Моделі фізичного світу мають право на існування, якщо є пояснення і осмислення явищ, перенесення існуючих законів, які узгоджуються з експериментом. До таких моделей можна віднести і кінетичну модель, де пояснення фізичного світу проходить з позиції існування середовища заповнює весь простір «сверхгаза». У даній роботі знайдемо масу речової матерії Всесвіту і порівняємо її з критичною масою Всесвіту Фрідмана.

Анотація наукової статті з фізики, автор наукової роботи - Єгоров В.А.


MASS OF THE MATERIAL UNIVERSE

Models of the physical world have the right to exist, if there is an explanation and understanding of the phenomena, the conclusion of existing laws that are consistent with the experiment. These models include the kinetic model, where the explanation of the physical world takes place from the standpoint of the existence of a medium filling the whole space «supergas». In this paper, we find the mass of the material matter of the Universe and compare it with the critical mass of the Friedman Universe.


Область наук:

 • фізика

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Norwegian Journal of Development of the International Science


  Наукова стаття на тему 'масив дійсних ВСЕСВІТУ'

  Текст наукової роботи на тему «масив дійсних ВСЕСВІТУ»

  ?PHYSICAL SCIENCES

  MASS OF THE MATERIAL UNIVERSE

  Egorov V.

  St. Petersburg

  Масив дійсних ВСЕСВІТУ

  Єгоров В.А.

  Санкт-Петербург

  Abstract

  Models of the physical world have the right to exist, if there is an explanation and understanding of the phenomena, the conclusion of existing laws that are consistent with the experiment. These models include the kinetic model, where the explanation of the physical world takes place from the standpoint of the existence of a medium filling the whole space - «supergas». In this paper, we find the mass of the material matter of the Universe and compare it with the critical mass of the Friedman Universe.

  анотація

  Моделі фізичного світу мають право на існування, якщо є пояснення і осмислення явищ, перенесення існуючих законів, які узгоджуються з експериментом. До таких моделей можна віднести і кінетичну модель, де пояснення фізичного світу проходить з позиції існування середовища заповнює весь простір - «сверхгаза». У даній роботі знайдемо масу речової матерії Всесвіту і порівняємо її з критичною масою Всесвіту Фрідмана.

  Keywords: gravitational energy of the Universe, total energy of material matter, critical mass of the Universe.

  Ключові слова: гравітаційна енергія Всесвіту, повна енергія речової матерії, критична маса Всесвіту.

  Вступ. З уявлень про «Великий вибух» і виникнення Всесвіту [1; 2; 3] випливає, що сума повної енергії речової матерії і гравітаційної енергії дорівнює нулю. Також встановлено, що спостерігається Всесвіт розширюється з прискоренням [2; 3; 4]. Швидкість розширення визначається за законом Хаббла [1; 2; 5]. Постійна Хаббла визначається експериментально [6], а в кінетичної моделі і теоретично [5; 7]. У сучасній астрофізиці стверджується, що структура Всесвіту виникла з початкових квантових флуктуацій [8]. В.Б. Морозовим в роботі [9] встановлено, що щільність порожнього простору дорівнює критичної щільності Фрідмана, а гравітаційна енергія цього простору дорівнює енергії темної матерії і темної енергії.

  Порівняння гравітаційної і повної енергії Всесвіту. У кінетичної моделі частинок і полів просто конструювати всі відомі фізичні явища з початкових припущень, а константи в законах пов'язані поміж собою і не є довільними. У моделі [7; 10] гравітаційна енергія буде складатися з кінетичної енергії частинок середовища вакууму в обсязі V, також є його внутрішньою енергією - иу

  иу = ІУЕК = ПуУЕк (1)

  Кількість частинок знайдемо через концентрацію частинок середовища пу знайденої в [11]:

  48ш3с3 ~~ h3 '

  (2)

  де тр - маса протона, с - швидкість світла, Ь постійна Планка. У граничному випадку, коли швидкість розширення досягне швидкості світла, то із закону Хаббла слід, що радіус Всесвіту буде дорівнює = с / Н - радіус обсягу Хаббла. Тут постійна Хаббла дорівнює [5; 7]:

  32аа $ Ь

  Н =

  3тр (1м2) '

  (3)

  Кінетична, повна енергія частинки середовища вакууму Ек масою ту [7; 12], виражена через гравітаційну постійну у [7; 10], дорівнює:

  с- 2 + 2

  Ек = тус2 = --с2, 'псп

  у =

  «4 h3

  48ят4с (1м2) '

  (4)

  (5)

  Підставляючи всі відомі величини (2), (3), (4), (5) в формулу (1) отримуємо «критичну» гравітаційну енергію Всесвіту ( «сверхгаза» Ка-стерину):

  _ 9ШрС6 (1М4)

  Цу = 213а3а20 ° пЬ4 '(6)

  Зауважимо, що гравітаційна енергія Всесвіту (6) відрізняється від енергії, отриманої в [12] для одиниці об'єму.

  Повна енергія Всесвіту складається з енергії спокою окремих частинок і енергії витраченої на Процесійний частоту при збільшенні швидкості всіх частинок. В цьому випадку власні і прецесійного частоти частки збігаються, а енергія, витрачена на збільшення швидкості дорівнює її енергії спокою. Таким чином, повна енергія речової матерії Всесвіту буде дорівнює:

  Пу =

  Еу = 2Мус2. (7)

  Порівнюючи енергії (6) і (7) для маси Всесвіту отримуємо вираз:

  Mv =

  9ШрС4 (1М4) 214a3a20nh4

  = 2,24 • 1053кг

  (8)

  Для маси середовища «сверхгаза», що заповнює Всесвіт, що має радіус обсягу Хаббла, отримуємо величину -

  М? = 1,2 • 1058 кг.

  Отримана маса Всесвіту (8), приблизно в 2,7 рази перевищує критичну масу Всесвіту (9) Фрідмана [7], але в 4,87 • 1016 разів менше маси в області сингулярності (10) в [7]:

  ^ син

  I n: hc

  2уЯ 1

  8,2 • 1052кг.

  (9)

  ш.

  3/2

  = 1,09 • 1070 кг. (10)

  Висновки. В роботі знайдено безліч речової матерії Всесвіту з порівняння енергії гравітаційного поля і повної енергії речової матерії. Маси матерії - речової (8) і в точці сингулярності (10) значно відрізняються, що (можливо) пов'язано з анігіляцією частинок матерії, неврахованої масою нуль-трубок вакууму [7].

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Лінде А.Д. Роздувається Всесвіт. УФН, 144, № 2. (1984). с. 177-214.

  2. Чернін А.Д. Темна енергія і всесвітнє антітяготеніе. УФН, т. 178, №3. (2008), с. 267 -300.

  3. Фадєєв Л.Л. Проблема енергії в теорії тяжіння Ейнштейна. УФН, 136, (1982), с. 435-457.

  4. Візгін В.П. Про відкриття рівнянь гравітаційного поля Ейнштейном і Гильбертом. УФН. т. 171, № 12. (2001), с. 1347.

  5. Egorov VA. Hubble's Law. Acceleration of galaxies. The cosmological constant. Москва, «Cog-nito», 30/09/2016 (частина 2), p.- 108.

  6. Riess A.G. et al., 2018, arXiv e-prints, arXiv: 1804. 10655

  7. Єгоров В.А. Природа фундаментальних взаємодій. Кінетична модель. СПб. Реноме, 2018. - 224 с.

  8. Муханов В.Ф. Квантова Всесвіт. УФН, т. 186, № 10, 2016 р С.- 1117-1125.

  9. Морозов В.Б. Темна енергія і темна матерія - нульова енергія гравітаційного поля. https://www.researchgate.net/publica-tion/322645143_Temnaa_energia_i_temnaa_mate-ria_-_nulevaa_energia_gravitacionnogo_pola

  10. Egorov V.A. Gravity and magnetic constants. СПб, «Pyxis», № 2 (1), 2016. - 156 p.

  11. Єгоров В.А. Маса і концентрація частинок вакууму. Будова і заряд чорної діри. Norwegian Journal of development of the International Science. № 7/2017, 4 6 p.

  12. Egorov V. The law of conservation and the connection between the proton - ac and electron - a coefficients. Danish Scientific Journal, № 14, 2018, p. 54.

  PRELIMINARY RESEARCHES OF THE ELECTRON DENSITY DISTRIBUTION IN THE La2Cu1-

  xZnxO4 SYSTEM: MAGNETIC PHASE

  Plotnikova J.

  Student, Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Kazan Frolov A.

  Student, Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Kazan Shaikhutdinov Y. Student, Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Kazan Hwan D.

  Student, Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Kazan Pogoreltsev A.

  Candidate of Phys.-Math sciences, associate professor of Kazan State Power Engineering University, Russian Federation, Kazan

  3

  з

  =


  Ключові слова: GRAVITATIONAL ENERGY OF THE UNIVERSE /TOTAL ENERGY OF MATERIAL MATTER /CRITICAL MASS OF THE UNIVERSE /Гравітаційної енергії ВСЕСВІТУ /ПОВНА ЕНЕРГІЯ речові МАТЕРИИ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити