському і Західно-Сибірському регіонах, де число які пройшли диспансеризацію дітей 80%.

М.А.Максютов,

Медичний радіологічний науковий центр РАМН, Обнінськ

35

РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У РГМДР ОСІБ ПО ТЕРИТОРІЇ І ГРУП ОБЛІКУ НА 01.12.1996 р.

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного

медико-дозиметричного регістра

36

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного

медико-дозиметричного регістра

37

Всього Ліквідатори Евакуйовані проживають Діти ликв. 86-87 рр. відселені

ПОВОЛЗЬКИЙ регіон 20370 17848 567 320 1362 273

100.0% 87.6% 2.8% 1.6% 6.7% 1.3%

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ 30063 25135 1433 7 1725 1763

регіон 100.0% 83.6% 4.8% 0.0% 5.7% 5.9%

УРАЛЬСКИЙ регіон 23394 20614 505 5 2016 254

100.0% 88.1% 2.2% 0.0% 8.6% 1.1%

ЗАХІДНО-Сибірський 11617 9492 531 90 1073 431

регіон 100.0% 81.7% 4.6% 0.8% 9.2% 3.7%

СХІДНО-Сибірський 2786 2020 309 178 208 71

регіон 100.0% 72.5% 11.1% 6.4% 7.5% 2.5%

Далекосхідна 2367 873 247 581 186 480

регіон 100.0% 36.9% 10.4% 24.5% 7.9% 20.3%

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного

медико-дозиметричного регістра

38

РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У РГМДР ОСІБ ЗА ВІКОМ І ГРУП ОБЛІКУ НА 01.12.96 Г.

Всього Ліквідатори Евакуйовані проживають Діти ликв. 86-87 рр. відселені

Всього 488417 162942 9023 288424 1 9994 8034

0 - 4 15253 0 42 10787 4312 112

5 - 9 39585 0 467 22913 15301 904

10 - 14 33314 0 1546 29923 381 1464

15 - 19 29707 0 1162 27751 0 794

20 - 24 23739 42 523 22789 0 385

25 - 29 24231 4158 456 19179 0 438

30 - 34 34631 16180 903 16825 0 723

35 - 39 50039 28798 1148 19177 0 916

40 - 44 65857 46356 896 17845 0 760

45 - 49 61606 44130 620 16232 0 624

50 - 54 22084 12776 246 8811 0 251

55 - 59 24461 7116 389 16711 0 245

60 - 64 16283 2063 182 13901 0 137

65 - 69 19551 955 191 18286 0 119

70 - 74 14172 236 116 13733 0 87

75 - 79 6196 49 60 6041 0 46

80 - 84 4638 18 50 4553 0 17

85+ 3070 65 26 2967 0 12

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного

медико-дозиметричного регістра

39

ДОДАТОК

ТАБЛІЦАТ3

РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У РГМДР ПРОЖИВАЮТЬ (3 ГПУ)

ПО ТЕРИТОРІЇ І ВІКОМ У НАЙБІЛЬШ ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ОБЛАСТЯХ РОСІЇ НА 01.12.96 р.

Обидві статі Чоловіки Жінки

Всього Діти Підлітки Дорослі Всього Діти Підлітки Дорослі

Всього 281477 131033 32091 8642 90300 150444 30463 8296 111685

Брянська область 178009 83418 20349 5457 57612 94591 19166 5250 70175

Калузька область 48150 22562 6464 1872 14226 25588 6162 1805 17621

Орловська область 14393 6498 782 322 5394 7895 812 272 6811

Тульська область 40925 18555 4496 991 13068 22370 4323 969 17078

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного

медико-дозиметричного регістра

ДОДАТОК

ТАБЛИЦЯ Т4

РОЗПОДІЛ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У РГМДР ДІТЕЙ ЛІКВІДАТОРІВ 1986-1987 рр. ПО ТЕРИТОРІЇ І ПІДЛОЗІ НА 01.12.96 р.

Всього Чоловіча Жіноча

Всього 14509 7549 6960

ІБФ МЗМП РФ 1496 745 751

ПІВНІЧНИЙ регіон 611 316 295

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ регіон 712 383 329

ЦЕНТРАЛЬНИЙ без "забруднених" областей 2488 1323 1165

Волго-Вятського регіон 1303 671 632

Центрально-Чорноземний регіон 1329 686 643

ПОВОЛЗЬКИЙ регіон 1362 723 639

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ регіон 1725 903 822

УРАЛЬСКИЙ регіон 2016 1066 950

ЗАХІДНО-Сибірський регіон 1073 531 542

СХІДНО-Сибірський регіон 208 109 99

Далекосхідна регіон 186 93 93

41

РОЗПОДІЛ пройшли диспансеризацію ЧОЛОВІКІВ ЛІКВІДАТОРІВ ЗА РЕГІОНАМИ РОСІЇ В 1992-1995 рр.

(В абсолютних числах і в% до числа перебувають на обліку)

РЕГІОН 1992 1993 1994 1995

Перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію

РОСІЯ 137138 97756 143909 100474 149072 109267 152085 93985

100.0% 71.3% 100.0% 69.8% 100.0% 73.3% 100.0% 61.8%

РОСІЯ без відомчих 110870 79280 115353 83643 120209 91461 123422 89299

регістрів 100.0% 71.5% 100.0% 72.5% 100.0% 76.1% 100.0% 72.4%

МВС РФ 3396 2339 4051 1923 4240 2014 4182 174

100.0% 68.9% 100.0% 47.5% 100.0% 47.5% 100.0% 4.2%

МО РФ 5406 2382 5364 2213 5328 1923 5217 304

100.0% 44.1% 100.0% 41.3% 100.0% 36.1% 100.0% 5.8%

ФСК РФ 624 443 821 530 890 592 925 601

100.0% 71.0% 100.0% 64.6% 100.0% 66.5% 100.0% 65.0%

МПС РФ 744 345 1695 536 1700 153 1741 56

100.0% 46.4% 100.0% 31.6% 100.0% 9.0% 100.0% 3.2%

ІБФ МОЗ РФ 16098 12967 16625 11629 16705 13124 16598 3551

100.0% 80.6% 100.0% 69.9% 100.0% 78.6% 100.0% 21.4%

ПІВНІЧНИЙ регіон 4431 2853 4706 3408 4929 3633 5111 3706

100.0% 64.4% 100.0% 72.4% 100.0% 73.7% 100.0% 72.5%

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ регіон 7561 4885 7904 5295 8134 5295 8373 6186

100.0% 64.6% 100.0% 67.0% 100.0% 65.1% 100.0% 73.9%

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ медико-дозиметричного регістра

42

РЕГІОН 1992 1993 1994 1995

Перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію

ЦЕНТРАЛЬНИЙ регіон 20846 13336 21592 13840 22565 15115 23282 13685

100.0% 64.0% 100.0% 64.1% 100.0% 67.0% 100.0% 58.8%

ЦЕНТРАЛЬНИЙ без 14952 9873 15214 9864 15657 10389 15916 8930

"Забруднених" областей 100.0% 66.0% 100.0% 64.8% 100.0% 66.4% 100.0% 56.1%

Волго-Вятського регіон 6953 5197 7390 5730 7715 5343 7952 6201

100.0% 74.7% 100.0% 77.5% 100.0% 69.3% 100.0% 78.0%

Центральночорноземний регіон 6172 5120 6556 4484 7338 5912 7688 6684

100.0% 83.0% 100.0% 68.4% 100.0% 80.6% 100.0% 86.9%

ПОВОЛЗЬКИЙ регіон 15335 12449 16028 12736 16410 12598 16748 12085

100.0% 81.2% 100.0% 79.5% 100.0% 76.8% 100.0% 72.2%

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ 21770 12921 22376 16168 23162 18188 23630 16430

регіон 100.0% 59.4% 100.0% 72.3% 100.0% 78.5% 100.0% 69.5%

УРАЛЬСКИЙ регіон 18129 14934 18414 14235 19047 17107 19441 16888

100.0% 82.4% 100.0% 77.3% 100.0% 89.8% 100.0% 86.9%

ЗАХІДНО-Сибірський 7839 6170 8400 6269 8808 6555 9140 5822

регіон 100.0% 78.7% 100.0% 74.6% 100.0% 74.4% 100.0% 63.7%

СХІДНО-Сибірський 1457 1059 1595 1037 1772 1223 1820 1139

регіон 100.0% 72.7% 100.0% 65.0% 100.0% 69.0% 100.0% 62.6%

Далекосхідна 589 356 696 441 790 492 811 473

регіон 100.0% 60.4% 100.0% 63.4% 100.0% 62.3% 100.0% 58.3%

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ медико-дозиметричного регістра

43

ДОДАТОК

ТАБЛІЦАТ6

РОЗПОДІЛ ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В НАЙБІЛЬШ ЗАБРУДНЕНИХ ОБЛАСТЯХ РОСІЇ (3 ГПУ),

Які пройшли диспансеризацію В 1992-1995 ГГ.

(В абсолютних числах і в% до числа перебувають на обліку)

Регіон 1992 1993 1994 1995

Перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію перебуває на обліку Минуло диспансеризацію

Всього 99905 48018 100.0% 48.1% 175774 86984 100.0% 49.5% 236344 139280 100.0% 58.9% 272446 145361 100.0% 53.4%

Брянська область 61443 29205 100.0% 47.5% 105203 53354 100.0% 50.7% 148370 87464 100.0% 58.9% 173076 87365 100.0% 50.5%

Калузька область 28513 10504 100.0% 36.8% 31829 11238 100.0% 35.3% 39245 22199 100.0% 56.6% 46072 26838 100.0% 58.3%

Орловська область 1162 540 100.0% 46.5% 11724 2378 100.0% 20.3% 13433 6850 100.0% 51.0% 13566 6191 100.0% 45.6%

Тульська область 8787 7769 100.0% 88.4% 27018 20014 100.0% 74.1% 35296 22767 100.0% 64.5% 39732 24967 100.0% 62.8%

"Радіація і ризик", 1997, вип.9 Матеріали Російського державного _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ медико-дозиметричного регістра

Завантажити оригінал статті:

Завантажити