Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Сибірський медичний журнал (Томськ)

  Наукова стаття на тему 'Зміст міжрегіональної наради «Проблеми та шляхи вдосконалення надання високо: технологічною медичної допомоги населенню Уралу, Сибіру і Далекого Сходу», Томськ, 24 червня 2010 г.'

  Текст наукової роботи на тему «Матеріали міжрегіональної наради« Проблеми та шляхи вдосконалення надання високо: технологічною медичної допомоги населенню Уралу, Сибіру і Далекого Сходу », Томськ, 24 червня 2010 г.»

  ?Матеріали Міжрегіонального наради «ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ високотехнологічної медичної допомоги населенню УРАЛА, СИБИРИ І ДАЛЕКОГО СХОДУ», Томськ, 24 червня 2010 р.

  Пансері »(КГУЗ АККД) (включаючи пацієнтів, спрямованих на лікування в Федеральні центри за межі краю), складали не більше 29% від рекомендованих ВООЗ. Черга на планове оперативне лікування становила понад 1000 пацієнтів. Щорічно, не дочекавшись операції, 7%, хто її потребує хворих вмирали, а 21% ставали неоперабельними. Тривале очікування операції істотно знижувало ефективність хірургічного лікування. Збільшувалася кількість ускладнень і тривалість перебування пацієнта в стаціонарі, відповідно, лікування «запущеного» хворого обходилося в 1,5-2 рази дорожче.

  Декларованим принципом російського охорони здоров'я залишається його державний характер, що забезпечує надання загальнодоступної, безкоштовної та кваліфікованої медичної допомоги. Ініціативи Президента РФ щодо підвищення доступності високотехнологічної медичної допомоги (ВМП) радикально змінили ситуацію.

  У 2007 р став до ладу реконструйований реанімаційно-хірургічний комплекс Алтайського крайового кардіологічного диспансеру, матеріально-технічне оснащення та кадровий потенціал якого дозволили надавати кардіохірургічну допомогу в розмірах, які значно перевищують показники минулих років. Цьому сприяло отримання ліцензії на надання ВМП за профілем «серцево-судинна хірургія» і надання КГУЗ АККД з 2008 р державного завдання на даний вид допомоги з фінансуванням з крайового і федерального бюджетів.

  Динаміка обсягів ВМП в КГУЗ АККД за основними видами кардіохірургічних втручань представлена ​​в таблиці.

  НАДАННЯ високотехнологічної медичної допомоги ПО КАРДІОХІРУРГІЇ ЖИТЕЛЯМ Алтайського краю

  Гридасов В.Ф.

  КГУЗ Алтайський крайовий кардіологічний диспансер, Барнаул

  За даними офіційної статистики, хвороби системи кровообігу (ХСК) займають провідне місце в структурі захворюваності дорослого населення Алтайського краю. Рівень поширеності ХСК за період з 2007 по 2009 рр. мав безперервне зростання і в 2009 р склав 532 на 1 тис. дорослого населення, що в 2 рази перевищує среднероссійскій показник. Щорічно збільшується кількість виявлених хворих основними кардіологічними захворюваннями, які є головними причинами інвалідизації і смертності дорослого населення. Так, за останні 3 роки в краї кількість пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) зросла на 56 тисяч, з гіпертонічною хворобою - на 118 тисяч. При цьому щорічно понад 2600 жителів Алтайського краю потребують кардіохірургічної допомоги. До 2007 року обсяги цієї допомоги в Крайовому державній установі «Алтайський крайовий кардіологічний дис-

  Вид ВМП 2007 2008 2009 р.

  1 Операції з штучним кровообігом 288 589 703

  Аортокоронарне шунтування 151 390 529

  Протезування клапанів серця 75 134 120

  2 Імплантація кардіостимулятора 260 299 324

  3 Черезшкірні ендоваскулярні втручання, всього 389 743 1024

  з них екстрених 283 447 551

  4 Стентірованіє коронарних артерій 55 257 696

  5 Ендоваскулярне закриття дефекту міжпередсердної перегородки 12 6 23

  РАЗОМ 949 1631 2051

  Як видно з таблиці, має місце щорічне збільшення державного завдання. У порівнянні з 2008 р обсяги ВМП за профілем «серцево-судинна хірургія» зросли в 1,25 рази, в порівнянні з 2007 р - зростання склало 216%. Оперативна активність досягла 97%. Також в 2009 р виконано близько 60 кардіохірургічних втручань високої категорії складності (багатоклапанні протезування, клапанне протезування + аортокоронарне шунтування (АКШ), АКШ + Анев-різмектомія і т.д.).

  Збільшення оперативної активності призвело до зако-

  номерному зниження післяопераційної летальності. При кардіохірургічних операціях по ВМП цей показник склав 4%, що вкладається в рамки, допустимі для центрів, що надають даний вид медичної допомоги.

  У КГУЗ АККД працює цілодобова служба екстреної ендоваскулярної допомоги при гострому інфаркті міокарда. З лютого 2008 р завдяки збільшенню фінансування за цільовою програмою «Кардіохірургія», надання допомоги хворим з гострим коронарним синдромом (ГКС) проводиться відповідно до міжнародних рекомендацій і стандартів.

  2007 2008 2009 р.

  Кількість хворих з ОКС в м Барнаулі, 1508 1610 1854

  з них з ГІМ 893 880 1014

  Екстрена коронарографія 547 779 864

  Екстрені черезшкірні втручання

  (БАП і стентування) 389 447 551

  з них при гострому інфаркті міокарда 283 386 441

  Кількість діагностичних і лікувальних ендоваску-лярних втручань зростає щороку. Стаціонарна летальність при таких методиках у хворих з ОКС склала 2,5%, що в 1,8 рази менше, ніж в 2007 р.

  З метою контролю ефективності лікування хворих в КГУЗ АККД проводиться моніторинг пацієнтів, які отримали ВМП за профілем «серцево-судинна хірургія». Сформовано Регістр, який ведеться в кабінеті відновного лікування (КВЛ). Всі пацієнти, які зазнали кардіохірургічної допомоги, в день виписки зі стаціонару реєструються в КВЛ, де дані всіх етапів їх лікування та реабілітації вносяться до Реєстру, призначається дата наступної консультації.

  Ведення Реєстру та моніторинг ефективності лікувально-реабілітаційного впливу проводиться спільно з КГУЗ «Керуюча компанія медичного кластера Алтайського краю» на основі реєстрів пролікованих пацієнтів.

  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ диспансерного спостереження за пацієнтами, що перенесли стентування КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ

  Дашібалова Т.Л., Дамбаев А.І., Лудупова Е.Ю.

  Республіканська клінічна лікарня ім. Н.А. Семашко, Улан-Уде

  Мета даного дослідження: проаналізувати віддалені результати коронарного стентування і фактори, що впливають на них.

  Матеріал і методи. Проаналізовано 274 закінчених випадку планового коронарного стентування із застосуванням стентів з лікарським покриттям (Endeavor, Cypher, EGA TAX). Оперативні втручання проводились у відділенні Рентгенохірургічне діагностики і лікування (РХМДіЛ). Диспансерне спостереження здійснювалося хірургами відділення РХМДіЛ і кардіологом відділення серцево-судинної хірургії.

  При виписці зі стаціонару пацієнтові давалися такі рекомендації: спостереження кардіолога за місцем проживання, дотримання режиму харчування, щомісячний контроль холестерину крові, ЕКГ, постійний прийом симвастатину, прийом клопідогрелю в дозуванні 75 мг щодня протягом 12 місяців і ін. Призначалася явка на прийом до оперує хірурга: для жителів міста з періодичністю 1 раз в 2 місяці, для жителів села - 1 раз в квартал.

  У критерії диспансерного спостереження були включені:

  1. Прізвище, ім'я, по батькові, вік, стать.

  2. Діагноз.

  3. Дата коронарного стентування з коротким описом операції (кількість стентів, вид стента, оперированная гілка коронарної артерії).

  4. Наявність факторів ризику: цукровий діабет, гіперхо-лестерінемія, артеріальна гіпертензія, ожиріння.

  5. Прийом клопідогрелю.

  6. Прийом симвастатину.

  7. Контроль ЕКГ.

  8. Контроль рівня холестерину.

  9. Спостереження кардіолога або терапевта за місцем проживання.

  10. Контрольна коронарографія, терміни після операції.

  11. Необхідність повторного оперативного втручання, вид, терміни.

  12. Наявність тромбозу стента, терміни після операції.

  13. Наявність рестеноза, терміни після операції. Термін спостереження склав 24 місяці. Були отримані наступні результати:

  1. Тромбоз стента мався на 13 випадках (4,7%), у всіх випадках підгострий. У 7 пацієнтів із супутнім цукровим діабетом. Всі пацієнти перенесли повторне оперативне втручання (рестентірованія, аортокоронарне шунтування).

  2. рестенозов в стенті мався на 11 випадках (4%): у 9 випадках - в перші 12 місяців, в 2 випадках - на другому році після стентування. Всі пацієнти перенесли повторне оперативне втручання (рестентірова-ня, аортокоронарне шунтування).

  3. Регулярний прийом клопідогрелю був тільки в 67% випадків, що пов'язано з недоступністю вартості препарату, особливо для жителів села.

  4. Контроль рівня холестерину з адекватною корекцією прийому симвастатину був в 64% випадків.

  5. Спостереження лікаря кардіолога за місцем проживання мало місце в 50% випадків.

  6. Повторна коронарографія за показаннями проведена у 50% пацієнтів.

  За результатами дослідження були розроблені інформаційні листи з ведення хворих, які перенесли оперативні втручання на коронарних артеріях, для дільничних, районних терапевтів, кардіологів. Створено «коронарний клуб» - школа здоров'я для пацієнтів, які перенесли коронарне стентування і аортокоронар-ве шунтування, з метою підвищення рівня освіченості населення в питаннях розвитку і лікування іше-мічного хвороби серця, пропаганди здорового способу життя.

  Проблема диспансерного спостереження за пацієнтами, які отримали високотехнологічну медичну допомогу, є актуальною. Необхідно забезпечити регулярне спеціалізоване спостереження за пацієнтом після операції з аналізом і інтерпретацією фізікаль-них та інструментальних даних для своєчасної корекції лікування. Це дозволить подовжити терміни клінічної ремісії, поліпшити якість життя і задоволеність пацієнта від спілкування з медичної середовищем.

  ОРГАНІЗАЦІЯ надання високотехнологічної кардіохірургічної допомоги в Хабаровському краї: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НА поліклінічному етапі

  Зайцева Т.В., Лукьянчикова В.Ф., Поляков К.В.

  ГУОЗ Крайова клінічна лікарня №1

  ім. проф. С.І. Сергєєва;

  Крайовий клінічний кардіологічний центр,

  Хабаровськ

  У Хабаровському краї захворюваність на інфаркт міокарда за останні п'ять років вище, ніж в середньому по Російській Федерації і по Далекосхідному федеральному округу. У структурі смертності та серед причин виходу на інвалідність хвороби системи кровообігу стійко займають перше місце. Кардіохірургічна допомогу - це етап в комплексному лікуванні хворих з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Метою нашої роботи було створення єдиної системи в організації кардіохірургічної допомоги населенню Хабаровського краю. Порядок надання допомоги збудований з дотриманням принципів наступності на всіх етапах: поліклінічному, стаціонарному з проведенням високотехнологічних хірургічних операцій, реабілітаційному. Крайовий клінічний кардіологічний центр (КККЦ) м Хабаровська, працює на базі ГУОЗ Крайова клінічна лікарня №1 ім. проф. С.І. Сергєєва, в КККЦ виконуються 16 з 24 високотехнологічних видів медичної допомоги по розділу «серцево-судинна хірургія», щорічно визначаються нормативними документами Міністерства охорони здоров'я РФ.

  Матеріал і методи. Ми адаптували деякі інноваційні клініко-організаційні технології інших кардіологічних центрів РФ може бути застосовано до наших умов, з огляду на останні накази з надання високотехнологічної медичної допомоги (ВМП) Мінздоровсоцрозвитку РФ і Міністерства охорони здоров'я Хабаровського краю.

  Інструментом для впровадження в роботу нових технологій було створення регістрів хворих, ведення листів очікування, тобто системи моніторингу пацієнтів, які потребують надання ВМП, як у відділеннях Крайової клінічної лікарні №1, так і в ФСМУ. Ці регістри формуються на підставі аналізу виписок з історій хвороби кардіотерапевтіческого і кардіохірургічних-го відділень, відділення хірургії магістральних судин. Інформація про моніторинг таких пацієнтів передається в ЛПУ краю за місцем проживання хворих. В кар-

  діологіческом поліклінічному відділенні також ведеться картотека і динамічне спостереження за групами хворих Хабаровського краю зі складними формами ССЗ, за пацієнтами до і після оперативного лікування, за хворими, яким в перспективі планується оперативне лікування (в тому числі за дітьми з вродженими вадами серця).

  З метою підвищення ефективності роботи відділень КККЦ ми пропонуємо модель ведення пацієнтів на поліклінічному рівні з виділенням етапів і розмежуванням функцій кожного:

  I етап - дільничний терапевт територіальної поли-

  клініки.

  II етап - кардіолог територіальної поліклініки (при

  його відсутності - завідувач терапевтичним відділенням).

  III етап - кардіолог крайового кардіоцентру консульта-

  тивно-діагностичної поліклініки Крайової клінічної лікарні №1.

  Основними принципами інноваційних технологій є: етапність, наступність, стандартизація в наданні медичної допомоги кардіологічному хворому, високий професіоналізм лікарів, своєчасна інформованість і навчання медичних працівників.

  З цією метою співробітниками Кардіоцентру підготовлені 6 інформаційно-методичних листів, цикл лекцій і практичних занять для фахівців охорони здоров'я Хабаровського краю ( «Діагностичні та лікувальні можливості Крайового клінічного кардіологічного центру», «Організація надання високотехнологічної кардіохірургічної допомоги в Хабаровському краї», «Свідчення для коронароангиографии» та ін.). Терапевти і кардіологи навчаються на циклах сертифікаційного удосконалення для лікарів в ГОУ ДПО Інститут підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я.

  Крім того, підвищення якості надання кардіохі-рургіческое допомоги передбачає вирішення найважливіших питань, в першу чергу, наукового прогнозування розвитку кардіологічної служби на основі вивчення потреби регіону в установах кардіологічного профілю, в матеріально-технічному забезпеченні, в наукових і лікарських кадрах. Обґрунтовано необхідність впровадження наукових досягнень кардіології в практику охорони здоров'я, в тому числі оптимальні організаційні технології забезпечення наступності на всіх етапах.

  Висновки. Пріоритетне значення набуває розробка наукових основ диспансеризації кардіологічних хворих, засобів і методів автоматизації, комп'ютеризації процесів виявлення хворих, спостереження за ними. Поряд з цим потребують подальшого вивчення питання, що стосуються структури кардіологічної служби; факторів, що впливають на ті чи інші порушення медичної допомоги та ефективність використання ресурсів; методики планування кардіохірургічної допомоги; комплексної експертизи якості надання стаціонарної кардіологічної та кардіохірургічної допомоги, взаємозв'язку з догоспітальному етапі; причинно-наслідкових зв'язків між елементами кардіологічної служби охорони здоров'я території; організації

  і визначення потреби в високотехнологічні методи лікування; системного підходу до проблеми вторинної профілактики ССЗ.

  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ПАЦІЄНТІВ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО потреби в НАДАННІ високотехнологічної медичної допомоги ПО профілем «Серцево-судинна ХІРУРГІЯ»

  Комарова О.В., Недосека К.В., Насонов С.В., Шульженко Е.Е., Переверзіна Н.А.

  КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, Барнаул

  Виявлення хворих, які потребують надання високотехнологічної медичної допомоги (ВМП) за профілем «серцево-судинна хірургія», в Алтайському краї зберігає свою актуальність. Незважаючи на зниження смертності від захворювань системи кровообігу за останні 2 роки з 831,1 до 804,7 на 100 тис. Населення, рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу в краї залишається досить високим - 441,6 на 1 тис. Населення.

  В рамках кластерного підходу організації охорони здоров'я Алтайського краю з метою своєчасності надання і підвищення доступності ВМП жителям регіону Крайовим державною установою охорони здоров'я Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера спільно з Головним управлінням Алтайського краю з охорони здоров'я і фармацевтичної діяльності розроблений і впроваджується на всій території краю проект по виявлення та відбору хворих для направлення на консультацію в КГУЗ Алтайський крайовий кардіологічний диспансер (спеціалізована установа, що надає ВМП за рахунок коштів федерального й крайового бюджетів) для вирішення питання про потребу в наданні того чи іншого виду ВМП «кардіохірургічного» профілю.

  У зв'язку з цим був розроблений алгоритм виявлення та порядок направлення пацієнтів на консультацію до кардіолога в спеціалізований заклад для вирішення питання про надання ВМП.

  Алгоритм виявлення включає в себе перелік показань (в тому числі групи диспансерного обліку) та обов'язкового стандартного обстеження для направлення до кардіолога, що дозволяє позбавити спеціалізований заклад від проведення рутинних досліджень і скоротити час, необхідний для остаточного прийняття рішення про потребу в наданні ВМП.

  Порядок направлення включає в себе належне оформлення необхідної медичної документації, запис пацієнта після проведення повного обсягу обстежень на консультацію через лікарсько-диспетчерську службу КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, що має окремі талони до кардіолога для такої консультації і надалі відстежує її результат за допомогою АРМ «Поліклініка» в корпоративної мережі передачі даних.

  У кожній установі первинної ланки призначений лікар, відповідальний за даний напрямок роботи (як правило, лікар-кардіолог, завідувач поліклінікою або районний терапевт), який здійснює взаємодію з лікарсько-диспетчерською службою КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, яка координує роботу проекту. У КГУЗ Алтайський крайовий кардіологічний диспансер для таких пацієнтів створена «зелена вулиця» - окреме вікно реєстратури, проведення необхідних додаткових обстежень в день звернення, оперативне надання інформації про результати консультації у лікарсько-диспетчерську службу КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера. Все це позбавляє пацієнта від необхідності кількаразового відвідування кардіологічного диспансеру, що важливо для жителів віддалених районів Алтайського краю.

  Крім інтенсифікації роботи по виявленню і мали піти на консультацію таких хворих проект передбачає матеріальне стимулювання роботи лікарів лікувальних установ, що надають первинну медико-санітарну допомогу, причому як дільничної служби, так і лікарів «вузького» профілю - кардіологів, районних терапевтів та інших, що беруть участь в цій роботі, за рахунок коштів Територіального фонду обов'язкового медичного страхування (ТФОМС) Алтайського краю. Незважаючи на те, що в Алтайському краї з II півріччя 2009 р застосовується принцип подушного фінансування лікувальних установ, Головним управлінням Алтайського краю з охорони здоров'я і фармацевтичної діяльності спільно з ТФОМС Алтайського краю досягнуто згоди про виплати стимулюючого характеру понад подушного фінансування за кожного виявленого і спрямованого на консультацію пацієнта за умови включення його в крайової регістр осіб, які потребують надання ВМП за профілем «серцево-судинна хірургія». Включення в даний регістр здійснюється за результатами консультацій, не включаються до реєстру пацієнти, ВМП яким не відображено. Таким чином, КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера здійснює координацію роботи ЛПУ всіх рівнів, а також маршрутизацію пацієнта від моменту його виявлення до госпіталізації в спеціалізований заклад або включення в «Лист очікування надання ВМП».

  Оплата за виявленого і спрямованого таким чином пацієнта здійснюється за узгодженим з ТФОМС Алтайського краю тарифу «комплексне медичне обстеження», розмір якого становить 260 рублів за кожного пацієнта. Для оплати КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера щомісяця передає в ТФОМС Алтайського краю регістр осіб, які потребують надання ВМП, а також повідомляє про це установи первинної ланки з метою внесення таких пацієнтів до реєстрів на оплату послуг за рахунок коштів ОМС за тарифом « комплексне медичне обстеження ».

  З початку 2010 року по теперішній час в проекті беруть участь 18 закладів охорони здоров'я первинної ланки. За I квартал 2010 р було направлено 108 осіб, з них:

  - 63 (58,3%) потребують проведення спеціального до-

  обстеження для вирішення питання про надання ВМП

  (Коронароангиографии, ехокардіографії, добове

  моніторування і т.д.);

  - 19 (17,6%) госпіталізовані безпосередньо на ВМП;

  - 12 (11,1%) відмовилися від ВМП або дообстеження;

  - 7 (6,5%) ВМП не відображено;

  - 7 (6,5%) не з'явилися на консультацію.

  Відповідно до реєстру осіб, які потребують надання ВМП, включено 95 осіб.

  Таким чином, запроваджений в охороні здоров'я Алтайського краю проект дозволить оптимізувати роботу установ всіх рівнів по виявленню хворих, які потребують надання ВМП, стимулювати роботу лікарів закладів первинної ланки, зняти «рутинну» навантаження з кардіологічного диспансеру, а найголовніше, позбавить пацієнтів від зайвих «ходінь по лікарях ».

  ІННОВАЦІЙНИЙ кластерного підходу в НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖИТЕЛЯМ Алтайського краю

  Насонов С.В., Еликомов В.А.

  КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, Барнаул

  Стратегія соціально-економічного розвитку краю на період до 2025 року визначає як основний інноваційний вектор розвиток галузей соціальної сфери, в тому числі і охорони здоров'я. В Алтайському краї з 2005 р високими темпами йдуть процеси системного реформування охорони здоров'я - як первинної, так і спеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги. Специфічним для краю є висока частка сільського населення (46,4%), расселенного на великій території (14,9 чол. / Км2). Основне завдання - забезпечити равнодоступность медичної допомоги для всіх жителів краю. На Четвертому з'їзді лікарів Алтайського краю (липень 2008 року) Губернатор Алтайського краю А.Б. Карлін акцентував: «Не хворий повинен ходити навколо лікарень і поліклінік, а професіонали-медики вести хворого від першого візиту до зцілення». Національний проект «Здоров'я», федеральні програми, зусилля Адміністрації краю дозволили активно створювати сучасну матеріальну базу охорони здоров'я, здатну забезпечити високий лікувально-діагностичний рівень ЛПУ. На стан здоров'я населення та демографічну ситуацію в краї істотно впливає ряд специфічних чинників: радіаційний вплив і «генетичний ефект», обумовлені ядерними вибухами на Семипалатинському дослідному полігоні, а також вікова структура населення - з більш високою, ніж в середньому по СФО, часткою осіб старшого віку. Вплив цих факторів багато в чому зумовило значно вищий, ніж в РФ і СФО рівень захворюваності по найважливіших видах патологій, таким, як новоутворення, хвороби крові, ендокринної системи та системи кровообігу, хвороби органів дихання, вроджені аномалії. Зростає число пацієнтів з множинним характером захворювань. У зв'язку з цим населення краю має

  більш високу потребу в обсягах медичної допомоги, в тому числі спеціалізованої та високотехнологічної. Разом з тим ми не можемо безмежно збільшувати кількість медичних установ, які надають ці види допомоги. Полінозологічний характер патології у значної частини пацієнтів диктує необхідність надання спеціалізованої та високотехнологічної медичної допомоги (ВМП) в умовах більш тісного технологічного інтеграції медичних установ. Ми вважаємо, що найбільш ефективною формою такої інтеграції є медичні кластери. Медичний кластер - це група взаємопов'язаних організацій, що діють у сфері охорони здоров'я і взаємодоповнюють один одного, яка забезпечує ВМП населенню у вигляді спеціалізованих, інноваційних медичних технологічних ланцюжків з відбору, лікування, реабілітації та диспансерного спостереження пацієнтів з метою відновлення їх здоров'я. Першочергова задача - максимально ефективно використовувати наявні і залучені в галузь ресурси. Ідеологія кластерного підходу до організації медичної допомоги населенню проста - залучені в зцілення людини медичні сили, від кабінету первинного огляду до високотехнологічного центру повинні бути гармонійно пов'язані в єдиний комплекс. Єдине управління, єдині методичні підходи, зосередження засобів і сил - все для ефективного лікування пацієнта в одному місці і в найкоротші терміни. Своєрідний конвеєр знань, високих технологій і людського участі покликаний забезпечити доступність і якість надання медичної допомоги. Кластерний підхід зажадав вироблення ще однієї інновації - механізму ведення хворого по всій медичної ланцюжку - від першого прийому лікарем до повної реабілітації. Для її реалізації з початку 2008 р створена і функціонує лікарсько-диспетчерська служба. Її відмінні риси: укомплектованість фахівцями вищої кваліфікації, наділеними достатніми оперативними повноваженнями в галузі управління; пряму взаємодію з міні-диспетчерськими службами на муніципальному рівні; зосередженість на спеціалізованій і високотехнологічної допомоги, широке застосування можливостей телемедицини, сучасних інформаційних технологій, виїзних форм роботи. Такий підхід дозволив домогтися зрозумілої і логічною ув'язки всього процесу лікування з кінцевим результатом. В даний час в поліклініках всіх 60 ЦРЛ краю впроваджена система дистанційної попереднім записом пацієнтів на консультативні прийоми в крайові ЛПУ. Протягом 2009 р попереднім записом скористалися 67231 пацієнт. На виконання розпорядження Адміністрації Алтайського краю від 23.05.2009 р №169-р завершено формування корпоративної мережі передачі даних, яка оплачується централізовано з четвертого кварталу 2009 р.

  Оператором виконання програм зі створення єдиної лікарсько-диспетчерської служби, централізації ряду лікувально-діагностичних служб та обслуговуючих структур в медичному кластері виступає КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, яка розробляє державні завдання для виконавців програм, здійснює постійний моніторинг досягнення індикативних

  показників, визначає шляхи підвищення ефективності технологічних кластерних ланцюжків. За чотири роки обсяги наданої високотехнологічної медичної допомоги жителям краю збільшилися в 9 разів. З 2008 р фінансування ВМП виділено окремим рядком у законі про бюджет Алтайського краю. У 2009 р профінансовано 228,9 млн руб. з крайового і 61,2 млн руб. з федерального бюджетів. На 2010 р заплановано 197,4 млн руб. з крайового і 115,4 млн руб. з Федерального бюджетів. З 2009 р збільшилася доступність ВМП для сільських жителів краю, їх частка склала 51% від числа пролікованих (у 2008 році - 29%). У 2009 р ВМП отримали 4696 жителів краю, в тому числі в федеральних центрах - 1652 чол., В крайових - 3044 чол., З них 2486 за рахунок коштів крайового бюджету, а в 2010 році планується надати ВМП вже 6 тис. Чоловік , в тому числі в клініках краю - 3065 чол., що вказує на достатній рівень доступності ВМП при відсутності в регіоні Федеральних центрів. В рамках реалізації кластерного підходу в 2009 р впроваджена мотивація фахівців ЛПУ краю понад подушного фінансування (260 руб.) За включення пацієнтів в регістри по кардіології, предінсульту, передраку, а також вагітних. КГУЗ Медичний центр здійснює медико-економічну оцінку ВМП, наданої в Алтайському краї; коригування стандартів, тарифів, державного завдання кожному ЛПУ за рахунок коштів крайового бюджету (квоти ЛПУ в 2009 р план - 1891; факт - 2499). У минулому році організований щомісячний персоніфікований моніторинг хворих за місцем проживання після всіх видів ВМП, з використанням корпоративної мережі передачі даних. Станом на 01.05.2010 р моні-Торір 2670 громадян і база продовжує доповнюватися в on-line режимі. Таким чином, основними цілями впровадження кластерних моделей охорони здоров'я в краї є підвищення якості медичної допомоги і забезпечення її рівнодоступності для сільських і міських жителів, що направлено, в кінцевому підсумку, на підвищення якості життя і здоров'я жителів, а також на зниження смертності та інвалідизації. Найважливішим індикатором підвищення якості життя населення з 2006 р стала позитивна динаміка демографічних показників. Рівень народжуваності за період з 2006 по 2009 рр. виріс на 23,8% (з 10,1 у 2005 році до 12,4 в 2009 р на 1 тис. нас.). Показник загальної смертності знизився на 5,9% (з 15,2 у 2005 році до 14,3 в 2009 р на 1 тис. Нас.), Смертність працездатного населення знизилася на 14,6% (з 715,6 в 2006 м до 611,3 в 2009 р на 100 тис. нас. працездатного віку), показник малюкової смертності знизився на 22,3% (з 11,2 в 2006 році до 8,7 у 2009 р на 1 тис. живонароджених). Більш значним стало зниження спаду населення за рахунок процесів природного руху, показник природного приросту зріс в 2,8 рази (з 5,1 в 2006 р, до 1,9 в 2009 р).

  ЄДИНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ високотехнологічної медичної допомоги в Алтайському краї

  Недосека К.В., Комарова О.В., Насонов С.В., Шульженко Е.Е., Переверзіна Н.А.

  КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, Барнаул

  В рамках розвитку в охороні здоров'я Алтайського краю системи інформатизації та з метою створення в краї єдиної інформаційної системи моніторингу високотехнологічної медичної допомоги (ВМП) КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера було сформовано технічне завдання на розробку програмного забезпечення «Моніторинг осіб, які очікують і отримали високотехнологічну медичну допомогу »(ВО« Моніторинг ВМП ») на платформі Firebird, призначене для використання в складі існуючих в Алтайському краї медичних інформаційних систем і являє собою сукупність автоматизованих робочих місць в корпоративній мережі передачі даних, яка об'єднує всі лікувальні установи краю. Розроблене програмне забезпечення дозволяє організувати диспансерне спостереження за хворими, які отримали ВМП, в період їх відновлювального лікування та медичної реабілітації, своєчасний обмін інформацією між лікувальними установами різних рівнів і ряд інших функцій. У I кварталі 2010 р почалося впровадження програмного забезпечення в закладах охорони здоров'я краю.

  Програма в режимі on-line здійснює персоніфікований облік пацієнтів отримали або очікують отримання ВМП.

  В цілому моніторіруется 24 різних показника, частина з яких (паспортні дані, дата надання ВМП, установа, яка надала ВМП і т.п.) є постійними, частина - динамічними (планові і контрольні огляди, стан здоров'я на момент огляду, випадки госпіталізації, тимчасової та стійкої непрацездатності та ряд інших). Динамічні дані в програмі зберігаються наростаючим підсумком, що дозволяє відстежувати їх динаміку.

  Всі користувачі ВО «Моніторинг ВМП» розділені на 4 категорії, які мають різні права та рівні доступу. Установи, що обслуговують пацієнтів за місцем проживання можуть вносити паспортні дані, випадки і результати оглядів, госпіталізацій, терміни тимчасової непрацездатності, дані про санаторно-курортному лікуванні, направленні хворих на МСЕ і результати огляду і ряд інших. Установи, які надають ВМП, вносять відомості про проведені високотехнологічних операціях (період і результат надання ВМП, вид, код виду, вартість), можуть планувати контрольні огляди і вносити їх результати, включати пацієнтів в лист очікування, який автоматично формується програмою. КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера, що здійснює координацію даного напрямку роботи, виступає в ролі адміністратора програми і володіє повними правами на внесення відомостей, їх редагування і видалення. Остання категорія пользо-

  вателей має права перегляду відомостей без будь-яких змін даних, призначена для органів управління охороною здоров'я різного рівня.

  У ВО «Моніторинг ВМП» в повному обсязі реалізовані можливості пошуку, сортування, фільтрації даних, що дозволяє формувати досить широкий спектр статистичних та звітних документів. Дані можуть бути експортовані в табличний редактор MS Office Excel.

  Внесення відомостей і обмін інформацією між установами різних рівнів здійснюється в режимі on-line, що дозволяє установам, які надали ВМП, відстежувати динаміку спостереження за хворим, своєчасність контрольних і планових оглядів, стан здоров'я на момент огляду, а також оперативно приймати рішення про подальшу тактику ведення хворого, наприклад, повторної госпіталізації.

  КГУЗ Медичний центр - керуюча компанія Алтайського медичного кластера крім функцій адміністрування програмного забезпечення вносить відомості про пацієнтів, які отримали ВМП за межами краю, здійснює поточний моніторинг своєчасності спостереження пацієнтів лікувальними установами, що обслуговують хворих за місцем проживання, моніторинг стану здоров'я пацієнтів після отриманої ВМП, знімає з моніторингу пацієнтів з різних причин (після закінчення періоду реабілітації, через смерть хворого, в разі зміни місця проживання і т.д.), а також здійснює моніторинг виконання державного завдання установами краю, що надають ВМП, і веде статистичний облік різних показників, пов'язаних з наданням ВМП.

  Впровадження в Алтайському краї ВО «Моніторинг ВМП» дозволяє систематизувати роботу закладів охорони здоров'я всіх рівнів з питань надання жителям краю ВМП і подальшого їх спостереження, організувати оперативний обмін інформацією між установами, автоматизувати ведення «Листа очікування» надання ВМП, забезпечити поточний моніторинг ситуації, що в сукупності дозволяє скоротити терміни прийняття управлінських рішень для органів управління охороною здоров'я всіх рівнів.

  НАДАННЯ високотехнологічної медичної допомоги ЖИТЕЛЯМ Алтайського краю ПРИ кластерного підходу

  Яковлєв В.В., Насонов С.В., Голдобіна О.А.

  Головне управління Алтайського краю з охорони здоров'я і фармацевтичної діяльності, Барнаул

  Високотехнологічна медична допомога (ВМП) в 2005-2007 рр. виявлялася жителям Алтайського краю тільки за рахунок коштів федерального бюджету в лікувальних установах, які перебувають за межами Алтайського краю. У 2005 р ВМП отримали 529, в 2006 р - 713, в 2007 р - 1377 хворих. У 2007 р отримана перша ліцензія за профілем «травматологія та ортопедія» МУЗ Міська лікарня №1 м Барнаула, яка є філією НІІТО р Новосибірська, розпочато надання ВМП за даним профілем за рахунок коштів федерального бюджету.

  Головним управлінням Алтайського краю з охорони здоров'я і фармацевтичної діяльності були розроблені стандарти, тарифи і індикатори результативності по планованим профілів ВМП. У 2007 р прийнята стратегія медичного забезпечення безпеки дорожнього руху Алтайського краю і система надання медичної допомоги хворим з тяжкою поєднаною травмою з оплатою операцій при поєднаній травмі та нейрохірургічної патології за рахунок коштів крайового бюджету. У 2008 р були отримані ліцензії ГУОЗ Крайова клінічна лікарня за профілями: травматологія та ортопедія, нейрохірургія, серцево-судинна хірургія і КГУЗ Алтайський крайовий кардіологічний диспансер за профілем «серцево-судинна хірургія». З 2008 р фінансування ВМП включено окремим рядком в закон про бюджет Алтайського краю. Постановою Адміністрації Алтайського краю від 28.01.2008 р №38 були визначені правила формування Державного завдання, перелік і завдання кожному ЛПУ, порядок фінансових розрахунків і звітності в державних і муніципальних ЛПУ. 30.09.2008 року постановою АКЗС №638 внесено зміни до закону Алтайського краю про надання медичної допомоги на території від 31.12.2004 р, яке змінило Державну політику при наданні медичної допомоги на території Алтайського краю, засновану на розвитку існуючих і впровадженні інноваційних (в тому числі кластерних) підходів до організації надання медичної допомоги. Постановою Адміністрації Алтайського краю від 17.11.2008 р №438 створено КГУЗ Медичний центр - Керуюча компанія Алтайського медичного кластера, яке покликане здійснювати оперативне управління, організаційне і фінансове забезпечення стандартів і технологій ВМП, ефективне використання наявних і залучених ресурсів, формування груп з високим ризиком виникнення патології, а також моніторіро-вання стану здоров'я громадян, які отримали ВМП. В

  2008 року в установах краю ВМП надана 2499 пацієнтам за рахунок коштів крайового бюджету. За межами краю таку допомогу отримали 1105 осіб. З 2009 р збільшилася доступність ВМП для сільських жителів краю, склавши 51% від числа пролікованих (у 2008 році - 29%). В

  2009 р ВМП отримали 4696 жителів краю, в тому числі в федеральних центрах - 1652 чол., В крайових - 3044 чол., З них 2486 за рахунок коштів крайового бюджету, а в 2010 році планується надати ВМП вже 6 тис. Чоловік. У 2009 р число установ, що мають ліцензії і Державне завдання на різні види ВМП на 2010 р, збільшилася до восьми:

  1. ГУОЗ Крайова клінічна лікарня - за профілями: акушерство і гінекологія, серцево-судинна хірургія, нейрохірургія, трансплантація органів і тканин, онкологія, ендопротезування, травматологія та ортопедія.

  2. КГУЗ Алтайський крайовий кардіологічний диспансер - за профілем серцево-судинна хірургія.

  3. ГУОЗ Крайова офтальмологічна лікарня - за профілем офтальмологія.

  4. МУЗ Міська лікарня №1 м Барнаула - за профілями: ендопротезування, травматологія та ортопедія, нейрохірургія.

  5. МУЗ Міська лікарня №5 м Барнаула - по профі-

  лю абдомінальна хірургія, торакальна хірургія.

  6. МУЗ Міська лікарня №11 м Барнаула - за профілями: ендопротезування, травматологія та ортопедія, урологія.

  7. МУЗ Міська лікарня №12 м Барнаула - за профілями: ендопротезування, травматологія та ортопедія, абдомінальна хірургія.

  8. НУЗ Відділкова клінічна лікарня на станції Барнаул ВАТ «РЖД» м Барнаула - за профілем серцево-судинна хірургія.

  У 2010 р отримана ліцензія КГУЗ Крайова дитяча клінічна лікарня за профілями: абдомінальна хірургія, дитяча хірургія, дитяча урологія, андрологія, неонатологія, педіатрія та травматологія та ортопедія.

  Показники задоволеності і забезпеченості населення Алтайського краю плановим обсягом ВМП за всіма 20 профілів (в абсолютних цифрах), що надається за рахунок коштів крайового і федерального бюджетів, всередині і за межами краю представлені в таблиці.

  Рік Потреба в ВМП (лист очікування) Факт Рівень задоволеності населення

  факт 2006 2037 713 35%

  2007 2700 1377 51%

  2008 6006 3604 60%

  2009 7115 4696 66%

  2010 8630 5955 69%

  план 2011 9185 6613 72%

  2012 9740 7305 75%

  Алтайський край входить в найважливіші програми, що реалізуються в рамках ПНП "Здоров'я": «Реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення надання медичної допомоги хворим із судинними захворюваннями», «Заходи, спрямовані на вдосконалення організації онкологічної допомоги населе-

  нию »,« Заходи щодо розвитку служби крові », а з 2011 р увійде в програму« Підвищення безпеки дорожнього руху »на федеральних трасах, здатну забезпечити високий лікувально-діагностичний рівень медичних установ. На стадії будівництва високотехнологічний центр травматології та ортопедії. Федеральна програма «Підвищення безпеки дорожнього руху» і введення в дію Федерального центру дозволять удосконалювати існуючу в краї систему надання ортопедо допомоги, в тому числі високотехнологічну. У 2010 р продовжена реалізація: ПНП «Здоров'я»; крайової Цільової програми «Демографічний розвиток Алтайського краю на 20082015 рр.»; «Концепції розвитку охорони здоров'я Алтайського краю на період до 2013 г.»; програми інформатизації охорони здоров'я краю на основі сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій; концепції розвитку лікарсько-диспетчерської служби та ситуаційного центру. Таким чином, основними цілями впровадження кластерних моделей охорони здоров'я в краї є: підвищення якості медичної допомоги і забезпечення її рівнодоступності для сільських і міських жителів, що направлено, в кінцевому підсумку, на підвищення якості життя і здоров'я жителів, а також на зниження смертності, інвалідизації та збільшення середньої тривалості життя. Модернізація охорони здоров'я в краї визначена програмою соціально-економічного розвитку до 2025 р, що включає в себе інтеграцію і координацію ресурсів, інновації, концентрацію ВМП, наближення первинної допомоги, інформатизацію, створення більш ефективної системи охорони здоров'я населення, здатної забезпечити конституційні права громадян краю на отримання доступною і якісною медичною допомогою; скорочення втрат здоров'я від керованих системою охорони здоров'я причин; більш виражений вплив охорони здоров'я на стабілізацію і подальше поліпшення показників здоров'я і, як результат, збільшення тривалості активного життя населення Алтайського краю.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити