Розробка нових високоефективних і безпечних ліків є основним завданням сучасної фармакології. Для цього необхідне проведення не тільки досліджень специфічної фармакологічної активності різних з'єднань, але і токсикологічні дослідження, дослідження на мутагенність, тератогенність. Важливим завданням фармакології є також створення адекватних експериментальних моделей для вивчення фармакологічної активності нових сполук. У коротких повідомленнях представлені результати експериментального вивчення фармакологічних ефектів нових імуномодуляторів, гепатопротекторів, препаратів для лікування порушення мозкового кровообігу, артеріальної гіпертензії, патологій шлунково-кишкового тракту та інших. Деякі дослідження присвячені розробці моделей патологічних станів для проведення фармакологічних досліджень.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Алтухов В. В., Ларіонов Л. П., Хонін Т. Г.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: біомедицина

  Наукова стаття на тему 'Зміст II конгресу міжнародного товариства клінічних фармакологів і фармацевтів країн СНД 20-21 жовтня 2010 року, Москва (короткі повідомлення) вплив «Сілатівіта» на локомоторну активність та окремі показники крові у експериментальних тварин при термічному опіку'

  Текст наукової роботи на тему «Матеріали II конгресу міжнародного товариства клінічних фармакологів і фармацевтів країн СНД 20-21 жовтня 2010 року, Москва (короткі повідомлення) вплив« Сілатівіта »на локомоторну активність та окремі показники крові у експериментальних тварин при термічному опіку»

  ?Біомедицина • № 5, 2010 C. 63-65

  е ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

  Матеріали II Конгресу Міжнародного товариства клінічних фармакологів і фармацевтів країн СНД 20-21 жовтня 2010 року, Москва

  (Короткі повідомлення)

  Контактна інформація: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Розробка нових високоефективних і безпечних ліків є основним завданням сучасної фармакології. Для цього необхідне проведення не тільки досліджень специфічної фармакологічної активності різних з'єднань, але і токсикологічні дослідження, дослідження на мутагенність, тератогенність. Важливим завданням фармакології є також створення адекватних експериментальних моделей для вивчення фармакологічної активності нових сполук. У коротких повідомленнях представлені результати експериментального вивчення фармакологічних ефектів нових імуномодуляторів, гепатопротекторів, препаратів для лікування порушення мозкового кровообігу, артеріальної гіпертензії, патологій шлунково-кишкового тракту та інших. Деякі дослідження присвячені розробці моделей патологічних станів для проведення фармакологічних досліджень.

  Ключові слова: експериментальна фармакологія, фармакологічні моделі, токсичність.

  Вплив «Сілатівіта» на локомоторну активність та окремі показники крові у експериментальних тварин при термічному опіку

  В.В.Алтухов1, Л.П.Ларіонов2, Т.Г.Хоніна3

  1 - Свердловський обласний медичний коледж, Єкатеринбург

  2 - Уральська державна медична академія, Єкатеринбург

  3 - Інститут органічного синтезу УрО РАН, Єкатеринбург

  Термічні опіки на сьогоднішній день займають П-Ш місце в структурі всього травматизму в цілому. На частку опіків П-Ша ступеня тяжкості, в залежності від віку, доводиться від 20 до 50% від усіх опіків [3]. Лікування даних опіків, як правило, проводиться з використанням різних лікарських композицій на основі транскутанної

  провідників. Терапевтична активність лікарських препаратів, що застосовуються в формі мазей, в значній мірі залежить від властивостей носія лікарських речовин. Природа мазевої основи дуже впливає на лікарську речовину, введене в неї, посилюючи або слабшаючи його фармацевтичне дію. Від її складу за-

  висить відсутність або наявність осмотичного ефекту [1]. Різні мазеві основи надають неоднакове вплив на проникність шкіри [1, 3, 4].

  В Інституті органічного синтезу УрО РАН, Т.Г.Хоніной, синтезована м'яка лікарська основа, - крем-нійорганіческій гліцерогідрогель, який отримав в наступним назву «Сі-Латіва». Дана основа, на підставі раніше проведених досліджень, не володіє токсичною дією.

  Мета. Виявити особливості вплив «Сілатівіта» на локомоторну активність та інтегральні показники периферичної крові у експериментальних тварин при термічному опіку.

  матеріали та методи

  В експерименті були використані білі щури 2-х місячного віку, обох статей, популяції Wistar. Вік був відомий, так як їх маркували з моменту народження. Дослідження проводили у весняний період.

  Термічний опік був створений з використанням металевої пластини, розміром 20 х 60 мм, розігрітій до температури 100-98 ° С. Час впливу пластини 40 сек., Що орієнтовно могло привести до термічного опіку П-Ша ступеня тяжкості. До здійснення опіку попередньо визначили орієнтовно-дослідницькі реакції тварин в «відкритому полі» і показники загального аналізу крові. При проведенні досліджень в «відкритому полі» локомоторною активності, реєстрували такі параметри: час догляду з центрального кола (секундах), кількість пересічених квадратів арени (горизонтальна активність), кількість вставання на задні лапи

  (Вертикальна активність), грумінг (умивання) і відстеження отворів в поле (нор). Експозиція експерименту 3 хвилини, з повторними реєстраціями даних показників через 30, 60, 90, 120 і 150 хвилин. Оріентіровочноісследовательскіе показники визначали після створення опіку і на п'яту добу, на тлі застосування «Сілатівіта» і без нього.

  Для дослідження інтегральних показників крові був використаний гематологічний автоматичний аналізатор (Advia-60). Забір крові здійснювали з хвоста в спеціальні разові пробірки, які використовуються в практичній охороні здоров'я. Дані дослідження проводили до опіку, і після створення опіку у дослідній і контрольній гру-пи тварин.

  Результати та їх обговорення

  В результаті проведених досліджень нами виявлено наступне. При вихідної реєстрації, до опіку, всі показники локомоторною активності, як у дослідній, так і в контрольній групі обох статей, особливо не відрізнялися. Через 90, 120 і 150 хвилин час догляду з кола збільшилася в середньому до 40 секунд. На початку експерименту цей показник в середньому становив до 20 секунд. На наш погляд це обумовлено адаптацією тварин до умов «відкритого поля». На другий день, після створення опіку, все орієнтовно-дослідницькі показники тварин, особливо на початку експерименту, на 3 і 30 хвилині, різко змінилися. Відхід з кола скоротився в середньому до 10 секунд, збільшилася горизонтальна і вертикальна активність активності. На п'ятий день після опіку, в дослідній групі, на тлі примене-

  Біомедицина № 5 2010 64

  Вплив «Сілатівіта» на локомоторну активність та окремі показники крові у експериментальних тварин при термічному опіку

  ня «Сілатівіта» на 3, 30 і наступних хвилинах відзначається нехай незначне, але зниження активності. У контрольній групі, на п'яту добу після опіку, особливих змін з боку даних показників, по відношенню до других діб після опіку, не відбулося. Відзначалася колишня активність в період третьої і тридцятої хвилини.

  З інтегральних показників крові, на наш погляд, найбільшої уваги заслуговують такі показники, як: загальна концентрація гемоглобіну, гематокрит, кількість еритроцитів, лейкоцитів і лімфоцитів. Результати досліджень представлені в таблиці.

  пе. Інтерпретуючи показники крові, на підставі отриманих даних, можна відзначити хай не значну, але позитивну динаміку на тлі застосування «Сілатівіта».

  На наш погляд, позитивна динаміка отриманих показників, обумовлена ​​змістом кремнію, який є есенціальним мікроелементом, які приймають активну участь в метаболічних процесах організму, який і складає основу «Сілатівіта».

  Т Абліцов

  Окремі показники загального аналізу крові тварин (ОАК, самці)

  Етапи експерименту Показники крові

  HGB, г / л RBC, 1012 / л НСТ WBC, 109 / л LYM,%

  ОАК до опіку 149,6 ± 10,50 8,28 ± 0,88 454,6 ± 36,9 8,0 ± 1,77 69,9 ± 4,99

  ОАК через 1 добу після опіку 148,0 ± 5,11 7,94 ± 0,31 443,8 ± 14.5 9,86 ± 0,97 60,7 ± 3,72

  На Б добу після опіку «Сілаті- віт» 149,87 ± 3,55 8,27 ± 0,18 473,7 ± 11,4 13,26 ± 2.69 76,8 ± 3.11

  Контроль (без основи) 148,61 ± 5,20 8,19 ± 0,52 446,8 ± 14,4 13,54 ± 2,56 63,1 ± 4,94

  висновки

  На підставі отриманих даних експерименту, можна зробити наступний висновок: в першу добу після опіку поведінкові реакції тварин змінюються, активність їх падає, вони стають малорухомими, виявляють малий інтерес до навколишнього їх обстановки. На п'яту добу, після опіку, на тлі застосування «Сілатівіта» відзначається велика активність тварин, по відношенню до контрольної груп-

  Список літератури

  1. Алексєєв К.В. Вивчення осмотичної активності гелів на основі редкос-шитого акрилового сополимера // Фармація. -1989. - Т.38, № 1. - С. 22-25.

  2. Багірова ВЛ. Мазі. Сучасний погляд на лікарську форму // Фармація. - 2002. - № 2. - С. 24-26.

  3. Віхров Б.С. Опіки. Ленінград, 1986. - С. 270.

  4. Колпаков Ф.І. Проникність шкіри. - М .: Медицина, 1973. - С. 208.

  65

  Biomedicine № 5 2010


  Ключові слова: експериментальна фармакологія / Фармакологічна моделі / ТОКСИЧНІСТЬ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити