Область наук:
 • Математика
 • Рік видавництва: 2002
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Математичне моделювання задачі геофильтрации з вільною межею в зоні мису Таганов ріг'

  Текст наукової роботи на тему «Математичне моделювання задачі геофильтрации з вільною межею в зоні мису Таганов ріг»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  УДК 519.63: 532.55

  І.В. Марі нова

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАВДАННЯ геофільтрації СО ВІЛЬНОЇ КОРДОНОМ У ЗОНІ МИСАТАГАНІЙ РІГ

  Будується нестаціонарна прогнозна модель руху ґрунтових вод в районі мису Таганов Ріг. Ставиться завдання виявити основні кількісні характеристики, які беруть участь в загальному водному балансі даного

  .

  однофазної нестисливої ​​рідини. Характерною особливістю завдання є наявність вільної кордону, що є кордоном між сухою і вологою частиною області, в якій відбувається фільтрація, і підлягає надалі визначенням. Геометрія області задається за наявними

  - , мису, а також за допомогою аналізу наявних фактичних даних по наглядовою свердловинах. Значення коефіцієнтів фільтрації (провідності) взяті з досвідчених даних. Величина інфільтраційного живлення горизонту уточнюється в процесі вирішення. В результаті рішення стаціонарної задачі побудована гідродинамічна модель водоносного горизонту в природних умовах. Отримані дані про фільтраційних і гідродинамічних властивості горизонту з'явилися вихідним матеріалом для вирішення нестаціонарної задачі в даній області. Перехідний режим виникає тут внаслідок роботи експлуатаційних свердловин, випа-, -і інших факторів. При вирішенні нестаціонарної задачі ставили за мету визначити характер руху вільної поверхні, а також встановити умови восполняемость водоносного горизонту. Для вирішення завдання ви-. вирішується із застосуванням ітераційних методів. Для вирішення сіткових рівнянь використовується вдосконалений варіант попеременнотреугольного методу з урахуванням наявності джерел і стоків.

  УДК 519.63: 532.55

  А.І. Сухинов, Д.В. Цірулік МОДЕЛЮВАННЯ ЦИРКУЛЯЦІЇ ВОД В Геленджикская БУХТІ

  В роботі представлені результати моделювання циркуляції вод в Геленджікской бухті на основі ефективної та економічної обчислювач, Дах рішення сіткових рівнянь. Проведено аналіз впливу вітрових потоків і Кавказького течії на характер розподілу швидкостей в бухті, виділені зони переважаючого впливу для вітрових потоків і Кавказ. :


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити