Основою при роботі маркшейдера в кар'єрі є створення опорних і знімальних мереж. Опорні і знімальні мережі служать геометричній основою для забезпечення всіх видів зйомок, проведених при експлуатації родовища.

Анотація наукової статті з енергетики та раціонального природокористування, автор наукової роботи - Філатова Анастасія Вікторівна, Саморуков Сергій Сергійович


The Basis for the work of the surveyor in his career is the creation of supporting and survey networks. Reference survey network and serve as the geometric basis for all types of shooting carried out in the operation field.


Область наук:
 • Енергетика і раціональне природокористування
 • Рік видавництва: 2016
  Журнал: Євразійський Союз Вчених
  Наукова стаття на тему 'МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ'

  Текст наукової роботи на тему «МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ»

  ?личину підвищення тиску при гідравлічному ударі. При підвищенні тиску в одній з ниток трубопроводів, при відкритому перепуску, буде здійснюватися скидання води в сусідні, а при зниженні тиску відбуватися зворотний процес - перетікання рідини з сусідніх трубопроводів. Аналіз залежностей натурних випробувань перехідного процесу на насосних станціях «Бустон» і «Сирдар'я» Наманганской області дозволив зробити висновок про те, що при роботі перепуску величина коливань напору зменшується на 40%, тривалість зниження тиску зменшується більш ніж в 1,5 рази [2, з 83].

  Іншим ефективним засобом захисту обладнання і трубопроводів насосних станцій від гідравлічного удару стало пристрій пропорційного управління насосом, що сприяє скороченню часу закриття дискового затвора і поліпшує вібраційні характеристики відключеного насоса за рахунок скорочення величини і тривалості його зворотного обертання. [3, с.154]. Пристрій управління містить дисковий затвор з сервоприводом, маслонапірні установку, золотниковий розподільник, маслопровід з дроселем, датчики аварійного відключення насоса і швидкості потоку рідини в напірному трубопроводі.

  Технічна характеристика програмованого логічного контролера розробленого пристрою програмується таким чином, що в момент зміни в напірному трубопроводі прямої швидкості подачі рідини на зворотну, тобто в момент нульової швидкості рідини, дисковий затвор повністю закривається, що виключає можливість виникнення гідравлічного удару і зворотного викрадень швидкості насоса при аварійних погашенням електроенергії, забезпечує економію витраченої електроенергії, підвищує надійність і безпеку насосної станції.

  Список літератури.

  1. Алла К.Р., Хохлов В.А., Ситдиков Р.А., Титова Ж.О. Електромеханічні і гідромеханічні процеси в гідроенергетичних установках. Учеб. посібник. - Т.:, ​​«Fan va texnologiya», 2013, 264c.

  2. Хохлов В.А., Хохлов А.В., Титова Ж.О. Несталі режими роботи насосних станцій з довгими трубопроводами - Т.:, ​​«Fan va texnologiya», 2012 160с.

  3. Хохлов А.В., Хохлов В.А., Титова Ж.О. Режими роботи насосних станцій Каршінського каскада.- Т .: «Нав-Руз», 2015-го, 271с.

  МАРКШЕІДЕРСКІЕ РОБОТИ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩІ корисних копалин ВІДКРИТИМ

  СПОСОБОМ

  Філатова Анастасія Вікторівна

  Канд.філос.наук, доцент кафедри АДіГСС, Самара

  Саморуков Сергій Сергійович

  Магістр 1 року навчання, Самара

  АНОТАЦІЯ

  Основою при роботі маркшейдера в кар'єрі є створення опорних і знімальних мереж. Опорні і знімальні мережі служать геометричній основою для забезпечення всіх видів зйомок, проведених при експлуатації родовища.

  ABSTRACT

  the Basis for the work of the surveyor in his career is the creation of supporting and survey networks. Reference survey network and serve as the geometric basis for all types of shooting carried out in the operation field.

  Ключові слова: маркшейдерія, геометричні вимірювання, кар'єр, знімальну основу

  Keywords: mine surveying, geometric measurement, quarry, shooting ju ^ ification

  Маркшейдерські роботи - це ліцензований вид діяльності (складова частина гірських, геолого-розвідувальних робіт) з проведення просторово-геометричних вимірювань як в надрах землі, так і на її поверхні з позначенням результатів на плані місцевості, картах.

  Маркшейдери (геологи, гірські інженери, техніки) вивчають процеси деформації гірських порід і земної поверхні, планують етапи будівництва підземних споруд, розробку гірських виробок. За їх участі будують шахти, штольні, розробляють кар'єри і т.д.

  Основою при роботі маркшейдера в кар'єрі є створення опорних і знімальних мереж. Опорні і знімальні мережі служать геометричній основою для забезпечення всіх видів зйомок, проведених при експлуатації родовища.

  Існує кілька способів виконання зазначених робіт: способи розвитку планового знімального обгрунтування прямий і зворотній геодезичними зарубками, лінійної засечкой.

  Розглянуто питання проходки траншей, метою якої є встановлення транспортно-вантажний зв'язку між горизонтами розробки та пунктами прийому гірської маси на поверхні або в кар'єрі.

  Державна геодезична мережа необхідна для забезпечення розподілу координат на території держави. Дана мережа є вихідною для побудови та інших мереж.

  Як геометричній основи для виробництва маркшейдерської зйомки на земній поверхні і в кар'єрі служить - державна геодезична мережа, що включає в себе, тріангуляцію, полігонометрію, трилатерацию 1-го,

  2-го, 3-го і 4-го класів; мережі згущення, які, в свою чергу також включають в себе тріангуляцію, полігон-метрію 1-го і 2-го розрядів, висотні мережі I, II, III і IV класів.

  Роботи зі створення маркшейдерських опорних геодезичних мереж на кар'єрі виконуються за погодженням і вирішенню Ростехнагляду. В якості вихідних пунктів для побудови опорних мереж служать пункти державної геодезичної мережі та мережі згущення.

  Найбільшого поширення на гірничих підприємствах в якості опорних мереж отримали мережі 4-го класу, мережі згущення 1-го і 2-го розрядів і нівелювання III і IV класів, створювані на основі пунктів державної геодезичної мережі шляхом переходу від більшого до приватного (від вищого розряду до нижчого) в таблиці 1 наведені характеристики мереж тріангуляції 4-го класу, 1-го і 2-го розрядів.

  Маркшейдерська служба кар'єра зобов'язана вести журнал обліку стану опорної мережі. Контроль за своєчасним виконанням і якістю робіт покладається на маркшей-

  ДЕРСЬКИЙ службу вищестоящої організації. Державний нагляд здійснюють органи Ростехнагляду.

  Маркшейдерськими знімальними мережами на кар'єрах називають мережу пунктів, рівномірно розташованих на поверхні і всередині кар'єра, використовуваних для зйомки гірських виробок і вирішення різних гірничотехнічних завдань. Знімальні мережі створюють на основі пунктів опорних мереж. Число пунктів знімальних мереж складається з основних пунктів і визначаються на додаток до них знімальних точок. Визначення пунктів і точок знімальної основи в просторі включає розрахунок планових координат і висотних відміток. Як правило, рішення цих двох незалежних завдань здійснюється одночасно.

  Полярний спосіб визначення координат пункту знімальної основи по виміряним горизонтальним кутам (Р1 р2), вертикальному куту 51 і відстані 11 від вихідного опорного пункту I до обумовленого Pi представлений на малюнку 1. Спосіб досить ефективний на кар'єрах зі значним видаленням ділянок ведення гірських робіт від пунктів опорних мереж.

  IV

  Малюнок 1 - Полярна зарубка, полярний спосіб визначення координат

  Для виконання робіт на неробочих бортах кар'єра закладається необхідну кількість опорних пунктів, що забезпечують видимість на всі робочі ділянки кар'єра.

  Список літератури:

  1. Філатова А.В Особливості використання тригонометричного нівелювання в інженерно-геодезичних ізисканіях.В збірнику: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРИ. Електронний ресурс: матеріали 71-ої Всеросійської науково-технічної конференції за підсумками НДР 2013 року. під редакцією М.І. Бальзаннікова, Н.Г. Чумаченко. 2014. С. 660-661.

  2. Філатова А.В.Проблеми і переспективи екологічної ситуації в г.о. Чапаевск на 2014года У книзі: ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ І ЕКОЛОГІЯ. Міністерство освіти і науки Російської Федерації, Пензенський державний університет, Пензенський державний університет архітектури та будівництва,

  Пензенська державна сільськогосподарська академія, Міжгалузевий науково-інформаційний центр Пензенської державної сільськогосподарської академії. Пенза, 2014. С. 89-94.

  3. Філатова А.В.Історія розвитку геодезичних приладів застосовуються при будівництві автодоріг в самарської області Науковий альманах. 2014. № 2 (2). С. 173 179.

  4. Філатова А.В.Прімененіе маркшейдерії в геодезичних роботах на карстових територіях самарської області В збірнику: Традиції та інновації в будівництві та архітектурі. Будівництво. збірник статей. під ред. М.І. Бальзаннікова, К.С. Галіцкова, В.П. Попова; Самарський державний архітектурно-будівельний університет. Самара, 2015. С. 247-251.


  Ключові слова: маркшейдер /ГЕОМЕТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ /GEOMETRIC MEASUREMENT /КАР'ЄР /QUARRY /знімальну основу /MINE SURVEYING /SHOOTING JUSTIFICATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити