Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: 2003
  Журнал: Известия Томського політехнічного університету. Інжиніринг ГЕОРЕСУРСИ
  Наукова стаття на тему 'Математична модель процесу руху зарядженої частинки в речовині при наявності магнітного поля'

  Текст наукової роботи на тему «Математична модель процесу руху зарядженої частинки в речовині при наявності магнітного поля»

  ?ВІСТІ

  Томськ ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ І ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ім. С.М. КІРОВА

  Том 294

  1976

  МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ рух заряджених частинок в речовині ЗА НАЯВНОСТІ магнітного поля

  В.М. Разін

  (Представлено науковим семінаром кафедри обчислювальної техніки)

  При розрахунках активної біологічного захисту представляється корисним отримати рівняння руху релятивістських протонів в речовині при наявності магнітного поля, оскільки комбіновані способи захисту можуть виявитися оптимальними в тих випадках, коли вага захисних екранів повинен бути обмежений зверху.

  Як відомо, рівняння руху зарядженої частинки в магнітному полі при відсутності речовини в векторній формі має вигляд:

  Су е т- = - З з

  (1)

  де т - маса частинки; е - заряд; с - швидкість світла у вакуумі; V - вектор швидкості; В - вектор магнітної індукції.

  Оскільки нас будуть цікавити частки, швидкість яких порівнянна зі швидкістю світла, то рівняння (1) слід записати в формі співвідношення

  Ср е

  А з

  (2)

  де р = ту - імпульс частинки, маса якої залежить від енергії, т. е. швидкості частинки.

  При проходженні частинки через речовину матимуть місце різні взаємодії частинки з середовищем, в результаті чого енергія частинки буде зменшуватися уздовж траєкторії руху. У нас цікавить діапазоні енергій протонів головними є втрати енергії на іонізацію атомів захисного середовища. Втрати енергії на іонізації будуть еквівалентні дії деякої сили, що діє на частинку (протон) в напрямку, протилежному напрямку вектора швидкості. Величина цієї сил ", РЄ

  ли буде рівна питомій енергії іонізації на елемент довжини траєкторії I, тобто сила дорівнює -.

  З 1

  При обліку сили опору речовини за рахунок іонізації рівняння (2) може бути представлено у векторній формі:

  З 1

  (3)

  Ср ег РЄ З з1

  де прямі дужки означають абсолютне значення відповідної величини, а у - це модуль вектора швидкості частинки.

  В релятивістському випадку ліва частина рівняння (3) має бути представлена ​​наступним чином:

  (\

  Ср С. _ З - = - (ту) = - З З З

  т

  (4)

  де т0 - маса спокою частинки.

  У тривимірної прямокутній системі координат має місце співвідношення

  у2 = х2 + у2 +? 2, (5)

  де для скорочення запису перші похідні за часом позначені точками над відповідними координатами.

  Проекція векторного рівняння (4) на осі координат з урахуванням (5) дає можливість записати рівняння руху в наступному вигляді:

  (\ Л

  З

  З

  З

  З

  З

  З

  1 -

  = Е-в2у - ВУ2 -

  з з

  РЄ

  1-

  2 + 2 2 X + у + z

  1-

  2 + 2 2 X + у + z

  =-Б, z - Б, X-

  = -Бу х - Бх у -сс

  З 1

  РЄ

  З 1

  РЄ

  у-;

  З 1

  Тут В, Ву і В1 - складові вектора магнітної індукції по осях координат. Для скорочення запису введемо позначення

  Ф) =

  РЄ

  З 1

  і праві частини рівнянь системи (6) представимо у вигляді

  -у {у) х + -Б2у --Бvz = Ь \

  е е

  -Бz х-ф (у) у +-Б, z = М; з з

  е е

  -Бу х-Б, у-ф (у) z = N. з з

  (6)

  (7)

  (8)

  Розкриваючи похідні в лівих частинах системи (6) і з огляду на (8), отримаємо

  (\

  т0 | З

  х + х-Сг

  1 -

  2 + 2 2 x + у + z

  = Ь;

  т0 | З

  , 0 у + у-

  ф -Р2 Сг

  1-

  2 + 2 2 x + у + z

  = М;

  z + z-

  д / 1 -р2 Сг

  1-

  = N.

  (9)

  з з

  рядка за часом. розкриємо похідну

  (\

  - релятивістський фактор, а дві точки означає похідну другого по-

  З

  сг

  т0

  1-

  2 + 2 2 x + у + z

  л / (1 -Р2У

  • I хх + уу + zz

  (10)

  так як всі координати є функціями часу. Підставляючи (10) в систему рівнянь (9) і виконуючи нескладні перетворення, отримаємо

  з 2 (1 -р2) + x

  + Xyy + xzz = L1.

  xyx + y

  c2 (1 -в2) + y

  + Yzz = Ml,

  xzx + yzy +

  c2 (1 -в2) + z

  z = N1.

  (11)

  Тут введені для скорочення запису позначення:

  N1 =

  c2-y / (1 -в2) 3

  c% -0 / (1 -в2) 3

  = С \ -0 / (1 -в2) 3

  L;

  M;

  N.

  (12)

  При моделюванні звичайних диференціальних рівнянь на аналогових обчислювальних машинах (АВМ) прийнято вирішувати ці рівняння щодо старших похідних (метод пониження порядку похідної).

  Розглядаємо систему (11), як систему трьох рівнянь з трьома невідомими похідними x, y, z. Обчислюємо головний визначник системи (11)

  2

  А =

  с2 (1 -в1) + x;

  xy;

  xz;

  xy;

  c2 (1 -в2) + y;

  yz

  xz;

  yz

  c2 (1 -в2) + z2;

  (13)

  Застосовуючи правило Саррюс або який-небудь інший спосіб обчислення визначників і з огляду на (5) в нескладних, але громіздких перетвореннях, отримаємо

  Д = с 6 (1/32) 2. (14)

  Тепер вираз, наприклад, для х буде мати вигляд

  || 1 x = -

  А

  L ,:

  xy;

  M {, [c2 (1 -в2) + y]; yz;

  N1; yz; [C2 (1 -в2) +

  (15)

  Громіздкі алгебраїчні перетворення при обчисленні (15) дозволяють в кінцевому підсумку отримати порівняно простий вислів для х

  x = |

  - (- B2 y - By zlVi-87 - HvW (1-В2) 3. M0 V c c I m 0

  (16)

  Аналогічно обчислюються вирази для у і р В результаті отримуємо систему рівнянь руху у вигляді:


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити