Представлені результати створення математичної моделі асферичного алгоритму абляції на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ». Метою роботи стало рішення наступних завдань: виявити відмінності сферичного і асферичного профілів абляції; визначити умови, що знижують доцільність проведення асферичною операції, вивести формулу, в якій чітко визначається вплив кожного параметра на ефективність асферичною операції; перетворити формулу розрахунку асферичною абляції з виведенням в шукану величину значення конічної константи для визначення цільової конічної константи післяопераційної поверхні. У процесі дослідження використано метод математичного моделювання особливостей асферичною операції на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ». За результатами проведених досліджень виявлено особливості алгоритму асферичною абляції: Глибина стандартної і асферичною абляції відрізняється на 9,8%; асферична абляция прямо пропорційна Q-фактору, при початковому значенні сфероціліндріческіе компонента рівному нулю; глибина асферичною абляції відмінна від нуля і становить 10 мкм; доцільність асферичною корекції зменшується зі збільшенням діоптрій; величина глибини абляції при асферичною корекції залежить від діаметра оптичної зони. Визначено умови ефективності, а також недоцільність застосування асферичного алгоритму абляції: застосування асферичною корекції при міопії зі сфероеквівалентом рефракції від 8.0 дптр і більше недоцільно; при зменшенні розміру оптичної зони менш 6.0 мм застосовувати асферическую абляцию недоцільно. Результати проведених досліджень вимагають подальшого експериментального підтвердження встановлених теоретичних висновків.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Мушкова І.А., Карімова А.Н., Мовша В.Г., Погодіна Є.Г.


Mathematical model of correction of refractive disorders due to corneal asphericity by "Microscan-VIZUM" excimer laser

The results are presented of creating a mathematical model of aspherical ablation algorithm for the following tasks: to identify differences between spherical and aspherical ablation profiles on «Microscan-VIZUM» excimer laser; to determine the conditions which reduce the advisability of aspheric operation by «Microscan-VIZUM» excimer laser; to derive a formula showing the influence of each parameter on the efficiency of the aspherical operation; to modify the formula for calculating the aspherical ablation with derivation of Q-factor (conic constant) In target value to determine a target conic constant of postoperative surface on «Microscan-VIZUM» excimer laser. The following features of aspherical ablation algorithm were found: the depths of standard and aspheric ablation differ by 9.8%; aspherical ablation is directly proportional to the Q-factor, with an initial value of spherocylindrical component equal to zero; aspheric ablation depth is not equal to zero and it is 10 microns; the advisability of aspherical correction decreases with diopter increase; value of ablation depth at the aspherical correction depends on the optical zone diameter. The conditions for the effectiveness of aspherical ablation algorithm and the conditions under which the application of this algorithm is impractical were determined: the use of aspherical correction for myopia with spheroequivalent refraction of 8.0 diopters and more is inadvisable; the use of aspherical ablation is also inadvisable if the decrease in the optical zone is less than 6.0 mm. The established theoretical conclusions require further experimental confirmation.


Область наук:

 • Медичні технології

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал: практична медицина


  Наукова стаття на тему 'Математична модель корекції рефракційних порушень з урахуванням вихідної асферічності рогівки на вітчизняній ексімерлазерной установці 'Мікроскан-ВІЗУМ''

  Текст наукової роботи на тему «Математична модель корекції рефракційних порушень з урахуванням вихідної асферічності рогівки на вітчизняній ексімерлазерной установці" Мікроскан-ВІЗУМ "»

  ?УДК 617. 741-004. 1

  І.А. МУШКОВА1, А.Н. КАРІМОВА1, В.Г. МОВШЕВ2, Є.Г. ПОГОДІНА3

  1НМІЦ «МНТК« Мікрохірургія ока »імені акад. С.Н. Федорова », 127486, г. Москва, Бескудніковскій бульвар, д. 59а

  2ООО «Оптосістеми», 142190, г. Москва, м Троїцьк, вул. Промислова, д. 2А 3Оренбургскій філія НМІЦ «МНТК« Мікрохірургія ока »імені акад. С.Н. Федорова », 460047, м Оренбург, вул. Салмишская, д. 17

  Математична модель корекції рефракційних порушень з урахуванням вихідної асферічності рогівки на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ»

  Мушкова Ірина Альфредовна - доктор медичних наук, завідувачка відділом лазерної хірургії рефракції, тел. + 7-903-150-21-33, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Карімова Аделя Насібуллаевна - кандидат медичних наук, науковий співробітник відділу лазерної хірургії рефракції, тел. + 7-903-106-51-41, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Мовша Віктор Григорович - кандидат фізико-математичних наук, завідувач сектором медичних лазерів в тематичному конструкторському відділі №7, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Погодіна Олена Геннадіївна - лікар-офтальмолог відділення лазерної хірургії, тел. + 7-903-367-17-78, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID ID: 0000-0002-3772-6759

  Представлені результати створення математичної моделі асферичного алгоритму абляції на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ».

  Метою роботи стало рішення наступних завдань: виявити відмінності сферичного і асферичного профілів абляції; визначити умови, що знижують доцільність проведення асферичною операції, вивести формулу, в якій чітко визначається вплив кожного параметра на ефективність асферичною операції; перетворити формулу розрахунку асферичною абляції з виведенням в шукану величину значення конічної константи для визначення цільової конічної константи післяопераційної поверхні. У процесі дослідження використано метод математичного моделювання особливостей асферичною операції на вітчизняній екс-імерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ». За результатами проведених досліджень виявлено особливості алгоритму асферичною абляції: глибина стандартної і асферичною абляції відрізняється на 9,8%; асферична абляция прямо пропорційна Q-фактору, при початковому значенні сфероціліндріческіе компонента рівному нулю; глибина асферичною абляції відмінна від нуля і становить 10 мкм; доцільність асферичною корекції зменшується зі збільшенням діоптрій; величина глибини абляції при асферичною корекції залежить від діаметра оптичної зони. Визначено умови ефективності, а також недоцільність застосування асферичного алгоритму абляції: застосування асферичною корекції при міопії зі сфероеквівалентом рефракції від 8.0 дптр і більше недоцільно; при зменшенні розміру оптичної зони менш 6.0 мм застосовувати асферическую абляцию недоцільно. Результати проведених досліджень вимагають подальшого експериментального підтвердження встановлених теоретичних висновків. Ключові слова: асферична абляція, конічна константа.

  DOI: 1032000 / 2072-1757-2018-16-4-38-43

  (Для цитування: Мушкова І.А., Карімова А.Н., Мовша В.Г., Погодіна Є.Г. Математична модель корекції рефракційних порушень з урахуванням вихідної асферічності рогівки на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікро-скан-ВІЗУМ». Практична медицина. 2018, том 16, № 4, С. 38-43)

  I.A. MUSHKOVA1, A.N. KARIMOVA1, V.G. MOVSHEV2, E.G. POGODINA3

  1S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 59а Beskudnikovsky Blvd, Moscow, Russian Federation, 127486

  2Optosystems Ltd., 2-A Promyshlennaya Str., Troitsk, Russian Federation, 142190

  3Orenburg branch of S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, 17 Salmyshskaya Str., Orenburg,

  Russian Federation, 460047

  Mathematical model of correction of refractive disorders due to corneal asphericity by «Microscan-VIZUM» excimer laser

  Mushkova I.A. - D. Sc. (Medicine), Head of the Laser Refractive Surgery Department, tel. + 7-903-150-21-33, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Karimova A.N. - PhD (medicine), Researcher of the Laser Refractive Surgery Department, tel. + 7-903-106-51-41, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Movshev V.G. - Cand. Phys. and Math. Sc., Head of the Department of Medical Lasers at Thematic Design Department №7, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Pogodina E.G. - ophthalmologist of the Laser Surgery Department, tel. + 7-903-367-17-78, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., ORCID ID: 0000-0002-3772-6759

  The results are presented of creating a mathematical model of aspherical ablation algorithm for the following tasks: to identify differences between spherical and aspherical ablation profiles on «Microscan-VIZUM» excimer laser; to determine the conditions which reduce the advisability of aspheric operation by «Microscan-VIZUM» excimer laser; to derive a formula showing the influence of each parameter on the efficiency of the aspherical operation; to modify the formula for calculating the aspherical ablation with derivation of Q-factor (conic constant) in target value to determine a target conic constant of postoperative surface on «Microscan-VIZUM» excimer laser. The following features of aspherical ablation algorithm were found: the depths of standard and aspheric ablation differ by 9.8%; aspherical ablation is directly proportional to the Q-factor, with an initial value of spherocylindrical component equal to zero; aspheric ablation depth is not equal to zero and it is 10 microns; the advisability of aspherical correction decreases with diopter increase; value of ablation depth at the aspherical correction depends on the optical zone diameter. The conditions for the effectiveness of aspherical ablation algorithm and the conditions under which the application of this algorithm is impractical were determined: the use of aspherical correction for myopia with spheroequivalent refraction of 8.0 diopters and more is inadvisable; the use of aspherical ablation is also inadvisable if the decrease in the optical zone is less than 6.0 mm. The established theoretical conclusions require further experimental confirmation. Key words: aspherical ablation, conic constant.

  (For citation: Mushkova IA, Karimova AN, Movshev VG, Pogodina EG Mathematical model of correction of refractive disorders due to corneal asphericity by «Microscan-VIZUM» excimer laser. Practical Medicine. 2018, Vol. 16, no. 4, P. 38-43)

  Збільшення кількості пацієнтів з підвищеними вимогами до результатів рефракційних втручань призвело до необхідності враховувати поряд з кількісними та якісні післяопераційні показники зору, що в свою чергу змусило звернути увагу на вибір алгоритму впливу на етапі планування операції [1, 2]. За даними безлічі авторів, одним із способів зберегти тонкі функції зору після рефракційних втручань є застосування в ході ексімерлазерних впливу асферичного профілю абляції, орієнтованого по конічної константі [3-5].

  Один з алгоритмів асферичною корекції - асферический профіль оптимізований по хвильовому фронту (WFO) в даний час є стандартною операцією і використовується в багатьох лазерних системах зарубіжних виробників Alcon (Wave Light Allegretto), Carl Zeiss Meditec (MEL 80), Technolas (Zyoptix) and Schwind (Amans 750S). Такий алгоритм абляції дозволяє коррігі-

  ровать поряд зі сферою і циліндром також один тип аберацій вищого порядку - сферичну аберацію. Корекція відбувається введенням негативною сферичної аберації, яка повинна компенсувати післяопераційну позитивну сферичну аберацію. Величина компенсації сферичної аберації розраховується по базі даних як середнє значення сферичної аберації при корекції заданої міопії.

  Так як корекція сферичної аберації відбувається за усередненою статистичної бази даних, вона може бути недокорректірована або перекорректірована. У такому алгоритмі величина асферічності не варіюється, конічна константа за замовчуванням є заданою величиною. Даний оптимізований підхід має ряд недоліків, які стали очевидними під час проведення значної кількості операцій [6].

  За даними аналізу результатів клінічних випадків, які були розглянуті на офіційних європейських і американських сайтах (European

  Databank on Medical Devices - EUDAMED, Food and Drug Administration (FDA)), були виявлені наступні ускладнення:

  - центральні острівці (Central Islands);

  - проблеми нічного водіння (Night Driving Problems).

  При аналізі не розглядалися технічні проблеми лазерних установок [7].

  На сьогоднішній день як і раніше не вирішені питання залежності отриманих ускладнень від застосування алгоритму, оптимізованого по хвильовому фронту, а також немає точних критеріїв відбору до використання даного алгоритму.

  Існує альтернативний алгоритм асферичною абляції з персоналізованих Q-фактором. При використанні кастомізованих по конічної константі технологій (F-CAT Wave Light ALLEGRETTO, CAT-z Customized Aspheric Transition Zones Nidec, OPDCAT optical path difference customized aspheric treatment Nidec, ОРА optimized prolate ablation Nidec і ін.) У хірурга з'являється можливість самому визначати значення Q -сдвіга (післяопераційний Q-фактор мінус доопераці-ційний Q-фактор), і тим самим задавати бажану цільову асферічность.

  Так як таких операцій в світі проведено істотно менше, ніж оптимізованих по хвильовому фронту, персоніфікований алгоритм по конічної константі в даний час не отримав загального схвалення [8].

  З огляду на відсутність чітких критеріїв відбору, показань і обмежень при використанні розроблених зарубіжних технологій асферичного алгоритму абляції, доцільним є необхідність створення оптимізованого асферичного алгоритму абляції на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ».

  Мета дослідження - створення математичної моделі алгоритму асферичною абляції для оптимізації асферичного профілю абляції при корекції рефракційних порушень на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ». Математична модель асферичного алгоритму абляції повинна вирішити такі завдання:

  1. Виявити відмінності сферичного і асферичного профілів абляції на установці «Мікроскан-ВІЗУМ».

  2. Визначити умови, при яких знижується доцільність проведення асферичною операції на установці «Мікроскан-ВІЗУМ».

  3. Вивести формулу розрахунку, в якій визначено вплив кожного параметра на ефективність асферичною операції.

  4. Перетворити формулу розрахунку асферичною абляції з виведенням в шукану величину конічної константи для визначення цільової конічної константи післяопераційної поверхні на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ».

  прийнято рівним 12,0 мм, а також оптична сила рогівки до операції К1, дптр. У математичної моделі показник заломлення внутрішньоочної вологи прийнятий рівним п_еуе = 1,3372, а показник заломлення рогівки n_str = 1,3756.

  Значення очкової корекції D_glass пересчіти-ється в площину рогівки D_cornea за формулою:

  D cornea =

  1 000 D _ glass тисячі -VD D _ glass

  Форма передньої поверхні рогівки представлена ​​в математичній моделі рівнянням еліпсоїда обертання [9].

  Кривизна передньої поверхні рогівки до операції С1, мм-1 обчислюється за формулою:

  N i =

  (N _ eye -1) 1000

  Кривизна передньої поверхні рогівки після операції C2, мм-1 обчислюється за формулою:

  D cornea

  N2 = N + - =-

  2 1 (n _ str -1) 1000

  Радіус кривизни передньої поверхні рогівки після операції R2, мм обчислюється за формулою [10]:

  R =

  1_

  C

  Оптична сила рогівки після операції К2, дптр обчислюється за формулою:

  K 2 =

  (N _ eye -1) 1000

  R

  Розрахунок стандартної сферичної абляції проводиться в математичної моделі наступним чином. Рівняння профілю передньої поверхні рогівки до операції Sph1 (x), як функції координати х відхилення меридіани рогівки від оптичної осі представлено рівнянням:

  Sph 1 (x) = -

  C1a2

  C1 x2

  1 + <? 1 - C12 a2 1 + 1 - C

  x2

  де а - радіус центральної оптичної зони. Рівняння профілю передньої поверхні рогівки після операції Sph2 (x), як функції координати х представлено рівнянням:

  Sph2 (x) = -

  C 2 a

  1 + 1 - C22 a2 1 + -yj 1 - C

  -2 x2

  Рівняння профілю абляції Sph (x), що представляє собою завдання ексімерлазерной установці на сферичну абляцию тканини рогівки, як функції координати х представлено рівнянням: Sph (x) = Sph1 (x) - Sph2 (x).

  Матеріал і методи

  Математична модель асферичною операції на ексімерлазерной установці «Мікроскан-ВІЗУМ» застосовується для розрахунку параметрів абляції. Вихідними даними для розрахунку є вихідна очкова корекція D_glаss, дптр, вертексних відстань - від очкової лінзи до вершини рогівки VD, мм, яке в переважній більшості випадків

  Якщо розкласти це рівняння в статечної ряд, то виходить спрощена формула рівняння профілю абляції:

  Sph_simple (x) = "~ (C1 - C2) (a2 - x2) + '~ (C13 - C ^) (а4 - x4)

  в якій перший член являє собою вираз класичної формули абляції Мюннерліна.

  нн

  Розрахунок асферичною абляції проводиться в математичної моделі наступним чином. Рівняння профілю передньої поверхні рогівки до операції Е111 (х) з конічною константою Q1, яка описує асферічность передньої поверхні рогівки, як функції координати х відхилення меридіана рогівки від оптичної осі представлено рівнянням:

  Ell1 (x) =

  Ca2

  Cx2

  1 + 41 - pC a2 1+ V1 - PC

  2 x2

  де Р1 = 1 + Ql.

  Рівняння профілю передньої поверхні рогівки після операції Е112 (х) з конічною константою Q2, яка описує асферічность передньої поверхні рогівки після абляції, як функції координати х відхилення меридіана рогівки від оптичної осі представлено рівнянням:

  Ell 2 (x) = -

  C2 a

  1 + 1 - p2C22 a2 1 + ^ 1 - p2C22 x2

  simple (x) дорівнює: Diff_simple (x) = Ell_simple (x) -Sph_simple (x):

  Diff _simple (x) = 1Q2C3 (a4 - x4)

  Різниця глибини при використанні асферичного і сферичного алгоритму абляції Diff_s (мкм) обчислюється в математичній моделі за формулою:

  Diff _ s = ConstQ2 K 23 OZ4,

  де OZ - діаметр центральної оптичної зони, мм,

  Const - константа, яка обчислюється за формулою:

  Const = -

  1

  1

  = 2,03764 -1

  де p2 = 1 + Q2

  Рівняння профілю абляції Ell (x), що представляє собою завдання ексімерлазерной установки на асферическую абляцию тканини рогівки, як функції координати x представлено рівнянням:

  Ell (x) = Ell1 (x) - Ell2 (x).

  Якщо розкласти це рівняння в статечної ряд, то виходить спрощена формула рівняння профілю асферичною абляції:

  Ell_simple (x) = 1 (C1 -C2) (a2 -x2) + - (p-C- -p2C |) (a4 -x4) 2. 8

  Відмінність сферичного і асферичного профілів абляції обчислюється в математичної моделі наступним чином.

  Для точного рівняння відміну стандартної від асферичною карти абляції Diff (x) дорівнює: Diff (x) = Ell (x) - Sph (x).

  Для наближеного рівняння відміну стандартної від асферичною карти абляції Diff_

  8 (n _ eye -1) 310002 16

  В отриманій формулі виявлена ​​залежність глибини асферичною абляції від значень керато-метрії, величини оптичної зони і величини конічної константи, визначена роль кожного параметра на ефективність асферичною операції.

  У математичної моделі вищенаведена формула була перетворена для обчислення отриманого значення Q-фактора післяопераційної поверхні. Конічна константа Q післяопераційної поверхні рогівки після асферичною абляції обчислюється за формулою:

  Q = -

  Const Ah K3 d4

  де K - задана оптична сила рогівки, яку необхідно отримати після абляції, дптр; d - діаметр центральної оптичної зони, мм;

  Ah - збільшення глибини абляції асферичною програми щодо сферичної програми, мкм;

  Const - константа, яка обчислена за формулою: Const = -8 (1,3372-1) 3.

  Результати розрахунку абляції по точної і наближеній формулі представлені на малюнку 1 з

  7

  Малюнок 1.

  Графік для точного і наближеного рівняння асферичного алгоритму абляції

  Diff'i) тисячі Diff ibUo «)

  -1-1-г -1-1-

  -

  л X / / 4 * l \ \ \

  1 1 i 1 i N

  -3

  ЮГ (о) 1000- -1.263-9 мкм

  n-iyilDH »Сл. * ЦК II

  DuT_simpIei О)

  10 »- 6 IJ6J1 мовляв

  Diff? P) - Difl_simplgt0.1 Diff 10)

  - 5.093'i

  Таблиця 1.

  Розрахунок глибини абляції в залежності від значення Q-факгора (конічної константи)

  Таблиця 2.

  Розрахунок глибини абляції в залежності від вихідних значень сфероеквівалента

  Q2 Diff_Abl, мкм

  -0.1 1.85

  -0.2 3.68

  -0.3 5.48

  -0.4 7.26

  -0.5 9.0

  -0.6 10.7

  D_glass ф) До post Орега Diff_Abl

  0.0 43 9.5

  -4.0 39.57 7.26

  -8.0 36.45 5.58

  -12.0 33.58 4.3

  -16.0 30.94 3.33

  Таблиця 3.

  Розрахунок глибини абляції для різних значень заданої оптичної зони

  OZ Diff_Abl

  4.0 1.35

  4.5 2.19

  5.0 3.39

  5.5 5.04

  6.0 7.26

  6.5 10.19

  малюнок 2.

  Залежність різниці глибини абляції звичайної і асферичною програми (мкм)

  вихідними даними, відповідними розрахунками в роботі [11].

  Обговорення та результати

  Спираючись на результати математичного моделювання, визначено особливості алгоритму асферичною корекції:

  1-я особливість - глибина стандартної і асферичною абляції відрізняється на 9.8% (рис. 1).

  2-я особливість - глибина асферичною абляції прямо пропорційна величині Q-фактора. У таблиці 1 наведено приклад розрахунку глибини абляції для D_glass = -4.0 дптр, передопераційна К1 = 43 дптр, OZ = 6.0 мм, післяопераційна К2 = 39.57 дптр для різних значеннях константи Q2.

  3-тя особливість - при початковому значенні сфероціліндріческіе компонента рівному нулю, глу-

  біна асферичною абляції відмінна від нуля і становить близько 10 мкм.

  4-я особливість - застосування асферичною корекції при міопії зі сфероеквівалентом від 8.0 дптр і більше недоцільно. У таблиці 2 наведено приклад розрахунку глибини абляції для різних значень вихідного сфероеквівалента при Q2 = -0.4, передопераційна К1 = 43 дптр, OZ = 6.0 мм.

  Виявлено, що доцільність асферичною корекції зменшується з ростом діоптрій.

  5-я особливість - залежність величини асферичною корекції від діаметра оптичної зони. У таблиці 3 наведено приклад розрахунку глибини абляції для різних значень оптичної зони при D_glass = -4.0 Дптр, Q2 = -0.4, передопераційної К1 = 43 Дптр.

  нн

  малюнок 3.

  Залежність при варіюванні вихідної оптичної сили рогівки від 37,0 до 47,0 D, для значень рефракційного ефекту 4,0 D, 6,0 D, 8,0 D, діаметра зони операції 6,0 мм і заданої післяопераційної конічної константи Q = -0,4

  При зменшенні розміру оптичної зони менш 6.0 мм застосовувати асферическую абляцию недоцільно.

  6-я особливість - залежність величини асферичною абляції від вихідної оптичної сили рогівки (37 Дптр, 42 Дптр, 47 Дптр). Для дослідження застосовності асферичною програми абляції при різних значеннях вихідної оптичної сили рогівки побудували залежність різниці глибини абляції звичайної і асферичною програми в мікронах. Для середнього значення рефракційного ефекту 6,0 D, діаметра зони операції 6,0 мм і заданої післяопераційної конічної константи Q = -0,4 побудували вищевказану залежність при варіюванні вихідної оптичної сили рогівки від 37,0 до 47,0 D. Результати розрахунків представлені на малюнку 2.

  При різниці глибини абляції звичайної і асферичною програми менше 5,0 мкм застосування асферичною програми недоцільно. На малюнку 2 пунктирною лінією позначено це значення різниці 5,0 мкм.

  Для значень рефракційного ефекту 4,0 D, 6,0 D, 8,0 D, діаметра зони операції 6,0 мм і заданої післяопераційної конічної константи Q = -0,4 побудували вищевказані залежності при варіюванні вихідної оптичної сили рогівки від 37,0 до 47,0 D. Результати розрахунків представлені на малюнку 3.

  Як показує аналіз залежності, представленої на малюнку 3, при корекції вихідної міопії -4,0 D, -6.0 D і оптичної силі рогівки менше 40,0 D застосування асферичною програми буде доцільним і ефективним, якщо збільшувати цільове значення конічної константи, тобто . при оптичній силі рогівки менше 39,0 D застосування асферичною програми стає неефективним, якщо значення конічної константи не коректувати.

  Якщо потрібно досягти високого рефракційного ефекту 8 D, асферическую програму доцільно застосовувати при рефракції рогівки 42,0 D і вище.

  Ефективною і доцільною асферична операція при корекції міопії при початковій оптичній силі рогівки 47 D і більш буде при зменшенні значення цільової конічної константи.

  висновок

  В результаті математичного моделювання виявлено особливості асферичною операції на вітчизняній ексімерлазерной установці «Мі-кроскан-ВІЗУМ», що вимагають подальшого експериментального підтвердження встановлених теоретичних висновків.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Балашевич Л.І., Качанов А.Б. Клінічна корнеотопогра-фія і аберрометра. - М .: Мікрохірургія ока, 2008. - С. 154 162.

  2. Балашевич Л.І. Хірургічна корекція аномалій рефракції і акомодації. - СПб: Людина, 2009. - С. 176-177.

  3. Качалина Г.Ф., Дога А.В. Абераційний баланс після фото-рефрактівной операцій // Зб. тез. 10-й конф. Сучасні технології в діагностиці та лікуванні офтальмопатологіі. - 2006. - С. 9-11.

  4. Тарутта Є.П. Результати фоторефракціонной терапія і деякі спірні питання кераторефракціонной хірургії // Рефракционная хірургія та офтальмологія. - 2002. - Т. 2, №1. - С. 4-11.

  5. Дога А.В., Качалина Г.Ф., Кишкин Ю.І., і ін. Новий підхід до підвищення якості зору у пацієнтів з кераторефракціон-ними порушеннями // Практична медицина. - 2012. - Т. 59, №4. - С. 45-48.

  6. Mrochen M., Donitzky C., Wullner C., L ^ fler J. Wavefront-optimized ablation profiles: theoretical background // J. Cataract Refract. Surg. - 2004. - №30 (4). - P. 775-85.

  7. Food and Drug Administration (FDA) - Manufacturer and User Facility Device Experience Database - (MAUDE) FDA MAUDE Adverse Events Database. - http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/ cfdocs / cfmaude / detail.cfm? M. (Дата звернення 29 квітня 2017).

  8. Koller T., Iseli H.P., Hafezi F., Mrochen M., Seiler T. Q-factor customized ablation profile for the correction of myopic astigmatism // J. Cataract. Refract. Surg. - 2006. - №32 (4). - P. 584-9.

  9. Киваев А.А., Шапіро Е.А. Контактна корекція. - М .: ЛДМ сервіс, 2000. - 224 с.

  10. Mandell R.B. Corneal power correction factor for photorefractive keratectomy // J. Refract. Corneal. Surg. - 1994. - №10. - P. 125-128.

  11. Diaz J.A., Anera R.G., Jimenez J.R., Jimenez del Barco L. Optimum corneal asphericity of myopic eyes for refractive surgery // Journal of Modern Optics. - 2003. - №50 (12). - P. 1903-1915.


  Ключові слова: асферичному абляції /ASPHERICAL ABLATION /конічні КОНСТАНТА /CONIC CONSTANT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити