Викладено метод проектування пристроїв подачі нитки верхнього петлителя і визначення раціонального процесу її споживання на підставі використання діаграми узгодження функцій подачі і споживання нитки верхнього петлителя при утворенні тринитковий Краєобметочна стібка 504 типу. Алгоритм, представлений для розрахунку діаграми споживання нитки верхнього петлителя з урахуванням можливих варіантів процесу взаємодії робочих органів, матеріалу і нитки верхнього петлителя з ниткою нижнього петлителя, в сукупності з математичним апаратом, який використовується при цьому, дозволяє автоматизувати одну з особливо складних стадій в проектуванні Краєобметочна машини . Даний метод проектування нітеподачі нитки верхнього петлителя буде корисний для розробників і експлуатаційників Краєобметочна швейних машин.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Єрмаков А. С.


The Design of the Thread Feeding Path and Consumption of the Upper Looper in the Overlock Sewing Machine

The method of device design for thread feeding of the upper looper and for the consumption management uses the negotiation diagrams for the functions of thread feeding and consumption of the head looper with the 504 type triple overcasting stitch. The algorithm calculates the diagram of thread consumption for the head looper (with changes in the process of interaction of the working parts, material and interaction of the upper looper thread and lower looper thread, including hardware-mathematical ratio). The algorithm automates a complicated stage in the design of the overlock sewing machine. The method is useful for developers and users of the overlock sewing machine.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Вісник асоціації вузів туризму і сервісу
  Наукова стаття на тему 'Математична модель робочого процесу утворення стібка на швейній машині'

  Текст наукової роботи на тему «Математична модель робочого процесу утворення стібка на швейній машині»

  ?УДК 687.053

  математична модель робочого процесу утворення стібка на швейній машині

  Єрмаков А.С.,

  кандидат технічних наук, доцент,

  ФГОУВПО «Московський державний університет туризму та сервісу», м.Москва.

  The method of device design for thread feeding of the upper looper and for the consumption management uses the negotiation diagrams for the functions of thread feeding and consumption of the head looper with the 504 type triple overcasting stitch. The algorithm calculates the diagram of thread consumption for the head looper (with changes in the process of interaction of the working parts, material and interaction of the upper looper thread and lower looper thread, including hardware-mathematical ratio). The algorithm automates a complicated stage in the design of the overlock sewing machine. The method is useful for developers and users of the overlock sewing machine.

  Викладено метод проектування пристроїв подачі нитки верхнього петлителя і визначення раціонального процесу її споживання на підставі використання діаграми узгодження функцій подачі і споживання нитки верхнього петлителя при утворенні тринитковий Краєобметочна стібка 504 типу. Алгоритм, представлений для розрахунку діаграми споживання нитки верхнього петлителя з урахуванням можливих варіантів процесу взаємодії робочих органів, матеріалу і нитки верхнього петлителя з ниткою нижнього петлителя, в сукупності з математичним апаратом, який використовується при цьому, дозволяє автоматизувати одну з особливо складних стадій в проектуванні краї- Обметочніе машини. Даний метод проектування нітеподачі нитки верхнього петлителя буде корисний для розробників і експлуатаційників Краєобметочна швейних машин.

  Ключові слова: Краєобметочна швейні машини, розрахунок нітеподачі, діаграми подачі і споживання нитки.

  При утворенні машинного стібка на сучасних швейних машинах все більш жорсткі вимоги пред'являються до її параметрами робочого процесу функціонування. Впровадження комп'ютерних технологій на швейному виробництві також вимагає вдосконалення параметрів процесів, створення методичного та інформаційного їх забезпечення, представлення програм управління машиною і ін. Однак технологія виконання машинного стібка на швейній машині не представлена ​​у вигляді математичної моделі.

  В даний час програма роботи швейної машини в загальному вигляді відбивається в її циклограмме. Математичне подання циклограми пропонується виконати через граф утворення стібка на швейній машині. Найбільш наочно переклад циклограми в граф

  можна виконати при наявності кругової циклограми (рис. 1), тому що прямокутна циклограмма або циклограмма у вигляді графіків переміщення робочих органів не дає необхідної наочності і простоти побудови.

  При утворенні тринитковий Краєобметочна стібка 504 типу в процесі беруть участь голка (И1 ... і 6), нижній петлітель (Н1 ... Н4), верхній петлітель (В1 ... В4), рейка (Р1 ... Р2) і ніж ( О1 ... О3), обрізає край матеріалу. За початок відліку кута повороту головного валу прийнято крайнє верхнє положення голки.

  Кожен робочий орган виконує такі моменти утворення стібка: І1- початок захоплення нитки верхнього петлителя голкою: І2- початок проколу голкою матеріалу; З - початок проведення голкової нитки через матеріал; І4 - крайнє нижнє положення голки, оконча-

  МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І технологічних процесів

  Краєобметочна стібка 504 типу

  ня проведення нитки під матеріал або початок формування петлі-напуск; И5 - закінчення освіти голкової петлі-напуск; І 6 - вихід голки з матеріалу і захопленої петлі нитки верхнього петлителя; Н1 початок захоплення нижнім петлітелем голкової петлі; Н2 - винос своєї нитки під захоплення носиком верхнього петлителя; Н3 - крайнє праве положення петлителя або закінчення проведення петлі нитки нижнього петлителя через вушко петлю; Н4 - вихід нижнього петлителя з голкової петлі; В1- початок захоплення верхнім петлітелем нитки нижнього петлителя; В2 - винос (освіта) петлі нитки верхнього петлителя під захоплення голкою; У 3

  - крайнє лівій положення верхнього петлителя або закінчення проведення нитки верхнього петлителя через петлю нитки нижнього петлителя; В4 - вихід петлителя з петлі нитки нижнього петлителя; Р1- початок просування матеріалу рейкою; Р2 - закінчення просування матеріалу рейкою; О1 - початок різання матеріалу ножем; О2 закінчення різання матеріалу ножем і О3 - вихід ріжучої кромки леза ножа з матеріалу. Заштриховані частини циклограми показують робочі періоди функціонування кожного робочого органу машини при утворенні стібка або виконанні інших функцій робочими органами.

  Для побудови графа G = {U, V} (рис. 2) приймемо, що вершинами і в графі будуть моменти процесу утворення стібка, а дугами V - зв'язку між моментами. Дуга може відображати ви-

  конання операції або підготовка до її виконання. Зв'язки між моментами (операції) процесу для кожного робочого органу здійснюються в тій же послідовності, як вони відбиваються на циклограмме машини.

  270

  Мал. 2. Граф освіти Краєобметочна стібка 504 типу

  Інформацію про зв'язки між моментами в роботі різних робочих органів доповнюють відомості про технологію утворення стібка: якщо зазначені зв'язки беруть участь у виконанні даного моменту процесу утворення стібка або коли вони створюють умови для виконання моменту і їх черговість відома.

  Операції по утворенню стібка умовно можна уявити, як дії робочих органів між основними його моментами: (И1-И2) = 11 - захоплення голкою нитки верхнього петлителя; (И2-И3) = 4 - проколювання голкою матеріалу; (И3-І4) =; 6 - проведення голкою своєї нитки через матеріал; (І4-И5) = 17 - освіту голкової петлі-напуск; (И5-і 6) = 19 - вихід голки з матеріалу і петлі нитки верхнього петлителя; (Ш-Ш) = 112 - захоплення голкової петлі і проведення через неї нитки нижнього петлителя і винесення її під захоплення верхнім петлітелем; (Ш-Н3) = 113 - формування петлі нитки нижнього петлителя; (Н3-Н4) = 114 - вихід із захопленої голкової петлі; (И5-Ш) = 110 - розташування носика нижнього петлителя на площині сформованої голкової петлі; (І 6-Р1) =; п-гарантований період запізнювання початку транспортування матеріалу після виходу голки з матеріалу; (Р2-

  Математична модель робочого процесу утворення стібка на швейній машині

  i j l 3 4 5 6 7 S 9 lO ll ll 13 14 15 16 17 18 19

  И1 И2 З І4 И5 і 6 Hl Hl H3 H4 Bl Bl B3 B4 Pl Pl Ol Ol O3

  l И1 O l O O O l O O O O O l O O O O O O O

  2 І 2 l O l O O O O O O O O O O O O l O O O

  З З O l O l O O O O O O O O O O O O O O O

  4 І4 O O l O l O O O O l O O O O O O O O O

  5 И5 O O O l O l l O O O O O O O O O O O O

  6 і 6 l O O O l O O O O O O O O O l O O O O

  7 Hl O O O O l O O l l l O O O O O O O O O

  S Hl O O O O O O l O l O l O O O O O O O O

  9 H3 O O O O O O l l O l O O O O O O O O O

  lO H4 O O O l O O l O l O O O O l O O O O O

  ll Bl O O O O O O O l O O O l l l O O O O O

  12 Bl l O O O O O O O O O l O l O O l O O O

  Із B3 O O O O O O O O O O l l O l O O O O O

  l4 B4 O O O O O O O O O l l O l O O O O O O

  l5 Pl O O O O O l O O O O O O O O O l O O l

  l6 Pi O l O O O O O O O O O l O O l O l O O

  l7 Ol O O O O O O O O O O O O O O O l O l l

  l8 Ol O O O O O O O O O O O O O O O O l O l

  l9 O3 O O O O O O O O O O O O O O l O l l O

  Мал. 3. Матриця суміжності A = [ij] графа процесу утворення стібка

  B2) = t23 - зміщення матеріалом вузла переплетення ниток петлітелей і т.д.

  На графі можна також відобразити не тільки операції в функціонуванні робочих органів по формуванню стібка або виконання інших основних своїх функцій, а й відзначити ті моменти в їх роботі, які сприяють виконанню робочого процесу машини поза ними робочих періодів функціонування: (Н4-H1) = t14 - обхід леза нижнього петлителя голки, що не перешкоджає формуванню голкової петлі і не допускає поломки лез голки і петлителя; (І 6-И1) = ^ - обхід лез петлітелей відносно один одного; (P2-P1) = t26 - переміщення рейки поза контактом з матеріалом; (О3-O1) = t30 - зміщення ріжучого леза верхнього ножа від поверхні матеріалу і ін.

  Математична модель процесу утворення стібка може бути пред-ставлена ​​у вигляді матриці суміжності Л = [і, j] (рис. 3).

  Кожна клітинка в матриці Л (і, j) дозволяє вказати не тільки наявність зв'язку між моментами, але і зберігати іншу інформацію про процес утворення стібка: основні моменти утворення стібка або операціях робочого процесу машини. До подібної інформації відносяться відомості про умови надійного і якісного виконання умов процесу утворення стібка. Дана інформація може бути використана для побудови діагностичних моделей процесу утворення стібка.

  Таким чином структура робочого процесу утворення стібка на швейній машині буде відображена матрицею Л = [і ^], а вміст в про-

  моделювання технічних і технологічних процесів

  процесі операцій - представлена ​​матрицею В [ц].

  О, якщо А [1,]] = 0;

  I., якщо А [1,]] = 1

  де tk - масив даних по кожній к-й операції процесу утворення стібка на швейній машині, k = L..n; п - загальна кількість операцій в робочому процесі утворення стібка на швейній машині.

  У масиві tк зберігається інформація про параметри і умови виконання операцій. Зміст і розмір масиву залежить від виду технологічної операції: захоплення петлі; проведення та формування петлі, вихід з петлі та ін. Нумерація операцій починається з першого моменту в роботі основного петлеобразующих органу

  машини, а саме для Краєобметочна машини

  - з початку захоплення голкою нитки верхнього петлі-теля. По кожній вершині йде нумерація операцій. Склад операцій представлений в матриці В (рис. 4). Математична інтерпретація процесу дозволяє визначати раціональні параметри процесу розрахунковим шляхом, через їх оптимізацію з пред'явленням різних вимог до процесу утворення стібка [1]. Інформація про параметри процесу В [у] і структурі процесу А [у] при проектуванні робочого процесу освіти кількох типів стібків на одній швейній машині використовується в побудові узагальненої математичної моделі. Побудова на її основі гнучкого процесу роботи швейної машини з математичної інтерпретацією у вигляді перестановною моделі [2] дозволяє спроектувати гнучкі технології освіти машинного стібка.

  Мал. 3. Матриця В

  література

  1. ЕрмаковА.С. Основи моделювання механіко-технологічних процесів виготовлення швейно-трикотажних виробів: Навчальний посібник, МГУ сервісу. М., 2002. 69 с.

  2. САПР в технології машинобудування: Навчальний посібник / В.Г. Митрофанов, О.Н. Калачов, А.Г. Схиртладзе і ін. Ярославль; Ярославський державний технічний університет, 1995. 298 с.

  УДК 678.674.002.3

  математична модель взаємодії деталей відновленого з використанням композиційних матеріалів підшипникового вузла. оптимізація складу ремонтних матеріалів з урахуванням експлуатаційних властивостей

  Пашковська Т.І.,

  доктор педагогічних наук, професор,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва,

  Пашковський І.Е.,

  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва,

  Сергєєв С.Ю., аспірант,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва.

  The mathematical model for the strained state of polymeric coating in the renewed bearing unit defines normal voltage and shearing stress and assesses the value of elastic and plastic deformation in the polymer layer. The results of the tribological research determine the optimal solution of polymer composite material based on unsaturated polyester resin PN-1. The mixture enhances the performance improvement, including the tribological characteristics.

  Наведено математичну модель деформованого стану полімерного покриття в відновленому підшипниковому з'єднанні, що дозволяє розраховувати нормальні і дотичні напруження, а також визначати величини пружною і пластичної деформацій полімерної прошарку. Наведено результати триботехнічних досліджень, що дозволили визначити оптимальний склад полімерного композиційного матеріалу на основі ненасиченої поліефірної смоли ПН-1, що забезпечує поліпшення експлуатаційних, в тому числі триботехнических, характеристик.

  Ключові слова: композиційний матеріал, підшипниковий вузол, триботехнические характеристики.

  У процесі проведених досліджень [9, 10] нами розроблені композиційні матеріали з наперед заданими технологічними властивостями на основі ненасичених поліефірних смол, а також рівняння, що дозволяють здійснити вибір значень модуля пружності Єї, твердості НВ, змісту наповнювача Н і визначити режим технологічного процесу для отримання встановлених показників при конструюванні деталей з композиційних матеріалів.

  Розроблені полімерних композиційних-

  ні матеріали можуть використовуватися при ремонті зношених металевих підшипників ковзання або посадочних отворів підшипників кочення в корпусних деталях побутових машин і технологічного обладнання сервісу. При використанні розроблених полімерних композиційних матеріалів для відновлення (виготовлення) деталей технологічного обладнання та машин побутового призначення необхідна перевірка їх працездатності з урахуванням фізико-механічних характеристик.

  В процесі експлуатації полімерна про-


  Ключові слова: Краєобметочна ШВЕЙНІ МАШИНИ / РОЗРАХУНОК НІТЕПОДАЧІ / Діаграми ПОДАЧІ І СПОЖИВАННЯ НИТКИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити