Представлений програмний комплекс для моделювання нелінійних параметричних перетворювачів частоти. Програмний комплекс дозволяє проводити розрахунок енергетичних і просторово-часових параметрів багатокаскадних схем параметричних генераторів і проводити їх оптимізацію. Показана принципова роль обліку кутовий розбіжність взаємодіючих пучків випромінювання на ефективність перетворення частоти. Проведена верифікація розрахунків за опублікованими експериментальним результатам.

Анотація наукової статті з фізики, автор наукової роботи - Калінцева Наталія Олександрівна, Копильців Олександр Васильович


Software for modeling nonlinear frequency convertors has been developed. The software allows to perform calculation and optimization of energy, spatial and temporal parameters of multistage nonlinear frequency convertors. The principal role of angular divergence of interacting beams for conversion efficiency is emphasized. A verification of calculations has been performed on the published experimental results.


Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Известия Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена
  Наукова стаття на тему 'Математичне моделювання параметричних перетворювачів частоти для середнього ІЧ-діапазону'

  Текст наукової роботи на тему «Математичне моделювання параметричних перетворювачів частоти для середнього ІЧ-діапазону»

  ?Н. А. Калінцева, А. В. Копильців

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТИ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ІК-діапазону

  Представлений програмний комплекс для моделювання нелінійних параметричних перетворювачів частоти. Програмний комплекс дозволяє проводити розрахунок енергетичних і просторово-часових параметрів багатокаскадних схем параметричних генераторів і проводити їх оптимізацію. Показана принципова роль обліку кутовий розбіжність взаємодіючих пучків випромінювання на ефективність перетворення частоти. Проведена верифікація розрахунків за опублікованими експериментальним результатам.

  Ключові слова: моделювання, оптимізація, оптичне програмне забезпечення.

  N. Kalintseva, A. Kopyltsov

  MODELING OPTICAL PARAMETRIC FREQUENCY CONVERTORS FOR MID-INFRARED SPECTRAL RANGE

  Software for modeling nonlinear frequency convertors has been developed. The software allows to perform calculation and optimization of energy, spatial and temporal parameters of multistage nonlinear frequency convertors. The principal role of angular divergence of interacting beams for conversion efficiency is emphasized. A verification of calculations has been performed on the published experimental results.

  Keywords: simulation, optimization, optical software.

  1. Введення

  Проблема розробки джерел випромінювання, що генерують в середньому ІЧ-діапазоні (область 3-5 мкм), набуває все більшої актуальності. Даний діапазон потрапляє в смугу прозорості атмосфери (рис. 1) і використовується для проведення досліджень з екологічного моніторингу складних органічних сполук, газових і аерозольних забруднень атмосфери [4; 7; 14; 17].

  Поглинання випромінювання молекулами води, вуглекислого газу та кисню обмежує прозорість атмосфери двома діапазонами 3-5 мкм і 8-14 мкм (незначний внесок в поглинання вносять також молекули озону, оксиду азоту, оксиду вуглецю і метану). Іншим завданням є розробка щадного лазерного скальпеля в діапазоні 5-8 мкм [3].

  В даний час в 3-5 мкм спектральному діапазоні відсутні потужні імпульсні лазери, що забезпечують енергію і потужність необхідну для проведення подібних досліджень, і цей діапазон перекривається, головним чином, параметрическими генераторами світла, які включають в себе як нелінійну середу, так і лазер накачування.

  Процес параметричної генерації світла (ПГС) заснований на фізичному явищі параметричного посилення світлової хвилі сигналу в нелінійній кристалі під дією світлової хвилі накачування.

  100

  довжина хвилі, мкм

  Мал. 1. Графік пропускання випромінювання через атмосферу в залежності від довжини хвилі

  Принцип роботи ПГС і можливі схеми перебудови частоти генерації були запропоновані ще в 1962 році, а через кілька років вперше отримана оптична параметрическая генерація [1; 11; 12]. Сьогодні параметрическая генерація реалізована практично у всіх тимчасових режимах лазера - від безперервного до генерації ультракоротких фем-тосекундних імпульсів. Для різних часових діапазонів є свої особливості протікання цього процесу, а отже, і особливості побудови оптичної схеми ПГС.

  Завдання отримання генерації в зазначеному спектральному діапазоні має ряд труднощів, які можна поділити на два великі класи. По-перше, це проблеми, пов'язані з вибором нелінійного кристала з урахуванням його характеристик. По-друге, актуальною проблемою є проектування джерела накачування параметричного генератора. Обидві ці проблеми тісно взаємопов'язані і мають вирішуватися спільно.

  Параметричне перетворення в середньому ІЧ-діапазоні може бути здійснено на вельми обмеженій кількості нелінійних кристалів, прозорих в цій області спектра, при цьому використання даних кристалів також має свою специфіку. Наприклад, важливою перевагою кристалів сімейства КТР (КТЮР04) і його ізоморфний КТЮАб04 (КТА), КТЮА804 (ЯТЛ) є можливість роботи з неодимовими лазерами накачування при некритичному фазовому синхронізмі, що важливо при роботі з потужними багатомодовими лазерами, а висока променева стійкість кристалів (більше 400 МВт / см2) дозволила отримати максимальну енергію до 450 мДж [15; 16] з використанням КТА. Однак перебудова довжини хвилі може бути отримана тільки до 3,5 мкм.

  Для ПГС з можливістю генерації довжини хвилі в діапазоні більше 3,5 мкм сьогодні найбільш ефективні прозорі в цьому діапазоні халькопирита: кадмійселен (СёБе), кристал германієвого фосфіду цинку 2і0еР2 (20Р) і селеногаллат срібла А§ОаБе2. Кристал А§ОаБ2 робить можливою тривалу перебудову довжини хвилі до 5 мкм при накачуванні безпосередньо від неодимового лазера [13]. Однак застосування А§ОаБ2 обмежена низькому променевому стійкістю поверхні кристала (~ 25 МВт / см2).

  Найбільший інтерес представляє кристал ZGP. Інтерес до цього кристалу заснований на його характеристиках: високий коефіцієнт нелінійності, величина порога руйнування, мале поглинання в діапазоні джерела накачування (близько 2 мкм) і висока теплопровідність. Спектр пропускання германієвого фосфіду цинку представлений на рис. 2 [2; 10].

  60 50

  -чО О '

  Я

  т и

  ? 30 з о а з 20

  10

  0

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  довжина хвилі, мкм

  Мал. 2. Спектр пропускання германієвого фосфіду цинку (ZGP)

  Область пропускання ZGP лежить в діапазоні 2-8 мкм. Вставка рис. 2 демонструє значення коефіцієнта поглинання в діапазоні 0,5-2,5 мкм. Також необхідно додати, що за рахунок застосування особливої ​​технології обробки можна досягти величини променевої стійкості поверхні кристала більше 130 MВт / см2 [18].

  З урахуванням особливостей кристалів зараз застосовуються такі схеми накачування параметричних перетворювачів:

  - накачування Ho: YLF лазером (2,06 мкм), що накачується безперервним Tm лазером (1,94 мкм);

  - накачування Ho: YAG лазером (2,09 мкм), що накачується безперервним Tm лазером (1,908 мкм);

  - накачування ПГС на кристалі ZGP іншим параметричним генератором (наприклад, побудованим на кристалі KTP).

  Опис цих схем можна знайти в джерелах [5; 6; 9].

  Останнім часом актуальними стають більш складні схеми з використанням параметричних підсилювачів [8], які найбільш перспективні для отримання випромінювання в середньому ІЧ-діапазоні необхідної потужності при малій кутовий розбіжність.

  Побудова таких схем є не тільки складним технічним завданням, а й вимагає вагомих фінансових витрат. У зв'язку з цим на перший план виходить завдання математичного моделювання складних багатокаскадних схем параметричних підсилювачів. Необхідно оптимізувати кілька каскадів перетворення, з огляду на різні параметри випромінювання і нелінійних кристалів. Крім того, необхідно забезпечити оптимальне просторове перекриття взаємодіючих пучків, а також забезпечити їх тимчасове збіг в нелінійному кристалі.

  У даній статті представлений програмний комплекс, призначений для аналізу оптичної схеми перетворювача частоти, оптимізації параметрів пучків і нелінійних кристалів. Розрахунки, проведені за допомогою акредитуючої програмного комплексу, дозволять значно зменшити набір можливих альтернативних варіантів вирішення поставленого завдання. Комплекс включає в себе модулі для розрахунку нелінійно-оптичних пристроїв, таких як параметричний генератор світла, параметричний підсилювач, генератори сумарних частот і другої гармоніки.

  2. Теоретичний базис і математичне моделювання процесу ПГС

  При ПГС відбувається посилення в нелінійному кристалі світлової хвилі сигналу (юз) в поле потужної світловий хвилі накачування (юр). При цьому крім посилення хвилі сигналу відбувається генерація холостий хвилі (південь). Частоти взаємодіючих хвиль пов'язані співвідношенням юр = юз + південь, а хвильові вектора задовольняють умові синхронизма кр = кз + кЗдесь і далі індекси з - сигнальна хвиля, г - неодружена хвилі, р - хвиля накачування.

  Метод розрахунку ПГС заснований на вирішенні системи укорочених диференціальних рівнянь в геометрооптіческом наближенні:

  де Аг - комплексні амплітуди взаємодіючих хвиль, 5г- - коефіцієнти діссіпа-тивних втрат ог - коефіцієнти нелінійної зв'язку, пов'язані з ефективною нелинейностью середовища yoф рг- - величина кута двулучепреломления.

  У розрахунках враховується тимчасова форма імпульсу випромінювання, просторовий розподіл інтенсивності і кутова розбіжність лазерного пучка. Також враховуються дисипативні втрати в нелінійної середовищі і Френелевскую втрати на апертурних гранях кристалів. Для кожного з вищевказаних нелінійних процесів розроблений програмний модуль.

  Програмний комплекс дозволяє аналізувати математичні моделі як параметричного підсилювача, так і схеми параметричний генератор - параметричний підсилювач.

  2.1. Теоретичні аспекти проблеми

  2.2. Інтерфейс програми і завдання розрахункових параметрів

  Інтерфейс для завдання необхідних параметрів розрахунку представлений на рис. 3.

  ixl

  Type of Nonlinear Type of

  crystal interaction

  Reel

  (F Gauss2 З SinX Cos2X Г Gauss ^ -Gaussi

  Г Custom

  Program of calculation 0P0 - OPA process with spatial distribution of beams

  [

  I 2.0600 I Pump wave | 3.7500 I Signal wave length [mkm] iength fmkmj

  Г KDP f e - oo

  <~ CDA f e - oe

  Г L.i,! 03 f e - eo

  <~ Вао про | її

  Г L.iNb03 Г AgGaS2 <~ KI P <~ KTA 0.000

  PM OPO [cm-1 [

  ? ZGP 0.000

  <"AgGASe2

  PM OPA

  | cm-1]

  Time parameters of pump

  10.000

  Pulse duration at level 0.5 [ns]

  5.000

  Time delay [ns]

  1 Number iff

  channel OPA

  6.00

  0.2000

  0.1200

  10

  Resonator lenglh [cm]

  0.010 I at signal

  Dissipalive losses in crystals [cm-1]

  f

  0.010

  г

  0.020

  Diameter beam at level 0.1 [cm]

  Diameter beam at level 0.5 [cm]

  Number rings

  Degree of gauss distribution

  Reflection input mirror OPO

  I90

  at signal

  0.020 | 0.020 | at idle at pump

  Reflection output mirror OPO

  0 020 | 0.020 at idle at pump

  0.400

  at signal

  0.200 | Telescope OPO magnification

  0.200 Telescope OPA magnification

  at idle at pump

  | Fresnel losses atfases crystals 0.010 at signal

  Г

  0.010

  Reflection of input beam splitter

  0.800

  at idle at pump

  1.500 | Length of crystal OPO [cm]

  Length of crystal OPA [cm]

  Г

  0.I0G 0.200

  I Start value | Step

  10

  Number

  Reflection of beam splitter OPO-OPA

  Г

  0.050 at pump

  0.990 0,020

  | at signal at idle

  Pulse energy [J] | 0.02500 | 0.02500 10 ~

  | Start value Step

  Number

  Graph-Time distribution Г Graph - Spatial distribution OK Cancel

  Мал. 3. Інтерфейс програмного комплексу для розрахунку моделей типу «параметричний генератор / (параметричний генератор - параметричний підсилювач)»

  Як видно з рис. 3, програмний комплекс дозволяє проводити розрахунки для 10 нелінійних кристалів.

  Вхідні пучки взаємодіючих хвиль задаються у вигляді дискретних розподілів за часом і за поперечним перерізом пучків. Розподіл тимчасового ходу може бути задано різними функціями для переднього і заднього фронтів, а також оцифрованих експериментальним розподілом. Передбачено завдання поперечного розподілу інтенсивності пучків у вигляді розподілу Гаусса з різною величиною ступеня експоненти, а також у вигляді розподілу, відповідного реальної експериментальної ситуації.

  Нелінійний кристал описується наступними параметрами:

  - коефіцієнти нелінійної зв'язку si, відповідними величиною ефективної нелінійності для розглянутого типу синхронизма;

  - коефіцієнти поглинання й на відповідних довжинах хвиль;

  - величиною кута двулучепреломления рг- для «е» -хвилі і видання = 0 для «о» -хвилі;

  - коефіцієнти Френелевскую відображення на вхідний і вихідний гранях кристала;

  - кутові дисперсійні коефіцієнти, що зв'язують кутову ширину синхронизма з величиною кутовий розбіжність пучків.

  У розрахунковий комплекс входить модуль для просторової трансформації пучків при проходженні телескопічних оптичних систем і светоделітельних пристроїв.

  Також розроблений програмний модуль для введення тимчасової затримки між взаємодіючими імпульсами.

  2.3. Область застосування методу

  Область застосування розробленого методу обмежується досить «довгими» імпульсами (не коротші 0,1 нс). У цьому випадку на довжині кристала не відбувається розбігу-ня імпульсів взаємодіючих хвиль через ефект відмінності групових швидкостей імпульсів. Для абсолютної більшості нелінійних взаємодій вказаний ефект проявляється тільки при взаємодії пікосекундних і більш коротких імпульсів.

  При розрахунку поперечного розподілу взаємодіючих пучків нехтується дифракцией, але враховується діафрагмовий апертурний ефект. Дане обмеження не грає практичного значення, так як на реальних довжинах кристалів (порядку декількох сантиметрів) і діаметрах пучків більше 1 мм дифракція не проявляється.

  Значно важливішим фактором, що призводить до істотного зниження ефективності перетворення, є кутова розбіжність пучків випромінювання. Для ефективного перетворення необхідною умовою є трохи кутовий розбіжність випромінювання взаємодіючих вхідних пучків щодо кутовий ширини синхронизма нелінійного кристала. Для багатьох кристалів при критичному кутовому синхронізмі взаємодіючих хвиль виконати необхідне умова часто не представляється можливим. В даному методі кутова розбіжність враховується шляхом вирішення системи укорочених рівнянь при різних фазових расстройках в межах кутовий розбіжність пучків. Далі виробляється інтегрування отриманих результатів з урахуванням вагових коефіцієнтів.

  Комбінуючи програмні модулі, можна провести розрахунок і оптимізацію параметрів практично будь-якого многокаскадного нелінійно-оптичного пристрою, що працює в наносекундному діапазоні тривалостей імпульсів. Нижче наводяться дві схеми параметричного перетворення, на прикладі яких проводилася верифікація розробленого методу.

  3. Верифікація чисельного розрахунку

  На рис. 4 наведена схема перетворювача частоти випромінювання безперервного Tm-лазера в випромінювання середнього ІЧ-діапазону з довжиною хвилі 3,4 мкм [18]. У розглянутій схемі використовується Туліїв лазер (Tm) для накачування гольмієвого задає лазера (Ho: YLF MO) і гольмієвого підсилювача (Yo: YLF Amp). Випромінювання гольмієвого лазера має наступні характеристики: довжина хвилі 2,055 мкм, енергія в імпульсі до 60 мДж. Дане випромінювання є випромінюванням накачування для параметричного генератора (ZGP OPO). Для накачування параметричного підсилювача (ZGP OPA) використовується випромінювання з енергією в імпульсі близько 100 мДж. Використовуючи представлений раніше програмний комплекс, була розрахована каскадна схема параметричного генератора - параметричного підсилювача з накачуванням гольміевий лазером із заданими параметрами [18].

  1.94 ЦТ

  1 i 2.055, 1111

  Тт Ho: YLF МО Ho: YLF Amp

  1.94 ЦТ 2.055 ЦТ г 1 г

  ZGP 0Р0 - ZGP ОРА

  3.4 ЦТ

  Рис 4. Схема перетворювача частоти випромінювання безперервного Tm-лазера в випромінювання середнього ІЧ-діапазону (пояснення в тексті)

  На рис. 5 наводиться схема генерації випромінювання середнього ІЧ-діапазону шляхом застосування тандемной схеми параметричних перетворень на кристалах KTP і кристалах ZGP при накачуванні випромінюванням імпульсного Nd: YAG лазера [3]. У представленій на рис. 5 схемі випромінювання імпульсного неодимового лазера (Nd: YAG Laser) і підсилювача (Nd: YAG Amp) є випромінюванням накачування для параметричного генератора і підсилювача на кристалах KTP (енергія близько 100-120 мДж на довжині хвилі 2,08 мкм). Випромінювання з довжиною хвилі 2,08 мкм накачує параметричний генератор - параметричний підсилювач на кристалах ZGP (довжина хвилі випромінювання 3-5 мкм).

  Рис 5. багатокаскадного схема перетворення випромінювання в середній ІЧ-діапазон

  (Пояснення в тексті)

  На основі аналізу наведених даних про параметри випромінювання і параметрів нелінійних кристалів, які використовуються в експерименті, складався набір вихідних даних для розрахунку. Отримані в результаті розрахунку параметри вихідного випромінювання порівнювалися з експериментальними результатами. Для зазначених вище за звітний період спостерігалось як якісне поведінку параметрів вихідного випромінювання від різних чинників, так і кількісне відповідність розрахункових і експериментальних значень. На жаль, про деякі параметрах, необхідних для проведення розрахунків, в зазначених публікаціях дані були відсутні. У цих випадках доводилося відсутні дані доповнювати, виходячи з фізичних закономірностей.

  4. Висновок

  Розроблено програмний комплекс для розрахунку нелінійно-оптичних пристроїв, таких як ПГС, параметричний підсилювач, генератори сумарних частот і другої гармоніки при взаємодії наносекундних імпульсів в нелінійної квадратичної середовищі.

  Метод розрахунку заснований на вирішенні системи укорочених диференціальних рівнянь в геометрооптіческом наближенні. У розрахунках враховується тимчасова форма імпульсу випромінювання, просторовий розподіл інтенсивності в лазерному пучку. Також враховуються дисипативні втрати в нелінійної середовищі і Френелевскую втрати на апертурних гранях кристалів. Розроблено також програмні модулі для просторової трансформації пучків при проходженні телескопічних оптичних систем і светоделітельних пристроїв.

  Для кожного із зазначених вище нелінійних процесів розроблений програмний модуль. Комбінуючи програмні модулі, можна провести розрахунок і оптимізацію параметрів практично будь-якого многокаскадного нелінійно-оптичного пристрою, що працює в наносекундному діапазоні тривалостей імпульсів.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ахманов С. А., Хохлов Р. В. Про одну можливість посилення світлових хвиль // ЖЕТФ. 1962. Т. 43. № 1. С. 351-353.

  2. Кристали ZnGeP2 для параметричного перетворення частоти лазерного випромінювання лазерів середнього ІЧ діапазону // Каталог Інституту оптичного моніторингу СО РАН. Томськ, 2005.

  3. Серебряков В. А., Бойко Е. В., Петрищев М.М., Ян А. В. Медичні застосування лазерів середнього інфрачервоного діапазону. Проблеми і перспективи // Оптичний журнал. 2010. Т. 77. № 1. С. 9-23.

  4. Barnes N. P., Murray K. E., Jani M. G., Schunemann P. G., Pollak T. M. ZnGeP2 parametric amplifier. J. Opt. Soc. Am. B. 1998. Vol. 15. № 1. P. 232-238.

  5. Budni P. A., Pomeranz L. A. Efficient mid-infrared laser using 1,9 ^ m-pumped Ho: YAG and ZnGeP2 optical parametric oscillators. J. Opt. Soc. Am. B. 2000. V. 17. № 5. P. 723-728.

  6. Dergachev P., Armstrong, Smith A., Drakec T., Duboisc M. High power, high-energy ZGP OPA Pumped by a 2,05 microns Ho: YLF MOPA System, Proc. Of SPIE. 2008. Vol. 6875.

  7. Ebrahim-Zadeh M., Sorokina I. T. Mid-infrared optical parametric oscillators and applications. Springer, 2008. P. 347-375.

  8. Haakestad M. W., Arisholm G., Lippert E., Nicolas S., Rustad G., Stenersen K. High-pulse-energy mid-infrared laser source based on optical parametric amplification in ZnGeP2, OPTICS EXPRESS. 2008.Vol. 16. № 18. P. 14263-14273.

  9. Henriksson M. Tandem PPKTP and ZGP OPO for Mid-infrared generation, Proc. Of SPIE. 2008. Vol. 7115. P 71150O. 1-71150O.10

  10. INRAD catalog, www.inrad.com

  11. Kingston R. H. Parametric amplification and oscillation at optical frequencies. Proc. IRE. 1962. Vol. 50. No. 4. P. 472-474.

  12. Kroll N. M. Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tunable oscillator at optical frequencies. Phys. Rev. 1962. Vol. 127. № 4. P. 1207-1211

  13. McEwan K. J. High power synchronously pumped AgGaS2 optical parametric oscillator. Opt. Lett. 1998. Vol. 23. P. 667-669.

  14. Nordseth 0. Master Oscillator / Power Amplifier System for Optical Parametric Conversion of High-Energy Pulses from 1 to 2 мні, FFI. 2004.

  15. Rines G. A., Rines D. G., Moulton P. F. Efficient, High-Energy. KTP Optical Parametric Oscillators Pumped with 1 Micron Nd-Lasers. OSA Proc. ASSL. 1994. Vol. 20. P. 461-463.

  16. Webb M. S., Moulton P. F., Kasinski J. J., Burnham R. L., Loiacano G., Stolzenberger R. HighAverage-Power KTA OPO. Opt. Lett. 1998. Vol. 23. P. 1161-1163.

  17. Yu J., Barnes N. P., Murraya K. E., Lee H. R., Bai Y. Parametric generation of tunable infrared radiation for remote sensing applications, Proceedings of SPIE. 2003. Vol. 4893. P. 183-192.

  18. Zawilski K. T., Setzler S. D., Schunemann P. G., Pollak T. M. Laser Damage Threshold of Single Crystal ZnGeP2 at 2,05 mm. Proc. SPIE. 2005. Vol. 5991. P. 50-62.

  REFERENCES

  1. Ahmanov S. A., Hohlov R. V Ob odnoj vozmozhnosti usilenija svetovyh voln // ZHJETF. 1962. T. 43. № 1. S. 351-353.

  2. Kristally ZnGeP2 dlja parametricheskogo preobrazovanija chastoty lazernogo izluchenija laze-rov srednego IK diapazona // Katalog Instituta opticheskogo monitoringa SO RAN. Tomsk, 2005.

  3. Serebrjakov V A., Bojko JE. V., Petriwev N. N., JAn A. V Medicinskie primenenija lazerov srednego infrakrasnogo diapazona. Problemy i perspektivy // Opticheskij zhurnal. 2010. T. 77. № 1. S. 923.

  4. Barnes N. P., Murray K. E., Jani M. G., Schunemann P. G., Pollak T. M. ZnGeP2 parametric amplifier J. Opt. Soc. Am. B. 1998. Vol. 15. № 1. P. 232-238.

  5. Budni P. A., Pomeranz L. A. Efficient mid-infrared laser using 1,9 ^ m-pumped Ho: YAG and ZnGeP2 optical parametric oscillators. J. Opt. Soc. Am. B. V. 17. № 5. 2000. P. 723-728.

  6. Dergachev P., Armstrong, Smith A., Drakec T., Duboisc M. High power, high-energy ZGP OPA Pumped by a 2,05 microns Ho: YLF MOPA System, Proc. Of SPIE. 2008. Vol. 6875.

  7. Ebrahim-Zadeh M., Sorokina I. T. Mid-infrared optical parametric oscillators and applications. Springer. 2008. P. 347-375.

  8. HaakestadM. W., Arisholm G., Lippert E., Nicolas S., Rustad G., Stenersen K. High-pulse-energy mid-infrared laser source based on optical parametric amplification in ZnGeP2, OPTICS EXPRESS. 2008. Vol. 16 .. № 18. P. 14263-14273.

  9. Henriksson M. Tandem PPKTP and ZGP OPO for Mid-infrared generation, Proc. Of SPIE. 2008. Vol. 7115. P. 71150O.1-71150O.10

  10. INRAD catalog / www.inrad.com

  11. Kingston R. H. Parametric amplification and oscillation at optical frequencies. Proc. IRE. 1962. Vol. 50. № 4. P. 472 474.

  12. Kroll N. M. Parametric amplification in spatially extended media and application to the design of tunable oscillator at optical frequencies. Phys. Rev. 1962. Vol. 127. № 4. P. 1207-1211.

  13. McEwan K. J. High power synchronously pumped AgGaS2 optical parametric oscillator. Opt. Lett. 1998. Vol. 23. P. 667-669.

  14. Nordseth SH. Master Oscillator / Power Amplifier System for Optical Parametric Conversion of High-Energy Pulses from 1 to 2 mm. FFI, 2004.

  15. Rines G. A., Rines D. G., Moulton P. F. Efficient, High-Energy. KTP Optical Parametric Oscillators Pumped with 1 Micron Nd-Lasers. OSA Proc. ASSL. 1994. Vol. 20. P. 461-463.

  16. Webb M. S., Moulton P. F., Kasinski J. J., Burnham R. L., Loiacano G., Stolzenberger R. HighAverage-Power KTA OPO. Opt. Lett. 1998. Vol. 23. P. 1161-1163.

  17. Yu J., Barnes N. P., Murraya K. E., Lee H. R., Bai Y. Parametric generation of tunable infrared radiation for remote sensing applications, Proceedings of SPIE. 2003. Vol. 4893. P. 183-192.

  18. Zawilski K. T., Setzler S. D., Schunemann P. G., Pollak T. M. Laser Damage Threshold of Single Crystal ZnGeP2 at 2,05 mm. Proc. SPIE. 2005. Vol. 5991. P. 50-62.


  Ключові слова: моделювання / оптимізація / оптичне програмне забезпечення / simulation / optimization / optical software

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити