Мета: розробити цифрову модель футболіста (воротаря), Грунтуючись на характеристиках і навичках, необхідних для даної спеціалізації. На підставі цих даних, а також показниках футболістів світового рівня, створити цифрову модель ідеального футболіста (воротаря) Топ-рівня. Завдання: побачити характеристики і навички футболіста в цифровому форматі, зрозуміти, які з них розвинені краще, а які гірше, порівняти з цифровою моделлю футболіста світового рівня, спрогнозувати і відстежити прогрес розвитку рівня майстерності. Результати: розроблена методика створення профілю футболіста (воротаря) І реалізація його в математичної моделі, можливість побудови прогнозу на підставі моделі. Реалізовано метод порівняльного аналізу фізичних і психологічних показників у динамічному аспекті.

Анотація наукової статті з комп'ютерних та інформаційних наук, автор наукової роботи - Степанов Олексій Володимирович


Mathematical modeling with professional orientation of the football player and progress of skills development in reaching the top level

Purpose: to develop a digital model of a football player (goalkeeper), based on the characteristics and skills necessary for this specialization. Based on these data, as well as the performance of world-class players, create a digital model of the ideal top-level soccer player (goalkeeper). Tasks: to see the characteristics and skills of a football player in digital format, to understand which of them are better developed and which are worse, to compare with a digital model of a world-class football player, to predict and track the progress of development of the skill level. Results: a technique has been developed for creating a profile of a football player (goalkeeper) and its implementation in a mathematical model, the possibility of constructing a forecast based on the model. A method of comparative analysis of physical and psychological indicators in a dynamic aspect is implemented.


Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ питань професійної орієнтації ФУТБОЛІСТА І ПРОГРЕСІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК У ДОСЯГНЕННІ ТОП-РІВНЯ'

  Текст наукової роботи на тему «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ питань професійної орієнтації ФУТБОЛІСТА І ПРОГРЕСІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК У ДОСЯГНЕННІ ТОП-РІВНЯ»

  ?УДК 796.332

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ питань професійної орієнтації ФУТБОЛІСТА І ПРОГРЕСІ РОЗВИТКУ НАВИЧОК В

  ДОСЯГНЕННІ ТОП-РІВНЯ

  Олексій Володимирович Степанов, тренер, майстер спорту з футболу Спортивна школа "Академія ігрових видів спорту Пермського Краї", Перм

  анотація

  Мета: розробити цифрову модель футболіста (воротаря), грунтуючись на характеристиках і навичках, необхідних для даної спеціалізації. На підставі цих даних, а також показниках футболістів світового рівня, створити цифрову модель ідеального футболіста (воротаря) топ-рівня. Завдання: побачити характеристики і навички футболіста в цифровому форматі, зрозуміти, які з них розвинені краще, а які гірше, порівняти з цифровою моделлю футболіста світового рівня, спрогнозувати і відстежити прогрес розвитку рівня майстерності. Результати: розроблена методика створення профілю футболіста (воротаря) і реалізація його в математичній моделі, можливість побудови прогнозу на підставі моделі. Реалізовано метод порівняльного аналізу фізичних і психологічних показників у динамічному аспекті.

  Ключові слова: футбол, юні футболісти, воротарі, засоби навчання, технічна підготовка, професійне орієнтування, мотивація, математична модель.

  MATHEMATICAL MODELING WITH PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE

  FOOTBALL PLAYER AND PROGRESS OF SKILLS DEVELOPMENT IN REACHING THE TOP LEVEL

  Aleksey Vladimirovich Stepanov, the coach, master of sports in football, Sports School "Perm Krai Game Sports Academy", Perm

  Annotation

  Purpose: to develop a digital model of a football player (goalkeeper), based on the characteristics and skills necessary for this specialization. Based on these data, as well as the performance of world-class players, create a digital model of the ideal top-level soccer player (goalkeeper). Tasks: to see the characteristics and skills of a football player in digital format, to understand which of them are better developed and which are worse, to compare with a digital model of a world-class football player, to predict and track the progress of development of the skill level. Results: a technique has been developed for creating a profile of a football player (goalkeeper) and its implementation in a mathematical model, the possibility of constructing a forecast based on the model. A method of comparative analysis of physical and psychological indicators in a dynamic aspect is implemented.

  Keywords: football, young soccer players, goalkeepers, training aids, technical training, professional orientation, motivation, mathematical model.

  ВСТУП

  При відборі кандидатів на виховання майбутніх воротарів і в процесі тренувань постає питання про можливість об'єктивізації результатів роботи тренера при виконанні своєї роботи. У літературі є роботи, які вказують на можливість цього процесу [1, 2, 3]. Але в них є ті чи інші недоліки, для подолання яких передбачається використовувати метод динамічної оцінки стану майбутніх воротарів на підставі математичної моделі.

  В даний час відбуваються разючі зміни нашого життя - ми переходимо до цифрових обробкам результатів своєї діяльності. З'явилося таке модне слово «діджіталізація», що означає переклад всіх даних (звук, відео, текст) в зрозумілий комп'ютеру мову цифр. Після накопичення отриманих даних (заповнення бази даних), полегшується порівняльний аналіз нової інформації і прискорення процесів пізнання. Оцифровка вже глибоко проникла в такі сфери нашого життя як бізнес і

  освіту, ринок праці і економіка, виробництво і суспільство, фінансовий ринок і банки. Найголовніше зручність переходу з аналога в цифру - полягає в можливості об'єктивно побачити процеси в реальному відображенні на будь-якому електронному пристрої і швидше знайти необхідні дані.

  Ще один важливий і цікавий тренд нашого часу, та й взагалі він завжди був затребуваний, це гра. Знову ж в сучасному світі ми знаємо таке поняття як гейм-фикация. Через гру ми зараз проходимо різні тренінги, граємо в комп'ютерні ігри (за даними SuperData, оборот світового ринку відеоігор в 2018 році склав $ 119,6 млрд.). Особливо необхідно звернути увагу на такий жанр, як RPG (Role-Playing Game). Суть його в тому, що на початку, гравець створює персонажа. Далі він може наділити його різними якостями, властивостями і характеристиками або програма запропонувати використовувати вже готового з налаштованими показниками. Потім в процесі проходження гри і виконання різних ігрових завдань і квестів, у аватара будуть розвиватися його здатності, а він буде ставати сильнішими, швидше, розумніші і т.д. Які саме навички будуть розвиватися, залежить від початкових налаштувань гри, типу і складності завдання. І якщо жанр RPG раніше існував окремо, то з ростом обчислювальних можливостей комп'ютерів і розвитком ігрової індустрії, він став поєднуватися з іншими. Зараз елементи ранжирування, покращення і розвитку віртуальної моделі гравця можна побачити в аркадах, симуляторах, файтинга та практично у всіх різновидах ігор. А нам, як користувачам, цікаво створити віртуального персонажа, схожого на нас або кращу версію себе (трохи помріяти), помістити його в вигаданий світ і ростити, виконуючи завдання, проходячи квести і перемагаючи суперників.

  Пропонується використовувати цю ігрову модель в реальному житті і застосувати для оцифровки якостей, характеристик і професійних навичок людини.

  Мета дослідження:

  • Створення динамічного цифрового портрета спортсмена (математична модель);

  • Отримання наборів показників оптимального поєднання різних здібностей і фізичних даних для визначення оперативних і стратегічних завдань в процесі тренувань і планування перспектив розвитку спортсмена.

  • Розробити методи і технологію порівняльного аналізу цифрових характеристик спортсмена з цифровими характеристиками кращих атлетів (лідерів) цього виду спорту.

  Завдання: створення переносних, стаціонарних і кишенькових пристроїв самоконтролю і контролю для об'єктивного аналізу при виробленні актуальних рекомендацій на кожному відрізку часу тренувального процесу.

  МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Для успішної гри в воротах недостатньо володіти тільки хорошими фізичними даними. Необхідні висока технічна підготовка, як польового гравця, так і спеціальна воротарська техніка, акробатичні елементи, навички тактичного ведення гри, особливі психологічні установки, так само важливі комунікативні та лідерські якості і т. П

  При проведенні дослідження були використані методи:

  - комп'ютерний аналіз отриманих результатів під час тренувань спортсменів в реальному масштабі часу і після тренувань;

  - математичне моделювання процесів входження в тренування і коригування навантажень на підставі математичного моделювання;

  - педагогічний експеримент: підвищення мотивації до тренувального процесу шляхом порівняння особистих показників з показниками цифрової моделі ідеального воротаря і внесення в тренувальний процес елементів популярних серед молоді

  комп'ютерних ігор.

  Тестування (психологічні тести):

  - тест-анкета «Емоційна спрямованість» (Б. Додонов) [4];

  - опитувальник «Комунікативні та організаторські здібності» (В.В. Синявський, В. А. Федоришин) [5];

  - тест на стресостійкість [6];

  - тест власної стресостійкості [6];

  - тест міжособистісних відносин (Т. Лірі) [7];

  - тест на кар'єрне зростання [6];

  - тест-опитувальник «Потреба в досягненні мети» (Ю.М. Орлов) [8].

  ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ МОДЕЛІ

  У дослідженні візьмуть участь воротарі у віці 9-20 років, які займаються в Академії ігрових видів спорту, відділенні футбол г. Пермь. Контрольна група воротарів (20 осіб) буде навчатися технічних елементів за типовою програмою для СДЮСШОР. У тренувальному процесі будуть проведені розроблені або адаптовані під специфіку діяльності воротарів тести і контрольні нормативи.

  Розроблений цифровий портрет футбольного воротаря складається з 137 навичок, над розвитком яких треба працювати, щоб стати професійним воротарем світового рівня (малюнок 1.).

  Петров Іван Вікторович

  команда воротарів

  47.581 пі

  Характеристики та навички

  ТЕХНІЧНИЙ БЛОК ТАКТИЧНИЙ БЛОК

  81,310 • 60,511 «

  »Норма • оставаніе

  Психологічний БЛОК ФІЗІОЛОГІЧНИЙ БЛОК

  9,444 • 39,058 •

  По землі скачемо по повітрю Пас

  а 85,0 <

  Лев Прав

  90 80

  30 95

  95 80

  Прийом, ловля м'яча • По центру 85,0 •

  внизу, що дробить 80

  Гра на перехопленні «Простріл 65,

  Загальна інформація (е) Характеристика і

  Стан здоров'я ^ Календар тренувань

  60 60 95 90

  По землі скачемо по повітрю Пас середній, довгий 47,6 4

  Лев Прав По землі 48 56

  коліна, скаче живіт, скаче груди, голова верхлочка По центру з1< 1,0 м внизу, що дробить

  95 по повітрю 95

  80 Після переміщення 82,5 • 80

  95 вперед 60? 2,5 • в сторону

  80 вихід 1 в 1

  по повітрю Ногою з рук

  60

  коліна, що скаче

  живіт, що скаче 90

  груди, голова 80

  У падінні, м'яч по зе> 82,5 •

  lo повітрю

  по повітрю На виході з флангу двіж.вперед руху назад

  з полулёта з двійника

  Малюнок 1 - Приклад інтерфейсу програми «Математичної моделі

  Для порівняння використовуються готові (стрибок у довжину з місця), або розроблені при складанні портрета спеціальні тести, наприклад: ловля м'яча на рівні грудей стоячи на місці. Наступні фізіологічні результати (середній зріст воротарів високої кваліфікації, які відігравали на світових і континентальних першостях останні 20 років, становить 188 см.) Взяті з наукових джерел або досліджень, а деякі тести засновані на ідеальних вимогах до виконання технічних елементів. Наприклад, воротар світового рівня зобов'язаний ловити абсолютно всі м'ячі, пущені йому в руки. Таким чином, ми створюємо модель ідеального воротаря і присвоюємо всіма показниками 100 балів або відсотків по 100 -бальной шкалою, аналогу віртуальних персонажів

  комп'ютерних ігор жанру RPG (Role-Playing Game). Обчислюється середнє арифметичне значення навичок по групам і сукупний рейтинг. Після проведення тестів з воротарями на будь-якому етапі кар'єри, ми зможемо скласти їх математичну модель на даному відрізку часу і порівняти з показниками ідеалу. Оцінювання навички і зіставлення його з показниками воротарів світового рівня отримуємо ступінь неузгодженості, необхідні для прийняття рішення. Так само ми зможемо об'єктивно побачити, в яких областях необхідно посилити тренувальний процес, а де досить тільки підтримує режиму.

  ОПИС ЦИФРОВИЙ МОДЕЛІ

  Основа цифрової моделі воротаря базується на динамічному обрахунку, його якостей, необхідних для гри у воротах. Вони розподілені в чотири основні блоки: технічний, психологічний, фізіологічний і тактичний.

  Після розподілу якостей і навичок за відповідними блокам, згрупувавши їх в спеціалізовані групи. Наприклад, ловлю і відбивання м'яча на місці або в стрибку ми розташували в групі «Ловля м'яча». А зупинка м'яча ногами, пас по землі низом і довгий пас по повітрю верхи ми об'єднали в групі «Гра ногами». Так само ми вчинили з усіма 137 навичками:

  • Тести для «Технічного блоку» ми проводили на полі, виконуючи спеціальні вправи, спрямовані на визначення якогось певного якості або навички. Розрахувавши середнє арифметичне значення, ми змогли побачити рейтинг даного блоку в цифровому показнику щодо ідеальної цифрової моделі.

  • Щоб визначити таке ж значення для «тактичного блоку» було проведено опитування серед тренерів, які працюють з даними воротарями (мінімум 3 тренера) за відповідними показниками з занесенням результатів опитування в систему. Так само розрахувавши середнє арифметичне значень рейтингів, ми визначили його рівень для цього блоку. Після внесення даних в математичну модель тестованого гравця, ми змогли виявити слабкі елементи тактичного ведення гри, яким варто особливо приділити увагу і працювати над їх розвитком, з об'єктивним обґрунтуванням стану спортсмена і можливістю перевірки динамічного розвитку зазначених результатів.

  • Психологічний блок. Провівши ряд психологічних тестів, після сортування та фільтрації (нами були використані тільки ті показники тесту, які необхідні для гри у воротах) психологічних якостей, визначено рівень мотивації спортсмена, його розуміння побудови кар'єри, дисциплінованість, комунікаційні якості і інші психологічні характеристики, необхідні для успішної гри в воротах. Робота з математичною моделлю показує характер і можливості сприйняття вихованців, його психологічний портрет, сильні і слабкі сторони його характеру. Дані психологічних тестів відбилися в створенні частини математичної моделі розрахунку «Психологічного блоку».

  • Після тестування «Фізіологічного блоку», моделювалася можливість порівняння показників учнів воротарів з еталонною моделлю, спрогнозувати можливий генетичний зростання, оцінити конституцію будови тіла і т.д. Після оцифровки якостей «Фізіологічного блоку», ми так само розрахували середнє арифметичне значення і занесли його в модель.

  Після повного занесення математичних показників, при роботі математичної виходять підсумкові результати по всіх чотирьох блоках. На підставі отриманих результатів роботи моделі обчислюється підсумковий цифровий рейтинг кваліфікації воротаря.

  Приклад інтерфейсу програми «Математичної моделі» з динамікою розвитку спорт зміна представлений на малюнку 1.

  Підсумковий рейтинг, при збереженні в пам'яті програми, дозволяє оцінювати результат розвитку спортсмена, в динаміці. За оптимізації показників, їх динаміка

  дозволить більш раціонально судити про прогрес футболіста, від якої потерпають на фіолетовою частини інтерфейсу (в даному випадку він дорівнює 47,581 п.і.р.). Розподіляються, для більш детального контролю, показники по групах в основних блоках, з розшифровкою балів, отриманих в результаті математичного моделювання.

  ВИСНОВОК

  Завдяки математичному моделюванню і об'єктивізації показників при тестуванні, всі учасники процесу змогли об'єктивно побачити, які можливості потребують посиленої тренуванні, видалення особливої ​​уваги, а що тренувати в підтримуючому режимі. Розподіл навантажувального режиму тренувань дозволить збільшити ефективність і якість процесу навчання.

  ВИСНОВКИ

  При створенні цифрової моделі дітей і дорослих воротарів був визначений перелік здібностей, необхідних для успішної гри у воротах; розроблений алгоритм нарахування очок (балів) і розрахована бальна вартість одного тренувального заняття для контролю прогресу приросту навичок. При повному наборі даних і моделюванні процесу участі з'являється можливість об'єктивного порівняння кожного юного і дорослого футболіста з воротарем високої кваліфікації. Об'єктивне порівняння показників дозволяє пояснити дитині (а найголовніше його батькам) для чого необхідно суворе дотримання тренувального процесу, позитивні чи негативні динамічні зрушення в організмі і характер впливу тих чи інших змін у фізичній підготовці спортсмена. Розуміння позитивних або негативних результатів, їх об'єктивізація повинна збільшувати мотивацію до занять спортом.

  Створена цифрова модель точно показує всі навички і характеристики, необхідні для даної спеціалізації і дозволяє порівняти їх з показниками провідних спортсменів. Методика дозволяє прогнозувати і контролювати прогрес розвитку спортсмена.

  Розроблена математична модель, дозволяє визначити об'єктивний рівень спортсмена на поточний момент, проаналізувати всі показники і обчислити ступінь розвитку конкретного досвіду або характеристики для необхідності вдосконалення необхідних навичок. Завдяки тестам з «Психологічного блоку» у тренерів з'явилася можливість краще зрозуміти ментальну складову своїх підопічних, дізнатися, як вони будуть вести себе в стресових ситуаціях, побачити їх бажання і мотивацію до високих досягнень у спорті. Показники фізіологічного блоку дають можливість більш точно побачити перспективу спортсмена в даному виді спорту і оптимізації впливу на «слабку ланку» при тренуваннях.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Сухачов, Е.А. Особливості організації фізичної підготовки висококваліфікованих біатлоністів / Е.А. Сухачов // Спортивна тренування. - 2016. - № 02 (11). - C. 44-50.

  2. Гундегмаа, Л. Методика розробки та результати впровадження модельної характеристики загальної фізичної та функціональної підготовки висококваліфікованого спортсмена / Л. Гундегмаа // Спортивна тренування. - 2016. - № 03 (12). - C. 36-40.

  3. Коновалов, І.Є. Навчання юних футболістів техніці ведення м'яча і обведення із застосуванням інтерактивного тренажерного комплексу / І.Є. Коновалов, В.Є. Афоньшін, Г. Л. Драндров // Спортивна тренування. - 2018. - № 1 (18). - C. 26-31.

  4. Додонов, Б. І. Тест-анкета: емоційна спрямованість / Б.І. Додонов // URL: https://vsetesti.ru/330// (дата звернення: 20.06.2019).

  5. Синявський, В.В. Опитувальник «Комунікативні та організаторські здібності» / В.В. Синявський, В.А. Федоришин // URL: http://testoteka.narod.rU/lichn/1/17.html (дата звернення: 20.06.2019).

  6. Брилинг, Е.Е. Тест на стійкість до стресів / О.Є. Брилинг // URL: http://www.psi.lib.ru/test/test7.htm (дата звернення: 20.06.2019).

  7. Лірі, Т. Діагностика міжособистісних відносин / Т. Лірі // URL: http://testoteka.narod.ru/mlo/1/26.html (дата звернення: 20.06.2019).

  8. Орлов, Ю.М. Тест - опитувальник «Потреба в досягненні мети. Шкала оцінки потреби в досягненні успіху »/ Ю.М. Орлов // URL: https://psycabi.net/testy/475-metodika-orlova-yu-m-test-oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-tseli-shkala-otsenki-potrebnosti-v-dostizhenii-uspekha (дата звернення: 20.06.2019).

  9. Чирва, Б.Г. Характеристика воротарів високої кваліфікації / Б.Г. Чирва // URL: https://vk.com/badbrowser.php (дата звернення: 20.06.2019).

  10. Чирва, Б.Г. Організація тренувальних занять воротарів при вдосконаленні майстерності гри / Б.Г. Чирва // URL: https://vk.com/badbrowser.php (дата звернення: 20.06.2019).

  11. Голомазов, С.В. Теоретичні основи тренування лову і відображення м'ячів воротарями / С.В. Голомазов // URL: https://www.books.ru/books/futbol-teoreticheskie-osnovy-trenirovki-lovli-i-otrazheniya-myachei-vrataryami-440778/ (дата звернення: 20.06.2019).

  12. Чирва, Б.Г. Тактичні ресурси гри воротарів / Б. Г. Чирва // URL: https://vk.com/badbrowser.php (дата звернення: 20.06.2019).

  13. Чирва, Б.Г. Теоретична підготовка воротарів / Б.Г. Чирва // URL: https://www.labirint.ru/pubhouse/books/3962/ (дата звернення 20.06.2019).

  REFERENCES

  1. Sukhachev, E.A. (2016), "Peculiarities of organization of physical preparation of highly skilled biathlonists", Sports training, No. 02 (11), pp. 44-50.

  2. Gundegmaa, L. (2016), "Methodology development and results of implementation of model characteristics General physical and functional preparation of highly skilled athletes", Sports training, No. 03 (12), pp. 36-40.

  3. Konovalov, I.E., Afonin, V.E. and Drandrov, G.L. (2018), "Teaching young players the technique of dribbling and stroke with the use of interactive training complex", Sports training, No. 1 (18), pp. 26-31;

  4. Dodonov, B.I. Test questionnaire: Emotional focus, available at: https://vsetesti.ru/330/.

  5. Sinyavsky, V.V. Questionnaire "Communicative and organizational abilities", available at: http://testoteka.narod.ru/lichn/1/17.html.

  6. Brilling, E.E. Stress resistance test, available at: http://www.psi.lib.ru/test/test7.htm.

  7. Leary, T. Diagnostics of interpersonal relations, available at: http://tes-toteka.narod.ru/mlo/1/26.html.

  8. Orlov, Yu.M. Test - questionnaire "Need to achieve the goal. Success Needs Scale", available at: https://psycabi.net/testy/475-metodika-orlova-yu-m-test-oprosnik-potrebnost-v-dostizhenii-tseli- shkala-otsenki-potrebnosti-v-dostizhenii-uspekha.

  9. Chirva, B.G. Characteristics of high-qualification goalies, available at: https://vk.com/bad-browser.php.

  10. Chirva, B.G. Organization of training sessions of goalkeepers in improving the skill of the game, available at: https://vk.com/badbrowser.php.

  11. Golomazov, S.V. Theoretical bases of training of catching and reflection of balls by goalkeepers, available at: https://www.books.ru/books/futbol-teoreticheskie-osnovy-trenirovki-lovli-i-otrazheniya-myachei-vrataryami-440778/.

  12. Chirva, B.G. Tactical Resources Game Goalkeepers, available at: https://vk.com/bad-browser.php.

  13. Chirva. B.G. Theoretical preparation of goalkeepers, available at: https://www.labirint.ru/pub-house/books/3 962 /.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 28.08.2019


  Ключові слова: ФУТБОЛ /ЮНІ ФУТБОЛІСТИ /ВОРОТАРІ /ЗАСОБИ НАВЧАННЯ /ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА /ПРОФЕСІЙНЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ /МОТИВАЦІЯ /МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ /FOOTBALL /YOUNG SOCCER PLAYERS /GOALKEEPERS /TRAINING AIDS /TECHNICAL TRAINING /PROFESSIONAL ORIENTATION /MOTIVATION /MATHEMATICAL MODEL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити