У східній частині Берингової моря в літньо-осінній період 20032006 рр. основними кормовими об'єктами молоді риб в їжі були копеподи і евфаузііди, а також личинки крабів і молодь риб (в основному минтая, піщанки, мойви і камбалообразних). Зоопланктон був головною їжею мойви та молоді піщанки. Основними компонентами харчування молоді минтая були копеподи і евфаузііди, причому значення планктонної їжі збільшилася в 2006 р за рахунок евфаузіід, а кількість рибної знизилося. Оселедець в 20032005 рр. значною мірою споживала молодь минтая та інших риб. Однак в 2006 р в її раціоні домінували планктонні види, зокрема евфаузііди і копеподи, а на частку риб доводилося не більше 7% їжі. У харчуванні молоді тріски також значно скоротилася рибна складова, і в раціоні стали переважати евфаузііди і личинки десятиногих раків. Велика кількість рибної їжі в раціоні більших цьоголіток і годовиков минтая, оселедця і інших видів в 20032005 рр. пов'язане з високою концентрацією молоді риб в цьому районі, особливо минтая, а також з низькою біомасою кормового зоопланктону, перш за все великих зоопланктеров: евфаузіід, гіперіід і копепод. У 2006 р спостерігалося збільшення біомаси великої фракції зоопланктону, і частина риб перейшла на харчування великим зоопланктоном. Напружені харчові відносини в період дослідження складалися між молоддю минтая і оселедця.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Кузнєцова Н. А.


Materials on feeding of juvenile fishes in the eastern Bering Sea in 20032006

Copepods, euphausiids, megalopa of crabs, and fish juveniles (mostly walleye pollock, sand lance, capelin and Pleuronectidae) were the basic fodder objects of juvenile fishes in the eastern Bering Sea in summer-autumn of 20032006. Zooplankton was the main food of capelin and juvenile sand lance. Copepods and euphausiids were the basic components in the food of juvenile walleye pollock (share of planktonic food has increased in 2006 due to euphausiids increasing, and share of fish food has decreased). Herring appreciably consumed juvenile walleye pollock and other fishes in 20032005, but plankton, in particular euphausiids and copepods, dominated in its food in 2006 when the share of fishes was


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2007
  Журнал: Известия ТІНРО (Тихоокеанського науково-дослідного рибогосподарського центру)

  Наукова стаття на тему 'Зміст по харчуванню молоді риб в східній частині Берингової моря в 2003-2006 рр.'

  Текст наукової роботи на тему «Матеріали по харчуванню молоді риб в східній частині Берингової моря в 2003-2006 рр.»

  ?2007

  Известия ТІНРО

  Том 150

  УДК 597-113 (265.51)

  Н.А. Кузнєцова

  МАТЕРІАЛИ З ХАРЧУВАННЯ молоді риб У СХІДНІЙ ЧАСТИНІ Берингового моря У 2003-2006 ГГ.

  У східній частині Берингової моря в літньо-осінній період 2003-2006 рр. основними кормовими об'єктами молоді риб в їжі були копеподи і евфаузі-іди, а також личинки крабів і молодь риб (в основному минтая, піщанки, мойви і камбалообразних). Зоопланктон був головною їжею мойви та молоді піщанки. Основними компонентами харчування молоді минтая були копеподи і евфаузііди, причому значення планктонної їжі збільшилася в 2006 р за рахунок евфаузіід, а кількість рибної - знизилося. Оселедець в 2003-2005 рр. значною мірою споживала молодь минтая та інших риб. Однак в 2006 р в її раціоні домінували планктонні види, зокрема евфаузііди і копеподи, а на частку риб доводилося не більше 7% їжі. У харчуванні молоді тріски також значно скоротилася рибна складова, і в раціоні стали переважати евфаузііди і личинки десятиногих раків. Велика кількість рибної їжі в раціоні більших цьоголіток і годовиков минтая, оселедця і інших видів в 2003-2005 рр. пов'язане з високою концентрацією молоді риб в цьому районі, особливо минтая, а також з низькою біомасою кормового зоопланктону, перш за все великих зоо-планктеров: евфаузіід, гіперіід і копепод. У 2006 р спостерігалося збільшення біомаси великої фракції зоопланктону, і частина риб перейшла на харчування великим зоопланктоном. Напружені харчові відносини в період дослідження складалися між молоддю минтая і оселедця.

  Kuznetsova N.A. Materials on feeding of juvenile fishes in the eastern Bering Sea in 2003-2006 // Izv. TINRO. - 2007. - Vol. 150. - P. 226-247.

  Copepods, euphausiids, megalopa of crabs, and fish juveniles (mostly walleye pollock, sand lance, capelin and Pleuronectidae) were the basic fodder objects of juvenile fishes in the eastern Bering Sea in summer-autumn of 2003-2006. Zooplankton was the main food of capelin and juvenile sand lance. Copepods and euphausiids were the basic components in the food of juvenile walleye pollock (share of planktonic food has increased in 2006 due to euphausiids increasing, and share of fish food has decreased). Herring appreciably consumed juvenile walleye pollock and other fishes in 2003-2005, but plankton, in particular euphausiids and copepods, dominated in its food in 2006 when the share of fishes was < 7%. Juvenile cod fed mainly on euphausiids and crabs megalopa. A plenty of fish food in the diet of larger juvenile walleye pollock, herring, and some other fishes in 2003-2005 was connected to high concentration of juvenile fishes (especially pollock) and low biomass of fodder zooplankton (in particular large euphausiids, hyperiids and copepods). When the biomass of large-size zooplankton species increased in 2006, the role of fishes became lower. Intense food relationships were observed between juveniles of walleye pollock and herring.

  У 2002-2006 рр. в Беринговому морі здійснювалася міжнародна програма з вивчення морського періоду життя тихоокеанських лососів - "BASIS". В рамках цієї програми в східній частині Берингової моря в серпні-жовтні 2003-2006 рр. нами на американському судні "Sea Storm" були зібрані материа-

  ли по харчуванню не тільки лососів, які опубліковані в окремих роботах (Ефимкин і ін., 2004; Волков і др., 2006 а, б), а й молоді інших риб, що зустрічаються в цьому районі. Дані за обсягом зібраного і опрацьованого матеріалу представлені в табл. 1.

  Таблиця 1

  Обсяг зібраного і опрацьованого матеріалу по харчуванню риб в 2003-2006 рр.

  Table 1

  Volume of the collected and processed materials on a feeding of fishes _in August-October 2003-2006_

  2003 2004 2005 2006 г.

  Вид 31.08- 8.10 14.08- 30.09 14.08- 6.10 15.08- -21.09

  Залізнична. Проб залізнична. Проб залізнична. Проб залізнична. проб

  Theragra chalcogramma 1279 73 1863 109 464 40 528 55

  Clupea pallasii 793 77 628 63 383 41 346 41

  Mallotus villosus 36 4 106 11 95 9 84 7

  Osmerus mordax dentex 15 2 110 10 26 3 40 4

  Gadus macrocephalus 64 10 249 22 228 24 257 27

  Ammodytes hexapterus 82 8 31 4 15 1 143 13

  Anoplopoma fimbria 40 4 10 1 67 7 45 5

  Trichodon trichodon 23 4 26 2 10 1 - -

  Pleurogrammus monopterygius 109 14 72 7 - - 5 3

  Hexagrammos sp. 120 15 35 3 10 1 28 3

  Інші риби 44 9 5 1 - - 141 14

  Gonatus kamtschaticus - - - - - - 51 7

  Тралові зйомки проводили на восточноберінговоморском шельфі в 200-мильній зоні США, охоплюючи акваторію від узбережжя США до 174о з.д., між 54 і 64о пн.ш., включаючи Брістольський затоку і район о. Нунівак. У 2006 р в мілководній частині Брістольського затоки дослідження не виконувалися (рис. 1). Тралення проводили тралом АМ-400 по поверхні, з середньою швидкістю 3,5-5,1 уз, розкриттям трала 13-16 / 59-64 м. Проби на харчування брали з тралових уловів, зазвичай включали 10-25 шлунків риб кожної розмірної групи одного виду. Обробка шлунків проводилася без попередньої фіксації, відповідно до методики (Керівництво ..., 1986). Вміст шлунків зважували, визначали видовий склад і масу кожного харчового компонента, наявність "свіжої" їжі, значимість масових видів (відсоток по масі, індекс наповнення шлунків (ІНЖ),% оо).

  Мета цієї статті полягала в аналізі харчування молоді риб в міжрічному аспекті і порівняно умов нагулу риб в східній і західній частинах Берингової моря.

  У 2003-2006 рр. в східній частині Берингової моря молодь минтая Theragra chalcogramma була найчисельнішою і була одним з основних компонентів їжі як тихоокеанських лососів, так і багатьох інших риб, в тому числі і самого минтая. Сеголетки минтая (5-10 см) активно харчувалися, основу раціону складали копеподи, причому чверть раціону - Pseudocalanus пет-тат (табл. 2-5). Крім копепод зустрічалися евфаузііди, гіперііди, мізиди, зоєа і мегалопа крабів, лімаціни, хетогнат і поліхети. У 2003-2005 рр. великі сеголетки (10-15 см) і однорічні минтая (15-20 см) споживали власну молодь (до 97% маси їжі). Для цьоголіток, що досягають до осені 13 см, основою раціону є зоопланктон середньої і великої фракцій (Волков та ін., 1990). Велика кількість рибної їжі в харчуванні великих сеголеток і годовиков минтая на шельфі східній частині Берингової моря було пов'язано насамперед з невисокою біомасою великих зоопланктеров: евфаузіід, гипе-ріід і копепод. У планктоні співтоваристві в 2003-2005 рр. переважав зоопланктон дрібної фракції, який в значній мірі був представлений копеподи Р. петтат (Волков та ін., 2004, 2005). Для прибережного співтовариства, де зоо-

  планктон дрібних і середніх розмірів має високу біомасу, а макропланктонних мінімальну, канібалізм дозволяє освоювати кормову базу, яка недоступна рибам через розміри, тобто зоопланктон дрібної і середньої фракцій. При цьому в період досліджень канібалізм спостерігався постійно. Збільшення біомаси великої фракції зоопланктону, і зокрема евфаузіід, у 2006 році (Волков та ін., 2006в) відбилося на складі їжі молоді минтая. У раціоні збільшилася планктонна частина і істотну частку стали складати евфаузііди. Крім того, помітним було кількість личинок крабів і раків-пустельників, щетінкочелюстних, а також копепод (в нунівакском районі). Однак майже половину раціону годовиков минтая в Брістольському затоці становила все ж молодь минтая, а в нунівакском районі - молодь минтая і личинки піщанки (табл. 2-5).

  174 172 17 Про 168 166 164 1 62 1 60 1 58

  55 2005 р.

  2004 року з

  174 172 1 70 168 166 164 162 160 158

  ч.

  174 172 1 7 О 168

  1 66 1 64 1 62 1 60

  174 172 170 168

  166 164 162 160

  з.д.

  Мал. 1. Район робіт і схема станцій в серпні-жовтні 2003-2006 рр.

  Fig. 1. Region of works and scheme of survey in August-October 2003-2006

  Вплив структури кормової бази на характер харчування минтая відзначено в багатьох районах (шунт і ін., 1993). На шельфі в східній частині Берингової моря склад їжі пізніх личинок і молоді минтая формували личинкові стадії і дорослі копеподи (70%), крім того, зустрічалися харпактіціди, кумові і амфіподи (Broudeur et al., 2000., цит. За: Звєрькова, 2003) . Переважання того чи іншого харчового компонента залежить також від сезону або року: так, в 1994 р в раціоні домінували копеподи, риби і евфаузііди, а в 1996 р - евфаузііди, копеподи і хетогнат. В зал. Аляска у вересні молодь споживала по масі їжі в основному евфаузіід (78%), а за чисельністю -

  228

  Таблиця 2

  Diet composition of the juvenile walleye pollock in 2003% on weight

  Брістольський затоку Нун.

  Компонент їжі 162- 166о з.д. 167-170 ° з.д.

  5-10 см 8-15 см 5-10 см 5-10 см

  Euphausiacea 22,7 12,9 7,0 1,5

  В тому числі

  Thysanoessa raschii 15,5 8,4 - 1,5

  Mysidacea 5,8 0,7 - 5,4

  Hyperiidea 1,7 2,8 - 0,5

  Copepoda 52,2 25,8 73,6 65,4

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani 24,8 20,3 30,5 -

  Centropages abdominalis 9,9 0,2 17,1 -

  Zoea, Megalopa Brachyura 2,9 3,3 5,8 0,4

  Pteropoda 4,2 5,4 - 1,1

  Oikopleura sp. 3,6 - 2,5 7,3

  Chaetognatha 1,4 1,0 2,4 6,3

  Polychaeta - 16,5 3,5 0,2

  Інші 2,4 3,3 5,2 11,9

  Pisces 3,2 28,3 - -

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. 0,8 24,1 - -

  ІНЖ,% o 165 289 170 206

  Маса їжі 1 жел., Г 0,02 0,15 0,02 0,03

  Маса риби, г 1,5 6,2 1,3 1,2

  Кількість шлунків / проб 731/40 117/10 89/5 342/18

  Примітка. Тут і далі Нун. - нунівакскій район.

  копепод (76%) (Livingston, 1985, цит. за: Звєрькова, 2003). У північно-західній частині Берингової моря в 1998-1999 рр. сеголетки минтая і його молодь як з пелагічних, так і з донних тралень споживали зоопланктон: копепод, евфаузіід і гіперіід, - і причиною зміни співвідношення евфаузіід і копепод в їжі минтая були зміни в структурі зоопланктону. У Анадирській затоці і Коряцькому районі харчування Нектоном визначалося, швидше за все, не недоліком зоопланктону, а доступністю нектонних організмів (Напазаков і ін., 2001; Ефимкин, 2005).

  У період досліджень інтенсивність харчування цьоголіток минтая була високою. У 2006 році середній ІНЖ цьоголіток був вище, ніж в 2003-2005 рр. (Табл. 2-5), але так як збір матеріалу відбувався днем, визначити добовий харчовий раціон не вдалося. Можна лише відзначити, що під ранок відбувався спад в харчуванні, і близько 7-8 годину ранку риби починали харчуватися. У шлунках зустрічалися залишки перевареної і "свіжа" їжа. Частка риб з порожніми шлунками в цей час становила 60-80%. Протягом дня відзначено три або два піки підвищення інтенсивності харчування. У шельфовій зоні, де їжа доступна минтай як днем, так і вночі, в добовій ритміці харчування минтая може спостерігатися до 4 піків харчової активності (Волков, Ефимкин, 1988). У північно-західній частині Берингової моря влітку 2002 р добова ритміка молоді минтая характеризувалася трьома піками активності, добовий харчовий раціон був оцінений в 13,1% маси тіла у риб менше 10 см, і 10,9% - у риб довжиною 10-20 см (Ефимкин, 2005).

  В Брістольському затоці основними компонентами їжі цьоголіток тріски Gadus macrocephalus розміром 5-13 см були личинки крабів і молодь минтая, причому в 2003 р переважали личинки крабів (64,1%), в 2004 і 2005 рр. -

  Table 3

  Diet composition of the juvenile walleye pollock in 2004,% on weight

  Компонент їжі 159-166 ° з.д. 167- 171 ° з.д. пунівакскіі район

  5-10 см 10-15 см 5-12 см 10-15 см 5-13 см 10-17 см

  Euphausiacea 16,9 14,3 17,5 2,3 12,8 -

  В тому числі

  Thysanoessa raschii 16,2 11,5 11,1 2,3 3,7 -

  Mysidacea 3,2 - 1,3 1,7 3,7 58,1

  Hyperiidea 0,5 0,1 0,2 1,2 2,2 -

  Gammaridea - - - 1,5 3,1 -

  Copepoda 56,4 8,5 26,9 4,9 65,8 10,5

  В тому числі

  Pseudocalanus sp. 24,5 0,3 12,4 1,9 24,3 3,2

  Centropages abdominalis 10,3 - 3,6 1,5 6,7 -

  Decapoda juv. 3,6 - 0,2 - - 9,1

  Limacina helicina 5,3 0,1 13,9 3,9 4,6 -

  Chaetognatha 2,8 - 1,0 1,4 3,9 -

  Oikopleura sp. 1,1 - - - 2,4 -

  Інші 3,5 - 6,3 0,1 3,1 1,5

  Pisces 6,7 77,0 32,8 84,5 - 17,7

  В тому числі

  Theragra

  chalcogramma juv. 5,3 69,6 21,5 80,3 - 17,2

  ІНЖ,% o 177 181 118 233 170 93

  Маса їжі 1 жел., Г 0,03 0,15 0,02 0,14 0,07 0,13

  Маса риби, г 1,8 7,1 1,6 6,0 2,2 13,7

  Кількість шлунків / проб 634/33 46/5 445/23 116/11 570/31 52/6

  сеголетки минтая (табл. 6). У незначних кількостях зустрічалися евфаузі-іди, гаммаріди, лімаціни і хетогнат. У 2006 р раціон цьоголіток складався з личинок крабів і раків-пустельників, евфаузіід і лімацін, причому в Брістольському затоці в їжі домінували личинки десятиногих раків, в нунівакском районі - евфаузііди.

  Однак в східній частині Берингової моря основний раціон молоді довжиною до 35 см могли становити гаммаріди і дрібні риби (Yang, 2003), як і в Олюторський-Карагінском районі в західній частині моря, де переважали гаммаріди і молодь піщанки, а також дрібні креветки, кумові раки. У той же час сеголетки тріски з Анадирского затоки харчувалися переважно евфаузііди (50%) і личинками крабів (30% маси їжі) (Напазаков і ін., 2001; Чучукало, 2006).

  У період спостережень молодь тріски активно харчувалася, при цьому максимальне наповнення шлунків було відзначено у цьоголіток в 2005 р (табл. 6).

  У вересні 2006 року на мілководді в нунівакском районі в харчуванні цьоголіток наваги Eleginus gracilis довжиною 5-10 см переважали придонні види: мізиди (42,2%), гаммаріди (20,5%), поліхети (24,4%), зустрічалися кумові, молодь креветок і одинично копеподи мілководного комплексу (Centropages abdominalis, Tortanus discaudatus). Хоча личинки і молодь наваги ведуть пелагический спосіб життя, харчуючись планктоном (копеподи і гіперіідамі) (Семі-ненко, 1970; Кузнєцова, 1997), в кінці літа вони опускаються в придонні шари, про що свідчить поява в їх їжі донних тварин (Борець, 1997).

  У 2003-2005 рр. в раціоні цьоголіток оселедця Clupea pallasii (5-10 см) частка личинок риб була невелика (не більше 7%), але в міру збільшення розмірів оселедця зростала частка риб, в основному цьоголіток минтая, складаючи у оселедця

  Table 4

  Diet composition of the juvenile walleye pollock in 2005,% on weight

  Брістольський затоку тт "

  159-166о Зд 167-173о зд Нунівакскій район

  Компонент їжі 5-10 10-15 5-10 10-15 5-10 10-15 15-20

  _см_см_см_см_см_см_см

  Euphausiacea 14,4 - 71,5 15 36,5 32,7 0,8 У тому числі

  Thysanoessa raschii 5,9 - 71,5 15 23,6 32,7 0,8

  Amphipoda 1,1 - - - 4,1 1,9 3,0

  Copepoda 44,5 1,4 15,7 - 17,2 3,1 У тому числі

  Pseudocalanus sp. 12,4 14,3 - 11,0 0,9 -

  Centropages abdominalis 16,4 0,5 1,4 - 4,4 - -

  Zoea, Megalopa Brachyura 10,8 - - 9,9 1,7 3,7

  Limacina helicina 20,2 - 2,8 - - - -

  Oikopleura sp. 2,1 0,2 8,6 - 9,3 19,3 -

  Chaetognatha - - 1,4 - 2,6 2,5 -

  Інші 2,8 0,8 - - 5,3 1,9 1,2

  Cephalopoda juv. - - - - - - 6,9

  Pisces 4,0 97,6 - 85 15,1 36,9 84,4 У тому числі

  Theragra chalcogramma juv. 4,0 97,6 - 85 - 29,1 74,6

  Mallotus villosus juv. - - - - 15,1 - -

  ІНЖ,% 0 186 160 746 82 ТЗО 140 126

  Маса їжі 1 жел., Г 0,04 0,14 0,032 0,13 0,03 0,20 0,60

  Маса риби, г 2,0 8,7 3,0 15,9 2,4 11,5 42,3

  Кількість шлунків / проб 220/17 55/6 25/2 10/1 84/7 50/5 20/2

  Таблиця 5

  Склад їжі молоді минтая в 2006 р,% по масі

  Table 5

  Diet composition of the juvenile walleye pollock in 2006,% on weight

  Компонент їжі Брістольський (167-174 ° затоку з.д.) Нунівакскій район

  5-10 см 10-15 см 15-20 см 5-10 см 10-15 см 15-20 з

  Euphausiacea 45,2 33,6 20,6 14,9 49,8 39,1

  В тому числі

  Thysanoessa raschii 33,7 32,8 20,6 14,8 49,8 39,1

  Mysidacea - 2,3 - - 1,6 0,9

  Amphipoda 0,3 - - 1,4 - 0,6

  Copepoda 13,6 0,2 - 57,3 8,2 5,0

  В тому числі

  Calanus glacialis 1,7 0,1 - 28,4 3,8 0,5

  Neocalanus plumchrus 1,5 - - - 4,1 4,5

  Pseudocalanus newmani 6,2 0,1 - 25,3 - -

  Zoea, Megalopa Brachyura,

  Pagurus 12,8 8,6 9,9 18,0 11,1 1,7

  Pteropoda 7,4 - 4,4 - - -

  Chaetognatha 14,3 6,1 0,3 7,9 2,5 -

  Oikopleura sp. - - 2,9 0,5 18,8 5,4

  Pisces 6,7 49,0 61,8 - 8,0 47,2

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. - 47,5 58,7 - - 26,7

  Ammodytes hexapterus juv. - - - - - 20,5

  ІНЖ,% a> 293 216 112 214 160 291

  Маса їжі 1 жел., Г 0,1 0,4 0,4 ​​0,1 0,3 0,9

  Маса риби, г 2,0 20,0 37,7 2,5 14,2 30,5

  Кількість шлунків / проб 271/24 73/11 42/7 80/6 32/4 30/3

  довжиною 10-15 см майже 29%, у статевонезрілих риб довжиною до 25 см - 49-100% маси їжі. У 2006 р у годовиков (10-15 см) і статевонезрілої молоді (15-20 і 20-25 см) на частку риб припадало лише 8-13% маси їжі, що складалася в основному з личинок риб. Планктонна частина раціону була представлена ​​копі-подами і евфаузііди, личинками крабів, ойкоплеврамі і Сагітта. В Брістольському затоці в 2006 р у цьоголіток довжиною 10-15 см основу їжі становили копеподи, молодь креветок і щетінкочелюстниє, а в нунівакском районі - ойкоплеври і мізиди (табл. 7-10).

  В Брістольському затоці середній ІНЖ у цьоголіток оселедця довжиною 5-10 см становив 289-342% оо, що помітно вище, ніж у молоді довжиною 10-20 см (табл. 7-10). Мінімальна наповнення шлунків, менше 50% оо, зазначалося в ранкові години. Протягом дня спостерігалося збільшення інтенсивності харчування близько 11-14 і 19-21 годину в середньому до 150-200% ».

  Основними компонентами їжі тихоокеанської мойви Mallotus villosus socialis були копеподи і евфаузііди, причому у молоді (5-10 см) домінували копеподи, у дорослих особин (10-15 см) - евфаузііди, значення яких в їжі збільшилася в 2006 р Як і в попередні роки, з копепод переважали Pseudocalanus sp. і Calanus glacialis. У риб довжиною 5-10 см помітною була частка щетінкочелюстних. Наповнення шлунків було високим, як і в 2003-2005 рр. У 2006 р збільшилася інтенсивність харчування мойви довжиною 10-15 см (табл. 11).

  У західній частині Берингової моря в літньо-осінній період основу харчування мойви становили також копеподи і евфаузііди, останні домінували в осінньо-зимовий період (Чучукало, 2006).

  У східній частині Берингової моря переважної їжею молоди піщанки Ammodytes hexapterus в 2004-2006 рр. були копеподи (55-75%). Евфаузііди зустрічалися в харчуванні тільки в 2006 р Крім того, помітною була частка Сагітт, ойкоплевр і личинок риб. Останні разом з копеподи домінували в раціоні піщанки в 2003 р, але інтенсивність споживання корму в цей період була невисокою. Найбільш активно молодь піщанки харчувалася в 2004-2006 рр. (Табл. 12). У західній частині Берингової моря сумарна частка веслоногих рачків в раціоні піщанки становила 56-81%, евфаузіід - 15-38%, зустрічалися личинки крабів і риб, Сагітта або дрібна медуза Aglantha digitale (Чучукало, 2006).

  У період наших досліджень основне значення в харчуванні молоді вугільної риби Anoplopoma fimbria мали сеголетки минтая. У 2003 р в нунівакском районі у молоді вугільної риби (12-19 см) вони були основним кормом, складаючи 99% маси їжі. Інтенсивність харчування була високою, ІНЖ коливався в межах від 65 вранці до 615% оо ввечері. В Брістольському затоці в 2004 і 2005 рр. молодь вугільної риби (10-20 см) також активно споживала цьоголіток минтая, хоча в їжі зустрічалися евфаузііди, птероподи і личинки крабів. У 2006 р основну їжу дрібних сеголеток (5-10 см), як і раніше складали риби - молодь минтая (52%) і окуня, - в той же час помітною була частка планктонних видів (34%), особливо евфаузіід і ойкоплевр. Середній ІНЖ склав 334% оо (табл. 13).

  Раніше було відзначено, що в Беринговому морі біля молоди вугільної риби по частоті в шлунках переважала в основному риба (мойва, 32%) і креветки (30%). Вміст шлунків цьоголіток біля тихоокеанського узбережжя Америки складалося на 70% з евфаузіід, іншу частину їжі становили молодь креветок і молодь сайри (Кодола, 1976, 1986).

  Раціон молоді північного одноперие терпуга Pleurogrammus monoptery-gius в 2003-2006 рр. був представлений молоддю минтая, птероподамі, евфаузііди-ми, личинками крабів, копеподи і гіперіідамі. В Брістольському затоці в 2003 р основну масу їжі молоді терпуга довжиною 15-25 см становили пелагические види (Limacina helicina - 49,4%, Thysanoessa raschii - 16,3%, Megalopa Brachyura - 10,1%). У 2004 і 2006 рр. домінували сеголетки минтая (71,6232

  Таблиця 6

  Склад їжі молоді тріски в 2003-2006 р,% по масі

  Table 6

  Diet composition of the juvenile Pacific cod in 2003-2006,% on weight

  2003 2004 2005 2006 г.

  Компонент їжі 162-166 ° з.д. 160-166 ° з.д. 167-171 ° з.д. Брістольський затоку 159-166 ° з.д. 167- 169 ° з.д. 167-174 ° з.д. Нун.

  5-13 см 5-13 см 5-13 см 5-10 см 10-15 см 5 -10 см 10-15 см 5-10 см 5-10 см

  Euphausiacea 2,6 - - 3,5 - 25,3 22,2 74,9

  В тому числі

  Thysanoessa spitiifera 2,1 - - - - - - 8,3 -

  Th. raschii 0,5 9,0 2,6 - 7,7 74,9

  Mysidacea - - - - - - - 0,4 -

  Hyperiidea 0,9 1,3 4,7 1,4 2,2 7,8

  Gammaridea - 2,3 6,9 1,5 6,1 23,9 0,2 -

  Copepoda - - 0,2 2,3 0,4 17,1 - 1,6 -

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani - 0,1 1,9 6,1 - 1,1 -

  Centropages abdominalis - - - - - 11,0 - -

  Zoea, Megalopa Brachyura 69,4 21,0 7,6 4,0 40,5 - 29,3 8,6

  Zoea, Megalopa Pagurus - - - - - - - 19,3 8,6

  Limacina helicina 2,1 - 2,3 6,8 - 5,8 - 10,4 -

  Інші 0,3 1,8 0,1 0,4 - 0,5 - 6,4 -

  Pisces 25,6 65,9 96,5 71,1 94,0 - 74,7 8,1 -

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. 24,2 54,4 96,0 70,1 94,0 - 74,7 4,5 -

  ІНЖ,% oo 174 247 216 342 168 324 135 214 139

  Маса їжі 1 жел., Г 0,12 0,10 0,13 0,16 0,20 0,13 0,14 0,07 0,05

  Маса риби, г 7,0 3,8 7,4 4,2 13,0 4,2 11,4 3,6 3,9

  Кількість шлунків / проб 64/10 105/9 144/13 97/10 69/8 30/3 32/3 239/25 18/2

  Table 7

  Diet composition of the juvenile Pacific herring in 2003% on weight

  Брістольський затоку

  Компонент їжі 162- 166 ° з.д. 167- 171 ° з.д. Нунівакскій район

  5-10 см 10-16 см 15-20 см 20-25 см 15-20 см 20-25 см 6-10 см 10-15 см 15-20 см

  Euphausiacea 32,1 - 10,5 55,40 5,30 0,6 - 3,0 3,8

  В тому числі

  Thysanoessa raschii 32,1 - 0,3 53,70 5,30 0,6 - 3,0 2,9

  Mysidacea 13,4 3,0 5,6 5,60 0,20 1,3 1,2 0,6

  Hyperiidea - - 2,7 0,10 0,70 - 3,3 1,0

  Copepoda 31,9 11,0 16,6 1,20 2,90 0,9 66,4 14,7 9,9

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani 11,7 - 0,4 0,04 0,03 38,2 2,2 1,7

  Centropages abdominalis 4,4 - 0,4 - 0,60 0,9 23,7 0,8 1,0

  Epilabidocera amphitrites 13,1 10,0 2,3 0,20 2,30 0,6 0,1 3,9

  Calanus glacialis - - 13,2 0,40 - 11,0 0,3

  Decapoda juv. 1,0 2,2 0,10 0,2 1,7 1,7

  Oikopleura 2,2 - - 0,02 0 0 13,5 19,0 3,1

  Chaetognatha 14,1 - 0,5 2,70 23,30 0 9,4 22,2 21,1

  Limacina helicina - - 1,5 8,80 0,30 0 - - 2,7

  Інші 5,3 6,0 0,9 0,20 0 1,8 0,4 13,1 4,1

  Pisces - 80,0 59,5 25,90 67,20 96,7 8,8 21,8 52,0

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. - - 32,5 18,70 42,60 94,5 - - 41,8

  Mallotus villosus juv. - - 15,0 - - -

  Ammodytes hexapterus juv. - - 10,4 -

  ІНЖ,% oo 289 з 67 73 88 80 74 109 49

  Маса їжі 1 жел., Г 0,14 0,35 0,41 0,68 0,35 0,57 0,04 0,44 0,17

  Маса риби, г 5,9 31,0 54,4 99,2 39,8 85,1 4,8 34,8 33,8

  Кількість шлунків / проб 23/3 10/1 235/26 82/11 29/4 50/5 100/5 80/7 184/15

  Склад їжі молоді оселедця в 2004 р,% по масі Diet composition of the juvenile Pacific herring in 2004,% on weight

  Таблиця 8 Table 8

  компонент їжі

  Брістольський затоку тт "

  159-166о з.д. 167-171о з.д. Нунівакскій р ™ 10-15 20-25 10-15 20-25 8-13 15-20 20-25

  см см см см см см см

  Euphausiacea - 7,1 10,2 - 1,3 29,3 56,3

  В тому числі

  Thysanoessa raschii - 7,1 - - - 13,3 19,9

  Th. inermis - - - - - 15,8 15,9

  Mysidacea 58,9 7,6 2,3 - 1,6 0,8 -

  Hyperiidea - 0,7 - - - 1,6 13,7

  Copepoda 23,8 17,5 16,5 - 84,3 24,1 14,7

  В тому числі

  Epilabidocera amphitrites 10,1 1,1 4,6 - 2,5 10,0 -

  Pseudocalanus 9,1 5,5 0,7 - 32,3 5,3 -

  Centropages abdominalis 4,5 0,6 1,7 - 18,5 1,0 -

  Neocalanus plumchrus - 9,4 - - - 6,3 -

  Zoea, Megalopa Brachyura 10,5 2,3 0,7 - 3,0 3,3 11,8

  Limacina helicina - 8,4 - - - 12,4 -

  Oikopleura sp. - - - - 0,3 12,7 -

  Chaetognatha - 2,7 24,4 0,2 0,3 6,4 -

  Інші - 0,3 - 0,2 2,2 1,4 -

  Pisces 6,8 53,5 46,0 99,6 7,1 8,0 3,5

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. - 32,1 10,6 92,2 6,8 1,3 3,5

  Ammodytes hexapterus juv. 6,8 9,3 35,4 - - 4,8 -

  ІНЖ,% оо 99 59 80 18 52 61 25

  Маса їжі 1 жел., Г 0,41 0,57 0,49 0,17 0,04 0,37 0,20

  Маса риби, г 43,5 91,1 67,8 105,3 9,4 60,2 80,9

  Кількість шлунків / проб 29/3 106/11 46/5 29/3 8 <г> 7 198/20 40/4

  71,8%), крім того, в 2004 р помітною була частка евфаузіід і гіперіід, а в 2006 р - крилоногих молюсків. У нунівакском районі сеголетки минтая були головними компонентами їжі як в 2003, так і в 2004 р У 2003 і 2004 рр. інтенсивність харчування молоді була високою, середній ІНЖ становив відповідно 151,5-387,5% оо і 189,9-130,3% о, а в 2006 р - 351,0% оо (табл. 14).

  Раніше О.Г. Золотова (1986) було відзначено, що у Алеутських островів молодь терпуга довжиною 17-34 см споживала в основному евфаузіід. У той же час в західній частині Берингової моря влітку у молоді основним кормом були копеподи, гіперііди і евфаузііди, а восени - ойкоплеври. В цілому для молоді терпуга характерна велика широта спектра харчування і величина раціонів (Чучукало, 2006).

  В Брістольському затоці в 2003 р раціон молоді терпуга Hexagrammos sp. розміром 5-10 см становили личинки минтая (41%), личинки крабів (19%) і евфаузііди (17%), в 2004 р - гіпер (53,6%) і риби (28,6%). У 2005 р в нунівакском районі майже 95% їжі доводилося на ойко-плеври. У 2003 р наповнення шлунків терпуга було високим, ІНЖ - 132% оо, а в 2004 р низьким (28% оо). У 2006 р молодь терпуга активно харчувалася зоопланктоном, ІНЖ склав 232% оо. В їжі домінували гіперііди і птероподи, помітною була також частка евфаузіід, личинок крабів і раків-пустельників, копепод і личинок риб (табл. 15). Харчовий спектр молоді терпуга Hexagrammos decagrammus довжиною 6-7 см в 2004 р майже в рівній мірі становили копеподи Epilabidocera amhpitrites - 23,7% і Centropages abdominalis - 21,7%, а також гіпер (24,6%) і молодь офіур ( 30,0%). ІНЖ склав 67% о.

  Склад їжі молоді оселедця в 2005 р,% по масі Diet composition of the juvenile Pacific herring in 2005,% on weight

  Таблиця 9 Table 9

  компонент їжі

  Брістольський затоку тт "

  (162-167о зд) Нунівакскій район

  5-10 10-15 15-20 20-25 5-10 10-15 15-20 20-25

  см см см см см см см см

  Euphausiacea - - - - - - 16,7 18,9

  В тому числі

  Thysanoessa raschii - - - - - - 13,0 15,2

  Mysidacea - - 1,9 - 6,3 9,78 10,8 -

  Hyperiidea - - 1,2 - - - 9,2 0,9

  Gammaridea - 5,7 3,5 - 0,6 0,50 0,6 -

  Copepoda 90,0 25,7 28,8 - 70,9 63,20 20,9 1,5

  В тому числі

  Pseudocalanus sp. - 5,7 1,2 - 39,5 9,60 0,6 -

  Centropages abdominalis 15,0 14,3 2,5 - 22,2 12,50 0,5 -

  Epilabidocera amphitrites 20,0 5,7 11,5 - 9,1 41,10 1,1 -

  Calanus glacialis - - 12,3 - - - 15,8 -

  Eurytemora herdmanni 25,0 - 0,4 - - - - -

  Tortanus discaudatus 25,0 - 0,9 - - - - -

  Decapoda juv. 10,0 48,6 4,9 - 20,4 14,20 4,3 -

  Pteropoda - - 0,8 - - - 4,0 -

  Oikopleura sp. - - - - - - 0,7 2,6

  Chaetognatha - - 0,1 - - - 20,2 1,8

  Інші - - 0,3 - 1,8 - 7,8 -

  Pisces - 20,0 58,6 100 - 12,30 4,7 74,5

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. - - 49,1 100 - - 3,3 74,5

  ІНЖ,% оо 342 4 60 251 129 134 70 34

  Маса їжі 1 жел., Г 0,08 0,01 0,31 1,76 0,06 0,20 0,29 0,26

  Маса риби, г 2,3 29,9 49,8 90,5 5,2 17,5 40,7 74,8

  Кількість шлунків / проб 10/1 10/1 116/12 17/4 30/3 30/3 140/14 30/3

  В Брістольському затоці в 2003 р сеголетки зубастої корюшки Osmerus mordax dentex довжиною 9-10 см харчувалася в основному копеподи. Особини довжиною 10-22 см воліли мизид або, як у 2004 році, молодь риб (табл. 16). У нунівакском районі в харчуванні корюшки довжиною 10-15 см в 2004 р домінували гіпер, мізиди і личинки піщанки, у 2005 році - копеподи, зустрічалися також кумові, молодь креветок, личинки двостулкових молюсків. У 2004 р основний раціон риб довжиною 15-20 см формували молодь креветок і мізиди, в 2005 р - личинки риб, в 2006 р - евфаузііди і личинки піщанки. У сеголеток (5-10 см) переважала в їжі молодь піщанки і наваги, разом з тим помітною була частка мизид і евфаузіід. Нагодований цьоголіток була невисокою, ІНЖ склав 34-37% оо в 2003-2004 рр. і 61% оо - в 2006 р Найактивніше харчувалися особини довжиною понад 15 см (табл. 16).

  В цілому в далекосхідних морях основний раціон особин зубастої корюшки розміром 10-16 см становили мізиди, евфаузііди і риби (Чучукало, 2006).

  У східній частині Берингової моря в 2003-2006 рр. в раціоні молоді воло-созуба Trichodon trichodon найбільше значення мали риби, причому в 2003, 2004 і 2006 рр. це були сеголетки минтая, в 2005 р - личинки інших риб. Крім того, в шлунках риб довжиною до 11 см були відзначені личинки крабів, евфаузііди і гаммаріди. Інтенсивність харчування молоді волосозуба в 2005 р була помітно нижче, ніж в 2003-2004 рр. (Табл. 17).

  Table 10

  Diet composition of the juvenile Pacific herring in 2006,% on weight

  Брістольський затоку

  Компонент їжі 167- 174о з.д. Нунівакскій район

  10-15 см 20-25 см 10-15 см 15-20 см 20-25 см

  Euphausiacea 76,2 0,40 17,8 43,7

  В тому числі

  Thysanoessa raschii - 70,0 0,30 17,7 33,5

  Mysidacea - - 9,10 5,4 11,2

  Themisto pacifica - - 0,05 4,9 0,8

  Gammaridea - - 1,10 0,3 -

  Copepoda 35,0 55,70 28,3 21,7

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani - - 30,70 3,7 1,6

  Centropages abdominalis 25,0 - 9,60 0,1 1,1

  Calanus glacialis - - 1,80 16,5 15,4

  Megalopa Brachyura - - 0,20 1,3 -

  Zoea, Megalopa Pagurus - 6,2 0,30 4,1 -

  Caridea juv. 40,0 - - 5,3 -

  Chaetognatha 20,1 - 3,10 11,7 14,8

  Oikopleura sp. - - 11,10 11,5 1,3

  Інші 4,9 9,5 6,10 1,2 6,5

  Pisces 8,0 12,90 8,1

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. - - - 1,0 -

  Pisces larvae - 8,0 12,90 3,9 -

  ІНЖ,% оо 53 28 75 78 45

  Маса їжі 1 жел, г ​​0,14 0,37 0 18 0 50 0 44

  Середня маса риби, г 26,5 147,7 24 6 59,7 98 6

  Кількість шлунків / проб 10/1 14/7 110/11 170/17 42/5

  В Брістольському затоці в 2003 р трьохголкова колючка Gasterosteus aculeatus довжиною 5-10 см, середня маса 3,2 г, харчувалися виключно веслоногими рачками, переважали E. amhpitrites, Pseudocalanus sp., C. abdominalisi, C. glacialis, Acartia clausi. ІНЖ змінювався в межах 125-203% оо. У 2006 р основну масу їжі трехиглой Колюшкі поряд з копеподи (27,3%, з них P. newma-ni - 22,8%) становили гіперііди (Themisto pacifica - 22,2%), ойкоплеври (31,3%) і лімаціни (19,2%). ІНЖ досягав 234% оо.

  У 2003 р раціон девятииглой Колюшкі Pungitius pungitius довжиною 59 см також складався в основному з копепод, домінував Pseudocalanus sp. (30%). Помітну частину їжі становили личинки балянусів (40%) і близько 15% їжі доводилося на ойкоплевр. ІНЖ досяг 219% оо.

  Основну масу їжі запрора Zaprora silenus довжиною 11-17 см в 2003 р становили медузи (100%). Харчувалися риби слабо. З десяти риб у семи шлунки були порожніми (ІНЖ - 11,8% оо). У 2006 р молодь запрора харчувалася кишечнополостними (54,8%), птероподамі (23,5%), гіперіідамі (20,8%), зустрічалися личинки риб. ІНЖ склав 103% оо.

  У 2006 р молодь окуня Sebastes sp. довжиною 2-5 см досить активно харчувалася планктоном, переважали копеподи (54,9%) і лімаціни (26,8%). У раціон входили також молодь евфаузіід, гіперііди і ойкоплеври. Інтенсивність харчування була високою, ІНЖ - 378% оо.

  В Брістольському затоці молодь бичків Blepsias bilobus (5-10 см) в 2006 р вельми активно харчувалася, в основному гіпер (85%) і личинками крабів (15%). У раціоні бичків завдовжки 13-16 см в 2003 р гіпер і волосатий краб

  Склад їжі мойви в 2003-2006 рр.,% По масі Diet composition of the capelin in 2003-2006,% on weight

  Таблиця 11 Table 11

  компонент їжі

  2003

  2004

  2005

  Брістольський затоку 162-166 ° з.д. 167-169 ° з.д. 164-166 ° з.д. 170 ° з.д. 8-11 см 8-12 см 5-10 см 10-15 см

  2006

  167-174 ° з.д. 5-10 см 10-15 см

  2004 2005

  Нунівакскій район 8-14 см 10-15 см

  Euphausiacea 1,0 24,9 18,4 100 16,6 70,2 37,5 69,1

  В тому числі

  Thysanoessa spinifera - - 18,1 - - - 1,5 -

  Th. raschii 1,0 16,4 - 100 12,8 62,9 17,5 20,5

  Th. inermis - - - - 3,4 4,7 17,0 -

  Hyperiidea - - 6,7 - - 1,8 2,5 5,9

  Copepoda 32,3 41,9 71,0 51,7 24,4 18,8 14,6

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani 18,9 35,9 34,2 - 2,3 1,8 4,6 -

  Centropages abdominalis 7,4 2,0 ​​5,4 - - - 6,9 -

  Calanus glacialis - - 28,7 - 48,2 6,0 - 14,6

  Zoea, Megalopa Pagurus - - - - 2,3 - - -

  Limacina helicina - 5,5 3,0 - - - 3,3 -

  Oikopleura sp. 64,7 1,1 0,6 - - 0,6 - -

  Chaetognatha - 3,9 0,3 - 21,8 2,7 7,8 10,4

  Інші 2,0 12,7 - - - - 29,1 -

  Pisces juv. - 9,9 - - 7,5 0,2 1,0 -

  ІНЖ,% oo 294 65 238 20 191 246 107 40

  Маса їжі 1 жел., Г 0,13 0,03 0,10 0,02 0,06 0,30 0,06 0,04

  Маса риби, г 5,2 4,8 4,7 9,9 4,1 12,7 7,7 10,5

  Кількість шлунків / проб 36/4 36/4 35/3 10/1 44/3 40/4 70/7 50/5

  Таблиця 12

  Склад їжі молоді піщанки в Брістольському затоці в 2003-2006 рр.,% По масі

  Table 12

  Diet composition of the juvenile sand lance in 2003-2006,% on weight

  2003 2004 2005 2006

  Компонент їжі 162-166 ° з.д. 159-166 ° з.д. 167 ° з.д. 167-174 ° з.д.

  5-10 см 10-15 см 8-15 см 5-10 см 5-10 см 10-15 см

  Euphausiacea - - - - 14,4 -

  Copepoda 52,2 18,6 72,9 55 74,7 60

  В тому числі

  Calanus glacialis - - - - 12,2 -

  Epilabidocera

  amphitrites - 4,1 2,9 5 - 10

  Pseudocalanus

  newmani - 7,0 34,7 40 38,8 10

  Centropages

  abdominalis 5,1 2,6 11,4 10 1,8 40

  Acartia clausi - 1,4 10,7 - 2,8 -

  Neocalanus

  plumchrus - - 3,8 - 0,6 -

  Mysidacea 47,0 - 8,1 - - -

  Limacina helicina - - 2,5 - 1,1 -

  Chaetognatha - 0,3 5,4 15 0,5 20

  Oikopleura sp. - - - 20 8,8 -

  Larvae Bivalvia - 2,6 7,2 - - -

  Інші - 1,6 - - 0,5 -

  Larvae pisces - 76,9 3,8 10 - 20

  В тому числі

  Mallotus villosus - 67,7 - - - -

  ІНЖ,% оо 26 73 303 726 168 43

  маса їжі

  1 жел, г ​​0,02 0,05 0,26 0,10 0,02 0,05

  Маса риби, г 4,5 4,9 8,0 1,2 1,3 11,3

  Кількість

  шлунків / проб 6/3 76/5 31/4 15/1 132/11 11/2

  Таблиця 13

  Склад їжі молоді вугільної риби в Брістольському затоці в 2003-2006 рр.,% По масі

  Table 13

  Diet composition of the juvenile sablefish in 2003-2006,% on weight

  2003 2004 2005 2006

  Компонент їжі 162-166 ° з.д. 171 ° з.д. 164-169 ° з.д. 169 ° з.д. 167-174 ° з.

  12-19 см 11-18 см 10-15 см 15-18 см 5-10 см

  Euphausiacea - - 3,9 - 15,2

  В тому числі

  Thysanoessa inermis - - - - 14,2

  Themisto pacifica - - - - 1,1

  Megalopa Brachyura 1,1 2,0 0,3 - -

  Pteropoda - - 4,8 - 2,0

  Oikopleura sp. - - - - 16,0

  Sebastes sp. - - - - 13,4

  Theragra chalcogramma

  juv. 98,9 98,0 91,0 100 52,3

  ІНЖ,% оо 343 183 278 710 334

  Маса їжі 1 жел., Г 1,10 0,53 0,60 2,50 0,14

  Маса риби, г 34,9 28,9 20,1 35,2 3,9

  Кількість шлунків / проб 40/4 10/1 57/6 10/1 45/5

  Таблиця 14

  Склад їжі молоді північного одноперие терпуга в 2003-2006 рр.,% По масі

  Table 14

  Diet composition of the juvenile Atka mackerel in 2003-2006,% on weight

  2003 2004 2006 2004

  Компонент їжі 162-166 ° з.д. 15-25 см Брістольський затоку 167-171о з.д. 166-171о з.д. 15-20 см 13-20 см 167-174о з.д. 14-20 см Нун. 17-22 см

  Euphausiacea 18,9 0,3 9,2 - -

  В тому числі

  Thysanoessa longipes - - 8,2 - -

  Th. raschii 16,3 0,3 1,0 - -

  Hyperiidea 6,7 ​​- 12,3 - -

  Copepoda 6,0 - 6,9 - -

  В тому числі

  Neocalanus cristatus + - 4,1 - -

  Calanus glacialis 5,3 - - - -

  Megalopa Brachyura 10,1 0,5 - - -

  Pteropoda 50,4 - - 23,5 -

  В тому числі

  Limacina helicina 49,4 - - 23,5 -

  Chaetognatha 0,5 - - - -

  Pisces 7,4 99,1 71,6 76,5 100

  В тому числі

  Theragra chalco-

  gramma juv. 1,2 99,1 71,6 71,8 100

  ІНЖ,% оо 152 388 190 351 130

  Маса їжі 1 жел, г ​​1,20 2,70 1,15 2,20 1,10

  Маса риби, г 88,1 70,3 64,2 55,9 84,4

  Кількість

  шлунків / проб 82/10 27/4 62/6 5/3 10/1

  (2,9%) зустрічалися рідко, так як в раціоні переважали риби: молодь минтая (81%) і піщанки (15%). ІНЖ склав 241% оо.

  У нунівакском районі в 2006 р раціон сайди Boreogadus saida довжиною 812 см становили придонні види - кумові і гаммаріди (98,2 і 1,8%), - частка копепод була досить незначна (0,1%). ІНЖ досягав 173% оо.

  У 2006 р молодь камчатського кальмара Gonatus kamtschaticus довжиною 510 см активно харчувалася, основою раціону були евфаузііди (П. raschii 43% і Th. Spinifera 47% маси їжі), зустрічалися гіперііди, Сагітта і риби. ІНЖ склав 129% оо.

  Таким чином, в східній частині Берингової моря в літньо-осінній період 2003-2006 рр. основними кормовими об'єктами, що забезпечують харчові потреби досліджуваних видів риб в їжі, були молодь риб (в основному минтая, піщанки, мойви і камбалообразних) і зоопланктон (копеподи, евфаузіі-ди, личинки крабів). Придонні види становили основу їжі тільки молоді наваги і сайди. Зоопланктон був головною їжею для мойви та молоді піщанки. Оселедець є планктонофагов, але в районі досліджень (крім 2006 року) вона в значній мірі споживала молодь минтая та інших риб. Основними компонентами в їжі молоді минтая були риби, головним чином молодь минтая, і зоопланктон (копеподи і евфаузііди), причому значення планктонної їжі збільшилася в 2006 р за рахунок евфаузіід (рис. 2). У молоді тріски в 2006 р значно скоротилася рибна страва, в раціоні переважали евфаузііди і личинки десятиногих раків. У раціоні молоді вугільної риби в 2006 р хоча і збільшилася частка зоопланктону, але молодь минтая мала найбільше значення, так само як у молоді північного одноперие терпуга, волосозуба. В цілому рибна

  Table 15

  Diet composition of the juvenile rockfish,% on weight

  2003 2004 2006 2005 Нун.

  Компонент їжі Брістольський затоку

  163-166 ° з.д. 167-171 ° з.д. 167 -174 ° з.д.

  Euphausiacea 17,0 1,2 17,3 -

  В тому числі

  Thysanoessa raschii 17,0 - - -

  Th. spinifera - - 9,8 -

  Hyperiidea 5,5 53,6 41,7 3,1

  В тому числі

  Themisto pacifica - - 33,8 -

  Hyperia sp. 5,3 53,6 1,1 3,1

  Copepoda 0,6 10,7 3,3 2,0

  В тому числі

  Centropages abdominalis - 10,7 - 1,0

  Megalopa Brachyura 19,3 - 1,1 -

  Zoea, Megalopa Pagurus - - 9,1 -

  Limacina helicina 1,5 - 24,6 -

  Oikopleura sp. - - - 94,9

  Інші 10,4 5,9 -

  Pisces 45,6 28,6 2,9 -

  В тому числі

  Theragra chalcogramma juv. 40,5 - - -

  ІНЖ,% оо 132 28 232 96

  Маса їжі 1 жел, г ​​0,10 0,01 0,07 0,10

  Маса риби, г 5,3 4,9 2,9 5,2

  Кількість шлунків / проб 120/15 35/3 28/3 10/1

  їжа в раціонах 10 видів молоді риб (минтая, оселедця, мойви, піщанки, тріски, вугільної риби, північного одноперие терпуга, Hexagrammos sp., зубастої корюшки, волосозуба) скоротилася з 50% маси їжі в 2003-2005 рр. до 34% у 2006 році (рис. 3).

  Велика кількість рибної їжі в раціоні більших цьоголіток і годовиков минтая, молоді оселедця і інших риб в північно-східній частині Берингової моря в 2003-2005 рр. пов'язане перш за все з невисокою біомасою великих зоопланктеров: евфаузіід, гіперіід і копепод (Волков та ін., 2005). У 20032005 рр. в прибережних водах в східній частині моря переважав зоопланктон дрібної фракції - 200-950 мг / м3 (40-78%). Домінування в планктоні дрібної фракції Oithona similis і P. newmani проглядається в усі роки. У мілководній східній частині моря на їх частку припадало 45-75% біомаси, великий була частка копепод і ветвістоусих мілководного комплексу (Acartia clausi + longiremis, C. abdominalis, Eurytemora herdmanni, Tortanus discaudatus, Podon leuckarti, Evadne nordmanni) - 11,0- 22,4%, а також меропланктону, в тому числі личинок крабів (2,6-9,3%). Ці види і становили кормову базу для дрібних цьоголіток минтая, оселедця, піщанки, мойви. Останні, в свою чергу, були їжею для більшої власної молоді, молоді лососів, терпугів, волосозуба, тріски, корюшки, вугільної риби. У 2004 р в порівнянні з 2003 р біомаса середньої фракції в Брістольському мілководній і нунівакском районах зросла відповідно в 3 і 4 рази, а в Брістольському шельфовому залишилася на колишньому рівні. Біомаса великої фракції збільшилася у всіх районах: в Брістольському мілководній - за рахунок щетінкочелюстних і дрібних медуз, в Брістольському шельфовому і нунівакском районах - за рахунок великих копепод. У 2006 р в Брістольському шельфовому районі біомаса середньої фракції

  2003 р.

  2004 р.

  2005 р.

  2006 р.

  100% 75%

  § 50%

  о = t

  25% 0%

  100% 75%

  а 50%

  о = t

  25% 0%

  3 4 5 6

  види риб

  100% 75%

  «50%

  о = t

  25% 0%

  123456789 10

  види риб

  100% 75%

  а 50%

  о = t

  25% 0%

  3 4 5 6 7 8 9

  види риб

  5 6

  види ри

  Пр.р. Cop.

  Мал. 2. міжрічноїзміни раціонів молоді риб в східній частині Берингової моря в 2003-2006 рр .: 1 - минтай, 2 - оселедець, 3 - мойва, 4 - піщанка,

  5 - тріска, 6 - вугільна риби, 7 - зубаста корюшка, 8 - північний одноперие терпуг, 9 - Hexagrammos sp., 10 - волосозуб. Раціон: Co-pepoda - Cop., Euphausiacea - Euph., Hyperiidea - Hyp., Mysidacea - Mys., Decapoda juv. - Dec., Pteropoda - Pt., Oikopleura sp. - Oik., Chaetognatha - Ch., Інші - Пр., Larvae pisces - P. juv., Th. chalcogramma - Th. ch., інші риби - Пр. р.

  Fig. 2. Interannual changes of a diets of the juvenile fish in eastern part Bering Sea in 20032006: 1 - walleye рol-lock, 2 - Pacific herring, 3 - capelin, 4 - sand lance, 5 - Pacific cod,

  6 - sablefish, 7 - rainbow smelt, 8 - Atka mackerel, 9 - Hexagrammos sp., 10 - Pacific sandfish. Diet: Copepo-da - Cop., Euphausia-cea - Euph., Hyperiidea - Hyp., Mysidacea - Mys., Decapoda juv. - Dec., Pteropoda - Pt., Oikopleura sp. - Oik., Chaetognatha - Ch., Larvae pisces - P. juv., Th. chalcogramma - Th. ch., про ^ г - Пр., про ^ г fish - Пр. р.

  Таблиця 16

  Склад їжі молоді зубастої корюшки,% по масі

  Table 16

  Diet composition of the juvenile rainbow smelt,% on weight

  2003 2004 2004 2005 2006

  Компонент їжі 162 Брістольський -166 ° з.д. затока 165 ° з.д. Нунівакскій район

  9-10 см 15-20 см 13-22 см 10-13 см 15-20 см 10-15 см 15-20 см 5-10 см 15-20 см

  Euphausiacea - - - - - - - 18,2 -

  Mysidacea - 96 4 19,6 45,3 7,2 1 5,4 69,9

  Hyperia sp. - - - 23,8 5,6 - - - -

  Gammaridea - - - 2,7 - 2,8 1 0,4 5,1

  Copepoda 90 - - 6,7 - 56,9 - - -

  В тому числі

  Pseudocalanus newmani 35 - - 1,2 - 3,5 - - -

  Epilabidocera amphitrites - - - - - 36,2 - - -

  Centropages abdominalis 25 - - 2,3 - 15,8 - - -

  Decapoda juv. - - - 0,5 - 7,2 - 6,7 -

  Caridea juv. - - - 9,5 47,2 15,6 3 3,5 -

  Cumacea - - - 6,8 - 6,4 - 6,5 5,1

  Chaetognatha - - - 7,1 - 3,6 - - -

  Інші 10 - - 9,0 1,9 0,3 - 0,3 -

  Pisces 4 96 14,3 - - 95 58,9 19,9

  В тому числі

  Ammodytes hexapterus juv. - - 89 14,3 - - - 42,4 19,9

  ІНЖ,% oo 34 167 37 38 95 224 61 57

  Маса їжі 1 жел., Г 0,02 0,31 1,10 0,03 0,10 0,10 0,90 0,10 0,20

  Маса риби, г 5,0 18,6 49,6 6,8 26,5 7,5 40,2 14,9 31,5

  Кількість шлунків / проб 6/1 9/1 10/1 70/6 30/3 16/2 10/1 30/3 10/1

  Таблиця 17

  Склад їжі молоді волосозуба в Брістольському затоці,% по масі

  Table 17

  Diet composition of the juvenile Pacific sandfish in the Bristol Bay,% on weight

  2003 2004 2005 2006

  Компонент їжі 162-166 ° з.д. 159-166 ° з.д. 163 ° з.д. 170 ° з.,

  5-11 см 6-10 см 5-10 см 10-20 <

  Euphausiacea 4,9 14,4 - -

  Amphipoda 5,9 - - -

  Megalopa, Zoea Brachyura 19,8 16,4 - -

  Pisces 69,4 69,2 100 100

  Larva pisces 7,1 - 100

  Theragra chalcogramma juv. 62,3 51,2 - 100

  ІНЖ,% оо 420 601 123 373

  Маса їжі 1 жел. , Г 0,4 0,4 ​​0,1 1,9

  Маса риби, г 8,8 5,5 7,3 49,9

  Кількість шлунків / проб 23/4 26/2 10/1 7/1

  Мал. 3.

  Межгодовая динаміка раціонів молоді риб в східній частині Берингової моря Fig. 3. In-terannual dynamics of diets juvenile fish in the eastern Bering Sea

  збільшилася в 4 рази, біомаса великої фракції в Брістольському шельфовому і нунівакском районах зросла за рахунок великих копепод і Сагітт, а також евфа-узіід, гіперіід, птеропод личинок декапод (Волков та ін., 2004, 2005, 2006в). Вперше з 2003 р частка великої фракції в планктоні співтоваристві склала 60% загальної біомаси, раніше її частка була 20-45%. Біомаса дрібної фракції зменшилася, але була високою (24% загальної біомаси) (Волков та ін., 2006в). Таким чином, зміна структури кормової бази в районі досліджень викликало зміни в раціонах риб, зокрема збільшення частки планктонної їжі.

  Найбільш високий ступінь подібності їжі відзначена між рибами, основу раціонів яких становила молодь минтая. У 2003 р максимально високу харчове схожість існувало між молоддю вугільної риби та бичком Б1врз1аБ ЬІоЬіБ (81%). У молоді вугільної риби в 2003-2006 рр. спостерігалася висока ступінь подібності їжі також з північним одноперие Терпугов, з волосозубом, хоча в 2006 р ці показники знизилися (рис. 4). У 2004-2005 рр. у молоді тріски також відзначені високі значення харчового подібності з вугільної рибою, з волосозубом і північним одноперие Терпугов (81, 86 і 76%), але в 2006 р ступінь подібності була мінімальною, тому що молодь тріски споживала личинок крабів і зоопланктон (див. рис. 2). За рахунок цього збільшилася харчове схожість молоді тріски з мойвою з 0,4-8,5% у попередні роки до 46,0% в 2006 р У мойви і піщанки високу харчове схожість з оселедцем спостерігалося в роки, коли в раціоні оселедця домінувала планктонна їжа. У 2004 і 2006 рр. індекс подібності їжі склав 50-40 і 58-43% в порівнянні з 2003 і

  2003 2004 2005 2006 г.

  ? Copepoda ggEuphausiacea дПрочій зоопланктон

  HTh.chalcogrammajuv. ? Інші риби

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. Минтай 54,3 31,5 20,9 33,7 32,3 33,5 47 43,8 35,7 32,3

  2. Оселедець 18,1 25,6 22,4 16,3 19,6 33,4 33,5 24,4 18

  3. Мойва 10,2 0,4 0 30,8 0 1,6 0 0

  4. Пасічник 2,9 1,1 26,9 3,4 1,9 3,1 0

  5. Тріска 29,8 0 36,9 51,3 49,9 28,7

  6. Вугільна риба ^ ___ 0 51,3 41,6 63,4 81,1

  7. Зуб. корюшка 0 2,0 0 0

  8. Сев.одноп.терпуг ^ ----- 55,8 60,9 50,2

  9. ТерпугЩехадг.Бр.) ^ ----- 60,0 43,7

  10. Волосозуб 62,3

  11. Бичок Blep.bin.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  1. Минтай 60,2 34,2 36,5 46,9 40,4 31,7 41,9 5,3 45,8

  2. Оселедець 50,1 40,0 22,3 12,8 20,2 18 6,7 25,3

  3. Мойва 38 8,1 0 5,0 3,8 15,3 19,4

  4. Пасічник 1,2 0 15,2 1,4 10,7 0

  5. Тріска 80,9 2,3 81,4 4,7 67,0

  6. Вугільна риба 0,2 85,8 0 51,2

  7. Зуб. корюшка 0 10,7 0,7

  8. Сев.одноп.терпуг 0 51,2

  9. Терпуг (Неха ^^ р.) 18,0

  10. Волосозуб

  2005 р.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  1. Минтай 51,9 22,5 14,2 65,3 52,9 61,5 6 0

  2. Оселедець 21,4 27,7 40,0 31,3 71,1 2,3 0,2

  3. Мойва 25 8,5 4,2 6,3 1,3 0

  4. Пасічник 2,7 0 16,5 22 0 Ступінь подібності їжі

  5. Тріска 1 76,2 55,8 1,7 0 0-24% Низька

  6. Вугільна риба 47,7 0 0 25-49% Середня

  7. Зуб. корюшка 2 0 50-74% Висока

  9. Терпуг (Неха ^^ р.) ------- 0 75-100% Дуже висока

  10. Волосозуб "------

  2006 р.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  1. Минтай 59,8 49,1 27,6 52,3 29,8 9,8 24,1 16,5 22,1 9,6 12,4 12,1 3,0

  2. Оселедець 57,6 42,5 44,3 10,4 10,3 0,1 12,4 0,1 10,2 17,1 13 4,1

  3. Мойва 25,4 45,5 6,2 2,4 0 9,4 0 1,1 3,3 3,4 0,8

  4. Пасічник 6,7 6,0 0 0,5 3,4 0 0,3 41,8 29,5 0,8

  5. Тріска 9,2 6,9 7,5 29,2 2,3 17,3 9,6 10,6 10,9

  6. Вугільна риба 0,2 59 9,3 52,3 0 13,1 19,1 3,1

  7. Зуб. корюшка 0 5,2 0 39,1 0 0 0,9

  8. Сев.одноп.терпуг 23,5 71,8 0 23,5 19,2 23,5

  9. ТерпугЩехадг.Бр.) ^ ---- 0 10,9 28,4 41,4 45,2

  10. Волосозуб 0 0 0 0

  11. Навага 0 0 0,9

  12. Окунь 57,4 27,3

  13. Трех.колюшка 40,0

  14. запрора

  Мал. 4. Ступінь подібності загального моря в 2003-2006 рр.

  Fig. 4. Percent diet overlap of fish

  складу їжі риб в in the eastern Bering

  східній частині Берингової Sea in 2003-2006

  2005 рр. (18-26 і 21-28%). У 2006 р ступінь подібності їжі зросла у мойви та молоді минтая (49% проти 22-34% в попередні роки, див. Рис. 4). У всі роки досліджень (2003-2006) у молоді минтая і оселедця спостерігалася висока ступінь подібності їжі, на рівні 52-60%. Ступінь подібності їжі показує можливий обсяг конкуренції між видами. Міжвидова конкуренція відбивається на показниках харчування, і однією з непрямих оцінок конкуренції є нагодований риб. Численна молодь минтая харчувалася інтенсивно, ІНЖ був високим (див. Табл. 2-5). У той же час у молоді оселедця довжиною 10-20 см в усі роки досліджень нагодований риб була невисокою (див. Табл. 7-10), тому найбільш сприятливі умови відгодівлі спостерігалися для молоді минтая. При великій кількості кормових ресурсів високі значення харчового подібності не завжди свідчать про напруженість харчових відносин (Кузнєцова, 2005). У 2003, 2004 і 2005 рр. відзначалася висока біомаса молоді минтая - відповідно 745,29, 1667,04 і 1644,67 кг / км2 (неопубл. дані O.A. Іванова). У 2003-2005 рр. у риб, схожість їжі яких було максимальним за рахунок споживання ними молоді минтая, харчові відношення не

  були напруженими, так як вони активно харчувалися і ІНЖ був високим. У 2006 р у минтая і оселедця низькі значення подібності їжі з іншими рибами свідчать про розбіжність спектрів харчування і про відсутність вираженої конкуренції. При зниженні біомаси молоді минтая в 2006 р спостерігалося збільшення біомаси великої фракції зоопланктону, і частина риб перейшла на харчування великим зоопланктоном. У той же час у молоді оселедця і минтая можлива напруженість харчових відносин з мойвою за рахунок збільшення споживання евфаузіід.

  Зміни раціонів молоді риб в 2006 р пов'язані зі змінами в планктоні співтоваристві досліджуваного району. Високий ступінь подібності їжі спостерігалася у молоді минтая і оселедця в усі роки досліджень (2003-2006). У районах досліджень для молоді минтая спостерігалися найбільш сприятливі умови відгодівлі.

  література

  Борець Л.А. Донні іхтіоцени російського шельфу далекосхідних морів: склад, структура, елементи функціонування і промислове значення. - Владивосток: ТІНРО-центр, 1997. - 217 с.

  Волков О.Ф., Горбатенко K.M., Ефимкин А.Я. Стратегія харчування минтая // Изв. ТІНРО. - 1990. - Т. 111. - С. 123-132.

  Волков О.Ф., Ефимкин А.Я. Добова ритміка харчування і добові харчові раціони планктоноядних риб Берингової моря в осінній період // Харчування морських риб і використання кормової бази як елементи промислового прогнозування: Тез. доп. Всесоюз. науч. конф. - Мурманськ, 1988. - С. 35-36.

  Волков О.Ф., Ефимкин А.Я., Кузнєцова Н.А., Слабинський А.М. Характеристика планктонного спільноти Берингової моря в осінній період 2003 р (результати роботи російсько-японсько-американської експедиції за програмою "BASIS") // Изв. ТІНРО. - 2004. - Т. 139. - С. 282-307.

  Волков О.Ф., Косенок Н.С., Кузнєцова Н.А. Результати досліджень осіннього харчування тихоокеанських лососів в 2002-2004 рр. за програмою "BASIS" // Изв. ТІНРО. - 2006а. - Т. 144.- С. 198-218.

  Волков О.Ф., Кузнєцова Н.А., Косенок Н.С. Дослідження по харчуванню лососів в 2006 р за програмою "BASIS" // Бюл. № 1 реалізації "Концепції далекосхідної басейнової програми вивчення тихоокеанських лососів" ТІНРО. - Владивосток: ТІНРО-центр, 2006б. - С. 143-150.

  Волков О.Ф., Кузнєцова Н.А., Слабинський А.М. Стан планктонних угруповань Берингової моря і прилеглих вод Тихого океану за результатами роботи експедиції "BASIS-2006" // Бюл. № 1 реалізації "Концепції далекосхідної басейнової програми вивчення тихоокеанських лососів" ТІНРО. - Владивосток: ТІНРО-центр, 2006в. - С. 138-142.

  Волков О.Ф., Кузнєцова Н.А., Слабинський А.М. Структура планктонного спільноти Берингової моря в літньо-осінній період (підсумки 3-річної роботи російсько-японсько-американської експедиції за програмою "BASIS") // Изв. ТІНРО. - 2005. - Т. 143. - С. 219-239.

  Ефимкин А.Я. Харчування минтая (Theragra chalcogramma) в північно-західній частині Берингової моря в літній період 2002 р // Изв. ТІНРО. - 2005. - Т. 143. - С. 189-195.

  Ефимкин А.Я., Волков О.Ф., Кузнєцова Н.А. Харчування тихоокеанських лососів в Беринговому морі в осінній період 2003 р // Изв. ТІНРО. - 2004. - Т. 139. - С. 370-387.

  Звєрькова Л.М. Минтай. Біологія, стан запасів. - Владивосток: ТІНРО-центр, 2003. - 247 с.

  Золотов О.Г. Північний одноперие терпуг // Біологічні ресурси Тихого океану. - М .: Наука, 1986. - С. 310-319.

  Кодола К.С. Особливості біології та розподілу вугільної риби (Anoplopoma fimbria Pall.) // Изв. ТІНРО. - 1976. - Т. 100. - С. 19-42.

  Кодола К.С. Вугільна риба // Біологічні ресурси Тихого океану. - М .: Наука, 1986. - С. 328-340.

  Кузнєцова Н.А. Харчування деяких планктоноядних риб в Охотському морі в літній період // Изв. ТІНРО. - 1997. - Т. 122. - С. 255-275.

  Кузнєцова Н.А. Харчування і харчові відносини нектону в епіпелагіалі північній частині Охотського моря. - Владивосток: ТІНРО-центр, 2005. - 253 с.

  Напазаков В.В., Чучукало В.І., Кузнєцова Н.А. та ін. Харчування і деякі риси екології тріскових риб західній частині Берингової моря в літньо-осінній період // Изв. ТІНРО. - 2001. - Т. 128. - С. 908-928.

  Керівництво по вивченню харчування риб / Упоряд. В.І. Чучукало і А.Ф. Волков. - Владивосток: ТІНРО, 1986. - 32 с.

  Семененко Л.І. Харчування тихоокеанської наваги в зимово-весняний період // Изв. ТІНРО. - 1970. - Т. 71. - С. 79-96.

  Чучукало В.І. Харчування і харчові відносини нектону і нектобентоса в далекосхідних морях. - Владивосток: ТІНРО-центр, 2006. - 484 с.

  Шунтів В.П., Волков О.Ф., Темних О.С., Дулепова Є.П. Минтай в екосистемах далекосхідних морів. - Владивосток: ТІНРО, 1993. - 426 с.

  Yang M-S. Food habits of the important groundfishes in the Aleutian Islands in 1994 and 1997. - Alaska Fish. Sci. Cent., Mar. Fish. Processed Rep, 2003. - 231 p.

  Надійшла до редакції 27.04.07 р.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити