В даний час в Приморському краї склалися сприятливі умови для значного збільшення потоку іноземних туристів з країн Північно-Східної Азії. Провідні країни регіону Китай, Японія і Південна Корея демонструють найвищі показники зростання туристських подорожей в світі. У роботі представлений аналіз структури туристичних потоків країн Північно-Східної Азії і оцінюються перспективи розвитку міжнародного туристичного ринку регіону. розглядаються сучасні туристські об'єкти Приморського краю, які можуть бути використані для залучення масового в'їзного потоку з суміжних держав, і перспективні напрямки розвитку в'їзного туризму в краї.

Анотація наукової статті з соціальної та економічної географії, автор наукової роботи - Мартишенко Н. С.


Marketing analysis international tourist market of countries North-Eastern Asia

Currently in the Primorsky kray has created favorable conditions for a significant increase in the flow of foreign tourists from the countries of Northeast Asia. Leading countries in the region China, Japan and Republic of Korea shows one of the highest tourism growth rates in the world. The paper presents an analysis of the structure of tourist flow of the NorthEast Asia and assesses the prospects of the international tourist market in the region. We consider the modern tourist facilities of the Primorsky Territory, which can be used to attract the mass of incoming flow from neighboring countries and the prospects for development of tourism in the province.


Область наук:

 • Соціальна та економічна географія

 • Рік видавництва: 2016


  Журнал: Територія нових можливостей. Вісник Владивостоцького державного університету економіки і сервісу


  Наукова стаття на тему 'Маркетинговий аналіз міжнародного туристичного ринку країн Північно-Східної Азії'

  Текст наукової роботи на тему «Маркетинговий аналіз міжнародного туристичного ринку країн Північно-Східної Азії»

  ?УДК 338.48

  Н.С. Мартишенко

  Владивостоцький державний університет економіки і сервісу Владивосток. Росія

  Маркетинговий аналіз міжнародного туристичного ринку країн Північно-Східної Азії

  В даний час в Приморському краї склалися сприятливі умови для значного збільшення потоку іноземних туристів з країн Північно-Східної Азії. Провідні країни регіону - Китай, Японія і Південна Корея - демонструють найвищі показники зростання туристських подорожей в світі. У роботі представлений аналіз структури туристичних потоків країн Північно-Східної Азії і оцінюються перспективи розвитку міжнародного туристичного ринку регіону. Розглядаються сучасні туристські об'єкти Приморського краю, які можуть бути використані для залучення масового в'їзного потоку з суміжних держав, і перспективні напрямки розвитку в'їзного туризму в краї.

  Ключові слова і словосполучення: міжнародний туристичний ринок, конкурентоспроможність туристичного продукту, туристський об'єкт, масовий туризм, просування туристичного продукту.

  N.S. Martyshenko

  Vladivostok State University of Economics and Service Vladivostok. Russia

  Marketing analysis international tourist market of countries North-Eastern Asia

  Currently in the Primorsky kray has created favorable conditions for a significant increase in the flow of foreign tourists from the countries of Northeast Asia. Leading countries in the region - China, Japan and Republic of Korea - shows one of the highest tourism growth rates in the world. The paper presents an analysis of the structure of tourist flow of the North-East Asia and assesses the prospects of the international tourist market in the region. We consider the modern tourist facilities of the Primorsky Territory, which can be used to attract the mass of incoming flow from neighboring countries and the prospects for development of tourism in the province.

  Keywords: international tourist market, competitiveness of tourism product, tourist attraction, mass tourism, promotion of tourist product.

  Вступ

  Туристи з країн АТР в'їжджають до Росії в основному через Приморський край. Останнім часом урядом Росії вживаються безпрецедентні

  Мартишенко Наталія Степанівна - канд. екон. наук, професор кафедри міжнародного маркетингу та торгівлі; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  заходи для залучення в Далекосхідний регіон вітчизняних і інвестицій. У числі законів, що сприяють поліпшенню в регіоні інвестиційного клімату, був прийнятий окремий закон, безпосередньо для Приморського краю, - закон про «порто-франко» або «Про вільний порте Владивосток». Він вступив в силу в жовтні 2015 року та ще не реалізований в повному обсязі. Крім широких податкових пільг для інвесторів, закон суттєво спрощує митні процедури і передбачає спрощений візовий режим, що дозволяє іноземцям вісім днів перебувати на території краю без оформлення візи. У поєднанні з введенням у Владивостоці режимом «відкрите небо» це може істотно вплинути на зростання потоку іноземних туристів. Додаткові можливості з розвитку міжнародного туризму в краї з'явилися також після підписання «Програми про співробітництво держав-членів ШОС в сфері туризму» [8, 21].

  В останній рік постійно ведуться переговори з зарубіжними партнерами про відкриття нових підприємств на території Приморського краю. Менш ніж за рік дії закону про «порто-франко» вже схвалено понад 90 заявок від резидентів, які прийняли рішення розвивати бізнес в рамках нового закону. Обсяг заявлених інвестицій становить понад 178 млрд рублів, що має забезпечити понад 20 тисяч нових робочих місць. Зараз у Владивостоці планується відкриття представництв зарубіжних компаній, поїздки бізнесменів із суміжних держав зросли в рази.

  Очікується, що міжнародні контакти по лінії бізнесу в найближчі роки будуть тільки зростати. Найбільші проекти ще чекають своєї години: для їх опрацювання та обговорення потрібні більш тривалі терміни. Необхідно відзначити, що великі інвестиційні проекти, особливо спрямовані на розвиток інфраструктури, притягують велику кількість нових проектів, які розробляються з урахуванням нових можливостей, забезпечуваних більшими проектами.

  Таким чином, можливості для значного збільшення потоку іноземних туристів складаються для Приморського краю цілком сприятливо. Для розвитку в'їзного туризму в краї необхідно мати уявлення про стан і можливості розвитку міжнародного туристичного ринку найближчих до Приморського краю країн Північно-Східної Азії.

  світовий ринок туризму є одним з найбільш динамічно розвиваються світових ринків. Він дуже жваво відгукується не тільки на економічні зміни, а й зміни в політичній і санітарно-епідеміологічну обстановку. Останні роки до інших факторів впливу на туризм додався фактор терористичної загрози. Статистичні дані щодо зміни структури світового туристичного ринку публікуються в збірниках і буклетах Всесвітньої туристської організації (United Nations world tourism organization - UNWTO). Так, за даними UNWTO, в 2015 році міжнародний турпотік склав 1,18 млрд туристів, що перевищило показники 2014 року на 4,4% (рис. 1).

  Мал. 1. Показники зростання світових туристичних потоків, млн чол.

  Аналізу стану і тенденцій розвитку світового та російського туристських Риков присвячено чимало робіт вітчизняних авторів, серед яких [9, 24-26]. Аналіз учасників туристичного ринку є основою для розробки туристичних продуктів, конкурентоспроможних в певних сегментах світового туристичного ринку. Сучасні підходи до маркетингового аналізу оцінки конкурентоспроможності туристичного пропозиції регіону розглядаються в роботах [2, 7, 11, 18, 27].

  У безпосередній близькості до Примор'я знаходиться найбільший міжнародний туристичний ринок, проте регіон мало відчуває на собі його вплив. Одна з основних причин цього полягає в тому, що туристські організації краю не можуть запропонувати конкурентоспроможний туристичний продукт на даному ринку в достатньому обсязі. Підкреслимо, що можливість розвитку міжнародного туризму в широкому масштабі з'явилася в краї порівняно недавно і пов'язана з прийняттям нових законодавчих актів. Нові можливості тепер необхідно підкріпити конкретними діями.

  Для залучення туристів із суміжних з Приморським краєм держав необхідно зрозуміти пріоритети туристів при виборі туристичних подорожей. Метою дослідження є проведення маркетингового аналізу міжнародного туристичного ринку країн Північно-Східної Азії.

  Теоретичні основи аналізу туристського ринку

  При аналізі туристського ринку необхідно спиратися на систему прийнятих показників оцінок конкурентоспроможності туристичної індустрії країни і регіону, яка визначає напрямки аналізу туристського ринку. Найважливішим елементом дослідження має стати вивчення системи туристських переваг споживачів з різних країн.

  Зарубіжні туристські фірми при відкритті нових туристичних напрямків часто орієнтуються на оцінки конкурентоспроможності туризму країни. Зважаючи на величезну простору і різноманітності туристських регіонів Росії такий підхід не зовсім підходить для нашої країни. Однак дослідникам, які займаються проблемами просування регіонального туристичного продукту на зовнішній ринок, необхідно орієнтуватися в таких оцінках. Найпоширенішою оцінкою є «Індекс конкурентоспроможності в галузі подорожей і туризму» (ІКПТ - The Travel and Tourism Competetiveness Index (TTCI)), розроблений в рамках досліджень Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в 2007 році [1. С. 36]. Сьогодні індекс конкурентоспроможності в області подорожей і туризму охоплює 140 країн, в яких проживає понад 90% населення світу і проводиться 98% світового ВВП [6. С. 73]. При розрахунку ІКПТ враховують 14 показників, які можна згрупувати за чотирма напрямками (рис. 2).

  З часу перших оцінок в 2007 році і до 2013 року становище росії в списку змінилося незначно (68-е місце в 2007 році і 63 місце в 2013 р). А ось з 2013 року по 2015 рік Росія піднялася відразу на 18 позицій і посіла 45-е місце з TTCI = 4,08. Місце Росії за окремими показниками в 2015 році зазначено на рис. 2 в дужках. У 2015 році найвищі оцінки отримали три європейські країни: Іспанія (TTCI = 5,31), Франція (TTCI = 5,24) і Німеччина (TTCI = 5,22). Провідні країни Північно-Східної Азії в 2015 році отримали такі оцінки конкурентоспроможності туризму: Японія 9-е місце (TTCI = 4,24), Китай 17-е місце (TTCI = 4,54), Південна Корея 29-е місце (TTCI = 4,37) [28].

  Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності туристичного продукту доцільно розглядати відповідно до логічної схемою, представленої на рис. 3. При розробці конкурентоспроможного туристичного продукту необхідно враховувати безліч чинників. Зазвичай виділяють чотири групи факторів: політичні, економічні (в тому числі, доходи населення), соціально-культурні, технологічні.

  Мал. 2. Структура індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму

  Розглянемо стан туристського ринку країн Північно-Східної Азії. З усіх країн, що входять в список країн Північно-Східної Азії, нас цікавлять ті, які можна розглядати в якості потенційних постачальників туристів для Приморського краю: Китай, Японія і Південна Корея. Решта країн регіону Північно-Східної Азії не йдуть ні в яке порівняння ні за масштабами економіки, ні за чисельністю населення. Зазначені три країни займають лідируючі позиції не тільки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а й в усьому світі. Велика частина туристів з цих країн не виїжджає за межі «трикутника».

  Пояснюється це не тільки географічною близькістю і певним схожістю культур, країни мають тісні економічні та транспортні зв'язки, сприятливий візовий режим для туристських обмінів. Вони володіють потужною індустрією туризму з розвиненою інфраструктурою, розрахованої на прийом масового туристського потоку. Розвиток туристських обмінів між країнами користується активною підтримкою на державному рівні у всіх трьох країнах, які в останні роки вкладали величезні кошти в розвиток туризму. Налагодження туристських зв'язків відбувалося протягом останнього десятиліття. Аналізу розвитку туристичної індустрії країн Північно-Східної Азії присвячено чимало публікацій далекосхідних вчених [16, 17]. Однак туристський ринок регіону настільки швидко розвивається, що для планування політики просування вітчизняного туристичного продукту необхідно враховувати сучасні тенденції, що складаються в останній період.

  ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ

  ФУНКЦІОНАЛЬНА

  Різні товари можуть задовольняти одну й ту саму потребу

  Видова

  Краще задовольняє потребу товар з кращими споживчими якостями

  межфирменного

  Перевага має той, хто краще опанував увагою споживачів

  методи конкуренції

  цінова конкуренція

  Нецінова конкуренція

  Мал. 3. Логічна схема маркетингового аналізу при розробці конкурентоспроможного туристичного пропозиції регіону на зовнішньому ринку

  Оцінка туристичного ринку Китаю

  Китай необхідно розглядати як найбільш важливого партнера в області розвитку взаємних туристських обмінів і не тільки тому, що ця країна лідирує на світовому туристичному ринку, але й з огляду на лояльності більшої частини населення Кнр до нашої країни. У нас багато спільного в історії. Моз трьох розглянутих країн китайці більш інших знайомі з культурою Росії.

  Число туристів з материкового Китаю (без Гонконгу і Макао) в 2015 році досягло 120 млн чоловік, що складає близько 10% світової кількості туристів (рис. 4). За цим показником Китай займає лідируючу позицію з 2012 року. За прогнозами банку ЖВС число китайських туристів, що виїжджають за кордон, до 2024 року досягне 242 млн чоловік.

  Мал. 4. Динаміка виїзного туристичного потоку з Китаю, млн чол.

  За даними управління туризму КНР, китайські туристи витратили під час зарубіжних туристських поїздок в 2015 році 215 млрд доларів, що на 53% більше, ніж у 2014 році (рис. 5). При цьому по всьому світу туристські витрати зросли лише на 3,1% o. У доповіді China Luxury Advisors і Fung Business Intelligence Centre робиться прогноз, що витрати китайських туристів за кордоном до 2020 року досягнуть 422 млрд доларів.

  Мал. 5. Динаміка зміни загальних витрат китайських туристів за кордоном,

  млрд дол.

  Китайські туристи є лідерами за витратами туристів за кордоном (рис. 6). В цілому в 2015 році китайська туріндустрія забезпечила сьому частину від загального вкладу туризму в світову економіку ($ 1,14 трлн через $ 7,86 трлн) і близько чверті від загального числа робочих місць в даній сфері (79,11 млн з 284 млн).

  Серед основних тенденцій, які спостерігалися в 2015 році, відмічено різке зростання турпотоку до Японії. Це пов'язано з девальвацією ієни і скасуванням ряду візових обмежень. Китайські туристи здійснили 5 мільйонів поїздок в Японію, що на 107% більше, ніж в 2014 році. Китайці складають близько 25% іноземних туристів в Японії. Таким чином, Китай став головним джерелом доходів для туристичної галузі Японії. в середньому, кожен китаєць в минулому році витратив в Японії 2,26 тисячі доларів, з них 51% - на шопінг. У Південній Кореї частка китайських туристів в числі іноземних ще більше - 40%, в 2015 році китайці зробили в цю країну більше 6 мільйонів поїздок. серед європейських країн найпопулярнішими у китайців стали Італія, в якій побували 2,3 млн туристів з КНГ, і Франція - 1,7 млн. Третьою європейською країною за відвідуваністю стала Росія.

  З 26,9 зарубіжних туристів, що відвідали Росію в 2015 році, на частку китайських туристів доводиться 1,1 млн. За 5 років число туристів з Китаю зросла в 3,5 рази. Китай зараз займає п'яте місце за кількістю туристських прибуттів в країну. Однак в загальній кількості китайських туристів, що виїжджають за кордон, частка Росії поки ще невисока. Збільшити частку туристів, що віддають перевагу відвідування Росії, можна було б за рахунок китайців, поки ще віддають перевагу

  подорожувати по своїй країні. В даний час на одного виїжджає за кордон припадає до 33 «внутрішніх» туристів (при аналогічному співвідношенні в Росії 1: 2).

  Про 50 100 150 200 250

  Мал. 6. Країни, що лідирують у світі за витратами на зарубіжний туризм в 2015 р.,

  млрд дол.

  За рівнем розвитку в'їзного туризму КНР також входить до групи лідерів. За інформацією Головного управління у справах туризму КНР, в 2015 році країну відвідали 133 млн іноземних туристів, валютна виручка склала $ 113,6 млрд (другий результат у світі). Найбільшим донором зарубіжних туристів для Китаю в даний час є Південна Корея. У 2015 році число туристів з цієї країни, які відвідали Китай, зросла більш ніж в 4 рази. Далі слід Японія: число відвідали Китай японців в минулому році збільшилася на 200%. До останньої кризи російські туристи дуже активно відвідували Китай. Більшу частину російського туристського потоку становили жителі Далекого сходу [12, 14, 15]. Після різкого падіння потік російських туристів почав показувати позитивну динаміку.

  За оцінкою всесвітньої туристської організації, до 2020 року Китай вийде на перше місце і за обсягом в'їзного туризму.

  Загальна виручка від реалізації туристичних послуг у 2015 році зросла на 13,4% до 4,13 трлн юанів ($ 1 - 6,5 юаня). У 2015 році влада Китаю збільшили інвестиції в туризм на 42% до 1,7 трлн юанів. Зараз туризм забезпечує 10,8% ВВП країни і 10,2% робочих місць. За підсумками січня-березня 2016 року інвестиції в сферу туризму Китаю досягли 117,55 млрд юанів ($ 18,08 млрд). Це на 10,38% більше, ніж за січень-березень 2015 року.

  Точками залучення капіталів стають нові бізнес-формати. Найбільший приріст інвестицій спостерігається в сфері круїзного та лісового туризму: у порівнянні з минулим роком він становив 142,7 і 103,6% відповідно. Більш ніж на 50% збільшився попит на сільський туризм, індустріальний, морської, маловисотний, спортивний та ін. Зростання круїзного туризму в Китаї в три рази перевищив середньосвітовий. В цілому в 2015 році десять портів Китаю прийняли або відправили 629 круїзних рейсів, що дало приріст за рік в 35%. учасниками

  круїзів стали 2,48 млн туристів, з яких 2,22 млн склали громадяни КНР. Серед всіх відбулися круїзів більша частина припадає на відвідування портів трьох країн «трикутника».

  Оцінка туристичного ринку Японії

  Японія приваблює туристів поєднанням різноманіття пам'яток стародавньої культури і суперсучасних технологій [3, 4, 22]. В Японії культивується особливе ставлення до певних природних пам'ятників: на її території створено близько 30 національних парків і заповідників, а в містах і навіть щільно забудованих мегаполісах багато парків і скверів. Великою популярністю у туристів користуються численні гарячі джерела, розташовані на території країни. Крім того, Японія є однією з найбезпечніших країн у світі.

  У 2015 році Японію відвідали 19,73 млн туристів, що на 47,3% більше, ніж в попередньому році (рис. 7). Близько 72% в'їзного потоку забезпечують чотири країни Північно-Східної Азії: Китай (4,99 млн), Південна Корея (4 млн), Тайвань (3,68 млн), Гонконг (1,52 млн) (рис. 8).

  Мал. 7. Динаміка в'їзного туризму в Японію, млн чол.

  4.99

  4,00

  1,52

  1,03

  i

  ?38 о, 31 0,31 0,27 0,26 0,23 0,21 0,19 0 16

  ут Ш Ш'п т

  Мал. 8. Структура в'їзного потоку в Японію по країнам, млн чол.

  Загальні витрати іноземних туристів склали рекордну суму -3,48 трлн ієн, що на 71,5% більше, ніж роком раніше. На частку туристів з Китаю доводиться 40,8% загальних доходів від в'їзного туризму, на частку туристів з Тайваню припадає 15%, а на туристів з Південної Кореї - 8,7%. Таким чином, більша частина витрат туристів припадає на громадян найближчих країн Східної Азії. У структурі витрат туристів покупка товарів становить 41,8%, готелі - 25,8%, їжа - 18,5%. Доходи від туризму можна порівняти з експортом таких високотехнологічних виробництв, як виробництво напівпровідників (3,6 трлн ієн) і автодеталей (3,4 трлн ієн).

  У перші два місяці 2016 року туристський потік показав чергове зростання більш ніж на 40%. До 2020 року Японія планує довести прийом туристів до 40 млн осіб на рік, а до 2030 року - вже 60 млн туристів. Для досягнення нових цілей японська влада проводять масштабні реформи туристичної галузі країни, які змінять вигляд не тільки в'їзного, але і внутрішнього туризму в країні. Уряд Японії проголосила гасло «перетворити країну в туристську наддержаву».

  нова туристична стратегія уряду Японії включає шість груп програмних заходів:

  1) просування туризму в рамках підготовки до Олімпійських та Паралімпій-ським іграм в Токіо 2020;

  2) вжиття заходів щодо серйозного розширення внутрішнього туризму;

  3) спрощення подорожей по Японії за допомогою таких заходів, як спрощення візових вимог;

  4) розвиток туристичних регіонів світового класу;

  5) створення доброзичливою до іноземних туристів атмосфери;

  6) залучення бізнес-туристів за допомогою рекламування Японії як ідеального місця для міжнародних зустрічей, групових поїздок, конференцій і заходів (MICE-хостинг).

  Відповідно c новою програмою розвитку туризму уряд планує повністю оновити туристичну галузь, підвищити її конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Передбачається більш активне залучення нових і що розвиваються в'їзних ринків, пом'якшення візового режиму, забезпечення польотів приватних літаків, корінні зміни в схемі фінансування і залучення MICE заходів, а також відновлення старих курортних міст країни, наповнення їх новим змістом.

  Одним із потужних механізмів залучення туристів є участь туристів в численних національних святах і фестивалях. У країні існує 15 державних свят - «сюкудзіцу». Крім того, в кожному місті Японії святкують безліч традиційних свят «мацурі». Крім традиційних національних свят в країні заохочується проведення всіляких сучасних фестивалів.

  Серед нових завдань з розвитку туризму в Японії є орієнтація не тільки на кількісні показники припливу туристів, а й на якісний

  склад. Новий якісний рівень туристичних послуг розрахований на залучення забезпечених людей, чий економічний внесок буде більш істотним, ніж велика кількість дешевих групових турів.

  Оцінка туристичного ринку Південної Кореї

  Південна Корея прагне не відставати від своїх сусідів в області розвитку туризму. Найближчим часом в'їзний потік туристів повинен перевершити 15-мільйонний рубіж (рис. 9). Нетиповим по відвідуваності туристами країни став 2015 рік, коли спостерігався навіть спад туристського потоку. Така реакція туристів була викликана спалахом коронавирусной інфекції MERS.

  Мал. 9. Динаміка туристського потоку в Південну Корею, млн чол.

  Володіючи великою кількістю історичних пам'яток, Південна Корея не може змагатися в цьому напрямку з Японією або Китаєм. Тому Південна Корея робить основну ставку на інші види туризму, в першу чергу, розвиваючи розважальний туризм. На масове відвідування туристами розраховані такі найбільші в світі розважальні комплекси, як Lotte World, Seoul Land, Caribbean Bay, Everland. В даний час в Південній Кореї розроблений грандіозний інвестиційний проект нового розважального комплексу 8City, який розташується на островах Йогьі-Муи, поруч з портовим містом Інчхон, що мають статус вільної економічної зони. Місто-казино буде мати форму вісімки. в Китаї і Кореї це число вважається досить вдалим і привертає багатство. Площа комплексу складе 80 км2, вартість проекту оцінюється в 264 млрд доларів. За прогнозами розробників проекту 8City стане самим відвідуваним місцем у світі. З введенням нового комплексу, запланованого на 20-30 рік, Південна Корея розраховує збільшити потік іноземних туристів в кілька разів.

  Особливо великих успіхів Південна Корея досягла в області медичного туризму і косметології. країна є світовим лідером за кількістю пластичних операцій в співвідношенні до чисельності населення. Південна Корея

  має найвищий відсоток успішних операцій різних видів раку. При цьому вартість лікування складних захворювань в кілька разів нижче, ніж в США чи європейських країнах. Наприклад, медичні послуги з лікування артрозу хребта в Південній Кореї будуть коштувати $ 17 350, в США $ 100 000, коронарне шунтування в Південній Кореї - $ 24 000, в США - $ 144 000, рак шлунка в Південній Кореї - $ 15 000, в США - $ 48 000 . Тому темпи зростання медичного туризму дуже високі (рис. 10). Хоча цей туризм є і не наймасовішим, але він приносить значно більше доходу, ніж інші види туризму.

  2007 2009 2011 2013 2015 2020

  Мал. 10. Динаміка зростання медичного туризму в Південній Кореї, тис. Чол.

  Статистика медичного туризму в Південній Кореї по країнам представлена ​​на рис. 11. Медичний туризм в Південній Кореї користується великим попитом і у росіян. З 70 тисяч громадян Росії, які скористалися послугами медичного туризму за кордоном у 2015 році, 31,9 припадають на Південну Корею.

  Південна Корея прагне зайняти лідируючу позицію в регіоні з розвитку гірськолижного туризму. Столиця країни Сеул по праву вважається кращим в Азії містом для ділового туризму: тут знаходяться кілька виставкових центрів світового рівня і величезна кількість готелів, де можна провести повноцінну конференцію. Уряд країни до 2020 року планує залучити в місто близько 20 млн іноземних туристів, включаючи ділових мандрівників. В рамках розвитку М1СЕ-індустрії був розроблений портал miceseoul.com, який сприяє оперативної інформованості бізнесу про прийдешні ділових заходах в столиці і підвищення комфорту споживання туристських послуг.

  З метою популяризації в'їзного туризму Південна Корея починає просувати новий бренд, який отримав назву K-Wave. K-Wave - це хвиля захоплення південнокорейської культурою: починаючи від музики і кіно і закінчуючи зовнішнім виглядом. Слідом за Японією Південна Корея стала приваблювати туристів до участі в численних святах і фестивалях, більшість з яких має сучасне звучання з елементами національної культури. наприклад, серед модних фестивалів - Міжнародний джазовий фестиваль на острові Чарас,

  Фестиваль форелі в крижаній країні Хвачхон, Фестиваль морської грязі в Поренне і багато інших. На 2016 рік міністерство культури, спорту і туризму Республіки Корея відібрало 43 найпопулярніших і оригінальних фестивалів, які будуть просуватися на міжнародному туристичному ринку.

  26%

  ІКітай ОСША? Країни СНД ВЯпонія? Інші країни

  ? Китай ОСША ШСтрани СНД? Японія 0Другіе країни

  Мал. 11. Лідери міжнародного медичного туризму в Південній Кореї

  Країна активно розвиває нові напрямки туризму, серед яких такі види туризму, як круїзний і екологічний. Останнім трендом корейської туріндустрії стала ідея залучення туристів з мусульманських країн (в основному, Малайзії та Індонезії). Почали створювати сервіси, орієнтовані на мусульман. Згідно з прогнозами кількість туристів-мусульман в Південній Кореї в 2016 році зросте до 800 тисяч осіб. Щоб відновити свої позиції в сфері залучення туристів після провального 2015 року, країна оголосила 2016-2018 роки роками відвідування країни іноземцями.

  Безумовно, Китай, Японія і Південна Корея є країнами-донорами для туристського ринку Росії в цілому і Приморського краю зокрема. Однак, щоб залучити в Примор'ї туристів з цих трьох країн, необхідно знати їх переваги під час поїздок.

  За оцінкою японської фірми Hot Pepper туристи з Північно-Східної Азії (Китай, Південна Корея, Гонконг та інші) мають структуру переваг, у великій мірі орієнтовану «на красу» і природу. На малюнку 12 представлені оцінки пріоритетів 10 найцікавіших занять, яким хотіли б присвятити свій час туристи під час своєї подорожі по Японії. В опитуванні брали участь 800 жінок від 20 до 49 років. Звичайно, в інших країнах у туристів з Північно-Східної Азії можуть бути дещо інші пріоритети, але по суті, принципових змін очікувати не варто. Тому в першому наближенні можна орієнтуватися на ці оцінки пріоритетів.

  Мал. 12. Пріоритети туристів з країн АТР під час туристських подорожей

  по Японії

  Що стосується китайців, то в даний час вони поки більше воліють близькі по культурі країни: Гонконг - 12,9%, Таїланд - 10,3, Південна Корея - 9,5, Японія - 7,3, Тайвань - 5,7%. Виняток становлять США, куди в 2015 році здійснили подорож близько 3 млн туристів (3,2%) з Китаю. Цей напрямок зараз в Китаї має найвищий ріст (до 20% в рік). Таке зростання спостерігається з кількох причин. Китайці розглядають штату як країну для розвитку бізнесу або навчання. штату дуже сильно спростили візовий режим для громадян Китаю.

  висновок

  Нові економічні умови надають Приморському краю хороші можливості для виходу на міжнародний ринок туризму Північно-Східної Азії. Для цього необхідно розвивати туристські об'єкти, які користуються мас-

  совим попитом у населення сусідніх країн, адаптуючи інфраструктуру і сервіс відповідно до переваг туристів з Північно-Східної Азії.

  В останні роки в краї з'явилося кілька об'єктів, які можуть бути використані в масовому туризмі, наприклад, новий театр опери та балету і океанаріум. У найближчі роки об'єктом масового туризму може стати інтегрована розважальна зона «Примор'я», перші її об'єкти почали приймати зарубіжних гостей. Серед розважальних об'єктів обіцяє вийти на міжнародний рівень проект багатоцільового спортивно-технічного комплексу «Приморське Кільце» (Рптп ^). В даний час розглядається перспектива будівництва аквапарку на острові Російському.

  Зарубіжні туристські фірми виявляють великий інтерес до співпраці в області круїзного туризму. Однак тут потрібні великі інвестиції в розвиток портової інфраструктури.

  В даний час залишаються абсолютно не задіяними в масовому в'їзному туризмі екологічний туризм і природні заповідники краю. Тим часом, цей напрям дуже затребуваний у наших сусідів. У цьому плані можна було б розглянути можливість реконструкції Ботанічного саду або відкриття великого сафарі-парку з широким представництвом тигрів і леопардів. Представники Південної Кореї висловлюють інтерес до відродження санаторного комплексу краю та розвитку реабілітаційних центрів з використанням бальнеологічних ресурсів краю. Реабілітаційна медицина широко затребувана в усьому світі [20].

  Великі можливості для Приморського краю відкриває розвиток подієвого туризму [5, 10, 13, 19, 23]. Необхідно більше включити в програми для зарубіжних туристів відвідування будь-яких свят і фестивалів, яких в Приморському краї цілком достатньо.

  В даний час Приморський край відвідують в основному туристи з північних провінцій Китаю. Зараз настав час для просування регіонального туристичного продукту в більш багаті південні регіони Китаю. Відповідно до цього необхідно створювати туристські об'єкти і сервіси, націлені на більш забезпечених туристів.

  Приморському краю сьогодні потрібно визначитися з брендом для просування туризму на міжнародному туристичному ринку в Північно-Східній Азії. Наприклад, такими брендами могли б стати «культурний туризм» і «екологічний туризм». Неможливо просувати на міжнародному ринку окремі приватні туристські об'єкти. Необхідно зосередити увагу на об'єктах, які могли б стати центральними туристськими об'єктами (елементами) обраних напрямків. Всі інші об'єкти можуть доповнювати ці центральні елементи.

  1. Бандурин, А.В. Індекс конкурентоспроможності туристської дестинації / А.В. Бандурин, А.Н. Шилін // Транспортне справа Росії. - 2012. - N ° 6-1. - С. 72-74.

  2. Безсонова, А.С. Теоретичні основи формування туристсько-рекреаційного кластера як інструменту підвищення конкурентоспроможності сфери туризму / А.С. Бессонова // Гуманітарні, соціально-економічні та суспільні науки. -

  2014. - № 8. - С. 272-274.

  3. Безсонова, Г.Б. Розвиток міжнародного туризму в Японії / Г.Б. Бессонова // Вісник Саратовського державного соціально-економічного університету. -

  2015. - № 5 (59). - С. 75-76.

  4. Богданова, Л.П. Туризм в Японії: ресурси і можливості / Л.П. Богданова, С.С. Дьяконов // Укр. Тверського державного університету. Серія: Географія і геоекологія. - 2015. - № 2. - С. 113-124.

  5. Винокурова, М.Н. Подієві заходи для розвитку туристичного ринку регіону / М.М. Винокурова, А.Е. Тарасов // Інноваційна наука. - 2015. - № 11-2. -З. 166-169.

  6. Вязовская, В.В. Оцінка конкурентоспроможності Росії на світовому ринку туристичних послуг / В.В. Вязовская, Н.Б. Ізакова, Л.М. Капустіна // Изв. Уральського державного економічного університету. - 2014. - № 4 (54). - С. 35-43.

  7. Закірова, О.В. Крос-маркетинг в просуванні туристських послуг / О.В. Закірова, Т.В. Перова // Вісник Мінінского університету. - 2015. - № 3 (11). - С. 6.

  8. Козирєв, Н.І. ШОС: нові контури євразійської інтеграції / Н.І. Козирєв, Д.А. Сидоров // Росія і мусульманський світ. - 2016. - № 1 (283). - С. 65-77.

  9. Коновалова, А.А. Сучасний стан світового ринку туристичних послуг / А.А. Коновалова, А.С. Суворова // Курортно-рекреаційний комплекс в системі регіонального розвитку: інноваційні підходи. - 2016. - № 1. - С. 221-224.

  10. Леонідова, Є.Г. Подієвий туризм як новий напрямок російського туристичного ринку / О.Г. Леонідова // ип ^ егеіт: економіка і юриспруденція. - 2015. -№ 7 (18). - С. 3.

  11. Мартишенко, Н.С. Маркетингові дослідження регіонального ринку споживачів туристичних послуг: монографія / Н.С. Мартишенко. Владивосток: Дальнаука, 2007. - 258 с.

  12. Мартишенко, Н.С. Туристські потоки з Приморського краю в Китай / Н.С. Мартишенко // Регіон: Економіка і Соціологія. - 2011. - №2. - С. 282-291.

  13. Мартишенко, Н.С. Формування Івент-стратегії розвитку в'їзного туризму в Приморському краї / Н.С. Мартишенко // Event-маркетинг. - 2012. - №3. - С. 178-197.

  14. Мартишенко, Н.С. Жителі Приморського краю вибирають Китай. Еволюція ринку туристичних послуг виїзного туризму з Приморського краю в Китай / Н.С. Мартишенко, А.Е. Ільїн // Російське підприємництво. - 2011. - №2. - С. 153-159.

  15. Мартишенко, Н.С. Методичні підходи до оцінки структури споживання послуг в туристських поїздках з Приморського краю в Китай / Н.С. Мартишенко, А.Е. Ільїн // Вісник національної академії туризму - 2011. - №1 (17) - С. 34-37.

  16. Мартишенко, Н.С. Позиціонування пляжно-купального туризму в Китаї / Н.С. Мартишенко, А.Е. Ільїн // Новий університет. - 2012. - №4. - С. 58-61.

  17. Мірзеханова, Д.Г. Аналіз виїзного туризму країн Північно-Східної Азії: Китай, Японія, Республіка Корея / Д.Г. Мірзеханова // Вісник Національної академії туризму. - 2012. - № 3. - С. 50-53.

  18. Овсяннікова, А.В. Роль регіонального маркетингу в підвищенні інвестиційної привабливості регіону / А.В. Овсянникова, І.С. Соколова // Інтернет-журнал Науковедение. - 2015. - Т. 7, № 5 (30). - С. 72.

  19. Романова, І.А. Подієвий туризм як перспективний напрямок інтеграції Росії в світовий туристичний ринок / І.А. Романова, В.В. Анісімова, Т.А. Ровов // Курортно-рекреаційний комплекс в системі регіонального розвитку: інноваційні підходи. - 2015. - Т. 1, № 1. - С. 415-419.

  20. Савельєва, І.Є. Ребіалітація / І.Є. Савельєва // Міжнародний журнал прикладних і фундаментальних досліджень. - 2013. - № 7. - С. 148-149.

  21. Сидоров, Д.А. ШОС в багатополюсному світі / Д.А. Сидоров, К.Є. Колтунов // Сучасні тенденції розвитку науки і технологій. - 2016. - № 2-5. - С. 155-158.

  22. Стегнієнко, А.С. Туристські образи префектур Японії: методика вивчення і типологія // Изв. Російської академії наук. Серія: Географічна. - 2014. -№ 4. - С. 85-94.

  23. Суслова, І.А. Подієвий туризм: тенденції регіонального розвитку / І.А. Суслова, Л.С. Морозова // Сервіс в Росії і за кордоном. - 2016. - Т. 10, № 1 (62). - С. 94-104.

  24. Тряскіна, В.Ю. Застосування сучасних методів просування для популяризації російського туризму / В.Ю. Тряскіна, Т.А. Худякова // Суспільство і сервіс: теоретичні та практичні інновації: студентський щорічник. Челябінськ,

  2014. - С. 4-6.

  25. Худякова, Т.А. Вплив світової кризи на стан туріндустрії / Т.А. Худякова, Ю.А. Пєшкова // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: зб. - Уфа, 2015. - С. 166-167.

  26. Чабанюк, О.В. Аналіз динаміки і тенденції розвитку туристичного ринку в Росії / О.В. Чабанюк // Сучасні технології управління. - 2015. - № 8 (56). - С. 41-47.

  27. Швець, І.Ю. Управління конкурентоспроможністю об'єктів туристського ринку / І.Ю. Швець, Г.М. Колпакова, Ю.В. Євдокимова // Актуальш проблеми економжі. -

  2015. - № 5. - С. 250-257.

  28. Index Results - The Travel & Tourism Competitiveness Index Ranking 2015 [Електронний ресурс]. URL: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/ index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015 / (дата звернення 16.09.2016).

  © Н.С. Мартишенко, 2016

  Для цитування: Мартишенко Н.С. Маркетинговий аналіз міжнародного туристичного ринку країн Північно-Східної Азії // Територія нових можливостей. Вісник Владивостоцького державного університету економіки і сервісу. 2016. № 4. С. 51-67.

  For citation: Martyshenko N.S. Marketing analysis international tourist market of countries NorthEastern Asia // The Territory Of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service. 2016. № 4. P. 51-67.

  Дата надходження: 19.09.2016.


  Ключові слова: МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТСЬКИЙ РИНОК /КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ туристичного продукту /ТУРИСТСЬКИЙ Об'єкт /МАСОВИЙ ТУРИЗМ /ПОСТУП туристичного продукту /INTERNATIONAL TOURIST MARKET /COMPETITIVENESS OF TOURISM PRODUCT /TOURIST ATTRACTION /MASS TOURISM /PROMOTION OF TOURIST PRODUCT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити