Область наук:

 • Математика

 • Рік видавництва: тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Математичне моделювання руху повітря в приземному шарі атмосфери'

  Текст наукової роботи на тему «Математичне моделювання руху повітря в приземному шарі атмосфери»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  довательности і нерівність Бернуллі. Зазвичай теорема про першому чудовому межі доводиться або з визначення межі, або з використанням властивостей безперервних функцій. Дається просте її доказ, засноване на теоремі про перехід до межі в подвійному нерівності, яка до цього моменту вже доведена або сформульована. Відомі навчальні посібники наводять кілька варіантів докази першої теореми Больцано-Коші. У доповіді аргументується доцільність використання більш короткого, заснованого на властивості неперервної функції. Відомо, наскільки трудомісткий процес відшукання приватних рішень неоднорідних звичайних лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, як методом варіації довільних сталих, так і методом невизначених коефіцієнтів, особливо в резонансному випадку. Ця у доповіді обгрунтування методу невизначених коефіцієнтів більш просто в порівнянні з відомими і призводить до більш простому алгоритму.

  УДК 519.6

  В.К. Гадельшино, А.Е. Кондратьєва, Т.В. Лященко

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ повітря на приземному прошарку атмосфери

  В даний час велике значення набуває вивчення метеорологічних аспектів забруднення навколишнього середовища і створення відповідних математичних моделей. Основна маса домішки викидається в нижніх шарах атмосфери, а потім трансформується в прикордонному шарі, тому необхідно описати рух повітряного середовища поблизу земної поверхні. Якщо формально розділити прикордонний шар на приземний і той, що знаходиться вище, то система рівнянь, що описують рух повітря в приземному шарі, виглядає наступним чином:

  с / і 1 ін А сл> 1 ін .

  ----= ------------ + Д і; ---- = ----------- + Д V;

  Л р дх сл р ду

  с / і / 1 ін

  - ?? _ + СДУ У = 0; Р = рят \

  р Дi

  -у- = Д7 '+ / т (х, у, г, 1) \ ^ Г = д0 + / е (х, у, г, 0,

  Ш Ш

  ад д

  де - = - + і --- Ь V - 1 УУ

  с! 1 б / дх ду ДГ

  Секція виший математики

  Р-тиск, Т-температура, р - щільність, ц ,,, г | - коефіцієнти

  дифузії, / у, / г - джерела вологи і тепла відповідно,

  у = (і.у.М ') - вектор швидкості повітряного потоку, просторові і тимчасова змінні. Також для вирішення завдання задаються початкові і граничні умови. Починаючи з порівняно простий завдання, в модель, засновану на сучасних схемах розщеплення, поступово вводитимуться додаткові чинники.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Марчук Г.І. Математичне моделювання в проблемі навколишнього середовища. М .: Наука, 1982.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити